Uploaded by sorgucbaris

sistemik hastalıklar (1)

advertisement
CERRAHİDE SİSTEMİK
SORUNLAR
PROF.DR.MINE CAMBAZOĞLU
Fiziksel Durumun Klasifikasyonu
ASA Sınıflandırması
(1962,Amerikan Anestezi Birliği)
• ASA I:Sağlıklı ,normal hasta
• ASA II:Hafif sistemik sorunlu hasta
• ASA III:Ciddi sistemik sorunu olan, aktivitesi sınırlanan ancak tamamiyle yok olmayan hasta
• ASA IV:Tamamiyle sınırlayıcı sistemik sorunları olan ve yaşamsal tehdit oluşan hastalar
•ASA V:Cerrahi uygulama yapılmadan ve yapılarak da 24 saat yaşama beklentisi olmayan hasta
•ASA E: Aciliyet gösteren herhangi bir cerrahi girişim
12/24/2020
2
Sınıflama
A-Kazanılmış
B-Kongenital
I- Kalbin Organik Hastalıkları
A-Miyokardiyum hastalıkları
B-Endokardiyum Hastalıkları
C-Perikardiyum Hastalıkları
II-Fonksiyonel Bozukluklar
A-Hipertansif Kalp Hastalığı
B-Kardiyak Kontrol rahatsızlığı
C- Dolaşımdaki Volüm değişiklikleri
III-Ekstra-Kardiyak Hastalıklar
12/24/2020
3
Preoperatif Uygulamalar
1-Romatik kalp hastalığı olan hastalar ile kapak değişimi yapılmış hastalarda proflaksi uygulanır.
2-3 haftada bir Penadur (depo penisilin) enjeksiyonu uygulanıyorsa cerrahi girişim hemen bu
dozun ardından ayarlanmalıdır.Bu enfektif endokardid riskini azaltır.
4-Antikoagülan kullanan hastalarda uzmanın uygun gördüğü şekilde ilaç kesilmelidir.Eğer tam
kesilmesi önerilmiyorsa heparin gibi daha minor etkili antikoagülan uygulanmalıdır.
5-Hastanın kanama zamanı,pıhtılaşma zamanı,protrombin zamanı(PT),plazma protromboplastin
zamanı(PTT),INR antikoagülanın kesilmesi takiben cerrahi işlemin uygulanacağı gün ölçülmelidir.
12/24/2020
4
Belirtiler
Genellikle
Taşikardi
Solunum güçlüğü
Efor Dispnesi
Ödem
Yorgunluk
Göğüs kafesinde ağrı
Siyanoz
Oksürük,aritmi
12/24/2020
5
Intra ve Postoperatif Girişimde Dikkat
Edilecekler
1-Tüm hastalar intra ve postoperative olarak EKG,puls oksimetre ile takip edilmelidir.
2-Oral beslenme başlayana kadar intravenöz kardiyak ilaçlara devam edilir.
3-Kontrolsüz hastalarda konsültasyon istenir.
4-Hasta stesten korunmalıdır.Atravmatik çalışılmalıdır.
5-Vazokonstrüktörsüz lokal anestezik kullanılmalıdır.
6-Oksijen tüpü bulundurulmalıdır.
12/24/2020
6
Hipertansiyon
1-Esansiyel,İdiopatik hipertansiyon;sebebi bilinmeyen tansiyon
2-sekonder hipertansiyon;sebebi belli olan tansiyon
12/24/2020
7
Preoperatif Medikasyon ve Girişimde
Dikkat Edilecekler
1-Cerrahi girişim öncesi tansiyon ölçülür.Normal limitler içinde kalması istenir.
2-Cerrahi öncesi hastanın ilaçlarını almış olması istenir.
12/24/2020
8
Intra ve Postoperatif Girişimde Dikkat
Edilecekler
1-Kan basıncı monitörize edilerek kontrol edilmelidir.
2-Hastanın kardiyak durumu EKG ve puls oksimetre ile control edilmelidir.
3-Antihipertansifler işlem boyunca ve sonrasında verilmelidir.
4-Hasta diüretik alıyorsa postoperative olarak İV potasyum veilmelidir.
5-Anestezikler antihipertansiflerin etkisini artırabilir.Tansiyon normale dönene kadar hasta yatırılır.
6-Antihipertansiflerin en önemli yan etkisi postural hipotansiyondur.Yatan hasta aniden kaldırılmamalıdır.Tansiyon düşer
bilinç kaybı oluşabilir.
7-İşlem lokal anestezi altında yapılacaksa adrenalinsiz anestezik kullanılmalıdır.Rejyonel blokta aspirasyon
unutulmamalıdır.
8-Kontrol altında değilse konsülte edilir.
9-Gerekli durumlarda sedasyon yapılır.Kan basıncını aniden düşüren sedatiflerden kaçınılmalıdır.
()
12/24/2020
9
Solunum Sistemi Hastalıkları
1-Obstrüktif Pulmoner Hastalıklar
2-İnfiltratif Pulmoner Hastalıklar
3-Üst solunum yolu enfeksiyonları
4-Alt solunum yolları enfeksiyonları
12/24/2020
10
Belirtiler
Hırıltılı solunum
Dispne
Nokturnal Dispne(Gece)
Ortopne (Pozisyona bağlı)
Öksürük
Siyanoz
Göğüs ağrısı
Sık solunum,solunumda yardımcı kasların kullanımı ile intercostal kasların içeri çekilmesi,toraks
yapısının değişmesi ve patolojik solunum sesleri
12/24/2020
11
İntra ve Postoperatif Girişim Dikkat
Edilecekler
1-Arteriyel kan gazları girişim esnasında ve sonrasında değerlendirilmelidir.
2-Aşırı sıvı yüklemesi yapılmamalıdır.
3-Kan kaybı ,kan ve kan elemanlarının verilmesi ile telafi edilmelidir.Böylece kanın oksijen taşıma
kapasitesindeki azalma da önlenmiş olur.
4-Astım alerjik olabilir. Bu durumda anestezik maddeye allerji olup olmadığı araştırılmalıdır.
5-Solunum sistemine bağlı olan durumlarda adrenalinli anestezik bronkodilatasyon yapar.
6-Kontrolsüz durumlarda konsültasyon istenmelidir.
12/24/2020
12
Renal Hastalıklar
Böbrek fonksiyonları bozulmuş,akut glomerulonefriti,nefrotik sendromu olan hastalar riskli
gruptadır.
Böbrek fonksiyonlarındaki değişimler asit baz dengesi,serum kalsiyum ,fosfor düzeyleri ile sıvı
retansiyonu ve elektrolit konsantrasyonunun değişimine sebep olur.
Kronik enfeksiyonlu hasta postoperatif olarak sepsis geliştirebilir.
Bu hastalarda sıvı retansiyonu ve anemiye sekonder hipertansiyon izlenebilir.
İlaç atılımı zayıflar.
Alt ekstemite,yüz,göz kapaklarında ödem görülür.
12/24/2020
13
Kronik böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonlarının %70’inin kaybı söz konusudur.Sonuçta azot,kreatinin,üre,metabolizma
atıkları kanda birikir.
Etyolojisinde:
Glomerulopatiler
Herediter böbrek hastalıkları(Polikistik böbrek gibi)
Obstrüktif üropati(prostat hipertrofisi,üretra darlığı)
Hipertansiyon
Kronik üriner sistem hastalıkları
İnterstisyel Nefrit
12/24/2020
14
Renal Vasküler hastalıklar(bilateral iskemik böbrek hastalığı)
Böbreği ilgilendiren metabolik hastalıklar(dabetus mellitus,amiloidoz,gut,hiperparatiroidi gibi)
Nefrotoksinler(aspirinin uzun süreli kullanımı,altın,kurşun gibi ağır metaller)
Kronik radyasyon nefriti
Enfeksiyonlar
12/24/2020
15
Intra ve Postoperatif Girişimde Dikkat
Edilecekler
1-Dializ
2-Sepsisin önlenmesi için geniş spektumlu antibiyotik uygulanır.
3-Acil durumlar dışında hastanın durumu konsülte edilmelidir.
3-İlaçların çoğu böbreklerden atıldığı için sadece bir kısmı güvenilirdir.
İlaç dozları ayarlanmalı, azaltılmalıdır.
