Uploaded by METE ÖNAL

TedarikIsBirligiProtokolu3352580-1

advertisement
*BEL955K4M*
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği
Sayı : 92860489-045.99
Konu : Tedarik İş Birliği Protokolü
DAĞITIM YERLERİNE
KSÜ Rektörlüğü ile DMO Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Tedarik İş Birliği
Protokolü çerçevesinde, belli aralıklarla Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde yayınlanan sarf
malzemeler için talep toplanmaktadır. 9 Haziran 2020 tarihli 31151 sayılı resmi gazetede
yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ihtiyaçların DMO aracılı ile temin edilmesi zorunlu hale
gelmiştir.
DMO web sitesinde talep oluşturulmak üzere tıbbi sarf malzemeler yayınlanmış olup,
bölümünüzde kullanılan/kullanılacak malzemelerin DMO'da yer alan ekte sunulan
şartnamelerinin incelenmesi, uygun görülen şartnamelerin uygun görüldüğünün, uygun
görülmeyen şartnamelerin gerekçeleri ile uygun görülmediğinin kaşeli ve imzalı olarak
belirtilerek yıllık tüketim miktarınız ve depo stok durumuna göre talep miktarınızın 04.11.2020
tarihi mesai bitimine kadar Başhekimliğimize bildirilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
e-imzalıdır
Doç. Dr. Ökkeş BİLAL
Başhekim
Ek:
1- DMO BÖLÜM İSTEM LİSTESİ (83 sayfa)
2- DMO-TEKNİK ŞARTNAME (342 sayfa)
Dağıtım:
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim
Dalı Başkanlığına
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Başkanlığına
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana
Bilim Dalı Başkanlığına
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığına
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Tıbbi Genetik (Tıp) Anabilim Dalı
Başkanlığına
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanlığına
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına
: Tuba YAĞLICI
: Mustafa ÇAKALLI
: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SEYİTHANOĞLU
03/11/2020 Memur
03/11/2020 Hastane Başmüdürü V.
/ /
Başhekim Yardımcısı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü, 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş
Telefon No: +90 (344) 300 4057 Faks No: +90 (344) 300 40 68
E-Posta: [email protected] İnternet Adresi: http://hastane.ksu.edu.tr
2/2
Bilgi İçin: Tuba YAĞLICI
Unvan: Memur
Telefon No: 03442804057
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Malzeme Adı
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 27Mm
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 40Mm
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 45Mm
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 50Mm
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 57Mm
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 60Mm
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin, 70Mm
Ağız Bakım Seti, Günlük Kullanım İçin, Aspirasyonlu
Ambu Seti, Pediatrik
Ambu Seti, Yetişkin
Ameliyat Masası Örtüsü, Sıvı Emici
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 18G, 10Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 18G, 15Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 18G, 20Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 20G, 10Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 20G, 15Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 20G, 20Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 21G, 15Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 21G, 20Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 22G, 10Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 22G, 12Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 22G, 15Cm
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba, 22G, 20Cm
Anestezi Maskesi, No:0
Anestezi Maskesi, No:1
Anestezi Maskesi, No:2
Anestezi Maskesi, No:3
Anestezi Maskesi, No:4
Anestezi Maskesi, No:5
Antiemboli Çorabı, Diz Üstü, L
Antiemboli Çorabı, Diz Üstü, M
Antiemboli Çorabı, Diz Üstü, S
Antiemboli Çorabı, Diz Üstü, Xl
Antiemboli Çorabı, Diz Üstü, Xxl
Apeks Tutucu (Kalp Pozisyonlandırıcı)
Malzeme Kodu
270003125
270003126
270004543
270003128
270004544
270003129
270001873
270003664
270002563
270002562
270004578
270003186
270003187
270003188
270001591
270003189
270003190
270003184
270003032
270003191
270003192
270003193
270003194
270004537
270004538
270004539
270004540
270004541
270004542
270002904
270002903
270002902
270002905
270002906
270000130
Şartname Kodu
SMT1203
SMT1203
SMT1203
SMT1203
SMT1203
SMT1203
SMT1203
SMT1524
SMT3887
SMT3887
SMT4142
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT1056
SMT4047
SMT4047
SMT4047
SMT4047
SMT4047
SMT4047
SMT4001
SMT4001
SMT4001
SMT4001
SMT4001
SMT1975
Şartname Adı
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Adaptör, Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Torbası İçin
Ağız Bakım Seti, Günlük Kullanım İçin
Ambu Seti
Ambu Seti
Ameliyat Masası Örtüsü, Sıvı Emici
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba
Anestezi Maskesi
Anestezi Maskesi
Anestezi Maskesi
Anestezi Maskesi
Anestezi Maskesi
Anestezi Maskesi
Antiemboli Çorabı
Antiemboli Çorabı
Antiemboli Çorabı
Antiemboli Çorabı
Antiemboli Çorabı
Apeks Tutucu (Kalp Pozisyonlandırıcı)
Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz, Pediatrik
270003026 SMT1722
Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz İçin
Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz, Yenidoğan,
270003027 SMT1722
Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz İçin
Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz, Yetişkin
270002283 SMT1722
Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz İçin
Sut Kodu
OR2000
OR2000
OR2000
OR2000
OR2000
OR2000
OR2000
OR2120
EK 0/T
EK 0/T
EK 0/A
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
KD1000
EK 0/T
EK 0/T
EK 0/T
EK 0/T
EK 0/T
EK 0/T
EK 0/I
EK 0/I
EK 0/I
EK 0/I
EK 0/I
KV1351
NF1008|NF1009|NF
1010
NF1008|NF1009|NF
1010
NF1008|NF1009|NF
1010
Aspirasyon İğne Seti (Aspirasyon İğnesi, Enjektör, Adaptör), Ebus İçin
Aspirasyon Seti, Yankauer, Vakum Kontrollü
Aspirasyon Seti, Yankauer, Vakum Kontrolsüz
270000016 SMT1052
270003161 SMT4076
270003162 SMT4076
Aspirasyon İğne Seti (Aspirasyon İğnesi, Enjektör, Adaptör), Ebus İçin
Aspirasyon Seti, Yankauer
Aspirasyon Seti, Yankauer
GHC1790
EK 0/A
EK 0/A
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Aspirasyon Torbası, 1200 Ml
Aspirasyon Torbası, 1500 Ml
Aspirasyon Torbası, 2000 Ml
Aspirasyon Torbası, 3000 Ml
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil, 1200Ml
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil, 1500Ml
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil, 2000 Ml
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil, 3000 Ml
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil, Jelleştiricili, 1500Ml
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil, Jelleştiricili, 3000Ml
Aspirasyon Torbası, Jelleştiricili, 1200Ml
Aspirasyon Torbası, Jelleştiricili, 1500Ml
Aspirasyon Torbası, Jelleştiricili, 2000Ml
Aspirasyon Torbası, Jelleştiricili, 3000Ml
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik, Kotersiz, 10Mm
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik, Kotersiz, 3Mm
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik, Kotersiz, 5Mm
270005006
270004722
270004720
270004721
270002714
270001890
270001888
270001889
270002715
270001891
270005031
270005013
270004732
270005012
270002547
270002548
270002144
SMT1210
SMT1210
SMT1210
SMT1210
SMT1209
SMT1209
SMT1209
SMT1209
SMT1209
SMT1209
SMT1210
SMT1210
SMT1210
SMT1210
SMT1268
SMT1268
SMT1268
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil
Aspirasyon Torbası, Hortum Dahil
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon Torbası
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik
OR1390
OR1390
OR1390
OR1390
AN1290|OR1390
AN1290|OR1390
AN1290|OR1390
AN1290|OR1390
AN1290|OR1390
AN1290|OR1390
OR1390
OR1390
OR1390
OR1390
OR2990
OR2990
OR2990
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik, L-Hook Koterli, 5Mm
270003029 SMT1268
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik
OR2990
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik, Spatula Koterli, 5Mm
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik, 0.014İnç, 6F, 2.04.0Mm, 145Cm
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik, 0.014İnç, 6F, 3.07.0Mm, 129Cm
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik, 0.014İnç, 7F, 3.57.0Mm, 104Cm
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik, 0.014İnç, 7F, 3.57.0Mm, 107Cm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 19G, 19Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 19G, 20(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 19G, 25(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 20G, 15(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 20G, 19Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 20G, 20(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 20G, 25(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 22G, 15(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 22G, 17Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 22G, 20(±2)Mm
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin, 22G, 25(±2)Mm
270003045 SMT1268
Aspirasyon-İrrigasyon Seti, Laparoskopik
OR2990
270002116 SMT1887
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik
GR1039|KV1280
270005071 SMT1887
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik
GR1039|KV1280
270004076 SMT1887
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik
GR1039|KV1280
270004077
270002976
270002469
270003031
270002468
270002977
270001861
270001862
270002467
270002957
270001863
270004980
Aterektomi Kateteri, Motoru İle Birlikte, Periferik
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
Atravmatik İğne, Port Kateter İçin
GR1039|KV1280
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
AN1360
Ayarlanabilir Zımba Hemostatik Kesici Kapatıcı Kartuş, 55Mm
270000250 SMT2727
Ayarlanabilir Zımba Hemostatik Kesici Kapatıcı Kartuş
OR3160
Ayarlanabilir Zımba Hemostatik Kesici Kapatıcı Kartuş, 75Mm
Bağlantı Adaptörü, Titanyum
Bağlantı Seti (Ara Set)
270005003 SMT2727
270000107 SMT1733
270000108 SMT1734
Ayarlanabilir Zımba Hemostatik Kesici Kapatıcı Kartuş
Bağlantı Adaptörü, Titanyum
Bağlantı Seti (Ara Set)
OR3160
NF1027
NF1028
SMT1887
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
SMT1192
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Balon Dilatatör, Perkütan Böbrek Cerrahisi, 30F, 12Cm
Balon Dilatatör, Perkütan Böbrek Cerrahisi, 30F, 15Cm
270002841 SMT1646
270002842 SMT1646
Balon Dilatatör, Perkütan Böbrek Cerrahisi
Balon Dilatatör, Perkütan Böbrek Cerrahisi
UR1041
UR1041
Balon Kateter, Kanama Durdurucu, Uterus İçine Yerleştirilen
Balon, Ebus İçin
Basınç İnfüzyon Kafı, 1000Ml
Basınç İnfüzyon Kafı, 3000Ml
Basınç İnfüzyon Kafı, 500Ml
Basket Kateter, Perkütan, Taş Toplayan/Çıkaran/Kaçmasını Önleyen, 10F,
38Cm
Biliyer Sitoloji Fırçası
270000030
270001589
270003476
270003477
270003475
Balon Kateter, Kanama Durdurucu, Uterus İçine Yerleştirilen
Balon, Ebus İçin
Basınç İnfüzyon Kafı
Basınç İnfüzyon Kafı
Basınç İnfüzyon Kafı
KD1001
GHC1780
EK 0/I
EK 0/I
EK 0/I
270000175 SMT1640
270000113 SMT1761
Basket Kateter, Perkütan , Taş Toplayan/Çıkaran/Kaçmasını Önleyen
Biliyer Sitoloji Fırçası
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik, Oval, İğneli, 2.3Mm*180Cm
270001902 SMT1216
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik, Oval, İğneli, 2.8Mm*155Cm
270005150 SMT1216
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik, Oval, İğnesiz, 2.3Mm*180Cm
270002952 SMT1216
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik, Oval, İğnesiz, 2.8Mm*155Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 18G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 18G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 18G, 20Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 20G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 20G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 20G, 20Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 21G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 21G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 21G, 20Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 22G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 22G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba, 22G, 20Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 11G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 11G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 13G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 13G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 8G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 8G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 9G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik, 9G, 15Cm
270005149
270002935
270001563
270002933
270002932
270002931
270002930
270002929
270002928
270002927
270002926
270002925
270002924
270003159
270001567
270003160
270002884
270003157
270002882
270003158
270002883
Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik
UR1038|UR1044
GS2520
GS1900|GS1910|GS
1920|GS2000|OR24
30
GS1900|GS1910|GS
1920|GS2000|OR24
30
GS1900|GS1910|GS
1920|GS2000|OR24
30
GS1900|GS1910|GS
1920|GS2000|OR24
30
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2320
OR2310
OR2310
OR2310
OR2310
OR2310
OR2310
OR2310
OR2310
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Otomatik, Kendinden Tabancalı
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
OR2280|OR2290
OR2260
SMT1088
SMT1053
SMT4040
SMT4040
SMT4040
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Otomatik, Kendinden Tabancalı, 14G, 10 Cm
114 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 14G, 10Cm
SMT1216
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1014
SMT1018
SMT1018
SMT1018
SMT1018
SMT1018
SMT1018
SMT1018
SMT1018
270001570 SMT1022
270002879 SMT1023
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 14G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 14G, 20Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 16G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 16G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 16G, 20Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 18G, 10Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 18G, 15Cm
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, 18G, 20Cm
Boyunluk, Pediatrik
Boyunluk, Yetişkin
Buğu Önleyici, Endoskopik Skop Buğu Kiti
Burun Mandalı, Spirometre İçin
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +),
No:6.5
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +),
No:7
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +),
No:7.5
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +),
No:8
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +),
No:8.5
132
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız, No:6.5
133 Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız, No:7
134
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız, No:7,5
135 Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız, No:8
136
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız, No:8.5
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı, No:6.5
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı, No:7
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı, No:7.5
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı, No:8
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı, No:8.5
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik, No:6.5
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik, No:7
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik, No:8
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik, No:8,5
Cerrahi Sutür, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen, No:1, 40(±4)Mm,
146
3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen, No:2/0, 25(±4)Mm,
147
3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen, No:3/0, 20(±4)Mm,
148
3/8 Keskin, 75Cm
137
138
139
140
141
142
143
144
145
270002880
270002881
270002876
270002877
270002878
270002874
270001571
270002875
270003220
270002921
270004772
270003480
SMT1023
SMT1023
SMT1023
SMT1023
SMT1023
SMT1023
SMT1023
SMT1023
SMT3911
SMT3911
SMT3983
SMT4049
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik
Boyunluk
Boyunluk
Buğu Önleyici, Endoskopik Skop Buğu Kiti
Burun Mandalı, Spirometre İçin
OR2260
OR2260
OR2260
OR2260
OR2260
OR2260
OR2260
OR2260
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/R
EK 0/A
270001910 SMT1037
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +) OR4210
270001911 SMT1037
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +) OR4210
270001580 SMT1037
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +) OR4210
270001913 SMT1037
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +) OR4210
270001915 SMT1037
Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli ( Hıv+, Hcv+, Hbsag +) OR4210
270001785 SMT1039
270001786 SMT1039
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız
OR4190
OR4190
270001581 SMT1039
270001787 SMT1039
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız
OR4190
OR4190
270001788
270003180
270001584
270003181
270003182
270003183
270002672
270002671
270001586
270002670
Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik
Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik
OR4190
OR4200
OR4200
OR4200
OR4200
OR4200
OR4200
OR4200
OR4200
OR4200
270003350 SMT2801
Cerrahi Sutür, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003351 SMT2801
Cerrahi Sutür, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003352 SMT2801
Cerrahi Sutür, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen
EK 0/A
SMT1039
SMT1042
SMT1042
SMT1042
SMT1042
SMT1042
SMT1044
SMT1044
SMT1044
SMT1044
270003454 SMT2815
Cerrahi Sutür, Poliglikolik Asit, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem
Emilebilen
EK 0/A
270003356 SMT2788
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003354 SMT2788
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003357 SMT2788
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003355 SMT2788
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003358 SMT2788
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen
EK 0/A
270003359 SMT2788
270002766 SMT1425
270002757 SMT1425
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen
Crescent Bıçak
Crescent Bıçak
EK 0/A
GZ1079
GZ1079
270004957 SMT1532
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu
OR3260
270004973 SMT1532
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu
OR3260
270004628 SMT1532
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu
OR3260
270001933
270001932
270004974
270004711
SMT1532
SMT1531
SMT1531
SMT1531
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Düz Uç
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Düz Uç
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Düz Uç
OR3260
OR3260
OR3260
OR3260
270001934 SMT1533
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Tiroid, Eğri Uçlu
OR3260
270004972 SMT1533
OR3260
270001930 SMT1228
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Tiroid, Eğri Uçlu
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Endoskopik/Laparoskopik,
Artikülasyonlu
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik, Düz, 5Mm, 36(±1)Cm
270001929 SMT1227
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik
OR3270
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik, Düz, 5Mm, 44(±1)Cm
270001928 SMT1227
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik
OR3270
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik, Eğri, 5Mm, 36(±1)Cm
270001931 SMT1227
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik
OR3270
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik, Eğri, 5Mm, 44(±1)Cm
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli,
172
10Mm*80Cm
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli,
173
6Mm*80Cm
270002808 SMT1227
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Laparoskopik
OR3270
270002950 SMT2707
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli
KV1092|KV1093
270002949 SMT2707
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli
KV1092|KV1093
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Cerrahi Sutür, Poliglikolik Asit, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem
Emilebilen, No:1, 50(±4)Mm, 1/2 Yuvarlak, 90Cm
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:2/0,
25(±4)Mm, 3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:2/0,
30(±4)Mm, 3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:3/0,
20(±4)Mm, 3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:3/0,
30(±4)Mm, 3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:4/0,
20(±4)Mm, 3/8 Keskin, 75Cm
Cerrahi Sutür, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:5/0,
15(±4)Mm, 3/8 Keskin, 75Cm
Crescent Bıçak, Açılı
Crescent Bıçak, Açılı, Korumalı
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu, 13Mm,
20Cm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu, 5Mm,
18(±1)Cm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu, 5Mm,
24(±1)Cm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Batın, Eğri Uçlu,
Dikdörtgen, 18Cm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Düz Uç, 10Mm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Düz Uç, 12Mm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Düz Uç, 5Mm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Tiroid, Eğri Uçlu, 16.5Mm,
19Cm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Açık Cerrahi, Tiroid, Eğri Uçlu, 5Mm,
12.5Cm
Damar Kapama Ve Kesme Probu, Endoskopik/Laparoskopik,
Artikülasyonlu, Eğri Uçlu, 5Mm, 36Cm
OR3270
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli,
7Mm*80Cm
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli,
8Mm*80Cm
Deri Prick Test Aplikatörü, 10 Pinli, Çok İğneli
Deri Prick Test Aplikatörü, 10 Pinli, Tek İğneli
Deri Prick Test Aplikatörü, 8 Pinli, Çok İğneli
Deri Prick Test Aplikatörü, 8 Pinli, Tek İğneli
Diagnostik Kateter, Fix Curve, 6F, 2.5.2Mm, 115Cm
Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Fikscurve, 5F, 2.5.2, 65Cm
Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Fikscurve, 5F, 2.5.2, 90Cm
183
Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Steerable, 6F, 2.8.2Mm, 115Cm
Diagnostik Kateter, Steerable, 7F, 2.13.2Mm, 110Cm
Difüzör Maske, Aerosol, Yetişkin
Difüzör Maske, Etco2, Yetişkin
Difüzör Maske, Pediatrik
Difüzör Maske, Trakeostomi, Yetişkin
Difüzör Maske, Yenidoğan
Difüzör Maske, Yetişkin
Diyaliz Seti, Periton, Aletli, 6-8 Uçlu
Doku Oksijenizasyon Sensörü, Yenidoğan
Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cerrahi Alanlar/ Endovasküler
193
Kullanım İçin, 0.5Ml
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cilt Kesileri İçin, 0.36Ml
Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cilt Kesileri İçin, 0.7Ml
Dren, Pezzer, 14F
Dren, Pezzer, 16F
Dren, Pezzer, 18F
Dren, Pezzer, 20F
Dren, Pezzer, 22F
Dren, Pezzer, 24F
Dren, Pezzer, 26F
Dren, Pezzer, 28F
Dren, Pezzer, 30F
Dren, Pezzer, 32F
Dren, Pezzer, 34F
Dren, Pezzer, 36F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 12F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 14F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 15F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 16F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 24F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 26F
Dren, Yumuşak, Torbalı, 27F
270002951 SMT2707
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli
KV1092|KV1093
270002937
270002728
270004700
270004701
270004702
270004737
270004894
270004254
SMT2707
SMT3884
SMT3884
SMT3884
SMT3884
SMT2177
SMT2180
SMT2180
Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli
Deri Prick Test Aplikatörü
Deri Prick Test Aplikatörü
Deri Prick Test Aplikatörü
Deri Prick Test Aplikatörü
Diagnostik Kateter, Fix Curve
Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Fikscurve
Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Fikscurve
KV1092|KV1093
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
KR1057
KR2003
KR2003
270005155
270005154
270003604
270004728
270003603
270004729
270003550
270003551
270004078
270001848
SMT2181
SMT2184
SMT3886
SMT3886
SMT3886
SMT3886
SMT3886
SMT3886
SMT1719
SMT1179
KR1054|KR1055
KR1054|KR1056
EK 0/S
EK 0/S
EK 0/S
EK 0/S
EK 0/S
EK 0/S
NF1032|NF1033
AN1180
270002046 SMT1238
Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Steerable
Diagnostik Kateter, Steerable
Difüzör Maske
Difüzör Maske
Difüzör Maske
Difüzör Maske
Difüzör Maske
Difüzör Maske
Diyaliz Seti, Periton, Aletli
Doku Oksijenizasyon Sensörü
Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cerrahi Alanlar/ Endovasküler
Kullanım İçin
270004718
270002916
270003840
270003839
270003838
270004882
270003836
270004881
270003833
270002073
270003829
270004880
270003841
270004879
270002682
270002687
270002686
270002681
270002679
270002678
270002683
Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cilt Kesileri İçin
Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cilt Kesileri İçin
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Pezzer
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
OR4145
OR4145
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1620
OR1700
OR1700
OR1700
OR1700
OR1700
OR1700
OR1700
SMT1239
SMT1239
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1344
SMT1409
SMT1409
SMT1409
SMT1409
SMT1409
SMT1409
SMT1409
OR4146
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
Dren, Yumuşak, Torbalı, 28F
Dren, Yumuşak, Torbalı. 30F
Dren, Yumuşak, Torbalı. 33F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 10F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 12F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 14F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 6F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 7F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 8F
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı, 9F
Drenaj Kateteri, Toraks, 10F
Drenaj Kateteri, Toraks, 8F
270002677
270002676
270003223
270002719
270002718
270002717
270002844
270002845
270002846
270002847
270004982
270004981
SMT1409
SMT1409
SMT1409
SMT1892
SMT1892
SMT1892
SMT1892
SMT1892
SMT1892
SMT1892
SMT1051
SMT1051
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Dren, Yumuşak, Torbalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı
Drenaj Kateteri, Toraks
Drenaj Kateteri, Toraks
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 10F
270004934 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 12F
270004933 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 14F
270004932 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 16F
270004931 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 18F
270004930 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 8F
270004935 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 10F
270003289 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 12F
270003290 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 14F
270003291 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 16F
270004945 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 18F
270004944 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 8F
270004946 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 200Cc, 10F
270004940 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 200Cc, 12F
270004939 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 200Cc, 14F
270004938 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 200Cc, 16F
270004937 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 200Cc, 18F
270004936 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
OR1700
OR1700
OR1700
GR1218
GR1218
GR1218
GR1218
GR1218
GR1218
GR1218
GHC1600
GHC1600
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 200Cc, 8F
270004943 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 25Cc, 10F
270004189 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 25Cc, 6F
270004975 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 25Cc, 7F
270004967 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 25Cc, 8F
270004966 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 400Cc, 10F
270003287 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 400Cc, 12F
270003288 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 400Cc, 14F
270004949 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 400Cc, 16F
270004948 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 400Cc, 18F
270004947 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 400Cc, 8F
270004950 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 200Cc, 10F
270003700 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 200Cc, 12F
270003698 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 200Cc, 14F
270003696 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 200Cc, 16F
270003693 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 400Cc, 10F
270002070 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 400Cc, 12F
270002068 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 400Cc, 14F
270002069 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Çiftli, 400Cc, 16F
270003702 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 200Cc, 10F
270004418 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 200Cc, 12F
270003697 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 200Cc, 14F
270003695 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 200Cc, 16F
270003694 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 400Cc, 10F
270002747 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 400Cc, 12F
270002071 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 400Cc, 14F
270003701 SMT1253
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Silikon, Tekli, 400Cc, 16F
Drenaj Seti, Plevral, Valfli
Drenaj Torbası, Kemerli, 600Cc
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber), 0.8-1.1M²
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber), 1.2-1.5M²
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber), 1.6-1.9M²
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber), 2.0-2.2M²
Ecmo Kanülü, Arter, 13F
Ecmo Kanülü, Arter, 15F
Ecmo Kanülü, Arter, 17F
Ecmo Kanülü, Arter, 19F
Ecmo Kanülü, Arter, 21F
Ecmo Kanülü, Arter, 23F
Ecmo Kanülü, Venöz, 19F
Ecmo Kanülü, Venöz, 21F
Ecmo Kanülü, Venöz, 23F
Ecmo Kanülü, Venöz, 25F
Ecmo Kanülü, Venöz, 29F
Elastik Bandaj, 10Cm*1.5M
Elastik Bandaj, 10Cm*2.5M
Elastik Bandaj, 10Cm*2M
Elastik Bandaj, 10Cm*4.5M
Elastik Bandaj, 15Cm*1.5M
Elastik Bandaj, 15Cm*2.5M
Elastik Bandaj, 15Cm*2M
Elastik Bandaj, 15Cm*4.5M
Elastik Bandaj, 20Cm*1.5M
Elastik Bandaj, 20Cm*2.5M
Elastik Bandaj, 20Cm*2M
Elastik Bandaj, 20Cm*4.5M
Elastik Bandaj, 6Cm*1.5M
Elastik Bandaj, 6Cm*2.5M
Elastik Bandaj, 6Cm*4,5M
Elastik Bandaj, 8Cm*1.5M
Elastik Bandaj, 8Cm*2.5M
Elastik Bandaj, 8Cm*4.5M
Elektrocerrahi Bıçak, İzole Edilmiş Uçlu, 1.7*3.5Mm, 165Cm
Elektrocerrahi Bıçak, İzole Edilmiş Uçlu, 2.2*4Mm, 165Cm
Elektrocerrahi Bıçak, Kanca Uçlu, 1.3*4.5Mm, 165Cm
270003699
270000149
270002051
270002578
270002580
270002581
270002583
270002938
270002939
270002940
270002941
270002942
270002943
270002944
270002945
270002946
270002947
270002948
270001754
270001753
270002565
270003366
270001756
270001755
270002566
270003365
270001758
270001757
270002567
270003364
270001750
270001749
270003665
270001752
270001751
270003367
270004983
270004984
270005096
Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı
Drenaj Seti, Plevral, Valfli
Drenaj Torbası, Kemerli
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber)
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber)
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber)
Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber)
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Ecmo Kanülü
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elastik Bandaj
Elektrocerrahi Bıçak, İzole Edilmiş Uçlu
Elektrocerrahi Bıçak, İzole Edilmiş Uçlu
Elektrocerrahi Bıçak, Kanca Uçlu
SMT1253
SMT1537
SMT1242
SMT1736
SMT1736
SMT1736
SMT1736
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT1992
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT3689
SMT1777
SMT1777
SMT1775
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
OR1630|OR1640|OR
1650|OR1660
GHC1580
OR1750
NF1006
NF1006
NF1006
NF1006
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
KV1046
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
GS2150
GS2150
GS2160
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
Elektrocerrahi Bıçak, Kanca Uçlu, 1.3*4.5Mm, 230Cm
Elektrocerrahi Bıçak, Üçgen Uçlu, 0.4*4.5Mm, 165Cm
Elektrod, Geçici, Balonlu, 5F
Elektrod, Laparoskopik, L-Hook
Elektrofizyoloji Kateteri, Diagnostik, Fixed Curve, 6F, 110Cm
Emg İğnesi, Konsantrik, 0.3*25Mm
Emg İğnesi, Konsantrik, 0.34(±0,01)*30(±2)Mm
Emg İğnesi, Konsantrik, 0.45*25Mm
Emg İğnesi, Konsantrik, 0.45*38Mm
Emg İğnesi, Konsantrik, 0.45*50Mm
Emg İğnesi, Konsantrik, 0.64(±0,01)*75Mm
Endobronşial Blokaj Tüpü, 5F
Endobronşial Blokaj Tüpü, 7F
Endobronşial Blokaj Tüpü, 9F
Endobronşial Tüp, Sağ, 26F
Endobronşial Tüp, Sağ, 28F
Endobronşial Tüp, Sağ, 32F
Endobronşial Tüp, Sağ, 35F
Endobronşial Tüp, Sağ, 37F
Endobronşial Tüp, Sağ, 39F
Endobronşial Tüp, Sağ, 41F
Endobronşial Tüp, Sol, 26F
Endobronşial Tüp, Sol, 28F
Endobronşial Tüp, Sol, 32F
Endobronşial Tüp, Sol, 35F
Endobronşial Tüp, Sol, 37F
Endobronşial Tüp, Sol, 39F
Endobronşial Tüp, Sol, 41F
270005095
270005162
270003042
270003025
270002814
270002907
270005011
270005148
270005010
270005009
270005008
270000165
270002414
270002416
270002524
270002523
270002522
270002417
270002418
270002419
270002521
270002528
270002527
270002526
270002420
270002421
270002422
270002525
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu, Düz Uçlu, 23G
270000080 SMT1435
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu, Düz Uçlu, 25G
270000081 SMT1435
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu, Eğik Uçlu, 23G
270004915 SMT1435
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu, Eğik Uçlu, 25G
270004917 SMT1435
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu, Hareketli, 23G
270004918 SMT1435
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu
270004916 SMT1435
270003054 SMT3989
270004878 SMT1785
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu
Endoskopi Ağızlığı
Endoskopik Hemoklips, Yüklemesiz
GS2160
GS2180
KR2002|KV2051
EK 0/R
KR1035
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
OR2830
OR2830
OR2830
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
OR2820
GZ1123|GZ1124|GZ
1125|GZ1222
GZ1123|GZ1124|GZ
1125|GZ1222
GZ1123|GZ1124|GZ
1125|GZ1222
GZ1123|GZ1124|GZ
1125|GZ1222
GZ1123|GZ1124|GZ
1125|GZ1222
GZ1123|GZ1124|GZ
1125|GZ1222
EK 0/R
GS1050
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı, No:6
270003607 SMT1369
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı
OR2810
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı, No:6.5
270002832 SMT1369
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı
OR2810
342
Endolazer Probu, Diyod Lazer Cihazı Uyumlu, Hareketli, 25G
343 Endoskopi Ağızlığı, Pediatrik
344 Endoskopik Hemoklips, Yüklemesiz, 135°, 2.75*11Mm, 230Cm
345
346
SMT1775
SMT1776
SMT2089
SMT1544
SMT2174
SMT3985
SMT3985
SMT3985
SMT3985
SMT3985
SMT3985
SMT1596
SMT1596
SMT1596
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
SMT1595
Elektrocerrahi Bıçak, Kanca Uçlu
Elektrocerrahi Bıçak, Üçgen Uçlu
Elektrod, Geçici, Balonlu
Elektrod, L Hook, Laparoskopik
Diagnostik Kateter, Elektrofizyoloji, Fixed Curve
Emg İğnesi
Emg İğnesi
Emg İğnesi
Emg İğnesi
Emg İğnesi
Emg İğnesi
Endobronşial Blokaj Tüpü
Endobronşial Blokaj Tüpü
Endobronşial Blokaj Tüpü
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
Endobronşial Tüp, Sağ-Sol
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı, No:7
270002831 SMT1369
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı
OR2810
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı, No:7.5
270002829 SMT1369
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı
OR2810
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı, No:8
270002827 SMT1369
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı
OR2810
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı, No:8.5
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, İki Kanallı, 6Mm
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, İki Kanallı, 7Mm
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, İki Kanallı, 8Mm
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, Tek Kanallı, 6Mm
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, Tek Kanallı, 7.5Mm
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, Tek Kanallı, 7Mm
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler Monitorizasyon
İçin, Tek Kanallı, 8Mm
Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı, Çift Kaflı, No:4.5
Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı, Çift Kaflı, No:5
Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı, Çift Kaflı, No:6
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:3.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:3.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:4.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:4.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:5.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:5.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:6.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:6.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:7.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:7.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:8.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:8.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı, No:9.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız, No:2.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız, No:3.5
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız, No:4.0
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız, No:4.5
270002826 SMT1369
Endotrakeal Tüp, Balonlu, Sub Glottik Aspirasyon Kanallı
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Baş Boyun Cerrahisinde Nöromüsküler
Monitorizasyon İçin
Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı
Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı
Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız
Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız
OR2810
Enjektör, Dental, Kilitli, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2.5Ml, 40Mm
270002868 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
Enjektör, Dental, Kilitli, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2.5Ml, 50Mm
270002867 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
270001850 SMT1181
270002922 SMT1181
270002923 SMT1181
270003204 SMT1181
270003201 SMT1181
270003203 SMT1181
270003205
270005066
270005065
270000159
270002312
270002313
270002314
270002315
270002316
270002317
270002318
270002319
270002320
270002321
270002322
270002323
270002325
270002307
270002309
270002310
270002311
SMT1181
SMT1574
SMT1574
SMT1574
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1541
SMT1370
SMT1370
SMT1370
SMT1370
AN1020
AN1020
AN1020
AN1020
AN1020
AN1020
AN1020
KB1018
KB1018
KB1018
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2790
OR2800
OR2800
OR2800
OR2800
380
Enjektör, Dental, Kilitli, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2Ml, 40Mm
270001620 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
Enjektör, Dental, Kilitli, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2Ml, 50Mm
Enjektör, Dental, Kilitsiz, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2.5Ml,
382
40Mm
Enjektör, Dental, Kilitsiz, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2.5Ml,
383
50Mm
270001621 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
270002869 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
270002324 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
Enjektör, Dental, Kilitsiz, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2Ml, 40Mm
270001622 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
Enjektör, Dental, Kilitsiz, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Gri, 27G, 2Ml, 50Mm
270001623 SMT3679
Dental Enjektör
EK 0/A
Entegre Arteriyel Filtreli, Oksijenatör, Yetişkin, 2.5M² Altı, 35 Mikron Üzeri
270003041 SMT1995
Entegre Arteriyel Filtreli Oksijenatör, Yetişkin
KV1034
Entegre Arteriyel Filtreli, Oksijenatör, Yetişkin, 2.5M², 35 Mikron Ve Altı
Enteral Pompa Seti, Gravity, 1000Ml
Entübasyon Tüp Stile, No:10
Entübasyon Tüp Stile, No:12
Entübasyon Tüp Stile, No:16
Entübasyon Tüp Stile, No:4
Entübasyon Tüp Stile, No:6
Entübasyon Tüp Stile, No:8
Epidural İğne, 16G
Epidural İğne, 18G
Eyeshield, Göz Koruma Bariyeri, Standart
File Bandaj, Ayak-Dirsek-Kol, No:2, 25M
File Bandaj, El-Ayak-Parmak, No:0, 25M
File Bandaj, El-Bilek, No:1, 25M
File Bandaj, Kol-Diz, No:3, 25M
Fistül İğnesi, Arter, 14G
Fistül İğnesi, Arter, 15G
Fistül İğnesi, Arter, 16G
Fistül İğnesi, Arter, 17G
Fistül İğnesi, Ven, 14G
Fistül İğnesi, Ven, 15G
Fistül İğnesi, Ven, 16G
Fistül İğnesi, Ven, 17G
270003040
270002798
270004989
270004988
270004986
270004992
270004991
270004990
270001851
270001852
270002447
270001773
270004117
270001774
270001772
270004081
270004083
270004084
270004085
270004082
270004087
270004088
270004089
Entegre Arteriyel Filtreli Oksijenatör, Yetişkin
Enteral Pompa Seti, Gravity
Entübasyon Tüp Stile
Entübasyon Tüp Stile
Entübasyon Tüp Stile
Entübasyon Tüp Stile
Entübasyon Tüp Stile
Entübasyon Tüp Stile
Epidural İğne
Epidural İğne
Eyeshield, Göz Koruma Bariyeri
File Bandaj
File Bandaj
File Bandaj
File Bandaj
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Fistül İğnesi, Arter-Ven
Foley Sonda, Üç Yollu, Lateks, 16F
270003466 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Lateks, 18F
270001727 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Lateks, 20F
270001726 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Lateks, 22F
270001725 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
KV1034
OR1540
EK 0/R
EK 0/R
EK 0/R
EK 0/R
EK 0/R
EK 0/R
AN1080
AN1080
GZ1002
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
NF1011
NF1011
NF1011
NF1011
NF1011
NF1011
NF1011
NF1011
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
381
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
SMT1995
SMT1128
SMT4077
SMT4077
SMT4077
SMT4077
SMT4077
SMT4077
SMT1182
SMT1182
SMT1436
SMT3692
SMT3692
SMT3692
SMT3692
SMT1737
SMT1737
SMT1737
SMT1737
SMT1737
SMT1737
SMT1737
SMT1737
414
415
416
417
418
419
420
421
422
Foley Sonda, Üç Yollu, Lateks, 24F
270003465 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Silikon, 16F
270003468 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Silikon, 18F
270001732 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Silikon, 20F
270001733 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Silikon, 22F
270004072 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Foley Sonda, Üç Yollu, Silikon, 24F
270003469 SMT1151
Foley Sonda, Üç Yollu
Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Fare Dişli, 2.3Mm*230Cm
270003024 SMT1813
Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama
Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Timsah Ağızlı, 2.3Mm*230Cm
270003004 SMT1813
Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama
Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Tripod, 2.4Mm*230Cm
270003001 SMT1813
Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama
Forseps, Biyopsi, Kolonoskopik, Jumbo, 3.0Mm*230Cm
270002893 SMT1219
Biyopsi Forsepsi, Kolonoskopik
Forseps, Biyopsi, Kolonoskopik, Oval, İğneli, 2.3Mm*230Cm
270001917 SMT1219
Biyopsi Forsepsi, Kolonoskopik
270001898 SMT1219
270003862 SMT1652
Biyopsi Forsepsi, Kolonoskopik
Giriş İğnesi, Perkütan
Giriş İğnesi, Seldinger, İki Parçalı, Stiletli, 18G*70Mm
270003218 SMT2096
Giriş İğnesi, Seldinger
Giriş İğnesi, Seldinger, İki Parçalı, Stiletli, 21G*70Mm
270003120 SMT2096
Giriş İğnesi, Seldinger
Giriş İğnesi, Seldinger, Tek Parça, 18G*70Mm
270003219 SMT2096
Giriş İğnesi, Seldinger
Giriş İğnesi, Seldinger, Tek Parça, 21G*34Mm
270003217 SMT2096
Giriş İğnesi, Seldinger
423
424
425
Forseps, Biyopsi, Kolonoskopik, Oval, İğnesiz, 2.3Mm*230Cm
426 Giriş İğnesi, Perkütan, 18G, 20Cm
427
428
429
430
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
OR1220|OR1230|OR
1240|OR1260
GS1220|GS1230|GS
1240|GS1250
GS1220|GS1230|GS
1240|GS1250
GS1220|GS1230|GS
1240|GS1250
GS1930|GS1940|GS
1950|GS2000|OR24
30
GS1930|GS1940|GS
1950|GS2000|OR24
30
GS1930|GS1940|GS
1950|GS2000|OR24
30
UR1042|UR1051
GR1237|GR1238|KR
2050|KR2051|KR205
2|KV1206|KV1207|K
V1208
GR1237|GR1238|KR
2050|KR2051|KR205
2|KV1206|KV1207|K
V1208
GR1237|GR1238|KR
2050|KR2051|KR205
2|KV1206|KV1207|K
V1208
GR1237|GR1238|KR
2050|KR2051|KR205
2|KV1206|KV1207|K
V1208
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
Giriş İğnesi, Seldinger, Tek Parça, 21G*70Mm
Göz İçi Dengeli Tuz Solüsyonu, Glutatyonsuz, Cam, 500Cc
Grasper, Laparoskopik, Babcock, 10Mm
Grasper, Laparoskopik, Düz, 5Mm
Grasper, Laparoskopik, Timsah Dişli, 5Mm
Greft, Tüp, Düz, 12Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 12Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 14Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 14Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 16Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 16Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 18Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 18Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 20Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 20Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 22Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 22Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 24Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 24Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 26Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 26Mm, 15Cm
Greft, Tüp, Düz, 28Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 28Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 30Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 30Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 32Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 32Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 34Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 34Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 36Mm*15Cm
Greft, Tüp, Düz, 36Mm*30Cm
Greft, Tüp, Düz, 38Mm*30Cm
Guiding Kateter, 5F, Al1, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Al3, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Ar1, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Ar2, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Ebu3, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Ebu3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Ebu4, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Ebu4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Im, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, L3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, L4, 100Cm
270003153
270003663
270003043
270003033
270003000
270003069
270002967
270002971
270003066
270003070
270002966
270002970
270002965
270002969
270002964
270003071
270002963
270003072
270002962
270002972
270003073
270003077
270002961
270003075
270002960
270002968
270002959
270003074
270002958
270003076
270003068
270003067
270003869
270004205
270004202
270003866
270004201
270004200
270004198
270004212
270003870
270004210
270004209
SMT2096
SMT1590
SMT1264
SMT1269
SMT1269
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2714
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
Giriş İğnesi, Seldinger
Göz İçi Dengeli Tuz Solüsyonu, Glutatyonlu/Glutatyonsuz
Grasper, Laparoskopik, Babcock
Grasper, Laparoskopik
Grasper, Laparoskopik
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Greft, Tüp, Düz
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
GR1237|GR1238|KR
2050|KR2051|KR205
2|KV1206|KV1207|K
V1208
GZ1058
OR2940
OR2920|OR2930
OR2920|OR2930
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KV1107|KV1108
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
Guiding Kateter, 5F, L4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, L5, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, L6, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, Lcb, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, R3, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, R3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, R4, 100Cm
Guiding Kateter, 5F, R4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al0.75, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al1, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al1, 90Cm
Guiding Kateter, 6F, Al1.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al2 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al2, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al3 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Al3, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ar1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ar1, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ar2 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ar2, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3.25, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3.75 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu3.75, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu4 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu4, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu4.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Ebu5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Hs Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Im-Ima Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Im-Ima, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L4 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L4, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, L6, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Lcb Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Mb1, 100Cm
270004208
270004206
270004211
270004213
270004220
270004218
270004216
270004214
270005250
270004294
270004295
270003865
270005093
270005041
270004296
270004290
270004291
270004293
270005052
270004299
270004292
270005097
270004298
270005249
270005044
270004297
270004284
270004285
270004287
270004283
270005099
270004286
270004282
270005248
270005051
270004288
270004289
270005094
270004316
270004319
270004317
270004318
270004306
270004308
270004345
270004186
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
Guiding Kateter, 6F, Mpa1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Mpa1, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R4 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R4, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R4.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R5, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, R6, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Rcb, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Scr4, 100Cm
Guiding Kateter, 6F, Vl3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Al1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Al1, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Al2 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Al2, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Al3 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Al3, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ar1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ar1, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ar2 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ar2, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu3, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu3.75 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu3.75, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu4 Sh 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu4, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Ebu5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Hs Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Im Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Im, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Im-Ima Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L3 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L3, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L4 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L4, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L4.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L4.5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L5, 100Cm
270005100
270005098
270004188
270004191
270004197
270004187
270004195
270004194
270005042
270004192
270004300
270005251
270005029
270005007
270004261
270004260
270004262
270004253
270004252
270004258
270004257
270004263
270004259
270004130
270004244
270003867
270004246
270004245
270005033
270004133
270004131
270004132
270005040
270004666
270004251
270004255
270004273
270004272
270004275
270004274
270004277
270004276
270004266
270004265
270004268
270002825
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
Guiding Kateter, 7F, L5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L6 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, L6, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Lcb, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Mb1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Mb1, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Mpa1 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R4 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R4, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R4.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R5, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, R6, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Rcb Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 7F, Rcb, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Al1, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Al2 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Ebu3.5 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Ebu3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Ebu3.75, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Ebu4, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Im-Ima, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, L3.5, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, L4 Sh, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, L4, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, Mb1, 100Cm
Guiding Kateter, 8F, R4, 100Cm
Hasta Isıtma Blanketi, Alt Ekstremit, Pediatrik
Hasta Isıtma Blanketi, Alt Ekstremit, Yetişkin
Hasta Isıtma Blanketi, Sağ Lateral, Yetişkin
Hasta Isıtma Blanketi, Sol Lateral, Yetişkin
Hasta Isıtma Blanketi, Tam Vücut, Pediatrik
Hasta Isıtma Blanketi, Tam Vücut, Yetişkin
Hasta Isıtma Blanketi, Üst Ekstremit, Pediatrik
270004267
270004270
270004269
270004663
270004279
270004278
270005101
270004271
270005005
270004280
270003868
270004281
270004135
270004134
270004264
270004256
270004238
270004239
270004222
270004221
270004243
270004241
270004247
270004242
270004235
270004236
270004232
270004237
270002981
270001626
270003721
270003724
270002982
270002983
270002980
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT2101
SMT1071
SMT1071
SMT1071
SMT1071
SMT1071
SMT1071
SMT1071
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Guiding Kateter
Hasta Isıtma Blanketi
Hasta Isıtma Blanketi
Hasta Isıtma Blanketi
Hasta Isıtma Blanketi
Hasta Isıtma Blanketi
Hasta Isıtma Blanketi
Hasta Isıtma Blanketi
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli, 11.5F, 16(±1)Cm
270002953 SMT1742
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli, 12F, 16(±1)Cm
270002865 SMT1742
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli, 12F, 19(±1)Cm
270002864 SMT1742
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli, 12F, 25(±1)Cm
270002849 SMT1742
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli, 9F, 13(±1)Cm
270003003 SMT1742
Hemodiyaliz Kateteri, Geçici, Çift Lümenli
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
KR1142
OR2150
OR2150
OR2150
OR2150
OR2150
OR2150
OR2150
GR1283|KV1235|NF
1000|NF1001
GR1283|KV1235|NF
1000|NF1001
GR1283|KV1235|NF
1000|NF1001
GR1283|KV1235|NF
1000|NF1001
GR1283|KV1235|NF
1000|NF1001
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli, Ayrık Uçlu, Gövdesi Düz, Yan Delikli, 14F,
28(±1)Cm
270003065 SMT1728
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli, Basamak Uçlu, Gövdesi Düz, Yan Delikli,
14.5F, 25(±1)Cm
270002872 SMT1728
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli, Basamak Uçlu, Gövdesi Düz, Yan Delikli,
14.5F, 31(±1)Cm
270002712 SMT1728
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli, Simetrik Uçlu, Gövdesi Düz, Yan Delikli,
14.5F, 34(±1)Cm
270003049 SMT1728
Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli
GR1284|GR1285|GR
1286|GR1287|KV12
36|KV1237|KV1238|
KV1239|NF1002|NF
1003|NF1004|NF100
5
GR1284|GR1285|GR
1286|GR1287|KV12
36|KV1237|KV1238|
KV1239|NF1002|NF
1003|NF1004|NF100
5
GR1284|GR1285|GR
1286|GR1287|KV12
36|KV1237|KV1238|
KV1239|NF1002|NF
1003|NF1004|NF100
5
GR1284|GR1285|GR
1286|GR1287|KV12
36|KV1237|KV1238|
KV1239|NF1002|NF
1003|NF1004|NF100
5
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 1K, 1.25 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002546 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 1K, 1.25 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002791 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 1K, 1.50 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002545 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 1K, 1.50 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002790 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 1K, 1.75 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002544 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 1K, 1.75 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002789 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 2K, 1.25 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002540 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 2K, 1.25 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002788 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 2K, 1.50 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002539 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 2K, 1.50 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002787 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 2K, 1.75 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002538 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 2K, 1.75 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002786 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 3K, 1.25 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002534 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 3K, 1.25 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002785 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 3K, 1.50 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002533 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 3K, 1.50 Ca, Glukozsuz, 5Lt
270002784 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 3K, 1.75 Ca, Glukozlu, 5Lt
270002532 SMT1735
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
NF1012
270002783 SMT1735
270002120 SMT1735
270002746 SMT1739
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik/Bazik
Hemofiltrasyon/Hemodiyafiltrasyon Solüsyonu
NF1012
NF1012
NF1022|NF1040
Hemoperfüzyon Kartuşu (Adsorban Membran Seti), Kömür İçeren, 150Gr
270004079 SMT1725
Hemoperfüzyon Kartuşu (Adsorban Membran Seti), Kömür İçeren
NF1019
Hemoperfüzyon Kartuşu (Adsorban Membran Seti), Kömür İçeren, 300Gr
632 Hemostatik Ürün, Akışkan, Trombinli, 5Ml
270004080 SMT1725
270000223 SMT1251
Hemoperfüzyon Kartuşu (Adsorban Membran Seti), Kömür İçeren
Hemostatik Ürün, Akışkan, Trombinli
NF1019
OR4435
Hemostatik Ürün, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger, 70*50*10Mm
270002057 SMT1244
Hemostatik Ürün, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger
OR4400|OR4410
Hemostatik Ürün, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger, 80*50*10Mm
Hemostatik Ürün, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger, Anal,
635
80*30Mm
270002058 SMT1244
Hemostatik Ürün, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger
OR4400|OR4410
270002059 SMT1245
Hemostatik Ürün, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger, Anal
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler, 10(±2)*10(±2)Cm
270002053 SMT1243
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler/Dikilir
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler, 15(±2)*22.5(±2)Cm
270002054 SMT1243
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler/Dikilir
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler, 2.5(±1)*5(±1)Cm
270003295 SMT1243
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler/Dikilir
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler, 5(±1)*10(±1)Cm
270003294 SMT1243
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler/Dikilir
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler, 5(±1)*7.5(±1)Cm
270003296 SMT1243
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler/Dikilir
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler, 7.5(±1)*10(±1)Cm
Hemostatik Ürün, Toz, Antiadeziv, Polisakkarid, 1Gr
Hemostatik Ürün, Toz, Antiadeziv, Polisakkarid, 3Gr
Hemostatik Ürün, Toz, Antiadeziv, Polisakkarid, 5Gr
Hidrokolloid Jel, Otolitik Debridman Yapan
Isı Nem Tutucu, Yenidoğan
İdrar Torbası, Musluklu, Nonsteril, 2000 Ml
İdrar Torbası, Valfli, 1500Cc
270003297
270002973
270000224
270002974
270004576
270000025
270000026
270002635
Hemostatik Ürün, Emilebilen, Fibriler/Dikilir
Hemostatik Ürün, Toz, Antiadeziv
Hemostatik Ürün, Toz, Antiadeziv
Hemostatik Ürün, Toz, Antiadeziv
Hidrokolloid Jel, Otolitik Debridman Yapan
Isı Nem Tutucu
İdrar Torbası, Musluklu, Nonsteril
İdrar Torbası, Valfli
OR4420
OR4450|OR4460|OR
4470
OR4450|OR4460|OR
4470
OR4450|OR4460|OR
4470
OR4450|OR4460|OR
4470
OR4450|OR4460|OR
4470
OR4450|OR4460|OR
4470
OR4505
OR4505
OR4505
EK 0/A
OR2760
OR1310
EK 0/L
622
623
624
625
626
627
Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Asidik, 3K, 1.75 Ca, Glukozsuz, 5Lt
628 Hemodiyaliz Solüsyonu, Bikarbonatlı, Bazik, 6Lt
629 Hemofiltrasyon/Hemodiyafiltrasyon Solüsyonu, 5000Ml
630
631
633
634
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
SMT1243
SMT1252
SMT1252
SMT1252
SMT4108
SMT1075
SMT1077
SMT3993
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
İdrar Torbası, Valfli, 2000Cc
İğne Seti, İntraosseöz, 15Mm
İğne Seti, İntraosseöz, 25Mm
İğne Seti, İntraosseöz, 45Mm
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi, 14G
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi, 15G
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi, 16G
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi, 18G
İlaç Haznesi, Vibronik
İlk Yardım Seti, Hava Yolu Açma, Pediatrik
İlk Yardım Seti, Hava Yolu Açma, Yetişkin
İlm Boya, 0.5Ml
270003173
270001631
270002851
270002852
270002920
270002919
270001632
270002918
270004535
270003481
270003482
270002194
SMT3993
SMT1081
SMT1081
SMT1081
SMT1082
SMT1082
SMT1082
SMT1082
SMT4043
SMT4110
SMT4110
SMT1452
İlm Forsepsi, 20G
270000083 SMT1453
İlm Forsepsi
İlm Forsepsi, 23G
270000084 SMT1453
İlm Forsepsi
İlm Forsepsi, 25G
İnhaler Ağızlığı
İnseminasyon Kanülü
İntravenöz Kanül, Portlu, Mavi, No:22
İntravenöz Kanül, Portlu, Sarı, No:24
İntravenöz Kanül, Portsuz, Mor, No:26
İntravenöz Kanül, Portsuz, Sarı, No:24
İşaretleme Kalemi, İnce Uç
İşaretleme Kalemi, Kalın Uç
Kan Ve Sıvı Isıtma Seti
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 10F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 12F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 14F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 16F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 5F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 6F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 7F
Kapalı Aspirasyon Sistemi, 8F
Kapatıcı Stapler, Cilt, Yüklemesiz, 35'Lik
Karmen Kanül, No:10
Karmen Kanül, No:12
Karmen Kanül, No:3
Karmen Kanül, No:4
Karmen Kanül, No:5
Karmen Kanül, No:6
Karmen Kanül, No:7
Karmen Kanül, No:8
Karmen Kanül, No:9
270000085
270003470
270001634
270001637
270001790
270002245
270001638
270002435
270002640
270000048
270002355
270002354
270002353
270002352
270002358
270002357
270002520
270002356
270002003
270003374
270003375
270003673
270003369
270003370
270003371
270003372
270003373
270003464
İlm Forsepsi
İnhaler Ağızlığı
İnseminasyon Kanülü
İntravenöz Kanül, Portlu
İntravenöz Kanül, Portlu
İntravenöz Kanül, Portsuz
İntravenöz Kanül, Portsuz
İşaretleme Kalemi
İşaretleme Kalemi
Kan Ve Sıvı Isıtma Seti
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Kapalı Aspirasyon Sistemi
Stapler, Cilt, Kapatıcı, Yüklemesiz
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
Karmen Kanül
SMT1453
SMT4044
SMT1086
SMT1090
SMT1090
SMT1091
SMT1091
SMT1459
SMT1459
SMT1123
SMT1185
SMT1185
SMT1185
SMT1185
SMT1185
SMT1185
SMT1185
SMT1185
SMT1256
SMT4071
SMT4071
SMT4071
SMT4071
SMT4071
SMT4071
SMT4071
SMT4071
SMT4071
İdrar Torbası, Valfli
İğne Seti, İntraosseöz
İğne Seti, İntraosseöz
İğne Seti, İntraosseöz
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi
İğne, Kemik İliği Aspirasyon Ve Biyopsi
İlaç Haznesi, Vibronik
İlk Yardım Seti, Hava Yolu Açma
İlk Yardım Seti, Hava Yolu Açma
İlm Boya
EK 0/L
OR2535
OR2535
OR2535
OR2230
OR2230
OR2230
OR2230
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
GZ1065
GZ1135|GZ1136|GZ
1137|GZ1224
GZ1135|GZ1136|GZ
1137|GZ1224
GZ1135|GZ1136|GZ
1137|GZ1224
EK 0/A
KD1006
OR2510|OR2520
OR2510|OR2520
OR2520
OR2520
EK 0/G|GZ1008
EK 0/G|GZ1008
OR1870
AN1320
AN1320
AN1320
AN1320
AN1320
AN1320
AN1320
AN1320
OR3080
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
691
GZ1085|GZ1086|GZ
1087|GZ1219
GZ1085|GZ1086|GZ
1087|GZ1219
EK 0/A
Kaset Ve Tüp Seti, Vitreoretinal Cerrahi Cihazı Uyumlu, 23G
270004886 SMT1520
Kaset Ve Tüp Seti, Vitreoretinal Cerrahi Cihazı Uyumlu
Kaset Ve Tüp Seti, Vitreoretinal Cerrahi Cihazı Uyumlu, 25G
693 Kateter Sabitleyici, Şeffaf, 10(±2)*10(±2)Cm
270004887 SMT1520
270004419 SMT3927
Kaset Ve Tüp Seti, Vitreoretinal Cerrahi Cihazı Uyumlu
Kateter Sabitleyici, Şeffaf
Kateter Ve Ölçüm Seti, Sürekli Kardiyak Debi Ölçümü Sistemleri İçin
Kaudal İğne, 20G
Kaudal İğne, 25G
Kemik Mumu, 2.5Gr
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, Düz Uçlu, 0.025İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, Düz Uçlu, 0.028İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, Düz Uçlu, 0.032İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, Düz Uçlu, 0.035İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, Düz Uçlu, 0.038İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, J Uçlu, 0.032İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, J Uçlu, 0.035İnç, 150Cm
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik, J Uçlu, 0.038İnç, 150Cm
270001865
270002673
270002674
270000032
270002617
270002618
270002619
270002620
270002621
270002622
270002623
270002624
Kateter Ve Ölçüm Seti, Sürekli Kardiyak Debi Ölçümü Sistemleri İçin
Kaudal İğne
Kaudal İğne
Kemik Mumu
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik
Klip Atıcı, Açık Cerrahi, L
270002137 SMT1258
Klip Atıcı, Açık Cerrahi
Klip Atıcı, Açık Cerrahi, M
270002138 SMT1258
Klip Atıcı, Açık Cerrahi
Klip Atıcı, Açık Cerrahi, S
270002139 SMT1258
Klip Atıcı, Açık Cerrahi
Klip Atıcı, Laparoskopik, 10Mm, L
270000243 SMT1259
Klip Atıcı, Laparoskopik
Klip Atıcı, Laparoskopik, 10Mm, Ml
270000244 SMT1259
Klip Atıcı, Laparoskopik
270003455
270002387
270003121
270003122
270004545
270003123
270004546
270003124
270002142
Klip Atıcı, Laparoskopik
Klipper Ucu
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli
AN1220
AN1120
AN1120
OR4510
UR1053
UR1053
UR1053
UR1053
UR1053
UR1053
UR1053
UR1053
OR2960|OR2970|OR
2980
OR2960|OR2970|OR
2980
OR2960|OR2970|OR
2980
OR2960|OR2970|OR
2980
OR2960|OR2970|OR
2980
OR2960|OR2970|OR
2980
EK 0/A
OR2030
OR2030
OR2030
OR2030
OR2030
OR2030
OR2030
270004547 SMT1262
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli
OR2020
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli, 35Mm
270003136 SMT1262
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli
OR2020
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli, 40Mm
270004596 SMT1262
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli
OR2020
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli, 45Mm
270004595 SMT1262
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli
OR2020
692
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Klip Atıcı, Laparoskopik, 5Mm, Ml
Klipper Ucu
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 27Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 40Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 45Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 50Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 57Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 60Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Adaptör İçin, Filtreli, 70Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli,
720
100Mm
712
713
714
715
716
717
718
719
721
722
723
SMT1195
SMT1186
SMT1186
SMT1092
SMT1661
SMT1661
SMT1661
SMT1661
SMT1661
SMT1661
SMT1661
SMT1661
SMT1259
SMT3795
SMT1261
SMT1261
SMT1261
SMT1261
SMT1261
SMT1261
SMT1261
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli, 70Mm
270004597 SMT1262
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli
OR2020
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli, 75Mm
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Kapalı, 20-75Mm
Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Pastası, 60Gr
Kondom (Prezervatif)
Kontinu Epidural Anestezi Seti, 16G
Kontinu Epidural Anestezi Seti, 18G
Kontinu Spinal-Epidural Kombine Anestezi Seti, 16G
Kontinu Spinal-Epidural Kombine Anestezi Seti, 18G
Kordosentez İğnesi, 18G, 10Cm
Kordosentez İğnesi, 18G, 15Cm
Kordosentez İğnesi, 18G, 20Cm
Kordosentez İğnesi, 20G, 10Cm
Kordosentez İğnesi, 20G, 15Cm
Kordosentez İğnesi, 20G, 20Cm
Kordosentez İğnesi, 21G, 15Cm
Kordosentez İğnesi, 21G, 20Cm
Kordosentez İğnesi, 22G, 10Cm
Kordosentez İğnesi, 22G, 15Cm
Kordosentez İğnesi, 22G, 20Cm
Korumalı Bistüri No:10
Korumalı Bistüri No:11
Korumalı Bistüri No:15
Korumalı Bistüri No:20
Korumalı Bistüri No:22
Koter Kalemi
Koter Plağı, Çift Çıkışlı, Bipolar, Tek Kullanımlık, Neonatal
Koter Plağı, Çift Çıkışlı, Bipolar, Tek Kullanımlık, Pediatrik
Koter Plağı, Çift Çıkışlı, Bipolar, Tek Kullanımlık, Yetişkin
270002141
270004574
270002140
270003863
270002848
270001856
270002850
270001859
270001640
270003233
270003232
270001641
270003231
270003230
270003229
270003228
270003227
270003226
270003225
270003459
270003460
270003461
270003462
270003463
270000234
270001648
270001647
270001646
SMT1262
SMT1263
SMT1260
SMT3939
SMT1187
SMT1187
SMT1190
SMT1190
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT1093
SMT4117
SMT4117
SMT4117
SMT4117
SMT4117
SMT1098
SMT1099
SMT1099
SMT1099
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli
Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Kapalı
Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Pastası
Kondom (Prezervatif)
Kontinu Epidural Anestezi Seti
Kontinu Epidural Anestezi Seti
Kontinu Spinal-Epidural Kombine Anestezi Seti
Kontinu Spinal-Epidural Kombine Anestezi Seti
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Kordosentez İğnesi
Korumalı Bistüri
Korumalı Bistüri
Korumalı Bistüri
Korumalı Bistüri
Korumalı Bistüri
Koter Kalemi
Koter Plağı, Çift Çıkışlı
Koter Plağı, Çift Çıkışlı
Koter Plağı, Çift Çıkışlı
OR2020
OR2030
OR2070
EK 0/K
AN1050
AN1050
AN1060
AN1060
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
KD1008
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
OR4180
OR4170
OR4170
OR4170
Koter Plağı, Tek Çıkışlı, Monopolar, Tek Kullanımlık, Yenidoğan
Koter Plağı, Tek Çıkışlı, Monopolar, Tek Kullanımlık, Yetişkin
Kusmuk Poşeti, Emici Pedli
Kusmuk Poşeti, Valfli
Lanset, Deri Prick
Laparoskopik Disektör, 5Mm
Laparoskopik Makas, Monopolar, 5Mm
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu, No:2.5
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu, No:3
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu, No:4
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu, No:5
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:1
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:1.5
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:2
270001651
270001649
270002711
270002708
270003479
270002975
270002998
270002362
270002361
270002360
270002359
270002517
270002519
270002516
SMT1100
SMT1100
SMT3914
SMT3914
SMT4101
SMT1267
SMT1279
SMT1295
SMT1295
SMT1295
SMT1295
SMT1297
SMT1297
SMT1297
Koter Plağı, Tek Çıkışlı
Koter Plağı, Tek Çıkışlı
Kusmuk Poşeti
Kusmuk Poşeti
Lanset, Deri Prick
Laparoskopik Disektör
Laparoskopik Makas, Monopolar
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Balonlu
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
OR4170
OR4170
