Uploaded by User1618

Yazma Eserlerde Kullanılan Kısaltmalar

advertisement
Yazma Eserlerde Kullanılan Kısaltmalar/Remizler ve İşaretler*
Kelimenin
Anlamı
Kısaltılan
Kelime
O vakit
َ
‫ت‬
َ ‫َع ََرَف‬
ِّ َ
‫المَ َؤلف‬
‫ف‬
َ َ‫م َصن‬
َ
‫ل‬
َ َ‫سلَس‬
َ َ ‫َت‬
‫حاصَل‬
ََ
‫َحاصَل َة‬
‫صو َد‬
َ ‫ََمق‬
َ
‫فيه ََنظ َر‬
َ
‫حَينئَ َذ‬
Son buldu
Bildin
Yazar
Müellif
Seri
Özet
Netice
Amaç
Tartışılır
Kısaltma
İşareti
Kelimenin
Anlamı
Kısaltılan
Kelime
Kısaltma
İşareti
‫ت‬
َ ‫ع‬
‫م‬
‫ص‬
َ ‫م‬
‫س‬
َ ‫ت‬
‫ص‬
َ ‫ح‬
‫حص َة‬
‫ص‬
َ ‫مق‬
‫ظ‬
Açık
‫ظَاهَ َر‬
َ ‫ظَاهَ ََرَة‬
َ
‫ك‬
َ َ‫كَ َذل‬
َ
‫ك‬
َ َ‫بَ َذل‬
َ
‫لَ َذلَك‬
َ
َ ‫ض َوَرَة‬
َ
‫ع‬
َ ‫ََممَنَو‬
َ
‫م‬
َ ‫َت‬
‫ظ‬
‫ظ َه‬
َ‫ك‬
َ‫ك‬
َ ‫ب‬
َ‫ل‬
َ‫ض‬
َ ‫َ َم‬،‫مم‬
َ‫م‬
Açık
Aynı şekilde
Bununla
Bunun için
Gerekli
Yasak
Tamam oldu
‫ح‬
Yükseltilmiş,
merfû’
‫ع‬
َ ‫ََم َرفَو‬
َ ‫م َع‬
َ َ
َ‫ان َته‬
‫اه‬
Konmuş,
uydurulmuş
َ‫ع‬
َ ‫ََم َوضَو‬
َ ‫ض َع‬
Allah ona
rahmet etsin
‫َللا‬
َ ‫َرح ََمه‬
‫م‬
َ ‫َرح‬،
َ ‫َرح‬
Teslim edersin
ِّ
َ‫م‬
َ ‫تَسَ َل‬
َ‫م‬
َ‫ت‬
Peygambere
selam olsun
َ
‫ََعليهَالسَل َم‬
‫ءم‬
Teslim et,
selam ver
ِّ َ َ
َ‫م‬
َ ‫س َل‬
َ ‫َف‬
َ‫م‬
َ ‫َف‬،‫فسم‬
Allah’ın salât
ve selamı ona
olsun
َ َ
َ‫ّلَللاَ ََعليَه‬
َ ‫ص‬
َ
َ َ َ
َ‫م‬
َ ‫س َل‬
َ‫و‬
‫م‬
َ ‫صل ع‬
Hükümsüz
َ‫ل‬
َ َ‫ََباط‬
َ‫ط‬
َ ‫ب‬
Allah ondan
razı olsun
َ ‫َر‬
َ‫َعنه‬
ََ ‫ضَللا‬
‫ي‬
‫َرضه‬،‫رض‬
Geçersiz
َ ‫ََباطَلَ َة‬
َ ‫َبط َة‬،‫بطلة‬
Allah ondan (o
kadından) razı
olsun
َ ‫َر‬
‫َعن ََها‬
ََ ‫ضَللا‬
‫ي‬
‫رضها‬
Bilinen
‫ف‬
َ ‫ََمعَ َر َو‬
َ‫ف‬
Yüce (Allah
için)
َ
َ‫ت ََعال‬
‫ت َع‬
İkisinden biri
َ
َ ‫إح َداه َما‬
َ‫ح‬
َ ‫َإ‬
Vesaire (vs.)
‫إَلَآخَ َرَه‬
‫الخ‬
Aranan,
istenen
ُ
َ‫ب‬
َ ‫َمطلو‬
َ‫ط‬
َ ‫م‬
Yazar
tarafından
ِّ َ
َ‫مَ َنَالمَؤَلف‬
‫َم َن َه‬،‫من‬
İmkânsız
َ‫ل‬
َ ‫مَ َحا‬
َ‫ح‬
َ‫م‬
Doğrusu
َ‫َصح‬
‫ص‬
Söylenen
َ ‫َ َم‬،‫منط‬
Yer
‫ع‬
َ ‫ال َموضو‬
‫ع‬
Allah
Teâlâ’nın sözü
َ‫ق‬
َ ‫َمنَطَو‬،‫ق‬
ََ َ‫ََمنط‬
َ ُ َ
َ ‫ال‬
َ ‫َق َولهَت َع‬
Çoğul
َ
َ ‫الجمَ َع‬
َ‫ج‬
Hadis-i şerif
َ‫ث‬
َ ‫حدَي‬
َ َ ‫ال‬
ََ
َ ‫الث َر‬
َ
َ‫ح‬
َ‫ر‬
Sahabi sözü
َ‫ق‬
*Süleyman Mollaibrahimoğlu, Yazma Eserler Terminolojisi, Ensar Neşriyat.
Download