12/24/2020
16
Nefrotoksik olan bazı ilaçlar:Tetrasiklin,streptomisin,aspirin,antihisatmin,fenasetin gibi
Dozu azaltılması gerekenler:Amoksisilin,ampisilin,metronidazol,prasetamol gibi
Doz ayarlaması gerektirmeyenler:Eritromisin.minosiklin,doksisiklin,diazepam gibi
8-Aspirin ve NSAI atılımı gecikebilir.Buda GIS’de kanama yapabilir.
9-Kronik böbrek yetmezliği olanlar halotana hassas olup hipotansiyon geliştirebilirler.
10-Çok acil durumlar dışında lokal anestezi uygulamaları tercih edilir.
11-İmmunosupresif kullananlarda,enfeksiyon riski durumlarında antibiyotik kullanımı söz
konusudur.
12/24/2020
17
Hipertansiyon için izlenmeli
Antikoagülan tedavi,kanama,anemi eğilimi
Hiperkalemiye bağlı distritmi
HepatitB,HIV enfeksiyon riski
Kortikosteroid ve immunosupresif tedavi
Renal osteodistrofi (Böbrek yetmezliğindeki kemik dokusu bozukluğu)
12/24/2020
18
Ağızda kandida kalıcı olabilir.
Bağışıklığın baskılandığı durumlarda mukozada mikst bakteriyel plak oluşabilir.Nadiren kavernoz
sinüs trombozu gibi ciddi enfeksiyonlar gelişebilir.
Anemi nedeniyle dişeti soluktur.Serbest dişeti kanamalıdır.
Hemodialize girenlerde tartır birikimi daha fazladır.(serum kalsiyum düzeylerindeki değişim
nedeniyle)
Tükrük azalır.Halitozis,metalik tat oluşur.Sinsi, ağız kanamaları ve purpura böbrek yetmezliğinin
habercisi olabilir.
Çocuklarda sürme gecikmeleri,renk değişikliği,hipoplazi,malokluzyon izlenebilir.
.
12/24/2020
19
Karaciğer Hastalıkları
Karaciğer sayısız ilacın,anestezik gazların biyotransformasyonlarının yanısıra K vitamin
sentezinden sorumludur.
Dolayısıyla;aşırı alkol alımı,uyuşturucu ve aşırı ilaç kullanımının yanısıra tekrarlayan kan
transfüzyonları ile viral hepatit karaciğer hastalıklarının sinsi habercileri olarak karşımıza çıkar
Ör: Viral hepatitli bir hasta kontaminasyon riski açısında dikkatli değerlendirilmelidir.Hangi tip
hepatit olduğu önemlidir. Hepatit B ve C maximum dikkat ister.
12/24/2020
20
Hepatit
Deri müköz membranların bazı vücut sıvıları ile sarımsı yeşil boyanmasıdır.KC iltihabıdır.
Pre-hepatik
Akut Viral Hepatit: Tip A,B,C;D (delta Hepatit B ve delta ajanının beraberliği,E.
Kronik Hepatit (Düzelmeyen uzun süren hepatit)
Toksik Hepatit Kolestatik ,(tıkanma oluşur).
Billuribin artar.
Uzun vakalarda albümin azalır,globülin artar.
Transaminazlar yükselir.
Kaşıntı olur,halsizlik,yorgunlık olur. Renk sarı,yeşile döner.Sklera sararır,dışkı beyaza yakın açıktır.
12/24/2020
21
Preoperatif Değerlendirme
1-KC enzimler (SGOT:serum glutamic oksaloasetik transaminaz),SGPT:serum glutamic piruvik
transaminaz)
2-Total billuribin,direct,indirect billuribin
3-Serum albumin
4-Serum alkalen fosfotaz
5-Kanama pıhtılaşma zamanı
6-Protrombin,plazma protromboplastin zamanı ve INR
7-KC USGsi
8-Avustralya antijen testi(serum hepatiti gösteren antijen ,HBsAg,Hepatit B yüzey antijeni Kronik
veya akut hepatit enfeksiyonlarının yada kronik taşıyıcılığın olup olmadığını gösterir.)
12/24/2020
22
İntra ve Postoperatif Girişimlerde Dikkat
Edilecekler
1-Halotan gibi KC’de metabolize olan gazlar kullanılmaz.
2-IV vitamin K ve taze donmuş plazma nakli ile pıhtılaşma problemleri giderilir.
3-Kan hacmi,idrar hacmi,kardiyak output ve tümüne cerrahi sırasında ve sonrasında dikkat
edilmelidir.
4-Sıvı replasmanı esnasında potasyum takviyesi
5-Dikkatli sterilizasyon ve cerrahi disipline uyma ile asepsis ve antisepsiye dikkat edilerek viral
hepatitin yayılımını engellemek (eldiven,maske,tek kullanımlık malzemelerin kullanımı)
6-Kanama,ilaç duyarlılığı artabilir.
7-Akut hepatitli hastaların tedavileri ertelenir.Acil durumlarda hertürlü tedbir alınarak yapılır.İlaç
kullanımı sorundur.Konsülte etmek uygundur.
12/24/2020
23
8- Bu tip hastaları en son olarak almak ve ardından ilgili alet ve çalışma alanının sterilizasyon ve
dezenfeksiyonu uygundur.
12/24/2020
24
Diabet Mellitus
İnsülin eksikliği,yetersizliği veya etkisizliğidir.Açlık kan şekeri 140 mg/dl ‘nin üzerine çıkarsa diabetden bahs dilebilir.
Tip1:İnsüline bağımlı, daha genç bireylerde izlenir.(poliüri,polidipsi,kilo kaybı ve ona eşlik eden polifaji,halsizlik,kramplar izlenir)
Tip2: İnsüline bağımlı olmayan,erişkinlerde izlenir.(Çoğu şişmandır.İnsüline direnç çoğu vakada izlenir.Genetik
etkilidir.Poliüri,faji,dipsi,parestezi,halsizlik ve görme bozukluğu ile ciltte püririt ve vajinit görülür.
Diabetes Mellitus belli bir sebebe bağlı ise sekonder diabet denir.
Nedenleri: Pankreas hastalıkları (kronik pankreatitis),Endokrin hastalıkları (Akromegali,Cushing sendromu,kortikosteroid tedavisi ) İnsülin
direnci,Gebelik diabeti
Cerrahi açıdan Diabetik hasta 3 grupta değerlendirilir.
1-Diyet ve oral hipoglisemiklerle kontrol edilir.
2-İnsülinle kontrol edilenler
3-Genelde juvenile grupta izlenen,metabolik ihtiyaçların labil olduğu sekelleri olan hastalar.Ör: renal sorunlar,retinopati ve generalize
vasküler hastalıklar
İlk 2 grupta cerrahi komplikasyonsuz yapılır.3.grupta ise işlem değişmese de ciddi control ve takip gerekir.
12/24/2020
25
Hipoglisemi Belirtileri
İnsülinin fazla verilmesi,fiziksel aktivitede artış,yemek zamanında ve içeriğinde değişim olması ile
oluşabilir.
1-Huzursuzluk,açlık hissi
2-Ajitasyon,titreme
3-Cilt nemli ve solgundur
4-Taşikardi,terleme
5-Başağrısı,şuur bulanıklığı,çift görme,konvülziyon,paraliz
6-Koma
Tedavi: Bilinçli hastada,oral karbonhidrat verilir.Bilinçsiz hastada ise %50’lik glukoz solüsyonu/IV
5-10 dak.,1 mg glucagon/IM ise bilinci 15 dak.içinde geri getirir.
12/24/2020
26
Ağır hipoglisemilerde beyin hücrelerinde harabiyet olur ve belirtiler düzelmez,
İskemik nekroz odakları ile hastalarda ölüm izlenebilir.
12/24/2020
27
Diabetik Ketoasidoz (Akut Komplikasyon))
1-Kusma
2-Taşikardi
3-Düzenli aralıklarla derin,sık solunum (Kussmaul solunumu)
4-Dehidratasyon
5-Kollaps
6-Hipotansiyon
7-Soluğun aseton kokması
Tedavi:Vücüt metabolizmasını sağlamak için insulin verilir.Vücüt sıvılarının ve elektrolitlerinin
restorasyonu.
