Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları

advertisement
Depresyon ve Anksiyete
Bozuklukları
Dr Akfer K Kahiloğulları
Depresyon
Aynı iki haftalık dönem boyunca, işlevsellik düzeyinde
değişiklik olacak biçimde
• Çökkün duygudurum
• İlgi kaybı, zevk alamama
• Kilo değişiklikleri
• Uyku düzeni değişiklikleri
• Ajitasyon ya da yavaşlama
• Bitkinlik, enerji düşüklüğü
• Değersizlik ya da uygunsuz suçluluk duyguları
• Odaklanmakta güçlük, kararsızlık
• Yineleyici ölüm düşünceleri
Başka bir sağlık durumuna bağlı
depresyon bozukluğu
• Klinik görünümde belirgin ve sürekli bir çökkün
duygudurum dönemi ya da neredeyse bütün etkinliklere ilgi
kaybı
• Öykü, fizik muayene ya da labaratuar bulgularında bu
bozukluğun başka bir sağlık durumunun doğrudan
patofizyoloji ile ilgili bir sonucu olduğuna dair kanıtlar vardır
• Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla(ör: tetikleyici
etkenin ağır bir sağlık sorunu olduğu çökkün duygudurumla
giden uyum bozukluğu) daha iyi açıklanamaz.
• Bu bozukluk sadece deliryumun gidişi sırasında ortaya
çıkmamaktadır.
Hafif depresyon
Hafif depresyon
Orta şiddette depresyon
• Antidepresan ve/veya BDT, IPT
• Psikososyal girişimler
Ağır şiddette depresyon
• Antidepresan ve psikoterapi
• Psikotik bulgu varsa antidepresan+antipsikotik
• EKT
İLAÇ SEÇİMİ
Tedavi aşamaları
• Akut tedavi
• Sürdürüm Tedavisi
• İdame Tedavi
Koruyucu Tedavi -APA-
Genel öneriler
Palyatif Bakım İçin Öneriler
• Yaşam kalitesini artırmak ana hedef
• Hızlı müdahale, semptoma yönelik
• Aileyi de kapsayan bütüncül yaklaşım
ANKSIYETE BOZUKLUKLARI
DSM V Anksiyete Bozuklukları
•
•
•
•
•
•
•
Özgül fobi
Sosyal fobi
Panik bozukluk
Agarofobi
Yaygın anksiyete bozukluğu
Maddenin/İlacın yol açtığı anksiyete bozukluğu
Başka bir sağlık durumuna bağlı anksiyete
bozukluğu
Başka bir sağlık durumuna bağlı
anksiyete bozukluğu
• Klinik görünüme panik ataklar ya da kaygı
egemendir.
• Öykü fizik muayene ya da labaratuar bulgularında
bu bozukluğun, başka bir sağlık durumunun
doğrudan patofizyoloji ile ilgili bir sonucu
olduğuna dair kanıtlar vardır
• Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi
açıklanamaz.
• Bu bozukluk sadece deliryumun gidişi sırasında
ortaya çıkmamaktadır.
Daha çok;
• Somatik bulgu
• Huzursuzluk
• Yerinde duramama
• Taşikardi
• Uykusuzluk
• GIS belirtileri
• Soluk alamıyormuş hissi
• Uyuşma ve tremor
Genel ilkeler
Palyatif Bakım İçin Öneriler
• Yaşam kalitesini artırmak ana hedef
• Hızlı müdahale, semptoma yönelik
• Aileyi de kapsayan bütüncül yaklaşım
Psikoterapotik Müdahaleler
•
•
•
•
•
Psikoeğitim
BDT
EMDR*
Gestalt Terapi*
Psikodinamik Psikoterapi*
Atak sırasında uygulanan müdahale
örnekleri
•
•
•
•
Gevşeme egzersizleri
Kontrollü nefes alma
Belirtileri artırma
CO2 İnhalasyonu
Download