Mühendislik

advertisement
Mühendislik nedir?
Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri,
tecrübe ve yaratıcılığı kullanarak doğal
kaynaklardan insana faydalı ürünler ortaya koyma
eylemidir.
Daha kapsamlı bir tanım ise;
Mühendislik, bilimi kullanarak, etik değerleri mutlaka
gözeterek, müşteri taleplerini karşılayacak şeyler
tasarlamak ve imal/inşa etmektir; bilimsel verileri
gündelik hususlar için kullanabilmektir; teknolojiyi
insanlık yararına uygulamaktır; aklı ve bilimsel
yöntemleri doğal kaynakların insanlık yararına en
uygun kullanılması için uygulama sanatıdır; hatta
belki bilim ile sanat arasındaki köprüdür.
1.11.2018
1
• Mühendislik;
Deneyim ve uygulama yoluyla matematik,
geometri ve fen bilimlerine ilişkin edinilen
bilgilerin ve kazanılan tecrübenin dünyanın
bize sunduğu malzeme
ve enerjilerin insanlığın yararı için ekonomik
ve zararsız bir şekilde kullanılması için
yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler
yapılmasını ve bu değerlendirmelerin
uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslek
olarak tanımlanmıştır
1.11.2018
2
• ABET Mühendislik Tanımı
• "Mühendislik, matematiksel ve doğal bilim
dallarından, ders çalışma, deney yapma
ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri
akıllıca kullanarak, doğanın kuvvetleri ve
maddelerini insanoğlu yararına sunmak
üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren
bir meslektir."
1.11.2018
3
Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur. Mesela
araştırma, tasarım, analiz etme, geliştirme, test etme
ve pazarlama gibi.
Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız,
kariyer olarak araştırma alanında
Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım
alanında
Analitik mühendislikteki çalışmalar ise çoğunlukla
matematik ve fen derslerine benzer.
Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı
seviyorsanız geliştirme ve kalite
Satış, satın alma, üretim vb
1.11.2018
4
• Mühendisliğin tarihi nasıl başladı?
• Bizim dilimizde Arapça hendese kökünden
türetilmiş Mühendis kelimesi ile anlam
bulan meslek bu açıdan bakıldığında
“hesabı, matematiği kullanan, ölçen biçen
kişi “ anlamı taşır.
• Latin kökenli dillerde Engineer olarak
adlandırılan bu mesleğin etimolojik
geçmişi tarih öncesi çağlara ve başka
anlamlara uzanır.
1.11.2018
5
Latince “ingignere” yaratan icat eden anlamındaki
kökten türeyen sözcük 11. yüzyılda bugünkü
anlamında “ingeniator”
olarak kullanılmış “ingenium”u (yaratıcılığı) olan
“ingenius” yaratan, zeki, mucit anlamlarında
kullanılmıştır.
Buharın icadından sonra makinaya “engine Adının
verilmesi ile bugünkü yapısı olan Engineer tanımına
kavuşmuş olan sözcük bir anlamda vücut bulurken
makinenin da isminin oluşmasına sebep olmuştur.
“Engine” bu bakımdan dahice şey, işe yarar buluş
anlamında kullanılmıştır.
1.11.2018
6
Mühendisliğin belirgin özellikleri ?
Bir mühendis içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme
kazandıran insandır. Örnek olarak, ayda 1000 soğutucu
üreten bir kuruluş çatısı altına giren mühendis üretimi
1100 e 1200 e çıkartmayı hedef olarak benimseyip
başarmalıdır.
Mühendis kendine güveni tam, cesur insan demektir.
Kararsız ve zayıf karakterli insanların iyi bir mühendislik
eğitimi alsa bile uygulamada başarılı olmaları zordur.
Mühendis demek, mühendisliğin sembolü olan cetvelden
daha düzgün insan demektir.
1.11.2018
7
Mühendisler bazı durumlarda stratejik, önemli, büyük
yatırım projelerinde uygulamada, karar merciinde
olduklarından ulusal çıkarları daima her türlü çıkarın
üstünde tutmalıdır.
Mühendisler makinelerden ziyade insanların sevk
idaresinden sorumlu oldukları için insanlar ile iyi iletişim
içinde olmalıdırlar.
Mühendis ulusuna ve topluma daha faydalı olabilmek
için çalıştığı kurumlarda veya kendi işinde etik kurallara
uygun hedefleri doğrultusunda başarılı olan/olmak
isteyen kişidir.
