Uploaded by m.yasin.ortac

RUH SAĞLIĞI OLGU 1

advertisement
OLGU SUNUMU
Öyküsü: Hastamız; 56 yaşında, bekar, ilkokul mezunu, 5 kardeşin 4.’sü, annesiyle kendilerine ait olan evde babasından kalma maaşla geçimini sağlayarak
yaşıyor. Bu yaşına kadar hiçbir işte çalışmamış. İlk şikâyetleri 10 yıl önce başlamış, her tarafı ağrıyormuş, kalbinde sancı oluyor kalp hastalığım var diye
yorumlarmış, ağzında ve midesinde zaman zaman ekşimeler oluyormuş. Sürekli kendisini düşünür ve dinlermiş, çok yoğun olarak yalnız kalma korkusu
varmış. Ölüm korkusu ile bir kez psikiyatriye gelmiş ismini hatırlamadığı bir ilacı 1-2 ay kullanıp bırakmış, şikâyetleri kendiliğinden düzelmiş. Ara ara
şikâyetleri oluyor fakat önemsemiyormuş. Ağızdaki şikâyeti genelde mide ağrısından sonra oluyor ağzının tadı olmuyormuş. Son dönemde olduğu gibi
şiddetli değilmiş, 1-2 gün ağrır sonra kendiliğinden geçermiş. 4 ay önce yanlarında kalan, kendisinin büyüttüğü yeğeni evlenip ayrılmış. Ondan sonra
şikâyetleri artmış. Yeğeni onun bir parçası gibiymiş, yalnız kalmış. Özellikle ölüm korkusu, yalnızlık korkusu ve kendini dinleme artmış, ağızda yanma ve tat
alamama şikâyetleri başlamış. Hayattan zevk alamıyor, devamlı kafasına hastalığını takıyor, uykusuzluk, halsizlik şikâyeti oluyor, her an kötü bir şey olacakmış
hissi varmış. Ağrı ve yanma şikâyetleri günün hemen hemen her anında oluyormuş. Ağzındaki yanma ve acıdan dolayı tat alamıyor, bir şey yiyemiyor. Bu
şikâyetler son bir haftadır sürekli oluyor sadece uykuya daldığı zamanlar hafiflediği ya da olmadığı oluyormuş. Daha önce ağzında yanma şikâyetleri olan bir
hastayla karşılaşmamış ve böyle bir durumu ilk defa duyuyormuş.
Ruhsal Durum Muayenesi: Yaşından büyük gösteriyor, Giyimi sosyo-ekonomik düzeyine uygundu. Konuşması kendiliğinden ve sorulan sorulara mantıklı
cevap veriyordu. Konuşma hızı yavaşlamıştı. Bilişsel yetileri doğal, yer, kişi ve zaman yönelimi yerindeydi. Algı bozukluğu saptanmadı. Dikkati hastalığına
yönelmişti. Duygulanımı çökkündü. Düşünce süreci yavaşlamış, içeriğinde depresif düşünceler, Hastalığına yönelik takıntılar ve özellikle yeğeninin
ayrılmasından kaynaklanan yoğun anksiyetesi mevcuttu. Gerçeği değerlendirme yetisi tamdı. Dışa vuran davranışlarında psikomotor huzursuzluk mevcuttu.
KAYNAKÇA:
1. Speciali JG, Stuginski-Barbosa J. Burning mouth syndrome. Current Pain and Headache Reports. 2008;12:279-84.
2. Bergdahl J, Anneroth G, Anneroth I. Clinical study of patients with Burning mouth. Scand J Dent Res. 1994;102:299-305.
3. Anksiyete Bozukluğu ve Depresyon Bağlantılı Yanan Ağız Sendorumu: Ethem Erdal Erşan
GÜÇLÜ YÖNLERİM: Bağlı olmam (sadakatli olmam), özverili olmam, kararlı olmam.
GÜÇSÜZ YÖNLERİM: Bağımlı olmam, sabırsız olmam, çok fazla ince, derin ve detaycı düşünmem.
Hasta Adı: K.G
Tanılama
Tanı
ANKSİYETE
Neden
Tıbbi Tanı: ANKSİYETE BOZUKLUĞU
Uygulama
Amaç
Yalnız kalma korkusu. Kişi, psikolojik ve fizyolojik
rahatlıkta bir artma
Yeğeninden ayrılması olduğunu ifade edecektir.
ile başlayan kaygı.
Girişim
Akut, sıkıntılı döneminde hastanın
yanında olunur, yalnız bırakılmaz.
Gevşeme egzersizleri öğretilir.