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
OR2910
OR2900
OR2835
OR2835
OR2835
OR2835
OR2835
OR2835
OR2835
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:2.5
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:3
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:4
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı, No:5
Ligasyon Klipsi, Polimer, Kilitli, L
Ligasyon Klipsi, Polimer, Kilitli, Ml
Ligasyon Klipsi, Polimer, Kilitli, Xl
Malekot Kateteri, Re-Entry (Tekrar Girişim), 14F, 30Cm
Malekot Kateteri, Re-Entry (Tekrar Girişim), 16F, 30Cm
Malekot Kateteri, Re-Entry (Tekrar Girişim), 18F, 30Cm
270002518
270002515
270002514
270002513
270002371
270002372
270002370
270002668
270002667
270002666
SMT1297
SMT1297
SMT1297
SMT1297
SMT1636
SMT1636
SMT1636
SMT1638
SMT1638
SMT1638
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı
Ligasyon Klipsi, Polimer, Kilitli
Ligasyon Klipsi, Polimer, Kilitli
Ligasyon Klipsi, Polimer, Kilitli
Malekot Kateteri, Re-Entry (Tekrar Girişim)
Malekot Kateteri, Re-Entry (Tekrar Girişim)
Malekot Kateteri, Re-Entry (Tekrar Girişim)
270004652 SMT2078
270000138 SMT1827
Manifold Set
Manometri Kateteri, Anorektal, Havalı Sistem
Membran Forsepsi, Düz, 23G
270004919 SMT1482
Membran Forsepsi
Membran Forsepsi, Düz, 25G
270000091 SMT1482
Membran Forsepsi
Membran Forsepsi, Tırtıklı, 23G
270000090 SMT1482
Membran Forsepsi
OR2835
OR2835
OR2835
OR2835
UR1086
UR1086
UR1086
UR1045
UR1045
UR1045
GR1255|GR1256|KR
2061|KR2062|KV121
9|KV1220
GS1630
GZ1132|GZ1133|GZ
1134|GZ1223
GZ1132|GZ1133|GZ
1134|GZ1223
GZ1132|GZ1133|GZ
1134|GZ1223
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen, 15 Zımbalı
270002792 SMT1246
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen
OR3200
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen, 25 Zımbalı
270004719 SMT1246
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen
OR3200
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen, 30 Zımbalı
270002061 SMT1246
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen
OR3200
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilemeyen, 30 Zımbalı
270002062 SMT1247
Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilemeyen
Mikro Kılavuz Tel, Nörovasküler, Hidrofilik, İncelen (Tapered), 0.0100.014İnç, 260Cm Altı
270003386 SMT1925
Mikro Kılavuz Tel, Nörovasküler, Hidrofilik
Mikro Kılavuz Tel, Nörovasküler, Hidrofilik, İncelen (Tapered), 0.0100.014İnç, 260Cm Ve Üzeri
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, 2.40Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, 3.0Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, 3.20Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 1.80Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2,85Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.00Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.20Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.40Mm
270003385
270002756
270002740
270002739
270002738
270002731
270002737
270002449
270002736
Mikro Kılavuz Tel, Nörovasküler, Hidrofilik
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
OR3210
GR1095|GR1096|GR
1098|GR1099|GR11
00|GR2030|GR2031
|GR2032|GR2033|G
R2034
GR1095|GR1096|GR
1098|GR1099|GR11
00|GR2030|GR2031
|GR2032|GR2033|G
R2034
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
777
Manifold Set
778 Manometri Kateteri, Anorektal, Havalı Sistem
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
SMT1925
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.50Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.65Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.75Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 2.80Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 3.00Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid, Korumalı, 3.20Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 1.80Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.00Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.20Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.50Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.65Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.75Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.80Mm
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid. 2.85Mm
Milipore Hava Filtresi
Monitorizasyon Sensörü, Anestezi Derinlik İçin, Yetişkin
Mount Kateter, Hareketli Dirsekli, Körüklü
Mount Kateter, Hareketli Dirsekli, Körüksüz
Mount Kateter, Sabit Dirsekli, Körüklü
Mount Kateter, Sabit Dirsekli, Körüksüz
Mvr Bıçak, Açılı, 19G
Mvr Bıçak, Açılı, 20G
Mvr Bıçak, Açılı, 23G
Mvr Bıçak, Açılı, 25G
Mvr Bıçak, Açılı, Korumalı, 19G
Mvr Bıçak, Açılı, Korumalı, 20G
Mvr Bıçak, Açılı, Korumalı, 23G
Mvr Bıçak, Açılı, Korumalı, 25G
Mvr Bıçak, Düz, 19G
Mvr Bıçak, Düz, 20G
Mvr Bıçak, Düz, 23G
Mvr Bıçak, Düz, 25G
Mvr Bıçak, Düz, Korumalı, 19G
Mvr Bıçak, Düz, Korumalı, 20G
Mvr Bıçak, Düz, Korumalı, 23G
Mvr Bıçak, Düz, Korumalı, 25G
Nazal Splint, Eksternal, Alüminyum, M
Nazal Splint, Eksternal, Termoplastik, L
Nazal Splint, Eksternal, Termoplastik, M
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 10F, 30Cm
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 12F, 30Cm
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 14F, 30Cm
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 16F, 30Cm
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 18F, 30Cm
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 20F, 30Cm
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot, 8F, 30Cm
270002735
270002734
270002733
270002732
270002730
270002729
270002753
270002750
270002748
270002745
270002744
270002743
270002742
270002741
270000093
270000164
270005069
270005070
270005067
270005068
270002761
270002760
270002759
270002758
270002765
270002764
270002763
270002762
270003209
270003210
270003211
270003212
270003213
270003214
270003215
270003216
270003058
270003057
270003056
270002774
270002772
270002773
270002771
270002770
270002769
270002775
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1483
SMT1486
SMT1583
SMT4146
SMT4146
SMT4146
SMT4146
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1489
SMT1617
SMT1616
SMT1616
SMT1670
SMT1670
SMT1670
SMT1670
SMT1670
SMT1670
SMT1670
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Mikrocerrahi Bıçağı, Trabezoid
Milipore Hava Filtresi
Monitorizasyon Sensörü, Anestezi Derinlik İçin
Mount Kateter
Mount Kateter
Mount Kateter
Mount Kateter
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Mvr Bıçak
Nazal Splint, Eksternal, Alüminyum
Nazal Splint, Eksternal, Termoplastik
Nazal Splint, Eksternal, Termoplastik
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1038
GZ1006
AN1170
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
GZ1039
OR4980
OR4970
OR4970
UR1049
UR1049
UR1049
UR1049
UR1049
UR1049
UR1049
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
Oftalmik Bıçak, Düz, 15°
Oftalmik Bıçak, Düz, 30°
Oftalmik Bıçak, Düz, 45°
Oftalmik Bıçak, Düz, Korumalı, 15°
Oksijenatör, Kaplamalı, Yetişkin, 2.5M² Altı
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin, 3F, 7Cm
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin, 4F, 16Cm
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin, 4F, 8Cm
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin, 5F, 20Cm
Özefagus Bant Ligasyon Seti, Çoklu
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı, 1000Ml
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı, 2000Ml
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı, 250Ml
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı, 3000Ml
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı, 500Ml
Parenteral Beslenme Torbası, Standart, 250Ml
270002451
270002450
270002169
270002455
270004569
SMT1424
SMT1424
SMT1424
SMT1424
SMT4025
270004827 SMT1198
270004825 SMT1198
270004826 SMT1198
270001868
270002979
270001831
270001834
270001833
270001835
270001832
270001829
SMT1198
SMT1840
SMT1165
SMT1165
SMT1165
SMT1165
SMT1165
SMT1164
Oftalmik Bıçak
Oftalmik Bıçak
Oftalmik Bıçak
Oftalmik Bıçak
Oksijenatör, Kaplamalı, Yetişkin
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin
Ölçüm Seti, Transpulmoner Termodülisyon İle Kardiyak Debi Ve
Volumetrik Parametreler İçin
Özefagus Bant Ligasyon Seti, Çoklu
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı
Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı
Parenteral Beslenme Torbası, Standart
270004461 SMT2166
270004453 SMT2166
270005239 SMT2166
270004452 SMT2166
AN1240
GS1090
OR1470|OR1490
OR1470|OR1490
OR1470|OR1490
OR1470|OR1490
OR1470|OR1490
OR1460|OR1480
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
861
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2*210Mm, 150Cm
AN1240
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
860
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2*20Mm,
130(±5)Cm
AN1240
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
859
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2*120Mm, 150Cm
AN1240
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
858
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 1.5*120Mm, 150Cm
GZ1037
GZ1037
GZ1037
GZ1037
KV1032
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
862
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2*60Mm, 90Cm
270004815 SMT2166
863
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.5*120Mm, 150Cm
270003654 SMT2166
864
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.5*40Mm, 150Cm
270004458 SMT2166
865
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.5*60Mm, 150Cm
270004455 SMT2166
866
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.5*60Mm, 90Cm
270004814 SMT2166
867
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.5*80Mm, 150Cm
270004449 SMT2166
868
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3*120Mm, 150Cm
270004460 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
869
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3*150Mm, 150Cm
270004773 SMT2166
870
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3*210Mm, 150Cm
270004451 SMT2166
871
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3*60Mm, 90Cm
270004774 SMT2166
872
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3.5*100Mm, 150Cm
270004811 SMT2166
873
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3.5*210Mm, 150Cm
270005236 SMT2166
874
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3.5*40Mm, 150Cm
270004813 SMT2166
875
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3.5*80Mm, 150Cm
270004812 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
876
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 4*120Mm, 150Cm
270004459 SMT2166
877
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 4*210Mm, 150Cm
270004454 SMT2166
878
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 4*40Mm, 150Cm
270004448 SMT2166
879
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 4*80Mm, 150Cm
270004457 SMT2166
880
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 5*100Mm, 150Cm
270004810 SMT2166
881
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 5*200Mm, 150Cm
270004809 SMT2166
882
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 6*100Mm, 150Cm
270004800 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
883
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 6*40Mm, 150Cm
270004808 SMT2166
884
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2*120Mm, 130Cm
270004740 SMT2166
885
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2*150Mm, 130Cm
270004744 SMT2166
886
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2*60Mm, 130Cm
270004788 SMT2166
887
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2*80Mm, 130Cm
270004787 SMT2166
888
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2*80Mm, 180Cm
270004786 SMT2166
889
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*120Mm, 130Cm
270004741 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
890
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*120Mm, 90Cm
270004742 SMT2166
891
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*150Mm, 130Cm
270004748 SMT2166
892
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*210Mm, 150Cm
270004559 SMT2166
893
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*40Mm, 130Cm
270004793 SMT2166
894
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*60Mm, 130Cm
270004792 SMT2166
895
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 2.5*80Mm, 130Cm
270004791 SMT2166
896
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3*120Mm, 130Cm
270004747 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
897
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3*60Mm, 130Cm
270004785 SMT2166
898
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3*80Mm, 130Cm
270004790 SMT2166
899
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3.5*120Mm, 130Cm
270004746 SMT2166
900
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3.5*150Mm, 130Cm
270004745 SMT2166
901
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3.5*40Mm, 130Cm
270004789 SMT2166
902
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 4*150Mm, 130Cm
270004751 SMT2166
903
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 4*200Mm, 130Cm
270004755 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
904
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 4*300Mm, 130Cm
270004754 SMT2166
905
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 4*60Mm, 130Cm
270004798 SMT2166
906
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 4*80Mm, 130Cm
270004797 SMT2166
907
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 5*120Mm, 130Cm
270004743 SMT2166
908
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 5*150Mm, 130Cm
270004750 SMT2166
909
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 5*200Mm, 130Cm
270004753 SMT2166
910
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 5*250Mm, 130Cm
270004752 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
911
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 5*60Mm, 130Cm
270004796 SMT2166
912
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 5*80Mm, 130Cm
270004795 SMT2166
913
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 6*120Mm, 130Cm
270004749 SMT2166
914
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 6*150Mm, 130Cm
270004759 SMT2166
915
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 6*200Mm, 130Cm
270004758 SMT2166
916
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 6*300Mm, 130Cm
270004757 SMT2166
917
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 6*40Mm, 130Cm
270004760 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
918
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 6*60Mm, 130Cm
270004794 SMT2166
919
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 7*120Mm, 130Cm
270004761 SMT2166
920
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 7*150Mm, 130Cm
270004756 SMT2166
921
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 7*40Mm, 130Cm
270004799 SMT2166
922
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 7*60Mm, 130Cm
270004762 SMT2166
923
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 10*20Mm,
130(±5)Cm
270005200 SMT2166
924
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 10*40Mm,
130(±5)Cm
270004472 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
925
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 10*40Mm, 80Cm
270003957 SMT2166
926
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 10*60Mm,
130(±5)Cm
270003873 SMT2166
927
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 12*20Mm,
130(±5)Cm
270004601 SMT2166
928
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 12*40Mm,
130(±5)Cm
270004603 SMT2166
929
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 12*40Mm, 80Cm
270003960 SMT2166
930
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 12*60Mm,
130(±5)Cm
270004494 SMT2166
931
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 3*120Mm,
130(±5)Cm
270003894 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
932
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 3*40Mm, 80Cm
270003882 SMT2166
933
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 3*60Mm,
130(±5)Cm
270003903 SMT2166
934
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 3*80Mm,
130(±5)Cm
270003901 SMT2166
935
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 4*100Mm,
130(±5)Cm
270003890 SMT2166
936
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 4*120Mm,
130(±5)Cm
270003888 SMT2166
937
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 4*20Mm,
130(±5)Cm
270005201 SMT2166
938
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 4*80Mm,
130(±5)Cm
270003892 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
939
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 5*120Mm,
130(±5)Cm
270004467 SMT2166
940
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 5*120Mm, 80Cm
270003942 SMT2166
941
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 5*300Mm,
130(±5)Cm
270003656 SMT2166
942
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 5*60Mm,
130(±5)Cm
270003881 SMT2166
943
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 5*80Mm,
130(±5)Cm
270003962 SMT2166
944
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 6*120Mm,
130(±5)Cm
270003872 SMT2166
945
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 6*120Mm, 80Cm
270003949 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
946
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 6*40Mm,
130(±5)Cm
270004495 SMT2166
947
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 6*80Mm,
130(±5)Cm
270003947 SMT2166
948
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 6*80Mm, 80Cm
270004568 SMT2166
949
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 7*150Mm,
130(±5)Cm
270003871 SMT2166
950
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 7*40Mm,
130(±5)Cm
270004471 SMT2166
951
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 7*60Mm,
130(±5)Cm
270004466 SMT2166
952
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 7*60Mm, 80Cm
270003876 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
953
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 7*80Mm,
130(±5)Cm
270003952 SMT2166
954
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 7*80Mm, 80Cm
270004599 SMT2166
955
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 8*40Mm,
130(±5)Cm
270003875 SMT2166
956
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 8*40Mm, 80Cm
270004476 SMT2166
957
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 8*60Mm,
130(±5)Cm
270003954 SMT2166
958
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 8*60Mm, 80Cm
270004475 SMT2166
959
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 8*80Mm,
130(±5)Cm
270003955 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
960
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 9*40Mm,
130(±5)Cm
270003956 SMT2166
961
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 9*40Mm, 80Cm
270004473 SMT2166
962
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 9*60Mm,
130(±5)Cm
270003874 SMT2166
963
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 9*60Mm, 80Cm
270004474 SMT2166
964
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.035İnç, 9*80Mm,
130(±5)Cm
270003958 SMT2166
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*20Mm, 145Cm
270005458 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*20Mm, 90Cm
270005390 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
965
966
GR1006|GR1009|GR
1011|GR1014|GR10
15|KR1092|KR1097|
KR1100|KV1250|KV
1255|KV1258
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
967
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*30Mm, 145Cm
270005457 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*30Mm, 90Cm
270005389 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*40Mm, 145Cm
270005456 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*40Mm, 90Cm
270005388 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*60Mm, 145Cm
270005455 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 1.5*60Mm, 90Cm
270005387 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*100Mm, 145Cm
270005454 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
968
969
970
971
972
973
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
974
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*100Mm, 90Cm
270005385 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*120Mm, 145Cm
270005453 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*120Mm, 90Cm
270005383 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*150Mm, 145Cm
270005452 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*150Mm, 90Cm
270005381 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*15Mm, 145Cm
270005451 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*20Mm, 145Cm
270005450 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
975
976
977
978
979
980
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
981
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*20Mm, 90Cm
270005378 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*30Mm, 145Cm
270005449 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*30Mm, 90Cm
270005376 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*40Mm, 145Cm
270005447 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*40Mm, 90Cm
270005375 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*60Mm, 145Cm
270005446 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*60Mm, 90Cm
270005374 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
982
983
984
985
986
987
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
988
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*80Mm, 145Cm
270005445 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.0*80Mm, 90Cm
270005372 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*100Mm, 145Cm
270005443 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*100Mm, 90Cm
270005370 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*120Mm, 145Cm
270005441 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*120Mm, 90Cm
270005369 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*150Mm, 145Cm
270005439 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
989
990
991
992
993
994
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
995
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*150Mm, 90Cm
270005368 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*15Mm, 145Cm
270005437 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*15Mm, 90Cm
270005366 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*20Mm, 145Cm
270005436 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*20Mm, 90Cm
270005365 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*30Mm, 145Cm
270005434 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*30Mm, 90Cm
270005364 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
996
997
998
999
1000
1001
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1002
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*40Mm, 145Cm
270005432 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*40Mm, 90Cm
270005362 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*60Mm, 145Cm
270005430 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*60Mm, 90Cm
270005361 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.5*80Mm, 90Cm
270005360 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*100Mm, 145Cm
270005427 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*100Mm, 90Cm
270005359 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1003
1004
1005
1006
1007
1008
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1009
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*120Mm, 145Cm
270005425 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*120Mm, 90Cm
270005358 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*150Mm, 145Cm
270005423 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*150Mm, 90Cm
270005357 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*15Mm, 145Cm
270005422 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*15Mm, 90Cm
270005352 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*20Mm, 145Cm
270005421 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1010
1011
1012
1013
1014
1015
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1016
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*20Mm, 90Cm
270005351 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*30Mm, 145Cm
270005419 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*30Mm, 90Cm
270005349 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*40Mm, 145Cm
270005417 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*40Mm, 90Cm
270005347 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*60Mm, 145Cm
270005416 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*60Mm, 90Cm
270005346 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1017
1018
1019
1020
1021
1022
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1023
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*80Mm, 145Cm
270005414 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.0*80Mm, 90Cm
270005344 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*100Mm, 145Cm
270005412 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*100Mm, 90Cm
270005341 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*120Mm, 145Cm
270005411 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*120Mm, 90Cm
270005340 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*150Mm, 145Cm
270005409 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1024
1025
1026
1027
1028
1029
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1030
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*150Mm, 90Cm
270005339 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*15Mm, 145Cm
270005408 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*15Mm, 90Cm
270005338 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*20Mm, 145Cm
270005406 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*20Mm, 90Cm
270005337 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*30Mm, 145Cm
270005405 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*30Mm, 90Cm
270005336 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1031
1032
1033
1034
1035
1036
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1037
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*40Mm, 145Cm
270005403 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*40Mm, 90Cm
270005335 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*60Mm, 145Cm
270005402 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*60Mm, 90Cm
270005334 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*80Mm, 145Cm
270005401 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.5*80Mm, 90Cm
270005333 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*100Mm, 145Cm
270005399 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1038
1039
1040
1041
1042
1043
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1044
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*100Mm, 90Cm
270005332 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*120Mm, 145Cm
270005398 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*120Mm, 90Cm
270005331 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*150Mm, 145Cm
270005397 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*150Mm, 90Cm
270005329 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*15Mm, 145Cm
270005396 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*15Mm, 90Cm
270005328 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1045
1046
1047
1048
1049
1050
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1051
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*20Mm, 145Cm
270005395 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*20Mm, 90Cm
270005327 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*30Mm, 145Cm
270005394 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*30Mm, 90Cm
270005326 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*40Mm, 145Cm
270005393 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*40Mm, 90Cm
270005325 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*60Mm, 145Cm
270005392 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1052
1053
1054
1055
1056
1057
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1058
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*60Mm, 90Cm
270005324 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*80Mm, 145Cm
270005391 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.0*80Mm, 90Cm
270005323 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*100Mm, 145Cm
270005448 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*100Mm, 90Cm
270005322 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*120Mm, 145Cm
270005444 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*120Mm, 90Cm
270005321 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1059
1060
1061
1062
1063
1064
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1065
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*150Mm, 145Cm
270005442 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*150Mm, 90Cm
270005320 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*15Mm, 145Cm
270005440 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*15Mm, 90Cm
270005319 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*20Mm, 145Cm
270005438 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*20Mm, 90Cm
270005318 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*30Mm, 145Cm
270005435 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1066
1067
1068
1069
1070
1071
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1072
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*30Mm, 90Cm
270005317 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*40Mm, 145Cm
270005433 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*40Mm, 90Cm
270005316 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*60Mm, 145Cm
270005431 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*60Mm, 90Cm
270005315 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*80Mm, 145Cm
270005429 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 4.5*80Mm, 90Cm
270005314 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1073
1074
1075
1076
1077
1078
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1079
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*100Mm, 145Cm
270005426 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*100Mm, 90Cm
270005313 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*120Mm, 145Cm
270005424 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*120Mm, 90Cm
270005312 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*150Mm, 145Cm
270005420 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*150Mm, 90Cm
270005311 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*15Mm, 145Cm
270005418 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1080
1081
1082
1083
1084
1085
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1086
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*15Mm, 90Cm
270005310 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*20Mm, 145Cm
270005415 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*20Mm, 90Cm
270005309 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*30Mm, 145Cm
270005413 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*30Mm, 90Cm
270005308 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*40Mm, 145Cm
270005410 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*40Mm, 90Cm
270005307 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1087
1088
1089
1090
1091
1092
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1093
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*60Mm, 145Cm
270005407 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*60Mm, 90Cm
270005305 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*80Mm, 145Cm
270005404 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 5.0*80Mm, 90Cm
270005304 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*100Mm, 145Cm
270005386 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*100Mm, 90Cm
270005303 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*120Mm, 145Cm
270005384 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1094
1095
1096
1097
1098
1099
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1100
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*120Mm, 90Cm
270005302 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*150Mm, 145Cm
270005382 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*150Mm, 90Cm
270005301 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*15Mm, 145Cm
270005380 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*15Mm, 90Cm
270005300 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*20Mm, 145Cm
270005377 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*20Mm, 90Cm
270005299 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1101
1102
1103
1104
1105
1106
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1107
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*30Mm, 145Cm
270005373 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*30Mm, 90Cm
270005298 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*40Mm, 145Cm
270005371 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*40Mm, 90Cm
270005297 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*60Mm, 145Cm
270005367 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*60Mm, 90Cm
270005296 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*80Mm, 145Cm
270005363 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1108
1109
1110
1111
1112
1113
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1114
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 6.0*80Mm, 90Cm
270005295 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*100Mm, 145Cm
270005356 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*100Mm, 90Cm
270005294 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*120Mm, 145Cm
270005355 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*120Mm, 90Cm
270005293 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*150Mm, 145Cm
270005354 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*150Mm, 90Cm
270005292 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1115
1116
1117
1118
1119
1120
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1121
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*15Mm, 145Cm
270005353 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*15Mm, 90Cm
270005291 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*20Mm, 145Cm
270005350 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*20Mm, 90Cm
270005290 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*30Mm, 145Cm
270005348 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*30Mm, 90Cm
270005289 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*40Mm, 145Cm
270005345 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1122
1123
1124
1125
1126
1127
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1128
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*40Mm, 90Cm
270005288 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*60Mm, 145Cm
270005343 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*60Mm, 90Cm
270005287 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*80Mm, 145Cm
270005342 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 7.0*80Mm, 90Cm
270005286 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 2.0*40Mm, 135Cm
270003973 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 3.0*20Mm, 135Cm
270003979 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1129
1130
1131
1132
1133
1134
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1135
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 3.0*40Mm, 135Cm
270005086 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 4.0*20Mm, 135Cm
270003978 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 4.5*20Mm, 135Cm
270003977 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 5.0*20Mm, 135Cm
270003974 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 5.0*30Mm, 135Cm
270003984 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 5.0*40Mm, 135Cm
270003985 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 5.5*20Mm, 135Cm
270003983 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
1136
1137
1138
1139
1140
1141
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
1142
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 6.0*20Mm, 135Cm
270003982 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 6.0*30Mm, 135Cm
270003981 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 6.0*40Mm, 135Cm
270003972 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 7.0*20Mm, 135Cm
270005247 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.018İnç, 7.0*40Mm, 135Cm
270003980 SMT2163
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 10*40Mm, 135Cm
270004204 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 10*80Mm, 135Cm
270004321 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 10*80Mm, 80Cm
270004322 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 12*80Mm, 135Cm
270004203 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 4*100Mm, 135Cm
270005244 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 4*40Mm, 135Cm
270005246 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 4*80Mm, 135Cm
270005245 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 5*100Mm, 135Cm
270005243 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1009|GR1010|GR
1012|GR1013|KR10
95|KR1096|KR1098|
KR1099|KV1253|KV
1254|KV1256|KV125
7
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 5*80Mm, 135Cm
270004327 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 6*20Mm, 135Cm
270005242 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 6*40Mm, 135Cm
270005241 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 7*100Mm, 135Cm
270005240 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 7*40Mm, 135Cm
270004326 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 7*80Mm, 80Cm
270004320 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 8*40Mm, 80Cm
270004325 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 9*40Mm, 80Cm
270004324 SMT2170
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, 0.035İnç, 9*80Mm, 80Cm
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:12
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:14
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:16
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:18
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:20
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:22
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri, No:24
270004323
270002577
270002586
270002579
270002582
270002153
270002584
270002585
SMT2170
SMT1342
SMT1342
SMT1342
SMT1342
SMT1342
SMT1342
SMT1342
Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateteri
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1008|KR1094|KV
1252
GR1053|OR1560
GR1053|OR1560
GR1053|OR1560
GR1053|OR1560
GR1053|OR1560
GR1053|OR1560
GR1053|OR1560
Ph Metre Kateteri, Ambulatuar Empedans-Ph, 24 Saatlik Ölçüm
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Çift Kanallı, 10Cm
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Çift Kanallı, 15Cm
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Çift Kanallı, 5Cm
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Tek Kanallı
Pipel Kanülü
Poş Açacağı
Pudra, Stoma İçin
Rahim İçi Araç (Ria)
Sepsis Seçici Plazma Değişimi (Spd) Membranı
Septal Button, Nazal, Tek Parça, 3Cm
Serebral Oksimetre Sensörü, Yetişkin
Serklaj Süturu, Mersilen Tape, ½ Yuvarlak Künt, Çift İğneli, 65Mm İplik,
30Cm Tape, 5Mm Poınt
Silikon Tamponat, 1000 Cst
Silikon Tamponatı, 5000 Cst
Sinüs Tamponu, 3.5*1.2*1.2Cm
Skleroterapi İğnesi, Endoskopik, 23G, 2.3Mm
Skleroterapi İğnesi, Endoskopik, 23G, 2.4Mm
270002470
270002473
270002472
270002474
270002471
270003368
270004924
270004577
270003861
270004121
270001661
270000232
SMT1848
SMT1849
SMT1849
SMT1849
SMT1850
SMT4073
SMT4007
SMT4075
SMT4045
SMT1632
SMT1109
SMT2042
Ph Metre Kateteri, Ambulatuar Empedans-Ph, 24 Saatlik Ölçüm
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Çift Kanallı
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Çift Kanallı
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Çift Kanallı
Ph Metre Kateteri, Özefagus, Antimon, Tek Kanallı
Pipel Kanülü
Poş Açacağı
Pudra, Stoma İçin
Rahim İçi Araç (Ria)
Sepsis Seçici Plazma Değişimi (Spd) Membranı
Septal Button, Nazal, Tek Parça
Serebral Oksimetre Sensörü
GS1780
GS1750
GS1750
GS1750
GS1720
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/R
EK 0/K
HO1022
KB1000
AN1280|KV1383
270002089
270000074
270000166
270001677
270002768
270002767
SMT1573
SMT1419
SMT1419
SMT1135
SMT1798
SMT1798
Serklaj Sütürü, Mersilen Tape, Çift İğneli
Silikon Tamponatı
Silikon Tamponatı
Sinüs Tamponu
Skleroterapi İğnesi, Endoskopik
Skleroterapi İğnesi, Endoskopik
KD1002
GZ1156|GZ1157
GZ1156|GZ1157
KB1001
GS1070
GS1070
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı, 10F
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı, 12F
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı, 14F
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı, 16F
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı, 18F
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı, 8F
Sonda, Prezervatif, Lateks, 25Mm, M
Sonda, Prezervatif, Lateks, 30Mm, L
Sonda, Prezervatif, Lateks, 35Mm, Xl
Sonda, Prezervatif, Lateks, 40Mm, Xxl
Sonda, Prezervatif, Silikon, 25Mm, M
Sonda, Prezervatif, Silikon, 30Mm, L
Sonda, Prezervatif, Silikon, 35Mm, Xl
Spesimen Torbası, Laparoskopik, Büyük Hacim, 10Mm
Spesimen Torbası, Laparoskopik, Büyük Hacim, 12Mm
Spesimen Torbası, Laparoskopik, Büyük Hacim, 15Mm
Spesimen Torbası, Laparoskopik, Ekstra Büyük Hacim, 15Mm
Spesimen Torbası, Laparoskopik, Küçük Hacim, 10Mm
Spesimen Torbası, Laparoskopik, Orta Hacim, 10Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, 22G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, 23G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, 24G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, 26G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, 27G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, 29G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, Kılavuzlu, 22G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, Kılavuzlu, 25G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, Kılavuzlu, 26G, 120Mm
270003131
270001735
270003132
270003133
270003134
270003130
270001741
270001737
270001739
270003135
270001738
270001743
270001742
270002368
270002367
270003044
270002366
270002369
270002146
270002779
270002780
270002781
270002242
270002243
270002782
270002778
270002572
270004100
SMT1155
SMT1155
SMT1155
SMT1155
SMT1155
SMT1155
SMT1157
SMT1157
SMT1157
SMT1157
SMT1157
SMT1157
SMT1157
SMT1280
SMT1280
SMT1280
SMT1280
SMT1280
SMT1280
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1566
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı
Sonda, Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı
Sonda, Prezervatif
Sonda, Prezervatif
Sonda, Prezervatif
Sonda, Prezervatif
Sonda, Prezervatif
Sonda, Prezervatif
Sonda, Prezervatif
Spesimen Torbası, Laparoskopik
Spesimen Torbası, Laparoskopik
Spesimen Torbası, Laparoskopik
Spesimen Torbası, Laparoskopik
Spesimen Torbası, Laparoskopik
Spesimen Torbası, Laparoskopik
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
OR1290
OR1290
OR1290
OR1290
OR1290
OR1290
OR1280
OR1280
OR1280
OR1280
OR1280
OR1280
OR1280
OR2890
OR2890
OR2890
OR2890
OR2890
OR2890
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, Kılavuzlu, 26G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, Kılavuzlu, 27G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu, Kılavuzlu, 29G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu, 26G, 50Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu, Kılavuzlu, 25G, 100Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu, Kılavuzlu, 25G, 90Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu, Kılavuzlu, 26G, 100Mm
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu, Kılavuzlu, 26G, 50Mm
270002571
270002573
270002777
270003224
270002886
270003206
270002885
270003208
SMT1566
SMT1566
SMT1566
SMT1564
SMT1564
SMT1564
SMT1564
SMT1564
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
OR2220
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu, Kılavuzlu, 26G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quıncke Uçlu, 18G, 75Mm
Spinal İğne, Quıncke Uçlu, 18G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 19G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 20G, 75Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 20G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 21G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 22G, 120Mm
270003207
270003163
270000157
270002219
270003164
270002220
270002221
270003167
SMT1564
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
OR2220
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 22G, 40Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 22G, 75Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 22G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 23G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 24G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 25G, 75Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 25G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 26G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 27G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, 29G, 90(±2)Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, Kılavuzlu, 25G, 103Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, Kılavuzlu, 25G, 120Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, Kılavuzlu, 25G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, Kılavuzlu, 26G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, Kılavuzlu, 27G, 90Mm
Spinal İğne, Quincke Uçlu, Kılavuzlu, 29G, 90Mm
Spirometre Ağızlığı, 28Mm
Spirometre Ağızlığı, 30Mm
Spirometre Ağızlığı, 33Mm
270003165
270003166
270002222
270002223
270002224
270003168
270002225
270002237
270002239
270002701
270003170
270003171
270002700
270002569
270002699
270002698
270003197
270003195
270000233
Stapler Kartuşu, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1567
SMT1064
SMT1064
SMT1064
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spinal İğne, Quincke Uçlu
Spirometre Ağızlığı
Spirometre Ağızlığı
Spirometre Ağızlığı
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
OR2210
EK 0/S
EK 0/S
EK 0/S
270001958 SMT1553
Stapler Kartuşu, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3165
Stapler Kartuşu, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku
270001957 SMT1553
Stapler Kartuşu, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 30Mm
270002804 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 45Mm
270002803 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 60Mm
270001959 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 90Mm
270001962 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Orta Doku, 30Mm
270001956 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Orta Doku, 45Mm
270001954 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Orta Doku, 60Mm
270001953 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Orta Doku, 90Mm
270001955 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Vasküler Doku, 30Mm
270001989 SMT1283
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
OR3165
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
OR3110|OR3120|OR
3130
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 100Mm
270001970 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 55/60Mm
270000248 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 75Mm
270001947 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 80Mm
270001969 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 100Mm
270001948 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 55/60Mm
270001968 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 75Mm
270001971 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 80Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta/Kalın Doku,
75Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Vasküler Doku,
55/60Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Kalın Doku, 45Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Kalın Doku, 60Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Orta Doku, 30Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Orta Doku, 60Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Vasküler, 30Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Vasküler, 45Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi, Vasküler, 60Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Kalın Doku, 45Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Kalın Doku, 60Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Orta Doku, 45Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Orta Doku, 60Mm
270001949 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
270005000 SMT1288
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3140|OR3150
270005001 SMT1288
OR3140|OR3150
270001979 SMT1548
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Oynar Başlıklı, Düz
Kartuş Yüzeyi
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
270001985 SMT1548
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
1376 Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Orta-Kalın Doku, 45Mm
1377 Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Orta-Kalın Doku, 60Mm
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
1378
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Vasküler, 45Mm
270001951 SMT1290
270001952 SMT1290
270001950 SMT1290
270001978 SMT1290
270002000 SMT1290
270002001 SMT1290
270002002 SMT1290
270001941 SMT1548
270001940 SMT1548
270001980 SMT1548
270001986 SMT1548
270001988 SMT1548
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
OR3190
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu, Vasküler, 60Mm
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Standart, Kalın Doku,
20(±1)Mm
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Standart, Kalın Doku,
32(±1)Mm
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Standart, Kalın Doku,
35(±1)Mm
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Standart, Orta Doku,
20(±1)Mm
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Standart, Orta Doku,
26(±1)Mm
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Standart, Orta Doku,
29(±1)Mm
Stapler, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku
Stapler, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku
270001982 SMT1548
Stapler Kartuşu, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest
Artikülasyonlu, Ön Kompresyonlu
OR3190
270002806 SMT1222
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz
OR3070
270001927 SMT1222
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz
OR3070
270002039 SMT1222
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz
OR3070
270002028 SMT1222
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz
OR3070
270002031 SMT1222
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz
OR3070
270002030 SMT1222
270002010 SMT1554
270002011 SMT1554
Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz
Stapler, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
Stapler, Kavisli Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 30Mm
270002036 SMT2723
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 60Mm
270004625 SMT2723
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Orta Doku, 30Mm
270002032 SMT2723
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Orta Doku, 60Mm
270002034 SMT2723
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi, Vasküler Doku, 30Mm
270000246 SMT2723
Stapler, Lineer Kapatıcı, Açık Cerrahi
OR3070
OR3085
OR3085
OR3000|OR3010|OR
3020|OR3040
OR3000|OR3010|OR
3020|OR3040
OR3000|OR3010|OR
3020|OR3040
OR3000|OR3010|OR
3020|OR3040
OR3000|OR3010|OR
3020|OR3040
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 100Mm
270002025 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 55/60Mm
270002024 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 75/80Mm
270002021 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Kalın Doku, 75Mm
270002022 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 100Mm
270002026 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 55/60Mm
270000249 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 75/80Mm
270002020 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta Doku, 75Mm
270002023 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Orta/Kalın Doku, 75Mm
270004961 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Vasküler Doku, 55/60Mm
270004956 SMT1287
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
OR3040|OR3050
1403
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Vasküler Doku, 60Mm
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Zımba Yüksekliği
1404
Ayarlanabilen, 55Mm
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Zımba Yüksekliği
1405
Ayarlanabilen, 75Mm
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
270002797 SMT1287
OR3040|OR3050
270002018 SMT1292
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Zımba Yüksekliği
Ayarlanabilen
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Açık Cerrahi, Zımba Yüksekliği
Ayarlanabilen
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Grasping Özellikli, Kısa
270002012 SMT1547
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Grasping Özellikli
OR3100
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Grasping Özellikli, Standart
270002796 SMT1547
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Grasping Özellikli
OR3100
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Grasping Özellikli, Uzun
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest Artikülasyonlu, Ön
Kompresyonlu, Kısa
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest Artikülasyonlu, Ön
Kompresyonlu, Standart
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest Artikülasyonlu, Ön
Kompresyonlu, Uzun
Steril Distile Su, Cam Şişe, 1000Ml
Steril Distile Su, Cam Şişe, 500Ml
Steril Distile Su, Pvc Şişe, 1000Ml
Steril Distile Su, Pvc Şişe, 500Ml
Sütur Atıcı, Endoskopik, Otomatik
Swan-Ganz Kateteri, Çift Lümenli, 5F, 80Cm
Swan-Ganz Kateteri, Çift Lümenli, 7F, 110Cm
Swan-Ganz Kateteri, Tek Lümenli, 6F, 110Cm
Swan-Ganz Kateteri, Tek Lümenli, 7F, 110Cm
Temizleme Fırçası, Endoskopik/Kolonoskopik, 1.7Mm*230Cm
Temizleme Mendili, Yapışkan Çıkarıcı
270002017 SMT1547
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Grasping Özellikli
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest Artikülasyonlu, Ön
Kompresyonlu
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest Artikülasyonlu, Ön
Kompresyonlu
Stapler, Lineer Kapatıcı-Kesici, Laparoskopik, Serbest Artikülasyonlu, Ön
Kompresyonlu
Steril Distile Su
Steril Distile Su
Steril Distile Su
Steril Distile Su
Sütur Atıcı, Endoskopik, Otomatik
Swan-Ganz Kateteri
Swan-Ganz Kateteri
Swan-Ganz Kateteri
Swan-Ganz Kateteri
Temizleme Fırçası, Endoskopik/Kolonoskopik
Temizleme Mendili, Yapışkan Çıkarıcı
OR3100
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:10
270002437 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:2.5
270002592 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:3
270002613 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:3.5
270002614 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:4
270002615 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:4.5
270002616 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:5
270002446 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:5.5
270002445 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
270002019 SMT1292
270002014 SMT1552
270002015 SMT1552
270002016
270000298
270000297
270000299
270000300
270004734
270003011
270003010
270002997
270002996
270003005
270003155
SMT1552
SMT2785
SMT2785
SMT2785
SMT2785
SMT3771
SMT2246
SMT2246
SMT2246
SMT2246
SMT3982
SMT3916
OR3060
OR3060
OR3100
OR3100
OR3100
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/A
EK 0/R
KR1108|KV1393
KR1108|KV1393
KR1108|KV1393
KR1108|KV1393
EK 0/R
EK 0/A
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:6
270002444 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:6.5
270002443 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:7
270002442 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:7.5
270002441 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:8
270002440 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:8.5
270002439 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonlu, No:9
270002843 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:2.5
270003660 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:3
270002823 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:3.5
270002822 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:4
270002821 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:4.5
270002820 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:5
270002819 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:5.5
270003682 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:6
270002816 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trakeostomi Kanülü, Balonsuz, No:6.5
270003661 SMT1618
Trakeostomi Kanülü
Trokar, Bıçaklı, Kısa, 5Mm
270004955 SMT1363
Trokar, Bıçaklı
Trokar, Bıçaklı, Standart, 10-11Mm
270000257 SMT1363
Trokar, Bıçaklı
Trokar, Bıçaklı, Standart, 12Mm
270000258 SMT1363
Trokar, Bıçaklı
Trokar, Bıçaklı, Standart, 15Mm
270000259 SMT1363
Trokar, Bıçaklı
Trokar, Bıçaklı, Standart, 5Mm
270000235 SMT1363
Trokar, Bıçaklı
Trokar, Bıçaklı, Uzun, 12Mm
270003048 SMT1363
Trokar, Bıçaklı
Trokar, Bıçaksız, Kısa, 5Mm
270002954 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2540|OR2550|OR
2560
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
Trokar, Bıçaksız, Standart, 10-11Mm
270002646 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
Trokar, Bıçaksız, Standart, 12Mm
270000273 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
Trokar, Bıçaksız, Standart, 15Mm
270002645 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
Trokar, Bıçaksız, Standart, 5Mm
270000272 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
Trokar, Bıçaksız, Uzun, 12Mm
270004954 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
Trokar, Bıçaksız, Uzun, 5Mm
270002955 SMT1355
Trokar, Bıçaksız
Trokar, Optik, Standart, 10-11Mm
270003006 SMT1360
Trokar, Optik
Trokar, Optik, Standart, 12Mm
270003008 SMT1360
Trokar, Optik
Trokar, Optik, Standart, 15Mm
270003046 SMT1360
Trokar, Optik
Trokar, Optik, Standart, 5Mm
270003007 SMT1360
Trokar, Optik
Trokar, Optik, Uzun, 12Mm
270003047 SMT1360
Trokar, Optik
Tubing Set, Kaplamasız, Filtreli, İnfant
270004913 SMT2712
Tubing Set
Tubing Set, Kaplamasız, Filtreli, Pediatrik
270004914 SMT2712
Tubing Set
Tubing Set, Kaplamasız, Filtreli, Yetişkin
270004905 SMT2712
Tubing Set
Tubing Set, Kaplamasız, Filtresiz, İnfant
270004910 SMT2712
Tubing Set
Tubing Set, Kaplamasız, Filtresiz, Pediatrik
270004912 SMT2712
Tubing Set
Tubing Set, Kaplamasız, Filtresiz, Yetişkin
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin, 13Cm
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin, 14Cm
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin, 17Cm
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin, 23Cm
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin, 26Cm
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin, 9Cm
270004909
270002817
270002818
270004959
270002899
270003050
270000073
Tubing Set
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin
Ultrasonik Prob, Açık Cerrahi İçin
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
SMT2712
SMT1371
SMT1371
SMT1371
SMT1371
SMT1371
SMT1371
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
OR2850|OR2865|OR
2870|OR2880
KV1055|KV1056|KV
1057|KV1058|KV200
8|KV2009
KV1055|KV1056|KV
1057|KV1058|KV200
8|KV2009
KV1055|KV1056|KV
1057|KV1058|KV200
8|KV2009
KV1055|KV1056|KV
1057|KV1058|KV200
8|KV2009
KV1055|KV1056|KV
1057|KV1058|KV200
8|KV2009
KV1055|KV1056|KV
1057|KV1058|KV200
8|KV2009
OR3280
OR3280
OR3280
OR3280
OR3280
OR3280
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
Ultrasonik Prob, Laparoskopik, 25(±2)Cm
Ultrasonik Prob, Laparoskopik, 35(±2)Cm
Ultrasonik Prob, Laparoskopik, 40(±2)Cm
Ultrasonik Prob, Laparoskopik, 45(±2)Cm
Ultrasonik Prob, Laparoskopik, 50(±2)Cm
270001935
270002900
270003052
270002901
270003051
SMT1536
SMT1536
SMT1536
SMT1536
SMT1536
Ultrasonik Prob, Laparoskopik
Ultrasonik Prob, Laparoskopik
Ultrasonik Prob, Laparoskopik
Ultrasonik Prob, Laparoskopik
Ultrasonik Prob, Laparoskopik
OR3290
OR3290
OR3290
OR3290
OR3290
Üreteral Access (Girişim) Kılıfı, Dış Çap 11.5F, İç Çap 9.5F, 39Cm
270003185 SMT1695
Üreteral Access (Girişim) Kılıfı
UR1073
Üreteral Access (Girişim) Kılıfı, Dış Çap 11.5F, İç Çap 9.5F, 45Cm
Üreteral Access (Girişim) Kılıfı, Dış Çap 14F, İç Çap 12F, 45Cm
Üreteral Balon Dilatasyon Seti, 15F
Üreteral Basket Kateter, Nitinol, 2.4F, 120Cm
Üreteral Basket Kateter, Nitinol, 3F, 120Cm
Üreteral Basket Kateter, Nitinol, 4F, 120Cm
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz, 3F, 70Cm
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz, 4F, 70Cm
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz, 5F, 70Cm
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz, 6F, 70Cm
Üreteral Kateter, İki Ucu Açık, 3F, 70Cm
Üreteral Kateter, İki Ucu Açık, 5F, 70Cm
Üreteral Kateter, İki Ucu Açık, 6F, 70Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 10Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 3F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 26Cm
270002661
270002662
270002649
270002665
270002664
270002663
270002658
270002657
270002656
270002655
270002654
270002652
270002651
270002285
270002286
270002287
270002288
270002289
270002290
270002291
270002694
270002292
270002293
270002611
270002609
270002608
270002607
270002606
270002605
270002604
270002603
270002602
270002601
270002600
270002599
270002598
270002597
270002596
Üreteral Access (Girişim) Kılıfı
Üreteral Access (Girişim) Kılıfı
Üreteral Balon Dilatasyon Seti
Üreteral Basket Kateter, Nitinol
Üreteral Basket Kateter, Nitinol
Üreteral Basket Kateter, Nitinol
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz
Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz
Üreteral Kateter, İki Ucu Açık
Üreteral Kateter, İki Ucu Açık
Üreteral Kateter, İki Ucu Açık
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
UR1073
UR1073
UR1074
UR1038
UR1038
UR1038
UR1060|UR1062
UR1060|UR1062
UR1060|UR1062
UR1060|UR1062
UR1061
UR1061
UR1061
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
SMT1695
SMT1695
SMT1696
SMT1697
SMT1697
SMT1697
SMT1700
SMT1700
SMT1700
SMT1700
SMT1699
SMT1699
SMT1699
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.8F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 3F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 3F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 3F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 3F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 3F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 3F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.7F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4.8F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 22Cm
270002595
270002296
270002297
270002298
270002299
270002300
270002301
270002302
270002303
270002612
270002697
270002593
270002696
270002594
270002695
270002644
270002643
270002642
270002641
270003744
270003748
270003750
270003752
270003754
270003756
270003760
270003761
270003763
270003765
270003767
270003769
270003773
270003775
270003762
270003764
270003766
270003768
270003770
270003772
270003774
270003776
270003743
270003745
270003747
270003751
270003753
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 4F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 5F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, İki Ucu Açık, 6F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.0F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.7F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 4.8F, 28Cm
270003755
270003757
270003759
270003777
270003779
270003781
270003783
270003785
270003787
270003789
270003791
270003778
270003780
270003782
270003784
270003786
270003788
270003790
270003792
270003883
270003083
270003084
270003086
270003087
270003088
270003089
270003090
270003091
270003092
270003093
270003117
270003094
270003095
270003096
270003097
270003098
270003119
270003141
270003142
270003143
270003144
270003145
270003146
270003147
270003148
270003149
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Bir Ucu Açık, 6.0F, 28Cm
270003108
270003109
270003110
270003111
270003112
270003113
270003114
270003115
270003116
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, Bir Ucu Açık, 4.8F, 22Cm
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
270002752 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, Bir Ucu Açık, 4.8F, 26Cm
270002693 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, Bir Ucu Açık, 4F, 12Cm
270002776 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, Bir Ucu Açık, 4F, 14Cm
270002754 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, Bir Ucu Açık, 6F, 26Cm
270002632 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, Bir Ucu Açık, 6F, 28Cm
270002749 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 4.8F, 22Cm
270002705 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 4.8F, 24Cm
270002704 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 4.8F, 26Cm
270002702 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 4.8F, 28Cm
270002703 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 4F, 12Cm
270002707 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 4F, 14Cm
270002706 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 6F, 26Cm
270002630 SMT1705
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
UR1035|UR1036
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik, İki Ucu Açık, 6F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.0F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 14Cm
270002629
270003927
270003925
270003922
270003921
270003920
270003919
270003918
270003917
270003916
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
SMT1705
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 4.8F, 28Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 12Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 14Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 16Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 18Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 20Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 22Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 24Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 26Cm
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, İki Ucu Açık, 6.0F, 28Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 4.7F, 20Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 16Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 20Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 5F, 26Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 12Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 14Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 16Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 18Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 20Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 22Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 26Cm
Üretral Stent, Double J, Bir Ucu Açık, 6F, 28Cm
Ürostomi Torbası, Adaptör İçin, 40Mm
Ürostomi Torbası, Adaptör İçin, 45Mm
Ürostomi Torbası, Adaptör İçin, 50Mm
Ürostomi Torbası, Adaptör İçin, 57Mm
Ürostomi Torbası, Adaptör İçin, 60Mm
Ürostomi Torbası, Adaptör İçin, 70Mm
Ürostomi Torbası, Tek Parçalı, 55Mm
Ürostomi Torbası, Tek Parçalı, 70Mm
Vaginal Spekulum, Büyük
Vaginal Spekulum, Küçük
Vaginal Spekulum, Orta
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Abdominal
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Büyük
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Küçük
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Orta
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Yıkamalı, Büyük
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Yıkamalı, Küçük
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Yıkamalı, Orta
270003914
270003913
270003912
270003911
270003910
270003908
270003907
270003899
270003898
270003896
270003895
270003893
270003891
270003889
270003887
270003884
270002828
270002840
270002838
270002839
270002837
270002836
270003178
270002835
270002834
270002833
270002830
270003179
270003139
270004604
270003138
270004565
270003137
270004566
270003140
270004567
270002887
270002889
270002888
270002692
270002691
270002689
270002690
270004440
270004438
270004439
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1708
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1704
SMT1372
SMT1372
SMT1372
SMT1372
SMT1372
SMT1372
SMT1372
SMT1372
SMT3888
SMT3888
SMT3888
SMT1374
SMT1373
SMT1373
SMT1373
SMT1375
SMT1375
SMT1375
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J, Kalıcı
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Üreteral Stent, Double J
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Ürostomi Torbası
Vaginal Spekulum
Vaginal Spekulum
Vaginal Spekulum
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Abdominal
Vakum Yardımlı Kapama Seti
Vakum Yardımlı Kapama Seti
Vakum Yardımlı Kapama Seti
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Yıkamalı
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Yıkamalı
Vakum Yardımlı Kapama Seti, Yıkamalı
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1035|UR1036
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
UR1034
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
OR2050|OR2060
EK 0/K
EK 0/K
EK 0/K
OR2205
OR2160|OR2170
OR2160|OR2170
OR2160|OR2170
OR2180|OR2190
OR2180|OR2190
OR2180|OR2190
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
171
Vakum Yardımlı Toplama Seti, Jelli, 1000Ml
Vakum Yardımlı Toplama Seti, Jelli, 500Ml
Vasküler Kapatma Sistemi, Süturlu, 5F
Vasküler Klip, L
Vasküler Klip, M
Vasküler Klip, Ml
Vasküler Klip, S
Ventilatör Seti, Yüksek Frekanslı Osilatör Ve Yüksek Frekanslı
Perküsif/Diffüsif, Yetişkin
Ventilatör, Tek Kullanımlık (Otomatik Resüsitatör)
Veres İğnesi, 120Mm
Veres İğnesi, 150Mm
270002110
270002688
270002466
270003307
270003305
270003306
270003304
SMT1376
SMT1376
SMT2253
SMT2058
SMT2058
SMT2058
SMT2058
Vakum Yardımlı Toplama Seti
Vakum Yardımlı Toplama Seti
Vasküler Kapatma Sistemi, Süturlu
Vasküler Klip
Vasküler Klip
Vasküler Klip
Vasküler Klip
Ventilatör Seti, Yüksek Frekanslı Osilatör Ve Yüksek Frekanslı
Perküsif/Diffüsif
Ventilatör, Tek Kullanımlık (Otomatik Resüsitatör)
Veres İğnesi
Veres İğnesi
270000222
270002464
270000120
270003017
SMT1202
SMT1377
SMT1378
SMT1378
Vitreoretinal Makas, Horizontal, 20G
270004921 SMT2740
Vitreoretinal Makas
Vitreoretinal Makas, Horizontal, 25G
270004920 SMT2740
Vitreoretinal Makas
Vitreoretinal Makas, Kıvrık, 23G
270004890 SMT2740
Vitreoretinal Makas
Vitreoretinal Makas, Vertikal, 20G
270004922 SMT2740
Vitreoretinal Makas
Vitreoretinal Makas, Vertikal, 23G
270004923 SMT2740
Vitreoretinal Makas
Vitreoretinal Makas, Vertikal, 25G
270004889 SMT2740
Vitreoretinal Makas
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 10(±2)*10(±2)Cm
270002552 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 10(±2)*15(±2)Cm
270002794 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 10(±2)*20(±2)Cm
270003298 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 15(±2)*15(±2)Cm
270003311 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 15(±2)*20(±2)Cm
270003300 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 2(±1)*20(±1)Cm
270003313 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 20(±2)*20(±2)Cm
270003310 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 20(±2)*35(±2)Cm
270003301 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 25(±2)*25(±2)Cm
270003309 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 25(±2)*35(±2)Cm
270003308 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, 30(±2)*30(±2)Cm
270003299 SMT1382
Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü
OR2200
OR2200
GR1288|KR2031
KV1375
KV1375
KV1375
KV1375
AN1330
OR2745
OR2840
OR2840
GZ1138|GZ1139|GZ
1140|GZ1225
GZ1138|GZ1139|GZ
1140|GZ1225
GZ1138|GZ1139|GZ
1140|GZ1225
GZ1138|GZ1139|GZ
1140|GZ1225
GZ1138|GZ1139|GZ
1140|GZ1225
GZ1138|GZ1139|GZ
1140|GZ1225
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
OR3950|OR3960|OR
3970
SMT1203-ADAPTÖR (KOLOSTOMİ/ÜROSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI İÇİN)
SMT Temel
İşlevi:
( 1-7 ARASI)
1. Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların stoma üzerinden
dışarı
atılırken cilde temasını önlemek ve torbada birikmesini sağlamak amaçlı
üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2.
