Uploaded by User8285

fonksiyonlar çalışma kağıdı

advertisement
Fonksiyonlar çalışma kağıdı
Sınıf düzeyi:10
Öğrenme alanı: Sayılar ve cebir
Alt öğrenme alanı: Fonksiyonlar
Değerlendirilecek göstergeler: -fonksiyon olma şartlarını tanır.
-Görsel materyal ile ders arasındaki ilişkiyi kurabilir.
-Fonksiyon gösterimlerini bilir ve uygular.
‘’10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. a) Fonksiyon kavramı açıklanır. b) Sadece gerçek sayılar üzerinde
tanımlanmış fonksiyonlar ele alınır.’’ Kazanımı genel olarak yoklanmaya çalışılır.
Beceri, tutum ve değerler: Problem çözme, cebirsel düşünme, günlük hayat durumunu matematiksel olarak ifade
etme becerisi ve matematiksel bir problemi yorumlayabilme.
• Çalışma kağıdının uygulanması;
• Öğrenciler ile fonksiyonlar konusunun temel tanımları yapıldıktan sonraki ders fonksiyonlarla alakalı temel
tanımları ne kadar yorumlayabildiği ne kadarını tanıyabildiğini ve bunların yanı sıra fonksiyon olma şartlarını
tanıyabildiğini ölçmek amaçlı çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
• Öğrenciler soruları adım adım cevaplarken sınıfta sürekli dönüt verilir fakat öğrenci kendisi keşfedene kadar
doğru yanıt kesinlikle söylenmez.
• Uygulama için planlanan süre 1 ders saatidir. Dersin ilk 20 dakikası çalışma kağıdı öğrencilere dağıtılır ve
doldurmaları sağlanır. Daha sonrasında bitirenlerden başlayarak çalışma kağıdının değerlendirilmesi yaptırılır.
Öğrencilere çalışma kağıdında neler öğrendikleri sorulur ve bunları açıklamaları istenir. Bu aşama; bir dersin
tamamının hatırlanmasının imkansız olduğunu bildiğimizden tam akılda kalmayan kısımları sorarak bir
sonraki derse neleri hatırlatmamız gerektiğini bilerek gelmemizi sağlayacaktır.
• Ek kısmında çalışma kağıdını bitiren öğrenciler için 4 sorudan oluşan bir ek uygulama bulunmaktadır.
•
1) Postanede teslim edilmemiş posta kalabilir mi? Kalırsa ne olur?
•
2) Bir posta hem Ali Bey’e hem de Aslı Hanıma gidebilir mi?
•
•
3) Şehirdeki evlerin sayısı ile kargo bekleyen evlerin sayısı arasındaki ilişki nasıldır?
•
•
4) Her eve kargo gidebilir mi?
•
•
5)Yukarıdaki resme göre aşağıdaki kavramları eşleştiriniz.
a)
Postane
(…) Fonksiyon
b)
Posta aracı
(…) x
c)
Şehirdeki evler
(…) Görüntü kümesi
d)
Kargo bekleyen evler
(…) Değer kümesi
e)
Posta
(…) f(x)
f)
Posta gönderilen kişi
(…) Tanım kümesi
•
•
•
Çıkış kartları;
•
•
Bu dersten aklımda kalanlar:
•
•
•
Bu derste gördüğüm fakat tam anlayamadıklarım:
•
•
•
•
EK
Download