Uploaded by hasanki663

tapu

advertisement
Tapu, bir taşınmaz malın yada bağlı haklarının maliğini (sahibini), konum bilgilerini (il,
ilçe, mahalle, ada, parsel) ve yüz ölçümünü göstermek suretiyle devlet güvencesi
altında mülkiyeti kanıtlayan belgeye verilen addır.
Bir taşınmaz üzerindeki hakkın belgelenebilmesi için bu mülkiyet hakkının ispat
edilmesi gerekir. Medeni Kanun kapsamında bu mülkiyet hakkının ispatı, devlet eliyle
tapu kütüklerinde tescil edilmesi ile olur.
Özetle, tapu dairesine bir malik adı, konum ve yüz ölçüm bilgileriyle kaydedilen
taşınmaz mallar, tescil edilerek, bu bilgilerin korunması sağlanır. Bu bilgilerin bir araya
gelmesiyle de tapu sicili oluşur.
Download