Tanımlama
Bilgileri:
3.
Adaptör çapları 40-100 mm aralığında olup torba ile uyumlu boyutlarda
Teknik
Özellikleri:
4.
Yapıştırma yüzeyi hidrokolloid içeren bariyerden oluşmalıdır.
5.
Adaptör çapları hazır kesilmiş veya kesilebilir olmalıdır.
6.
Kemerli ya da kemersiz kullanıma uygun olmalıdır.
7.
Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta
olmalıdır.
Non–allerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
hareketlerini kısıtlamamalıdır.
8.
Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem
ya da plastik halka bulunmalıdır.
Genel
Hükümler:
9.
Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.
SMT1524-AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)
8
SMT Temel
İşlevi:
1. Yatarak tedavi gören veözbakım gereksinimlerini karşılayamayan hastalarda
SM Malzeme 1.
Tanımlama
Bilgileri:
Her 20 çubuğa l adet olacak şekilde; orijinal ambalajında ağız içi hijyeni
ağız bakım ihtiyacını gidermek amaçlı kullanmak için tasarlanmış olmalıdır.
sağlayıcı en az 50 ml'lik solüsyon ve ölçeği ile en az 12 ml'lik nemlendiricili
ağız bakım jeli veya kremi bir ambalaj içerisinde set halinde teslim edilmelidir.
2.
Ağız bakım seti aspirasyonlu tipinde ise set içerisinde en az 5 adet süngerli ağız
bakım swabı, 1 adet aspirasyonlu diş fırçası, en az 12ml solüsyon, en az 2ml jel
ve ölçekli kadeh bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
1. Ağız temizlik çubuğunun swap kısmı kolayca kopmayacak sağlamlıkta
olmalıdır.
2. Çubuk kısmı ağız bakımını kolaylaştıracak esneklikte olacaktır
Genel
Hükümler:
3. Ağız Temizlik Çubuğu (saplı sünger-swap) ayrı ayrı paketlenmiş ve
tek
kullanımlık olmalıdır.
4. Set ambalajının üzerinde veya içerisinde, ambalajın içeriği, kullanma
talimatının yer aldığı bir etiket olmalıdır.
5. Ürün paketi üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
SMT3887 AMBU SETİ
9-10
1. Ambu balonu PVC malzemeden yapılmış, esnek ve eski haline en kısa sürede dönecek
yapıda olmalı, rahatsız edecek şekilde kokmayan medikal malzemeden üretilmiş
olmalıdır.
2. Ambu balonu ile birlikte, bir adet şişirilebilen bir adet kancalı şeffaf ambu maskesi, iki
adet airway ve oksijen bağlantı hortumu set içinde bulunmalıdır.
3. Tek yönlü güvenlik valfi ‘duck bill’ şeklinde olmalıdır.
4. Balon hacmi 1500/1300 ml, oksijen rezervuar hacmi 2500/1200 ml olmalıdır.
5. Ambu üzerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan ‘pop-off valve’ bulunmalıdır. Basınç
ayarı max 60 ± 10 cm H2O olmalıdır. Valve üzerinde maks basınç ayarlama seviyesi
yazılı olmalıdır.
6. Ambunun alt kısmında oksijen bağlantı girişi bulunmalıdır.
7. Maske bağlantı konektörü, ambunun her yöne rahatlıkla dönebilmesi için 360 derece
dönen bir yapıda olmalıdır.
8. Ambu maskesi seklerasyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumsak yapıda olmalıdır.
9. Ambu balonu, konektörü ve valveleri içersinde toz-partikül olmamalı yüzeyi temiz
olmalıdır.
10. Ambu seti içerisindeen az Türkçe olmak kaydı ile 1 adet kullanma kılavuzu olmalıdır.
11. Ambu setin hem kolay taşına bilmesi hem de işlemden sonra temiz bir şekilde saklana
bilmesi için özel ambalajı olmalıdır.
Pediyatrik tipi ise aşağıdaki şekilde olmalıdır.
1. Ambu içeresinde 2 ve 3 numara üçgen olmak üzere toplam 2 adet maske
bulunmalıdır.
2. Ambu Basınç rahatlatma Valf Asamblesi, Silikon torba, Rezervuar valfi, Oksijen
rezervuarından oluşmalıdır.
3. Ambu içeresinde 60 mm. – 70 mm. – 80 mm. Olmak üzere 3 adet airway
bulunmalıdır.
4. Cihazın Basınç rahatlatma valfi bulunmalı ve etki aralığı 40+/- 5 cm.H2O olmalıdır.
5. Cihazın vuruş hacmi aralığı 350 ml. (+/-%1) olmalıdır.
6. Cihazın rezervuar hacmi 2700 ml., ventilasyon poşet hacmi 500 ml. Olmalıdır.
7. Cihaz 134 C derece veya 275 F derecede otoklav da steril edilebilmelidir.
8. Tüm parçalar etilen oksit ve hasta ile temas sonrası kullanılan genel dezenfektan
solüsyonları ile steril edilebilmelidir.
9. Ambu max. 105 nefes/dk. uygulanabilir, olmalıdır. Oksijen konsantrasyonu rezervuar
torbası ile %99 rezervuarız ise %45 olmalıdır.
10. Oksijen
rezervuarı
hariç tüm
parçalar otoklavda steril edilebilmelidir.
SMT4142AMELİYAT MASASI ÖRTÜSÜ, SIVI EMİCİ
11
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyat sırasında oluşacak kan, alkol ve bu özellikteki sıvı materyalleri
SMT
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ameliyat masası örtüsünün boyutları 100x225 (±5) cm olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Ameliyat masası örtüsünün temel ağırlığı (Emici alanda) 180g / m2 (±10)
emerek ortadan kaldırabilmek amacı için üretilmiş olmalıdır.
3. Ameliyat Masası örtüsü 3 katmandan oluşmalı ve bu katmanları sayesinde
sıvı emme özeliği sağlamadır.
olmalıdır.
5. Ameliyat masası örtüsünün temel ağırlığı (Polietilen film + dokuma sız
polipropilen alanda) 56 g / m2 olmalıdır.
6. Ameliyat masası örtüsünün dış katmanı %32,57 polietilen filmden
oluşmalıdır.
7. Ameliyat masası örtüsünün ilk katmanının en üstünde %14,66 dokuma sız
polipropilen imal edilmiş olmalıdır.
8. Ameliyat masası örtüsünün sıvı emme kapasitesi en az 3600 ml / m2 (±100)
olmalıdır.
9. Ameliyat masası örtüsü 93/42 / EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi ile uyumlu
olarak üretilmelidir.
Genel
Hükümler:
10. Ameliyat masası örtüsü tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürünün UTS kaydı olmalıdır.
12. Ameliyat masası örtüsünün CE belgesi olmalıdır.
SMT1056 EKOJENİK UÇLU AMNİOSENTEZ İĞNESİ, CHİBA
12-23
SMT Temel
İşlevi:
1. İğne her türlü sitolojik değerlendirme ve aspirasyon biyopsisi yapmak
amaçlı tasarlanmış olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. İç içe geçen dışta bir kanül ve içte bir iğneden oluşmalıdır.
3. Dış kanül üzerinde giriş derinliğini gösteren cm çizgileri olmalıdır.
4. Dış kanül sapı luerlock şırınga bağlanabilecek şekilde olmalıdır.
5. İğne hubları iğne çaplarını belirtecek şekilde renk kodlu olmalıdır.
6. Dayanıklı özel çelik materyalden imal edilmiş olmalı, girişim sırasında
iğne eğilmemeli, iğne ile yapılan her türlü bükülme hareketinde iğne
orijinal şeklini korumalıdır.
7. Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır.
8. Cilt derinliğini ayarlamak ve iğne hareketini kontrol etmek amaçlı
ayarlanabilir stoperi olmalıdır.
9. İğnelerin ucu, doku veya damar girişini kolaylaştırması açısından özel
tasarlanmış yapıda ve keskinlikte olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
10. Dış kanül içinden uygun ölçülerde klavuz tel geçmelidir.
Genel
Hükümler:
11. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
24-29
SMT4047ANESTEZİ MASKESİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Cerrahi operasyonlar esnasında anestezi uygulamalarında kullanılmak amacı
ile her türlü medikal gazın hastaya nakil edilmesi işlemleri için tasarlanmış
tek kullanımlık ve çok kullanımlık tipte imal edilmiş olmalıdır.
SMT
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ürünün tek kullanımlık yastıklı PVC tipleri ve çok kullanımlık silikon
ağızlıklı şişirilebilen yastıklı, yastıksız ve Kaf kısmı sökülüp takılabilen
silikon yastıklı tipleri olmalıdır.
3. Tüm ürünler için hasta tipine göre farklı boyutları olmalıdır. (00-0-1-2-3-4
vb.)
Teknik
Özellikleri:
PVC Tek kullanımlık olan tipleri:
1. Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır.
2. Hastanın rahatı ve yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava
yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla
doldurulabilmelidir.
3. Maskelerin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir
4. Maske pvc den yapılmış olmalıdır. Cildi rahatsız etmemeli, tahriş
yapmamalıdır.
Silikon ağızlıklı şişirilebilen yastıklı ve yastıksız tip :
1. Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır.
2. Şeffaf ve Yüze tam uyumlu numaraları olmalıdır.
3. 134 dereceye kadar buhar otoklavında steril edilebilir ve çok kullanımlık
olmalıdır.
4. Anestezi makinelerine tam uyumlu olmalıdır.
5. Silikon maskenin mono Blok gövdesinde yastığı olan ve olmayan tipleri
Mevcut olmalıdır.
24-29
SMT4047ANESTEZİ MASKESİ
6. Maske hasta yanak boşluklarını doldurabilecek yumuşaklıkta olmalıdır.
7. Maske tek bir parçadan oluşmalıdır ve şeffaf olacak alt kısmı farklı
renkte ve sökülüp takılabilir malzemeden olmamalıdır. (Ürünün steril
edilebilmesi için)
8. Maske harnes ve hook kullanımına uygun şekilde olmalıdır.
9. Her 5 maske için 1 adet hook ring ve harnes verilmelidir.
10. Çok kullanımlık hook ring tamamen metal malzemeden üretilmiş ve
dayanıklı olmalıdır.
11. Çok kullanımlık harnes %100 silikon olup latex içermemelidir.
12. Maskenin kabuk kısmı silikon kaplı polisülfon malzemeden üretilmiş
olmalıdır.
Silikon maske Kaf kısmı sökülüp takılabilen tip:
Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır.
Tamamı şeffaf ve boyutuna göre ulusal renk kodlu olmalıdır.
Yüze tam uyumlu numaraları olmalıdır.
134 dereceye kadar buhar otoklavında steril olmalıdır.
Anestezi makinelerine tam uyumlu olmalıdır.
Maske yastıklı olmalı (%100 şeffaf) ve maske yastıkları sökülüp takılabilir
olmalıdır.
7. Alt gövdeleri tutturmak için 6 adet (±1) klip olmalıdır.
8. Ulusal renk kodlu olmalı ve bu parça sterilizasyona gitme esnasında sökülüp
takılabilir özelikte olmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Genel
Hükümler:
1. Ürünler UTS kayıtlı olmalıdır.
2. Uluslar arası renk kodlu ve konektörü olmalıdır.
SMT4001 ANTİEMBOLİ ÇORABI
30-34
1. Çorap vücudun alt ekstremitelerindeki kan pıhtısı oluşumunu engellemek için üretilmiş
olmalıdır.
2. Dizüstü çoraplar, ayaktan kasığa kadar uygulanan basınç değerini azaltan
bölmelerden
oluşmalıdır.Çorap diz üstüne kadar uzanmalıdır.
3. Dizaltıantiemboli çorapları da dize kadar rahat uzanmalı ve uygulanan bölgede basıncı
azaltabilen bölmelere sahip olmalıdır.
4. Çoraplarda bacaktan kaymayı önleyecek şekilde, baldır kısmında tutucu silikonlu bandı
olmalıdır ve turnike etkisi yapmamalıdır.
5. Çorabın altında metatars bölümünde bir gözetleme deliği olmalı ve bu delik sayesinde hem
parmakların temiz tutulması kolay olmalı hem de arteriyel problemler sonucu oluşan renk
değişimleri gözlenebilmelidir.
6. Tek pakette bir çift dizaltı veya dizüstü çorap bulunmalıdır.
7. Çorabın topuk bölgesinde bası yarasnı engelleyici özel ekstra yumuşak topuk (softheel )
dokumasına sahip olmalıdır.
8. Çorap genelinde bulunan iki yönlü esneyen dokuma teknolojisi ile değişik boylardaki
hastalarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
9. Çorap lateks içermeyen dokuması sayesinde anti-alerjik olmalıdır.
SMT1975 APEKS TUTUCU (KALP POZİSYONLANDIRICI)
SMG Temel
İşlevi:
35
1. Sistem kalbin çalışmasını engellememeli, kalp normal atım hareketini
yapabilmeli, hemodinamiye olumsuz etkisi olmamalıdır.
SMMalzeme
2. Vakum podu huni veya yıldız şeklinde olmalıdır.
Tanımlama
3. Miyokard dokusunu travmatize etmeden dokuyu sabitleyebilmelidir
Bilgileri:
Teknik
4. Tüm gövde ve kol bir set halinde birlikte verilmelidir
Özellikleri:
5. Vakum ile çalışmalıdır
6. Vakum taşıyan hat bir adet olmalıdır
Genel
Hükümler:
7. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
1
SMT1722 ARTER-VEN SETİ, HEMODİYALİZ İÇİN
36-38
SMT Temel 1. Böbrek yetmezliği durumunda zararlı maddelerin vücuttan atılabilmesi için
tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Arter setinde kan pompasına gelen bölümün çapı yetişkin için 6-12mm
arasında, pediatrik için 4-8mm arasında olmalıdır.
3. Arter ve ven setinde birer adet olmak üzere her set için cihaza uyumlu 2
adet izolatör setlerle birlikte verilmelidir.
4. Arter ve ven setleri farklı renkli olmalıdır.
5. Ven seti üzerinde 1 adet mavi klemp ve infüzyon yolu yer almalıdır.Venöz
seti üzerinde numune alma ve enjeksiyon için silikon adaptör bulunmalıdır.
6. Arter hattı üzerinde 1 adet kırmızı klemp, infüzyon ve heparin yolu
olmalıdır.
7. Arter hattı üzerinde kan pompası öncesinde arter basıncını algılayan hat
bulunmalıdır.
8. Yetişkin için olan arter seti üzerinde arter yastığı veya kan pompası öncesi
arter basıncını algılayan hat bulunmalıdır. Arter yastığı hastanınkateter veya
fistülünün yetersiz olduğu durumlarda kollobe olacak yumuşaklıkta
olmalıdır.
9. Erişkin ve pediatrik için arter-ven setinin her ikisinde de hava haznesi
(dripchamber) olmalı, infant arter ven setinde ise hacmi azaltmak için
sadece ven seti üzerinde dripchamber olmalıdır. Hazneler fleksible olmalı,
köpüklenmeyi ve pıhtılaşmayı azaltıcı bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Haznelerde basınç ölçmek ve numune almak için 2 adet çıkış adaptörü
olmalıdır. Adaptörler üzerinde klempler olmalıdır.
10. Vendripchamber'inda pıhtı tutucu filtre olmalıdır.
11. Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
12. Setin uçlarında diyalizere ve fıstül iğnelerine uyumlu emniyetli adaptörler
olmalıdır.
13. Bütün setler torbalı olmalıdır. Ven seti ucunda boşaltım torbası en az 2 litre
kapasiteli ve klempli olmalıdır.Torbalar asılabilir özellikte, sıvı klempleri
açıp kapatmaya dayanıklı olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
14. Ven setin üzerinde bulunan ven haznesinin kan giriş ucu 2cm den fazla
olmamalıdır. (Hazne içindeki kan giriş ucu)
15. Total kan seti hacmi yetişkin arter ven seti için 161ml üzerinde, pediatrik
arter ven seti için 111ml üzerinde ve infant arter ven seti için ise 50ml’nin
üzerinde olmamalıdır.
16. Setler yetişkin için 400 ml/dk kan akımını, pediatrik için 200ml/dk kan
akımını sağlamalıdır.
Genel
Hükümler:
17. Setlerde kırılma, kopma olmamalı, fleksible olmalıdır.
18. Setlere ait bilgiler bir broşürle kullanıcı servise verilmelidir.
19. Arter ven setleri ikisi aynı ambalajda olmalıdır.
20. Şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerindeki etikette ürün
cins ve özellikleri, ürün kod numarası, sterilizasyon yöntemi ve tarihi,
ürünün son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır.
21. Uygun sterilizasyon ile teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreli steril edilmiş
olmalıdır.
22. Set tek kullanımlık olmalıdır ve Universal (her cihaza uyumlu) olmalıdır.
39
SMT1052EBUS İÇİN ASPİRASYON İĞNE SETİ (ASPİRASYON İĞNESİ, ENJEKTÖR, ADAPTÖR )
SMT Temel
1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
2. Hastanemizde mevcut olan cihaz ile kullanılabilir olmalıdır. EBUS cihazı
Tanımlama
için tasarlanmış 1 adet steril ve tek kullanımlık transbronşiyal ince iğne
Bilgileri:
aspirasyon iğnesi (EBUS-TBİA) ile beraber 1 adet aspirasyon yapabilmek
için kilitlenebilir özelliği olan vakum gücü yüksek musluklu 20 ml’lik
enjektör (bu enjektörün iç kısmında kilit mekanizması olmalı, LeurLock’lu),
ve 1 adet tek kullanımlık adaptör biyopsi valfi tek paket içerisinde birlikte
verilmelidir.
3. EBUS –TBİA’nin iğne kontrol ünitesi, bronkoskop biyopsi valfi kilitleme
mekanizmasına sahip olmalıdır, böylece mevcut EBUS cihazı ile bire bir
uyumlu olarak kullanılabilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
4. EBUS-TBİA, EBUS cihazının çalışma kanalı ve distal ucundaki eklemsel
yapıya
zarar
vermeyecek
ve
endoskopun
açılanma
kabiliyetini
kaybettirmeyecek esneklikte olmalıdır.
5. İşlem
esnasında
ultrasonografik
görüntüde
iğne
görüntüsü
kaybı
yaşanmamalı; bunun için EBUS-TBİA ucu ekojenik tasarımlı olmalıdır.
6. EBUS -TBİA, iğnenin saplanmasını ve farklı yerlerden örnek alınmasını
kolaylaştırıcı işlem süresi boyunca keskinliğini ve formunu koruyabilen
paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.
7. EBUS -TBİA; uygulama sırasında ayarlanmaya gerek kalmadan stile boyu
iğne boyunu geçmemelidir.
8. EBUS -TBİA, çalışma kanalı 2.0 mm ve 2.2 mm’lik EBUS cihazlarında
kullanıma uygun olmalıdır.
9. EBUS -TBİA de, pasif klik ve aktif kilit mekanizması bulunmalı, aktif kilit
devreye girinceye kadar iğne pasif klik ile kilitlenmeli böylece çift kontrol
sistemi sağlanarak hasta ve cihaz güvenliği açısından oldukça önemli olan
iğnedeki istem dışı hareket önlenmelidir.
10. EBUS –TBİA’nın kılıf kilit mekanizması olmalı, kılıf boyu isteğe uygun
olarak
ayarlanabilmeli
ve
kilitlenebilmelidir.
Tekrarlayan
biyopsi
işlemlerinde yeniden ayarlanmaya gerek duyulmamalıdır.
11. EBUS -TBİA kılıfı şeffaf olmalı, bu sayede iğnenin damara saplanması
ihtimalinde
Genel
Hükümler:
kanamanın derhal saptanması sağlanmalıdır.
12. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
SMT4076ASPİRASYON SETİ, YANKAUER
1.
40-41
Set aspiratör ucu, PVC hortum ve konik konnektörlerin birleşiminde meydana gelmiş
olmalıdır.
2.
Aspiratör ucu saydam ya da açık bir renk ile renklendirilmiş polycarbonate olmalıdır.
3.
Aspiratör ucu vakum kontrol deliği içeren ve içermeyen çeşitleri olmalıdır.
4.
Aspiratör ucunun arkası 1/4 PVC konik konnektörle aspiratör hattına bağlı olmalıdır.
5.
Aspiratör hattı 1/4 x 1/6 (5,5 x 8,5 mm) çaplarında en az 180cm boyunda olmalıdır.
6.
Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgili yapıda olmalıdır.
7.
Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış kes tak (kesilebilir) bağıntı
(konik)
konnektor içermelidir.
8.
Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı 1/2’den 1/4’e kadar çıkış elde edilebilmelidir.
9.
Tekli paketlerde Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
11. CE marka onayı olmalıdır.
SMT12010-ASPİRASYON TORBASI
1.
42-45
Ürün dikişsiz veya dikişli( ısı ,lazer ,ultrasonik) , yekpare ve şeffaf olup et kalınlığı
patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak
kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalı.
2.
Aspirasyon Torbası Jelleştirici olan formun talep edildiğinde torba içerisinde jelleşmeyi
sağlayan madde olmalıdır.
3.
Torba hacmi 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır.
4.
Torba üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla hasta portu, seri
bağlantı portu, vakum ve numune alma portlarından en az 1 en fazla 4 port bulunmalı ve
bu portlar yazılı veya görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir.
5.
Her torbanın üzerinde tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere bir kapama
sistemi olmalıdır. Sistem gerektiğinde tandem bağlantıya elverişli olmalıdır.
6.
Torbaların üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta hortumunun
kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konnektöre uyumlu ve aspire edilen
sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.
7.
Torba üzerinde tek yönlü valf veya içerisinde hidrofobik yapıda filtre bulunmalıdır.
8.
Kanisterler dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Üzerinde hacim göstergesi bulunmalıdır.
9.
Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici
firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı
yapmakla yükümlüdür.
10. Torbalarla birlikte teslim edilecek mobil taşıyıcılar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
a)
En az 5 tekerli ayakları olup bu ayaklardan en az 3ü kilitlenebilir olmalıdır.
Tekerlekler taşıyıcıya rahat hareket imkânı sağlamalıdır.
b) 4 adet kanister aynı anda taşıyıcıya monte edilebilir özellikte olmalıdır.
c)
Mobil taşıyıcı boyalı metal paslanmaz metal veya sert plastikten olmalıdır.
d) Ayaklarla, kanisterlerin monte edildiği gövdenin birleşim yeri sağlam olmalı, ağırlık
merkezinin değişmesinden etkilenmemelidir.
e)
Rahat taşınabilir özellikte olmalıdır
46-51
SMT1209-ASPİRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL
SMT Temel
İşlevi:
1. Tıbbi aspirasyon bölgesindeki sıvıların toplanması amacıyla kullanılırlar
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Aspirasyon Torbası Jelleştirici olan formun talep edildiğinde torba
içerisinde jelleşmeyi sağlayan madde olmalıdır
3. Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı
kadar yüklenici firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait
aksesuar montajı, bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür.
Teknik
Özellikleri:
4. Ürün dikişsiz veya dikişli ( ısı ,lazer ,ultrasonik) , yekpare ve şeffaf olup
et kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalı, kapak kısmı
torba
ile
entegre
ve
kapak
kenarında
kanisterden
çıkarmayı
kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalı.
5. Torba hacmi 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır
6. Torba üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla
hasta portu, seri bağlantı portu, vakum ve numune alma portlarından en
az 1 en fazla 4 port bulunmalı ve bu portlar yazılı veya görsel olarak
kullanıcıyı yönlendirmelidir.
7. Her torbanın üzerinde tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere
bir kapama sistemi olmalıdır. Sistem gerektiğinde tandem bağlantıya
elverişli olmalıdır.
8. Torbaların üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta
hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra
konnektöre uyumlu ve aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek
dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.
9. Torba üzerinde tek yönlü valf veya içerisinde hidrofobik yapıda filtre
bulunmalıdır.
10. Aspirasyon sondası ve torba arasında kullanılacak olan hasla hortumu,
bir ucunda tek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan çıkarılabilir çam
ağacı konnektör bulundurmalı ve en az 180 cm uzunluğunda ve iç çapı en
az 4 (dört) mm, dış çapı en fazla 8,5 (sekiz virgül beş) mm olan, en az bir
ucu ajutajlı, şeffaf özellikte olan hortum olmalıdır.
46-51
SMT1209-ASPİRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL
11. Kanisterler dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Üzerinde hacim göstergesi
bulunmalıdır
12. Torbalarla birlikte teslim edilecek mobil taşıyıcılar aşağıdaki özelliklere
sahip olmalıdır;
a)
En az 5 tekerli ayakları olup bu ayaklardan en az 3ü kilitlenebilir olmalıdır.
Tekerlekler taşıyıcıya rahat hareket imkânı sağlamalıdır.
b) 4 adet kanister aynı anda taşıyıcıya monte edilebilir özellikte olmalıdır.
c)
Mobil taşıyıcı boyalı metal paslanmaz metal veya sert plastikten olmalıdır.
d) Ayaklarla, kanisterlerin monte edildiği gövdenin birleşim yeri sağlam
olmalı, ağırlık merkezinin değişmesinden etkilenmemelidir.
e)
Genel
Hükümler:
Rahat taşınabilir özellikte olmalıdır
13.
Steril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
tek
tek
paketlenmiş,disposable olmalı, Lot numarası ve son kullanma tarihi
olmalıdır.
52-55
SMT12010-ASPİRASYON TORBASI
1.
Ürün dikişsiz veya dikişli( ısı ,lazer ,ultrasonik) , yekpare ve şeffaf olup et kalınlığı
patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak
kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalı.
2.
Aspirasyon Torbası Jelleştirici olan formun talep edildiğinde torba içerisinde jelleşmeyi
sağlayan madde olmalıdır.
3.
Torba hacmi 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır.
4.
Torba üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla hasta portu, seri
bağlantı portu, vakum ve numune alma portlarından en az 1 en fazla 4 port bulunmalı ve
bu portlar yazılı veya görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir.
5.
Her torbanın üzerinde tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere bir kapama
sistemi olmalıdır. Sistem gerektiğinde tandem bağlantıya elverişli olmalıdır.
6.
Torbaların üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta hortumunun
kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konnektöre uyumlu ve aspire edilen
sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.
7.
Torba üzerinde tek yönlü valf veya içerisinde hidrofobik yapıda filtre bulunmalıdır.
8.
Kanisterler dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Üzerinde hacim göstergesi bulunmalıdır.
9.
Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici
firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı
yapmakla yükümlüdür.
10. Torbalarla birlikte teslim edilecek mobil taşıyıcılar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
a)
En az 5 tekerli ayakları olup bu ayaklardan en az 3ü kilitlenebilir olmalıdır.
Tekerlekler taşıyıcıya rahat hareket imkânı sağlamalıdır.
b) 4 adet kanister aynı anda taşıyıcıya monte edilebilir özellikte olmalıdır.
c)
Mobil taşıyıcı boyalı metal paslanmaz metal veya sert plastikten olmalıdır.
d) Ayaklarla, kanisterlerin monte edildiği gövdenin birleşim yeri sağlam olmalı, ağırlık
merkezinin değişmesinden etkilenmemelidir.
e)
Rahat taşınabilir özellikte olmalıdır
SMT1268- ASPİRASYON-İRRİGASYON SETİ, LAPAROSKOPİK
SMT Temel
İşlevi:
56-60
1. Solunum yolu sisteminde trakealaspirasyonların yapılmasını, hastanın
ventilasyon devamlılığını ve enfeksiyon riskini en aza indirecek amaçta
ve yapıda olmalıdır.
2. Laparoskopik, robotik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi tutaç, şafttan oluşmalı ve aynı steril
Teknik
Özellikleri:
4. İrrigasyon ve aspirasyon sisteminin şaftı talebe göre 3 mm, 5 mm veya
paket içinde bağlantıları yapılmış halde hazır bulunmalıdır.
10 mm çapında olmalıdır.
5. İrrigasyon ve aspirasyon sistemindeki şaftın uzunluğu en az 31 cm
olmalıdır.
6. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerinde irrigasyon ve aspirasyon
işlemlerini tek elle kumanda etmek için yapacağı işlemi sembolleyen
veya farklı renklerde butonlar olmalıdır.
7. İrrigasyon ve aspirasyon sisteminin tutacında hortum bağlantı soketleri
olmalıdır.
8. Uç özellikleri sağlık tesisinin talebine göre aşağıdakilerden biri olmalıdır.
a) İrrigasyon ve aspirasyon sisteminde; şaftın ucunda irrigasyon ve aspirasyon
işlemini hızlandıran en az 6 adet delik olmalıdır. Atravmatik, yumuşak uçlu
veya künt metal uçlu olmalıdır. Doku aspirasyonunu önlemek için
distallateraldelikler olmalıdır
Teknik
Özellikleri:
b) L-Hook Uç Koterözellikli İrrigasyon ve aspirasyon sisteminde;
LHookkoterprobu şaftın içinde bulunmalı ve kullanım alında LHookkoterprobu şaft dışına çıkartılarak hazır olmalıdır.Koter bağlantı ucu
Universal olmalı Koter cihazlarına uygun bağlantı/giriş özeliklerini
taşımalıdır.L-Hook uç koterprobu şaft dışına tutaç üzerindeki bulunacak
mekanizması ile çıkış sağlamalı kullanımı sonrası şaft içerisine tetik
mekanizması ile geri alınabilir olmalıdır.Cihazın Şaft kısmını tutaç
mekanizması üzerinden kontrolle 360 derece hareket kabiliyetini yönetebilir
56-60
SMT1268- ASPİRASYON-İRRİGASYON SETİ, LAPAROSKOPİK
olmalıdır
c) Spatul
Uç
Koter
özellikli
İrrigasyon
ve
aspirasyon
sisteminde;
Koterprobuspatul, şeklinde şaftın içinde, koter bağlantı kablosu sistemin
üzerinde entegre olmalı harici bir Koter Bağlantı kablosuna gerek
duyulmamalıdır. Koter bağlantı ucu Universal olmalı Koter cihazlarına
uygun bağlantı/giriş özeliklerini taşımalıdır.Spatul uç koterprobu şaft dışına
tutaç üzerindeki bulunacak tetik mekanizması ile çıkış sağlamalı kullanımı
sonrası şaft içerisine tetik mekanizması ile geri alınabilir olmalıdır.Cihazın
Şaft kısmını tutaç mekanizması üzerinden kontrolle 360 derece hareket
kabiliyetini yönetebilir olmalıdır
9. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi vaka esnasında irrigasyon işlemini
yaparken vücut sıvılarını batın içerisine kontrol dışı bırakmamalıdır.
10. İrrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerindeki butonlar tutukluluk
yapmamalı
ve
işlevini
gerçekleştirebilecek
şekilde
kolayca
çalışmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
61-64
SMT1887ATEREKTOMİKATETERiMOTORU İLE BİRLİKTE PERİFERİK
SMT
Temel
İşlevi:
1. SFA, iliac , diazaltı,vb gibi üst ve alt ekstremiteperipheral arterlerde
karşılaşılan lezyonlarda akımı tekrar sağlamak için tasarlanmış aterektomi
veya aynı zamanda trombektomi sistemi olmalı skopi altında görünüm takip
edilebilmelidir.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Cihaz direksiyonel veya rotasyonel olarak çalışmalı; bu sayede damar
duvarından plakları temizlemeye olanak tanımalıdır.
3. 0,014-0,018-0,035inç kılavuz tellerden biri ile 6-8 F aralığında kılıf ile
kullanıma uygun olmalıdır.
4. Cihaz motoru en az 8000devir / dakika veya
en fazla 80000 devir / dakika
hızla bıçak hareketi sağlamalıdır.
5. Cihaz,(uç değerler dahil) 3-7 .mm’ye kadar damar çapları için uygun
olmalıdır.
6. Bıçak sistemi üzerinden ağır kalsifikiye plakları kesmek için en az4 adet
çıkıntılı bıçak bulunmalıdır.
7.Cihaz, ince bir kateter ucunda motor tahrikiyle rotasyonal veya direksiyonel
hareket eden kesici bıçak sistemi ile her türlü plağın temizlenmesine imkanvermeil
ve her tür lezyonu geçme özelliğine sahip olmalıdır
8. ..Sistem yumuşak trombüs ,yumuşak plak ,fibroz plak ,zorlu kalsifikasyon
CTO gibi kalsifikasyonlu ve kalsifikasyonsuz lezyonlarda aterektomik olarak
tedavisi için öze lolarak tasarlanmış olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
9..Aterektomi cihazı aşağıdaki teknik özelliklerden en az birini sağlamalıdır:
a. Kateter ve tip uzunlukları ile birlikte toplam çalışma en az 110 cm 2 farklı
çalışma uzunluklarına sahip olmalıdır. Ayrıca ürün sağlıklı dokuya dokunmadan
sadece plakları damar duvarından temizlemeye olanak sağlamalıdır.
b.Aterektomikateteri 1.5-3.5 mm(±1 )farklı giriş profiline sahip olmalı ve bu motor
gücü en az 60000 devir / dakika olmalıdır. Cihaz ayrıca aspirasyon sistemine sahip
olmalı ve bu sayede emboli riskini minimize etmelidir.
1
SMT1887ATEREKTOMİKATETERiMOTORU İLE BİRLİKTE PERİFERİK
Genel
61-64
10. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
Hükümler:
2
SMT1192 ATRAVMATİK İĞNE, PORT KATETER İÇİN
65-75
SMT Temel
İşlevi:
1. Port kateter sistemlerinde port rezervuarına güvenli giriş sağlamak üzere
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2.
Teknik
Özellikleri:
3. İğne ucu, portun silikon septumuna zarar vermeyen non-coring (huber)
tasarlanmış olmalıdır.
İğne setinin imal edildiği madde alerjik reaksiyonlara neden olan latex
içermemelidir
uç yapısında olmalıdır.
4. İğne bağlantı yerleri basınca dayanıklı olacak ve sızdırma yapmayacak
şekilde olmalıdır.
5. İğne ile bağlantı yeri basınçtan kaynaklı ayrılmamalıdır. Sağlam
olmalıdır.
6. İğne rahat girişim için 900 eğimli olmalıdır.
7. Kullanıcının talebine göre; iğne kalınlığı 19G, 20G, 22G olmalı ve
15(±2)mm, 17(±2)mm, 20(±2)mm ve 25(±2)mm uzunluklarına sahip
olmalı ve size bilgileri ürün paketi üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. İğne özellikle sürekli infüzyon şartlarında kullanım için yaklaşık 20 (±5)
cm uzunluğunda anti-kink özellikli luer-lock bağlantılı uzatma hattına
sahip olmalıdır.
9. Set distal ucunda luer bağlantı olmalı ve port iğnesine yıkama
yapılabilmelidir
Genel
Hükümler:
10. İğneler tek tek steril paketlenmiş ve ambalaj üzerinde son kullanım tarihi
belirtilmiş olmalıdır.
76-77
SMT 2727 AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞ
5SMT Temel
İşlevi:
1. Zımbalar maksimum hemostaz sağlayan 3 boyutlu kavrama özelliğinde
olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha
güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için
kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun içerisinde 55 mm’de en az 88 adet 75 mm’de en az 118
adet titanyum zımba bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
5. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
6. Kartuşunun içerisinde 55mm’de en az 88 adet 75 mm’de en az 118
adet titanyum zımba bulunmalıdır.
7. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
8. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı
engelleyen
güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
9. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş ve bıçağın
koruyucu yuvası olmalıdır.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda (1.5mm) , orta/kalın
kalınlığındaki dokularda(1.8mm), kalın dokularda (2.0mm) kapama
yapılabilmelidir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı
zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz
hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır.
Genel
Hükümler:
12. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Tek kullanımlık olmalıdır.
14. Teklif
edilen
değerlendirilecektir.
kartuş
kullanılacak
stapleri
ile
birlikte
76-77
SMT 2727 AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞ
SMT1733 BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, TİTANYUM
78
1. Titanyumdan yapılmış tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kilitleme
halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.
3. 2,64 mm- 3,30 mm iç çap ve 4,88-5,08 mm dış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir.
SMT1734 BAĞLANTI SETİ (ARA SET)
79
1. Periton diyalizi hastasının kateter adaptörü ile periton diyalizi setleri arasında bağlantıyı
sağlayacak malzemedir.
2. Steril ve tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır.
3. Kontaminasyonuönleyecek yapıda olmalıdır.
4. Periton diyaliz sıvı setleri ile uyumlu olmalıdır.
5. Üzerinde içe ve dışa akışı kontrol edecek mekanizma (döner başlık) veya
bulunmalıdır.
klemp
SMT1646-BALON DİLATATÖR, PERKÜTAN BÖBREK CERRAHİSİ
80-81
SMT Temel 1. Balon kateterperkütan böbrek cerrahisinde kullanılmak üzere dizayn
edilmiş olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Balon kateterin çapı 6-7Fr olmalıdır.
3. Balon kateterin boyu 55-60cm olmalıdır.
4. Şişirilmiş uzunluğu en az 12cm olmalıdır ve şişmiş genişliği 8-11mm
olmalıdır.
5. İç çapı 30Fr olan, şeffaf vinly’den veya PTFE den imal edilmiş, X-ray da
görülebilen 1 adet sheat olmalıdır.
6. Balon kateterin içinden 0.038inc kılavuz tel geçebiliyor olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Balonlarda X-rayda kolay görünüm için en az
proksimalderadyoopak marker bulunmalıdır.
8. Balonun minimum patlama basıncı en az 17atm olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Kateter seti içerisinde balonu şişirmek için içine 15-25cc likopak madde
çekebilen, 0’dan başlayıp 30atm ye kadar basınç saatli, kilit sistemi olan
balonla bağlantısını sağlayacak, plastikten imal edilmiş, musluk ve ara
bağlantısı olan 1 adet şişirme aparatı olmalıdır veya bu aparat ürüne
birebir uyum sağlayacak şekilde, ayrı bir paket halinde, firma tarafından
ürün sayısını karşılayacak miktarda kuruma teslim edilmelidir.
10. Ürün paket halinde ve steril olmalıdır.
bir
adet
82
SMT1088 KANAMA DURDURMA BALON KATETERİ, POST PARTUM
SMT Temel 1. Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla
tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
2. Uterin boşluğun içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş
olmalıdır.
3. Normal ya da sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
4. Balon %100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
5. Ürün bir pakette set halinde olmalı ve 1 adet en az 60cc'lik şeffaf şırıngası
set içinde hazır bulunmalıdır.
6. Ürün ile birlikte hızlı bir şekilde balonun şişirilmesini sağlayan dualcheck
valf, 180cm uzunluğunda tubingline veya 2 adet 60cc enjektörve serum
torbasını delmek için bir aparat ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.
7. Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24Fr
çapında 54-60cm uzunluğunda olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
8. Balon en az 500ml şişirmeye uygun olmalıdır ve şişirildiğinde uterus
anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
9. Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun
distal ucunda açık kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon
500ml şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı çıkıntı olarak kalmamalı
ve tampon özelliğini engellememelidir. Drenaj kanalının girişi yıkanmaları
azaltmak için en az 5+/-0,4mm genişliğinde olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Peel - open paketleme ile paketlenmiş, steril ve tek
tasarlanmış olmalıdır
kullanım için
SMT1053 EBUS İÇİN BALON
SMT Temel
83
1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
2. Balon lateks malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
3. Hastanedeki mevcut bronkoskopla kullanıma uygun olmalıdır.
Özellikleri:
Genel
Hükümler:
4. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
SMT4040BASINÇ İNFÜZYON KAFI
84-86
1. Hastaya hızlı bir şekilde sıvı infüze edilmek amacı için tasarlanmış olmalıdır.
2. Basınç torbası materyali naylon kaplama termoplastik poliüretan malzemeden yapılmış
olmalıdır.
3. Şişirme seti ergonomik olarak hızlı ve rahat kullanıma uygun olmalıdır.
4. Tetikleyici havavalfleri şişirilmiş cufftan hızlı bir hava çıkışı sağlamalıdır.
5. Serum askısına takılmasını sağlayan kısmı sonradan monte edilmiş yapıda olmamalı,
Kumaşın devamı şeklinde olmalıdır.
6. Basınç torbasının serum askısına takıldığı bölümün tasarımı, kopmaya ve herhangi bir
dirence karşı daha dayanıklı olabilmesi için sonradan monteye izin vermeyecek şekilde
kendinden yapılmış olmalıdır.
7. Askıya asmak için IV torbalarına uygun kancası olmalıdır.
8. Basınç torbasının içine konan serumun, torbayı şişirmeden önce torbadan düşmesini
engelleyen ve serumu tutan askısı olmalıdır,
9. Sıvı seviyeleri balon materyali sayesinde izlenebilir ve bu materyal aynı zamanda sıvı
torbasında kopma olması durumunda sıvı kalkanı olarak görev yapmalıdır.
10. Güçlü, kıvrılmaz, kırılmaz ve esnek yapıda bir hortumu olmalıdır
11. Hortum üzerindeki manometre ile şişirme puan arasında üçlü musluk bulunmalıdır.
12. Şişirme puarında bozulma olması durumunda, hızlı bir şekilde basıncın sağlanması için
enjektör ile şişirmeye olanak sağlayan üçlü musluk olmalıdır.
13. Basınç torbasının kumaş yapısı temizlik ve dezenfeksiyon sonrası oluşabilecek kalıcı
lekeleri göstermeyen bir renkte olmalıdır.
14. Ürün tek el ile şişirilip söndürülebilmelidir.
15. Kalibrasyon sertifikalı yanlışsız ölçüm yapabilen manometresi olmalıdır,
16. Basıncı ölçen manometre göstergesi 0-400mmHg değerleri arasında olmalıdır
17. Manometre dış darbelere karşı dayanıklı yapıda korumalı materyalden yapılmış olmalıdır,
SMT1640-TAŞ YAKALAMA PERKÜTAN (BASKET) KATETERİ
87
1. Perkütannefrolilotomi vakalarında taş ve yabancı cisim çıkarmava uygun olmalıdır.
2. Kateterin uzunluğu 38-40 cm ve çapı 9FR-10 FR-14FR-16FR-18FR olmalıdır.
3. Kateter, hafızalı nitinol telden ve fleksible yapıda olmalıdır.
4. Basket kateter 4 telli ve uçsuz olmalıdır
5. Basketin 4 teli uç kısmında bir düğüm oluşturup, bağlantı noktası handle olmalıdır.
6. Basket kateterin ucu düz veya açı oluşturularak açılmalı ve tam açıldıktan sonra düz
hale geliyor olmalıdır.
7. Çelikten imal edilmiş bir kanülü olmalıdır.
8. Basketin kontrolünü sağlamak için. tek elle kontrol edilebilen ve çoklu tutma
pozisyonuna sahip, otomatik kapanmalı handle olmalıdır,
9. Nefroskop içinden geçebilmeli ve sadece nefroskopla kullanılabiliyor olmalıdır.
SMT1761 BİLİYER SİTOLOJİ FIRÇASI
88
SMT Temel
İşlevi:
1. Sitoloji Fırçası Kolon ÖzefagusBillier ve Akciğerden sürüntü almak için
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Lateks içermemeli ve antialerjik olmalıdır..
Teknik
Özellikleri:
3. Sitoloji fırçası floroskopi altında kullanılabiliyor olmalıdır.
biyopsi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
4. Sitoloji fırçasının kılıfı alınan örneği korumaya yönelik olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu en az 190 cm olmalıdır.
6. Fırça açıklığı en fazla 3mm ve fırça uzunluğu en az 1cm olmalıdır.
7. Dış çapı en az 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
8. 0.35 ine kılavuz tel üzerinden çalışabilmelidir.
Genel
Hükümler:
9. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
89-92
SMT1216-BİYOPSİ FORSEPSİ, GASTROSKOPİK
SMT Temel
İşlevi:
1. Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalı ve biyopsiyi kolay keserek yeterli dokuyu
almalıdır.
2. Forseps dar alanda biyopsi almayı kolaylaştırıcı özelliklere sahip olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. 1,8 mm - 3,8 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif
Teknik
Özellikleri:
5. Forsepsin tutamaç kısmı plastik olmalıdır.
ölçülerde olmalıdır.
4. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır.
6. Ürün oval, Jumbo, açılı, iğneli/iğnesiz, makas uçlu olabilir.
7. Açılı forsepslerde forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında, forseps uzunluğu
90-230 cm arasında olmalıdır. Forsepsin her iki bacağı aynı anda 90 derece
açılandırılabilir özellikte olmalıdır.
8. Jumbo forsepslerde forseps uzunluğu 90-180 cm arasında, forseps ağız
genişliği 4-8 mm arasında muhtelif ölçülerde ve ağız derinliği en az 2,4 mm
olmalıdır.
9. İğneli ve iğnesiz forsepslerde forseps uzunluğu 90-180 cm arasında, forseps
ağız genişliği 1-7 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
10. Makas
uçlu
forsepslerde
forseps
uzunluğu
90-240
cm
arasında
olmalıdır.Forseps ağzı kesmeye uyumlu makas şeklinde üretilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde orijinal ambalajında
paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
SMT1014 BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON, MANUEL, CHİBA
93-104
SMT Temel
İşlevi:
1. İğne her türlü sitolojik değerlendirme amaçlı aspirasyonbiopsisi
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. İç içe geçen dışta bir kanül ve içte bir mandrenden oluşmalıdır.
yapmak için tasarlanmış olmalıdır.
3. Dış kanül 14 G, 16 G, 18 G, 20 G, 21 G, 22 G olmalıdır.
4. Uzunluğu 9- 20 cm arası seçenekli olmalıdır.
5. Dayanıklı özel çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır, girişim
sırasında iğne eğilmemeli, iğne ile yapılan her türlü bükülme
hareketinde iğne orjinal şeklini korumalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Dış kanül üzerinde giriş derinliğini gösteren ölçü çizgileri (cm)
olmalıdır.
7. Dış kanül sapı luer-lock enjektör bağlanabilecek şekilde olmalıdır.
8. İğne hubları iğne çaplarını belirtecek şekilde renk kodlu olmalıdır.
9. Dış kanül uç kısmı ultrasound altında görülebilmesi için ekojenik
olmalıdır.
10. Cilt derinliğini ayarlamak ve iğne hareketini kontrol etmek amaçlı
stoperi olmalıdır.
11. İğnelerin ucu, doku veya damar girişini kolaylaştırması açısından
özel tasarlanmış yapıda ve keskinlikte olmalıdır.
12. Dış kanül içinden uygun ölçülerde kırılma bükülme ve kopmaya
dayanıklı kılavuz tel geçmelidir.
Genel
Hükümler:
13. Steril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
orijinal
ambalajında paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
SMT1018 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, KEMİK
SMT Temel
İşlevi:
105-112
1. Kemik iliği biyopsisi yapmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme 2. Kemik iliği biyopsi iğne uç yapısı kolay hızlı penetrasyonaimkan verecek şekilde
Tanımlama
trokar şeklinde olmalıdır.
Bilgileri:
3. Kemik iliği iğne kanülü ucu J formunda ve uca doğru incelen (tapered) yapıda
veya 5 açılı kesilmiş trokar uç yapısına sahip olmalıdır.
4. İğne ile birlikte set içeriğinde birer adet; capturecanula,örnek çıkarma probu,
adaptör ve luercap bulunmalıdır.
5. Kemik iliği biyopsi iğnesi 8G - 9G - 11G - 13G, uzunluğu 10-15 cm ölçülerinde
seçenekleri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. İğne kanülünde boy ayar aparatı olmalıdır.
7. İğne tutmağı ergonomik olmalıdır.
8. İğnenin arka ucu luerlock konektörü olmalıdır.
9. Biyopsi seti hızlı ve pratik bir şekilde örnek almaya imkan veren
capturecanula
içermelidir.
Genel
Hükümler:
10. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
SMT1022 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK, KENDİNDEN TABANCALI
113
SMT Temel
İşlevi:
1. Ultrason ve CT eşliğinde kaliteli core biyopsi alımına uygun olacak şekilde,
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. İğne kanülü uç kısmında USG altında yüksek görünürlük sağlayan ekojenik
mekanizmalı, tam otomatik, hafif ve ergonomik şekilde tasarlanmış olmalıdır.
işaretli bölge olmalıdır.
3. Atış uzunluğu 22 mm, notch uzunluğu (pencere açıklığı) 17 mm veya 20 mm
olmalıdır.
4. 8G, 10G, 12G, 14G, I6G, 18G, 20G kalınlık ve 10-15-16-20-25-30
cm
arasındaki uzunluk seçeneklerini sunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Biyopsi tabancası ve iğnesi tek elle çekilerek kurulabilen kolay bir
mekanizmaya sahip olmalıdır
6. Tabanca gövdesinin yanında ve arkasında olmak üzere iki ateşleme (tetikleme)
düğmesi olmalıdır.
7. Tabanca gövdesinin yanında ve arkasında olmak üzere iki ateşleme (tetikleme)
düğmesi olmalıdır.
8. İğne üzerinde giriş derinliğini ayarlamayı sağlayan işaretleme çizgileri(cm)
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Tekli steril paketlerde tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.
SMT1023 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, YARI OTOMATİK
SMT Temel
114-122
1.
Yumuşak doku biyopsisi için geliştirilmiş olmalıdır
2.
İç içe geçen dışta bir kanül ve içte çentikli stile iğnesi olmak üzere iki
İşlevi:
SM Malzeme
parçadan oluşmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
3.
İğne çentik (Noch) uzunluğu en az 15 mm, atış mesafesi 20 mm.
olmalıdır. Bu sayede alınan biyopsi materyalinin kanül ile stylet arasında
büzüşmesi önlenmiş, tek girişli ve yeterli miktarda materyalin alınması
sağlanmış olmalıdır.
Teknik
4.
Uzunluğu için 9 - 25 cm’ye kadar seçenekleri olmalıdır.
5.
Dış kanül için 14 G / 16 G / 18 G / 20 G seçenekleri olmalıdır.
6.
İç içe geçen dışta bir kanül ve içte çentikli stile iğnesi olmak üzere iki
parçadan oluşmalıdır.
Özellikleri:
7.
Ateşleme yeterli miktarda parça kopartacak güçte ve serilikte olmalıdır.
Bu özelliğe, numuneler klinikte kullanılırken, birbirleriyle
karşılaştırılarak karar verilecektir.
8.
Dış kanül uç kısmı ultrason altında görülebilmesi için yeterince ekojenik
olmalıdır.
9.
İğnelerin ucu, doku girişini kolaylaştırması açısından keskin olmalıdır.
İğne cilt geçişi sırasında kesinlikle zorlanmamalıdır.
10. İğneler yarı otomatik tetikleme prensibi ile çalışmalıdır.
11. Çok sayıda kurma esnasında sistem bozulmamalıdır.
12. Kurma ve ateşleme sistemi fazla bir güç harcamadan çalışabilecek
özellikte olup, yeterince pratik ve kolay olmalıdır.
13. Biyopsi işlemi esnasında iğne haznesine alınan parça, iğne tabancadan
çıkarılmadan dışarı alınabilmelidir.
Genel
Hükümler:
14. Malzemeler, steril, tek kullanımlık
ve orijinal ambalajında
teslim
edilmelidir.
15. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi
bulunmalıdır.
SMT3911 BOYUNLUK
123-124
SMT Temel
İşlevi:
1. Servikal bölge anatomisine, ilk yardım prensiplerine uygun üretilmiş ve acil
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ürünün ayarlana bilir, Nelson ve sünger boyunluk şeklinde çeşitleri olmalı,
yardım alanlarında kullanıma uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
bu çeşitlerden ayarlanabilen boyunlukta hasta tipine göre küçük-orta-büyük
vb. şekilde modelleri olmalı, Nelson tip boyunluk içinse Boyunluğun farklı
boy ve kilodaki hastalara uygulanabilir olabilmesi amacı ile en az 4 farklı
boyu olmalı, sünger boyunluk tipinde ise Destekli ve desteksiz seçenekleri
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
Ayarlanabilir boyunluk tipi:
1. Boyunluk üzerinde arkadan öne doğru kıvrılarak oluşturulan bir çene desteği
olmalı ve bu destek sağlamlaştırılmış materyalden olmalı ve yumuşak bir
materyal ile desteklenmiş olmalıdır ya da Çene desteği sabit ve
sağlamlaştırılmış materyalden imal edilmiş, Çeneye tam olarak oturan içi
yumuşak bir materyalden kaplı olan farklı boyun kalınlıklarına göre ayarlana
bilen tipleri mevcut olmalıdır.
2. Boyunluğun yüksekliği her yetişkin hastaya uyum için en az 3 farklı
kademede kolayca ayarlanabilir olmalıdır.
3. Boyunluk tek hasta kullanımlık, yetişkin tip ve tek parça dış kısmı polietilen
yapıda imal edilmiş olmalıdır.
4. Boyunluk yetişkin kişilerde farklı boy ve kilodaki hastalara uygulanabilir
özellikte olmalıdır.
5. Boyunluğun kurulması için iki ucun birleşim yerinde yapışkanlı bir
birleştirme etiketi olmalı ve boyun kalınlığına göre ayarlanabilir nitelikte
olmalıdır.
6. Boyunluk iç kısmında bulunan yumuşak kaplama boyunluğun kullanımının
rahat olması ve hastayı rahatsız etmemesi için boyunluğun tüm iç yüzeyinde
olmalıdır.
SMT3911 BOYUNLUK
123-124
7. Boyunluk uygulanan hastanın Radyoloji tetkiklerinin tam ve eksiksiz
yapılabilmesi için uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Boyunluğun trakeostomi alanı açık almalıdır.
Nelson tip boyunluk:
1. Boyunluk tek hasta kullanımlık, plastozottan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek parça Thomas tip de olmalıdır.
3. Yan sert destek sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Sünger boyunluk tip:
1. Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış olmalıdır.
2. Boyun fıtıkları, Kas incinmeleri, Kireçlenmeler, Kas spazmları Aşırı ve
dikkatsiz boyun hareket bozuklukları gibi semptomlar için kullanılabilir
özelikte olmalıdır.
3. Sünger yapısı ile hastaya hem konfor hem de boyun bölgesine destek
sağlamalıdır.
4. Hastaya duygusal hatırlatma niteliğindeki yapısı ile (feedback) aşırı boyun
hareketinin önüne geçilmesini sağlamalıdır.
5. Boyun çevresini sıcak tutacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
6. Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları azaltmalıdır.
7. Boyunluğun Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir özelikte olmalıdır.
Genel
Hükümler:
1. Boyunluk üzerinde tüm ürün bilgileri, barkod, CE işareti içeren etiketi
özel kapalı tekli poşetinde olmalıdır.
2. Ürünün uts kaydı bulunmalıdır.
.
olan
SMT3983 BUĞU ÖNLEYİCİ, ENDOSKOPİK SKOP BUĞU KİTİ
SMT Temel
125
1. Endoskopik skop temizleyici ve buğu önleyici kit, içerisindeki sıvı içeriği ile
tüm laparoskopik ameliyatlarda optiğin temizlenmesini sağlamak ve
İşlevi:
buğulanmasını önlemek için tasarlanmış olmalı,laparoskopik ameliyat
yapılan tüm branşlarda kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
2.
Sünger köpük ısıtıcı merkez, solusyon içeriği distile su ve %20 Poloxamer
Tanımlama
188 karışımı, 2 adet microfiber bez ve köpük sünger trokar temizleyici,
Bilgileri:
içinde 3 adet kalem pil olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Endoskopik skop temizleyici ve buğu önleyici kiti ısıtıcı merkez, 2 adet
microfiber temizleme bezi, 1 adet trokar temizleyicisinden olusmalıdır.
4. Ürün ile optik temizlenmesi kolaylıkla yapılabilmelidir.
5. Optiğin white balance ayarını microfiber bez üzerinde ve ısıtıcı merkez
içerisinde yapılabilmelidir ve Isıtıcı merkez 5 saat boyunca çalışabilmelidir.
6. Isıtıcı merkez içerisindeki solusyon alkol içermemelidir.
7. Isıtıcı merkez içerisindeki solusyon 50-55o ‘ye kadar ısınıp sıcaklığını
korumalıdır. Optik operasyona baslamadan once ısıtıcı merkez içerisinde 5
dakika kalarak vaka için hazır olmalı, vaka sırasında optik temizliğini ısıtıcı
merkez içerisinde 5 saniye optiği tutarak yapılmalıdır.
8. Isıtıcı merkez içerisindeki solusyon distile su ve %20 Poloxamer 188
karışımından oluşmalıdır.
9. Isıtıcı merkez üzerindeki microfiber pet ile optik istendiği
taktirde
dokundurularak kurulanabilmelidir.
10. Isıtıcı merkez göbeği 12.5 mm çapına kadar optik geçişine izin vermelidir.
Ayrıca 3-5 mm scop kullanımı için uyumlu çap düşürücüye sahip olmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Steril tekli paketlerde ve Disposable olmalıdır
SMT4049BURUN MANDALI, SPİROMETRE İÇİN
126
1- Medikal grade plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2- Hastaya uygulandığında acıtmamalı, cilde zarar vermemelidir.
3- Mandal burnu iyi kavramalı, Burunu tam olarak kapatmalıdır.
4- Ürün çok sert yapıda olmamalı bu sayede Kolaykırılabilir yapıda olmamalıdır.
5- TİTUBB’a kayıtlı olmalıdır.
SMT1037 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ, ANTİMİKROBİYAL BARİYERLİ ( HIV+, HCV+, HbsAg +)
SMT Temel
İşlevi:
127-131
1. Eldiven tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde temas yada delici-kesici alet
ve iğne batması gibi perkütankazalarda HBV, HCV, HDV, HSV, HIV
virüslerinden, bakterilerden ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan
maksimum düzeyde koruma sağlamalı ve bu durum belgelendirilmelidir
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Eldiven üç kat şeklinde “Kopolimer ThermoplastikElastomer” den veya
protein seviyesi düşürülmüş hipoalerjik doğal kauçuk’tan üretilmiş
olmalıdır. Hiçbir tıbbi malzeme ile tepkimeye girmemeli ve toksik etki
oluşturmamalıdır
Teknik
3. Eldiven uzunluğu en az 260 mm, kalınlığı en fazla 0,35 mm olmalıdır.
Özellikleri:
4. Eldivenin orta tabakasında numarasına göre, 5 – 10 gr arasında değişen
oranda ve mikro damlacık şeklinde veya iç astarında en az 80 mg
dezenfektan ajan içeren biosid bariyer olmalıdır.
