Uploaded by User6538

BLADE RUNNER

advertisement
2019‟un Los Angeles‟ında, uzayda kolonileşmenin, dünyayı terk etmenin teşvik edildiği; köhne bir
şehir tasviri vardır.
“Kente bakan bir replikantın gözündeki yansımayla açılan filmde, uzaktaki devasa piramitleri
saymazsak, köhne bir endüstri kenti sunulmaktadır. Dünyadışı kolonilerin cazibesiyle yanşamayarak
gözden düşmüş yeni Los Angeles'm sakinleri çoğunlukla kapağı dünya-dışına atamamış yoksul 3.
Dünya insanlarıdır. Eski binalar ve nesneler yeni teknolojinin ürünleriyle yer değiştirmemiş, yeni olan
her şey eskinin üzerine inşa edilmiştir. Yani aslında birikmiştir. Bu tasarım kararı, kenti bugüne kadar
çizilen diğer tüm öngörülerden daha gerçekçi hale dönüştürmektedir. Eski kent dokusunun üzerine,
ya bizzat eski binalar ya da dev kolonlar tarafından taşman yeni binalar inşa edilmiştir. Uçan arabalara
benzeyen Spinner'lar kentin üst katmanlarının sokakla ilişkisini kopararak, farklı tabakalarda yaşayan
bir kentin oluşmasına öncülük etmişlerdir.
Replikantları üreten şirketin sahibi olan Tyrell, altın renkli; iktidarı simgeleyen devasa bir piramidin en
üstünde Gotik tarzdaki evinde yaşar. Filmin başrol oyuncusu Blade Runner Deckard ise oldukça
mütevazi bir apartman dairesinde yaşar.
Download