Kısa, basit, sakin, anlaşılır ve yavaş
konuşulmalıdır.
Hastanın duygularını ifade etmesine
izin verilir.
Geçmişteki baş etme yöntemleri
değerlendirilip, uygun yöntemi
kullanması sağlanır.
Hasta Adı: K.G
Tanılama
Tanı
KORKU
Neden
Bilgi eksikliğine bağlı.
Başına kötü olaylar
gelebileceğini
düşünmesine bağlı.
Tıbbi Tanı: ANKSİYETE BOZUKLUĞU
Uygulama
Amaç
Bu duyguyu normalize
etmek.
Korkuyu gidermek.
Girişim
Hastayla güvenli bir iletişim kurulacak.
Korkusunun nedenlerini açık bir şekilde
ifade etmesi için cesaretlendirilecek.
Hastaya hastalığı ile ilgili bilgi verilecek.
Uğraş aktiviteleri için teşvik edilecek.
Ölümle ilgili mevcut bireysel algısı
analiz edilecek, bu kavramı bu kadar
korkutucu yapan faktörleri belirlemesi
istenecek.
Hasta Adı: K.G
Tanılama
Tanı
DÜŞÜNCE SÜREÇLERİNDE
BOZULMA
Neden
Tıbbi Tanı: ANKSİYETE BOZUKLUĞU
Uygulama
Amaç
Emosyonel travmaya Kişi, gerçeğe
bağlı.
oryantasyonunu ve
diğerleri ile açık iletişimini
Çocukluk dönemi
sürdürecektir.
travmasına bağlı.
Panik düzeyde
anksiyete olmasına
bağlı.
Girişim
Neden olan faktörler değerlendirilir.
Kişinin bütünlük duygusunu
destekleyecek şekilde iletişim kurulur.
Kişinin intahar riskine karşı önlemler
alınmalıdır.
Boş zaman aktiviteleri planlanır.
Her gün meşgul olması için ve
düşüncelerinden uzaklaşması için
mutlaka bir aktivite planı yapılmalıdır.
Hasta Adı: K.G
Tanılama
Tanı
BESLENMEDE YETERSİZLİK
Neden
Mide ağrısı.
Tıbbi Tanı: ANKSİYETE BOZUKLUĞU
Uygulama
Amaç
Girişim
Ağızdaki tatsızlık.
Hastanın yeniden etkili ve
sağlıklı beslenmesine geri
kavuşturmak.
Hastanın sevdiği yiyecekler
belirlenecek ve ona göre öğün sayısı ile
beslenme sağlanacak.
Hasta olma ile ilgili
yaşanan anksiyete ve
korku.
Bu süreçte ki kaybedilen
kiloların tekrardan geri
kazandırmak.
Diyetisyen tarafından hastaya özel
beslenme programı alınarak kişiye ve
yakınlarına uyulması konusunda
bilgilendirme yapılacak.
Hasta Adı: K.G
Tanılama
Tanı
ETKİSİZ BAŞ ETME
Neden
Sözel iletişim
yetersizliği.
Tıbbi Tanı: ANKSİYETE BOZUKLUĞU
Uygulama
Amaç
Girişim
Hastanın anksiyete, korku, duyusal
Hastanın etkili baş etme
algısal değişim vb. anlamayı engelleyici
yöntemlerini
geliştirebilmesi öğretilecek. sorunlarını belirlemek.
Bilişsel yetersizlik.
Olumsuz duygu
durumu.
Hastanın kısa ve uzun dönem için
öğrenme gereksinimlerini
değerlendirmek.
Bireyin anlayacağı araç ve yolları
kullanarak öğretim yapmak.
Hasta Adı: K.G
Tanılama
Tanı
UYKU DÜZENİNDE
BOZULMA
Neden
Anksiyete.
Tıbbi Tanı: ANKSİYETE BOZUKLUĞU
Uygulama
Amaç
Uyumayı inhibe eden
faktörleri tanımlanması.
Kötü bir şey olacağını
beklemesine bağlı.
Bireyin yatmadan önce
anksiyete düzeyini
düşürebilmesi.
Girişim
Ortamın kaliteli bir uyku için gerekli
şekilde düzenlenmesi sağlanacak
gürültü, ışık gibi dış faktörler kontrol
altına alınacak.
Uyumaya hazırlık için gevşemeyi
sağlayan bir rutin oluşturulacak bitki
çayları içmek, sıcak bir banyo yapmak.
Kişinin anksiyetesini kontrol edebilmesi
sağlanacak, özellikle gece yatmadan
önce kafasını meşgul eden
düşüncelerden uzaklaştırılması
sağlanacak.
Download