5. Biosid bariyer anlık etki gösterebilmesi için didesil-dimetil amonyum
klorid, benzalkonyumklorid veya Klorheksidindiglukonat içermelidir.
6. Dezenfektan karışımı en üst düzeyde patojen koruma sağlamak, eşit
şekilde ve özelikle iç kısımlara nüfuz etmesini engelleyecek teknoloji ile
üretilmiş olmalıdır.
7. Eldivenler Gamma ışını ile yada E BEAM tekniği ile steril edilmiş
olmalıdır
8. Eldivenin, içerisindeki aktif dezenfektan karışımın kan ile temasta toksit
etki oluşturmadığının onaylanmış olması amacıyla ve 93/42/EEC
Medikal Cihaz Direktifleri gereği en CE Clas2 b sertifikasına sahip
olmalı ve bu standartları karşılamalıdır.
9. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı
yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda
veya kaymasını önleyecek şekilde yapışkan bant içeren manşet şeklinde
imal edilmiş olmalıdır.
SMT1037 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ, ANTİMİKROBİYAL BARİYERLİ ( HIV+, HCV+, HbsAg +)
Genel
Hükümler:
10.
127-131
Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde orijinal
paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
ambalajında
SMT1039 CERRAHİ ELDİVEN, ANTİALERJİK, LATEKS İÇERMEYEN, PUDRASIZ
132-136
SMT Temel
İşlevi:
1. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Latex içermemelidir
3. Pudrasız olmalıdır.
1. Eldiven içi pudrasız olmalı ve hipoallerjenik özellik taşımalıdır. Parmak
Teknik
Özellikleri:
uçlarında pot oluşturmamalıdır.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı
ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılmayı ve gevşemeyi
önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
Eldiven koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini
kavramalı bırakmamalıdır.
3. Kolay bozulup yırtılmamalı, uzun süren vakalarda deforme olmamalıdır.
4. Eldiven ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk
kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet
kaybına neden olmamalıdır.
5. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, ıslak ve kuru
elle kolay
giyilebilmelidir.
6. Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde
yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.
7. İç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
8. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
9. Elektrik akımını geçirmemeli, vücutta yanıklara sebep olmayacak
kalitede/özellikte olmalıdır.
10. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven
dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak
uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
8.11. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için konçu
kolay
SMT1039 CERRAHİ ELDİVEN, ANTİALERJİK, LATEKS İÇERMEYEN, PUDRASIZ
132-136
açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.
Genel
Hükümler:
9.12. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
10.13. Eldivenler TS EN 455-1,2,3 standartlarına uygun olmalıdır. TS EN
455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası
bulunmalıdır. TS EN 455-1 standardında yer alan delik tespiti için
sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.
11.14. Ellerde alerjik reaksiyona, kuruluk ve tahrişe neden olmadığı
dermatolojik testlerle ispatlanmalıdır. Dermatolojik test sonuçları resmi
kurumlardan belgelenmeli ve ihale öncesi bu belgeler teslim edilmeli.
Buna rağmen kullanım esnasında kullanıcılarda dermatolojik problemler
geliştiği takdirde ürün iade edilerek, ihale bu madde gereğince feshedilir.
SMT1042 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ ÇİFT KATLI
SMT Temel
İşlevi:
137-141
1. Eldivenler travmatoloji ve ortopedi alanlarında kullanılmaya elverişli
olmalıdır. Kullanım alanı ayrıca ambalaj üzerinde de belirtilmiş
olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Eldivenler pudrasız ve lateks olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Eldivenler TS EN 455-1,2,3 standartlarına uygun olmalıdır. TS EN 455-2
Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası
bulunmalıdır. TS EN 455-1 standardında yer alan delik tespiti için
sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.
4. Eldivenler ameliyat aletlerinin yüksek basıncına karşı yüksek mukavemet
sağlamalıdır.
5. Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.
6. Azaltılmış protein seviyesi 50 mikrogram/gramdan düşük olmalı,
ambalaj üzerinde protein seviye bilgisi ve işareti bulunmalıdır. İlgili
belge üretici firma tarafından belgelenmelidir.
7. Eldiven iç içe giyilebilinecek tasarıma sahip olmalı biri sarı, diğeri ten
renginde olmak üzere her bir pakette iki çift eldiven meydana gelebilecek
kemik batması ve cerrahi atıklara karşı dirençli olması için bulunmalıdır.
8. Eldiven boyları hem eldivenin üzerinde hem de ambalajda belirtilmiş
olmalıdır.
9. Eldivenler uzun konçlu olmalı ve eldiven uzunluğu 290 ± 20 mm
olmalıdır.
10. Eldivenlerin parmak ucu yuvarlatılmış olup eldiven avuç içi pürüzlü
olmalıdır.
11. Eldivenler bilekten kıvrımlı olmalıdır.
12. Eldivenler yumuşak ve elastik dokuya sahip olmalıdır. El ile mükemmel
uyum sağlamalıdır.Eldivenler anatomik kalıplı olmalıdır.
13. Eli iyi kavrayan ergonomik yapısı ve hassasiyeti olmalıdır. Bu özelliğiyle
ameliyatlarda istenilen rahatlığı sağlamalıdır.
14. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
SMT1042 CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ ÇİFT KATLI
137-141
15. Eldivenlerin iç ambalajında sağ ve sol ayrımı, eldiven rengi, eldiven
boyu ve uyarı yazıları da bulunmalıdır.
16. Eldiven iç ambalajında hangi eldivenin önce giyilmesi gerektiği şekilsel
olarak belirtilmelidir
Genel
Hükümler:
17. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
SMT1044 CERRAHİ ELDİVEN, PUDRASIZ, ORTOPEDİK
142-145
SMT Temel
İşlevi:
1. Eldivenler tramvatoloji ve ortopedi alanlarında kullanılmaya elverişli
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Eldiven ortopedik cerrahiye yönelik olarak yırtılma ve delinmeye karşı
olmalıdır.
daha dirençli olması sebebi ile eldivenin parmak ucu kalınlığı minimum
0.33 mm, avuç içi kalınlığı minimum 0.3 mm olmalıdır.
3. Eldivenler ameliyat aletlerinin yüksek basıncına karşı yüksek mukavemet
sağlamalıdır.Eldivenin kopma kuvveti yaşlandırma öncesi en az 27N,
yaşlandırma sonrası en az 24N olmalıdır. Bu hususu karşıladığına dair
test raporu ihale dosyasında sunulmalıdır
4. Eldivenler pudrasız ve lateks olmalıdır. Lateks uyarı yazısı ve lateks
işareti ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
5. Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.
6. Azaltılmış protein seviyesi 50 mikrogram/gramdan düşük olmalı,
Teknik
Özellikleri:
ambalaj üzerinde protein seviye bilgisi ve işareti bulunmalıdır. İlgili
belge üretici firma tarafından belgelenmelidir.
7. Eldiven boyları hem eldivenin üzerinde hem de ambalajda belirtilmiş
olmalıdır.
8. Eldivenin dış yüzeyinin rahat alet tutulumunu sağlaması ve kaymaması
amacı ile avuç içi hafif pürüzlü yapıda olmalıdır.
9. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı
ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılmayı ve gevşemeyi
önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
Eldiven koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini
kavramalı bırakmamalıdır.
10. Eldivenler yumuşak ve elastik dokuya sahip olmalıdır. El ile mükemmel
uyum sağlamalıdır.
11. Eldivenlerin iç ambalajında sağ ve sol ayrımı, eldiven rengi, eldiven
boyu ve uyarı yazıları da bulunmalıdır.
12. Bir pakette bir çift kahverengi renkte eldiven bulunmalıdır.
SMT1044 CERRAHİ ELDİVEN, PUDRASIZ, ORTOPEDİK
Teknik
Özellikleri:
142-145
13. Eldiven dış paketi ıslandığında ve kullanımında çabuk deformasyon
oluşmaması ve sterilitesinin bozulmaması için paketin her iki yüzüde
polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
14. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
15. İlgili ürünler TS EN 455-3 ve TS EN ISO 21171 standartlarına uygun
olmalıdır. İlgili TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için
sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-2
Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası
bulunmalıdır.
16. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile
hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MaterialSafety Data
Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
146-148
SMT2801-CERRAHİ SUTÜR, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN
1. Kalınlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri iplik USP ve Avrupa Farmakopisi
standartlarına uygun olmalıdır.
2. İplikler Doğal İpekten elde edilmiş ve multiflament olmalıdır. İplikler kaplamalı
olmalıdır.
3. İğneli ve iğnesiz (bağlama) seçenekleri bulunmalıdır.
4. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olacaktır, iğneler dokudan çok rahat geçmeli, eğilip
bükülmemesi, kırılmaması için güçlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş
olmalıdır.Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alışımındaki)
%7 den fazla olmalıdır veya krom oranı %10 dan fazla olmalıdır.Yüzeyi pürüzsüz olmalı
ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı
direncini kaybetmemelidir.
5. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan
kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi süturün iğnesinin
gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi
önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve sütur çapı birbirine uyumlu olmalı,
böylece iğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır. İğne ile
sütur birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma
yaşanmamalıdır, iğne iplik birleşim yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansını
olumsuz etkilememelidir.
6. Cerrahi ipliğin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, iplik yapısı ile uyumlu
olmalıdır. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır.
7. İplik pürüzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalıdır. Düğüm
güvenliği sağlamalı. Üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.
8. Kutularda en az 12 paket ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet
olduğu belirtilmelidir. Seri ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim
ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
9. Saklama koşulu 25 derece altında, güneş, nem ve doğrudan ısı kaynağından uzakta
olmalıdır.
10. İplik rengi siyah olmalıdır.
11. Birim ambalajı üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, üretim yeri, filament
cinsi, son
kullanma tarihi, sterilizasyon
şekli, lot
numarası,
sütur kalınlığı,
süturunuzunluğu, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda
belirtilmelidir. Her poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog
numarası, ürün tanıtımı, rengi, yapısı ve sterilizasyon şekli baskılı olmalıdır. Bu bilgiler
yapıştırma etiket olmamalıdır, baskılı olmalıdır. Kutu ambalajın üzerinde yazması gereken
bilgiler Türkçe olmalıdır.
12. İplik paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç
ambalaj [blister/plastik/ karton) üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. (Steril alana
partikül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket veya sadece serilot numarası yazılı olmamalıdır)
13. İplik ambalajının kullanım esnasına kadar sterilizasyonu bozulmayacak şekilde su,
nemden, ısıdan, ışıktan korunması İçin Dış ambalajı; soyulabilir nitelikte alüminyum
folyo veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü su ve nem geçirmeyen kağıt, iç ambalajı; soyulabilir
alüminyum folyo veya blister/plastik/karton olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürün ile ilgili
tüm bilgiler bulunmalıdır.
14. İplik paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip_ olmalıdır ve çoklu poşet içi
adetler birbirine dolanmamalı, düğümlenmemelidir.
15. Sterilizasyonu Etilen oksit veya Gama ile yapılmış olmalıdır.
16. Vücut İçi kullanımlarda enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve İplik materyaline
bağlı komplikasyon olmadan iyileşme sağlanabilmelidir.
149
SMT2815-CERRAHİ
SUTÜR,
POLİGLİKOLİK
ASİT,
SENTETİK,
MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN
1. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Kalınlıkları, düğüm
atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopesi
standartlarına uygun olmalıdır.
2. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olacaktır. İğne yüzeyinde kararma olmamalı. İğne iç
yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır. İğneler, dokudan çok rahat geçmeli, eğilip bükülmemesi,
kırılmaması için güçlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kırılma ve
bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alışımındaki) %7 den fazla veya
Krom oranı (alışımındaki) %10’dan fazla olmalıdır. Bu özellik iğne üreticisi firma
tarafından noter onaylı tercüme evrak orijinali ile beraber ihale dosyasında ibraz
edilmelidir. İğne, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalı
ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı
direncini kaybetmemelidir.
3. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan
kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi süturün iğnesinin
gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi
önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve süture çapı birbirine uyumlu olmalı,
böylece iğne süture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır. İğne ile
süture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma
yaşanmamalıdır. İğne sütur birleşme noktasında sütur muhteviyatını etkileyecek oranda
mumlama olmamalıdır.
4. Sütur yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Kolay düğüm kaydırılmalıdır. Süturdüğüm güvenliği
sağlamalı. Üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.
5. İğne dokudan geçtikten sonra sütur dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemeli.
6. Ürünlerin uzunlukları, kalınlıkları ve mukavemetleri USP ve EP değerlerine uygun
olacaktır. Yüksek gerilme gücüne sahip olmalıdır.
7. İğneli çeşitleri (yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, vb) teklif edilen ve teslim edilecek
malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı özelliklerde olmalıdır.
8. İğne mm’leri ve sütur için +/- %10 tolerans tanınmalıdır.
9. İğnesiz süturlar için sütur ölçüleri talep listesinde belirtilen ebatlarda olmalıdır.
10. Sentetik multifilamentabsorbe olabilen cerrahi iplik %100 poliglikolik asit sınıfına göre
imal edilmiş olmalıdır.Süturlar kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği polyglycolide-colactide ve kalsiyum stearat olmalıdır.
11. Orta dönem emilebilen süturün tensil kuvveti 2. hafta %70-80, 3. hafta %30-50 olmalıdır.
Minimum 21 gün doku desteği sağlamalıdır. Vücuttan tamamen atılımı 60-90 gün
içerisinde olmalıdır.
150-155
SMT2788-CERRAHİ
SUTÜR,POLİPROPİLEN,
SENTETİK,
MONOFLAMENT,
EMİLEMEYEN
1. Malzeme polipropilen'denimal edilmiş olmalıdır.Emilemeyen sütur olmalıdır.
2. Monoflament olmalıdır.
3. Kalınlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve
Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalıdır.
4. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olacaktır, iğneler dokudan çok rahat geçmeli, eğilip
bükülmemesi, kırılmaması için güçlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) %7 den fazla
olmalıdır veya krom oranı %10 dan fazla olmalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne
keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı direncini
kaybetmemelidir.
5. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla
ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi süturün iğnesinin gövdesi
dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek
yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve sütur çapı birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne
sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır. İğne ile sütur birleşim
noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır, iğne
iplik birleşim yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir.
6. Sütur pürüzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalıdır.
7. Düğüm güvenliği sağlamalı. Üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.
8. Ürün Ambalajı nemden ve sudan etkilenmeyecek biçimde, bir yüzü şeffaf poşet diğer yüzü ise
yırtılmayan kâğıttan ya da alüminyum folyo ambalajdan imal edilmiş olmalıdır.
9. Çift iğneli süturlerdepaket içerisindeki iğneler ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde ayrı ayrı
sabitlenmiş olmalıdır.
10. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve
minimun travmayla deforme olmadan geçmelidir.
11. Sütur ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle
iğne ile sütur birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
12. Tek tek steril paketlerde, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır.
SMT1424 OFTALMİK BIÇAK
156-157
SMT Temel
İşlevi:
1. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kesici ucu olan, polisülfondan veya polikarbondan yapılmış sapı olan, sap
üzerinde kesici yüzeyin doğrultusunu gösteren, 15-30-45 derecelik
paslanmaz bıçak olmalıdır.
3. 420 numaralı çelikten ileri teknoloji ile elde edilmiş çift yüzeyi
keskinleştirilmiş (bevelup ve (beweldown) satinfinish (parlamayan) özellikte
olmalıdır.
4. El sapı ve bıçak ucu sabit olarak birleştirilmiş olmalıdır.
5. Paketin içinde sivri ucun zarar görmesini önlemek için bıçak sapının ayrıca
konduğu bir muhafazası olmalı veya ucunu koruyucu süngeri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Bıçak ucu ve iki kenarı keskin olmalı, dokuya rahat girişini engelleyecek
yüzey pürüzü ve çentiği olmamalıdır.
Genel
Hükümler:
7. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
1
SMT1532-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, AÇIK CERRAHİ, BATIN, EĞRİ UÇLU
SMT
Temel
İşlevi:
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
158-161
1. Ürün dokuda minimum termal hasar yaratarak, mühürleme, kesme,
diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
2. Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu 10 veya 13mm şaft için 36
(±2) mm olmalıdır.
3. Probun çenelerindeki mühürleme hattının genişliği proksimalden distale
doğru 10 mm oval veya dikdörtgen şaft için 4.7mm'den 3.3mm'ye doğru
azalmalıdır veya 13mm şaft için çene uzunluğu 38mm kesme hattı en fazla
34mm olmalıdır veya 5mm şaft için çene açıklığı en az 12mm, bıçağın kesi
uzunluğu en fazla 18 (±3) mm olmalıdır.
4. 5mm ve 10mm şaft çapı ürünler için probun çenesindeki bıçak sistemi
çenelerin uç kısmında en az 2(±1) mm'lik emniyet payı, 13 mm şaft çapı
ürünler için en fazla 5mm’lik emniyet payı için bırakmalıdır.
5. Probun şaftı 5mm şaft için en fazla 23cm (±2), 10mm şaft için 18cm (±2)
ve 13mm şaft için 18cm (±2) uzunluğunda olmalıdır.
6. Probun şaftı görülebilirliliği arttırmak için 5mm şaft için silindirik, 10mm
şaft için dikdörtgen veya silindirik, 13mm şaft için dikdörtgen veya
silindirik olmalıdır.
Teknik
7. Damar kapatma cihazına adaptörsüz bağlanabilmelidir.
Özellikleri:
8. Probun tutacında bir kilitleme mekanizması olmalıdır. Bu mekanizma ile
dokuya uygun basınç prob tarafından oluşturulmalı ve aynı zamanda
çenenin açılıp kapanmasını sağlamalıdır veya doku çeneye yerleştirildikten
sonra elcik kapatılarak eşzamanlı olarak mühürleme ve kesme işlemi
yapılmalıdır.
9. Probun üzerinde bıçağın aktive edilmesi için bir tetik sistemi bulunmalıdır.
Bu tetik sayesinde ihtiyaç duyulduğunda sadece kesme veya hem
mühürleme hemde kesme işlemi eşzamanlı yapmalıdır.
10. Probun ucu şaftı ile birlikte 5mm şaft için en fazla 360°, 10mm şaft için en
fazla 180°, 13mm şaft için 360 derece rotasyon yapabilmelidir.
11. Prob açık cerrahi ameliyatlarında kullanılmalıdır.
12. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
13. Probun çenesi anatomik yapılara uygun olarak görüş sağlayabilmek için
eğri olmalıdır.
1
SMT1532-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, AÇIK CERRAHİ, BATIN, EĞRİ UÇLU
Teknik
Özellikleri:
158-161
14. 10mm ve 13mm şaft çaplarına sahip ürünler için probun kesme işlemi,
kapama işleminden bağımsız olmalıdır, bunu da iki ayrı tetik ile
sağlamalıdır. 5mm şaft çaplarına sahip ürünler için probun kesme işlemi,
kapama işleminden bağımsız olmalıdır, bunu da iki ayrı tetik ile
sağlamalıdır veya probun hem kapama hem kesme işlemlerini tek tetik ile
yapabilmelidir.
15. Prop mühürleme ve kesme işlemini 7mm (dahil) çapına kadar olan vasküler
dokular üzerinde yapabilmelidir.
16. Cerrahi müdahaleler esnasında probun tutaç kısmının ıslak eldivenler
içinde kaymasını engelleyebilmek için tutaç özellikli bir malzeme ile
kaplanmış veya bu amaca uygun ergonomik yapıda tasarlanmış olmalıdır.
17. Probun elcik kısmı arkaya çekilerek kitlendikten sonra güvenlik açısından
rotasyon mekanizması da kitlenmelidir veya hekim kontrolünde güvenli
rotasyon yapmaya izin vermelidir.
18. Prob disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun
üzerinde bulunmalıdır.
19. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra
herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır
20. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
21. Yüklenici
firma,
teslim
edilecek
problarla
birlikte
proba uygun
elektrocerrahi enerji cihazı kullanıma bırakılmalıdır.
22. Cihaz istenildiğinde elden, istenildiğinde ayaktan kumanda edilebilmelidir.
Cihazın elden kumanda ediliyor ise üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdır.
23. Prob damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri
bildirim sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda
kullanıcıya sesli olarak ve ekranda görsel olarak uyarı vermelidir.
Genel
24. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
Hükümler:
25. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi
bulunmalıdır.
2
SMT1531-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, AÇIK CERRAHİ, DÜZ UÇ
SMT
Temel 1. Prop
İşlevi:
dokuların
diseksiyonunu,
yakalanmasını,
162-164
vasküler
yapıların
mühürlenmesini ve kesme işlemlerini yapabilmek için tasarlanmış olmalıdır.
Malzeme
2. Prob şart çapı kullanıcı tercihine göre 5-10-12 mm olmalıdır.
Tanımlama
3. Prob; 10 mm şaft çapı için çenesi en az 2cm, şaftı ise 20(±1) cm uzunluğunda, 5
Bilgileri:
mm şaft çapı için, çene uzunluğu en az 1,8cm şaftı ise 25 (±2) cm uzunluğunda,
12 mm şaft çapı için çene uzunluğu en az 4,5 cm, şaftı ise 24 (±1)
cm
uzunluğunda olmalıdır.
4. Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu 22(±4) mm, 12 mm şaft çapı için 50
mm olmalıdır.
5. Probun kesme hattı uzunluğu 12mm şaft için 47 (±1) mm, 10 mm şaft için
20(±1) mm, 5 mm şaft için en az 14 mm olmalıdır.
6. Probun çenesindeki bıçak sistemi çenelerin uç kısmında 12mm şaft için 3 mm,
10 mm şaft için 2 mm, 5 mm şaft için en fazla 4 mm emniyet payı bırakmalıdır.
7. Probun çenelerindeki mühürleme hattının genişliği en az 3 mm olmalıdır.
Teknik
8. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
Özellikleri:
9. Probsela-kapama ve kesme işlemini 7 mm vasküler dokular üzerinde
yapabilmelidir.
10. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde hasta güvenliği ve sağlığı açısından enerjiyi ne kadar süre vereceği
ölçmeli ya da çeneler içerisindeki ısı değişimlerine göre eş zamanlı olarak yapıp
işlem bittikten sonra kesmelidir.
11. Probun ucu şaftı ile birlikte en fazla 360 derece rotasyon yapabilmelidir.
12. 10 mm şaft çapındaki ürünlerde probun tutacındaki elcik ile çene açılarak
ligasyonu yapılacak dokunun çeneye yerleştirilmesi sağlandıktan sonra elcik
kilitlenip tutaçtaki düğmeyle sealkoterizasyon yapılmalı ve probtaki tetik ile
bıçak aktive edilerek bağımsız kesme işlemi yapılmalıdır. 5 mm şaft çapındaki
ürünlerde, doku çeneye yerleştirildikten sonra elcik kapatılarak eş zamanlı veya
bağımsız olarak mühürleme ve kesme işlemi yapılmalıdır.
13. Probun çene yapısı düz veya künt uçlu olmalıdır.
Teknik
14. Probdisposable, sterilolmalı ve orijinal pakette bulunmalıdır.
Özellikleri:
15. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra
herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır
16. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
1
SMT1531-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, AÇIK CERRAHİ, DÜZ UÇ
162-164
17. Yüklenici firma, teslim edilecek problarla birlikte proba uygun elektrocerrahi
enerji cihazı kullanıma bırakılmalıdır.
18. Cihazlar hizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
19. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar tüketilene
kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.
20. Prob damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda kullanıcıya sesli
olarak ve ekranda görsel olarak uyarı vermelidir.
Genel
21. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
Hükümler:
22. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi bulunmalıdır.
2
SMT1533-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, AÇIK CERRAHİ, TİROİD, EĞRİ UÇLU
SMT
Temel 1. Ürün dokuda minimum termal hasar yaratarak,
İşlevi:
Malzeme
165-166
mühürleme, kesme, diseksiyon
ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
2. Probun çenelerindeki mühürleme hattının genişliği proksimalden distala doğru
Tanımlama
4mm'den 1mm'ye doğru veya distalin 3mm proksimalinde 2,82mm'den distalde
Bilgileri:
1,95mm'e veya 5,18mm den 3,42mm doğru azalmalıdır.
3. Probun alet uzunluğu 18(±2.5)cm veya şaft uzunluğu 12,5cm olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Prop mühürleme ve kesme işlemini 7 mm (dahil) çapına kadar
olan vasküler
dokular üzerinde yapabilmelidir.
5. Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu en az 16,5(±1) mm olmalıdır.
6. Probun kesme hattı uzunluğu en az 14,5(±1) mm olmalıdır.
7. Probun çenesindeki bıçak sistemi çenelerin uç kısmında 2 (±1) mm’lik emniyet
payı bırakmalıdır.
8. Probun çenesi görüş sağlayabilmek için açılı olmalıdır.
9. Probun çenelerinin ucu atravmatik, çevresi izole olmalı ve cerrahın künt
disseksiyon yapmasına olanak sağlamalıdır.
10. Probun çeneleri açık iken bıçak aktive olmamalıdır.
11. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
Teknik
12. Prob disposable, steril olmalı ve orjinal pakette bulunmalıdır.
Özellikleri:
13. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra
herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır
14. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
15. Yüklenici firma, teslim edilecek problarla birlikte proba uygun elektrocerrahi
enerji cihazı kullanıma bırakılmalıdır.
16. Cihazlarhizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
17. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar tüketilene
kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.
18. Cihaz istenildiğinde elden, istenildiğinde ayaktan kumanda edilebilmelidir.
Cihazın elden kumanda ediliyor ise üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdır.
19. Prob damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda kullanıcıya sesli
olarak ve ekranda görsel olarak uyarı vermelidir.
1
SMT1533-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, AÇIK CERRAHİ, TİROİD, EĞRİ UÇLU
165-166
Genel
20. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
Hükümler:
21. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi bulunmalıdır.
2
SMT1228-DAMAR KAPAMA VE KESMEPROBU, ENDOSKOPİK/ LAPAROSKOPİK, ARTİKÜLASYONLU
SMT
Temel 1. Ürün dokuda minimum termal hasar yaratarak,
İşlevi:
167
mühürleme, kesme, diseksiyon
ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
Malzeme
2. Prob 7 mm ye kadar damarların kapatılmasında kullanılabilmelidir.
Tanımlama
3. Prob 360 derece rotasyon, en fazla 110 derece artikülasyon özelliğine sahip
Bilgileri:
olmalıdır.
4. Probunboyutu en az 35 cm olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Prob üzerindeki mikroişlemci ile hasta üzerine iletilen enerjisini düzenlemeli ve
iletmelidir.
6. Prob açıldığında “bekleme” modunda olmalı, “etkinleştirme” düğmesi ile
basıldığında cihaz etkin konumuna gelmeden doğru şekilde çalıştığından emin
olmak için bir dizi test yaparak aktif hale gelmelidir. Bu esnada bir hata algılarsa
sinyal vermelidir.
7. Prob enerjisini doku direncine göre değiştirerek hemostatik kapama işlemlerini
yapmalıdır.
8. Prob aktif edildiğinde prob içerisinde bulunan bıçak da istenilirse aktif
edilebilmeli, cerrah kontrolünde kesme ve/veya kapama işlemleri eş zamanlı
yapılabilmelidir.
9. Prob, içerisinde bulunan bıçak veya kilitlenme özelliği ile sıkıştırma sağlayarak
sistem boyunca kompresyon sağlamalıdır.
10. Prob kapama işlemini yaptığında ve/veya bıçak tamamen ilerletildiğinde işlemin
tamamlandığına dair sinyal vermelidir.
11. Cihaz probunun üzerindeki polimer materyali çeneleri arasındaki doku
sıcaklığının 100 dereceyi geçmesi halinde iletkenliğini kaybetmeli veya 80-110
derece arasında mühürleme işlemini gerçekleştirmeli, bu şekilde termostatik
kontrol sağlamalıdır.
12. Probun çeneleri içerisindeki elektron konfigürasyonu (+) iç tarafında (-) etrafını
sarar şekilde olmalı veyaprobun çenelerinin içerisinde bulunan doku direncini
ölçümleyen sensörler bulunmalı, bu şekilde minimum termal yayılım (1 mm)
oluşturmalıdır.
13. Cihaz istenilirse prob üzerindeki düğme ile elden, istenilirse ayaktan
edilebilmelidir.
14. Cihazda ayak pedalı ve probun bağlanacağı çıkış olmalıdır.
1
aktif
SMT1228-DAMAR KAPAMA VE KESMEPROBU, ENDOSKOPİK/ LAPAROSKOPİK, ARTİKÜLASYONLU
167
Genel
15. Prob disposable, steril olmalı ve orjinal pakette bulunmalıdır.
Hükümler:
16. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra
herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır
17. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
18. Yüklenici firma, teslim edilecek problarla birlikte proba uygun elektrocerrahi
enerji cihazı kullanıma bırakılmalıdır.
19. Cihazlarhizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
20. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar tüketilene
kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.
21. Cihaz istenildiğinde elden, istenildiğinde ayaktan kumanda edilebilmelidir.
Cihazın elden kumanda ediliyor ise üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdır.
22. Prob damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda kullanıcıya sesli
olarak ve ekranda görsel olarak uyarı vermelidir.
2
SMT1227-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, LAPAROSKOPİK
168-171
SMT Temel
İşlevi:
1. Ürün dokuda minimum termal hasar yaratarak,
diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Laparoskopik ameliyatlarda, kullanılacak olan ameliyatın türü ve methoduna
göre anatomik yapı ve cerrahi işlemlerdeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak,
mühürleme aletinin güvenli kullanımı ve ilgili anatomik yapıya erişebilir
olması için eğri uçlarda probun şaftı en az 35 cm uzunluğunda, düz uçlarda
probun çenesinin aktif kısmı en az 22 mm (± 4) mm ve şaftı ise en az 35 cm
uzunluğunda olmalıdır.
3. Mühürleme aletinin güvenli kullanımı ve manipulasyonunun dikkatlice
yapılabilmesi için uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomik yapı ve
cerrahi işlemlerdeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak çene açıklığı ile güvenli
miktarda doku kavrayabilme, kesme uzunluğu ile de güvenli mobilizasyon
yapmak üzere eğri uçlarda çene açıklığı en fazla 14(±2) mm, bıçağın kesi
uzunluğu 18 (± 3) mm, düz uçlarda çene açıklığı en fazla 13,5(±2) mm,
bıçağın kesi uzunluğu en az 15 mm olmalıdır. Şaftı 10 mm olan problar için
çene açıklığı en fazla 16(±2) mm, bıçağın kesi uzunluğu 18 (± 3) mm
olmalıdır.
4. Laparoskopik ameliyatlarda kullanılacak olan ameliyatın türü ve metoduna
göre anatomik yapı ve cerrahi işlemlerdeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak,
probun çenesi açılı veya düz olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Prob çenelerinin ucu atravmatik olmalı dokuların kör diseksiyonunu,
yakalanmasını, vasküler yapıların mühürlenmesini ve kesme işlemlerini
yapabilmelidir. İstendiğinde kapama, kapama ve kesme işlemini birbirinden
bağımsız yapabilmelidir veya eşzamanlı olarak kapatma ve kesme işlemini
yapabilmelidir.
6. Probun tutacındaki elcik ile çene açılarak ligasyonu yapılacak dokunun
çeneye yerleştirilmesi sağlandıktan sonra elcik sonuna kadar kapatılıp damar
mühürleme işlemi başlatılmalı veya elcek kilitlenip, bir buton sayesinde
mühürleme işlemi başlatılmalıdır. Damar mühürleme işlemi başlamadan
önce probun çenesindeki basıncın yeterli ve uygun olduğunu belirtmesi ve
işlemi başlatması için probun tutacağındaki elcikte iki kademeli düğme
olmalı veya kilitleme mekanizması olmalıdır. İki kademeli düğme olanlar
için, birinci kademede çenelerdeki basıncın uygunluğunu bildirmeli, ikinci
kademede ise mühürleme işlemini aktive etmeli ve mühürleme işlemi
sırasında basıncın tutarlı ölçüde devam ettiğini kontrol etmelidir. Takiben
tutaçtaki kesme düğmesi ile probdaki bıçak aktive edilerek kesme işlemi
isteğe bağlı yapılabilmelidir veya doku çeneye yerleştirildikten sonra elcik
kapatılarak eşzamanlı olarak mühürleme ve kesme işlemi yapılmalıdır.
7. Mühürleme ve kesme işleminde çenenin proksimali ile distali arasındaki
dokuya uygulanan basınç her noktada eşit olmalıdır. Tutarlı basıncın
sağlanması ve güvenli mühürleme işleminin yapılabilmesi için bir
mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Prob mühürleme ve kesme işlemini 7 mm’ye kadar (7mm dahil) vasküler
dokular üzerinde yapabilmelidir.
1
mühürleme,kesme,
SMT1227-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, LAPAROSKOPİK
168-171
Teknik
Özellikleri:
9. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri
bildirim sayesinde, dokunun direncini veya çene içerisindeki ısıyı ölçmeli ve
ne kadar enerji vereceğini ne kadar sürede vereceğini otomatik olarak
hesaplayarak dokunun elastin ve kollajen yapısını denatüre ederek kalıcı
olarak mühürleyebilmeli ve enerjiyi, mühürleme ve kesme işlemi bittikten
sonra otomatik olarak kesmelidir. Mühürleme aletinin güvenli damar
mühürleme ve kesme işlemini ve manipülasyonunun dikkatlice yapılabilmesi
için uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomik yapı ve cerrahi işlemlerdeki
ihtiyaçlar göz önüne alınarak probun elcik kısmı arkaya çekilerek iki
kademeli aktivasyon düğmesinin ikinci kademesinde mühürleme işlemi
başladıktan veya kilitleme mekanizmasına sahip olanlarda kilitlendikten
sonra güvenlik açısından rotasyon mekanizması da sabitlenmelidir veya
hekim kontrolünde güvenli rotasyon yapmaya izin vermelidir. Mühürleme
yapılacak doku ve damarın sabitlenmesi hasta güvenliği açısından önemli
olduğu için sabitlenmeyen veya hekim kontrolünde güvenli rotasyon
yapmaya izin vermeyen problar dikkate alınmayacaktır.
10. Mühürleme ve kesme işleminin güvenli yapılabilmesi ve mühürleme hattının
distaldensistolik basınç sebebiyle zorlanmaması ve kaçak verme ihtimalinin
minimize edilmesi için en fazla 4 mm emniyet payı muhakkak olmalıdır.
11. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
12. Probların en az bir adet damar kapama kesme probunun kullanılabileceği,
giriş bulunan ve doku empedansı ölçümü yaparak geribildirim verme özelliği
sahip cihaz ile beraber kullanıma uygun olmalıdır veya ultrasonic ve bipolar
teknoloji ile uyumlu olmalıdır ve pozitif termostatik kontrol teknolojisi ile
ölçüm yaparak mühürleme aşamaları ile ilgili sesli geri bildirim vermelidir.
13. Mühürleme probu, jeneratörün kontrolü ile güvenli ve kalıcı olacak şekilde
damar mühürleme işlemini yapmalıdır. İşlem sırasında probun kullanıldığı
anatomik bölge ve çevresindeki dokuların (hayati yapılar olabilir, sinir gibi)
termal ısı yayılımından minimal etkilenmesi için dokunun tipine göre uygun
akım değerinde ve uygun sürede enerji aktarmalıdır. Yüksek teknolojili
elektro-cerrahi sistem kullanılma amacı uygun olarak hassas ölçümleri
dokudaki direnç değişikliklerine göre veya çeneler içerisindeki ısı
değişimlerine göre eş zamanlı olarak yapabilmeli ve kullanıcıyı
yönlendirerek sonucunda olabilecek insan hatalarını minimize etmelidir.
Hasta güvenliği için bu kritik karar kullanıcının 5 duyu organına gerek
kalmadan cihaz tarafından karar vermelidir. Doku direncinin akımı
iletmediği aşamaya ulaşıldığında hasta ve cerrah kullanıcı güvenliği için
otomatik olarak akımı kendisi kesmelidir.
14. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın veya probun dokudan
aldığı geri bildirim sayesinde, dokunun direncini veya ısısını ölçmeli ve bu
işlemi yapabildiğini belgeleyebilmelidir.
15. Cihaz üzerindeki bir kumanda ile en fazla 360 derece rotasyon
yapabilmelidir
Genel
Hükümler:
16. Probdisposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun
üzerinde bulunmalıdır.
17. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra
herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır
18. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
19. Yüklenici firma, teslim edilecek problarla birlikte proba uygun elektrocerrahi
2
SMT1227-DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU, LAPAROSKOPİK
168-171
enerji cihazı kullanıma bırakılmalıdır.
20. Cihaz istenildiğinde elden, istenildiğinde ayaktan kumanda edilebilmelidir.
Cihazın elden kumanda ediliyor ise üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdır.
21. Prob damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri
bildirim sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda
kullanıcıya sesli olarak ve ekranda görsel olarak uyarı vermelidir.
3
172-175
SMT2707-STANDART KALINLIKTA VE İNCE DUVARLI, SPİRALLİ, RİNGLİ
1) PTFE’den mamul olmalıdır.
2) Greftlerdilatasyonu engelleyecek yapıda ePTFE kullanarak imal edilmiş olmalıdır.
3) Greftstandart duvarlı veya ince duvarlı olmalıdır.
4) Greft’in uzunluğu en az 50 cm’e kadar olmalıdır. En az %70 uzunluğu ringli üretilmiş
olmalıdır.
5) Greftler ‘0’ porozite özelliğine sahip olacaklardır.
6) Yön belirleyici kılavuz çizgi olmalıdır.
7) Greftler steril ve çift ambalajlı olmalıdır.
8) Ring çıkarılırken üst tabaka soyulmamalıdır.
9) 6-10 mm çapları arasında boyutları olmalıdır.
176-179
SMT3884 DERİ PRİCK APLİKATÖRÜ
1. Teklif edilen Aplikatör en az 8 en fazla 10 bacaklı olmalıdır. Aynı anda
tek seferde 8 veya 10 test yapılmasına imkânSağlamalıdır ve kontrol
çalışması yapıldıktan sonra geriye 8 bacakta 6, 10 bacakta 8 net test sonuç
çıkmasına imkân sunmalıdır.
2.Aplikatörün uç kısmı cilde en aza indirgenmiş tahribatı sağlayabilmek için lazerle
inceltilmiş plastik iğneli uca sahip olmalı ve teslim edilecek ürünün bacakta ki iğne
sayısı ürün isminde geçen kadar olmalı ve kolay kullanıma uygun olmalıdır.
3.Teklif edilen aplikatörlerin uç kısmında kullanılan antijenlerden
maksimum düzeyde verim sağlamak amacıyla antijen kuyucuklarına kapak
modülüolmalıdır.
4.Teklif edilen aplikatörlerle ve yardımcı ekipmanlarla bu testin çalışılması
sağlanmalıdır.
5. Teklif edilen aplikatörde yön belirleyici modül olmalı bu sayede test
çalışması esnasında ortaya çıkabilecek karışıklıklar engellenmelidir.
6.Test sistemi tek kullanımlık ve steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
Güvenilir olmalı ve cilde az zarar vermelidir.Aplikatör bacakları
numaralandırılmış olmalı, pozitif ve negatif kontrol ayrıca belirtilmelidir.
7.Kontaminasyonu önlemek ve kandan gelen hastalıklardan korunmak
amacıyla her uç üzerine bir başlık bulunmalı ve başlıklar arasında
reaksiyonların birbirine girmesini engelleyecek kadar mesafe bulunmalıdır
böylece işlem esnasında reaksiyonların birbirine girme riski minimuma
indirgenmelidir.
8.Her uygulamada standart miktarda antijeni standart bir alana, standart
olarak epidermisin altına verebilmelidir. Her alerjen tutumu standart olarak
her işlemde aynı miktarda alerjen tutabilmelidir.
9.Sonuç almayı kolaylaştırmak ve anafilaksi riskini minimuma indirmek
için kullanılacak uygulayıcının cilde nüfus derinliği en fazla insan epidermiz
kalınlığı kadar olmalıdır. 10.Ayrıca der aplikatörün her bir bacağında işlem
esnasında
anafilaksi
riskini
minimuma
indirmek
için
durdurucubulunmalıdır.
11.Teklif edilen aplikatörlerle birlikte çalışma yapabilmek için gerekli olan
ekipmanlar bedelsiz verilmelidir
12.Her çalışma için gerekli olanaplikatör çalışma aparatı teklif veren
firma
tarafından sağlanacaktır. (Çalışma tepsisi v.b.)
13.Aplikatörler ile birlikte verilecek olan alerji çalışma tepsisi özel
plastikten imal edilmiş olmalıdır.
14.Alerjen tepsisi içerisinde dış ortamda çalışma yapıldığı esnada
alerjenlerin bozulmasını engellemek amacıyla tepsinin alt kısmına buz aküsü
yerleştirme ünitesi olmalı veya ürünlerin kullanım süresince buzdolabı
sistemi ücretsiz olarak yüklenici tarafından temin edilmelidir.
16.İstenildiği
taktirde
teklif
edilen
aplikatörlerbaşka
sayıda
iğneli
aplikatörler ile değişimi sağlanabilmeli
17.Teklif edilen aplikatörlerin bacak kalınlığı en fazla 3.10mm (±15)
çapında olmalıdır bu sayede alerjen tüketiminin minimum olması
sağlanmalıdır.
18.Teklif edilen aplikatörler steril tek kullanımlık olmalıdır.Sterilizasyon
yöntemi Etilen oksitveya gama sterilizasyon yöntemi olmalıdır.
SMT2177-KATETER ,FİX CURVE DİAGNOSTİK
SMT Temel
İşlevi:
180
1.
SM Malzeme 1.Kateter 4 pollü olmalıdır.
Tanımlama 2.Gövde çapı maksimum 6 Folmalıdır.
Bilgileri:
3.Kateterlerin farklıcurve seçenekleri olmalıdır.
4. Kateterinelektrodkonfigürasyonu 2/5/2 veya 2/8/2 mm elektrod aralıklarında
olmalıdır,
Teknik
Özellikleri:
5.Kateterin distalkısmıdaha az travmatik olmasıiçin özel materyalden yapılmış
Genel
Hükümler:
6.Katereteri
olmalıdır
veren
firma
istenildiğindebufarklıcurve
seçenekleriiçindedeğişiklikyapabilmelidir
7.Kateterin
EPS
cihazınabağlanmasıiçinalınankatetersayısının
oranındakateterkablosuverilmelidir
8.Kateter EPS ve ablasyon için kullanılan cihazla uygun olmalıdır.
1
1/5
181-182
SMT2180-KATETER, KORONERSİNÜS FİKSCURVE DİAGNOSTİK
1. Kateter uzunluğu en az 65 cm, kalınlığı 4F veya 5F veya 6F olmalıdır.
2. Kateterucunda 10 adet elektrotu bulunacak, Uç elektrot 2 mm diğer elektrot kalınlıkları 1
mm olmalıdır.
3. Juguleryoldan koroner sinüs girişimine uygun olmalıdır.
4. 2/5/2 mm, 2/2/2mm, 5/5/5mm ve 10/10/10mm elektrod aralığında çeşitleri olmalıdır.
Bunların hangisinden isteneceği ayrıca belirtilecektir. Gerektiği durumlarda bu kateterler
birbirleri ile firma tarafından değiştirilebilmelidir.
5. Kateterin EPS cihazına bağlanması için kateter sayısının beşte biri kadar ara bağlantı
kablosu verilmelidir. Bu kateterler ve ara bağlantı kabloları EPS kayıt sistemi ile uyumlu
olmalıdır.
183
SMT2181- KATETER, KORONERSİNÜS STEERABLE DİAGNOSTİK
1.Coroner sinüs, his bundle ve diğer kardiakelektrofizyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere
tasarlanmış olmalıdır.
2.KateterlerDecapolardır.
3.Katateterlerinshaft çapı 4F-7F arası olmalıdır.
4.Kateterindistal tip kısmının shaftı daha az travmatik olması için özel materyalden imal
edilmiş olmalıdır.
5.Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır.
7.Kateterlerin toplam uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
8. Elektrod dizilimi2-2-2 veya 2-5-2 veya 2-8-2 mm olmalıdır.
9.Handle kısmı ergonomik olarak tasarlan olmalıdır. Handle’ ın simetrik olması sayesinde
sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
10.Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneği vardır. Tek yönde curve verilebilir
olmalıdır.
11. Yapısı sayesinde fleksiyon ve defleksiyon özelliğine sahip olmalıdır.
12. Curve verilirken kateterincurve alan uç kısmının hareketleri akıcı olup, dişli çark şeklinde
sıçrayıcı olmamalıdır.
14. Her 5 kateter ile birlikte 1 bağlantı kablosu verilmelidir.
SMT2184 DİAGNOSTİK KATETER, STEERABLE
SMT Temel
İşlevi:
184
1. Coroner sinüs, his bundle ve diğer diagnostik çalışmalarda kullanılmalıdır.
2. Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip
olmalıdır.
SM Malzeme 3. KateterlerDuo-Decapolar olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
4. Katateterlerinshaft çapı 5 veya 6 veya 7 French seçenekleri olmalıdır.
5. Kateterindistal tip kısmının shaftı daha az travmatik olması için özel
materyalden imal edilmiş olmalıdır.
6. Farklı curve seçenekleri olmalıdır.
7. Kateterlerin toplam uzunluğu en az 95 cm olmalıdır.
8. 2-2-2 ve 2-5-2 mm veya 2-8-2 veya 2-13-2 veya 2-10-2 elektrod diziliminde
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
9. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmıştır. Handle’ın simetrik olması
sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
10. Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneği vardır. Tek yönde curve
verilebilir olmalıdır.
11. Verilen curve’ün kaybolmaması için kateterin otomatik kilit mekanizması
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
12. Kendine ait elektrofizyoloji sistemi ve ablasyon jeneratörü olan hastanelerde,
işlem esnasında, kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek
vermelidir.
13. Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir.
1
185-190
SMT3886 DİFÜZÖR MASKE
1. Difüzör maske yüksek konsantrasyonlarda FİO2 vermek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Difüzör maske ile hastaya verilen FİO2 oranı, yardımcı bir aparata ihtiyaç
olmaksızın
flow-metre üzerinden akış oranı ayarlanmak sureti ile ayarlanabilmelidir.
3. Difüzör maskelerin yüze uygulanan modelleri hem ağız hem de burundan nefes alan
hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.
4. Difüzör maskelerin hortumla bağlantı kısmı 360 derece dönebilen ve en az 200 cm
uzunluğunda oksijen bağlantı hortumuna sahip olmalıdır.
5. Difüzör maske, oksijen akışını; yoğunlaştıran difüzör konektöre, yönlendiren konik pin
şekline ve düzenleyen üçgen yapıya sahip olmalıdır.
6. Difüzör
maskeler
oksijen
tedavisini
kesintiye
uğratmadan
nazogastrik,
aspirasyonbronkoskopi ve endoskopi uygulamaları ile ağız bakım tedavisine olanak
sağlamalıdır.
7. Difüzör maske hasta da İntrensekpeep meydana getirmemelidir.
8. Difüzör maske, ekshalasyon sırasında karbondioksit’in
yeniden solunma riskini en aza
indirgeyen boşluklara sahip olmalıdır.
9. Difüzör
maskenin
yüze uygulanan
modelleri,
anatomik
yapısının
bozulmasını
engelleyecek şekilde plastik bir kalıp ile desteklenerek paketlenmiş olmalıdır.
10. Doğal kauçuk lateks ve dehp gibi ftalat içermemelidir.
11. Klinik ihtiyacına uygun difüzör maske çeşitlerinin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
12. Maskeler en az 3 boyutta ve boyutuna göre (yetişkin, çocuk ,bebek ) anatomik yapıya
uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
13. Difüzör maskeler 1 LPM de 24% - 27% , 2 LPM de 27% - 32% , 3 LPM de 30% - 60%4
LPM de 33% - 65%, 5 LPM de 36% - 69% , 7 LPM de 43% - 80% ,
14. 10 LPM de 53% - 85%, 12 LPM de 57% - 89% , ≥15 LPM de 60% - 90%
15. Oranında FİO2 sağlanmalıdır.
16. Maske üzerinde CO2 çıkışları için en küçüğü en az 1,5 x 2,5 çapında olmak üzere ve en
az 3 adet karbondioksit çıkış boşluğu bulunmalıdır.
Difüzör maskelerin aerosol tedavide kullanılan tipleri ise:
1. Maske hem aerosol tedaviye hem de oksijen tedavisine uygun olmalıdır.
2. Maske nebül haznesi ve devre hortumuyla uyumlu konnektöre ve oksijen tedavisi
içinde standart oksijen hortumunun bağlanabileceği konnektöre sahip olmalıdır.
3. Maskenin nebul haznesinin girişi kendi ekseninde 360 derece dönebilmeli ve bu
sayede hasta yatar pozisyonda dahi nebül tedavisi alabilmelidir.
4. Hazne ve maske, düşük akışlarda dahi kısa sürelerde yüksek ilaç çıkışı sağlamalıdır.
5. Hazne 7 lpm de, 2,5 (± 0.5) MMAD (Medianmassaerodynamicdiameter ) çapında ve
en az 0.35(± 0.2)ML/dakika ilaç çıkışı sağlamladır.
6. Maske üzerinde CO2 çıkışları içinen küçüğü en az 1,5 x 2,5 çapında olmak üzere ve en
az 3 adet karbondioksit çıkış boşluğu bulunmalıdır.
7. Maske ile, 1 LPM de 23% - 26% 2 LPM de 27% - 33%, 3 LPM de 32% - 48%
8. 4 LPM de 45% - 57%, 5 LPM de 56% - 68%, 7 LPM de 64% - 74%,
9. 10 LPM de 70% - 77%, 12 LPM de 70% - 81%, ≥ 15 LPM de 72% - 83%
FİO2 sağlanmalıdır.
10. Maskeler en az 3 boyutta ve boyutuna göre (yetişkin, çocuk ,bebek ) anatomik yapıya
uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
Difüzör maskelerden trakeostomi uygulamaları sonrasında kullanılan tipleri ise:
1.Maske yetişkin Trakeostomiaçılmış hastaların anatomik yapısına uygun dizayn edilmiş
olmalıdır.
2. Maske altında hem oksijen hem de nebul haznesinin takılabileceği konnektör olmalıdır
3. Maske ile, 1 LPM de 23% - 26% 2 LPM de 27% - 33% , 3 LPM de 32% - 48%,
4. 4 LPM de 45% - 57%, 5 LPM de 56% - 68%, 7 LPM de 64% - 74%,
5. 10 LPM de 70% - 77%, 12 LPM de 70% - 81% , ≥15 LPM de 72% - 83%
FİO2 sağlanmalıdır.
6. Hastaya zarar vermeden sabitleme imkanı veren sabitleme bağcıkları olmalıdır.
Difüzör maskelerden etco2 uygulamaları için kullanılan tipleri ise :
1. Maske , oksijen vermek
aynı zamanda da noninvaziv karbondioksit ölçümü
yapabilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Maske üzerinde hem oksijen vermek hem de karbondioksit ölçümü yapılabilmesi için
oksijen ve etco2 ölçüm hattı olmalıdır.
3. Oksijen hattı en az 2 metre karbondioksit ölçüm hattı ise en az 2,25metre olmalıdır.
4. Oksijen bağlantı hortumu star lümen teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve king
yapmamalıdır.
5. Karbondioksit ölçüm hattının her iki ucu da luerlock şeklinde olmalı, istendiği zaman
maskeden ayrılabilmeli ve tekrar bağlanabilmelidir.
6. Karbondioksit ölçüm hattının maske içinde kalan ucu sağlıklı ölçüm yapabilmek için
oksijen veren kısmından daha yüksekte ve hasta tarafında (oksijen gelen hattın
önünde) olmalıdır.
7. Maske ile, 1 LPM de 24% - 25%, 2 LPM de 27% - 32%, 4 LPM de
LPM de 42% - 48%, 8 LPM de
34% - 40% , 6
49% - 55%, 10 LPM de 53% - 58%, 12-15 LPM de
59% - 65% oranlarında FİO2 sağlanmalıdır.
191
SMT1719 DİYALİZ SETİ, PERİTON, ALETLİ
1. Aletli periton diyalizi sırasında periton diyaliz sıvısı ve hastanın kateteri arasında bağlantı
sağlayacak setlerdir.
2. Setler steril olmalı ve kontaminasyonu önleyecek yapıda olmalıdır.
3. Setler yedek sıvıların takılabilmesi için yetişkin veya pediatrik uç sayısı en az 3 en fazla 8
adet olmalıdır.
4. Set üzerinde hastanın kendisi veya bakımı ile ilgili kişi tarafından kolaylıkla aletli periton
diyaliz cihazına yerleştirilmesini temin etmek üzere rehber veya düzenleyici bulunmalıdır.
5. Tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır.
6. Torba bağlantıları yapılacağı setler renk kodu ile belirtilmelidir.
7. Aletli periton diyalizi seti, hastanede kullanılan periton diyalizi cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
8. Pediatrik makine setlerinin dolum volümü 100 ml altında olmalıdır.
SMT1179 DOKU OKSİJENİZASYON SENSÖRÜ
SMT Temel
İşlevi:
192
1. Sensör, kızıl ötesi yöntemi ile çift dedektörlü olarak serebral
bölge
oksijen saturasyonu ölçümünü (rSO2) sürekli olarak yapabilecek
amacıyla üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ürünün Yeni doğan, pediatrik ve yetişkin tipte seçenekleri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Sensorler aşağıda özellikleri belirtilen serebraloksimetre cihazı
ile
uyumlu olmalıdır ve belirtilen tüm fonksiyonları sağlamalıdır.
4. Sensörün yapışkan bandı, alerji yapmayan özellikte latex içermeyecektir.
5. Cihaz ekranı en az 10 inch büyüklüğünde renkli ve dokunmatik veya
tuşlu özellikte olmalıdır.
6. Cihaz, LED tabanlı teknoloji ile ve en az 2 dalga boyunda çalışacaktır.
7. Cihaz, beyindeki doku oksijen doygunluğunu (%rSO2) izlemek için
yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS) teknolojisini kullanarak ölçüm
yapmalıdır.
8. Monitör ekranında bölgesel oksijen saturasyon değeri alt alarm limiti %
15 ( yüzde on beş) - % 90 (yüzde doksan) aralığında, üst alarm limiti de
% 20 (yüzde yirmi) - % 95 (yüzde doksan beş) aralığında en fazla ±5
hassasiyetle ayarlanabilecektir.
9. Monitor ekranında %rSO2 değeri, ayarlanan alt alarm limitinin altında
kaldığı sureyi ve seviyeyi belirlemek için eğri altında kalan alan değeri
monitorize edilecektir.
SMT1179 DOKU OKSİJENİZASYON SENSÖRÜ
10. Modul
veya
192
monitörserebralkorteksden
beynin
oksijenlenmesini
(%rSO2) Non-Invaziv olarak ölçmelidir.
11. Modul veya monitör her hastaya ait bölgesel saturasyon düşme ve
yükselme yüzdesel oranlarının monitorize edilmesi amacıyla hastaya ilk
uygulandığı andan itibaren alınan değer bazal saturasyon değeri olarak
belirlenebilecek, bazal saturasyon değeri ile anlık ölçülen değer
arasındaki fark ekranda gösterilecektir.
12. Monitor ekranında anlık bölgesel oksijen saturasyonu değeri (%rSO2)
sensorlerin yerleştirilmesi halinde hem sol hem de sağ bölgeden
ölçülmeli ve ekranda aynı anda iki değer gösterilmelidir ve aynı anda her
iki değer için en az 24 saatlik trend monitorizasyonu da olmalıdır.
13. Cihaz, serebralkorteksdeki %30 arter, %70 venözveya %25 arter, %75
venözsaturasyonlarının toplamını sol ve sağ olarak ayrı ayrı ekranda
göstermelidir.
Genel
Hükümler:
14. Ürünlerin ambalaj üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
15. Her 200 (ikiyiz) adet sensor için 1 (bir) adet cihaz Sağlık Tesisine
kulanım amaçlı verilmelidir.
16. Cihaz hem trend hem de mutlak veya gerçek zamanlı ölçüm doğrulu
özelliği
olmalıdır. Ürüne ait
orijinal
dokümanlarla veya
ürün
broşüründen bu husus teyit edilecektir.
17. Cihazın %rSO2 değeri için anlık olçum doğruluğu en fazla %5, trend
ölçüm doğruluğu en fazla %3 olmalıdır. Ürüne ait orijinal dokümanlarla
veya broşüründen bu husus teyit edilecektir.
SMT1238-DOKU YAPIŞTIRICI, SİYANOAKRİLAT İÇEREN CERRAHİ ALANLAR/
ENDOVASKÜLER KULLANIM İÇİN
193
SMT Temel
İşlevi:
1. Kısa ve küçük segmentvaskülerpake, kanama, embolizasyon tedavisine
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. DMSO veya siyanoakrilat içermelidir.
uygun olmalıdır.
3. Doku yapıştırıcısı steril poşette olmalı, ayrıca poşet içerisinde
ürünün kesiye uygulanmasında kolaylık sağlayacak özellikte
olmalıdır.
4. İnfraredkatater veya harici olarak kullanılarak kanama durdurma, damar
kapatma işlemine uygun olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Embolizan işlem sonrasında elastik kalmalıdır ve karbonizasyona yol
açmamalıdır.
6. Embolizan tıkacın formülündeki bileşenler sayesinde %5 Dekstroz ile
karıştırıldığında, yapıştırma özelliğini kaybetmeyip, uygulama esnasında
hemen donmasını engelleyebilir özellikte olmalıdır.
Genel
Hükümler:
7. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
ayrı
194-195
SMT1239-DOKU YAPIŞTIRICI, SİYANOAKRİLAT İÇEREN,CİLT KESİLERİ İÇİN
SMT Temel
İşlevi:
1. Yüzeysel doku yapıştırıcısı, temiz taze kenarları kolayca karşı
karşıya
gelen
yaraların
veya
ameliyat
kesilerinin
yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Doku yapıştırıcısı en az 0,36 ml/gr ebadında olmalıdır
3. Oktilsiyanoakrilat
veya
N-bütil-2
siyanoakrilat
bazlı
monomerden oluşup steril olmalı, renksiz veya renkli olarak
sunulmalıdır.
