Uploaded by User7378

8.1.drama hazirliyorum ÖDEV

advertisement
8. SINIF PROJE ÖDEVİ
DRAMA HAZIRLIYORUM
ETKİNLİK KONUSU
Sevgili öğrenciler; Bu görevde sizlerden Kaza ve Kader inancı
olan bir kişinin davranışlarından örnekler vererek bir drama
hazırlayınız.
KAZANIMLAR
Kaza ve kader inancını bilir, kendi hayatından örnekler verir
BEKLENEN PERFORMANS
Araştırma becerisi, veri toplama geliştirme ve verileri düzenleyip
raporlaştırma. Türkçeyi etkin kullanma, drama yapma, özgün
düşünce üretme ve çıkarımda bulunma
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Örnek verme, yordama yapma, sonuç çıkarma
YÖNERGE
** Ödevinizi yaparken aşağıdaki adımları uygulayınız.
1) Çalışmalarınızı nasıl yapacağını planlayınız.
2) Konuyla ilgili örnekler ve ayetler bulunuz.
3) Çalışmanıza mini olaylar yazınız.
4) Olaylardaki kahramanlar yakın çevrenizden olmalıdır.
5) Zaman ve mekân çevrenizden olmalıdır.
6) Bulduğunuz dokümanları drama kurallarına dikkat ederek
raporlaştırınız.
PROJE PUANLAMA ANAHTARI
ÖLÇÜTLER
Zamanında Teslim
Kapak Tasarımı
Örneklerden Yararlanma
İçerik Yeterliliği
Araştırma ve İnceleme
Yazım ve Noktalama
Tertip Düzen
TOPLAM
PERFORMANS DÜZEYİ
(10)
(10)
(15)
(20)
(15)
(15)
(15)
(100)
Download