1.11.2018
8
İlk çağlarda
insanoğlu barınmak, korunmak, yemek, avlanmak
kısacası hayatta kalabilmek için doğanın çetin koşuları ile
dahice mücadele etmek ve kazanmak zorundaydı.
Bu nedenle daha ilkçağlardan itibaren gerçekte
mühendisler vardı. Bu buluşçular bugünkü mühendislik
dallarına benzer faaliyetler göstermiyorlardı elbette ama
ekme, biçme, alet yapma, avlanma, balık avlama, yük
taşıma gibi eylemleri kolaylaştıracak hatta mümkün
kılacak araçlar ve basit aparatlar icat ediyorlardı.
1.11.2018
9
Bilim tarihçileri mühendislik tarihini dört bölüme
ayırmaktadır:
Bilim devrimi öncesi – İlk çağ mucitlerinden Leonardo Da Vinci
ye kadar geçen dönem
Endüstri Devrimi ve öncesi dönem – 16 . yy sonundan 19 yy
kadar geçen becerikli zenaatkarlardan modern bilim kullanan
uzmanlara kavuşulduğu dönem
İkinci sanayi devrimi – İkinci dünya savaşı öncesine kadar geçen
kimya, elektrik, elektronik gibi türlü mühendislik dallarının
bilimi tam anlamı ile kullanmaya başladığı
dönem.
Bilişim devrimi – Savaştan sonra başlayarak bu günlere gelen
bilgisayar dönemi.
1.11.2018
10
Bugün mühendislik dalları altı ana üst
gurupta değerlendirilmektedir.
Kimya Mühendisliği
İnşaat mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Makine mühendisliği
Bilgisayar mühendisliği
Uçak Uzay mühendisliği
1.11.2018
11
Türkiye’deki mühendislik dalları;
•Balıkçılık Teknolojisi mühendisliği
•Biyomedikal mühendisliği
•Biyomühendislik
•Bilgisayar mühendisliği
•Çevre mühendisliği
•Deniz teknolojisi mühendisliği
•Elektrik ve elektronik mühendisliği
•Elektronik mühendisliği
•Elektrik mühendisliği
•Endüstri mühendisliği
•Fizik mühendisliği
•Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği
•Gemi makineleri işletme mühendisliği
1.11.2018
12
•Genetik Mühendisliği
•Gıda mühendisliği
•Havacılık mühendisliği
•Hidrojeoloji mühendisliği
•İnşaat mühendisliği
•İşletme mühendisliği
•Jeodezi ve fotogrametri
mühendisliği
•Jeofizik mühendisliği
•Jeoloji mühendisliği
•Kimya mühendisliği
•Kontrol mühendisliği
1.11.2018
13
•Maden mühendisliği
•Mekatronik mühendisliği
•Makine mühendisliği
•Metalurji ve malzeme mühendisliği
•Matematik mühendisliği
•Meteoroloji mühendisliği
•Nükleer enerji mühendisliği
•Orman mühendisliği
•Orman endüstrisi mühendisliği
•Otomotiv mühendisliği
•Petrol ve doğalgaz mühendisliği
•Sistem mühendisliği
1.11.2018
14
•Telekomünikasyon mühendisliği
•Tekstil mühendisliği
•Uçak mühendisliği
•Uzay mühendisliği
•Yazılım mühendisliği
•Ziraat mühendisliği
•Su Ürünleri mühendisliği
1.11.2018
15
1.11.2018
16
1.11.2018
17
1.11.2018
18
1.11.2018
19
1.11.2018
20
1.11.2018
21
1.11.2018
22
1.11.2018
23
1.11.2018
24
1.11.2018
25
1.11.2018
26
1.11.2018
27
1.11.2018
28
1.11.2018
29
1.11.2018
30
1.11.2018
31
1.11.2018
32
1.11.2018
33
1.11.2018
34
TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ
Gözle Kontrol
Radyografi Metodu
Ultrasonik Muayene
Penetrant Sıvı ile Kontrol
Magnetik Toz Metodu
Eddy Akımları ile Kontrol
1.11.2018
35
1.11.2018
36
Ultrasonik Test
Aparat Yardımı ile: Otomatik UT Test şeklinin
Simülasyonudur.
1.11.2018
37
1.11.2018
38
1.11.2018
39
1.11.2018
40
1.11.2018
41
1.11.2018
42
Download