4. Doku yapıştırıcısı ile kesiler, en fazla 90 saniye içinde
yapıştırılmalı, kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Doku yapıştırıcısı uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde
kendiliğinden dökülmelidir.
6. Doku yapıştırıcısı steril poşette olmalı, ayrıca monte edilmiş
şekilde veyapoşet içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında
kullanılacak steril aplikatör de bulunmalıdır. Aplikatörler hassas
uygulamalar için uygun olmalıdır.
Genel
Hükümler:
7. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
ayrı
SMT1344- PEZZER DREN
196-207
SMT Temel
İşlevi:
1. Cerrahi işlem sonrası vücut boşluklarında birikme olasılığı olan sıvının,
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Lateksten mamul olacak ve boyları 35 cm 'den kısa olmayacaktır.
Teknik
4. Uçları topuz şeklinde olup, kapalı olacak, ancak topuz uçta yan delikleri
vücut dışına taşınması amacıyla üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün farklı ölçülerde formları olmalıdır.
bulunacaktır.
Özellikleri:
Genel
Hükümler:
5.
Tekli steril paketlerde olmalıdır.
6.
Ambalaj üzerinde steril yöntemi yazılı olmaldır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
SMT1409-YUMUŞAK DREN, TORBALI
SMT Temel
İşlevi:
208-217
1. Diren bazı hastalıkların teşhisi için veya yapılan ameliyatlar
sonrasında hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olmak için
veya operasyon bölgesinde oluşan iltihabın drene edilmesi
amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Dren uzunluğu 100 cm (± 10) cm ve boyutunda olmalıdır.
3. Drenaj torbası 2000 ml±500 ml kapasitede ve mililitre ölçekli olmalıdır.
4. Drenaj torbalı olmalıdır.
5. Medikal grade silikondan üretilmiş olmalıdır.
6. Dren de travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal ucu olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Drenaj torbası ile drenler arasındaki konnektörler uyumlu olmalıdır.
8. Drende çapraz olarak en az 4 yan delik olmalıdır.
9. Drenaj torba yüzeyinde askı deliği olmalıdır.
10. Drenaj torbalarının kontaminasyon önleyen boşaltma musluğu olmalıdır.
11. Dren üzerinde radyo opak işaretler olmalıdır.
12. Dren üzerinde radyo opak işaretler olmalıdır.
Genel
Hükümler:
13. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
ayrı
SMT1892 DRENAJ KATETERİ, HİDROFİLİK, ÇOK AMAÇLI, TEK AŞAMALI
218-224
SMT Temel
İşlevi:
1. Abse Drenaj kateteri, büyük ve visközabselerin etkili ve hızlı perkutan drenajı
amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme 2. Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
Tanımlama
3. Kateterin 5-16F ±1F arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.
Bilgileri:
4. Metal sertleştirici 0,035inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 20-35cm civarında olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır. Ayrıca tek seferde kateterizasyonu
sağlayan trokar yöntemiyle uygulamaya izin verecek şekilde iç iğnesi olmalıdır.
7. Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.
8. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim
sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen
eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim
sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir
noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca)
deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj
sağlanarak kalabilmelidir.)
9. Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli drenajı sağlayacak şekilde geniş
olmalıdır.
10. Kateterindistal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterinpigtail ucunun hastadan
çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme
mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, kataterrepozisyonlanması ihtiyacı
durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli
kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için
rahatsızlık verici olmamalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
1
SMT1051 DRENAJ KATETERİ, TORAKS
SMT Temel
225-226
1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
2. Ürün çok sert veya çok yumuşak malzemeden yapılmamış olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. Ürün, plevra boşluğuna uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıda olmalıdır.
4. Ürün, travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
5. Üründe, doku emilimini önleyen çapraz yan delikler olmalıdır.
6. Ürün, radyo opak çizgiye sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünün üzerinde cm
işaretli ölçek bulunmalıdır.
Genel
Hükümler:
7. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
SMT1253 DRENAJ SETİ, DREN VE REZERVUARI
227-270
SMT Temel
İşlevi:
1. Düşük
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Rezervuar kapasitesi 25-400 ml arasında olmalıdır.
basınçlı
yara
drenajı
amacıylakullanılmak
üzere
geliştirilmiş olmalıdır.
3. Ürünün, dren kısmı silikon veya PVC olmalıdır ve x-ray görüntülenebilir
olmalıdır.
4. Dren seti: çiftlilerde çift trokar iğnesi teklilerde tek trokar
iğnesi
içermelidir.
5. Her parça kolayca monte edilebilir olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Hortum üzerinde 1 adet klemp olup klemp hortumu kesici sertlilkte
olmamalıdır
7. Trokarlar ile dren birleşim yerleri uyumlu olmalıdır.
8. Vakum haznesi kullanım sırasında hava almamalıdır.
9. Rezervuarı körüklü veya yassı atık şeklinde olmalıdır.
10. Rezervuarı sıkıştırıldığında negatif basınç sağlamalıdır.
11. Drenin doku içinde kalacak kısmında en az 10 delik bulunmalıdır ve bu
bölgede king yapmamalıdır.
12. İğneler dokudan kolay geçebilir ve paslanmaz çelikten imal edilmiş
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
13. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
ayrı
SMT1537DRENAJ SETİ, VALFLİ
SMT Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
271
1. Vücuttaki drenajın plevra boşluğundan cerrahi işlem ile drene edilmesine
uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün çok sert veya çok yumuşak malzemeden yapılmamış olmalıdır.
3. Set içerisinde üçlü musluk bulunmalıdır.Üçlü musluk ile kataterin birleştiği
kısımda metal veya entegre bağlantı hattı ile sekresyonline’nın birleştiği
yerde anti-king özelliği olmalıdır.
4. Katater,üçlü musluk ve drenaj torbasının birbiriyle uyumlu bağlantı
aparatları olması gerekmektedir.
5. Set içerisinde 50 ya da 60cc’lik drenaj enjektörü bulunmalıdır.
6. Set içerisinde boşaltılabilir drenaj torbası bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Ürün, plevra boşluğuna uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıda olmalıdır.
8. Ürün, travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
9. Üründe, doku emilimini önleyen çapraz yan delikler olmalıdır.
10. Ürün, radyo opak çizgiye sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünün üzerinde cm
işaretli ölçek bulunmalıdır.
11. Set içinde sıvının ve havanın geri kaçışını önleyen uygun valf sistemi
içermelidir.
12. Katater dış kılıflı olup el değmeden kılıf içinden gönderilebilir olmalıdır.
Kılıfın uç kısmında toraksa girişi kolaylaştıracak keskin uçlu yeterli uzunlukta
metal rehber olmalıdır.
Genel
Hükümler:
13. Steril paketlerde olmalıdır.
SMT1242 DRENAJ TORBASI, KEMERLİ
272
SMT Temel
İşlevi:
1. Nonvasküler girişimsel işlemlerde dernajkateterine bağlanarak
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Drenaj torbası 500-600cc hacminde olmalıdır.
kolektör amacıylakullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
3. Ayarlanabilir yumuşak yapıda, bel veya bacağa bağlanabilen kemeri
olmalıdır.
4. Drenaj torbası hasta konforunu sağlayan ve dayanıklı bir yapıda
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Konektör bağlantısı, kıvrılma ve bükülmelere karşı dirençli yumuşak
silikon tüplü yapıda olmalıdır ve istenilen ölçüde kesilerek boyu
ayarlanabilmelidir.
6. Konektör bağlantısı araya ek konnektör koymadan direkt drenaj
kateterine bağlanabilmelidir.
7. Eğer ara konnektörlü bağlantıya uygun uçlu ise beraberinde ara
konektörü verilmelidir.
8. Boşaltma valfi döndürülerek kolayca açılıp kapatılabilmeli ve hızlı
boşaltma yapabilmelidir.
9. Kontaminasyonu önlemek amaçla reflü oluşumunu engelleyen anti-reflü
valfli olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
ayrı
273-276
SMT1736 DÜŞÜK AKIMLI (LOW-FLUX) DİYALİZÖR (HOLLOW FİBER)
1. Diyalizörler düşük akımlı, hollow fiber yapıda SENTETİK olmalıdır.
2. Diyalizörlerin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Diyalizör
membranı
maksimum
42oC
dereceye
kadar
(107,6F)fonksiyon
görebilmelidir.
4. Diyalizör membranı 500 mmHg basınca dayanıklı olmalı, bu basınçlarda
rüptür
görülmemelidir.
5. Membran kalınlığı 20-60 mikron olmalıdır.
6. Membran biyouyumlu olmalıdır.
7. Maksimal kan akımı 200-600 ml/dk. diyalizat akımı ise 400-800 ml/dk arasındadır.
8. Rezidüel kan volümü 1 ml'den fazla olmamalıdır.
9. Diyalizörler steril ambalajında olmalı, ambalajda teknik özelliklerini gösteren bilgiler
bulunmalıdır. Sterilizasyon türü buhar , gama, iradyasyon, ısı ve elektron beam
olmalıdır.
10. Diyalizör membranı diyaliz anında kan tutması olarak bilinen (pıhtılaşma) duruma yol
açmamalıdır.
11. Diyalizerlerindiyalizat ve kan giriş çıkışlarında kontamine riskini minimuma indirmek
için mutlaka kapak bulunmalıdır.
12. Diyalizörler 0,8-2,2m2 aralığında seçeneklere sahip olmalı ve QB:200 veya 300 ml/dk
ve QD: 500 ml/dk olan Diyalizörin diyaliz fonksiyonu aşağıdaki değerlere uygun
olmalıdır.
Yüzey alanı
0.8-1.1 m2
1.2-1.5 m2
1.6-1.9 m2
Ultrafiltrasyon
≥6 ml/h/mmHg
≥10 ml/h/mmHg
≥12,5ml/h/mmHg ≥15 ml/h/mmHg
2.0-2.2 m2
Katsayısı
Üre Klirensi
≥160ml/h/mmHg ≥180 ml/h/mmHg
≥180ml/h/mmHg
≥195ml/h/mmHg
B12 Klirensi
≥68 ml/h/mmHg
≥100ml/h/mmHg
≥115ml/h/mmHg
≥87 ml/h/mmHg
FosfatKlirensi
≥120ml/h/mmHg ≥145 ml/h/mmHg
≥155ml/h/mmHg
≥170ml/h/mmHg
Kreatininklirensi
≥140ml/h/mmHg ≥170 ml/h/mmHg
≥175ml/h/mmHg
≥180ml/h/mmHg
Dolum Hacmi
51-90 ml
65-110 ml
65-139 ml
65-100 ml
13. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
14. Ambalajın üzerindeki etikette ürün
cins ve özellikleri, ürün kod numarası,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır.
SMT1992 ECMO KANÜLÜ
SMG Temel
İşlevi:
SMMalzeme
Tanımlama
Bilgileri:
277-287
1. ECLS kanülleriveno-venoz, veno-arterial ve arterio-venozkanülasyon
uygulamalarına uygun olmalıdır.
2. ECLS kanüllerinin tamamı 0,038' kılavuz tel ile perkütan olarak
yerleştirmeye uygun olmalıdır.
3. ECLS kanülleri arter kanüllerde13- 15-17-19-21-23 Fr (±1 Fr) çaplarında
çeşitliliğe sahip olmalıdır
4. ECLS kanüllerivenozkanüllerde 19-21-23-25-27-29 Fr (±1 Fr) Çaplarında
çeşitliliğe sahip olmalıdır
Teknik
5. ECLS kanülbiyo-uyumlu polyüretandan mamul olmalıdır
Özellikleri:
6. ECLS kanülleri yüksek akım oranı sağlamak amacı ile düşük duvar
kalınlığına sahip olmalıdır.
7. ECLS kanüllerininkanülasyonu esnasında introducerin sabit tutulması için
kanülünintroducer kilit mekanizmasına sahip olması gerekmektedir.
8. ECLS kanüllerininkanülasyon esnasında giriş derinliğini gösteren derinlik
işaretleri olmalıdır.
9. ECLS kanüllerinin üzerinde maksimum giriş derinliğini belirten stop-halkası
bulunmalıdır
10. ECLS kanülerinden arter kanülün uç kısmında bir çift kenar deliği
bulunmalıdır. Tüm kenar delikleri kink olmayı önleyici desteğe sahip
olmalıdır.
11. ECLS kanüllerinin basınç farkı ve akış diyogramları belirtilmelidir.
12. Kanüllerinopsiyonel kaplı (heparin türevi) modeli olmalıdır.
Genel
13. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
Hükümler:
1
288-305
SMT3689-BANDAJ, ELASTİK
1. Elastik
özelliği
yüksek
olmalı,
gerilme
özelliği
sayesinde
%100'e
yakın
uzayabilmelidir.
2. İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen ‘Uzama Özelliği’ testine uygun
olmalıdır.
3. Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve
kaşıntıya neden olmamalıdır.
4. Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini
engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır.
5. Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını
kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında
bozulmamalıdır.
6. Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır.
7. En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı,
kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma
yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
8. Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni)
kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı,
hiçbir aktif madde içermemelidir.
9. Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en
fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.
10. Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır.
SMT1777 ELEKTROCERRAHİ BIÇAK, İZOLE EDİLMİŞ UÇLU
306-307
SMT Temel
İşlevi:
1. Bıçak özofagusdaki güvenli prosedürler için kullanmaya uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. İzole uçlu bıçağın ucu seramik maddeden yapılmış top şeklinde olmalıdır.
4. İzole uçlu bıçak, çalışma kanalı en az 2.8mm olan endoskoplarla kullanıma
uygun olmalıdır.
5. İzole uçlu bıçak, çalışma uzunluğu 160 -240 cm olan endoskoplarla
kullanıma uygun olmalıdır.
6. Bıçağın izole edilmiş ucunun dış çapı en az 1.7mm olmalıdır.
7. İzole uçlu bıçakta, bıçağın boyu en az 3.5mm olmalıdır.
8. İzole uçlu bıçak özel dizaynı sayesinde kolayca manevra yapabilmelidir.
9. İzole uçlu bıçak, distalcaplerlebirlikte kullanıma uygun olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
SMT1775 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, KANCA UÇLU
308-309
SMT Temel
İşlevi:
1. Bıçak işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Bıçağın ucu L şeklinde olmalıdır.
3. Bıçağınçalışma kanalı minimum 2.8 mm olan endoskoplarla kullanımauygun
olmalıdır.
4. Bıçağınçalışmauzunluğu160-240 cm olan endoskoplarla kullanıma
uygunolmalıdır.
5. Bıçağınhookuzunluğu 1.3 mm olmalıdır.
6. Bıçağın boyu 3.5 mm-4.5 mm arasında olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Bıçağın L şekilli ucu insizyon ve diseksiyon yapabilmelidir.
8. Bıçağın rotasyon özelliği olmalıdır.
9. Bıçak ile birlikte bölümdeki cihazlara uygun endoskopik şeffaf başlık
verilmelidir.
10. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır
Genel
Hükümler:
11. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
SMT1776 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, ÜÇGEN UÇLU
310
SMT Temel
İşlevi:
1. Bıçak işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Bıçak ile birlikte bölümdeki cihazlara uygun endoskopik şeffaf başlık
verilmelidir.
3. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Bıçak 2.8mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
5. Bıçağın üçgen plakasının uzunluğu 0.4mm olmalıdır.
6. Bıçağın çalışma uzunluğu en az 1600 mm’dir.
Genel
Hükümler:
7. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
SMT2089 ELEKTROD, GEÇİCİ, BALONLU
SMT Temel
İşlevi:
311
1. Kateterler geçici pacing amacıyla kullanılırlar.
2. Özellikle floroscop’ nin olmadığı durumlarda hızlı ve güvenli bir şekilde geçici
pacekateterlerinin kalbe ulaştırılabilmesine olanak sağlayan bir balona sahiptir.
SM Malzeme 3. Balonun hacmi 1-2 cc’ dir. Natural RubberLatex yapısında olmalıdır.
Tanımlama
4. Katateterlerinshaft çapı en az 5 French olmalıdır.
Bilgileri:
5. Kateterlerin toplam uzunluğu 110-120 cm olmalıdır.
6. Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir pre-shape’ e sahip
olmalı.
7. Kateterlerinproksimal kısımlarında, geçici pacemaker jeneratörlerine
bağlanmalarını sağlayan iki adet terminal pin bulunmalıdır. Bu pinler
hastanemizdeki geçici pacemaker jeneratörleri ile uyumlu olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
8. Balonun hızlı bir şekilde şişirilip indirilebilmesi sayesinde kateterin manevra
kabiliyeti arttırılmış olmalıdır.
9. Kateterlerelektrodlarıbipolar olmalıdır.
10. Kateter gövdesi üzerinde distalden başlayarak multipl mesafe çizgileri olmalıdır.
Böylece kataterin vücut içerisindeki kısmının lokalizasyonu daha rahat
anlaşılabilir olmalıdır.
11. Elektrodlar elektriksel iletkenliği yüksek bir metalden imal edilmiş olmalıdır.
12. Kateterler 6 French introducerlarla kullanılabilmesi için gövdelerinde pürüz
bulunmamalıdır.
13. Elektrodlar ile kateterin polimer kısımlarının geçiş noktalarında çıkıntı veya
çöküntü olmamalıdır.
14. Kateterin sağ ventriküldeki stabilizasyonu ve
elektrodlarınınventrikül
duvarlarına daha iyi temas edebilmesi için Straight Tip ve/veya Right
HeartCurve olarak adlandırılan özel shape seçeneği olmalıdır.
15. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olamlı, Handle‟ ın üzerinde
kateterinshaft çapı French olarak belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca handle‟ ın
simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanımı kolay olmalıdır.
16. Tork, handling ve memory yeteneği üst seviyede olmalıdır.
17. Kateter gövdesinin pürüzsüz yapısı sayesinde tromboz oluşturma riski
minimuma indirilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
1
312
SMT1544-LAPAROSKOPİK L HOOK ELEKTROD
1. Laparoskopik kullanıma uygun olmalıdır.
2. 5 mm’liktrokarlarlakulanılmalıdır.
3. Ameliyathanede kullanılan elektrokoter kalemi ile veya koter kablosu ile kullanıma
uygun olmalıdır
4. Elektrodun aktif ucuL-Hook tip olmalıdır.
5. Uzunluğu en az 30 cm olmalıdır
6. Şaft izole olmalıdır.
7. Şaft, laparoskopik kullanımda parlamamalı ve ısı iletimini önleyici bir yalıtkanla kaplı
olmalıdır.
8. Şaft üzerindeki yalıtkan kolay kopmamalı ve sıyrılmamalıdır.
9. Steril ve tekli pakette olmalıdır.
10. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
313
SMT2174-KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, DİAGNOSTİK FİXED CURVE
1. Kateterin ucunda değişik aralıklarda4 elektrod olmalıdır.
2. Kateterin uzunluğu en az 65 cm olmalıdır.
3. Kateterin kalınlığı 4F, 5F ve 6F olmalıdır, boyutlar talep eden hastanenin ihtiyacına göre
spariş esnasında bildirilecektir.
4. Kateter ucunda 4 (dört) adet uç elektrodu olacaktır. Bu elektrodların uzunluğu en az 1
(bir) mm olmalıdır.
5. Kateter 2/5/2mm veya 2/2/2mm elektrod aralığında olmalıdır.Bunların hangisinden
isteneceği ayrıca belirtilecektir. Gerektiği durumlarda bu kateterler birbirleri ile firma
tarafından değiştirilebilmelidir.
6. Kateterin EPS cihazına bağlanması için kateter sayısının beste biri kadar ara bağlantı
kablosu verilmelidir. Bu kateterler ve ara bağlantı kabloları EPS kayıt sistemi ile uyumlu
olmalıdır.
SMT3985EMG İĞNESİ
SMT Temel
İşlevi:
314-319
1. Ürün her türlü EMG cihazı ile uyumlu olarak, uygulandığı bölgede kas içine
girilerek kasın elektriksel aktivitesinin kayıtlanma yapabilecek şekilde
üretilmiş olmalıdır.
SMT
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ürünün konsantrik, monopolar ve hipodermik şeklinde ürün tipleri
olmalıdır.
3. Ürünün Uzunluk ve Çapı optimum sinyal kalitesi veverimli bir EMG
çekimi sağlayacak şekilde olmalı ve EMG iğnelerinin çap ve boy
seçenekleri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
Iğne tiplerine göre özellikleri aşağıdaki olmalıdır.
Konsantrik emg iğnesi tipi:
1. EMG iğnesi tüm EMG cihazları ile uyumlu olacaktır.
2. Daha parazitsiz bir çekim yapılabilmelidir.
3. EMG iğnesinin kabloya bağlandığı yerde EMG
iğnesinikabloya yerleştirirken (+) ve (-) uçların
oryantasyonuna dikkat etmek gerekmemelidir.
4. EMG iğneleri konsantrik olacaktır.
5. EMG iğnesinin kayıt sırasında çok düşük empedans değeri
olacaktır.
6. Hafif kablo, Parazitsiz çekim ve Sinyal kaybı olmadan EMG
çekimi yapılabilmelidir.
7. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
8. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunda elle hissetmeyi
sağlayacak bir belirteç veya dairesel yapı/yapılar olmalıdır.
Monopolar emg iğnesi tipi :
1. Monpolar EMG iğnesi Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Düşük sürtünmeye sahip yalıtkan bir malzeme ile kaplı olmalıdır.
3. Kesin çekim sonuçları için düşük empedans özeliği olmalıdır.
4. Monopolar EMG iğnesi kablosu her marka EMG cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
5. EMG cihazına bağlantı için gerekli her türlü ekipman (kablo, apart vb.)
yüklenici tarafından cihaz başına tedarik edilecektir.
SMT3985EMG İĞNESİ
314-319
Emg iğnesi hipodermik(botoks iğnesi) :
1. EMG hipodermik İğneler ilaç uygulaması sırasında EMG yapabilmek amacı
ile üretilmiş olmalıdır.
2. Botoks uygulamasında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Enjeksiyon yapılması için deliği olmalıdır.
4. Kayıt yönünü belirten göstergesi olmalıdır.
5. TP soketi olmalıdır.
6. Kablo uzunluğu 70-80 cm arasında olmalıdır
7. Luerlock şırıngalarla kullanılabilmelidir.
8. Uç kısmı hariç, şaft boyunca insülasyonu olmalıdır.
9. Her marka EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır.
Genel
Hükümler:
1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır. Yüklenici her 200 iğne için
bir adet iğne uyumlu holder vermelidir.
3. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların
(Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.)
firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt
etmelidir.
4. Ürünün EMG cihazları ile kullanımı için Sağlık Tesisi teslimat
sonrası eğitim ister ise yüklenici bedelsiz olarak bu eğitimi
vermekte mükelleftir.
320-336
SMT1595-TÜP, ENDOBRONŞİAL, SAĞ-SOL
1. Sağ ve sol akciğerler tek tek veya beraber ventilasyona imkan veren endobronşial
ventilasyon için iki lümeni olmalıdır.
2. Trakeal ve/veya bronşial ventilasyon için iki lümeni olmalıdır.
3. Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla
şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde veya tüp
boyuncaradyoopak çizgi bulunmalıdır.
4. Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır.
5. Tüpün üzerinde x ray opak işareti olmalıdır.
6. Her iki lümenin proksimalinde üzerinde konnektör bulunmalıdır ve bunları birleştiren
Y konnektör olmalıdır.
7. Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
8. Setin içinde ilave aspirasyon kateteri verilmelidir.
9. Sağ endobronşial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde
tasarlanmalıdır.
10. Sol endobronşial sette karinal çengel olmamalıdır.
11. Tüpün trakeayı havalandıran kısmının girişi şeffaf olmalı ve üzerinde trakeayı belirten
belirteç(Yazı v.b.) bulunmalıdır.
12. Tüpün bronşu havalandıracak kısmının girişi şeffaf veayrımını kolaylaştırmak amacıyla
farklı renkli olmalı ve üzerinde bronşu belirten belirteç(Yazı v.b.) buunmalıdır.
13. Sette üzerinde trekea ve bronşu gösteren belirteç(Yazı v.b.) ve bağlantı parçaları
olmalıdır.
14. Lateks içermemelidir.
337-342
SMT1435ENDOLAZER PROBU
1. Sağlık tesisinde bulunan endolazercihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Herhangi bir ara ataçmana ihtiyaç duymadan, direkt olarak cihaza bağlanabilmelidir.
3. Probe 23-25-27Gauge kalınlığında olmalıdır.
4. Problatrokardan göz içine girmeli ve ucundan 40 derece kıvrım açılı veya düz 6 mm
uzunluğunda esnek lazer ucuna veya hafif eğri ve esnek lazer ucuna sahip olmalıdır. Veya
ucu içeriye girip çıkılabilen, istenilen açıda kullanılabilir olmalıdır.
5. Steril ambalajlar içinde, kullanıma hazır olmalıdır.
6. Prop, özel olarak imal edilmiş, plastik bir paket içerisinde, tek kullanımlık steril ambalajda
olmalıdır.
7. Ürünün uç kısmında koruyucu kısım olmalıdır.
8. Elcik bölümünde renk kodu içermelidir.
343
SMT3989 ENDOSKOPİK AĞIZLIK
1. Tek kullanımlıkolmalıdır.
2. Sızdırmayan kenar tasarımına sahip olmalıdır.
3. Her çapta endoskopa uygun olmalıdır.
4. Ağızlık, polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Malzemenin değişik
ebat seçenekleri olmalı kullanıcının tercihine göre
değiştirilebilmelidir.
6. Ağızlığı sabitlemek için üzerinde lastik bant bulunmalıdır.
7. Her bir ağızlık tekli poşetlerde olmalıdır.
SMT1785 ENDOSKOPİK HEMOKLİPS, YÜKLEMESİZ
344
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik kanamaların durdurulması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Klipsler titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Kateter dış çapı 2,2-3,2 mm lik endoskop kanallarından geçebilen muhtelif
ölçülerde olmalıdır.
4. Klip uç açısı 90-135 derece arasındaki muhtelif derecelerde ve klips açıklığı
muhtelif ölçülerde olmalıdır.
5. Klipsler yüklü set halinde olmalıdır. Sonradan yüklemeli olmamalıdır.
6. Klips ağızları MR uyumlu olmalıdır.
7. Tervihe göre klipsler dokuya zarar vermeden sökülebilir veya çıkarılamayan
özellikte olmalıdır.
8. Klipsler handle ile kontrol edilerek handleın çevrildiği yönde bire bir tork ile
dönebilmelidir ve kendiliğinden dönmemelidir.
9. Klipsler istenilen pozisyon verilene kadar istenildiği kadar açılıp kapanabilir
özellikte olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
345-350
SMT1369 TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON
KANALLI
1.
Tüp Steril ve tekli paketlerde olmalı ve etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve bu
bilgiler tüpün paketinin üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
2.
Subglottik
aspirasyonlu
entübasyon
tüplerinin
iş
ve
dış
çapları
tüpün
paketindebelirtilmiş olmalıdır.
3.
Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpü özel kaf yapısı sayesinde mikro
aspirasyonu %90’ a, ventilasyona bağlı pnömoni (VAP) %75’ e kadar önlemelidir.
4.
Standart entübasyon tüpü görevi dışında, iç kısımdan gelen tüp ile sürekli aspirasyon
yapılmasına imkan sağlayan bir yapıda olmalıdır.
5.
Aspirasyon lümeni endotrakeal tüpün dışında ayrı bir lümen olarak bulunmalı, bu
lümenin uç kısmında kapak olmalı ve kapağın kaybolmaması için kapak lümenin
ucuna sabitlenmiş olmalıdır.
6. Subglottik alan aspirasyon entübasyon tüpünün numarası yazılı olmalıdır.
7.
Subglottik alanda oluşan sekresyonların sürekli aspirasyonunu sağlamalıdır.
8.
Subglottik alan endotrakeal tüpünün kafı konik şeklinde olmalıdır.
9.
Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpünün kaf yapısı uygun tüpün oynaması
halinde dahi sekresyonları sızdırmayacak yapıda olmalıdır.
10. Subglottik alan entübasyon tüpünün trakea’ ya küçük hacimde bası (HI-LO)
yapmasına olanak sağlayan bir kaf yapısı olmaldır.
11. Distal uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tüpün uç
kısmında pilot balon bulunmalıdır ve pilot balon konnektörü kesinlikle hava kaçağı
yapmamalıdır.
12. Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpünün aspirasyon port kanalının pilot
balon kanalından ayrılması amacı ile, aspirasyon kanalının ucunda sarı port ve beyaz
veya şeffafkapak olmalıdır.
13. Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpünün üzerindeki yazılar lazer ile yazılmış
olmalı ve sekresyon ile silinmeyecek nitelikte olmalıdır.
14. Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpü murphy eye uç yapısına sahip
olmalıdır.
15. Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpü trakeal bölgeye zarar vermeyecek
şekilde soft uca sahip olmalıdır.
16. Radiopak olmalıdır.
17. Subglottik alan aspirasyonlu entübasyon tüpünde ventilasyona bağlı pnömoni ve
mikro aspirasyonu önlemelidir.
18. Latex içermemelidir.
351-357
SMT1181 ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER
MONİTORİZASYON İÇİN
SMT Temel
İşlevi:
1. Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrentlaringeal
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Sinir monitörlenmesinde kullanılan bir endotrakeal tüp olmalıdır
siniri EMG
aktivasyonunun monitörlenmesinde kullanılmalıdır
3. Setin içinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalıdır
4. Endotrrakeal tüpler ile birlikle kullanılmak üzere her 10 adet tüp için
Kullanıcının tercihine göre 1 adet monopolar veya bipolarprob ücretsiz
olarak verilecektir.
5. Ürünler ile birlikte ürünler hastane stoklarında bitinceye kadar vaka
sırasında kullanılmak üzere probe ve endotrekealtube ile uyumlu sinir
monitorizasyon cihazı ile destek vermelidir
Teknik
Özellikleri:
6. Entübasyon tüpü üzerinde sağ ve solda renk kodlarıyla ayrılmış birer çift
elektrot bağlı olmalıdır.
7. Elektrotlar
tüpün
üzerinde
hastanın
vokal
kord
seviyesinde
konumlandırılmalıdır
8. Ürün baş boyun cerrahisi için özel olarak üretilmiş olan tek kanallı , iki
kanallı veya dört kanallı tüplerde kullanılabilir spiralli bir endotrakeal tüp
olmalıdır.
9. Ürünün entübasyon tüpü ve tüp üzerinde sağ ve sol vokal kordlara denk
gelecek şekilde yerleştirilmiş iki parça alıcı kısımdan oluşmalıdır.
10. Sinyallerin kaliteli işlenebilmesi amacı ile elektrotların her birinin
genişliği en az 0,5ve uzunluğu en az 3cm olmalı veya çift kanallı tüpler
için elektrot yerine aynı işlevi yapan teller bulunmalıdır.
11. Ürünün iki kablo uzunluğu en az 150 cm boyunda ve karışıklığı önlemek
amacıyla farklı renklerde olmalıdır.
12. Ürün 6 mm – 8 mm iç çap aralığında olabilmelidir.
13. Endotrakeal tüpler cihaz ile uyumlu olmalıdır
14. Tüp, entübasyonu kolaylaştırmak için referans olabilmesi amacı
ile
351-357
SMT1181 ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER
MONİTORİZASYON İÇİN
18cm(+/-2 cm) başlamak üzere 2 cm ara ile işaretlenmiş olmalıdır.
15. Endotrakeal tüp üzerinde tüpün hangi ölçüde olduğunu gösteren bilgi yer
almalıdır.
16. Ürünler ile birlikte verilecek olan cihazın özellikleri aşağıdaki gibi
olmalıdır.
a. Cihaz, geçirilmiş boyun cerrahisi veya radyoterapisi sonrası girişimler,
nüks tümör nedeniyle operasyon, büyük guatr, malignite, anatomik
varyasyonlar nedeniyle sinirin tanınmasının zor olduğu vakalarda
kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
b. Cihaz tiroid ve boyun cerrahisinde Rekurrens ve süperiorlaringeal ve
vagus sinirlerin tespitinde kullanılmalıdır. Cihazın üzerinde tiroid ve
boyun cerrahisine endike yazılım ücretsiz olarak yüklü gelmelidir.
c. Cihaz, ameliyattaki tüm ölçümleri kaydetmesinin yanında, sağ ve sol
olmak üzere (rekürrenlarengeal sinir, vagus siniri ve süperiorlarengeal
sinir) toplam en az 6 farklı kayıt olanağı sunmalıdır ve bu kayıtların
tümünü istenildiğinde dahili veya harici yazıcıdancıktı olarak
verebilmelidir.
d. Ameliyat esnasında gerçekleştirilen ölçümler PDF şeklinde USB
hafıza kartı ile alınabilmelidir. Bu özellik sayesinde verilerin
saklanması ve transferi kolayca yapılabilmelidir.
e. Cihaz kolay kullanım amacı ve ameliyathanede operasyon esnasında
cerrahın uzak mesafelerden de ekranın görebilmesi için yeterli
büyüklükte dokunmatik bir ekrana sahip olmalıdır. Bu ekranda yer
alan sanal klavye sayesinde veri girişleri yapılabilmelidir.
f. Cihaz kolay kullanılabilmesi ve hata yapma riskini minimize etmek
amacı ile cihazın tüm menüleri tercihen Türkçe olmalı veya basit
kullanıma
uygun
İngilizce
olmalı,
sesli
ve
görsel
uyarıları
yapabilmelidir.
17. Cihaz sürekli sinir ölçümü yapabilecek özellikte olmalıdır. Sürekli sinir
351-357
SMT1181 ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER
MONİTORİZASYON İÇİN
ölçümü esnasında prob kullanılarak ölçüm yapılması gerektiği durumlarda,
geçişler otomatik veya cihaz üzerinden yapılabilmelidir.
a. Cihaz
ile
kullanılacak
endotrakeal
tüp
ve
bipolarveya
monopolarproblar, oluşabilecek hata ve yanlış negatif sinyali
engelleyebilmek amacı ile cihaz ile uyumlu olmalıdır.
b.
Cihaz ameliyat raporlarını (hasta bilgileri, doktor bilgileri, operasyon
sırasında
alınan
sinyaller)
v.b.
verileri
istendiğinde
raporlandırabilmelidir.
18. Tiroid cerrahisinde sinir stimulasyonu esnasında sinirin hasar görmesini
ve sinir yorgunlugu riskini önlemek amacı ile maksimum akım en fazla 5
mA ile sınırlandırılmış olmalı veya 3 mA sonrası akım ile çalışmak için
cihaz kullanıcıyı uyarmalıdır.
a. Cihaz daha efektif analizler ve daha ekonomik kullanım için tek bir
sayfada çoklu sinyalleri ve ameliyat bilgilerini ek bir ücrete tabii
olmaksızın raporlayabilmelidir.
b. Cihaz gerektiğinde Ethernet ve/veya wifi yardımı ile üretici firmaya
bağlanabilir yapıda olmalı ve veya olası yazılımsal güncellemeler
cihaz üzerinden hızla yapılabilir olmalıdır.
19. Cihaz ameliyatta daha fazla kontrol sağlamak
amacı
ile,Stimulasyonprobu doku ile temas ettiğinde ses ile uyarı verici özellikte
olmalıdır.
20. Cihaz İlgili ameliyat datalarına ulaşabilmek ve karşılaştırmalı analizler
yapılabilmek amacı ile 10.000 adet ameliyat verisini dahili veya harici
hafızasına kaydetmeli ve ameliyatın ne zaman nerede ve hangi hekim
tarafından yapıldığını belgelemek adına bu çıktı üzerinde hasta ile ilgili tüm
bilgiler yer almalıdır.
351-357
SMT1181 ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER
MONİTORİZASYON İÇİN
Genel
Hükümler:
22. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
358-360
SMT1574-ENDOTRAKEAL TÜP (LAZER KORUMALI)
1. Lazere karşı dirençli olmalıdır.Yanmaz ve alev almaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Tümcerrahilazertipleriileuyumluolmalıdır.
3. Oral venazalentübasyonauyguntipleriolmalıdır.
4. Lazerışınınınyanlışlıklatüpşaftınadeğmesihalindelazerışınınıdefokuseederekdokuyaralanm
asınıengellemelidir.
5. Atravmatikentübasyonauygunolmalıdır.
6. Çiftkaflıvekafsızmodelleriolmalıdır.
7. Ölçüleri; iççapı 3mm-8mm, dışçapı 5mm-13,4mmolmalıdır.
8. Kafın pilot balonunun tek
yönlü valf sistemi ve tüpün veya pilot balon üzerinde tüpün iç
çapı ve markası yazılı olmalıdır.
SMT1541 ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALLİ BALONLU
361-373
SMT Temel
İşlevi:
1. Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında entübasyon işlemi acil
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Non toksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf
durumlardakullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
olmalıdır.
3. Ürünün faklı ölçülerde formları olmalıdır.
4. Tüp oral/nazal kullanıma uygun olmalıdır.
5. Tüpün ve/veya pilot balonun üzerinde tüp numarası (iç çapı) yazılı olmalı
ve bu yazılar kolaylıkla silinmemelidir.
Teknik
Özellikleri:
6. Tüp kaflı olmalı, kaf düşük basınç, yüksek hacim ve fusiform şekilde
olmalı ve şişildiğinde yapısı bozulmamalıdır.
7. Kaflar pilot balonla şişirilmeli, pilot balon üzerinde geri
kaçışı
engelleyen valf olmalıdır
8. Kafın üst kısmında ses telleri çizgisi olmalıdır.
9. Tüpün ve/veya pilot balonun üzerinde numara yazılı olmalıdır
10. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik
olmamalıdır
11. Kaf pot yapmamalıdır, vokal kordlara takılmamalıdır
12. Tüpün üzerinde birer cm aralıklarla derecelendirme olmalıdır.
13. Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir.
14. Tüpün iç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşayarak trakeaya zarar vermeden
entübasyon yapmaya olanak sağlayan özellikte olmalıdır.
15. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi
olmalıdır.
16. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta
ve atravmatik olmalıdır.
17. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
18. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalıdır.
19. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır.
1
SMT1541 ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALLİ BALONLU
Genel
Hükümler:
20. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
361-373
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
21. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
2
ayrı
SMT1370 TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ
374-377
SMT Temel
İşlevi:
1. Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında entübasyon işlemi acil
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf
durumlardakullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
olmalıdır.
3. Ürünün faklı ölçülerde formları olmalıdır.
4. Tüp oral/nazal kullanıma uygun olmalıdır.
5. Tüpün üzerinde birer cm aralıklarla derecelendirme olmalıdır.
6. Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir.
Teknik
Özellikleri:
7. Tüpün iç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşayarak trakeaya zarar vermeden
entübasyon yapmaya olanak sağlayan özellikte olmalıdır.
8. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi
olmalıdır.
9. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta
ve atravmatik olmalıdır.
10. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
11. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalıdır.
12. Üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerini görülerek trakeal
tüpün doğru yerleştirilmesini sağlamalı, tüpün üzerinde derecelendirme
çizgileri bulunmalıdır.
13. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır
Genel
Hükümler:
14. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
1
ayrı
378-385
SMT3679-ENJEKTÖR, DENTAL
1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Kilit mekanizması ile gerek enjeksiyon gerekse irrigasyon esnasında enjektörün iğne
kısmının ayrılmasını engellemelidir.
3. Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır. (Sıvı verirken veya çekerken aşırı
güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.)
4. İlgili ürünler TS EN ISO 7886-1 standartına uygun olmalıdır.
5. Nontoksik olmalıdır.
6. Pistonu lastik veya silikon contalı ve kolay hareket edebilir olmalıdır.
7. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalıdır.
8. Piston ilaç enjekte ederken kolay kontrol edilebilmeli ve kontrol dışı fazla ilaç
enjeksiyonuna neden olmamalıdır.
9. Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde
tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak
şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
10. İğne ucu künt ve çapaklı olmamalıdır.
11. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır.
12. Steril olmalıdır ve ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.
SMT1995ENTEGRE ARTERİYEL FİLTRELİ OKSİJENATÖRLER YETİŞKİN
386-387
SMT Temel
İşlevi:
1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme 2. Sistemde heatexchanger paslanmaz çelik, poliüretan veya PET’den imal edilmiş
olmalıdır.
Tanımlama
3. Oksijenatördeentegrearteriyal filtre bulunmalıdır. Bu özellik ayrı bir filtre ile
Bilgileri:
sağlanmamalıdır.
4. Oksijenatörde dolaşımdaki kan atmosferik basınca açık yapıda olmalıdır.
5. Oksijenatördevenöz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile gerçekleşmelidir.
6. Oksijenatördeentegrearteriyal ve venöz kan numunesi alma sistemi olmalıdır.
7. Oksijenatördeentegrearteriyal ve venöz kan ısı sensörleri bulunmalıdır.
8. Oksijenatörün kurulumu kolay olmalı, az sayıda yardımcı aksesuar
gerektirmelidir.
9. Oksijenatörde hastaya bağlanmadan önce perfüzyoniste hava çıkarma olanağı
sağlayan “resirkülasyon devresi” olmalıdır.
10. Oksijenatördearteriyel çıkışta gerektiğinde kullanılmak üzere (koroner perfüzyon
kan kardiyoplejisi vb.) ek bir kan çıkış portu bulunmalıdır.
11. Oksijenatör kaplanmış olmalı, platelet yapışmasının ve protein denatrasyonunun
önüne geçilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
12. Oksijenatördemembran yüzey alanı en az 1.65 m2 - en fazla 2,5 m2 olmalıdır.
13. OksijenatördeVenöz ve Kardiyotomi rezervuarı aynı kompakt yapı içinde
bulunmalı,rezervuarın maksimum hacmi 4000-4500 ml olmalıdır.
14. Oksijenatörde prime volüm maksimum 340ml olmalıdır.
15. Oksijenatörde minimum çalışma volümü 250(±50)ml olmalıdır.
16. Oksijenatörün minimum kan akış hızı (flow rate) en fazla 1lt/dk olmalıdır.
Oksijenatörün maksimum kan akış hızı (flow rate) en az 7lt/dk olmalıdır.
17. Oksijenatördegradiyent 4 L’de 120 mmhg dan fazla olmamalıdır.
18. Oksijenatörün 7L/dak kan akışındaki O2 transfer oranı 470(±100) ml/dk ve CO2
transfer oranı 350 (±100) ml/dak olmalıdır.
19. Arteriyel filtre 40µ’dan fazla olmamalıdır.
1
SMT1128 SET, POMPA, ENTERAL BESLENME, GRAVITY
SMT Temel
İşlevi:
388
1. Sindirim sisteminin kullanılamaması durumunda damarlara doğrudan
yerleştirilen
bir
kateter
yoluyla
gerçekleştirilen
beslenme
durumlardakullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Set en az 1000 ml 'lik hacme sahip olmalı ve üzerinde ölçü işaretleri
olmalıdır.
3. Setin feeding tüpe bağlandığı konnektör her çapta tüpe uygun olmalıdır.
4. Setteki ürünün hızını ayarlayan klempi bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
Genel
Hükümler:
5. ÜrünSteril
ve
Sterilizeyi
bozmadan
açılabilecek
şekilde
paketlenmişolmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
1
ayrı
SMT4077ENTÜBASYON TÜP STİLE
SMT Temel
İşlevi:
389-394
1. Solunum yolunu güvenlik altına almak veya solunumu kontrol etmek
amacıyla
trakea
içine
bir
tüp
yerleştirilmesi
esnasında
tüpün
yerleştirilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırmak, zor entübasyonda
kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
SMT
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
1. Ürünün, tüp yerleştirmesi ve değiştirilmesi için tasarlanmış stile ve zor
Entübasyon için tasarlanmış buji (gaude) şeklinde çeşitleri olmalıdır.
2. Ürünün stile tipinde 2.5-4.5 mm küçük boyut, 5.0-8.0 mm orta boyut, 8.5-10.
büyük boyut olmak üzere en az 3 boy seçeneğine sahip olmalıdır.
3. Ürünün zor entübasyon için tasarlanmış olan elastik buji şeklindeki türlerinde ise
Kullanıcının tercihine göre değişik boy ve ebatta seçenekleri olmalı ayrıca tip de
Tüp değişimi için tasarlanmış farklı modelleri bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
Entübasyon stilesi tipi:
1. Esnek, kolay şekil verilebilir, PVC kaplı, alüminyum bir telden yapılmış olmalıdır
2.
İstenilen şekil verilebilmelidir.
3.
Giriş ve çıkışı kolaylaştıran kaygan bir yüzeye sahip olmalıdır.
4. Travma oluşturmayan yumuşak distal bir uca sahip olmalıdır.
5. 25 cm (±2) den kısa 36 cm’den (±2) uzun olmamalıdır.
Zor entübasyon buji (guide) tipi:
1. Ürün zor entübasyonlarda kullanılmalıdır.
2. Ürün çapı 14 ch (±1) olmalı, uzunluğu ise70 cm. (±2) olmalı ve 6 numaradan
Büyük Endotrekeal tüplerle kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün oksijen girişine uygun lümene sahip olmalıdır.
4. Görüntüleme gerektirebilen durumlardan dolayı ürün üzerinde
x-ray özellikli çizgileri bulunmalıdır.
5. Ürünün ucu atravmatik ve açılı olmalıdır.
SMT4077ENTÜBASYON TÜP STİLE
389-394
6. Ürün şekil verilebilir özelikte olmalıdır.
7. Ürün üzerindentrakeal tüpün kolay ilerlemesi için pürüzsüz olmalıdır.
8. Oksijen bağlantısı ve ventilatör devresi girişi için 2 farklı konektörü olmalıdır.
9. Oksijen bağlantısının Lumenitasarımı sayesinde 11ch,14 ch,15 ch,ve 19 ch girişli
Uyumlu olmalıdır.
Zor entübasyon tüp değiştiricibuji tipi :
1. Ürün zor entübasyondatüp değiştirmede kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün yarı sert ve hava geçişini sağlayacak lümeni olmalıdır.
3. Ürün üzerinde derinlik işaretleri olmalı ve zararlı madde ve lateks içermemelidir.
4. Ürün görülebilen bir renkte ve üzerinde cm cinsinden ölçüsü olmalıdır.
5. Mono blok gövdeli konektör ile hem solunum çantasına hem de oksijen
Tüpüne bağlanabilir olmalı ve iki bağlantı için ayrı konektöre ihtiyaç
Duymamalıdır.
Oksijen konektörü ürün ile ambalajlanmış olmalıdır.
Genel
Hükümler
1. Ürün tek kullanımlık ve steril ambalajda teslim edilmelidir.
2. UTS kaydı olmalıdır.
SMT1182-EPİDURAL İĞNE
395-396
SMT Temel
İşlevi:
1. Epidural anestezide kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Tuohy tipinde olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Güvenli uygulama için ergonomik tutma aparatı olmalıdır.
4. Şeffaf lock bağlantılı olmalıdır.
5. İğne üzerinde 1 cm’lik uzunluk işareti olmalıdır.
6. Renk kodlu mandreni olmalıdır.
7. Ürün malzeme tanımında belirtildiği şekilde, istenilen çap ve
uzunlukta
olmalıdır.
8. Anatomik yapıları geçerken iğne eğilip bükülmemelidir.
Genel
Hükümler:
9. Steril paketlenmiş, disposable ve ambalaj üzerinde son kullanım tarihi
belirtilmiş olmalıdır.
SMT1436 EYESHİELD, GÖZ KORUMA BARİYERİ
397
SMT Temel
İşlevi:
1. Hastanın görebilmesini sağlayacak şekilde saydamolmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Sert materyalden üretilmişolmalıdır.
3. Kenarları son derece düzgün olmalıdır, keskinolmamalıdır.
4. Universal tipte olmalıdır: sağ veya sol gözekullanılabilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
5. Üzerinde düzgün açılmış havalandırma delikleribulunmalıdır.
6. Havalandırma deliklerden biri tam ortayagelmelidir.
Genel
Hükümler:
1
398-401
SMT3692- BANDAJ, FİLE
1. File Bandaj file şeklinde üretilmiş olmalı, esnek olmalı, malzeme adında belirtilen
ebatlarda olmalıdır.
2. Ürün gerilmemiş halde minimum 9 m, gerilmiş halde 25 metrelik ambalajlarda
olmalıdır
3. Hasta hareketini ve kan dolaşımını engellememeli, ciltte alerji-irritasyona neden
olmamalı, terlemeye neden olmamalıdır. Bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı
yerden
kaymamalıdır
(ayağa
kalkıldığında
veya
ekstremite
hareketi
ile
toplanmamalıdır).
4. Ürün Helenka ya da lateks ile koton ipliğinin düğümlenmesinden üretilmiş olmalıdır,
makasla kesildiğinde sökülmemelidir.
5. Ürün gerektiğinde steril edilebilir olmalıdır.
6. Her kutunun üzerinde kullanım yeri, numarası ve kullanılacak bölgenin şekli
resimlerle gösterilmeli; numarasına göre el, kol, bilek, bacak, göğüs, sırt, gövde ve baş
için kullanıma uygun olmalıdır.
7. İhtiyaç duyulan miktar kutudan rahatlıkla alınabilmeli, kutuda kalan miktar kolayca
kesip kullanmaya uygun olmalıdır.
8. Bandaj yırtılma veya iplik atma olmaksızın istenilen noktadan ve istenilen yönde
kesilebilmelidir.
402-409
SMT1737 FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN
1. Fistül iğneleri, tek kullanımlık ve steril olmalı, alınma tarihinden itibaren en az 2 yıl
miadlı olmalıdır.
2. Fistül iğneleri ünitelerin isteği doğrultusunda 15G, 16G, 17G veya 18G
aralığındaseçenekleri olmalıdır.İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik, pürüzsüz,
apirojen, nantoksik ve atravmatik yapıda olmalıdır.
3. Her iki fistül iğnesinde de iğne boyları 2 - 3cm aralığında, fistül iğneleri tüp uzunluğu 1530cm olmalı, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır.
4. Arter fistül iğnesinde de dinamik kan akımını sağlamak ve iğnenin damar duvarına
yapışmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliği olmalıdır.
5. Fistül iğneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
6. Arter iğnelerinin kırmızı, ven iğnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır.
7. Arter ve ven fistül uçları 360 derece kendi etrafında dönecek şekilde olmalıdır.
8. İğneler tüm arter - ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
SMT1151 FOLEY SONDA, ÜÇ YOLLU
410-419
SMT Temel
İşlevi:
1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Sonda uzun süreli kullanımlarda sertleşmemesi ve tahriş olmayı engellemesi
için %100 silikondan ve/veya doğal lateksten ve/veya
silikolateksten
yapılmış olmalı ve dokuda travma oluşturmamalıdır.
3. Sonda 3 yollu olmalı ve ucu en az 2 delikli olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta
olmalıdır.
5. Silikon sondalarda ürünün radyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak
çizgi bulunmalıdır.
6. Balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı
sondalarda 1cm ± 2 mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam
oturmalı ve mesanede asılı kalmamalıdır.
7. 10 numaraya kadar küçük sondalar mandrenli olmalıdır.
8. Mandreni olan küçük numaralı sondalar yumuşak olmalıdır.
9. Büyük numaralı sondalar erkek üretrasına kolayca takılabilecek sertlikte olmalı
fakat bu sertlik dokuda travma oluşturacak kadar fazla olmamalıdır.
10. Balon kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su kolay ve
tamamen boşalmalıdır.
11. Balon şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalıdır.
12. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 1-50 cc olmalı, balon tek taraflı değil,
lümen çevresinde simetrik şişmelidir.
13. Balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli,
extra bir güç gerektirmemelidir.
14. Balon şişirildikten sonra valf sondada sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da
valf enjektöre takılıp geri çıkmamalı ve valf balonu şişirme işlemini
zorlaştırmamalıdır.
15. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmelidir.
16. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte
olmalıdır. (İç paketinin her iki tarafın en kısmında 5(±2)cm’lik çekince kolayca
kopacak şekilde kesme işareti olmalıdır.)
17. Sondanın çapı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın “Y” ucunda
belirtilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
18. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
SMT1151 FOLEY SONDA, ÜÇ YOLLU
410-419
SMT1813- FORSEPS KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA
420-422
SMT Temel
İşlevi:
1. Gastrointestinal sistemindeki (GİS) yabancı cisimleri çıkarmak amacıyla
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Timsah ağızlı, Fare Dişli, Fare Dişli ve Timsah ağızlı, Tripod ve Tetrapod
Teknik
Özellikleri:
3. Forseps uzunluğu 150-250 cm arasında olmalı, ebatlar hastanenin ihtiyacına
üretilmiş olmalıdır.
olmak üzere çeşitli formları olmalıdır.
göre temin edilebilmelidir.
4. Forseps kalınlığı 2-3,2 mm’lik endoskop kanallarında rahatlıkla geçebilecek
özellikte, muhtelif ölçülerde, tutamak kısmı plastik veya metal olup tek elle
kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
5. Timsah ağızlı forsepslerde; Forseps ağız açıklığı 2-15 mm arasında açılmalı
ve timsah ağızlı tipte olmalıdır. Yaysız veya yaylı mekanizmaya sahip
olmalıdır.Döndürülebilir özellikte olmalıdır.
6. Fare dişliforsepslerde; Forseps ağız açıklığı 2-15 mm arasında açılmalı ve
fare dişli olmalıdır. Yaysız veya yaylı mekanizmaya sahip olmalıdır.Tercihe
göre döndürülebilir veya döndürülemez özellikte olmalıdır.
7. Fare dişli ve timsah ağızlı özelliklerin birlikte olduğu forsepslerde; Forseps
ağız açıklığı 2-15 mm arasında açılmalıdır. Kapakçıkların alt kısmında sağda
ve solda olmak üzere 3’er adet diş olmalı, kapakçıkların üst kısmında ise iç
içe geçen fare diş yapısında tutacak olmalıdır. Yaysız veya yaylı
mekanizmaya
sahip
olmalıdır.
Tercihe
göre
döndürülebilir
veya
döndürülemez özellikte olmalıdır.
8. Tripod forsepslerde; Tel yapısı, uç kısımlar içe dönük ve atravmatik yapıda
olmalıdır.Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri ve polipleri rahat bir
şekilde yakalayabilmesi için 3 telli şekilde olmalıdır.Yabancı cisim çıkarma
işleminde tutuşu daha da güçlendirmek için tellerin yapısı asimetrik
olmalıdır.
9. Tetrapod forsepslerde; Tel yapısı, uç kısımlar içe dönük ve atravmatik
yapıda olmalıdır. Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri ve polipleri
rahat
SMT1813- FORSEPS KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA
420-422
bir şekilde yakalayabilmesi için 4 telli şekilde olmalıdır.Yabancı cisim
çıkarma işleminde tutuşu daha da güçlendirmek için tellerin yapısı asimetrik
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
SMT1219- BİYOPSİ FORSEPSİ, KOLONOSKOPİK
423-425
SMT
Temel
İşlevi:
1. Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalı ve biyopsiyi kolay keserek yeterli dokuyu almalıdır.
2. Forseps dar alanda biyopsi almayı kolaylaştırıcı özelliklere sahip olmalıdır.
SM
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. 1,8 mm - 3,8 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde
olmalıdır.
4. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Teslimedilecekbiyopsiforsepsleri,
kurumunihtiyacınagörekaplıveyakapsızolaraktercihedilecektir
6. İğneliveiğnesizforsepslerdeforsepsuzunluğu 120-260 cm arasında,
forsepsağızgenişliği 1-7 mm arasındamuhtelifölçülerdeolmalıdır
7. Jumbo forsepslerdeforsepsuzunluğu 90-240 cm arasında, ağızgenişliği 4-8
mm arasındamuhtelifölçülerdeveağızderinliğienaz 2,8 mm olmalıdır.
8. Oval forsepslerdeçalışmauzunluğu 230 ±10 cm, çenedışçapıenaz 2 mm
olmalıdır.
9. Makasuçluforsepslerdeforsepsuzunluğu
90-240
cm
arasındaolmalıveforsepsağzıkesmeyeuyumlumakasşeklindeüretilmişolmal
ıdır.
10. Distal
kaplamasıçalışmakanalındakaymayıkolaylaştırıcımateryalilekaplıolmalıdı
r.
Genel
Hükümler:
11. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde orijinal ambalajında paketlenmiş
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Ambalajüzerindeçalışmauzunluğu, kanalçapı, forsepsindışçapıbilgileri yer
almalıdır.
SMT1652-GİRİŞ İĞNESİ, PERKÜTAN
426
SMT Temel 1. Her türlü perkütan girişimlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. İğne kalınlığı 18-19 G olmalıdır.
3. İğne boyu en az 15cm olmalıdır.
4. İğne, mandreni ile birlikte sunulmalıdır.
5. İğne lümeni 0,038’’ kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
6. İğne ucu ‘‘kalem ucu’’ ya da “Balık ağzı” şeklinde olmalı, içerisinden
atılan kılavuz teli deforme etmemelidir.
7. İğnenin üzerinde birer santimetrelik işaret çizgileri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
8. İğne kılıfı sert metalden üretilmeli giris sırasında kolay bükülmez
özellikte olmalıdır.
9. İğne ucu ultrason eşliğinde kullanıldığında görüş kolaylığı sağlayacak
echo tip özellikte veya X-RAY ortamında görüş kolaylığı sağlayacak
özellikte olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
SMT2096 GİRİŞ İĞNESİ, SELDİNGER
SMT
Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
427-431
1. Girişimsel işlemlerde damara giriş ,kılavuz telin yerleştirmesi için
tasarlanmış olmalıdır.
2. Kanül14G,16G, 18G, 20G, 21G, 22 G olmalı ve uluslararası renk koduna
uygun renkte renkli olmalıdır.
3. Yetişkin için 7cm den kısa olmamalı, pediatrik için toplam uzunluğu 3-3.5
cm veya daha kısa olmalıdır.
4. İç lümeni 0.038 guidewire kullanımına uygun genişlikte olmalıdır.
Teknik
5. İğneler dayanıklı çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.
Özellikleri:
6. İğneler tek parça veya iki parçalı olmalıdır.
7. İğnenin hub kısmı şeffaf görülebilen, rahat tutulmayı sağlayacak kanatlı
polikarbonatolmalıdır.İçyapısı
guidewire
geçişini
takılma
yapmadan
sağlamalıdır.
8. İğnenin iç stylet'inin ucu, damara girişi kolaylaştırması açsından keskin
olmalıdır.
9. İki parçalı iğnelerde dış kanül ucu atravmatikkünt olmalıdır.