12/24/2020
28
Diabetin Kronik Komplikasyonları
1-Büyük ve orta çaptaki arterlerde arterioskleroz ve mikroanjiopati( küçük arterler ,kapiller ve
arteriollerde ve venlerde endotel artışı ile bazal membran kalınlaşması) izlenir.Buna
bağlı;ekstremitelerde ülseer,gangren,iskemik kalp hastalıkları,nörolojik belirtiler.
2-Oftalmolojik belirtiler;çift görme,dış kaslarda paralizi,retinopati ve körlük
3-Böbreklerde nefrotik sendrom(proteinürü artışı) ile kreatinin artar,glomerul fonksiyonu
bozulur hipertansiyon gelişir.
4-Sinir sisteminde nöröpati,hiperestezi izlenirMotor ve duyu kaybı olur.Kas zayıflığı,atrofi
olur.Diplopi,şaşılık,işitme kusurları olur.Otonom sinir sistemi etkilenirse,postural
hipotansiyon,empotans,mesane atonisi,diyare oluşur.
5-Deride tonus bozulur.Enfeksiyonlar,büller olur.
Diyabetik ayak kronik nöropatinin bulgusudur.
12/24/2020
29
Oral Komplikasyonlar
Ağız kuruluğu,aseton kokusu.
Tükrük azalması,yoğunluk artışı,Parotis büyür.Diş taşları artar.Çürükler artar,
Periodontal sorunlar artar.Dişetlerinde etyolojisi belli olmayan lekeler ve hemorajik noktalar ile
başlayan ülserler,primitif gangren oluşumu görülebilir.
Böbrek lezyoları nedeniyle antikorlar idrarla atılr ve lökostlerin fagositoz gücü azalır ve
enfeksiyona direnç azalır.
Damar hastalıkları ve dokulrdaki şeker ve laktik asit artışı ile bakteriler çoğalır. Yara iyileşmesi
gecikir.
12/24/2020
30
İntra ve Postoperatif Girişimlerde Dikkat
Edilecekler
1-Hastanın cerrahi sabahı kan ve idrardaki şeker düzeylerinin uro,hemoglukoz şeritleri veya
glukometre ile control edilir.
2-Hastanın şeker düzeyini kontrol etmek için bir skala hazırlanmalıdır.
3-Antibiyotik
4-Kan ve idrardaki şeker düzeylerinin sıkı takibi
5-Hasta hipoglisemi ve ketoasidozdan korunmalıdır.
6-Mümkün olan en kısa zamanda hastanın normal beslenmesi ve anti-diabetik ilaçlarına
başlaması sağlanmalıdır.
7-Hasta işlemden önce tok olmalı
8-Vazokonstrüktörsüz lokal anestezik kullanılacak
12/24/2020
31
Kontrolsüz Diabet hastaları konsülte edilmeli.Sekonder problemler değerlendirilmelidir.
Hasta ilacını almış olmalı.
Hasta mümkün olduğunca stres ve travmadan uzak kalmalıdır.
Cerrahinin süresi önemlidir.Beslenme engellenmemelidir.
Hastaya koma durumunda ağızdan şeker verilir.Hipoglisemik komada hayat kurtarır.Hiperglisemik
komada problem yaratmaz.
Kan şekeri düzeyleri çekime uygun olmalıdır. 150 mg/dl ve üstünde cerrahi ertelenir.
12/24/2020
32
Epilepsi
Grand Mal (Generalize)
Hasta nöbeti hisseder(aura)
Huzursuluk
Baş ağrısı
Depresyon
Kasılmalar10-20 sn tonik kasılma arkasından klonik kasılma olur.Bu fazda hasta
apnetiktir.Siyanoz gelişir.
Sekresyona bağlı tükrük izlenir.Çene kilitlenir.
Dil ısırması idrar gaita inkontinansı
Konvülziyon
12/24/2020
33
Hasta ara vermeden nöbet geçirirse Status Epileptikus tablosu ortaya çıkar.Acil hastane koşulları
gerekir.
Nedenleri:SSS enfeksiyonu,serebral enfarktüs,posttravmatik zedelenme,SSS tümörleri
olabilir.Ayrıca antikonvülzan tedavinin kesilmesi,alkol ,uyuşturucu kullanımı,sedatiflerin kesilmesi
anoksi.hipoglisemi,üremi bunu dirençli kılar.
Hayati tehlikesi vardır.Hipoksi,Kan volümünün artması,Kafa içi basıncın artması izlenebilir.
Basıncın azaltılması için BOS boşaltılır.
Vücüt ısısı artarsa kontrol edilmelidir.Ateş soğutma ve ilaçla düşürülür.
Nöbet kontrol edilemezse genel anestezi verilir.Anestezik olarak antiepileptik olan Halotan
önerilir.Isralı Staus epileptikusda 15 mg/kg yükleme dozunu takiben 1 mg/kg /saat dozunda
fenobarbital verilebilir. Oluşabilecek hipotansiyona karşı Dopamin hazırda bulunur.
12/24/2020
34
Bu nöbetler bazen histeri nöbetleri ile karışır.
Epileptik hasta her yerde düşebilir.Histeride hasta yer seçer.Kendine zarar vermez ve kalabalıkta
bayılmayı seçer.
Epileptik hastada; dil ısırması,idrar kaçırma,şuur kaybı olur,konfüzyon olur ancak histeride şuur
kaybı yoktur.İkna edilir.
Epilepside kornea refleksi yoktur.,histeride alınır.
12/24/2020
35
Petit Mal (Fokal Tip)
Çocukluk çağında sıktır.Sıklıkla 8-10 yaşında izlenir.Nöbetden sonra hiçbirşey olmamış gibi
aktivitesini sürdürür.
Şuur hafif etkilenir.
2-50 sn süren kısa dönemdir.
Yüzde donuk ifade,sık ritmik göz hareketleri vardır.
Solgunluk
Aşırı efordan kaçınmalıdır.
12/24/2020
36
Psikomotor(Kompleks Parsiyel Nöbetler)
Erişkin hayatda çoktur.
Ataklar temporal lob kaynaklıdır.Şuur kaybı ve otomatik hareketler arsında hasta
oturmaya,yürümeye,ayakta durmaya devam edebilir.Elbiseleri çekiştirmek ,ağız
şapırdatmak,yutkunma,yalama sıktır.Bu hareketler 30sn-5 dak arasında izlenir.
Karbemezapin (Tegretol) tedavide verilir.
12/24/2020
37
Dental Girişimde Dikkat Edilecekler
Epileptik hasta nöbet aniden herhangi bir sebebten başlayabilir.
Diş tedavi zamanı ona göre seçilmeli.
İlacını almış olası istenir.Hasta stresten uzak tutulmalıdır.alkol,ketamin tetikler.
Bu hastalara parsiyel protez yapılmaz.
Lokal anestezik kullanılabilir.
Kullanılan ilaçlara bağlı dişetlerinde hiperplaziler görülür.Oral hijyeni sağlamak gerekir.
Kriz anında hasta zarar görmesin diye yatırılır ve dilin ısırılması önlenir.Hava yolu açık tutlmalıdır.
Ağızda tartırlar uzaklaştırılır.Kullanılan malzemelr hastadan uzak tutulur.
Nöbeti sık geçirmeyen ve ilaçlarını almayanlar kontrollü değildir.
12/24/2020
38
Dental tedavideki belli başlı sorunlar
Konvülziyonlar,İlaç reaksiyonları,Psikiyatrik davranışlar,Valporate’a bağlı kanama izlenebilir.
Kusma karşı yüzü aşağı ve yana çevrilir. Gerekirse oksijen de verilir.
Uzun süreli bir nöbet olursa Iv veya Im 10 mg diazepam verilebilir.
12/24/2020
39
Multipl Skleroz
Multpil Skleroz (MS) genelde 20-40 yaşları arasında izlenir.SSS’nin değişik bölgelerinde oluşan
lezyonlarla karakterizedir.Etyolojisi tam bilinmemektedir.Otoimmün olduğu düşünülür.
Klasik lezyon demiyelinizasyon plağıdır.
Lezyonlar medulla spinalis,beyin sapı,serebellumda görülür.
Sıklıkla optik sinir tutulur.