10. Standart enjektörler ile kullanılabilmelidir.
Genel
11. Disposable olmalıdır.
Hükümler:
12. Steril olmalıdır.
1
SMT1590 GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ SOLÜSYONLARI
GLUTATYONLU / GLUTATYONSUZ
432
SMT Temel
İşlevi:
1. Ürün ekstraoküler ve intraoküler kullanım amaçlı yıkama solüsyonu özelliğinde
olmalıdır ve göz cerrahisinde kullanılabilmelidir.
SM Malzeme 2. Beher ml’de Sodyum klorür (NaCl) %0,64, Potasyum klorür (KC1) %0,075,
Tanımlama
kalsiyum klorür dihidrat (CaC12»2H20) %0,048, magnezyum klorür
Bilgileri:
heksahidrat (MgC12*6H20) %0,03, sodyum asetat trihidrat (C2H3Na02*3H20)
%0,39, Sodyum sitratdihidrat (C6H5Na307*2H20) % 0,17, Sodyum hidroksit
ve/veya Hidroklorik asit (pH'yi ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su içeren steril
fizyolojik tuz içermelidir.
3. Sterilize edilmiş 500 ml’lik plastik veya cam bir ambalaj içinde bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Yıkama solüsyonunun asit tampon kapasitesi = 0,0014 M/L/pH; baz tampon
kapasitesi = 0,00019 M/L/pH olmalıdır.
5. İğnenin ya da transfızyon aparatının torbanın iç çeperine zarar vermemesi ve
aseptik olarak takılabilmesi için tıpanın üzerinde işaretli alanı olmalıdır.
6. Gerektiğinde göz içi basıncını algılayan bir cihazla beraber kullanılabilmeli,
kullanım sırasında yüksek basınçlara dayanabilmeli ve patlamamalıdır. Ayrıca
bu tür cihazla kullanıldığında cihaz tarafından otomatik olarak algılanabilme
özelliğinde olmalıdır.
Genel
Hükümler:
7. Ürünün üzerinde üreticisi, üretim ve son kullanma tarihleri, sıcaklık için saklama
koşulları ve sterilizasyon edildiği teknik bulunmalıdır.
1
SMT1263-KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI, TEK PARÇALI, KAPALI
SMT Temel
İşlevi:
1.
Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve
torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
433
Torba ağız kısmındaki adaptör çapı 10 mm-100 mm arasında ve kesilebilir
olmalıdır.
3.
Yetişkin ve/veya pediatrik boyutlarda olmalıdır
4.
Torba ağız kısmında torbayla tek parça olan adaptör olmalıdır. Adaptör lateks
içermeyip cilde yapışan kısmı alerjik olmamalıdır.
5.
Adaptör, hasta cildine rahat bir şekilde yapışmalı ve istem dışı çıkmamalıdır.
6.
Torba içerisinde filtre üzerinde gaita bulaşını engellemek için bir film tabaka
olmalıdır.
7.
Torbanın filtresi hem organik hem de inorganik gazları absorbe edebilmelidir.
8.
Torbalar terlemeyi önleyici, ıslansa da çabuk kuruyan, su geçirmez dokumasıznonwoven materyalden üretilmiş olmalıdır.
9.
Genel
Hükümler:
Torba üzerinde kod numarası olmalıdır.
10. Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.
434-435
SMT1269-LAPAROSKOPİK GRASPER
1.
Laparoskopikgrasper endoskopik/laparoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2.
Laparoskopikgrasperin şaft uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
3.
Grasperlerin şaftının çapı 5 mm olmalıdır.
4.
Laparoskopikgrasper 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5.
Laparoskopikgrasperın uç kısmı rahat kullanım açısından kullanıcının tercihine göre
künt, çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı, timsah dişli, fare dişli, retrograd, marylandveya
düz olmalıdır.
6.
Laparoskopikgrasper tutacının ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine
sahip olmalıdır.
7.
Kapandıktan sonra dokuyu bırakmayacak şekilde kilit mekanizması olmalıdır.
8.
Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat
renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. Yalıtkan malzeme monopolar koter
esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin eklemli
kısmını da içine alacak şekilde kaplı olmalıdır.
9.
Çene uzunluğu en az 17mm, çene açıklığı en az 20mm olmalıdır.
10. Maryland grasperlerde ağız kısmı diseke edici özellikte olmalıdır.
11. Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş
olmamalıdır.
12. Laparoskopikgrasper şaftını kaplayan yalıtkan materyal vaka boyunca sürtünme
ile
yırtılmamalı ve şafttan ayrılmamalıdır.
13. Laparoskopikgrasperin ağzı operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı
sağlamalıdır.
14. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
SMT2714 GREFT, TÜP, DÜZ
SMT Temel
İşlevi:
436-462
1. Arteryel anevrizmalarda ve damar tıkanıklıklarında kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme 2. Greftdakron olmalıdır.
Tanımlama
3.
Greft çapı: vasküler 30cm altı için 6- 8-10- 12- 14- 16- 18- 20- 22- 24- 26- 28Bilgileri:
30- 32-34- 36 mm ve en az 30 cm altı olmalı, vasküler 30 cm ve üstü için 6- 810- 12- 14- 16- 18- 20-22- 24- 26- 28- 30- 32- 34- 36mm ve en az 30 cm
olmalıdır.
4. Greft istenilen uzunlukta olmalıdır.
5. Greftlerkollojen veya jelatin kaplı olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Greftleroblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında
örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
7. Greftler yumuşak ve kullanımı kolay olacaktır.
8. Greftler beyaz renkte olmalıdır.
9. Greftlerin sıvı geçirgenliği (porosite) <10 cc/dk/cm2 olmalıdır.
10. Greftlerde dışta spiral bulunmayacaktır.
11. Düzgün implantasyonu kolaylaştırmak için greft boyunca radyoopak çizgiler
bulunmalıdır.
12. Greftlerbasıncadayanıklıolmalıdır.
Genel
Hükümler:
13. Steril paketlerde, ilk sterilizasyon sonrası tekrar sterilizasyon yapılmamış halde
olmalıdır.
1
SMT2101-GUİDİNG KATETER
SMT Temel
İşlevi:
463-593
1. Kateterler, kıvrımlı damarlara uygun olmalı ve yüksek torkabilite değerlerine
sahip olmalıdır.
SM Malzeme 2. Kateter, naylon veya polyester veya pebax malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Tanımlama 3. 5Fr ölçülerinde olanlar sağ judkins, LIMA ve multipurpose kateteri
özelliklerinde olup iç lümeni standart koroner stentleri ilerletilebilecek kadar
Bilgileri:
geniş uç delikli girişimsel amaçlı kullanılan kalp kateterleridir. Kateterin
radyoopasitesi yüksek, ucu damar zedelenmesinin azaltıcı özellikte (SOFT tip)
olmalıdır.
4. Kateter; 5F çap için en az 0.054inch, 6F çap için en az 0.070inch, 7F çap için en
az 0.078 inch ve 8 F çap için en az 0,088 inch iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır.
5. Kateter, kullanılacak yerlerine göre 90 ve 100 cm'lik uzunluk seçeneklerine
sahip olmalıdır.
6. İhaleyi kazanan firma aşağıda listede bulunan kılavuz kateterleri elinde
bulundurmalı ve ihtiyaca göre istenildiğinde değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
Koroner kılavuz kateterler:
 7F AR1-2-3, 7F AL0.75-1-1.5-1.75-2 -3, 7F R3.5-4-4.5-5-6
 7F IM-İMA, 7F LES 3.0-3.5-4.0-4.5, 7F RES 3.5-4.0-4.5-5.0,
 7F SONES CURVES/MAC, 7F LİMA, 7F LCB, 7F RCB, 7F HOKEY
STİCK(HS), 7F MP, 7F MB,7F MP 1-2-3, 7F MPA 1-2-3, 7F VL 3-3.5-44.5-5, WRP, Q 3-3.5-4-4.5-5, ML, RC
 7F L3.5-4-4.5-5-6 , 7F SRC 3-3,5-4,0-4,5-5,0
 EKSTRA BACK UP (EBU); 7F EBU 3.5- 3.75- 4-4.5
kateterler delikli/deliksiz olmalı ve bu 7F kateterlerin 5F, 6F, ve 8F
kalibresindeki eşdeğer kateterler verilebilmelidir.
7. RADYAL Guiding Kataterler için;
 5F L3.5/3.75/4/4.5
 5F R1/1.5/2
 5/6F TİG3/3.5/4/4.5/5
 6F KİMNY
 5/6F MRADYAL
Teknik
Özellikleri:
8. Kateter hubdan ucuna kadar devamlı aynı ölçüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
9. Kateterler, 1/1 manipülasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya
sahip olmalıdır.
10. Kateterler, kıvrımlı damarlara uygun olmalı ve yüksek torkabilite değerlerine
sahip olmalıdır.
11. Kateterin iç kısmı friksiyonu azaltmak amacıyla "PTFE" kaplı veya özel kaygan
bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Trombo rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç
yüzeye sahip olmalıdır.
12. Kateterin gövdesi kink rezistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ
örgü sistemine sahip olmalıdır.
13. Kateterin uç kısmı yüksek derecede radyopak olmalıdır.
14. Kateterin ucu yumuşak atravmatik olmalı, işlem sırasında hastanın vücut
sıcaklığına bağlı olarak uç şekli bozulmamalı ve back-up özelliğini
kaybetmemelidir.
1
SMT2101-GUİDİNG KATETER
Genel
Hükümler:
463-593
15. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılara kalan
değişik ölçüdeki ve/veya konfigürasyondaki malzemeleri istenilen ölçüdeki ve/
veya konfigürasyondaki malzemelerle değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 3
işgünü içinde gerçekleştirilmelidir.
2
SMT1071 HASTA ISITMA BLANKETİ
SMT
Temel
594-600
1. Hastaların vücut ısısını korumak, hipotermiyi önlemek veya tedavi
etmek amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
İşlevi:
SM
2. Battaniye nonwoven materyalin polipropilen veya polietilen materyal
Malzeme
ile lamineedilmesinden üretilmiş olacak ve ürünün pediatrik ve
Tanımlama
yetişkin tipleri olacaktır.
Bilgileri:
3. Battaniye boyu yetişkin için en az 195 (iki yüz ) cm, eni en az 90
(doksan) cm olacaktır.
4. Pediatrik olanlarda ise boyu en az 90 cm, eni ise en az 60 cm olmalıdır.
5. İhale sözleşme süresi içerisinde 200 battaniye sarf kullanım
karşılığında hastaneye 1 adet hasta ısıtma cihazı verilecektir. Sözleşme
süresinden hemen sonra, hastaneye verilen hasta ısıtma cihazı firmaya
geri verilecektir.
Teknik
Özellikleri:
6. Battaniye radyolusen özellikte olacaktır.
7. Battaniye lâteks içermeyecektir.
8. Cihaz güvenli hasta ısıtma amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
9. Cihaz aktif ısıtma sağlayan sıcak hava üfleyerek konvektif ısıtma
özelliğinde olmalıdır.
10. Cihaz birlikte kullanıldığı battaniyelerde uniform bir dağılım
sağlamalıdır.
11. Cihaz 32 veya 34C derece, 38(+/-1) veya 40C derece, 43 veya 45C
derece veya 47C derece olmak üzere en az 3 adet ısı ayarına sahip
olmalıdır
12. İlgili ısı ayar düğmesi seçildiğinde cihaz üzerinde o ısıya ait ışık
yanmalıdır veya cihaz üzerindeki ekrandan seçilen ilgili sıcaklık değeri
görülebilmelidir. Isı ayalarındaki tolerans ±2,5 C° olmalıdır.
13. Hortum çıkışında veya cihazda bulunan sensör cihazın ayarlanan ısıda
çalıştığını doğrulamalıdır.
14. Cihaz içerisinde bulunan filtre 0,3 Va veya microna kadar filtreleme
özelliğine sahip olmalıdır.
15. Cihaz
ameliyathane
içerisinde
taşınmasını
kolaylaştıracak
ve
SMT1071 HASTA ISITMA BLANKETİ
594-600
kullandığı battaniyelerin muhafazasını sağlayacak üzerine monte
edilebildiği orijinal arabasıyla verilmelidir veya serum askısına, yatak
başlarına monte edilebilir özellikte olmalıdır.
16. Cihaz üzerinde hata (fault) ve aşırı ısınma (overtemp) uyan ışıkları
veya ilgili ekran görseli bulunmalıdır.
17. Hata durumlarında cihazın alarm sistemi devreye girmeli ve ses ile
uyarı yapmalıdır. Alarmı devrede olması durumunda cihaza verilen
komutlar bloke edilmelidir.
18. Cihaz üzerinde bulunan hortumun battaniye bağlantı noktasında
battaniyelerin bağlanacağı nokta tanımlanmış olmalıdır.
Genel
Hükümler:
19. Battaniye tek kullanımlık olacaktır.
SMT1742-HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, ÇİFT LÜMENLİ
SMT
601-605
Temel 1. Kateter iki lümenli olup, hemodiyaliz veya aferez tedavisi için kısa süreli
İşlevi:
damar yolu sağlamak amacı ile pediatrik veya yetişkin için; femoralvene,
subclavienvene veya jugulervene uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme
2. Kataterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut
tanımlama
sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek
bilgileri:
şekilde olmalıdır.
3. Kateterin yetişkin için çapı; 11-12,5Fr aralığında ve uzunluğu; 12-25cm
aralığında, pediatrik için; 5-6,5-7-8-8,5-9-10-11F çaplarında ve isteğe göre720cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Kateterin lümenlerinin uzantıları, ‘yukarı doğru’, ‘aşağı doğru’, “şafttan
kıvrık veya lümenin içindeki telller aracılığıyla kıvrılabilir olmalıdır.
Kateter; ‘’Y’’, ‘’M’’ veya “U” görünümünde olmalıdır veya lümenlerin
içindeki telller aracılığıyla istenen görünüme getirebilir olmalıdır.
5. Katater gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır.
Kink olup
olmadığı test edilecektir.
6. Kateterin bulunduğu kit içinde yetişkin için; istenilen çap ve uzunlukta
geçici hemodiyaliz kateteri,kateter kalınlığı ile uyumlu en az 1 adet dilatör, 1
adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel,1 adet 17G veya 18G
ıntroducergiriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı, pediatrik için ise; 1
Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri, 1 adet
Introducer iğne, 1 adet 0.021-0.038 x 45-70cm tek el ile kullanılabilen özel
kılıfta J flexible Kılavuz tel, 1 adet istenilen çapta damar dilatörü, 2 adet
Enjeksiyon ve luer-lock kapağı bulunmalıdır.
7. Cilde sabitlenebilmesi için kolay dönebilen sütur halkası bulunmalıdır.
8. Çift lümenlikateterin üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi
renkli birer klemp veya klempler; beyaz renkte ise arter yolu için için
kırmızı ven yolu için mavi konnektörler bulunmalıdır. Ayrıca
üzerinde ketererin boyu, uzunluğuda yazılı olmalıdır.
lümen
SM malzeme
9. Kataterin dolum hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir.
tanımlama
10. Kateterin kenar delikleri bulunmalıdır.
bilgileri:
Teknik
11. Kateter radyo-opak olmalıdır.
Özellikleri:
Genel
12. Hemodiyaliz katateri mini kit şeklinde olmalıdır.
Hükümler:
13. Kateteralkol
ve
iyot
tabanlı
dezenfektanlarla
kullanıldığında
zedelenmemelidir.
14. Kateter kiti steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
15. Sterilizasyon yöntemi, son kullanım tarihleri ve kateterin uygulaması ve
kullanımı ile ilgili bilgiler setin üzerinde veya ayrıca bulunmalıdır.
16. Kateter kitinin üretim tarihinden itibaren raf ömrü minimum 3 yıl olmalıdır.
SMT1728 HEMODİYALİZ KATETERİ TÜNELLİ
606-609
SMT Temel
İşlevi:
1. Hemodiyaliz ve diğer extracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu
sağlamak amacı ile İnternalJugularVene, subclavienvene ve femoralvene
uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Kateter yetişkin veya pediatrik için; poliüretan, triniflex, silikon veya
karbotan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum
sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
3. Diyaliz kateterinin pediatrik olanı için 8-10F ve 12-24cm aralığında,
yetişkin olanı için ise 14,5F ± 2,5F ve 20-50cm ±5cm aralığında
seçenekleri olmalıdır.
4. Kateter ayrık uçlu, basamak uçlu veya simetrik uçlu olmalıdır. Ayrık uçlu
kateter için; yan delikli veya yan deliği olmayan formlar mevcut olmalıdır.
5. Kateterheparinkaplı veya heparinsiz olmalıdır.
6. Kateterin gövde tipi düz veya kıvrımlı olmalıdır.
7. Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı
bariyer oluşturması amacı ile bir adet biyouyumlucuff bulunmalıdır.
8. Kateterin daha kolay kullanımı için dolum volümüextensionline üzerinde
yazılı olarak belirtilmelidir. İki lümenlikateter üzerinde klempler bulunmalı
ve kateterkonnektörleri arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renk
kodlu olmalıdır.
9. Pediatri kateterinin bulunduğu kit içinde; farklı kalınlıkta 2adet dilatör, 1
adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel, 1 adet metal veya sert plastik
künt uçlu şekillendirilebilir tunneltool (trokar), 1 adet kilitleme
mekanizması olan peelawaysheath (bu özelliği ile hava embolisi ve kan
sızıntısı riskini minimalize etmelidir), 1 adet giriş iğnesi, 2 adet luer-lock
koruma kapağı bulunmalıdır.
10. yetişkinkateterinin bulunduğu kit içinde 8-14.5Fr aralığında kateter
kalınlığı ile uyumlu 2 adet farklı ebatdilatör, 1 adet kateteruzunluğu ile
uyumlu kılavuz tel, 1 adet metal künt uçlu şekillendirilebilir tunneltool
(trokar),1 Adet kilitleme mekanizması olan valfli peelawaysheath (bu
özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimalize etmelidir), 1
adet giriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı bulunmalıdır.
11. Kateter radyo-opak olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
12. Ayrık uçlu kateterde uçlarının ayrık veya ayrılabilir olması özelliği ile
tıkanma oranı en aza indirilmiş olmalıdır.
13. Kateterlerresirkülasyonu önleyici özellikte olmalıdır.
14. Kateterin döndürülebilen veya sabit dikiş kanatları güvenli dış fıksasyon
sağlamalıdır.
15. Kateterin yuvarlaklığı veya oval yapısı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı
sağlamalıdır.
Genel
Hükümler:
16. Kateter kiti üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren
bilgilendirme broşürü veya formu bulunmalıdır.Kateter set halinde steril
ve orijinal ambalajında olmalıdır.
17. Kateter alkol veya
zedelenmemelidir.
iyot
tabanlı
dezenfektanlarla
kullanıldığında
610-628
SMT1735 BİKARBONATLIHEMODİYALİZ SOLÜSYONU, ASİDİK/BAZİK
1. Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu asidik konsantre solüsyon (5 lt) ve Bazik Bikarbonat Diyaliz
solüsyonu (6 lt) ve/veya torba birkarbonat tozdan oluşur. Asidik ve bazik solüsyon/toz ikisi bir
takım oluşturmalıdır.
Asidik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu (5 lt)
1. Her litre solüsyonda aşağıdaki konstantrasyonlarda elektrolit bulunur;
Na
138-140 mmol/lt
K
1veya 2 veya 3 veya 4 mmol/lt
Ca
1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/lt
Mg
0,5-1 mmol/lt
Cl
106-113 mmol/lt
Asetat
2-8 mmol/lt
HCO3
30-33 mmol/lt
glukoz
0-1g/lt
2. Solüsyonlar 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
3. İhale sonrasında kalsiyum, potasyum ve glikoz için farklı değerli solüsyonlar talep edilebilir.
4. Ambalaj kapakları ve üzerindeki etiket kırmızı renklidir.
5. Kullanılması mümkün olmayan solüsyonlar yenisi ile değiştirilecektir.
Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu ve/veya Torba Toz Birkabonat
1. Her 1000 ml solüsyonda 84 gram sodyum bikarbonat içermelidir
2. Solüsyonlar 6 litrelik bidonlarda olmalıdır.
3. Bazik bikarbonat diyaliz solüsyonu veya toz bikarbonat ambalajları 6 litrelik bazik bikarbonat
solüsyonuna karşılık gelecek şekilde en az 500 gr bikarbonat içermeli ve 4 saatlik 1 hemodiyaliz
seansı boyuna bazik çözelti ihtiyacını karşılamalıdır.
4. Ambalaj kapakları ve etiketler mavi renkli olmalıdır.
GENEL HÜKÜMLER
1. Asidik ve bazik bikarbonat solüsyonları ve/veya bikarbonat tozu aynı marka olacaktır.
2. Solüsyonlar kilitli, kapak sistemi mevcut polietilen bidonlarda bulunacak ve bu sisteme uygun
orijinal kapak anahtarı bulunacak.
3. Solüsyonlar yapılacak talepten sonra en fazla 10 gün içerisinde üretilmiş taze solüsyonlar
olmalıdır.
4. Solüsyonlar ve toz bikarbonatlar sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten
sonra uygunluk verilecektir.
5. Solüsyonların konduğu kaplar sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Delik, eksik, ince duvarlı,
prospektüsü okunmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.
6. Bidonların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
SMT1739 HEMOFİLTRASYON/HEMODİYAFİLTRASYON SOLÜSYONU
SMT
Temel 1. Sürekli
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
RenalReplasman
için
tedavisi
Diyaliz
629
solüsyonu
veya
sitratantikoagulasyon solüsyonu olarak kullanılabilmelidir.
2. Her litre solüsyonda aşağıda belirtilen konsantrasyonlar da elektrolit
bulunması gereklidir.

Na değeri 133 - 140mmol/lt

Ca değeri 0 - 1,75 mmol/lt

Mg değeri 0,5 - 1 mmol/lt

Cl değeri 106 - 113 mmol/lt

HCO3 değeri 20 - 36 mmol/lt

Glukoz değeri 0 - 1gr/lt veya 6.1mmol/lt

Potasyum değeri 0 - 4 mmol/lt

İnorganik fosfat 0 - 1.25mmol/lt

sitrat 18 - 136mmol/lt ( SİTRAT İÇEREN SOLÜSYONLAR İÇİN )
3. Solüsyonlar sitrat içermiyorsa 5 litrelik çift bölme torbalarda olmalıdır fakat
sitrat içeriyorsa tek bölmeli torbalarda olmalıdır.
4. Torba üzerinde luer-lock veyaspike (konnektör) ile bağlantı yapılabilecek 2
farklı uygun bağlantı yeri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Sitratantikoagulasyon
tedavilerinde
kullanılacak;
kalsiyumsuz
diyaliz
solüsyonu, kulllanılansitrat solüsyonu ile uyumlu olmalıdır.
6. Sitrat içermeyen solüsyonlar 2 kompartmanlı olmalı ve kolayca
kırılıp
iyonik kompozisyon elde edilebilmelidir.
7. Karışmış solüsyon stablitesi tedavi süresi de dahil en az 12 saat olmalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Torba üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
630-631
SMT1725 HEMOPERFÜZYON KARTUŞU (ADSORBAN MEMBRAN SETİ KÖMÜR
İÇEREN)
1. Hemoperfüzyon kartuşu membran tipi selüloz yapıda olmalıdır.
2. Hemoperfüzyon kartuşu uzunluğu 230-250 mm, maksimum çapı 90 mm olmalıdır.
3. Hemoperfüzyon kartuşu 100-325 gram hemoperfüzyon cinsi kömür içermelidir.
4. Hemoperfüzyon kartuşu emici maddesi aktif haldeki hemoperfüzyon cinsi kömür
olmalıdır.
5. Hemoperfüzyon kartuşu filtrelerinin gözenek büyüklüğü 400-500 µm, membran
kalınlığı 3-5 µm olmalıdır.
6. Hemoperfüzyon kartuşunda kullanılan malzeme polipropilen olmalıdır.
7. Hemoperfüzyon kartuşu emici madde toplam yüzey alanı erişkin tipinde 100.000300.000 m² olmalıdır.
8. Hemoperfüzyon kartuşu tek kullanımlık arter-ven seti ile uyumlu olmalıdır.
9. Kartuşlar hemodiyaliz cihazları ile uyumlu olmalıdır.
SMT1251 HEMOSTATİK ÜRÜN, AKIŞKAN, TROMBİNLİ
SMT Temel
632
1. Ürün oftalmik işlemler hariç kanamanın konvansiyonel yöntemlerle
kontrolünün etkisiz veya elverişsiz olduğu durumlarda hemostaza yardımcı
İşlevi:
olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
2.
Ürün en az 2000 IU plazma (insan) trombini ve kollajen jelatin matriksten
oluşmalı ve tüm kompenantlar steril olmalıdır.
3.
Ürün jelatin kaynağı hayvansal olmalıdır.
4.
Kullanıcının tercihine göre 5-10 ml arasında olmalıdır.
5.
Ürün hazırlandıktan sonra en az 6 saate kadar kullanılabilir olmalıdır.
6.
Ürün vücut dokuları ile uyumlu olup 4-8 hafta içerisinde resorbe olmalıdır.
7.
Ürün enjektör içerisinde akışkan jel kıvamında olmalıdır.
8.
Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilmelidir.
9.
Ürün trombin dışında herhangi bir pıhtılaşma faktörü içermemelidir.
10.
Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir.
11.
Ürün uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkanabilmelidir.
12.
Ürün uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.
13.
Ürün ulaşılmayan alanlara kesilebilir veya bükülebilir aplikatörler ile
uygulanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
14.
Ürün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
15.
Ürün kiti içerisinde flakonlar, karıştırma enjektörü ve uygulama enjektörü
mevcut olmalıdır.
Genel
Hükümler:
16. Ambalaj üzerinde: son kullanma tarihi, açıldıktan sonraki kullanım zamanı
(firma tarafından ayrı olarak da verilebilir), ürün seri numaraları veya ürün
içeriği belirtilmeli; Kullanım talimatında: ürün kullanım yeri ve şekli
Türkçe yazılı olarak bulunmalıdır.
633-634
SMT1244 -EMİLEBİLEN FİLM JELATİN, HEMOSTATİK, SÜNGER TAMPON
1. Hemostatikabsorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır.
2. Hammaddesi hayvan kaynaklı olmalıdır.
3. Vücut içinde bırakılabilir olmalı ve alerjik olmamalıdır.
4. Kullanılan alanda tortu ve kalıntı bırakmamalıdır.
5. Eldiven ve cerrahi el aletlerine yapışmamalıdır.
6. Steril ambalajlı olmalıdır.
7. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
635
SMT1245-EMİLEBİLEN FİLM JELATİN, HEMOSTATİK, SÜNGER TAMPON,
ANAL
SMT Temel
1. Ürün anal bölgede hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Anal spongostan en az %95 jelatin içermelidir.
3. Hemostatikabsorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır.
4. Silindirik yapıda 8±0,5 x 3±0,5cm boyutlarında ve ortasında bir delik
bulunmalıdır.
Teknik
5. Kıvrılabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapışmayacak özellikte olmalıdır
Özellikleri:
6. Ameliyat bölgelerinde 4-8 hafta içerisinde tamamen eriyebilmelidir.
7. 3- 6 hafta içerisinde absorbe olup, 2-5 gün içerisinde mukozada jelleşip,
tamamen emilebilir olmalıdır.
8. Kendi ağırlığının en az 40 katı kadar sıvıyı absorbe edebilmelidir.
Genel
Hükümler:
9. Steril tekli paketlerde orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde: son kullanma tarihi, açıldıktan sonraki kullanım zamanı
(firma tarafından ayrı olarak da verilebilir), ürün seri numaraları veya ürün
içeriği belirtilmelidir.
SMT1243- EMİLEBİLEN FİBRİLER/DİKİLİR ÜRÜN, HEMOSTATİK
SMT Temel
İşlevi:
636-641
1. Ürün, laparoskopi ve endoskopik cerrahilerde kullanılmak üzere tasarlanmış
olmalıdır.
SM Malzeme 2. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic
Tanımlama
Bilgileri:
acid) olmalıdır.
3. Fibriler ürünler için, yapısı fıbrillar formda ve birden çok katmandan
oluşmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Bakterisit özelliğe sahip olmalıdır. Staphyloccus aureus, Beta streptococcus,
Staphyloccus epidermis, Klebsiella areogenes, Escherichia coli, Protegus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis ve Enterococcus gibi
belli başlı bazı bakteri türlerine karşı etkili olmalıdır.
5. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
6. Eldiven ve aletlere yapışmamalıdır.
7. En fazla 10 dakikada hemostaz sağlamalıdır.
8. Düzgün olmayan yüzeylere uygunluk göstermelidir.
9. Üzerinden koter yapıldığında, yanma tutuşma yapmamalıdır.
10. Kesildiğinde ya da uygulama esnasında dağılmamalıdır.
11. Fibriler ürünler için, katmanlara ayrılarak ya da küçük tutamlar şeklinde
soyularak kullanılabilmelidir.
12. Materyal en fazla 14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
Genel
13. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
Hükümler:
14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi bulunmalıdır.
SMT1252-HEMOSTATİK ÜRÜN, TOZ, ANTİADEZİV
SMT Temel
İşlevi:
SM
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
642-644
1. Ürün sert, yumuşak organlarda ve dokularda hemostaza yardımcı olarak
kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Ürün polisakkarid yapıdaveya Okside rejenere selüloz toz formunda
olmalıdır.
3. Ürün sert, yumuşak organlara ve dokularauygulanabilmelidir.
4. Hemostatik ürün trombin, kolajen veya diğerbeşeriveya hayvani bileşenler
içermemelidir.
5. Ürün steril paketler içerisinde 1gr, 3gr, 5gr veya 6 gr olmalıdır.
6. Ürün laparoskopik cerrahi girişimler için özel dizayn edilmiş aplikatörü
olmalıdır. Aplikatör uzunluğu 33-44 cm arasında
olmalıdır.İstenildiğindeayrıca temin edilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
7. Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyo çözünürlüğe veya kuru halde ya ph’ye
sahip olmamalı ya da nötralph da olmalıdır.
8. Hemostatik ürün sızıntı şeklindeki kanamaların kontrolünde güvenle
kullanılmalıdır.
9. Ürün kullanım sonrası hemostatik etki sağlandıktan sonra serumla
yıkanabilmelidir. Bu işlem sonrası tekrar kanama olmamalıdır
10. Ürün aplikatörü püskürtmeye uygun olacak şekilde tasarlanmış aplikatör ile
beraber paketlenmiş olmalıdır.
11. Ürün hızlı sıvı absorbe özelliği sayesinde yüksek yoğunlaşma sağlayarak
veya trombositlerin yapışması için yüzey oluşturarak pıhtılaşma kaskadını
anında başlatabilmelidir.
Genel
Hükümler:
12. Ürün raf ömrü en az 1 yıl olmalı, hastanede bulunan ürünün miyadı son 2 ay
kala firma tarafından değiştirilmelidir.
13. Ürün herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamalı 2-14 gün içinde
tamamen absorbe olmalıdır.
14. Ürün steril paket içerisinde olmalı ve oda sıcaklığında muhafaza
edilebilmelidir.
15. Ürün CE belgesine sahip olmalı ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
SMT4108HİDROKOLLOİD JEL, OTOLİTİK DEBRİDMAN YAPAN
SMT Temel
İşlevi:
645
1. Nekrotik dokunun yumuşatılarak otolitik debridmanını sağlamalıdır.
2. Fibrinli slough dokunun otolitik debridmanını sağlamalıdır.
SMT
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. Jel şeffaf ve şekilsiz olmalıdır.
4. Jeli istenilen miktarda uygulamayı sağlayabilecek akordeon şeklinde
olmalıdır.
5. Tek kullanımlık 17gr’lık (±3) steril ambalajda olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Fibrinli ve nekrotik doku tarafından kolayca emilebilmelidir.
7. İçeriğinde Calcium Alginate, Carboxymethyl
Cellulose ve saf su
bulunmalıdır. (Veya benzer formüle sahip olan istenen etki yarada yaratacak
formüle sahip olmalıdır.)
8. İçeriğindeki aljinat(vb.) sayesinde yarayı iyileştirmeye yardımcı olmalıdır.
9. İçeriğindeki Carboxymethyl Cellulose (vb.) içeriği sayesinde oluşan minimal
akıntı ve eksudayı emmelidir.
10. Kaviteli yaralarda kolayca uygulanabilmelidir.
11. Uygulanan bölgede yoğunluğu ve yapısı bozulmadan uzun süre
sabit
kalabilmeli, yara çevresine temas etmemelidir.
Genel
Hükümler:
12. Ürün, 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifleri’ne göre “Sınıf 2b” kriterine uygun
olmalı ve uygunluk beyanı bulunmalıdır.
13. Ürünün klinik çalışmaları olmalıdır.
14. Steril tekli ambalajlanmış olmalıdır.
646
SMT1075 ISI NEM TUTUCU
1. Bakteri filtrasyonu, ısı ve nem stabilizasyonu sağlayan, bir filtre olacaktır.
2. Bakteri ve viral etkenlere tutuş efektivitesi en az %99,999 olmalıdır.
3. Filtre şeffaf olmalı vemembran izlenebilmelidir.
4. Filtrenin ölü boşluğu 11 ml den çok olmamalıdır.
5. Filtre 10 gramdan ağır olmamalıdır.
6. Respiratör ve Respiratör devresine uygun olmalıdır.
7. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
647
SMT1077 İDRAR TORBASI MUSLUKLU
1. Tıbbı PVC’den üretilmiş olmalı ve 2000ml kapasiteli olmalıdır.
2. Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler
yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru olarak göstermelidir.
3. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalı ve idrarın torbaya
akışını engellemeyecek nitelikte olmalıdır.
4. Torbanın hortum kısmında klemp olmalı, klemplendiğinde hortuma zarar vermemeli,
kendiliğinden açılmamalıdır.
5. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı
aşağı sızdırmamalı, aşağı çekerken musluk yerinden çıkmamalıdır.
6. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için
askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç
veya ek kesici alet gerektirmemelidir.
7. İdrar torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı, torba
dolu iken patlamamalıdır.
8. Torba tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma
kapasitesinde olmalı yada tekrar çıkarılıp takıldığında delikler kolay yırtılmamalı
9. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalıdır.
10. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden
çıkmamalı,
konnektör ve kapak farklı renklerde olmalıdır.
11. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı, sondayla uyumlu olmalı, idrar
sızdırmamalı ve hiçbir şekilde sondadan ayrılmamalıdır.
12. Torbanın her iki yüzü ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumunve
torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalıdır.
13. Hortum uzunluğu en az 80 cm. olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki
hortumda gerilme oluşturmayacak, hortum idrar geçişini engellemeyecek ve çekilme
yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluşturmayacak sertlikte olmalı.
Torba dolduğunda hortum boyu uzamamalıdır.
14. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı, idrar dolmaya başladığında hava
dolmamalıdır.
15. Her 5 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya ve rahatça elle taşımaya
uygun sağlam plastik malzemeden üretilmiş iki tarafı çentikli idrar
torbası
hortumununbükülmesini önleyen sabitleyici bulunan uç kısımları torbayı delmeyecek
özellikte olan idrar torbası askısı birlikte verilmelidir.
648-649
SMT3993 İDRAR TORBASI, VALFLİ
1. Valfli idrar torbası idrar esnasında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Valfli idrar torbasının vücutla temas eden kısmı cilde zarar vermeyecek şekilde
pürüzsüz yapıda olmalıdır.
3. Valfli idrar torbası idrarın geri dönüşünü ve kokunun dışarı yayılmasını engelleyecek
şekilde bir valf ile desteklenmiş olmalıdır.
4. Valfli idrar torbası en az 1500 cc idrar toplama hacmine sahip olacak ve idrar takibini
kolaylaştırmak için ml derecelendirmesi olmalıdır.
5. Valfli idrar torbası huni kısmı bay, bayan ve çocukların rahatça kullanabileceği
anatomik bir yapıya sahip olmalıdır.
6. Valfli idrar torbası huni kısmı 360° derece dönerek hastaya yatış esnasında daha kolay
idrar yapma imkânı sağlamalıdır.
7. İdrar, torba içinde uzun süre beklese bile sızıntı olmamalıdır.
650-652
SMT1081 İĞNE SETİ, İNTRAOSSEÖZ
1. Şok ve bilinç kaybı durumlarında damar yolu bulunamayan hastalarda kemik içi
infüzyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. İntraosseousinfüzyon seti kullanımı basit ve pratik olmalı, çocuk, yetişkin ve obez
hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. İntraosseousinfüzyon set içerisinde: 1 adet intraosseousinfüzyon iğnesi ve set
içerisinde veya set ile birlikte 1 adet sabitleyici stabilizatör verilmelidir.
4. İntraosseousinfüzyon iğnesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, iğne ucu ve
obturatörü en iyi girişimi yapabilmek amacı ile özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
5. İntraosseousinfüzyon
iğnesi
üzerinde,
penetrasyon
derinliğinin
doğruluğunu
göstermek amacıyla ölçüm çizgileri olmalı veya yetişkin hastalardaki penetrasyon
derinliği 2.5cm(±0.5mm), pediatrik hastalarda14-18mm aralığında ayarlanabilir
olmalıdır.
6. İntraosseousinfüzyon iğnesi 15 G kalınlıkta olmalı ve hasta tipine göre renk kodlu
Yetişkin ve Obez hastalar için en az 25mm ve Pediatrik hastalar için en az 15mm
olmak üzere en az 2 farklı boyu bulunmalı, hangi boydan ne kadar isteneceği sipariş
sırasında belli olacaktır.
7. İntraosseousİnfüzyon iğnesinin uygulaması driver(matkap) ve Driver(matkap);el
anatomisine uyumlu, ergonomik, intraosseousinfüzyon iğnesinin yerleştirilmesini ve
uygulamasını kolaylaştırmak amacı ile mıknatıslı, 16 (±1) cm x 11 (±1) cm x 6(±1) cm
ölçülerinde ve 310 (±5) gr ağırlığında, yanlış kullanımı önlemek için tetik kilitlemeli,
şarj göstergeli ve en az 200 kullanımlık olmalı veya driver gerektirmeden otomatik
olarak yapılabilmelidir.veyaintraosseöz iğne sabit olarak driverın ucunda birleşik
olmalı dolayısıyla mıknatısa ihtiyaç duymamalıdır. Driverınyanlışlıkla çalışmasını
önlemek için tetik emniyet çivisi bulunmalıdır. Ayrıca driver el anatomisine uyumlu
ergonomik 18(±3)cm x 13 (±3)cm x 6(±2) cm ölçülerinde 350(±10) gr ağırlığında
olmalı her iğnenin kendine ait tek kullanımlık driverı aynı paket içerisinde iğne ile
birleşik ve steril olarak verilmeli ve bu sayede kontaminasyon riskini ortadan
kaldırmalıdır.
8. İntraosseousinfüzyon iğne setinin humerus ve tibia uygulamalarının yapılabileceği
eğitim kiti bulunmalı, tüm personele uygulamalı eğitim verilmelidir.
9. İntraosseousinfüzyon
iğne seti tek kullanımlık, orijinal blister ambalajlarda
paketlenmiş ve steril olmalıdır.
653-656
SMT1082 İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ
1. İğne Kemik iliği aspirasyonu için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğnenin bütün parçaları hasta kadar doktorunda güvenli bir şekilde biyopsi almasını
sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Güvenli kavrama için ergonomik saplı olmalıdır.
4. Hızlı kilit mekanizmalı mandrenli olmalıdır.
5. Güvenli ve yeterli miktarda numune alınmasını sağlayan yüksek performanslı çelikten
mamül ultra ince kanülü olmalıdır.
6. Penetrasyon
derinliğini
sabitleyen
kilit
mekanizması,
dereceli
skala,
luer-
lockkonnektörü olmalıdır
7. Steril edilmiş olmalıdır.
8. Elle tutulacak kısmı ergonomik yapıda olmalıdır.
9. Luerlock konektörü olmalıdır.
10. Penetrasyon derinliğini sabitleyen kilit mekanızmalı ve mandrenli olmalıdır.
11. İğne asimetrik kesimli olmalıdır.
12. Kanal ucu keskin olmalıdır.
13. İğne 14G-15G-16G-18G ve 40-50 mm uzunluğunda olmalıdır.
14. İğne tutamağı kilitli olup elle kolayca kavranabilmelidir.
15. Steril kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde son kulanma tarihi
bulunmalıdır.
657
SMT4043 İLAÇ HAZNESİ, VİBRONİK
1. Hazne mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda veya entübe olmayan hastalarda
aerosolilaç tedavisi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Hazne ile beraberinde T adaptör veya Rezervuarlı Ağızlık verilmelidir.
3. Hazne, optimum seviyede aerosol tedavi sağlayabilmesi ve İlaçların yüksek sıcaklıkta
dekompoze
olmasını
önlemek
için
cihazda
kullanılan
nebülizasyon
tekniğiPalladiumvibrating mesh teknolojisi ile olmalıdır.
4. T adaptörü veya Rezervuarlı Ağızlık ile cihazve kablolar tamamı birbiri ile uyumlu
olmalıdır.
5. Hazne aralıklı kullanım durumlarında en az 28 gün kullanılabilmelidir.
6. Hazne üzerinde sürekli ilaç uygulamalarında pompa ile hazne bağlantısının
sağlanacağı vidalı bağlantı girişi olmalıdır.
7. Etkili vibrasyon ile optimal büyüklükte ilaç çıkışı sağlanabilmesi için
Haznenin
içerisinde paladyum plak bulunmalıdır.
8. Optimum partikül büyüklüğünün sağlanabilmesi için; hazne içerisindeki ilaç ile temas
eden kısım en az 5 mm (± 1) olmalı ve ortalama 1000(± 100) adet delik olmalıdır.
9. Kontrol ünitesi ile haznenin bağlantısıyapıldığında,hazne saniyede en fazla 128.000
vibrasyon yaparak hızlı ve efektif ilaç çıkışı sağlamalıdır.
10. Hazne ile verilen ilacın akış hızı: ˃ 0,2ml/dakika ve ortalama:0,38
ml/dakika
olmalıdır.
11. Haznenin ağırlığı en fazla 14 (± 3) gr olmalı ve en az 6 ml ilaç alabilmelidir.
12. Gerektiğinde opsiyonel ağızlık, vb aparatlar ile non-invaziv de kullanılabilmelidir.
13. Hazne, EN 13544-1 uyarınca; aerosol çıkış değeri:0,30ml/dakika, aerosol çıkışı: 2 ml
lik dozda 1,02ml yayılma,kullanım sonunda atık ilaç miktarı (kalan hacim): 3ml lik
dozda ˂ 0,1ml olmalıdır
14. Etkili arosol tedavi sağlanması için Hazne ilaç çıkış partikül büyüklükleri ve
performansı: Andersen kaskatimpaktör ile ölçüldüğünde(belirtim aralığı:1-5µm):
ortalama ≤ 3.2µm veyaMarple 298 Kaskatimpaktör ile ölçüldüğünde ise (Belirtim
aralığı1,5 µm -6,2
µm)
ortalama: ≤ 4 µm olmalıdır.
15. Tedavi,
ventilasyon
devresinden
hastaya
giden
volümleri
olumsuzetkilememeli,akciğerlerde yüksek volümve basınca neden olmamalıdır.
16. Hazne ventilatör devresine takıldığında, ventilasyon işlemine ara vermeksizin cihaz
haznesine ilaç konulabilmeli; bu işlem esnasında ventilatör cihazında hasta için
ayarlanan basınç veya volümlerde hiçbir değişme olmamalı ve ventilatör kesintisiz
olarak çalışmasına devam etmelidir.
17. Her 100 adet ilaç haznesi için 1 adet kontrol cihazı verilmelidir
18. Cihaz ile 30 dakika ve sürekli(continuos) olacak şekilde, 2 modda seçilerek
ayarlanabilmeli ve ayarlanan süre sonunda veya bir hata durumunda otomatik olarak
kapanmalıdır.
19. Cihaz hem şebeke elektriği ile çalışmalı hem de şarj edilebilir dahili bataryası ile
çalışmalıdır.
20. Batarya tam dolu iken, en az 40 dakika elektrik bağlantısı olmadan çalışabilmeli ve en
fazla 4 saatte tam olarak şarj olmalıdır.
21. Cihaz ile birlikte 1 adet hazneler ile tam uyumlu ve en az 165 cm uzunluğunda
bağlantı kablosu verilmelidir.
22. Cihaz ile birlikte serum askılarına, yataklara ya da istenen yerlere cihazı sabitlemek
için sabitleme aparatı verilmelidir.
SMT4110İLK YARDIM SETİ, HAVA YOLU AÇMA
658-659
SMTTemel
İşlevi:
1. Set acil durumlarda (hastanın nefes alamadığı durumlarda) hastanın havayolunu
SMMalzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ürün hava yolu açma ve hava yolu cerrahi yöntemle açma şeklinde tipleri mevcut
açmak suretiyle nefes almasını sağlamak amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
olmalıdır.
3. Yetişkin, çocuk ve pediatrik hasta tiplerine göre seçenekleri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
Hava yolu açma tipi:
4. Ürün kullanımı kolay olmalı, herhangi bir açı vermeye gerek kalmadan direkt
uygulanabilmelidir.
5. Tek elle uygulama yapmaya elverişli olup ayrıca bisturi vb. materyale ihtiyaç
kalmamalıdır.
6. Amaca uygun üretilmiş set, giriş sırasında hastanın yemek borusuna ulaşmayacak
formda olmalıdır.
7. Set 1 adet düz kanül, 1 adet trokara yerleştirilmiş bisturi, 1 adet aspirasyon
kateteri, 1 adet suni teneffüs uzatması ve sabitleme bandından oluşmalıdır.
8. Kanül pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
9. Trokar keskin ve istenen işlemi yapmaya uygun yapıda olmalıdır.
10. Kanülle hastaya giriş yapılırken minimal travma yaratmalıdır.
11. Acil durumlar için kullanılacağından pratik kullanıma sahip olmalıdır.
Cerrahi yöntem ile hava yolu açma tipi :
1. Ürün üst solunum yolu tıkanıklarında cerrahi girişim için kullanılacaktır.
2. Dört adım prensibiyle uygulanacak ve konyotomi ile trakeaya ulaşımı
sağlamalıdır.
3. Konyotomi kateteri 7mm. Çapında ve PVC’den üretilmiş olmalı ve
Ayarlanırfalanşı, insörtdilatörü ve kaflı olmalıdır.
4. Ürün 1 adet saplı bisturi,1 adet içinden hava geçişi olan ve şekil verildiğinde
verilen şekli koruyabilen elastikbuji, 1 adet kaflı trakeostomi tüpü,1 adet ara
uzatma (maunt katater), 1 adet 10 ml enjektör ve 1 adet sabitleyici boyun bandı
İçermelidir.
SMT4110İLK YARDIM SETİ, HAVA YOLU AÇMA
Genel
Hükümler:
658-659
1. Kullanılan materyaller nonprojenik ve non toksit olmalıdır.
2. Ürün kullanıma hazır steril olmalıdır.
3. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
4. Ürün etiketi üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi, lot numarası, üretici firma
adı ve ce işareti yer almalıdır.
SMT1452 İLM BOYA
SMT Temel
İşlevi:
1. Vitreoretinal
Cerrahide
ILM
(iç
660
limitanmembran)
boyamak
amacıyla
geliştirilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2. Steril enjektör veya flakon içerisinde olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
3. Ürün içeriğinde 0,125 mg Brillant Blue G(0,025%) bulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. İçerisinde toksik madde kesinlikle bulunmamalıdır.
5. Enjektörlü ürünlerde enjektörün ucunda Güvenlik mekanizması ve plastikten
üretimiş güvenlik kilidi olmalıdır.
Genel
Hükümler:
6. Disposable olmalıdır.
1
SMT1453İLM FORSEPSİ
SMT Temel
İşlevi:
661-663
1. ILM soyma işlemi için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2. 20-23-25-27 G istenilen gövde ölçüsünde olmalıdır.
Tanımlama
3. Aletin ucu endgripping özellikte olmalıdır.
Bilgileri:
4. Alet ucu yüksek kaliteli çelik veya titanyumdan üretilmeli ve mikrosokop
altında parlamamalıdır.
5. Üzerinde renk kodu veya gauge kalınlığı belirtilmiş olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Uç bölümü hassas tutma sağlayacak şekilde üretilmiş olmalı ve maküloreksis ile
Genel
Hükümler:
7. Forceps elciği ve tipi tek kullanımlık veya elcik ve tip ayrı ayrı olmalıdır.
hassas membran girişimlerinde kullanılabilmelidir.
8. Tek kullanımlık ambalajda olmalıdır.
1
664
SMT4044 İNHALER AĞIZLIĞI
1- İnhaler ağızlık plastikten yapılmış olmalıdır.
2- Her tür inhaler ilaç formuna uygun şekilde olmalıdır.
3- Parça üzerinde ilaç akışkanlığını artırmak için bombe olmalıdır.
4- İnhaler ağızlığın ağıza gelen kısmı ağız üfleme yapısına uygun olmalıdır.
5- İlaç parça içerisinde dış yüzeye yapışmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
665
SMT1086 İNSEMİNASYON
KANÜLÜ/ İNSEMİNASYON KANÜLÜ METAL
STİLETLİ
1. Suni döllenme durumunda yıkanmış spermin rahim boşluğuna transferi için uygun
olmalıdır.
2. İç içe iki parça malzemeden oluşmalı, iç ve dış parça çıkarılabilir olmalıdır. İç parça
sert bir materyal ve ucunda tutmaya yarayan sapı olmalı, dış parça ise yumuşak ve
şeffaf malzemelerden oluşmalıdır.
3. Kateterin baş kısmında kolay tutmayı sağlayan bir düzeneği olmalıdır. Kataterin
enjektöre adapte olabilecek bir piston girişi luer kilit bağlantısı bulunmalıdır.
4. Luer kilit bağlantısı ABS TERLUX maddeden olmalıdır. Sert tüp, GRİLAMİD
maddesinden yapılmalıdır.
5. İnseminasyon yapmaya uygun sağlığa zararlı madde içermeyen özellikte olmalıdır.
6. Kanül 22 (+-2) cm uzunluğunda, dış çapı 1.6-2.0 mm, iç çapı 1.1-1.3mm olmalıdır.
7. İnseminasyon için uygun ölçü(cm) işaretleri olmalıdır,
8. Uygun sterilizasyon yöntemleri ile steril edilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
666-667
SMT1090 İNTRAVENÖZKANÜL, PORTLU
1. Kanül kalınlık ölçüsü malzeme adında belirtilen boy veya ebatta olmalıdır. Port kapağı
ve/veya kanül kanatları uluslararası renk kodlu olmalıdır.
2. Kanül ucu atravmatik olmalıdır, kanül ciltten ve damar içinden geçerken
kolay
ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvrılmayacak özellikte olmalıdır.
3. X-ray ışınlarına karşı radyoopak özelliği taşımalıdır.
4. Geri kaçışı engelleyen özellikte bir enjeksiyon valfi/kapak bulunmalıdır.
5. Enjeksiyon port kapağı yerine iyi oturmalı ve kendiliğinden yerinden çıkmamalı,
kullanılmadığı zamanlarda da kontaminasyonu önleyecek şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.
6. Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar
olmalıdır.
7. Kan gelişini görmeyi engelleyici hiç bir ek aparat olmamalıdır.
8. Kanülünluer-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici
bir konumda olmalıdır. Kendiliğinden düşen, kan sızdıran gevşek kapakları
olmamalıdır.
9. Kanül arkasında hidrofobik kan tutucu veya kan tutucu aparat olmalıdır.
10. Kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) veya Poliüretan olmalıdır, paslanmaz çelikten
üretilmiş olmalıdır. NonToksik ve NonPirojenik özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj yırtılmayacak şekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte
olmalıdır.
12. Tekli steril ambalajda, 50 veya 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
13. İntravenöz kanül TSE EN ISO 10555-1,5 standartlarında belirtilen özelliklerde
olmalıdır.
14. Ürünün son kullanma tarihi ambalaj üzerinde olmalıdır.
668-669
SMT1091 KANÜL, İNTRAVENÖZ, PORTSUZ
1. Kanül kalınlık ölçüsü malzeme adında belirtilen boy veya ebatta olmalıdır. Kanül
uluslararası renk kodlu olmalıdır.
2. Kanül ucu atravmatik olmalıdır, kanül ciltten ve damar içinden geçerken
kolay
ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvrılmayacak özellikte olmalıdır.
3. X-ray ışınlarına karşı radyoopak özelliği taşımalıdır.
4. Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar
olmalıdır.
5. Kan gelişini görmeyi engelleyici hiç bir ek aparat olmamalıdır.
6. Kanülünluer- lockkapağıveya şeffaf filtreli kan tutucu bir aparatıbulunmalıve
uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalı ve kendiliğinden
düşen, kan sızdıran gevşek kapakları olmamalıdır.
7. Kanül arkasında hidrofobik kan tutucu veya kan tutucu aparat olmalıdır.
8. Kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) ve ya Poliüretan olmalıdır, paslanmaz çelikten
üretilmiş olmalıdır. NonToksik ve NonPirojenik özellikte olmalıdır.
9. Ambalaj yırtılmayacak şekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte
olmalıdır.
10. Tekli steril ambalajda, 50 veya100 adetlik paketlerde olmalıdır.
11. İntravenözkanül TSE EN ISO 10555-1, 5 standartlarında belirtilen
olmalıdır.
özelliklerde
SMT1459 İŞARET KALEMİ
SMT Temel
İşlevi:
670-671
1. Kalemler her türlü cilt üzerinde işaretleme yapabilmeli, kolay kurumalı ve cilde
herhangi bir zarar vermemelidir.
SM Malzeme 2. Kalem ucu kalın, ince veya aynı kalem üstünde her iki uç özelliği bulunmalı
sert olmamalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. Drape üzerine yazabilen özellikte olmalıdır.
4. Uygulama yerinde dağılma yapmamalıdır.
Genel
Hükümler:
5. Tekli steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır.
1
ve
SMT1123 SET, KAN VE SIVI ISITMA İÇİN
SMT Temel
İşlevi:
672
1. Ürün transfüzyon ve infüzyon işlemleri sırasında, hastada oluşabilecek
hipotermi riskini önlemek amaçlı kan ve sıvı ısıtmak için kullanılabilir
olmalıdır.
SM Malzeme
2. Setin uzunluğunu en az 220 cm olmalıdır.
Tanımlama
3. Setleri sağlayacak olan firma her100 adet set için aşağıda özellikleri bulunan
Bilgileri:
cihazdan1 adet kullanıma bırakılacaktır.
4. Hastaya verilen sıvı/kan, set boyunca hiçbir şekilde başka bir sıvı ile temas
etmemeli ve ısıtıcı cihazın içerisine girmeden hastaya iletilebilmelidir.
5. Set, ısıtma sıvısını alıp verebilecek bir konnektör vasıtasıyla cihaza
bağlanmalıdır.
6. Setin priming volümü 20ml’yi geçmemelidir.
7. Setin cihaz bağlantısı proksimalinde bir enjeksiyon portu bulunmalıdır.Setin
her iki ucu da luer yapıda olmalı, ayrıca bir klemp bulunmalıdır.
8. Cihazın genel klinik uygulama alanları şunlar olmalıdır;
a)
Operasyon sırasında ve sonrasında kan infüzyonu ve transfüzyonu,
b) Beslenme ve yıkama çözümleri,
c)
Kan geri beslemesi ve diyaliz sıvıları aktarımında,
d) İntravenözinfüzyon uygulamalarıdır.
9. Cihaz, “sürekli(continuous)” çalışma modunda kullanılmalı, kısa ve uzun
infüzyon veya transfüzyon esnasında kullanılabilmelidir.
10. Cihaz, çoklu mikro işlemcileri yardımıyla
a) Yüksek doğrulukta sıcaklık değerlerini kontrol edebilmelidir.
b) Alarm limit testlerini yapabilmelidir.
c) Alarm limit aşım durumlarında sesli ve görsel alarm vermelidir.
11. Cihaz akış hızı 5 ile 100 mm aralıkta sıvıları 33-41°C aralığında veya
41°C(+/-1) ‘ye kadar ısıtabilmeli, 42°C(+/-1)’yi aşan sıcaklıklarda, güvenlik
amacıyla otomatik olarak ısıtma işlemini sonlandırabilmelidir.
12. Cihazın sıvı koruma derecesi İPX1 veya IPX4 olmalıdır.
SMT1123 SET, KAN VE SIVI ISITMA İÇİN
Teknik
Özellikleri:
672
13. Hastaya giden veya ısıtma sıvısının ısısı dijital olarak cihazın LED
ekranından izlenebilmelidir.
14. Cihaz 100- 240 V veya 220-240V olmalıdır, 50-60 Hz de çalışabilmelidir.
15. Cihazın serum askılığına takılabilmesi için askı aparatı bulunmalıdır.
16. Cihaz kompakt ve en fazla 3.5 kg ağırlığında olmalıdır.
17. Cihazın ölçüleri en fazla 240x210x178 mm. (±5) olmalıdır
Genel
Hükümler:
18. Setler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
SMT1185KAPALI ASPİRASYON SİSTEMİ
1.
SMT Temel
İşlevi:
Kateter
yoğun
bakım
673-680
ünitelerinde
ventilasyon
cihazına
bağlı
trakealentübasyon veya trakeostomikanülütakılı hastalarda aspirasyon
ve/veya irrigasyon uygulamaları için kullanılacaktır.
2. Sistem tamamıyla kapalı olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. Kateter setinin ambalajı içinde aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır:
a. Ventilasyon hortumu için bağlantı adaptörü
b. Kateter setinin değiştirileceği günü gösteren renk kodu ve yazı ile
belirtilen etiket,
c. Kateterin çap, boy, katalog no ve kullanım talimatlarının yazılı
olduğu doküman
4. Ürün Non-Latex olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5.
Kateter seti ile yapılacak aspirasyon / irrigasyon esnasında hastayı ventilatörden
ayırmak gerekmemelidir.
6.
İçinde bulunduğu kapalı sistem özelliğine bağlı olarak ve kateterin tipine göre
aynı kateter belirlenen sürelerde saat kontaminasyonu engelleyerek, gömlek
içerisine sekresyon geçirmeyecek özellikte olmalıdır.
7.
Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon / irrigasyon uygulamaları
esnasında eldiven kullanılması gerekmemelidir.
8.
Kapalı sistem kateter setinin T veya Y biçimindeki şeffaf bölümünde aşağıdaki
girişler bulunmalıdır:
a.
En az 2,5 numaradan 9,5 numaraya kadar olan entübasyon ve
trakeostomikanüllerine adaptör gereksinmeyen giriş,
b.