Aksonlar sağlamdır.Miyelin hasarlıdır.plağın olduğu sinirde saltorik iletim olmaz ve yavaşlama
görülür.
Beyaz cevher tutulumunda,emosyonel dengesizlik,oföri izlenir
Optik sinir tutulumunda bulanık görme,görme azalması,tamamiyle görme kaybı izlenebili.Optik
nevrit genelde düzelirr
12/24/2020
40
Orta beyin tutulumunda,duyu bozuklukları,nistagmus,ekstremite ve yürüme problemleri,bulantı
kusma,disfaji ve yüzde uyuşukluk olur.
Medulla spinalis etkilenirse ekstremite ve gövde de ağrı
Isı duyusunun kaybı
Mesane bozukluğu
Güçsüzlük yürüme zorluğu izlenir.
12/24/2020
41
Tedavi
Hasta ve aile eğitilmelidir.
Kesin tedavisi yoktur.Akut durumdan sonra hastaya IV 1000mg metilprednizolon verilir..
Hiperbarik oksijen,immüniteyi baskılamak,Medulla spinalisin stimülsyonu uzun dönemde
faydalıdır.
12/24/2020
42
Dental açıdan dikkat edilecekler
Spesifik bir ağız belirtisi yoktur.
Ağız hijyeni kötüdür.Ağız çevresinde duyu bozukluğu olabilir.
Bazen hipersensitiftir veya fasiyal anestezi vardır.
Bazı hastalrda trigeminal nevralji izlenebilir.
12/24/2020
43
Parkinson
Dopamin uyarısı azaldığı zaman parkinsonizm sendromu ortaya çıkar
Genlde ileri yaşlar ve her iki cinste izlenir.
İdiopatik olabilir.Serebrovasküler bir hastalıktan,kafa travmasından olabilir.
Dopamin reseptörlerini bloke eden nöroleptik ajanların kullanımı ile de oluşabilir.
Tremor,rijidite,bradikinezi en belirgin bulgularıdır.Tremor istirahatde ortaya çıkar.Hareketle
azalır,kaybolur.
Rijidite ekstremitelerde,gövdede olur.
Bradikinezi hareketlerde yavaşlama,zorlanmadır.
İleri dönemlerde zihin karşıklığı olabilir.
12/24/2020
44
Tedavi
L dopanın en etkili ilaç olduğu belirtilmiştir.
Bununla sonuç alınmazsa dopamin agonistleri ve mono-amin oksidaz inhibitörleri verilir.
Antikolinerjik tedavide asetil kolin dopamin dengesi düzeltilir.(Asetil kolin dopamin birbirine
zıttır.)
Tremorda beyinde cerrahi uygulamalar yapılabilir.
12/24/2020
45
Dental açıdan dikkat edilecekler
Titremeleri aşırıdır.
Tükrüklerini kontrol edemezler (antikolinerjikler verilebilir)
Stres sorunları artırır.
12/24/2020
46
Myastenia Gravis
Sinir kas kavşağındaki asetil kolin reseptörlerinin otoimmün hasarıdır.
Etyoloji:Asetilkolin reseptörüne karşı oluşan antikor,Timoma,Timus hiperplazisi gösterilebilir.
Sıklıkla kadınlarda, genç yaşlarda izlenir.Erkeklerde genellikle 50 yaş üzerinde izlenir.
Güçsüzlük,halsizlik vardır.Egzersizle güçsüzlük artar dinlenince geçer.
Klinik olarak ;
Çift görme,ptozis,dsifaji,ekstremite,solunum güçsüzlüğü
Ekstraokuler kalar,yüz kaslraı,dil,boyun ve ekstremiteler ciddi olarak etkilenir.
Çiğneme kaslarının ağız açık kalır(Hanging jaw).Hastalar tipik olarak çenelerini destekler.
Günün ilerleyen saatlerinde bulgular ağırlaşır.
12/24/2020
47
Tedavi
Antikolinesteraz ilaçlar(Pridostigmin,Neostigmin metil sülfat),prednizolon
Timektomi
Tiroid disfonksiyonu,enfeksiyon ve ilaç reaksiyonları etkilediği için bunların eliminasyonu gerekir.
Solunum kasları zayıf olan hastalar acillik olabilir.
Durumun aşırı antikolinesteraz alınımından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ayırt edilmelidir. Aşırı
alımda barsak sesleri,salivasyon,diyare eşlik eder.Bu durumda ilaç kesilir.
12/24/2020
48
Dental açıdan dikkat edilecekler
Tükrük bezlerinin yetersiz stimülasyonu ile ağız kuruluğu olur çürük insidansı artar.
Oral hijyen sağlanmalıdır.
Çiğneme kasları çabuk yorulur
Yorgunluk stres myastenik krizi başlatabilir.
Bu nedenle tedaviler sabahtan ilaçlarını ve antikolinesteraz alınarak yapılmalıdır.
Lokal anestezi dozları minimumda tutulmalıdır.
Lidokain,prilokain,mepivakain güvenilirdir.Prokain kontrendikedir.
Genel anestezi kullanımında dikkatli olmak lazım.
Aspirin kolinerjik kriz yaratabilir.Parasetamol, Kodein kullanılabilir.
12/24/2020
49
Aminoglikozidler,tetrasiklin,klindamisin,linkomisin,sülfonamidler,kinin,eter,güçsüzlüğü artırabilir.
Eritromisin,penisilin kullanılabilir.
12/24/2020
50
Serebrovasküler Hastalıklar
İskemik veya hemorajik bir fenomen sonucunda izlenir.
Özellikle yaşlı ve hipertansifler risklidir.
Nörolojik fonksiyon aniden kaybolur.
İskemide temel patoloji beyni besleyen arterlerin tıkanmasıdır.Nörolojik fonksiyon geri
döndüğünde geçici iskemik nöbet izlenir.Bunda kısa süreli senkop ve baş dönmesi
ekstremitelerde karıncalanma izlenir.
Serebral atakta nörolojik fonksiyonlarda bozulma ,disfaji,kuvvetsizlik,geçici veya daimi
felç,bulantı-kusma hisi,bilinç kaybı izlenir.
Acil durumda konsültasyon ile girişim yapılır. Genel anestezi riskli olabilir.Sedatif,hipnotikler risk
yaratabilir.
12/24/2020
51
Subaraknoid (SAK),İntraserebral Kanama
Subaraknoid boşluğa veya beyin dokusuna ani arteriyel kanamadır.
Sak’ın nedeni sıklıkla anevrizmalardır.Bunun yanısıra kafa travması,tümör,arteriovenöz
malformasyonlar,İV veya oral amfetamin alınımıda sebep olabilir.
İntraserebral kanama sıklıkla kronik sistemik hipertansiyona bağlıdır.
Travma.antikoagülanlar,vaskülit,arterio-venöz malformasyonlarda sebeptir.
SAK’da: başağrısı,kusma,ense sertliği,bel ağrısı,retinal kanama (kafa içi basıncı çok artarsa,mental
durumda değişme izlenir.
İntraserebral kanamada ise:nörolojik yetersizlik,,bilinç kapanması,,başağrısı,kusma,gözde pupil
ödemi izlenir.masif kanamalarda felç,pons kanamalarında ise mortalite yüksektir.
12/24/2020
52
Tedavi
Harab olan dokunun iyi bir kan akımı ile perfüzyonu gerekir.
Beyin cerrahından konsültasyon istenir.
Anevrizma varlığı anjiografi ile belirlenir.Cerrahi ile tedavi edilir.
Ani kan basıncı artışlarını önlemek için destekleyici tedavi uygulanır.Beyin ödemin önlemek içim
mannitol verilir.
Kardiyak monitorizasyon yapılır.
Hematom ve beyin ödemi zararını minimuma indirmek için steroid verilir.
Hematomun kitle etkisi uzarsa cerrahi gerekebilir.
Kalıcı nörolojik eksiklikler için rehabilitasyon gerekir.
12/24/2020
53
Preoperatif Değerlendirme
PA ve lateralden kafa grafisi
CT/Beyin MR’ı
EEG
Akciğer fonksiyon testleri
Karaciğer fonksiyon testleri
Hasta epileptik ise cerrahi öncesi kasılmalar kontrol altına alınmalı.Antikonvülzan cerrahinin
sabahına kadar devam edilmelidir.Sabah dozu az bir sıvı ile verilir.
12/24/2020
54
İntra ve Postoperatif Girişimlerde Dikkat
Edilecekler
İşlem sırasında IV antikonvülzanlar verilir.
Postoperatif olarak normal doz antikonvülzanlara mümkün olduğu kadar erken geçilmelidir.
İşlem boyunca hipotansiyon/hipoksi önlenmeli ve yeterli serebral perfüzyon sağlanmalıdır.
12/24/2020
55
Hemopoetik Sistem
ANEMİLER
Etyolojisine göre:
1-Eritrosit yapımında azalma
A-Eritroid kök hücre yetmezliği (Aplastik anemi)
B-Kemik iliği replasmanı (malign neoplazmlar,Lösemi)
C-Yetersiz eritropoetin (Kronik böbrek hastalığı)
D-Hatalı DNA sentezi (Vitamin B12,Folik asit yetmezliği)
E-Hatalı Hemoglobin sentezi (Demir yetmezliği)
12/24/2020
56
F-Beslenme ile ilgili ve toksik faktörlere(Hipotiroidizm,proteinden fakir beslenme,skorbüt)
II_Kan Kaybı
Akut,Kronik
III-Hemolitik Anemiler
İntrinsik(Kırmızı hücre kusuru)
Ekstrinsik faktörler
Morfolojilerine Göre: Makro,Mikro Normositik,Hipo,Normokromik gibi
LÖKOSİTLERLE İLGİLİ SORUNLAR
Lökositoz
12/24/2020
57
Agranülositoz
Kongenital
KOAGÜLASYON FAKTÖR ANOMALİLERİ
Hemofili A,B
Von Willebrand Hastalığı
Diğer pıhtılaşma faktörlerine ait eksiklikler (I,II,V,VII,X,XI,XII,ve XIII)
Kazanılmış pıhtılaşma bozukulukları:
K vitamini eksikliği
Karaciğer Hastalıkları
12/24/2020
58
Antikoagülanlar ve doğal inhibitörler
Primer Fibrinoliz
Yaygın damar içi pıhtılaşması
TROMBOSİT HASTALIKLARI
Trombositopeni
Trombositemi
12/24/2020
59
Sorunlar
Rutin hemostatik uygulamalarla durdurulamıyan kanamalar izlenir.
Entubasyonla dahi oluşabilen ciddi ve hayati kanamalar olur
Lösemik ve Talassemik hastalarda tekrarlayan kan transfüzyonlarına bağlı fazla hemosiderin
birikimi ile Karaciğerde sorunlar oluşur.
Postoperatif enfeksiyon ve gecikmiş yara iyileşmesi oranı özellikle lösemi,agranülositoz,anemide
yüksektir.
12/24/2020
60
Anemi
Hemoglobulin (Hbg) seviyesinin yaş ve cinsiyete göre normal seviyenin altına inmesidir.
Hbg düşmesi kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür.Tek başına bir hastalık olmayıp bazı
hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkar.
12/24/2020
61
Nedenleri
Kan Kaybı
Aplastik anemi
Hemolitik anemi
Bilinmeyen mekanizmalar sonucu görülen anemiler (kronik hastalıklara bağlı,B12 vitamini,folik
asit ve demir dışındaki beslenme eksikliklerine bağlı olanlar)
12/24/2020
62
Klinik Belirtiler
Asemptomatik olabilir
Yorgunlık,halsizlik,
Kardiyorespirituar belirtiler.(Dispne,anjina pektoris,konjestif kalp yetmezliği gibi)
Kutaneöz belirtileer;solukluk, tırnakların kırılması,kaşık tırnak gibi
12/24/2020
63
Aplastik Anemi
Hemopoetik dokunun yerini bağ dokusunun alması nedeniyle kemik iliğindeki aplazi yada
hipoplazidir.
Nedenleri:
İdiyopatik,
kimyasal (benzol türevleri,tarım ilaçları,saç boyaları),
viral enfeksiyonlar,
ışın,radyoaktif maddeler,
İlaçlar (doza bağlı olarak anemi yapanlar,antiromatizmaller,antiepileptikler bazı antibiyotikler
sülfonamidler gibi,sitotoksikler)
12/24/2020
64
Klinik Belirtiler
Anemiye bağlı kardiyovasküler ve serebral sorunlar
Lökopeni,enfeksiyon eğilimi
Trompositopeni nedeniyle kanama
Karaciğer,dalak,lenflerde büyüme yoktur.
Kesin tanı kemik iliği biyopsisi ile konur.
12/24/2020
65
Tedavi
Etyolojik faktörlere yönelik
Enfeksiyon için antibiyotik
Kanamaya karşı trombosit ,eritrosit transfüzyonu
Kemik iliği transplantasyonu
12/24/2020
66
Dental olarak dikkat edilecekler
Oral ülserler ve hemorajik gingivit görülebilir.
Dil atrofik,ağrı ve yanma vardır.
Diş çekimi ertelenemiyorsa antibiyotik verilerek işlem yapılır.
Kanamaya karşı tedbirler alınır.
Acil operasyonlar tam kan transfüzyonu ile yapılır.
İlik nakillerinden sonra ağız kuruluğu,ağrı,kanamalar olur.
12/24/2020
67
Hemolitik Anemi
Erken eritrosit yıkımına bağlı kemik iliği eritrosit yapımının artması söz konusudur.
İki mekanizma vardır.
1-İntrakorpüsküler(intrensek), problemler eritrositlerdedir.Kongenitaldir.
2-Ekstrakorpüsküler(ekstrensek) problem eritrositdışıdır.Kazanılmıştır.
Ortak sorunlar
Eritrosit ömrünün kısalması
Eritrosit yıkımının artması
Eritrosit yapımının artması
12/24/2020
68
Klinik
Sarılıkla beraber aneminin olmasıdır.
Nefes darlığı
Halsizlik
Başağrısı
Bel ağrısı ve koyu idrar
Herediter hemolitik anemilerde olayın diğer aile bireylerinde izlenmesi önemlidir
Kazanılmışta ise hemoliz yapan primer olayın belirtileri kliniği belirler
12/24/2020
69
Tedavi
Hemolitik durumun sebebi ortadan kaldırılır.ör, ilaçlar ,kimyasal,fiziksel ajanlar,bakteriler
Hemolize bağlı kan kaybında plazmasız yıkanmış eritrosit verilir
Dinlenme
İntravasküler hemolizde akut böbrek yetmezliği önlenmeli
Huzursuzluk ve ajitasyona karşı sedatif verilir.
12/24/2020
70
Orak Hücreli Anemi
Otozomal dominantdır.
Kanın vizkositesi artar ve kan akımı yavaşlar çevre dokularda infarkt oluşur.
Hbs düzeyi %50 olan heterozigot kişiler genelde asemptomatiktir.Homozigot kişiler ise
çoğunlukla semptomatiktir.Spesifik tedavisi yoktur.
Bu kişilerde,şiddetli eklem ve kemik ağrıları,trombolik olaylar,gelişme geriliği,enfeksiyon eğilimi
gibi bulgular izlenir.
Çocuklarda splenomegali görülürken erişkinlerde dalak terarlayan infarktlar nedeniyle atrofiye
olur
Kalp büyümesi,osteomiyelit,aseptik kemik nekrozu,böbrek ve karaciğer yetmezliği izlenir.
Mukoza soluk ve sarıdır. Kemik iliğinde genişleme vardır.Infarktlar önce radyolüsent sonra
sklerotik hale gelir.
12/24/2020
71
Dental açıdan dikkat edilecekler
Dental enfeksiyona hassasiyet gelişir.Oral hijyen önem kazanır.
Sert doku değişiklikleri olur.Hipersementoz ve çenelerde osteoporöz gibi.
Lamina dura belirgin ve yoğundur.
Daimi dişlerde hipomineralizasyon izlenir.
Çürük oluşumu artmaz
Kafatası kalınlaşır.Parietal bölge kule kafatası gibi görünür.
Yoğun radyoopasiteler izlenir.infarktlar osteomiyelit yapar.
Kraniyal nöropatiler labial anestezi yapabilir.
12/24/2020
72
Tedavi
Hematologla konsülte edilir.
Koruyucu diş bakımı yapılır.
Rutin konservatif yaklaşımlar lokal ve rejyonel anestezi tercih edilir.