Aspirasyon / İrrigasyonkanülünün girişi,
c.
İrrigasyon solüsyonunun girişi için kullanılacak ayrı port bulunmalıdır.
9. Katater seti kullanıcı tercihine göre en az 2,5 numaradan 9,5 numaraya kadar
her boydaki entübasyon ve/veyatracheostomykanülüne uygun 5-6-7-8-10-1214-16 F çaplarında olabilir.
10. Kateter seti çalışmakta olan aspiratöre bağlı dahi olsa yalnızca kullanıcının
kontrolünde aspirasyon sağlayan kontrol valfli emniyet kilit mekanizmasına
sahip olmalıdır.
SMT1185KAPALI ASPİRASYON SİSTEMİ
673-680
11. Aspirasyon ve irrigasyonkanülü şeffaf, esnek ve kullanım süresi boyunca
nemlenmeyen bir gömlek içinde, hareket edebilir nitelikte olmalıdır.
12. Kateter hastaya en az 48 saat bağlı kalabilmelidir.
13. Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları sonrasında
kateterinirrigasyon solüsyonu ile tamamen sekresyondan temizlenebilir özellikte
olması gerekir.
14. Kapalı sistem trakealaspirasyon / irrigasyonkateter seti, kullanıcı tarafından
açılana kadar içindeki malzemenin sterilitesini kesin koruyan, dışardan
görsel kontrole olanak tanıyacak şeffaf ambalaj içinde bulunmalıdır.
15. Kateterin yıkanması sırasında aspirasyon hattı kapatılmalı ve hastadan izole
edilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
16. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş
olmalıdır.
SMT1256- KAPATICI STAPLER, CİLT, YÜKLEMESİZ
SMT Temel
681
1.
Cilt kapama için tasarlanmış olmalıdır.
2.
Stapler kartuşunda en az 35 adet titanyum veya paslanmaz çelik
İşlevi:
SM Malzeme
zımba teli olmalıdır
Tanımlama
Bilgileri:
3.
Zımba telinin çapı 0,58 (± 0,5)mm olmalıdır.
Teknik
4.
Tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
Özellikleri:
5.
Zımbanın cilde uygun yerleştirilebilmesi için staplerin ucunda işaret
bulunmalıdır.
6.
Kontrollü kapama yapma amacı ile zımbaya uygun pozisyon
verilerek uygulama yapmasına müsaade edecek ön konumlandırma
özelliğine sahip olmalıdır.
Genel
7.
Steril orijinal pakette olmalı, üzerinde sterilizasyon şekli ve son kullanma
tarihi yazmalıdır.
Hükümler:
8.
20 adet stapler ile 1 adet çıkarıcı ücretsiz olarak verilmelidir.
SMT4071 KARMEN KANÜL
SMT Temel
İşlevi:
682-690
1. Sert, düz veya eğri özelliklere sahip, rahim içi emme kureti olarak kullanım
amacı için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme 2. Malzemenin farklı çaplarda seçenekleri mevcut olmalı, bu ölçülerdeki
Tanımlama
çeşitler en az 185 mm uzunluğunda olmalıdır
Bilgileri:
3. Malzemenin 3 ile 12 fr. Arasında ölçüleri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
tüm
4. Uç kısmı şeffaf plastikten ve düzgün ve yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.
5. Uç kısmında küreme işlemi için 8 numaraya kadar (sekiz numara dahil) en az bir
delik 9 numara üstü için (9 numara dahil) ise karşılıklı iki adet ters tırnaklı delik
olmalı veya küreme işlemine yetebilecek tek büyük bir delikli olmalıdır.Bu
deliğin genişliği ürün numarasına göre 4 mm-26 mm arasında olmalıdır.
6. Malzeme lateks içermemelidir.
Genel
Hükümler:
7. Tekli steril medikal ambalajda olmalıdır
8. Ambalaj şekli En az 25 en fazla 100 adetli şeklinde olmalıdır.
9. CE belgesine sahip olmalı ve UBB kaydı bulunmalıdır.
10. Etilen oksit veya gama sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
691-692
SMT1520 KASET VE TÜP SETİ, VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZI UYUMLU
SMT Temel
İşlevi:
1. Ön segment, arka segment veya kombine cerrahi prosedür ameliyatlarında
kullanılmalı veya bu prosedürlerde kullanılan günlük kaset sistem ile
uyumlu olmalıdır. Sistem kurulduktan sonra ikinci bir test aşaması
gerektirmeden tüm cerrahi prosedürlerde akış (flow) ve vakum modlarda
ekran üzerinden tek bir dokunuş ile devreye girmelidir.
SM Malzeme 2. Hastanenin cihazı ile uyumlu model olmalıdır.
Tanımlama 3. Tercihen instrumentkanülü üzerinden sökülebilir valfli trokar sistem,
vitrektomiprobu, ışık probu, valfli trokarlardaventingkanülü ve
Bilgileri:
infüzyonkanülü gibi diğer ekipmanları bulunmalı, yok ise; paslanmaz çelik
üretimi tek adım instrumentkanül sistem, vitrektomiprobu, ışık probu ve
diğer ekipmanlar istenen ölçülerde toplam kaset içerisinde ücretsiz temin
edilmelidir.
4. Kasetler bitinceye kadar verilecek olan 23G 25G veya 27G
vitrektomiprobu, en az mevcut hastanede bulunan cihazın maksimum kesi
hızı kadar yada en az 7.500hıza sahip olmalıdır. Işık problarının ucu
korumalı ve geniş aydınlatmalı özelliğinde ve gerektiğinde ışıklı indentör
olarak kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Kasetler bitinceye kadar (Set içerisinden çıkmıyorsa) iki yollu hava sıvıdeğişim hortum hattı, yardımcı (ikinci aspirasyon hattı) ekstraksiyon hattı
ve üç yollu musluk toplam kaset miktarının %30'u oranını geçmeyecek
oranda ücretsiz olarak temin edilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
6. Her bir kaset içerisinde mevcut değilse steril tepsi örtüsü ve ekran örtüsü
verilmelidir.
Genel
Hükümler:
1
693
SMT3927KATETER SABİTLEYİCİ, ŞEFFAF
1. Malzeme poliüretan dan mamul kendinden yapışkanlı şeffaf film tabakası şeklinde
olmalıdır.
2. Tutturucu şeridin yapışkanı alerji yapmaz özelikte olmalıdır.
3. Intravenöz ve santral girişimlerde katater sabitleyici ve enfeksiyon önleyici nitelikte
olmalıdır.
4. Su ve mikro organizma geçirmemelidir. Düzgün yapışmalı ve katater i tam olarak
sabitleyebilmelidir.
5. Kullanıcı tercihine göre farklı boy ve ebatlarda seçenekleri olmalıdır.
6. Steril orijinal ambalajında kullanım amacına uygun olmalıdır.
694
SMT1195 SÜREKLİ KARDİYAK DEBİ ÖLÇÜMÜ SİSTEMLERİ İÇİN KATETER
VE ÖLÇÜM SETİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Yoğun bakımda mevcut ileri hemodinamik monitörü ile hemodinamisi
bozulan hastalarda pulmoner arter kateterizasyonuna gerek kalmadan ve
bunun neden olabileceği çeşitli komplikasyon risklerini almadan teknik
şartname içeriğinde bulunan parametreleri çok kısa sürede elde edebilmeli ve
tedaviyi buna göre yönlendirebilme amacıyla üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Monitorizasyon kit içeriğinde enjektat ısı sensörü ve tekli basınç seti içeren
(Kateterseldinger tekniği ile arterlerden yerleştirilerek kullanılabilen)ve
doplerprobu(nazal/oral yolla özafagus bölgesine yerleştirilerek kullanılan)
tipleri mevcut olmalı, Ayrıca basınç setinin konnektörü olmalı ve bu
konnektör cihaza ait kabloya uyumlu olmalıdır.
3. Erişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun 2 farklı tipi olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Latex içermemelidir.
5. Kataterler
ile
birlikte
kullanılacak
cihaz
less-invazive
ve
transpulmonertermodilüsyon teknolojisi veya pulskontür analizi teknolojisi
veya
noninvazivdopler
yöntemi
ile
çalışmaktave
pulmoner
arter
kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve hemodinamik takip
yapabilmelidir.
6. Kardiyak debi ölçümünün yanında ITBV (IntraThoracic Blood Volume)
değeri veya Ea(ArteriyelElastans) değeri veya FTC (flow time corrected) ile
hastanın volüm durumu hakkında hekime CVP'den daha güvenilir bir
indikatör sunmalıdır.
694
SMT1195 SÜREKLİ KARDİYAK DEBİ ÖLÇÜMÜ SİSTEMLERİ İÇİN KATETER
VE ÖLÇÜM SETİ
7. Yoğun bakımda mevcut ileri hemodinamik monitörü ile hemodinamisi
bozulan hastalarda aşağıda verilen parametreler ile pulmoner arter
kateterizasyonuna gerek kalmadan ve bunun neden olabilecek çeşitli
komplikasyon risklerini almadan aşağıdaki parametrelerin en az 7 sini çok
kısa sürede elde edebilmeli ve bu sayede hekim tarafından tedaviyi
planlanabilmelidir.
Genel
Hükümler:
CO
Cardiac Output
CI
Cardiac Index
SVI
Stroke Volume Index
SVV
Stroke Volume Variation
SVRI
Systemic Vascular Resistance Index
CPI
Cardiac Power Index
DPmx
Left Ventricular contractility
HR
Hearth Rate
AP
Arterial pressure
8. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, tek
kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve
LOT bilgileri olmalıdır.
SMT1186-KAUDAL İĞNE
SMT Temel
İşlevi:
695-696
1. Kaudal bölgede anestezi amaçlı kullanılır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
1. Erişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır
Teknik
Özellikleri:
3. İğne 320 - 450 Crawford kesimli olmalıdır.
2. Latex içermemelidir.
4. Şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
5. İğne üzerinde, 0.5 cm'lik veya 1 cm’lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
6. Renk kodlu mandreni olmalıdır.
7. İğne 20G, 22G, 25G ve 30 mm, 35 mm, 50 mm veya 60 mm ebatlarında
olabilir.
Genel
Hükümler:
8. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
disposable olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi , UBB ve LOT
bilgileri olmalıdır.
697
SMT1092 KEMİK MUMU
1. Malzeme Farmakolojik Balmumu esaslı olmalıdır.
2. Kemikten kaynaklanan kanama kontrolü için kullanılan non-absorbable steril kemik
mumu doku reaksiyonu yaratmamalı, en fazla dokuda zararlı etki oluşturmayacak
minimal reaksiyon kabul edilebilir.
3. Malzeme birim ambalajda en az 2,5 gram olmalıdır.
4. 12 veya 24 adetlik kutularda paketlenmiş olmalıdır.
5. Vücut ısısı ile temas ettiğinde sertliğini korumalıdır, dağılmamalıdır, şekillendirilebilir
olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
698-705
SMT1661-KILAVUZ TEL, HİDROFİLİK
SMT Temel 1. Her türlü endoskopik girişimlerle yapılan üriner sistem cerrahisinde ve
perkütan yolla uygulanan üroloji cerrahi işlemler için tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Kılavuz tel çekirdeğinde Titanyum kaplı paslanmaz çelikten yapılmış bir
metal içermelidir.
3. Kılavuz telin en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan
gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor
geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. Kompleks ve
kıvrımlı lezyonlardan dahi kolay geçmelidir.
4. Kılavuz tel proksimaldendistale tek parça olarak üretilmiş olmalıdır.
5. Kılavuz teller 0.018-0.038inch kalınlığı arasında ve 150±10cm uzunluğunda
düz, J uçlu veya bolıacurve uçlu olmalıdır.
6. Hidrofilik kaplı kılavuz telin ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
7. Kılavuz tel radyoopak olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
8. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında
kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
9. Kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu
özelliği ile kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Steril ve orijinal ambalajında paketlenmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi
paket üzerinde yazmalıdır.
706-708
SMT1258-KLİP ATICI, AÇIK CERRAHİ, OTOMATİK, ÇOKLU
1. Atıcı içinde small ve medium için en az 20 adet, large klip için en az 15 adet titanyum klip
bulunmalıdır.
2. Tutaçların bir kez sıkılmasıyla hem çenelerdeki klibi atanhem de yeni klibi çenelere
yerleştiren, otomatik klip atma/yükleme mekanizması olmalıdır.
3. Tutaçlar, avuca rahat oturmalı ve ergonomik yapıda olmalıdır.
4. Klip iç yüzeyinde, damar üzerindeki güvenliğin sağlanması için, yatay ve/veya dikey
çentikler olmalıdır.
5. Atıcı çenelerinde, klibin yarı kapanmış durumda iken bile düşmemesini sağlayan, klip kilit
sistemi olmalıdır.
6. Atıcı çeneleri doku travması yaratmaması için yuvarlatılmış olmalıdır.
7. Atıcı çeneleri, çalışılan bölgenin iyi görülebilmesi için en az 15° açılı olmalıdır.
8. Klipler, kanlı ortamda rahat görülebilmelidir.
9. Atıcıda kalan son kliplerin sayılabilmesi için, klip yuvası üzerinde gösterge olmalıdır.
10. Klip yuvası şeffaf ya da klip miktarının gösteren pencere olmalıdır.
11. Atıcıda klip kalmadığında, tutaçlar kilitlenmeli ve boş atıcı ile doku travması yaratılması
engellenmelidir.
12. Atıcı, klip atıldığında, cerrahın duyabileceği bir ses çıkarmalıdır.
13. Otomatik Klip Atıcının şaftı uzunluğu en az 23cm olmalıdır.
14. Klip ağız açıklığı en az 2.0mm olmalıdır.
15. Kapalı klip uzunluğu en az 3.5mm olmalıdır.
16. Klip titanyum alaşımı MR‘a uyumlu olmalıdır.
17. Tek kullanımlık olmalıdır. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
18. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
709-711
SMT1259- KLİP ATICI, LAPAROSKOPİK
1.
Tek kullanımlık olmalıdır.
2.
Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3.
Laparoskopik klip atıcının içinde en az on iki adet titanyum klip ile ligasyon işlemi
yapmalıdır.
4.
Laparoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için
açılı olmalıdır.
5.
Laparoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 3,1 mm
olup tüm boyutunda klip atabilmelidir.
6.
Laparoskopik klip atıcının çeneleri 5-12 mm trokardan geçebilmesi için geçerken
kendiliğinden küçülen yapıda olmalıdır
7.
Laparoskopik klip atıcısındaki klibin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti
sağlayan yatay veya dikey çentikler bulunmalıdır.
8.
Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce
kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
9.
Laparoskopik klip atıcı 5-12 mm’liktrokarla kullanılabilir olmalıdır.
10. Laparoskopik klip atıcının şaft uzunluğu en az 27 cm olmalıdır.
11. Laparoskopik klip atıcının şaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
12. Laparoskopik klip atıcısı kullanıcının tercihine göre otomatik veya yarı otomatik klip
yükleme/atma ile ligasyon yapabilmelidir.
13. Sert dokular kapatılırken veya güç uygulandığında çeneleri koruyan koruma mekanizması
olmalıdır.
14. Laparoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını
önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
15. Klip titanyum alaşımı MRI‘a
sunmalıdır.
uyumlu olmalıdır. Firma bununla ilgili ihalede belge
712
SMT3795 KLİPPER UCU
SMT Temel
İşlevi:
1. Vücudun her alanındaki kılları tıraş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. İstenildiğinde baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliği olmalıdır,
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. Sabit ya da oynar başlıklı olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve
kaymamalıdır.
5. Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda olmalı
Bu sebeple 2 adet bıçağı barındıran kesici uçlardan; cilde temas eden bıçak
sabit yapıda olmalı, cilde temas etmeyen ve hareket ederek kılları kesme
işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalıdır veya 2 bıçağı
sabit olmayan ve hareket eden ürünler için ürün tasarımı kesinlikle cilt
bütünlüğünü bozmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve firma bunu taahhüt
etmelidir.
6. Her 150 Adet klipper uç karşılığında, uçla aynı marka cihaz, kullanım amaçlı
sağlık kuruluşuna verilmeli ve cihazın özelikleri:
7. Tıraş cihazının ilk şarj süresi 17saati geçmemelidir ve cihaz şarj edilirken
veya pil seviyesi düşük olduğunda cihaz gövdesindeki uyarı veren
ışıklandırma sistemi olmalıdır.
8. Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalıdır.
9. Cerrahi tıraş cihazı musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey bir
dezenfektan solüsyonu içine batırılabilir olmalıdır
10. Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve Cerrahi tıraş
cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve hafıza etkisi olmayan
Lityum batarya veya Nikel batarya özelliğine sahip olmalıdır.
11. Cerrahi tıraş bıçağı suda ve solüsyonda dezenfekte edildiği için Suya
dayanıklılık testine ( IPX7 belgesine ) sahip olmalı ve bu özelliği kutu
712
SMT3795 KLİPPER UCU
üzerinde belirtilmelidir.
12. Cihaz şarj edildikten sonra en az 60 dakika çalışabilmelidir.
Genel
Hükümler:
13. Uçlar, tekli paketler halinde olmalıdır
713-719
SMT1261- KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI, ADAPTÖR İÇİN (FİLTRE
DAHİL)
SMT
Temel
İşlevi:
SM Malzeme
1. Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve
torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Torba boyutları 40-100 mm aralığında olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
1. Torbanın bağlantı halkası adaptöre sıkıca oturmalıdır.
Özellikleri:
2. Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.
3. Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet silikondan imal edilmiş klips
olmalıdır veya torbanın kendi üzerinde birleşik halde güvenlik bandı ve
kapama sistemi ile özel boşaltılabilir sisteme sahip olmalıdır.
4. Esnek elastik ve bükülebilir olmalıdır.
5. Torbalar, gaita birikimini engelleyebilmek için alttan boşaltılabilir olmalıdır.
6. Suya dayanıklı olmalıdır
7. Torbanın yapısı ses, koku, sıcaklık ve soğukluk hissini minumum indirme
özelliğine sahip olmalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Tek kullanımlık olmalıdır.
720-725
SMT1262- KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI, TEK PARÇALI, ALTTAN
BOŞALTMALI (FİLTRE DAHİL)
SMT
Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
1. Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve
torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Torba boyutları 10-70 mm aralığında, stoma ölçülerine göre kesilebilir
şablon yüzeyli olmalıdır.
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum
içerisinde (flexible) olmalıdır.
4. Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olup,
hastanın rahatlıkla duş alabilmesini sağlamalıdır.
5. Torbalar, boşaltım çubuğu veya klipslerle veya torba üzerindeki birleşik
güvenlik bandı ve kapama sistemi ile boşaltılabilir olmalıdır.
6. Torbalar, koku geçirmeyen ve ses yapmayan film tabakasından üretilmiş
olmalıdır.
7. Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.
8. Torbalar alttan boşaltılabilir modellerinde olmalıdır.
9. Torba şeffaf ve filtresiz olmalı veya kendinden filtreli ise torbanın
balonlaşmasını önleyen filtre yapısına sahip olmalıdır ve torba ile verilen
yapışkan kapama aparatı sayesinde torba filtresiz gibi kullanılabilmelidir.
Genel
Hükümler:
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
726
SMT1263-KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI, TEK PARÇALI, KAPALI
SMT Temel
İşlevi:
1.
torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve
Torba ağız kısmındaki adaptör çapı 10 mm-100 mm arasında ve kesilebilir
olmalıdır.
3.
Yetişkin ve/veya pediatrik boyutlarda olmalıdır
4.
Torba ağız kısmında torbayla tek parça olan adaptör olmalıdır. Adaptör lateks
içermeyip cilde yapışan kısmı alerjik olmamalıdır.
5.
Adaptör, hasta cildine rahat bir şekilde yapışmalı ve istem dışı çıkmamalıdır.
6.
Torba içerisinde filtre üzerinde gaita bulaşını engellemek için bir film tabaka
olmalıdır.
7.
Torbanın filtresi hem organik hem de inorganik gazları absorbe edebilmelidir.
8.
Torbalar terlemeyi önleyici, ıslansa da çabuk kuruyan, su geçirmez dokumasıznonwoven materyalden üretilmiş olmalıdır.
9.
Genel
Hükümler:
Torba üzerinde kod numarası olmalıdır.
10. Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.
727
SMT1260 - KOLOSTOMİ PASTASI
SMT Temel
İşlevi:
1.
Peristomal cildi olası sızıntılardan korumak için stoma-adaptör ve stoma
torba
arasında kullanılabilmelidir.
SM Malzeme 2.
Tanımlama
Bilgileri:
Her bir tüp en az 50gr olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
Cilt üzerindeki kızarıklık, irritasyon, allerjik durumlara bağlı gelişen yüzeysel
3.
düzensizlikleri kapatmalı ve adaptör veya torbanın stoma bölgesine gereken
adaptasyonunu sağlamalıdır.
4.
İçeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır.
5.
Yapışma ve bariyer sağlama özelligi için içerisinde az miktarda alkol
bulunmalıdır.
Genel
Hükümler:
6.
Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7.
Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgisi bulunmalıdır.
de
728
SMT3939KONDOM (PREZERVATİF)
1. Doğal kauçuk lateksten yapılmış, görünüşü saydam, renklendirici madde içermeyen ve
renk değişikliği yapmayacak nitelikte nontoksik anti alerjik özellikte olmalıdır
2. Kondum uzunluğu en az 170 mm olmalıdır.Açma eni 50-60 mm aralığında olmalıdır.
3. Kondomun açık ucunda bulunan halkanın kesik çapı 125 mm olmalı
4.
Kondom yüzeyi düz ve pürtüksüz olmalı.
5. Ultrasonun probuna yerleştirildiğinde patlama, delinme ya da yırtılma olmamalıdır.
6. Mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı, alerjik reaksiyona sebep
vermemelidir.
7. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı
açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır.
8. Birim ambalajının açılması elle ve kolayca yapılabilmeli ve açılma sırasında kondom
herhangi bir mekanik zarar görmemelidir.
9. Tek tek ambalajlanmış paketlerde bulunmalıdır.
729-730
SMT1187 KONTİNU EPİDURAL ANESTEZİ SETİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Epidural anestezi uygulayabilmek amaçlı kullanılır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Erişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Latex içermemelidir.
4. Set içerisinde Epiduralkateter, Epiduralflat filtre (0.2mikron), otomatik veya
manuel
direnç
kaybı
enjektörü,
kataterkonnektörü,
tuohy
iğnesibulunmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. EPİDURAL KATATER: ,Anestezik maddenin yayılımını iyi sağlamak için
yandan en az 3 delikli ve ucu kapalı, kataterin tamamı veya uç kısmı soft
veya yumuşak tip olmalı hastaya giden ilacın görülmesine müsait ve sıvı
çıkış yerlerinin mesafe aralığı eşit olmalıdır. Kateterin uzunluğu 90 cm (±10)
ve üzerinde mesafe çizgileri olmalıdır. Kateter şeffaf poşet içerisinde
bulunmalı set içerisinde 18G veya 16G çaplarına sahip iğnelerden biri
olmalıdır set içerisinde epidural iğnenin HUB kısmına oturan katater kanalı
olmalıdır.
6. EPİDURAL İĞNE: En az80 mm uzunluğunda, 16 veya 18 G tuohy
iğnelerinden birini içermelidir. İğnenin kanatları bulunmalıdır. İğne
üzerindeki çizgiler hastaya girişim yapıldıktan sonra kaç cm’de olduğunu
güvenli ve emniyetli hesaplayabilmek için kalın çizgilerden imal edilmiş
uzunluk işaretleri olmalıdır. İğnenin ucu güvenli girişim için ne çok künt
nede çok sivri olmalıdır.
7. KONNEKTÖR:Set içerisinde konektör bulunmalıdır.
8. ENJEKTÖR: Set içindeki epidural direnç kaybı enjektörü en az 8 ml
olmalıdır.
9.
Başka kateterlerle karıştırılmaması için kateter üzerine yapıştırılacak isim
bandı bulunmalıdır.
729-730
SMT1187 KONTİNU EPİDURAL ANESTEZİ SETİ
Genel
Hükümler:
10. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
disposable olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi , UBB ve
LOT bilgileri olmalıdır.
11. Paketin bir yüzü tüm ürünlerin gözükeceği şekilde şeffaf olmalı, diğer yüzü
ise yırtılma, delinme, ıslanma gibi durumlara karşı dirençli, kaliteli kâğıttan
olmalıdır. Paket kâğıdı kolayca yırtılmamalıdır.
731-732
SMT1190 KONTİNU SPİNAL-EPİDURAL KOMBİNE ANESTEZİ SETİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Spinal ve epiduralanestezi uygulayabilmek amaçlı kullanılır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Erişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır
Teknik
Özellikleri:
4. Spinalkanülü 27G olmalıdır.
3. Non-toksik olmalıdır.
5. Epidural iğne 18G olmalı ve üzerinde ponksiyon derinliği gösteren 1’er
cm’lik işaretleri bulunmalıdır. Şeffaf renk lock bağlantı kollu mandreni
olmalıdır.
6. Epiduralkatateren fazla 20G, en az 90 cm uzunluğunda yumuşak/softflexible
uçlu olmalı, en az 3 lateral delik bulunmalı, kataterin yerleştirilmesine
yardımcı ara parça, epidural filtre ve kataterkonnektörü olmalıdır
7. Epidural iğne üzerinde, ponksiyon derinliği gösteren 1’er cm’lik işaretleri
bulunmalıdır.Şeffaf renk lock bağlantı kollu mandreni olmalıdır.
8. Spinalkanül ile tuohykanülün kolay ve emin fiksasyonu için 360 dönebilme
özelliğine sahip ve spinalkanülünenjeksiyon esnasında doğru pozisyon
emniyeti için kilitlenebilir özellikte sisteme sahip olmalıdır.
9. Spinalkanülenjeksiyon
vermeli,ponksiyon
esnasında
sonrası
doğru
kolay
ve
pozisyon
rahat
emniyeti
spinalkanül
ile
touhykanülünfiksasyonu sağlanmalıdır.
10. Set içerisinde bir adet en az 8 cc likotomatik yada manuel epidural direnç
kaybı enjektörü, 1 adet flatfiltre olmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
disposable olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi , UBB ve
LOT bilgileri olmalıdır.
SMT1093 KORDOSENTEZ İĞNESİ
SMT
733-743
Temel 1. Fetusunkromozomal ve genetik bozukluklarının yüksek risk taşıdığı
İşlevi:
vakalarda göbek kordonundan (fetal kan) transabdominal örnek alımı için
uygun olmalıdır.
2. Sitogenetik incelemeler, virus testleri, tip tayini, karyotip ve diğer tanısal
amaçlar için kullanıma uygun olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
3. İğne paslanmaz çelikten yapılmalı ve ultrason sırasında görüntülenebilir
olmalıdır.
4. İğnenin çapı 18-22G uzunluğu 10-20cm olmalıdır.
5. İğnenin koruyucu kılıfı olmalıdır.
6. Kanül ve stile parçalarından oluşmalıdır.
7. Kanülün hazne kısmı şeffaf renkte olmalıdır.
8. İğne ucu quincke tipinde olmalıdır.
Teknik
9. Kanül ve stile kilitlenebilmelidir.
Özellikleri:
Genel
Hükümler:
10. Tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
744-748
SMT4117 KORUMALI BİSTÜRİ
1. Disposable olmalı.
2. Bıçağı keskin, pürüzsüz ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
3. Farklı boy ve ebat seçenekleri olmalıdır.
4. Bisturi bıçağını, yaralanmaları engellemek için korumaya alan sürgülü koruma kılıfı
olmalıdır.
5. Koruma paneli istenildiğinde tekrar kullanıma olanak verecek şekilde dizayn edilmiş
olmalı.
6. Ürün aparatları kullanım sırasında kullanımı engelleyici bir durum yaratmamalıdır.
7. Koruma kılıfı ürün üzerini sarmalı ve kilitlenmek suretiyle açılıp olası yaralanmalara
neden olmamalıdır.
8. Ürün TİTUBB’a kayıtlı olup sağlık bakanlığı tarafından onaylı barkoda sahip
olmalıdır.
9. Ürün kutusu üzerinde üretici firma adı, Lot No, CE işareti ve ürün numarasını gösterir
bilgiler yer almalı. Ürünle ilgili bilgiler Türkçe, İngilizce ve/veya Almanca dillerinden
en az 2 dilde yazılı olmalıdır.
749
SMT1098 KOTER KALEMİ
1. Tek kulanımlık olmalıdır. Elle kontrol edilebilmelidir.
2. Hem kesici (cut) hemde koagülasyon edici iki kontrol düğmesi olmalıdır.Kontrol
düğmesi kesici ve koagulasyongeçilerinde düğme takılı kalmamalıdır.
3. Kesici ve koagüle edici ucu teflonveya paslanmaz çelik2-3cm kaplı olmalıdır. Koter
kalemine değişik uzunluktaki (paslanmaz çelik veya teflon iğne, topuz ve bıçak)
uçlarıda takılabilmelidir.
4. Bağlantı üç girişli standart fiş ile sağlanmalıdır. En az 2,5 metre uzunluğunda kablosu
olmalıdır. Elektroduzunluğu 20-25 cm olmalıdır.
5. Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır.
6. Aktif uca kadar izolasyonlu olmalıdır.
7. Steril ve özel ambalajında bir adet bulunmalıdır.
8. Uzun süreli vakalarda, cerrahın kullanımına uygun ve ergonomik olmalıdır.
SMT1099 KOTER PLAGI ÇİFLİ
SMT Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
750-752
1. Ürün, koterkullanım esnasında oluşan akımın hastaya ve sağlık personeline
zarar vermesini önlemek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Cilde yapışabilir olmalıdır, ıslanınca ciltten ayrılmamalı, kaldırıldığında
rezidü bırakmamalıdır.
Bilgileri:
Teknik
3. Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır.
Özellikleri:
4. Bir ucunda koter kablosunun bağlanabileceği aparat olmalıdır.
Genel
5. Her 100 adet koter plağına karşılık 1 adet en az 2 metre uzunluğunda koter
Hükümler:
plağı kablosu verilmelidir veya kendinden kablolu ürünler için kablo
uzunluğu yeterli ise kablo talep edilmemelidir.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Koter plakları aliminyum folyo malzeme ile tek tek veya çoklu poşetler
şeklinde paketlenmiş olmalıdır.
753-754
SMT1100 KOTER PLAGI TEKLİ
1. Koter plakları tek kullanımlık olmalıdır.
2. Koter plakları cilde kolay yapışan, esnek yapıda köpük malzemeden yapılmış
olmalıdır. Islanınca ciltten ayrılmamalı, kaldırıldığında rezidü bırakmamalıdır.
3. Koter plağının iletken alanı en az 120 cm² olmalıdır.
4. Koter plakları alüminyum folyo malzeme ile tek tek paketlenmiş olmalıdır.
5. Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır.
6. Her 100 adet koter plağına karşılık 1 adet en az 2 metre uzunluğunda koter ara kablosu
verilmelidir.
755-756
SMT3914 KUSMUK POŞETİ
1. Poşet hacmi minimum 400 ml olmalıdır.
2. Tüm kusmukpoşedi çeşitleri kötü kokuyu absorbe edebilmelidir.
3. Emici pedli kusmuk poşetleri;içerdiği kimyasallar sayesinde kusmuğu jel e dönüştürebilen bir
pede sahip olmalıdır.Ped sıvıları tamamen jele dönüştürmelidir. Ped sıvıyı emdikten sonra tek
parça halinde kalmamalı dağılarak poşet içerisinde homojen jel sağlamalıdır.Poşet üzerinde
birleşik halde bağlama bağcıkları olmalı, bağcıklar çekildiğinde poşet büzülerek
kapanmalıdır.
4. Valfli kusmuk poşetleri; kusmuğu geri akıtmaya karşı valf sistemi özelliğine sahip olmalıdır
ve kusmuk poşetinin karton kısmı hastanın ağızını çevreleyecek bir şekilde olmalı mide
ifrazının boşaltılmasına kolaylık sağlamalıdır. Poşet şeffaf yapıda olmalı ve poşet üzerinde
seviye göstergesi yer almalıdır.
757
SMT4101 LANSET, DERİ PRİCK
1- Propilen medikal plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Prick testlerin kolay ve emniyetli kullanılmasına uygun olmalıdır.
3- Steril halde 10’lu diskler halinde paketlenmiş olmalıdır.
4- Tek uçlu olmalı ve disklerden kolay koparılabilmelidir.
5- Prizmatik 1mm ucuyla deri ve deri altına dokusuna zarar vermeden yeterli deri test solüsyonunun
deri altına gitmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
6- Propilen malzemeden üretilmiş lansetler, kullanıcı tercihine göre gerektiğinde metal lansetler ile
değiştirilebilmelidir.
7- Tek kullanımlık olmalı ve Ürün Avrupa Kalite Belgesine (CE) sahip olmalıdır.
758
SMT1267- LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR
1.
Tek kullanımlık olmalıdır.
2.
Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3.
Endoskopik disektör 5 mm çapında olmalıdır.
4.
Endoskopik disektörün şaft uzunluğu en az 30 cm olmalıdır
5.
Endoskopik disektör 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6.
Endoskopik disektörmonopolarkoterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7.
Endoskopik disektörün uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt , çene iç yüzeyi
atravmatik tırtıklı olmalı, koagulasyonu ağız kısmıyla yapmalıdır.
8.
Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat
renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır.
9.
Endoskopik disektörün çene uzunluğu en az18mm, çene açıklığı en az 21 mm olmalıdır.
10. Monopolarkoter girişi erkek ve/veyadişi soketle uyumlu olmalıdır, eğer uyumlu değil ise
beraberinde erkek ve ya dişi soketle uyumu sağlayacak adaptör veya kablo verilmelidir.
11. Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş
olmamalıdır.
12. Laparoskopikdisektörün ağzı operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı
sağlamalıdır.
13. Laparoskopikdisektör lateks ve DEHP (Di-etilheksilpatalat) kimyasalı içermemeli
içermemelidir
759
SMT1279-LAPAROSKOPİK MAKAS, MONOPOLAR
1.
Tek kullanımlık olmalıdır.
2.
Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3.
Endoskopik makas 5 mm çapında olmalıdır.
4.
Endoskopik makasın şaft uzunluğu en az 30 cm olmalıdır
5.
Endoskopik makas 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6.
Endoskopik makas monopolarkoterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7.
Endoskopik makasın uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık, dipten uca kadar keskin,
uç kısmı künt olmalıdır.
8.
Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat
renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. Yalıtkan malzeme monopolarkoter
esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin eklemli
kısmını da içine alacak şekilde kaplı olmalıdır.
9.
Endoskopik makasın çene uzunluğu 16 (± 2) mm, çene açıklığı en az 6mm olmalıdır.
10. Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş
olmamalıdır.
11. Endoskopik makas monopolar veyakafesle kullanılabilmesi için soket girişi olmalıdır.
760-763
SMT1295-MASKE, LARİNGEAL, TEK KULLANIMLIK, BALONLU
1. Laringealmaske lateks içermemelidir, PVC veya Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
3. Tek kullanımlık olmalı, böylece enfeksiyon ve çapraz kontaminasyon riskini ortadan
kaldırmalıdır.
4. Klasik “Brain Airway” kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek
sebepler ortadan kaldırılmalıdır.
5. Laringeal maskenin kaf kısmı şişirildiğinde, özofagus bu kaf tarafından hastaya zarar
vermeyecek biçimde kapatılmalıdır. Bu şekilde LMA`dan geçen hava veya gaz solunum
yoluna kanalize edilmelidir.
6. Hava yolu tüpüne bağlı inflation (şişirme) tüpü bulunmalıdır.
7. Şişirme
tüpünün
üzerinde
maske
boyutu
yazmalı,
kullanıcının
her
durumda
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
8. Kullanıcının LMA içindeki basınç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan basınç duyarlı
pilot balona sahip olmalıdır.
9. Optimal havayolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının
mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.
10. Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.
11. Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.
12. Maskenin hava yolu tüpü yükselen sıvı sekresyonların fark edilmesine imkan tanıyacak
şekilde şeffaf yapıda olmalıdır.
13. Ürünün üzerinde marka, boyut ve şişirme hacmi yazılmalıdır
14. Tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.
15. Ürün şişirildiğinde havayolu kısmını kapatmamalıdır.
764-770
SMT1297-LARİNGEAL MASKE, TEK KULLANIMLIK, GASTRİK KANALLI
1.
Ürün doğru prosedür uygulandığında laringoskop kullanılmadan takılabilmelidir.
2.
Hızlı ve kolay havayolu sağlamalıdır.
3.
Gastrik kanallı LMA olmalıdır.
4.
LMA PVC, silikonize veya %100 silikon olmalıdır. Lateks içermemelidir.
5.
LMA’yı anestezi sistemine bağlamayı sağlayan 15 mm.’lik standart konnektörü
bulunmalıdır.
6.
Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşmalıdır.
7.
Gastrik kanala ait tüp içinden nazogastrik tüp geçirilebilmelidir.
8.
Hasta tarafından ısırılıp ürüne zarar vermesini engelleyen koruyucu bir blok (bite-block)
bulunmalıdır.
9.
Ürünlerle birlikte çift lümenli-LMA yerleştirilmesi için kullanılabilen, talep edilen ürün
miktarının %5’i kadar kaşık veya talep edilen ürün adeti kadar guide verilecektir veya
ürün Lşekilli anatomik yapıda olmalıdır.
10. LMA’lar kaflı olmalı ve kafın ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfi olmalı ve her
türlü enjektörle hava sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
11. Kaf şişirildiğinde havayolunu ve gastrik kanalı tıkamayacak şekilde arka tarafa doğru
şişme yapmalıdır.
12. Tek tek, steril paketlerde modeli, boyutu, kullanılacağı hasta ağırlıkları, kafın şişirme
hacmi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi üzerlerinde bulunmalıdır.
771-773
SMT1636-KLİPS, POLİMER KİLİTLİ LİGASYON
1. Klips birleşimi insan vücuduna hiçbir yan etkisi olmayan bir maddeden oluşmalıdır.
2. Klips kartuşları üzerinde 6 adet klips bulunmalıdır.
3. Klipsler
gerek
açık
cerrahide
gerek
ise
laparoskopik
cerrahide
sorunsuz
kullanılabilmelidir. Klipsler bitene kadar yeterli sayıda aplikatör tedarikçi tarafından
temin edilmelidir.
4. Klips tam kapama sağlayan yapıda olmalıdır.
5. Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit
mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. Klips kartuşlarının alt kısmında yapışkan bant bulunmalıdır.
7. Klipsin iç kısmında kaymayı engelleyen entegre edilmiş dişler bulunup, ayrıca uç kısmı
da kilitlenmelidir. Dişler, birbirini karşılayıp tam olarak karşılıklı oturmalıdır.
8. Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini
engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
9. Klips aplikatör üzerinde esneklik sağlayan ‘’esnek köşe’’ yapısına sahip olmalıdır.
10. Boyutlarına uygun olarak, uygulama alanındaki doku kütleleri ve damarları kapatma
özelliğine sahip olmalıdır.
11. Klipsler radyolüsen özellikte olmalıdır. Bu sayede MRI ve röntgen cihazlarının manyetik
alanlarından etkilenmemelidir ve uygulamalarında görünmemelidir.
12. Ürünle birlikte ebata uyumlu1 adet laparoskopik cerrahiye uygun steril edilebilir
aplikatör verilmelidir.
13. Klipsler atravmatik bir şekilde stabilizasyon sağlamalıdır.
14. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
SMT1638- MALEKOT KATETER,RE-ENTRY (TEKRAR GİRİŞİM)
774-776
SMT Temel 1. Etkin drenaj sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Kateter poliüretan veya poliüretan türevi malzemeden imal edilmiş
olmalıdır.
3. Kateter içerisinde flexible tel olmalıdır. 0.038 incklavuz telle uyumlu
olmalıdır.
4. Set içerisinde listede belirtilen 12-14-16-18-20-24F kalınlığında, 1535cm uzunluğunda re-entrymalekotkateteri, 2 adet esnek stile ve drenaj
torbası bağlama adaptörü olmalıdır. Alerjik olmamalıdır.
5. Malekot bölümü maksimum drenaj sağlayacak şekilde ve en az 4 kanatlı
olmalıdır.
6. Kateterinüretere giren uzantısı olmalıdır. Bu uzantının distal ve
proksimalinde drenaj deliği bulunmalıdır.
7. Kateterin kilitlenen stilesi olmalıdır.
8. Kateterradyoopak özellikte olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
9. Distal uç kıvrılabilir ve üretere zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Belirtilen tüm malzemeler tek bir paket içinde ve steril olmalıdır.
777
SMT2078-MANİFOLD SET
SMT
1. Bağlantı hattı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
Temel
İşlevi:
SM
2. Manifold üç yollu rotating adaptörlü, kolay döndürülebilen, sağ pozisyonlu, kristal
Malzeme
saydamlığında, en az 400 psı basınca dayanıklı olmalı, koroner anjiografi için üretilmiş olmalıd
Tanımlama 3. Koroner anjiografi enjektörü en az 12 cc hacimli; luerlock’lu, hazne kısmında 2, piston kıs m
Bilgileri:
1 adet halkalı; pistonu geri çıkmayan ve piston gövdesi bükülmeyen; en az 0,5cc’lik emniyet
frenine sahip ve mikrobubbles’ların enjeksiyonuna engel olacak rezervuar kısmı bulunan ve kri
saydamlığında olacak. Manifold koroner enjektöre bağlandığında sabit olacak, dönmeyecektir.
4. Basınç line; en az 120cm uzunluğunda, basınca dayanıklı olacak ve akımı engellemeyecek,
uçlu, kristal saydamlığında olmalıdır.
5. Serum setikristalsaydamlığındaolacak,
opakmaddeninenjektöreçekilmesisırasındaoluşannegatifbasıncadayanıklıolacakveakımıengelle
cek, standarthazneliolacakenaz150 cmuzunluğundaolmalıdır. Serum
akışhızınıayarlayanklempvebenzerisistemibulunmalıdır
Teknik
6. Anjio kit set içinde , bir adet manifold, bir adet koroner anjiografi enjektörü, bir adet basınç
Özellikleri: basınçline, bir adet serum seti bulunmalı ve tümü steril bir ambalaj içerisine konulmuş olmalıd
Genel
7. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olmalı, disposable olmalı, üzerinde son kullan m
Hükümler: tarihi olmalı, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
1
778
SMT1827 MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, HAVALI SİSTEM
SMT Temel
İşlevi:
1. KateterGastrointestinal sistemde anorektalmanometri çalışmaları için
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kateter 8 F olmalı, uç bölümde lateks olmayan balon bulunmalıdır
Teknik
Özellikleri:
4. Kateter 4 basınç kanalına sahip olmalı ve her bir kanal 360 derece basınç
üretilmiş olmalıdır
3. Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır
ölçebilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Kateter üzerinde distalden başlayarak sıralı 4 adet ölçüm noktası
bulunmalıdır.
6. Kateter hava ile basınç ölçebilme teknolojisine sahip olmalı, basınç
ölçümleri yükseklikten etkilenmemelidir.
Genel
Hükümler:
7. Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
SMT Temel
İşlevi:
779-781
SMT1482 MEMBRAN FORSEPSİ
1. Membran forsepsi vitrektomi cerrahisinde ERM(Epiretinalmembran) soyma
işlemine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2. Membran forsepsi 20, 23, 25, 27 G boyutunda olmalıdır.
Tanımlama 3. Membran forsepsinin ucu yüksek kaliteli çelik veya titanyumdan üretilmeli ve
mikrosokop altında parlamamalıdır.
Bilgileri:
4. Membran forsepsi alt yüzeyi ERM yüzeyinde tutacak şekilde düz veya
tırtıklı(jawsserrated) olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Membran forsepsinin elciği ve tipi tek kullanımlık veya elcik ve tip ayrı ayrı
olmalıdır.
6. Üzerinde renk kodu veya gauge kalınlığı bulunmalıdır.
7. Forseps, trokarlardan rahatça geçecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Tek kullanımlık ambalajda olmalıdır.
1
782-784
SMT1246 EMİLEBİLİR MESH SABİTLEYİCİ/ZIMBA ATICI/ENDOSKOPİK
SMT Temel
1. Laparoskopik
endoskopik
ameliyatlardaorganın
rezeksiyonu
ve
anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
ve
2.
Endoskopik
staplerin
içindeki
fiksasyon
zımbanın
yapı
maddesi
Tanımlama
polyglycolide-co-L-lactide (PGLA) veya D&C Violet No. 2 ile boyanmış
Bilgileri:
polidioksanon ve L(-)-laktit ve glikolit kopolimer karışımından yapılmış
olmalıdır.
Teknik
3. Kolaylıkla implant edilebilmeli ve tamamıyla tek kullanımlık olmalıdır.
Özellikleri:
4. Endoskopik mesh sabitleyici kontrollü veya yaylı ateşleme mekanizmasına
sahip olmalıdır. Cihaz tutarlı ve istikrarlı zımbalama imkanısağlayacak
şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Reaksiyon yaratmamalıdır.
6. Cihazın içindeki zımbalar dişliler yardımı ile kendi kendine dokuya
girebilme veya yaylı ateşleme mekanizması sayesinde zımba üstündeki
kulakçıklarla dokuya tutulabilme teknolojisine sahip olduğundan atravmatik
bir fiksasyon işlemi gerçekleşmesini sağlamalıdır.Kullanıma hazır paketlerde
ön dolumlu olmalıdır ve en fazla 30 adet zımba içermelidir.
7. Fiksasyon zımbalarının uzunluğu en fazla 7.2 mm olmalıdır.
8. Cihazın şaftı 5 mm kalınlığında olmalıdır.
9. Mesh sabitleyicinin şaft uzunluğu 35(±2) cm olmalıdır.
10. Fiksasyon zımbaları en fazla 18 ayda tamamen absorbable olmalıdır ve
yabancı madde olmamalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
785
SMT1247- EMİLEMEYEN MESH SABİTLEYİCİ/ZIMBA ATICI, ENDOSKOPİK
SMT Temel
1. Ameliyatlarında organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için
tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
2. Endoskopik ameliyatlardakullanıma uygun olmalıdır.
Tanımlama
3. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda
Bilgileri:
parlayarak görüntünün bozulmaması için parlama yapmamalıdır.
4. Endoskopik mesh sabitleyici stapler şaftının uç kısmı aynı zamanda
çıkarılmak istenen zımbalar için sökücü olarak kullanıma uygun olmalıdır.
5. Endoskopik mesh sabitleyici staplerdeki zımbanın helical kapanışı
etrafındaki diğer dokulara zarar vermemesi ve zımbanın dokudan
kendiliğinden ayrılmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Teknik
6. Endoskopik mesh sabitleyici stapler 5 mm çapında olmalıdır.
Özellikleri:
7.
Endoskopik mesh sabitleyici staplerin şaft uzunluğu 36 ± 1cm olmalıdır.
8. Endoskopik mesh sabitleyici stapleriçindehelical şeklinde en az 5 adet
titanyum veya paslanmaz çelik zımba olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Tamamı tek kullanımlık olmalıdır
SMT1925 KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, HİDROFİLİK
786-787
SMT Temel
İşlevi:
1. Mikro kateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemler için özel
tasarlanmış, süper selektifkateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için
kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme 2. Mikro kılavuz tel nitinol ve paslanmaz çelik alaşımdan üretilmiştir. Bu sayede
Tanımlama
diğer malzemelere göre daha iyi tork verilebilmelidir.
Bilgileri:
3. Mikro kılavuz telin soft ve standart olmak üzere iki farklı yumuşaklık seçeneği
olmalıdır.
4. Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su
tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
5. Mikro kılavuz tel en az 175-300 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Mikro kılavuz tel 0.010- 0.018 inç çaplar arasından ihtiyaca göre seçilebilir
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyo opak uca sahip olmalıdır. Bu radyo
opak uç mikro kılavuz telin küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır.
8. Mikro kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır.
9. Uzun süreli kullanım esnasında bile sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı
olmamalı ve bu şekilde şişerek mikro katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır.
10. Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor
geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
11. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden
kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
12. Mikro kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
13. Mikro kılavuz tel düz ya da farklı açılarda konfigürasyonlara sahip
olmalıdır.Düz uçlu kılavuz telllerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekil
en zor kulllanımda dahi kaybolmamalıdır.
Genel
Hükümler:
14. Mikro kılavuz tel steril pakette olmalıdır.
15. Mikro kılavuz telin ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son
kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
1
788-809
SMT1483 MİKROCERRAHİ BIÇAKLAR, TRABEZOİD
SMT Temel
İşlevi:
1. Slit bıçak özelliklerine sahip olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. 420 numaralı çelikten ileri teknoloji ile elde edilmiş çift yüzeyi
keskinleştirilmiş (bevelup ve (beweldown) satinfinish (parlamayan) özellikte
olmalıdır.
3. Polisülfondan veya polikarbondan imal edilmiş ve yüksek sıcaklıklara
dayanabilen sapı olmalıdır.
4. Trabezoid bıçak açılı olmalıdır.
5. İstenilen ölçüde teslim edilecektir.
Teknik
Özellikleri:
6. İstenilen kesiye ulaşıldığını ölçme olanağını sağlayan üst yüzeyde işareti
bulunmalıdır.
Genel
Hükümler:
1
810
SMT1486 MİLİPORE HAVA FİLTRESİ
1. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. 0.2 mikron porlu olmalı.
3. Göz içine partikül ve bakteriden arınmış hava verilmesine olanak sağlamalıdır.
4. Bir ucu standart bağlantılara bir ucu enjektör bağlantısına uygun olmalıdır.
811
SMT1583 ANESTEZİ DERİNLİK MONİTORİZASYON SENSÖRÜ
SMT Temel
İşlevi:
1. BIS monitörü, ameliyathane ve yoğun bakımda elektroensefalogram (EEG)
temeline dayanarak hastanın sedasyon ve anestezi derinliği hakkında ölçüm
yapabilecek ve hastanın hipnotik durumu hakkında bilgi verebilecek
amacıyla üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Sensörler tek taraflı (unilateral) veya çift taraflı (bilateral) olmalı, tek taraflı
sensörlerin yetişkin ve pediatrik tipleri bulunmalıdır.
3. Sensorler özel tekli paketlerde en az 4- 6 adet elektrot içerecek şekilde
üretilmiş olmalıdır.
4. Her 200 adet prob karşılığı 1 adet portable monitör (sarf kullanım
karşılığı)
verilecektir.
Teknik
Özellikleri:
5. Çift taraflı (bilateral) Sensorler hem sağ hem de sol hemisferden 4 kanal
üstünden üstünden ve tek taraflı (unilateral) sensörler sağ ya da sol
hemisferden 2 kanal üzerinden alandan serebral aktiviteye dair bilgi alabilir
özellikte olmalıdır
6. BIS monitörü, anestezik ilaçların sedatif ve hipnotik etkilerinin ‘0 ile 100’
arasında değişen BIS skoru ile sayısal olarak değerlendirebilmesi için
kullanılmalıdır.
7. BIS
monitorizasyonu
hem
yetişkin
hem
de
pediatrik
hastalarda
uygulanabilmelidir.
8. Sensorler lateks içermemelidir.
9. BIS monitörü ile 70 – 110 Hz. frekans aralığında takip edilebilen EMG
(elektomiyogram) seviyesi sayesinde kas aktivitesi veya yüksek frekanslı
artifakların varlığı belirlenebilmelidir.
10. BIS monitorizasyonu ile hastaların daha hızlı uyanmaları, daha kısa zamanda
ekstübe edilmeleri, post-anestezi yoğun bakım ünitelerinde daha kısa kalış
süreleri, kullanılan hipnotikanesteziklerin miktarında azalma sağlanmalıdır.
11. Prob hastaya zarar vermeyecek şekilde insan dokusuna uyumlu (nonallerjik)
materyalden üretilmiş olmalıdır.
12. Sensörün doğru takıldığını ve doğru çalışmasını sağlamak amaçlı
test
811
SMT1583 ANESTEZİ DERİNLİK MONİTORİZASYON SENSÖRÜ
programı olmalıdır (Empedans Kontrolü). Cihazın doğru çalışması için 4 tüm
elektrodun da testten geçmesi gerekmektedir.
13. Sensorler veri iletiminin doğru ve kesintisiz sağlanabilmesi için özel jelli
yapıda olmalıdır.
14. Sensor üzerindeki elektrotların hasta üzerinde doğru takılması için harf veya
rakam ile kodlandırması olmalıdır.
15. Teklif edilecek monitör, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
16. Cihazda en az 2 kanal EEG izlenebilmelidir.
17. Cihaz ekranında, hastanın EEG sinyali, sinyal kalitesi, EMG sinyal seviyesi
ve supresyon oranı grafik, bar grafik veya nümerik olarak izlenebilmelidir.
Seçilen BIS, SQI ve EMG dataları 1, 5, 10, 15, 30, ve 60 dakikalık
aralıklarda alınabilmelidir.
18. Cihaza, istenen komutlar dokunmatik ekranında bulunan tuşlar ile
verilebilmelidir.
19. Standby (bekleme) özelliği olmalıdır.
20. Cihazda hedeflenen BIS değeri aralığı için ayarlanabilir alt ve üst alarm
tertibatı bulunmalı, alarmlar 2 dakikaya kadar geçici bir süre için
susturulabilmeli, istenildiğinde tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların
açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.
21. Cihazın, elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 45 (kırkbeş) dakika
çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası bulunmalı ve cihaz şebeke
gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Ekranda bataryanın
kalan şarj miktarı ve şarj olduğunu gösteren bir uyarı simgesi bulunmalıdır.
Monitör, bataryanın gücü azaldığında sesli bir uyarı vermelidir.
22. Cihazın kullanım menüsünde lisan seçeneği olmalıdır.
23. Cihazın trend ekranı görüntüsünde önemli bir olay işaretlenebilmeli ve olaya
10 dakika öncesine kadarki veriler hafızada kaydedilebilmeli; bu veriler USB
aracılığıyla bilgisayara aktarılabilmelidir.
24. Cihazda en az 72 saatlik trend hafızası bulunmalıdır. Canlı vaka verileri ve
trend verileri USB aracılığıyla bilgisayara aktarılabilmelidir.
25. Her cihazın hasta ara yüzü kablosu olmalıdır ve her cihazla
birlikte
811
SMT1583 ANESTEZİ DERİNLİK MONİTORİZASYON SENSÖRÜ
verilmelidir.
26. Cihazın monitörü farklı vaka tiplerinde kullanılmak üzere dört ön ayarlı
konfigürasyona sahip olmalıdır. Mevcut mod için ayarlar kullanıcı tarafından
değiştirilebilmelidir
27. Cihazın ağırlığı 2 kg’ı geçmemelidir.
28. Cihaz 220V-50Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
Genel
Hükümler:
29. Ürün tek kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi,
UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.
812-815
SMT4146KATETER BAĞ (KATETER MOUNT )
SMT Temel
İşlevi:
1. Trakeostomikanülü veya endotrakeal tüp kullanıldığı durumlarda hastanın daha
rahat hareket edebilmesi için Solunum devresi ve bakteri filtresi gibi aksesuarlar
birbirine bağlandığında hastaya yakın olan bölümde meydana gelen sıkışıklık ve
bu sıkışıklığın çözümü için ayrıca hasta bakımının daha kolay yapılabilmesi için
tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme 2. Sabit dirsekli ve körüklü -Sabit dirsekli ve körüksüz -Hareketli dirsekli ve körüklüTanımlama
Hareketli dirsekli ve körüksüz şeklinde çeşitleri olmalıdır.
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. Tüm katetermountlar bağlantıları standart ölçülerde üretilmiş olmalıdır.
4. Özel tasarımlı bağlantı noktaları sayesinde hava kaçağı oluşturmamalıdır.
5. Endotrakeal tüp, trakeostomikanülü, filtre veya solunum devresi gibi ürünlere
Sorunsuz bağlanabilmelidir.
Genel
Hükümler:
6. Steril tekli pakette sunulmalıdır
7. Ürünün uts kaydı bulunmalıdır.
816-831
SMT1489 MVR BIÇAK
SMT Temel
İşlevi:
1. Bıçak düzgün skleral kesi yapmak için üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme 2. Bıçak düz uçlu veya 45 derece açılı, 19G,20G, 21G, 23G veya 25G olmalıdır.
Tanımlama
Düz uçlular için metal kısım en az 13mm uzunluğunda olmalıdır.
Bilgileri:
3. Bıçağın metal materyali ileri teknoloji ile paslanmaz mat çelikten imal edilmiş
olmalı ve mikroskop altında yansıma yapmamalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Bıçaklardaki kesici yüzeyler simetrik olmalıdır.
5. Bıçağın elciği üzerinde kaç mm veya gauge kalınlığında olduğu yazmalıdır.
6. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
7. Bıçak ucu ve iki kenarı keskin olmalı, dokuya rahat girişini engelleyecek yüzey
pürüzü ve çentiği olmamalıdır.
8. Bıçak sapı elden kaymayı önleyecek şekilde olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Steril, tekli paketlerde olmalıdır.
10. Her paketin içinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
1
SMT1617-NAZAL SPLİNT EKSTERNAL, ALÜMİNYUM
SMT
Temel
İşlevi:
832
1. Ürün, travma veya rinoplasti operasyonları sonrasında hassas burun
kemiklerini koruyan, yapılan cerrahinin iyi sonuç vermesine yardımcı olan ve
tedavi amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde
bulunmalıdır.
3. Paket içinde, desteklemesi amacıyla burun sırtına yerleştirmek için arkası
yapışkanlı yumuşak sünger parça olmalıdır.
4. Değişik boylarda 5’li steri strip / bant(en az 2 adet), cilt temizleme ve
sabitleme swap ile birlikte verilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
5. Ürünün
üzerindeki
alüminyum
parça
sayesinde
buruna
yerleştirilebilmelidir.
6. Kolay şekillendirilebilmelidir.
7. Arka yüzeyindeki yapışkan ıslanmaya dirençli olmalıdır.
Genel
8. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
Hükümler:
9. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarih bilgisi bulunmalıdır.
rahatça
SMT1616-NAZAL SPLİNT EKSTERNAL, TERMOPLASTİK
SMT Temel
İşlevi:
833-834
1. Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum
yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış
olmalıdır.
SM Malzeme
2. External nazal splint, termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
Tanımlama
3. Paket içinde, desteklemesi amacıyla burun sırtına yerleştirmek için arkası
Bilgileri:
yapışkanlı yumuşak sünger parça olmalıdır.
4. Small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır.
5. Değişik boylarda 5’li steril strip / bant (en az 2 adet), cilt temizleme ve
sabitleme swap ile birlikte verilmelidir.