Cerrahi girişimlerde proflaksi yapılır.
Genel anestezi öncesi anemi tablosu kontrol altına alınmalıdır.Hb 10 g/dl düzeyine gelmelidir.
Folik asit verilir.
Hb %50 altına inerse kırmızı hücre transfüzyonu yapılır.
12/24/2020
73
Talassemi
Hb alfa ve beta zinciri sentezinin azalması sonucu oluşan herediter anemilerdir.
Beta zincirinin sentezinde azalma olursa beta talassemi,alfa zincirinde sentez azalırsa alfa
talassemi oluşur.
Beta talassemi sıktır.homozigot olursa talassemi major,heterozigot olursa minördür.Talassemi
majörde beta zinciri yapılamaz.bu nedenle alfa zincir sentezi artar.Eritroblastlar dolaşıma
giremeden kemik iliğinde yıkılırlar
Tedavide Hb düzeyi 10—12 gr/dl seviyesinde hipertransfüzyon yapılarak tutulur.Demir
yüklenmesi deferoksamin ile engellenir ve follat desteği yapılır.
Talassemi minör beta tipinin minör şekli olup asemptomatiktir.
Alfa talassemi ülkemizde azdır.alfa polipeptid zincirinin yapımında azalma vardır.
12/24/2020
74
Dental açıdan dikkat edilecekler
En belirgin bulgu maksillanın genişlemesidir.Okluzyon bozulmuştur.Dişlerde diestema vardır.
Ortodontik tedavi gerekir.
Mongoloid görünüm vardır.
Maksiller sinüs boyutunda azalmalar izlenir.Havalanma bozulur.
Düzensiz osteopörözite izlenir.
Düzenli kan transfüzyonu nedeniyle dokularda demir birikir ve buda parotisi şişirir.
Ağız kuruluğu olur.
Folat eksikliğine bağlı dilde ağrı,yanma olur.
Maksiller büyüme anestezi güçlüğü yaratır.
12/24/2020
75
Splenektomi immün sistemi etkiler bu nedenle antibiyotik proflaksisi cerrahiden önce yapılır.
12/24/2020
76
Trombosit Hastalıkları
Trombositlerin sayısal ve fonksiyonel bozukluklarına bağlıdır. Normal değerler 150000-400000
mm3de dir.
Trombositopeni de Trombosit sayısı 100000 inin altına iner.
Azalma yada aşırı yıkımdır.Cerrahi esnasında ve sonrasında kanama en büyük sorundur
Peteşi,ekimoz olur.
Purpura görülür. Deri ve mukoza altına kanama sonucu oluşan peteşi ve ekimozdur.kanama
zamanı uzar pıhtı normaldir.AIDS,akut lösemi,bazı ilaçlar(indometasin ,kloramfenikol)sebep olur.
24 saatden fazla bekleyen kanda trombosit ve pıhtılaşma faktörleri inaktive olur. Bu nedenle
bekletilmiş kan yanında taze kanda verilmelidir.
12/24/2020
77
İdiyopatik trompositopenik purpura (ITP)
Otoimmündür.Çevre kanda trombositopeni,ilikte normal yada artmış megakaryosit ve trombosit
yaşamında azalma görülür.
Akut ve kroniktir.Akut daha çok çocuklarda görülür.
Peteşi,purpura,diş eti kanamaları,epistaksis,Gıs kanaması,hematüri ,ağız mukozasında ,dilde
kanamalı büller.trombosit sayısı 20000’in altındadır.kanama zamanı uzamıştır.
Vakaların çoğu spontan iyileşir. İyileşmezse kronikleşir.
Kronik vakalarda da aynı kanamalar izlenir ve spontandır.
Travma,çekim,cerrahilerden sonra aşırı kanama olur.
Trombosit sayısı 20000-100000 arasındadır.
12/24/2020
78
Tedavi
Kortikosteroidlerden yararlanılır.
Kanamayı ve anemiyi önlemek için taze kan verilir.Trombositte verilir.
Trombositleri 40000’in üzerinde olanlar takip edilir.Tedavide sırayla kortikosteroid,splenektomi
ve diğer immunosuppresifler verilir.
Dental işlemlerde cerrahi öncesi kan transfüzyonu yapılmalıdır.
12/24/2020
79
Trombositemi
Periferik kanda trombosit sayısı 400000’in üstündedir.
Nedenleri
Splenektomi sonrası
Cerrahi girişim ve travmalar
Hodgin malign lenfomalar
Kronik iltihabi hastalıklar (romatoid artrit,osteomyelit)
B12,demir eksikliği
Myeloproliferatif hastalıklar
12/24/2020
80
Vasküler bozukluklar
Trombosit ve pıhtılaşma faktörlerinde sorun yoksa vasküler sorunlar olabilir.Bunlar non
trombositopenik purpuralardır.
Sorun damar duvarı yada damarın çevresindeki bağ dokusundadır.
Travma sonrası kanama ağır değildir.Deridedir.
Herediter hemorajik talenjektazi,kazanılmış vasküler kanama hastalıkları,purpura,skorbüt gibi
12/24/2020
81
Pıhtılaşma bozuklukları
Kongenital:
Hemofili A,B
Von Willebrand hastalığı
Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kongenital eksikliği,I,II,V,VII,X,XI,XII,XII
Kazanılmış:
K vitamini eksikliği
Karaciğer hastalıklar
Dolaşan antikoagülanlar ve doğal inhibitörler
Primer fibrinoliz,Yaygın damar içi pıhtılaşması
12/24/2020
82
Hemofili
Herediterdir.Faktör VIII eksikliğidir. X kromozomuna bağlı bir kanama diatezidir.Kadınlar
taşıyıcıdır.Hastalık sadece erkeklerde görülür.
Trombosit fonksiyon ve tıkaç oluşumu normaldir.Kanamalar 1-5 gün gibi bir süre sonra başlar.
Kalıcı pıhtı tıkacı oluşumu bozulduğundan kanamalar günler haftalar sürebilir.
Eklem içine kanamalarda eklem deformasyonu,ankiloz ve kalıcı defektler olur.
Kas içi hematomlarda sinir,damar,solunum yollarına bası olur.Epistaksis,hematüri olur.
Faktör düzeyi %1 den az olan ağır,1-5 arası orta,6-60 arası hafif hemofilidir. Bunlar normal
hayatını sürdürür.
Trombosit,kanama,protrombin,trombin zamanı normaldir.pıhtılaşma zamanı ağır hemofilide
uzar.
12/24/2020
83
Tedavi
A ve B’nin kesin tedavisi yoktur.
Temel tedavi faktör VIII verilmesidir. .Ciddi kanamalarda tam kan verilir.
Yüzeyel kesiklerde lokal girişimler,buz torbası ,sıkı bandaj yapılabilir.Dikiş atılacaksa faktör verilir.
Cerrahi girişimlerde faktörün bir kere ve epsilon amino kaproik asitin (EACA) de pıhtı erimesini
önlemesi için verilmesi uygundur.EACA dozu 6 saatte bir50 mg/kg dır.7-10 gün verilir.Faktör 1530ü/kg verilirse doz %50-100’e ulaşır.Yarılanma ömrü 10 saattir 12 saate bir yenilenir.
12/24/2020
84
Dental açıdan dikkat edilecekler
Bir seferde 1-2’den fazla diş çekilmez.
Kaviteye hemostatik uygulanabilir.Stür atılmaz zira hemostaz sağlanmaz.Stür altındaki kan dil
boyun, yumuşak dokuya dağılır.Ağız tabanında kanama olursa solunum obstrüksiyonu olur.
Kas içi enjeksiyonundan kaçınılır.
Aspirin verilmez.
Oral hijyen sağlanmalıdır.
Lingual bölgeye mümkün olduğunca dokunulmamalıdır .Hematom oluşursa solunuma risk olur.
Minimum travma ile çalışılacak
Postoperatif antibiyotik verilir.
12/24/2020
85
Büyük cerrahilerden önce kan değerleri bakılır.Acil durum için kan bulundurulur.
Preoperatif 1 saat önce anti hemofili faktörü verilir.
Faktör VIII 12 saat etkili olduğu için günde en az 2 kez verilir.
Diş çekimi içn faktör VIII düzeyi %50-75 olmalıdır.
Antifibrinolitik ajanlar kullanılabilir.
Konservatif tedaviler gerekmedikçe anestezisiz yapılmalı gerekirsede infiltratif uygulanır.
Regional blokta hematom riski olabilir.
Kanal tedavisi vakanın ağırlığına göre kanama yapabilir.
Entübasyonda dikkat ister.
12/24/2020
86
Diş çekiminde faktör VIII en az %50 olmalıdır. Preoperatif faktör VIII ve 1 gr traneksamik asit IV
olarak yada faktör VIII, IV ve oral olarak traneksamik asit 24 saat önce verilir.
Postoperatif olarak 10 gün 1 gr traneksamik asit ve 250 mgr penisilin.Kanama varsa faktör VIII
tekrarlanır.Yumuşak diyet verilir.
Maksillofasiyal cerrahide perioperatif %100,postoperatif %50 ,7 gün süreyle faktör VIII verilir.
Preoperatif faktör VIII ,IV olarak
Postoperatif yumuşak diyet.7-10 gün 2 kez IV olarak Faktör VIII verilir.
12/24/2020
87
Hemofili B
Faktör IX eksikliğidir.X kromozomuna bağlı resessiftir.kongenitaldir.
Eksiklikten çok koagülasyon aktivitesinde bozukluk vardır.
Klinik A’ya benzer.
Faktör IX ,VIII’den stabildir.Operasyondan 1 saat önce 20 Ü/kg , IV verilir. Yarı ömrü 2 gündür.
12/24/2020
88
Von Willebrand
Otozomal dominant herediter bir pıhtılaşma sorunudur.
Protein anormalisl nedeniyle kanama zamanı uzar.
Trombositlerin subendotelyal dokuya yapışması bozulur ve tıkaç oluşumu gecikir.
Kanamalar purpura,epistaksis,mukoza kanamaları şeklindedir.
Hematom,hemartroz nadirdir.
Kanamalar taze dondurulmuş plazma ile kontrol edilir.
Dental uygulamalarda Hemofili A ‘daki tedbirler alınır.Faktör VIII yarılanma ömrü uzun olduğu
için infüzyon daha uzun aralıklarla yapılır.
Aspirin verilmez.
12/24/2020
89
Kazanılmış koagülasyon hastalıkları
Kongenitallere göre sıktır.
1-Vitamin K eksikliği ,faktörVIII dışındaki tüm faktörler Karaciğerde sentezlenir.Bunlardan
protrombin,faktör VII,IX VE X’un sentezinde K vitamini gerekir.Eksikliğinde faktörler oluşur ancak
aktifleşmez.
Eksikliğinde K vitamini oral yada IV verilir.
2-Karaciğer hastalıkları
Çeşitli mekanizmalarla koagülasyon faktör anomalileri oluşur.
Kvitamini tedavisi etkili değildir.Taze dondurulmuş plazma verilir. K vitaminine bağlı faktör içeren
konsantreler verilmelidir.
12/24/2020
90
3-Antikoagülanlar
Heparin trombini inaktive eder.Trombinin fibrinojen üstündeki etkisi engelenir.Heparinin sebep
olduğu aşırı kanamalarda protamin sülfat IV verilir.
Oral antikoagülanlar protrombin ve vitamin K’ya bağlı faktörlerin KC’deki biyosentezini
engeller.Aşırı kanamasında K vitamin enjeksiyonu ve plazma veya protrombin kompleksi
infüzyonu yapılır.
Salisilatlar 6 gramı geçerse hipoprotrombinemi yapar.Vitamin K redüktaz enzimi etkilerini inhibe
eder.
4-Fibrinolitik durumlar
5-Dissemine (yaygın) ekstravasküler koagülasyon
12/24/2020
91
Demir Eksikliği Anemisi
Demir depolarının boşalması ile olur.
Nedenleri
Kronik kan kaybı,
Demirden fakir diyet,
Organizmanın demir ihtiyacının artması
Barsakta demir emiliminin bozulması
Hemodiyalize bağlı olarak
İdrar yolu ile demir kaybı
12/24/2020
92
BELİRTİLER
Sinsi başlar.
Sinirlilik,başağrısı
Yorgunluk,uyuşma
Anemi derinleşirse bu belirtilerin yanında dil ve ağızda yanma,bazen yukunma zoru,tırnaklar
incelir ve kırılır.Çocuklarda toprak ve kül yeme izlenir.
Solukluk,taşikardi
Dudak köşelerinde ragat
Dil soluk,papiller atrofiktir.
Tedavide demir eksikliğinin sebebi kaldırılır.Demir tedavisi ile depolar doldurulur.
12/24/2020
93
Vitamin B12 (siyanokobalamin)
Yetmezliği
Etyoloji
Diyette eksilme nadirdir.
Intrensek faktör eksikliği ,pernisiyöz anemi,total veya parsiyel gastrektomi
Konjenital intrensek faktör,ince barsaklarda ilgili emilim bozuklukları
12/24/2020
94
Pernisiyöz Anemi
İntrensek faktör eksikliğine bağlıdır.
Genelde sinsidir.
En sık görülen belirti el ve ayak uyuşmasıdır.
İştahsızlık,bulantı,kabızlık,ishal,çarpıntı,nefes darlığı,taşikardi,taşikardi ve mental bozukluklar
Dil başlangıçta ağrılı,şiş ve kırmızıdır.
Papiller silinir.
Dil kırmızı ve kaygandır.
Trombositopeni,lökopeni,splenomegali ve bazen LAP izlenir.
Tedavide nedenler giderilir.Siyano,hidroksikobalamin verilir. 1mg 4-6 hafta.
12/24/2020
95
Folik asit eksikliği
B12 vitamini eksikliğine bağlı klinik bulgular gösterir
Sinir sistemi bozukluğu yoktur.
Etyolojisinde
Yetersiz beslenme,
Emilim bozuklukları
Bazı ilaçların alımı (oral kontraseptif)
Alkol alınması
Tedavisinde etyolojik nedenler ortadan kaldırılır.
Folik asit eksikliği tamamlanır.
12/24/2020
96
Dental Açıdan Dikkat Edilecekler
Glossit izlenir.Dil kırmızı düz ağrılıdır.Filiform papillerde atrofi,enflamasyon.
Anguler stomatit,demir eksikliği anemisinde dudak köşelerinde izlenir.
Rekkürent aftlar,B12 ve folat eksikliğinde izlenir
Kandida,demir yetmezliğinde izlenir.
Dokuların oksijenasyonu azalınca genel anestezi risklidir.
12/24/2020
97
Preoperatif değerlendirmeler
Tam kan sayımı
Kanama pıhtılaşma zamanı
Protrombin zamanı INR
Parsiyel tromboplastin zamanı
Koagülasyon faktörleri
Platelet sayımı
Hemoglobulin
KC fonksiyon testleri
12/24/2020
98
İntra ve Postoperatif Değerlendirme
Minimum travma
Derin dokular zedelenmemeli
Kanama kontrolü
Gerekirse kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu
Kan değerleri ve Hb kontrolü
Yeterli kan volümü sağlanacak, kardiyak yüklenme önlenecek.
Vital parametreler kontrol edilecek
Oral koagülan verilebilir.Ör,Vitamin K
Antibiyotik verilir.
12/24/2020
99
Tiroid
Tiroid hormonları, protein,karbonhidrat, yağ metabolizmalarını etkiler ve vücüdun
büyüme,gelişmesinde rol oynadıkları gibi hücreye enerji verir,metabolizmayı artırıp vücüt ısısını
dengeler.
Kemik yıkım ve yapımını kolaylaştırır.
Kalp üstünde etkilidir.(Debiyi artırır)
12/24/2020
100
Sınıflandırma
1-Hipertiroidi
2-Hipotiroidi
3-Ötiroidi
4-Tiroidit
5-Tiroid Tümöleri
12/24/2020
101
Hipertiroidism ve belirtiler
Tiroid bezinin büyümesidir.Kanda tiroid hormonlarının artışı söz konusudur.
Hipermetabolik aktivite.
Sempatik aktivite artışı
Taşikardi
Diyare
Aşırı terleme (Oksijen tüketiminin artışı nedeniyle)
Metabolizma artışı ile iştah artar ancak buna rağmen kilo kaybı vardır.
Sinirlilik
Saç dökülmesi
12/24/2020
102
Atriyal fibrilasyon
Efor dispnesi
Kalp yetmezliği
Kas güçsüzlüğü
Kemiklerde Ca metabolizması artar ostepöroz izlenir.Alveolde rezorpsiyon artar.
Egzoftalmi,konjuktiva iritasyonu
12/24/2020
103
Tiroid Krizi
Travma
Cerrahi
Doğum
Enfeksiyon
Radyasyon tiroiditine bağlı olarak gelişir.
Şiddetli bir tiroitoksikozdur.
Taşikardi,dehidratsyon,ateş ve mental anormalliklerle seyreder.
Tedavi olmazsa koma,şok,ölüme götürür.
12/24/2020
104
Tedavi
Medikal (Tionamidler)
Cerrahi (Büyük,multinodüler vakalarla hamilelerde (ilk ve son 3 ay hariç) ve RAI istemeyen
hastalarda uygundur)
Radyaktif iyot (RAI) tedavisi, kontrol altına alınması için 3-4 ay gerekir. Bundan dolayı önce
medikal tedavi yapılır.RAI’den 5 gün önce ilaçlar kesilir.Graves hastalığında RAI yerine 6-12 ay ilaç
verilmesi uygundur.Nüks olursa RAI uygundur.
12/24/2020
105
Hipotiroidi
Tiroid hormonlarının yetersizliği ile oluşur.
Primer tiroidizm,RAI tedavisine,tiroidektomi,tiroidit,ilaçlar ve radyterapinin yıkımına bağlı
gelişebilir.
Tedavi edilmeyenler strese dirençsiz olup miksödem komasına girerler.
12/24/2020
106
Miksödem Koması
Metabolik aktivite azalmıştır.
Hipotermi,tiroksinle düzelir.Dışardan ısı uygulanmamalıdır.O2 ihtiyacı artar
Bradikardi
Hipotansiyon, İzotonikle azalan volüm artırılır.
Hipoventilasyon,CO2 retansiyonunu artar.Kan gazları ölçülür.Dilin büyümesi ile obstrüksiyon
olur.
Tiroid hormonlarının hızlı verilmesi ile adrenallerin strese cevabı azalır.8 saate bir 100mg IV
hidrokortizon verilir.10-14 gün içinde doz yavaş yavaş azaltılır.
Tedaviye rağmen mortalite %50’dir.
12/24/2020
107
Klinik Bulgular
Miksödem en ağır tablodur.Su ve mukopolisakkarit retansiyonu ile metabolik aktivite yavaşlar.
Yorgunluk
Halsizlik
Soğuğa tahamülsüzlük,hipotermi
Deride kuruluk,terlememe
Kabızlık
İştah azalması
Saç kuruluğu ve dökülme
şişmanlama
12/24/2020
108
Bradikardi
Kalbde büyüme
Anjina pektoris
Ses kısıklığı
Yavaşlama
Hafıza zayıflaması
CO2 retansiyonu
Kas ağrıları
psikoz
12/24/2020
109
İntra ve Postoperatif Girişimde dikkat
edilecekler
Hormon seviyeleri sürekli izlenecek
Kan basıncı,nabız, ve ateş gibi vital bulgular sürekli izlenecek
Hipo/Hipertiroidizm belirtileri izlenecek
İleri yaşlar ve koroner arter hastalığında anjina ve aritmi artabilir.Bu nedenle düşük dozla
tedaviye başlanmalıdır.
Primer hipotiroidizm primer adenokortikal yetmezlik eşliğinde olabilir.Sekonderde de
hipotiroidizmde diğer hipofiz hormonları yetmezliği olabilir.bu durumda tam doz tiroid hormonu
adrenal kriz yaratabilir.
Hasta tiroid krizindeyse ,hasta soğutulmalı,IV sıvı,glukoz ve kortikosteroid verilir.
Hipotiroidli hastalarda anestezikler ve narkotikler dikkatli kullanılmalı zira bu hastalar derin
depresyonda olabilir.
12/24/2020
110
Enfeksiyon,travma,cerrahi hipotiroidizmde tolere edilemez.
Replasman hızlı olmalı.Bu nedenle de adrenal yetmezlik olmasın diye 3X100 mg hidrokortizon
verilir.
0-6 yaş arası hipotiroidizm kretinizme ,6-12 yaş arası jüvenil miksödeme sebep olur.
Kretinizmde gelişim hızı çok azalır.Süt ve daimi diş sürmelerinde gecikmeler,süt dişlerinin
düşmesinde gecikmeler olur.Dişler normal maksilla küçüktür.
Makroglossi nedeniyle açık kapanış olur
Jüvenil miksödemde süt dişlerinin düşmesi daimilerin sürmesi gecikir.
Anemi ve iskemik kalp hastalığı sık komplikasyonlardandır.Bu sebeple genel yerine lokal anestezi
tercih edilmelidir.
12/24/2020
111
Hipertiroidli hastalarda yüksek sempatik aktivite nedeniyle korku ve endişe vardır.
Hipertiroidizm kontrol altına alınmadan genel anestezi verilmemelidir.Zira tehlikeli aritmi
oluşabilir.Anksiyete tiroid krizini davet edebilir.Bu nedenle sedasyon yaralı olur.
Vazokonstrüktörsüz lokal anestezi tercih edilir.
Hİpertiroidizm tedavisinden sonra hipotiroidizm gelişebilir.Genel anestezi uygulamalarında buna
dikkat edilmelidir.
12/24/2020
112
Adrenal Hastalıklar
Cushing Sendomu (Hiperadrenalizm,Aşırı Üretim)
Belirtileri: Diabet,Sodyum ve sıvı retansiyonu,potasyum atılımı,hipertansiyon , yağ dağılımında
sorunlar,protein kaybı nedeniyle osteoporöz eğilimi,yara iyileşmesinde gecikmeler,purpura
Cerrahide;optimum karbonhidrat ,Na ve K seviyeleri ve tansiyon seviyeleri korunmalıdır.
Postoperatif kanama ve geciken yara iyileşmesi olabilir.
Addison Hastalığı (Hipoadrenalizm,Yetersiz Üretim): Eller.bukkal mukoza,dil,gingivada
pigmentasyon
Adrenal orijinli bir hastalık (Addison) veya dışardan alınan steroide bağlı oluşur.Cerrahiden 1 yıl
öncesinde 2 haftadan fazla steroid almış hasta adrenal yetmezliğe aday olarak kabul edilmelidir.
Uzun süre kortizon kullanan hastalarda strese bağlı kriz gelişebilir.Girişim öncesi steroid istenilen
düzeye getirilir.Bu hastalarda aspirin önerilmez zira peptik ülser riski yüksektir.Enfeksiyona
dirençleri düşüktür.
12/24/2020
113
Hamileler
İlk trimestr (1-3 ay) strese bağlı düşük riski yüksektir.Ayrıca teratojenik etki yüksektir.
Üçüncü trimestrda (6-9 ay) ise strese bağlı erken doğum riski vardır.
En güvenli zaman ikinci trimestrdır (3-6 ay). Lokalanestezi ile bu dönemler girişimler için en
uygun zaman dilimidir.
Genel anestezi hayati bir acilliyet yoksa 3.trimestrda kontrendikedir.İlk iki trimestrda da fötal
anoksiye dikkat edilmelidir.
Girişimin artıları ve eksileri iyi değerlendirilmeli ve anne adayı bilgilendirilmelidir.
Anne adayı girişim esnasında oturur pozisyonda olmalıdır.Özellikle son üç ayda sırtüstü
yatırılmamalıdır.Hipotansiyon gelişebilir.Venöz dönüş için daha çok sola olmak üzere yana yatırılır.
Son ayda acil olmayan uzun süreli tedaviler ertelenir.
12/24/2020
114
Hamilelikte gerekmedikçe radyografi alınmamalıdır.Çok gerekirse kurşun gömlek giyilerek
periapikal çekilebilir.
Tetrasiklinler,salisilatlar,kloramfenikol gibi teratojenik ilaçlardan sakınılmalıdır.
Amoksisilin,ampisilin,eritromisin,parasetamol güvenlidir.
Kadın-Doğum konsültasyonu istenir.
12/24/2020
115
Download