Teknik
6. Arka yüzeyindeki yapışkan bant kolayca çıkarılabilmelidir.
Özellikleri:
7. Kaynayan suya atıldığında istenilen kullanılabilir yumuşaklığa gelmiş
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Ürün rahatlıkla görülebilecek şekilde şeffaf, tekli paketlerde bulunmalıdır.
835-841
SMT1670-NEFROSTOMİ SETİ, PERKÜTAN, MALEKOT
1. Nefrostomi seti içerisinde bir adet perkütan giriş İğnesi olmalıdır.
2. İğne 18-20 G çapında, 15-20 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. İğne lümeni 0,035-0,038 inch kılavuz tel İle uyumlu olmalıdır.
4. İğne ucu kılavuz tele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
5. İğnenin İçine geçen uyumlu keskin uçlu mandreni olmalıdır.
6. İğnenin arka kısmı enjektör ucu ile uyumlu olmalıdır.
7. Sert plastikten yapılmış iğnenin bükülmelere karşı korunmasını sağlayan kılıf
olmalıdır.
8. İğne gövdesi ve mandrenin tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
9. Nefrostomi seti içerisinde kılavuz tel olmalıdır.
10. Kılavuz tel en az 80 cm uzunluğunda ve 0,035-0,038 İnch çapında olmalıdır.
11. Kılavuz telin uç kısmı esnek olmalıdır.
12. Kılavuz tel radyoopak olmalıdır.
13. Kılavuz telin gövdesi nitinolden yapılmış ve PTFE kaplı olmalıdır.
14. Nefrostomi seti içerisinde bir adet 8-20 F çapında nefrostomi kateteri olmalıdır.14F ve
üzeri kateterlerin içinde kilitlenebilen mandreni olmalıdır.
15. Nefrostomi kateterinin uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
16. Kateter malekot uçlu olmalıdır.
17. Kateter dayanıklı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
18. Nefrostomi kateterinin arkasına yerleştirmek için konnektör boru içermelidir.
19. Nefrostomi kateterini sabitlemek İçin fiksasyon parçası bulunmalıdır.
20. Konnektör ile uyumlu idrar torbası olmalıdır.
21. Set içinde kateterin kalınlığına göre kateterden ince, kateterle aynı ölçüde ve kateterden
kalın poliüretandan mamül dilatatör olmalı ve takma işlemi esnasında görülebilmesi için
radyopak olmalıdır.
842-845
SMT1424 OFTALMİK BIÇAK
SMT Temel
İşlevi:
1. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kesici ucu olan, polisülfondan veya polikarbondan yapılmış sapı olan, sap
üzerinde kesici yüzeyin doğrultusunu gösteren, 15-30-45 derecelik
paslanmaz bıçak olmalıdır.
3. 420 numaralı çelikten ileri teknoloji ile elde edilmiş çift yüzeyi
keskinleştirilmiş (bevelup ve (beweldown) satinfinish (parlamayan) özellikte
olmalıdır.
4. El sapı ve bıçak ucu sabit olarak birleştirilmiş olmalıdır.
5. Paketin içinde sivri ucun zarar görmesini önlemek için bıçak sapının ayrıca
konduğu bir muhafazası olmalı veya ucunu koruyucu süngeri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Bıçak ucu ve iki kenarı keskin olmalı, dokuya rahat girişini engelleyecek
yüzey pürüzü ve çentiği olmamalıdır.
Genel
Hükümler:
7. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
1
846
SMT4025 OKSİJENATÖR, KAPLAMALI, YETİŞKİN
SMT Temel 1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme 2. Oksijenatörün ısı değiştirme bölümü(heatexchanger) paslanmaz çelik, poliüretan
Tanımlama
veya PET’den imal edilmiş olmalıdır.Oksijenarötörmembranı ile kompakt
Bilgileri:
yapıda olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Oksijenatörhollow fiber membran yapıda olmalıdır.
4. Hastada enflumatuar yanıtı azaltan fizyolojik malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. Oksijenatörünprimingvolümü en fazla 300 ml olmalıdır.
6. Oksijenatörvenöz ve kardiotomi rezervuarı aynı kompakt yapı içinde olmalıdır.
7. Oksijentör rezervuardan ayrılabilmeli ve tekrar holdere takılabilmelidir.
8. Oksijenatördemembran yüzey alanı en fazla 2,5 m2 olmalıdır.
9. Oksijenatörünminimum kan akış hızı (flow rate) en fazla 1lt/dk olmalıdır.
Oksijenatörün maksimum kan akış hızı (flow rate) en az 7lt/dk olmalıdır.
10. Rezervuar kapasitesi alanı en az 3800ml olmalıdır.
11. Oksijenatör numune alabilecek ilaç ejekte edilebilecek gerektiğinde
ayrılabilen
tek yön valflimultiflow adaptör manifoltuna sahip olmalıdır.
12. Oksijenatorünvenöz girişi en az180° arasında dönebilmelidir,
13. Oksijenatördegradiyent 4 L’de 120 mmhg dan fazla olmamalıdır.
14. Oksijenatörde hastaya bağlanmadan önce perfüzyoniste hava çıkarma olanağı
sağlayan “resirkülasyon devresi” olmalıdır.
15. Oksijenatördegerektiğinde
kullanılmak
üzere
(koroner
perfüzyon
kan
kardiyoplejisi vb.) ek bir kan çıkış portu bulunmalıdır.
16. Oksijenatörde minimum çalışma volümü 250 (±50)ml olmalıdır.
Genel
Hükümler:
17. Oksijenatörde arter ve venöz ısı sensörleri bulunmalıdır. İlgili firma klinik de ki
kalp Akciğer Makinası sayısı kadar oksijenatöre uygun ısı probu verilmelidir.
18. Oksijenatöre uygun 2 adet holder ilgili firma tarafından verilmelidir.
1
847-850
T1198 TRANSPULMONER TERMODÜLİSYON İLE KARDİYAK DEBİ
VOLÜMETRİK PARAMETRELER İÇİN ÖLÇÜM SETİ
SMT Temel
1. Özel teknoloji ile less-invazive ve transpulmonertermodilüsyon teknolojisi ile çalışmalı ve
pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve
İşlevi:
hemodinamikmonitörizasyon takip yapabilecek özellikte olmalıdır.
SM Malzeme
2. Arterial kit, termodilüsyonkateteri ve seldinger aparatı ihtiva etmelidir. Ayrıca Kit cihaza
uyumlu termodilüsyon enjeksiyonu sağlayan özel sensöriçermelidir.
Tanımlama
Bilgileri:
3. Monitörizasyon kit, içeriğinde enjektat ısı sensörü, ve tekli basınç seti ihtiva etmelidir. Ayrıc a
Presureline aparatı olmalı ve aparat cihaza ait kabloya uyumlu olmalıdır.
4. Latex içermemelidir.
5. Yetişkin veya pediatrik hastalar için farklı kateter boyları olmalıdır.
6. Kateterler 3F-5F boylarında olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Kateterseldinger tekniği ile büyük arterlerden yerleştirilerek kullanılabilmelidir.
8. Kardiyak debi ölçümünün yanında ITBV ( IntraThoracic Blood Volume) değeri ile hastanın
volüm durumu hakkında klinisyeneCVP'den daha güvenilir bir indikatör sunmalıdır.
9. Ayrıca EVLW (extravascularlungwater) ve PVP (pulmonarypermeabilityindex) değerleri
ile hastanın akciğerleri ile ilgili detaylı bir analiz olanağı da sağlamalıdır.
10. Yoğun bakımda hemodinamisi bozulan hastalarda aşağıdaki parametrelere pulmoner arter
kateterizasyonuna gerek kalmadan ve bunun neden olabileceği çeşitli komplikasyon risklerini
almadan aşağıdaki parametreleri çok kısa sürede elde edebilmeli ve tedaviyi buna göre
yönlendirebilmelidir.
CO CardiacOutput
GEDV Global EndDiastolic Volume
ITBV IntraThoracic Blood Volume
SVV Stroke Volume Variation.
GEF
Global EjectionFraction
PPV
PulsePressureVariation
CFI CardiacFunction Index
EVLWExtraVascularLungWater
PVPI PulmonaryVascularPermeability Index
847-850
T1198 TRANSPULMONER TERMODÜLİSYON İLE KARDİYAK DEBİ
VOLÜMETRİK PARAMETRELER İÇİN ÖLÇÜM SETİ
Genel
Hükümler:
11. Kit Orijinal Steril ambalajında olmalıdır ve disposable olmalıdır.
851
SMT1840 ÖZEFAGUS BANT LİGASYON SETİ, ÇOKLU
SMT Temel
İşlevi:
1. ÖzefagusBantligasyon Seti Özofagusta oluşan varislerin endoskopik olarak
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Ünitede endoskoplara uyumlu olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. ÖzefagusBantligasyon Seti alerjen olmayan, 5-7 bantdan oluşan set şeklinde
bantlanması amacıyla kullanılanılmaya elverişli olmalıdır
3. Bantların kare veya oval formları olmalıdır.
olmalıdır
5. Sondan bir önceki bant ayırt edici renkte olmalıdır.
6. Bantlar atış ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş alanını
daraltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır. Band setinin ipleri veya telleri
skobun görüşünü kapatmamalıdır.
7. Tercihen tutaç her 180 derece çevrildiğinde bir bant attığını net bir şekilde
sesli olarak konfirme etmeli veya yine tercihen sistem mekanizması bantın
atıldığı hissini net bir şekilde sağlayabilmelidir. Her çevrilişte tek bant
atılmalıdır. Mekanizma tek çeviriş hamlesinde tek bant atınca ikinci bantı
atmayı engelleyici nitelikte olmalıdır.”.
8. Bant çekme mekanizması tel veya ip olmalıdır ve tutacın üzerinde hazır
kurulmuş veya kurulmamış olarak gelmelidir.
9. Tutacın işlem esnasında endoskoptan kaymasını engelleyebilmek için tutaç
endoskopa sabitlenebilmeli veya tutaç endoskoptan kaymayacak şekilde
dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Tutaç makarası tek yönlü veya iki yönlü olmalıdır. Atış esnasında tek yönlü
ise kilit sistemine ihtiyaç duyulmamalıdır. İki yönlü ise tek yönlü dönmesini
sağlayan bant atma kilidi olmalıdır.
11. Yıkama için yıkama kanalına bağlanabilen en az 10 cm uzunluğunda aparatı
olmalıdır.
12. Kap gastroskobun başında sağlam durmalıdır ve işlem sırasında endoskopun
ucundaki bandligatörü yerinden çıkmamalıdır.
13. Bandligasyon setinin tüm aparatları sağlam olmalı kolayca kopmamalıdır.
851
SMT1840 ÖZEFAGUS BANT LİGASYON SETİ, ÇOKLU
Acil şartlarda hayati riski olan kanamalı hastalara müdahale için kullanılan
set kesinlikle hatasız çalışmalıdır.
Genel
Hükümler:
14. Ürünler sterilolmalıdır.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi
bulunmalıdır.
852-856
SMT1165 TORBA, PARENTERAL BESLENME IŞIKTAN KORUMALI
1. EVA (EtilVinil Asetat) yapısında olmalıdır.
2. Torba, gün ışığından etkilenebilecek ilaçların korunabilmesi için renkli opak malzemeden
üretilmiş olmalıdır.
3. Sağlam ve güvenilir olmalıdır ve asıldığında kopmamalıdır.
4. Dolumun yapılacağı cihaz ve cihaz ile birlikte çalışan transfer setlere ve valf sete uyumlu
olmalıdır.
5. Cihaz dolum portu, uygulama portu ve acil durum portu yer alacak şekilde 3 portlu yapıda
olmalıdır.
6. Pratik şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölçekler açık ve net olarak okunabilmelidir.
7. Lateks ve DEHP içermemelidir.
8. Tek kullanımlık olmalıdır
9. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
10. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
857
SMT1164 TORBA, PARENTERAL BESLENME
1.
Şeffaf yapısı sayesinde TPN içeriğinin gözle rahat izlenmesine imkân vermelidir.
2.
EVA (EtilVinil Asetat) yapısında olmalıdır.
3.
Sağlam ve güvenilir olmalıdır, asıldığında kopmamalıdır.
4.
Dolumun yapılacağı cihaz ve cihaz ile birlikte çalışan transfer setlere ve valf sete uyumlu
olmalıdır.
5.
Cihaz dolum portu, uygulama portu ve acil durum portu yer alacak şekilde 3 portlu
yapıda olmalıdır.
6.
Pratik şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölçekler açık ve net olarak okunabilmelidir.
7.
Lateks ve DEHP içermemelidir.
8.
Tek kullanımlık olmalıdır
9.
Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
10. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
858-964
SMT 2166 KATETER BALON ,PERİFERİK ,ANJİOPLASTİ HİDROFİLİK ,OTW
SMT
Temel 1.
İşlevi:
SM Malzeme 2.Balon kateterler 0.014-0.018-0.035inch guidewire ile kullanılabilir özellikte
Tanımlama
olmalıdır.
Bilgileri:
3. Balon kateterindistali ve balonu hidrofilik kaplı olmalıdır.
4.Balon coaxsiyel OTW şafta sahip olmalı, bu balona zor lezyonlarda geçiş
üstünlüğü sağlamalıdır.
5. Balon kateter5F-6F ve 7F guidingkateter/sheath ile kullanıma uygun olmalıdır.
6. Balon ölçüleri; 1.2-14mm çap ve 20-300mm arası uzunlukları olmalıdır.
7. Balon kateterinin boyu 90±20cm ve 140±10cm kateter uzunluğuna sahip
olmalıdır.
8. Balonun doğru konumlandırılabilmesi için distal ve proksimalinde 2 adet marker
bulunmalıdır.
Teknik
8. Balon kateteroverthewire sistemde olmalı ve semi-compliant olmalıdır.
Özellikleri:
9. Teklif edilen balon kateterinflexibilitesi ve itilebilirliği yüksek olmalı
yapmamalıdır.
Genel
Hükümler:
1
king
965-1146
SMT2163 PERİFERİK BALON, ANJİYOPLASTİ, MONORAİL
SMT
Temel
İşlevi:
1. Balon dilatasyonkateteriperiferikanjiyoplasti işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş ol
SM
2. Balon dilatasyonkateteri 70(±10) cm ve 140(±10) cm arası şaft uzunluklarına sahip olmalıd
Malzeme
Tanımlama 3. Balon DilatasyonKateteri, 1mm-12mm balon çaplarına ve çaplarına göre monorail balonla
Bilgileri:
15cm uzunluğa, monorail düşük profilli balonlar 8mm-40mm uzunluğa, monorail uzun ba
ise 20mm-200mm aralığında uzunluğuna sahip olmalıdır.
4. Balon DilatasyonKateteri 0,014- 0,018 ve 0,035 inch kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
5. Balon DilatasyonKateteri 4F-5F-6F-7F intraducersheat ve 4-5F-6F-7F guidingkatater ile
olmalıdır.
6. Balonkataterlerdayanıklımeteryaldenyapılmışolmalıdır.
7. Balon dilatasyonKateteri, rapidexchange sisteme sahip olmalıdır.
Teknik
Özellikleri: 8. Balon dilatasyonkateteri balonun distal ve proksimalinde 2 adet markıra sahip olmalıdır.
9. Balon dilatasyonkateteri esnekliği ve kontrolü oldukça iyi olmalıdır.
10. Kateterleriniçvedışyüzeyleri,
kılavuztelkontrolüvelezyondangeçişkolaylığıiçinhareketiarttırıcıkayganözelmaddeveyasilik
ıdır.
11. Kullanıcıyadaharahatvegüvenlibirçalışmaimkanı,
hastanınrahatlığıveemniyetiiçinbalonunşişme/inmesüresihızlıolmalıdır.
12. Balondüşükprofilliolmalı, böylelikle en dar lezyonlardanbilerahatlıklageçebilmelidir.
13. Uzun
balonlukataterlerinuçkısmılezyondangeçişkolaylığıverahatpozisyonlandırmaiçin,
inceltilmiş (tapered) vedamarazararvermemesiiçinyumuşatılmışolmalıdır.
Genel
14. Steril, orijinal ambalajında olmalıdır.
Hükümler:
1
1147-1163
SMT2170-PERİFERİK BALON, ANJİYOPLASTİ, YÜKSEK BASINÇLI
SMT Temel
İşlevi:
1. Vasküler ve nonvasküler girişimlerde fibrotik darlıklarda dilatasyon amacıyla
kullanılır.
2. Balon kateterler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.
SM Malzeme 3. Balon kateterler dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
Tanımlama
4. Hareket ve geçiş kolaylığı için balon kateter düşük profilli ve OTW olmalıdır. Bu
Bilgileri:
amaçla balon çaplarına göre tercihen 6F, maksimum 7F introduser ile
kullanılabilir olmalıdır.
5. Balonun nominal basıncı 10(±2) bar, patlama basıncı en az 25(±2) bar olmalıdır.
6. Kateter şaftı 0.035inç kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
7. Balon kateterin 4-5-6-7-8-9-10-12mm çap ve 20-30-40-60-80-100mm
çeşitleri olmalıdır.
uzunluk
8. Balon kataterin şaft uzunluğu için 80-120 ±15 cm seçenekleri olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
9. Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı
için hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
10. Balon kateter çift lümenli yapıda koaksiyel olmalı, böylelikle balon kateterin
sürekli olarak merkezcil hareketi, optimal kılavuz tel kontrolü, iyi bir trackabilite
elde edilmiş olmalıdır.
11. Gövdesi, iyi bir pushabilite, steerabilite ve cross-over prosedürü sırasında kink
rezistansı için desteklenmiş olmalı, radioopak özelliği sayesinde kullanıcıya
kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
12. Kateterin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı ve rahat pozisyonlandırma için
kısa, inceltilmiş (tapered) ve damara zarar vermemesi için yumuşatılmış
olmalıdır.
13. Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı,hastanın rahatlığı ve
emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.
14. Kullanılan balon materyali, sağlam semi kompliant veya non-kompliant yapıda
olmalıdır. Balonun hangi basınçta maksimum çapa ulaşacağı bilinmelidir.
15. Stent uygulamalarında, yüksek basınç uygulamaya izin verecek şekilde dayanıklı
yapıda olmalıdır.
16. Balon ve gövde uyumlu olup, şişirme esnasında damar yapısına uyum
sağlamalıdır.
17. Pozisyonlandırma için balon üzerinde proksimal ve distalinde radyoopak
işaretleyiciler (marker) olmalıdır. İşaretleyiciler profile etki etmemelidir.
1
1147-1163
SMT2170-PERİFERİK BALON, ANJİYOPLASTİ, YÜKSEK BASINÇLI
Genel
Hükümler:
18. Teslim edilen malzemelerin kullanım durumuna göre değişimi, firma tarafından
en çok bir haftada gerçekleştirilecektir.
2
1164-1170
SMT1342-PERKÜTAN BESLENME TÜPÜ ve GASTROSTOMİ KATETERİ
1. Kit içerisinde:
2. 1 adet beslenme tüpü
3. 1 adet delikli drape
4. 1 adet dişi ikili port
5. 1 adet erkek port
6. 1 adet klavuz tel
7. 1 adet sabitleme için plastik disk
8. 1 adet sabitleme bantı
9. 1 adet 0.8x40mm iğne
10. 1 adet 0.5x16mm iğne
11. 1 adet 1.25 mm kanül
12. Steril olmalıdır.
13. Isıya duyarlı poliüretan olmalıdır.
14. Sabitleyici radyoopak olmalıdır.
15. Kit, çekme tekniğiyle yerleştirmeye uygun olmalıdır.
16. PEG seti çıkarılırken çekme ya da endoskopi olmadan yatak başında kolayca çıkarmayı
sağlayabilen aparatı olmalıdır.
17. Sabitleyici 360 derece dönebilmelidir.
1171
SMT1848 PH METRE KATETERİ, AMBULATUAR EMPEDANS-PH, 24 SAATLİK
ÖLÇÜM
SMT Temel
1. Kateterözofagus ve mide içi asit oranının ve özofagus empedans değişiminin
İşlevi:
ölçülmesi için ambulatuar olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. - Kateter hem acidhemde alkaline ölçümlerini destekleyen yüksek sensitive
Teknik
Özellikleri:
3. Kateter tüp kalınlığı en fazla 6,5Fr olmalıdır.
sahip CrystalAntimony tip kateter olmalıdır.
4. KateterinpHsensörü, antimony veya ısı farkı düzeltmesi gerektirmeyen
isfetmikrochip yapısında olmalıdır.
5. Kateterde empedans sensörleri uçtan en az 8 adet empedans ölçüm noktası
ve en az 1 adet ph ölçüm noktası bulundurmalıdır.
6. KateterdepH ölçüm elektroduinternal referans sistemine sahip olmalıdır.
7. Kateter empedans için modüler en az 8 pin konektöre sahip olmalı, pH için
en az 6 pin konektöre sahip olmalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalı ve ürün
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
ambalajı üzerinde son
1172-1174
SMT1849 PH METRE KATETERİ, ÖZEFAGUS, ANTİMON, ÇİFT KANALLI
SMT Temel
İşlevi:
1. Kateterözofagus ve mide içi asit oranının ve özofagus empedans değişiminin
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. - Kateter hem acidhemde alkaline ölçümlerini destekleyen yüksek sensitive
Teknik
Özellikleri:
3. Kateter çapı 6,4Fr den kalın olmamalıdır.
ölçülmesi için ambulatuar olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır
sahip CrystalAntimony tip kateter olmalıdır.
4. pHsensörü antimon elektrod olmalıdır.
5. Kateterin tüpü atravmatik özellikte olmalıdır.
6. İnternal referans elektrotlu olmalıdır.
7. Uzunluğu en az 150 cm olmalı ve 70 cm’e kadar 1 er cm lik işaretlenmiş
olmalıdır.
8. Kateter 5 cm veya 10 cm veya 15 cm mesafe ile çift kanallı Ph ölçümü
yapmalıdır.
9. Kateter çift sensörlü olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalı ve ürün
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
ambalajı üzerinde son
1175
SMT1850 PH METRE KATETERİ, ÖZEFAGUS, ANTİMON, TEK KANALLI
SMT Temel
İşlevi:
1. Kateter tek kanallı Ph ölçümü yapmalıdıramacıyla tasarlanmış olmalıdır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. pHsensörü antimon elektrod olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Kateter çapı 6,4Fr den kalın olmamalıdır.
3. Kateter ünitede bulunan cihaz ile uyumlu olmalıdır.
5. Kateterin tüpü atravmatik özellikte olmalıdır
6. İnternal referans elektrotlu olmalıdır.
7. Uzunluğu en az 150 cm olmalı ve 70 cm’e kadar 1 er cm lik işaretlenmiş
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalı ve ürün
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
ambalajı üzerinde son
1176
SMT4073PİPEL KANÜLÜ
1. Malzeme şeffaf plastik materyalden imal adilmiş ve sert (rijit) olmalıdır.
2. Endometrial örnek almaya uygun yapıda olmalıdır.
3. Malzemenin uzunluğu 24.5 (±2)cm olmalı, dış çap 3.1 mm olmalı ve uç kısımda sağlı
sollu 1 veya 2 delikli olmalıdır.
4. Malzemenin içinde vakum yapmayı sağlayan, plastik mandreni bulunmalıdır.
5. Kataterin üzerinde 1’er cm aralıkla 1’den en az 7cm’e kadar aralık işaretleri olmalıdır.
6. Kanül, içi görülebilir bir renk de olmalıdır.
7. Tek kullanımlık medikal steril ambalajında olmalıdır.
8. Etilen Oksit veya gama Sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
9.
Malzeme üzerinde üretici firmanın bilgileri bulunmalıdır.
10. CE belgesine sahip olmalı ve UBB kaydı bulunmalıdır.
1177
SMT4007POŞ AÇACAĞI
1. SMT
Temel
İşlevi:
1. Jinekolojide amniyon kesesini açmak amaçlıile tasarlanmış olmalıdır.
2. SM
Malzeme
Tanımlam
a Bilgileri:
2. Ürün en az 260 mm (±10) uzunluğunda olmalıdır.
3. Teknik
Özellikleri
:
3.
4.
5.
6.
4. Genel
Hükümler
:
7. Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma
bilgileri bulunmalıdır.
9. Üretici firma, ürüne ait NotifiedBody’den alınmış CE sahip olmalıdır.
Sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
Lateks içermemelidir.
Amnioticmembranı delebilecek keskinlikte uca sahip olmalıdır.
Dizaynı sayesinde keseyi tek hareketle delebilmelidir.
1178-1213
SMT2232-PTCA, BALON, NONKOMPLİAN
SMT Temel
İşlevi:
1. PTCA Balon Koroner anjiyoplasti işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş
olmalıdır.
SM Malzeme 2. PTCA Balon Monorail yapıda olmalıdır.
Tanımlama
3. PTCA Balon 5F-6F guidingkateter ile kullanılabilmelidir.
Bilgileri:
4. PTCA Balon Lumeni 0.014” inchguidewire’ı kabul etmelidir.
5. PTCA Balonun kateter uzunluğu en az 135 cm olmalıdır.
6. Lezyon entry profili 0.018 ‘’ inch’ten daha büyük olmamalıdır.
7. Balonun guidewire’sızproksimal şaftı 2,3 F veya daha düşük, guidewire’lıdistal
şaftı 2.7 veya daha düşük çapta olmalıdır.
8. PTCA Balonun çapı 1.50-2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-3.75-4.00-4.505.00 mm ve uzunluğu 6-27 (±3) mm arasında olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
9. Maksimal itme gücü elde edilebilmesi için gövde destekleyici olmalı ve
guidewire lümeni ile birleşme noktasında zayıf olmamalıdır.
10. Üst düzeyde cross ve recross performansı bulunmalıdır.
11. Tork ve fleksibilitesi ileri olmalı, tortüyoz damarlardan geçebilmeli, şişirilmiş
olan balon kolayca indirilebilmelidir.
12. Balonlar nonkomplian yapıda olmalıdır: Balonun ratedburstpressure ‘da nominal
basınca göre %10’dan fazla artış göstermemelidir.
13. Yoğun kalsifik lezyonlarda ve stent içi restenoz lezyonlarında yeterli açıklık
sağlayacak derecede yüksek radyal güce sahip olmalıdır.
Genel
Hükümler:
14. PTCA Balon Nonkomplian steril pakette olmalıdır.
15. PTCA Balon Nonkomplian ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile
son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
1
1214-1268
SMT2231-PTCABALON SEMİKOMPLİANT
SMT Temel
İşlevi:
1. PTCA Balon koroner anjiyoplasti işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş
olmalıdır.
SM Malzeme 2. PTCA Balon Monorail veya OverTheWire yapıda olmalıdır.
Tanımlama 3. PTCA Balonlar semikomplian yapıda olmalıdır.
Bilgileri:
4. PTCA Balon 5F,6F,7F ve 8Fguidingkateter ile kullanılabilmelidir.
5. PTCA Balonun Lumeni 0.014inchguidewire’ı kabul etmelidir.
6. PTCA Balonun kateter uzunluğu 135-300 cm olmalıdır.
7. PTCA Balonunun Lezyon giriş profili 0.018” inch’ten daha büyük olmamalıdır.
8. PTCA Balonun guidewire’sızproksimal şaftı 2.4F veya daha düşük,
guidewire’lıdistal şaftı 2.7 F veya daha düşük çapta olmalıdır.
9. PTCA Balon 6-40 mm arasında uzunlukları ve 1,20-5,0 mm arası çapları ihtiva
eden farklı ebatlarda balon portföyüne sahip olmalıdır.
10. PTCA Balonun KateteriLezyondan geçişi kolaylaştırmak için silikon ve/veya
hidrofilik kaplı olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
11. Maksimal itme gücü elde edilebilmesi için gövde destekleyici olmalı ve
guidewire lümeni ile birleşme noktasında zayıf olmamalıdır.
12. Üst düzeyde cross ve recross performansı bulunmalıdır.
13. Tork ve fleksibilitesi ileri olmalı, tortüyoz damarlardan geçebilmeli, şişirilmiş
olan balon kolayca indirilebilmelidir.
14. PTCA Balonun çapı 1.50mm den küçük ölçüler için balonun ortasında
tek/çiftradyopak marker olmalı, balon çapı 1.50 mm’den geniş ölçüler için balon
üzerinde biri distalinde biri proksimalinde olmak üzere iki radyopak marker
bulunmalıdır. Fleksibiliteyi arttırmak için bu markerlar ince olmalıdır.
Genel
Hükümler:
15. PTCA Balon steril pakette olmalıdır.
16. PTCA Balon ambalajı üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi
belirtilmiş olmalıdır.
1
1269
SMT2228-PTCA MİKRO KATETERİ ÇİFT LÜMENLİ
SMT Temel
İşlevi:
1.Kompleks anjioplasti ve bifürkasyon işlemlerde yan dal erişimi için dizayn edilmiş
olmalıdır.
SM Malzeme 1. PTCA Mikro Kateter toplam uzunluğu 130-145cm olmalıdır.
Tanımlama 2. PTCA Mikro Kateterkoaksiyel lümeni çapı 0.014'' (inch) kılavuz tel kullanımına
Bilgileri:
uygun olmalıdır.
3. RX veOTW iki tel çıkış portu bulunmalıdır.
4. PTCA Mikro Kateterdistal dış yüzeyi kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
5. PTCA Mikro Kateterinrapid Exchange ve OTW kanalllarınıngenişliği 0.42 mm
olmalıdır.
6. Distal dış çapı en az 2.2 FR ,proximal dış çapı en az 3.2 FR olmalıdır.
7. PTCA Mikro KateterDistalRadyopak işaret yumuşak uç kısmın 1-4mm gerisinde
ve koaksiyel lümenin çıkış noktasının önünde olmalı, ek kalınlık
oluşturmamalıdır.
8. PTCA Mikro Kateter5F- 6f -7F kılavuzkateter ile kullanıma uygun olmalıdır.
9. Mikro kateterin yer belirleyicisi olması için distal ucundan 0,5mm uzakta
radyopak olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
10. Super-Selektif mikro kateter yapısında ve çift lümenli olarak dizayn edilmiş
olmalıdır.
11. PTCA Mikro Kateterinucu tamamen atravmatik olmalıdır.
12. Torkabilitesi 1:1 ,destek ve itebilme özellikleri yüksek olmalıdır.
13. OTW telin kateterden
çıktığı nokta kateterdeki iki markerin arasında
bulunmalıdır.
14. OTW telin kateterden çıktığı noktada telin açı alarak çıkmasını sağlayan
tümsek(bump) bulunmalıdır.
Genel
Hükümler:
15. PTCA Mikro Katetersteril ambalajdaolmalıdır.
1
1270
SMT4075 PUDRA, STOMA İÇİN
1. İçeriği ile cilde uyumlu ve kullanıcı dostu olmalı cilt yarası tedavisinde
kullanılmalıdır.
2. Stoma çevresindeki ciltte fazla nemi alıp iyileşmeye yardımcı olmalıdır.
3. Stoma çevresindeki masere ve irrite olmuş ciltte kullanılabilmelidir.
4. Pudranın cilt üzerindeki nemi absorbe etme özelliği olmalıdır.
5. Pudra uygulandığı bölgeyi kuru tutmalı ve ileride nemden dolayı oluşabilecek cilt
rahatsızlıklarını önlemelidir.
6. En az 25 gramlık tekrar kullanılabilen ambalajda sunulmalıdır.
7. Dar alanlarda ürünü yayma için aparatı onlamalıdır.
8. Ostomi adaptörü (yapışkanı) ve torbası ile birlikte kullanılabilmelidir.
9. Cilt koruyucu krem ve spreylerle birlikte kullanılabilmelidir.
1271
SMT4045RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA)
1-RiA gövdesi kıvrılabilir ve polietilen kaplı olmalıdır.
2-Kullanım bilgileri Türkçe olarak birim ambalajda olmalıdır.
3-T şeklinde olmalı ve 176 mg. bakır bir tel ile kaplı olmalıdır.
4-Yatay kaların her birinde 68.7mg.ağırlığında bakır yakaya sahip olmalıdır.
5-Dikey uzunluğu 36mm. ve yatay uzunluğu 32 mm. olmalıdır.
6-T bölümün dikey kolu başında ampul kısmında iki uçlu, 115mm. uzunluğunda
monofilament polietilenden beyaz ipi olmalıdır.
7-Röntgen ışınlarında görünür olmalıdır.
8-0n yıl kullanıma uygun olmalıdır.
9-Tekli paketlerde ve birim ambalajda üretici firma ve üretim tarihi, son kullanma tarihi,
sterilizasyon yöntemi ve tarihi, diğer uluslararası işaretlemeler yazılı olmalıdır.
1272
SMT1632-SEPSİS SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ (SPD) MEMBRANI
1. Kopolimer+ polietilenamin+ yüzeyi heparingreftli olmalıdır. Bu özellik ürün kullanım
kılavuzu üzerinde ve filtre üzerinde bulunan etikette belirtilmelidir.
2. Membran,
endotoksin
ve
sitokinleri
(inflamatuarmediyatörlerinadsorpsiyonu)
tutabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Tavsiye edilen kan akış hızı aralığı 100-450 ml/dakika olmalıdır.
4. Filtre sterilolmalıdır. Sterilizasyon yöntemi setlerin orijinal kutusundan çıkan kullanım
klavuzu üzerinde ve filtre üzerinde bulunan etikette belirtilmelidir.
5. Filtreler en az 8 saat, en fazla 72 saate kadar tedaviye olanak vermelidir.
6. Aynı
sette
bütün
renalreplasman
tedavileri
(SCUF,CVVH,CVVHD,CVHDF)
uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
7. Aynı sette bütün renalreplasman tedavi modlarında, SCUF,CVVH,
heparinli,
heparinsiz ve sitratantikoagülasyonu gerçekleştirebilmelidir.
8. Sette bulunan kanı geri verebilmek ve tedaviye ara verilmek istendiğinde setin hattı ile
filtre kendi içerisinde çalıştırılabilmelidir.
1273
SMT1109-NAZAL SEPTAL BUTTON
1. Septum perforasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.
2. Yumuşak ve tamamı medikal silikondan yapılmış olmalıdır.
3. İstenilen şekil verilebilmelidir.
4. Tek parça olmalıdır.
5. 3.0-5.0 cm arası ölçülerinde olmalıdır.
6. Biouyumlu olmalıdır.
1274
SMT2042 SEREBRAL OKSİMETRE SENSÖRÜ
SMT Temel
İşlevi:
1. Sensor cerebral corteksden beynin ve iskelet kaslarının oksijenlenmesini
(Rso2) ölçmelidir.
2. Sensor
Serebral/Somatik
ölçümü
aynı
anda
yapabilmeli
ve
görüntüleyebilmelidir.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. Cerebral/Somatik oxımetre sensorunun ayrı ayrı neonatal, Pediatrik
ve
yetişkin tipleri olmalıdır.
4. Latex içermemelidir.
Teknik
Özellikleri:
5. Sensorler bir NIR kaynağı ve çift dedektörlü olmalı ve böylece hem sığ
hem derincerebral bölgedehem de iskelet kaslarında oksijen ölçümü
yapabilmelidir.
6. Cihazdan
gelen farklı dalga boylarında lazer veya LED ışınları
sensördekidetektörler tarafından hasta kalp atımı olsun/olmasın vücut
ısısından etkilenmeden ölçüm yapabilmelidir.
7. Sensorun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır.
8. Yüklenicin kullanım amaçlı getirici cihaz;
9. Ekranı en az 10 inch büyüklüğünde renkli ve dokunmatik veya tuşlu
özellikte olmalıdır.
10. Cihaz, LED tabanlı teknoloji ile ve en az 2 dalga boyunda çalışacaktır.
11. Cihaz, beyindeki doku oksijen doygunluğunu (%rSO2) izlemek için yakın
kızılötesi spektroskopi (NIRS) teknolojisini kullanarak ölçüm yapmalıdır.
12. Monitör ekranında bölgesel oksijen saturasyon değeri alt alarm limiti % 15
(yüzde on beş)- % 90 (yüzde doksan) aralığında, üst alarm limiti de % 20
(yüzde yirmi)- % 95 (yüzde doksan beş) aralığında en fazla ±5 hassasiyetle
ayarlanabilecektir.
1274
SMT2042 SEREBRAL OKSİMETRE SENSÖRÜ
13. Monitor ekranında %rSO2 değeri, ayarlanan alt alarm limitinin altında
kaldığı sureyi ve seviyeyi belirlemek için eğri altında kalan alan değeri
monitorize edilecektir.
14. Modul veya monitörserebralkorteksden beynin oksijenlenmesini (%rSO2)
Non-Invaziv olarak ölçmelidir.
15. Modul veya monitör her hastaya ait bölgesel saturasyon düşme ve yükselme
yüzdesel oranlarının monitorize edilmesi amacıyla hastaya ilk uygulandığı
andan itibaren alınan değer bazal saturasyon değeri olarak belirlenebilecek,
bazal saturasyon değeri ile anlık ölçülen değer arasındaki fark ekranda
gösterilecektir.
16. Monitor ekranında anlık bölgesel oksijen saturasyonu değeri (%rSO2)
sensorlerin yerleştirilmesi halinde hem sol hem de sağ bölgeden ölçülmeli ve
ekranda aynı anda iki değer gösterilmelidir ve aynı anda her iki değer için en
az 24 saatlik trend monitorizasyonu da olmalıdır.
17. Cihaz, serebralkorteksdeki %30 arter, %70 venözveya %25 arter, %75
venözsaturasyonlarının toplamını sol ve sağ olarak ayrı ayrı ekranda
göstermelidir.
18. Ve/Veya istenilen verilerin, doğru, sağlam veri sağlayabilecek benzer
kalitede
sensöre
uyumlu
yeni
teknoloji
cihaz
sensör
karşılığı
bırakılacaktır.
Genel
Hükümler:
19. Yüklenici her 100 adet sensöre karşılık 1 adet cihazı kullanım amaçlı Sağlık
Tesisine bırakacaktır.
20. Sensor orijinal kapalı ambalajında ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş
olmalı, ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri
olmalıdır.
21. Cihaz hem trend hem de mutlak veya gerçek zamanlı ölçüm doğrulu özelliği
olmalıdır. Ürüne ait orijinal dokümanlarla veya ürün broşüründen bu husus
teyit edilecektir.
22. Cihazın %rSO2 değeri için anlık olçum doğruluğu en fazla %5, trend ölçüm
doğruluğu en fazla %3 olmalıdır. Ürüne ait orijinal dokümanlarla veya
1274
SMT2042 SEREBRAL OKSİMETRE SENSÖRÜ
broşüründen bu husus teyit edilecektir.
SMT1573-SERKLAJ SÜTÜRÜ, MERSİLEN TAPE, ÇİFT İĞNELİ
1275
SMT Temel 1. Servikal yetersizlikte kullanım için üretilmiş olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Malzeme polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
3. Malzeme multifilaman olmalıdır.
4. Çift iğne olmalıdır. İğneler özel alaşımlı paslanmaz çelikten mamul
olmalı, işlem sırasında eğilip bükülmemeli, 48-65 mm çapında, 1/2
yuvarlaklık veya bluntpoint (künt uçlu) olmalıdır.
5. İplik (Tape-şerit) uzunluğu en az 30 cm, genişliği 5mm olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı, kolayca
kopmamalı ve iğne iplik bağlantı yeri doku travması oluşturmamalıdır.
Genel
Hükümler:
7. Cerrahi iplik kullanım
anına kadar, sterilite bozulmayacak şekilde
ambalajlanmış olmalıdır.
1276-1277
SMT1419- SİLİKON TAMPONATI
SMT Temel
İşlevi:
1. Silikon oil göz içinde bırakılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Pirojen ve
toksik olmamalıdır, enflamasyon oluşturmamalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Silikon oil 1000 -1300 cst veya Silikon oil 5000-5700 cst viskozitede olmalı
ve bu paketin dışında belirtilmelidir.
3. Silikon oil (göz içi) en az 10 cc ürün içeren enjektörde veya vial olmalıdır.
4. Her ürün ile birlikte 1 adet 25G kanül teslim edilmelidir. Kanül firma
tarafından uygun numaralarla da değiştirilebilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
5. Slikon enjeksiyonu sırasında öndeki kanül ve arkadaki pistonun yerinden
çıkmayacak güvenlik sistemine sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen solüsyonla getirilen belgeler aynı markaya ait olmalıdır.
7. Silikon sonradan doldurulup elle ambalajlanmış olmamalıdır.
8. En az 3 ay gözde emülsifiye olmadan kalabilmelidir.
9. Optik olarak berrak olmalı, partikül içermemelidir.
Genel
Hükümler:
10. Steril, tekli paketlerde olmalıdır.
1
1278
SMT1135-SİNÜS TAMPONU
1. Tampon Poli vinil asetalden yapılmış olmalıdır.
2. Tampon kolay yerleştirilmesi
için çift sıkıştırılmış
ve yumuşak
olmalıdır.
3. Tampon yüzeyi pürüzsüz ve lifsiz olmalıdır.
4. Tampon ipli olmalıdır.
5. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası postoperatif dönemde orta konkanın
medializasyonunu sağlamalıdır.
6. Tampon ameliyat sonrası rahat çıkartılabilmeli ve dokulara yapışarak
tekrar kanama yapmamalıdır.
7. Tampon istenilen şekil ve ebatlarda olmalıdır.
8. Tampon biouyumlu ve atravmatik olmalıdır.
9. Sıvı absorbe ettikten sonra nazal pasajı dolduracak, yeterli fiziksel
baskı ve hemostazı sağlayacak nitelikte olmalıdır.
10. Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün, yayılım
özelliği gösterebilmelidir.
11. Alerjik ,toksik olmamalıdır.
12. Ürün gün ışığından etkilenmeyecek özel jelatin içerisinde çift olup, çift katlı
steril paketlerde olmalıdır.
1279-1280
SMT1798 ENDOSKOPİK SKLEROTERAPİ İĞNELERİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Mide bağırsak sistemindeki kanamaların durdurulması için, polipektomi ile
çıkarılacak poliplerin kabartılarak daha rahat bir biçimde çıkarılmalarını
sağlamak iamaçlıdizayn edilmişolmalıdır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kateterindistal ucu metalik malzeme ile kaplı olmalı ve iğne açıldığı zaman
kateterin dış kılıfı yırtmasını engelleyecek ve iğnenin düzgün şekilde
çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Kateter 165 -270 cm uzunluğunda ve 2.0 mm-2.8mm’lik endoskop
kanalından rahatlıkla geçebilecek çapta olmalıdır.
4. İç kateter en az 165 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Distal uçtaki iğne 22-25 gauge çaplarında ve 4-8 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. İğnenin kontrollü çıkışını sağlayan handle ve adaptör sistemi bulunmalıdır.
7. Kateterin gövdesi bükülme ve kırılmalara karşı dirençli olmalıdır.
8. İğne endoskop kıvrık pozisyonda iken de rahatlıkla çalışma kanalından ve
kendi kanalından çıkabilmelidir.
9. Enjeksiyon kanalı handle üzerinde ve kolayca enjeksiyonu sağlayacak
şekilde olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalı ve ürün
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
ambalajı üzerinde son
1281-1286
SMT 1155 SONDA, KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI
SMT Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. PVC kateter üzerinde PVP (polivinilprolidon ) kaplı olmalıdır. Su ile
temas halinde kayganlaşmalıdır.
3. Ürününü farklı ölçülerde olan formları olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Kateterinatravmatik yuvarlatılmış ucu olmalı, kateter ucunda asimetrik
iki yan drenaj deliği bulunmalıdır.
5. Kateter etilen oksit gazı ile steril edilmiş olmalıdır
6. Ürün
alerjik
olmamalıdır,
sonda
jelleştikten
sonra
şeffaflığını
kaybetmemeli ve kullandıktan sonra mesane veya idrar yolunda jel
bırakmamalıdır.
7. Hastane veya evde mesanenin boşaltılması için uygun olmalıdır.
8. Üretra ile sürtünme riski minimum düzeyde olmalıdır.
9. Uygulaması kolay, doğru sertlik ve şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
1287-1293
SMT1157 SONDA, PREZERVATİF
SMT Temel
İşlevi:
1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Nontoksik, antialerjik silikon veya lateksten yapılmış olmalıdır.
3. Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel
şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı ya da yapışkan şeridi olmalıdır.
4. Sonda ebatları; 20-25 mm(küçük), 25 - 30 mm( orta ),ve 35 - 40 mm,
(büyük) olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Prezervatif
sondanın
yapışkan
şeridi
dokunun
dolaşımını
engellememelidir.
6. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem
cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre
koruyabilmelidir.
7. Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin
kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalıdır.
8. Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri
dönüşünü
engellemelidir.
9. Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını
sağlamalı ve kıvrılıp kırılmamalıdır.
10. Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
1294-1299
SMT1288-LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyatlarda
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kartuş zımba koruma kını, zımbalar, zımba sürücüleri ve kartuş gövdesi
Teknik
Özellikleri:
3. Çift sıralı iki hat boyunca 45 mm-105 mm uzunluğunda kapama ve 42-
organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamakamacı
için tasarlanmış olmalıdır.
olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır.
101 mm kesme yapmalıdır.
4. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce talep
edilen kartuş boyuna gör en az 2.5mm – en fazla 4.8 mm olmalıdır.
5. Çift sıralı iki hat birbirine en az 3.0 mm mesafede olmalıdır
6. Bıçak kartuş üzerinde olmalıdır veya atıcının üzerinde olmalıdır ve/veya
kartuşla birlikte değişmelidir.
7. Ateşleme sonrası kartuş bıçağının üzeri kapatılmalı veya bıçak staplere
geri çekilmelidir.
8. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görülebilir olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş ve
son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
1300-1311
SMT1566-SPİNAL İĞNE, ATRAVMATİK, KALEM UÇLU
SMT Temel
İşlevi:
1.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. İğne ucu kalem uç tip olacaktır.
Spinal anestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Spinal iğne pencil (kalem uç) aşağıda belirtilen çap ve uzunlukta seçenekleri
olabilir.
a. 22 GA çapında, 90±2 mm uzunluğunda,
b. 22 GA çapında, 90±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
c. 23 GA çapında, 90±2 mm, uzunluğunda,
d. 24 GA çapında, 90±2 mm uzunluğunda,
e. 25 GA çapında, 90±2 mm uzunluğunda,
f. 25 GA çapında, 90±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
g. 25 GA çapında, 101±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
h. 25 GA çapında, 120±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
i. 26 GA çapında, 90±2 mm uzunluğunda,
j. 26 GA çapında, 90±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
k. 26 GA çapında, 101±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
l. 27 GA çapında,90±2 mm uzunluğunda,
m. 27 GA çapında, 90±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
n. 27 GA çapında, 101±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
o. 27 GA çapında, 120±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda,
p. 29 GA çapında, 90±2 mm uzunluğunda,
q. 29 GA çapında, 90±2 mm (klavuzlu) uzunluğunda.
Teknik
Özellikleri:
4. Ponksiyon kontrolü için şeffaf hub bağlantısı olacaktır.
5. Şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olacaktır.
6. Renk kodlu mandrenli olacaktır.
7. Mandren iğne içerisine tam oturmalıdır. Keskin tarafta boşluk olmamalıdır.
8. Gauge ölçüsünün anlaşılması için her gauge için renk kodlu mandren olacaktır.
9. İdeal pozisyon ve büyüklükte yan delik olmalıdır.
1300-1311
SMT1566-SPİNAL İĞNE, ATRAVMATİK, KALEM UÇLU
Genel
Hükümler:
10. Malzeme steril tekli paketlerde ambalajlanmış olacaktır. Ambalajının
üzerinde UBB kodu, sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi açıkça
belirtilmiş olacaktır.
1312-1317
SMT1564-SPİNAL İĞNE, ATRAVMATİK, SEHİM UÇLU
SMT
Temel
1. Spinal anestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
2. 25-26G kalınlıklarında, 50-100 mm arasında uzunluklarda olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. İğne ucu atravmatik, özel bileylenmiş minimal kesme ve az oranda dilatasyon
sağlayan santral deliğe sahip olmalıdır
4. Sehim iç yüzeyi derin bileylenmiş olmalıdır.
5. Ekstra ince cidar sayesinde süratli sıvı akışı sağlanmalıdır.
6. Sıvı akışının en kısa sürede tespiti için şeffaf hub’lı olmalıdır.
7. Mandren iğne içerisine tam oturmalıdır. Keskin tarafta boşluk olmamalıdır.
8. Gauge ölçüsünün anlaşılması için her gauge için renk kodlu
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Malzeme steril tekli paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
10. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
mandren
1318-1340
SMT1567 SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU
SMT Temel
1. Spinalanestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
2. Renk kodlu mandrenli olacaktır.
3. İğne ucu Quincke (keskin) tip bileme olacaktır.
Bilgileri:
Teknik
4. Mandren iğne içerisine tam oturmalıdır. Keskin tarafta boşluk olmamalıdır.
Özellikleri:
5. Ürün malzeme adında belirtildiği şekilde olacaktır.
6. Ponksiyon kontrolü için şeffaf hub bağlantısı olacaktır.
7. Şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olacaktır.
Genel
Hükümler:
8. Malzeme steril tekli paketlerde ambalajlanmış olacaktır.
9. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır
1341-1343
SMT1064 SPİROMETRE AĞIZLIĞI
1. İstenilen Spirometre ağızlığı, filtreli, ekstra ağızlığa gerek kalmaksızın, kendinden
ağızlıklı olmalıdır. Ayrıca ağızlık, yetişkin ve çocukların anatomik ağız yapısına
uygun olmalıdır.
2. İstenilen ürün bakteriyal ve viralfiltrasyon bir arada olmalıdır. Her iki filtrasyonda da
etkinlik en az%90.9999 olmalı, bu özelik Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite
kuruluşlarca raporlanmış olmalıdır.
3. Ürün, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için
stabil, açılmaz yapıda olmalıdır. Üründe kimyasal yapıştırıcı kullanılmamış ve
ultrasonik yöntemle yapıştırılmış olmalıdır.
4. Ürün, bütün temel akciğer fonksiyon test donanımlarına uygun olmalıdır.
5. Ürünün test sonuçlarını etkilememesi açısından, hastanede kullanılan cihazlara bire bir
uyumlu olmalıdır.
6. Ürün temiz oda standartlarında üretilmiş olmalı (ISO CLASS 7 ve CLASS 8)
oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik
raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Akredite
kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.
7. Her bir ürün kendi ambalajında tek tek paketlenmeli, ürünlerin paketlendiği
ambalaj Sağlık Bakanlığınca onaylanmış medikal ambalaj (OPP) olmalıdır.
8. Ürün sınıf IIa kapasımda olduğu için CE Sertifikalı olmalı bu sertifika ölçeme
fonksiyonu özeliğini kapsamalıdır.
9. Kurumumuzda kullanılan farklı modellerdeki sft cihazlarına uygun olarak 3 farklı
boyu mevcut olmalı ve bölümün ihtiyacına göre (28-30-33MM) ebatlarından teslim
edilebilmelidir.
1344-1345
SMT1553-LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU, KAVİSLİ
SMT Temel
İşlevi:
1.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2.
Ameliyatlarda
organın
rezeksiyonu
ve
anastomozunu
sağlamakamacı için tasarlanmış olmalıdır.
Aynı anda kavis şeklinde 4 sıra zımba atabilmeli ve bunların
ortasını kesme işlemi yapmalıdır.
3.
Kullanılan zımbaların materyali titanyum veya titanyum alaşımlı
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4.
Zımbalar en fazla 2.0 mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
5.
Zımbaların eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en fazla 4.7 mm
olmalıdır.
6.
Zımba teli çapı en fazla 0.24 mm olmalıdır.
7.
Kartuş içinde en az 46 adet zımba bulunmalıdır.
8.
Zımba en dış hattı uzunluğu en az 48mm, en iç hattı uzunluğu en az
40mm olmalıdır.
9.
Kesi hattı en az 40mm olmalıdır.
10. Aynı stapler üzerine hem normal hem de kalın doku kartuşları
takılabilmelidir.
Genel
Hükümler:
11. Steril olmalıdır.
12. Ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisiolmalıdır.
13. Tek kullanımlık olmalıdır.
1346-1354
SMT1283-STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI, AÇIK CERRAHİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyatlarda
organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamakamacı
için tasarlanmış olmalıdır.
2. Beraberinde kullanılacak Staplere uyumlu olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
3. Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 2,5 - 4,8mm,
ateşlemeden sonra en az 1,0-2,0 mm olmalıdır.
4. Kartuşun içinde en az 11 adet titanyum veya titanyum alaşımlı zımba
bulunmalıdır.
5. Kartuşun içinde yer alan zımbaların eni en az 3 mm olmalıdır.
6. İki veya üç sıra titanyum veya titanyum alaşımlı stapler ile 30-90mm (±2
mm) uzunluğunda kapama yapmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
7. Kartuşun üzerinde bulunan pinstapleri ile birlikte otomatik ve staplerin
tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
8. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
9. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B”
formasyonunu sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
10. Kartuşun veya ambalajının üzerinde ameliyat ekibinin kullanım
rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş ve
son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Tek kullanımlık olmalıdır.
1355-1364
SMT1288-LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyatlarda
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kartuş zımba koruma kını, zımbalar, zımba sürücüleri ve kartuş gövdesi
Teknik
Özellikleri:
3. Çift sıralı iki hat boyunca 45 mm-105 mm uzunluğunda kapama ve 42-
organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamakamacı
için tasarlanmış olmalıdır.
olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır.
101 mm kesme yapmalıdır.
4. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce talep
edilen kartuş boyuna gör en az 2.5mm – en fazla 4.8 mm olmalıdır.
5. Çift sıralı iki hat birbirine en az 3.0 mm mesafede olmalıdır
6. Bıçak kartuş üzerinde olmalıdır veya atıcının üzerinde olmalıdır ve/veya
kartuşla birlikte değişmelidir.
7. Ateşleme sonrası kartuş bıçağının üzeri kapatılmalı veya bıçak staplere
geri çekilmelidir.
8. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görülebilir olmalıdır.
Genel
Hükümler:
9. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş ve
son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
1365-1371
SMT1290- STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK,
OYNAR BAŞLIKLI, DÜZ KARTUŞ YÜZEYİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik ve Açık Cerrahi ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, çift sıralı üç hat
boyunca
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
kapama ve kesme yapmalıdır.
3. Yükleme ünitesinin çene açılımı 24 (±1) mm olmalıdır.
4. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden
önce
seçilen kartuş boyuna göre 2,5mm – 3,5 mm - 4.8 mm, arasında
ateşlemeden sonra 1,0 mm – 1,5 mm – 2,0 mm olmalıdır.
5. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi içinde en fazla 90 adet titanyum
alaşım zımba bulunmalı ve zımbaların çapları
0. 22 (±0,5) mm
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
6. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi ateşleme esnasında sabit kalmalı ve
dokuyu deforme etmemek için staplere doğru çekilmemelidir.
7. Yükleme ünitesi şaftının ucunda bulunan işaretli kanal sayesinde staplere
kolaylıkla kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır. Yükleme ünitelerinin
staplerden kolayca ayrılabilmesi için, yükleme butonu şaftın ucunda
değil rotasyon kolunu alt kısmında mavi buton şeklinde olmalıdır.
Yükleme butonu üzerindeki kırmızı belirteç sayesinde yükleme
ünitelerini doğru yüklendiği teyit edilebilmelidir. Beraber kullanılacağı
staplerin tutacı kapatılıp istenildiği anda ileri itilip pratik bir şekilde
tekrar açılarak grasping özelliği sağlamalıdır.
8. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi üzerinde metrik çizgiler yer
almalıdır.
9. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi şaftının uzunluğu 9.5(±1) cm
olmalıdır.
1365-1371
SMT1290- STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK,
OYNAR BAŞLIKLI, DÜZ KARTUŞ YÜZEYİ
Genel
Hükümler:
10. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş,
numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
11. Tek kullanımlık olmalıdır.
1372-1379
SMT1548- STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK,
SERBEST ARTİKÜLASYONLU, ÖN KOMPRESYONLU
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem 6 sıra titanyum
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını, zımbalar, zımba
alaşımlı zımba atma işi yapabilmelidir.
sürücüleri ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır
3. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu
45mm-60 mm, kesi hattı uzunluğu 42mm-57 mm olmalıdır.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunda zımba teli 66 - 88 adet olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Endoskopik lineer kesici staplere takılabilen kartuşlar staplerin
kompresyon gücü ile dokunu sıvı fazdan katı faza geçişini yüksek
kompresyon özellikli yekpare metal şaftlı bir stapler sayesinde açık
iken vasküler doku için 2.5 mm olan bacak boyunu 1.0 mm ye
kapatmalı; standart doku için 3.5 mm olan açık bacak boyunu 1.5 mm
ye kapatmalı; orta kalın doku için 3.8 mm olan açık bacak boyunu 1.8
mm ye kapatmalı; kalın doku için ise 4.1 mm olan bacak boyunu 2.0
mm ye kapatmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı 0.2 ( +- 0.02 )
mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnasında karışıklığa
neden olmaması için beyaz, mavi, sarı ve yeşil olmak üzere renk
kodları bulunmalıdır.
8. Minimal invaziv uygulamalarda kullanılabilmesi için sonra 12mm’lik
trokar ile kullanıma uygun olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımbaları düzgün B formasyonu
oluşturabilmesi için titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
1
1372-1379
SMT1548- STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK,
SERBEST ARTİKÜLASYONLU, ÖN KOMPRESYONLU
Genel
Hükümler:
10. Steril olmalıdır.
11. Ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi olmalıdır.
12. Tek kullanımlık olmalıdır.
2
1380-1385
SMT1222- DAİRESEL KAPATICI-KESİCİ STAPLER, YÜKLEMESİZ
SMT Temel
1.
tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM Malzeme
Ameliyatlarında organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için
2.
Açık veya endoskopik cerrahi için uygun olmalıdır.
3.
Stapler; tek kapama kollu tutaç, tutaç, çevirme mekanizması, emniyet
Tanımlama
mandalı, eğri şaft ve ayrılabilir anvilden oluşmalı ve tümü aynı steril pakette
Bilgileri:
bulunmalıdır veya bataryalı sirküler staplerlerde ise sadece batarya ve trokar
koruyucu kılıf steril ambalajda bulunmalıdır.
4.
Stapler dairesel çapı 21-34 mm arasında olmalıdır.
Teknik
1.
Dokunun kaymasını önleyecek anvil mekanizması olmalıdır.
Özellikleri:
2.
Dairesel iki veya üç sıralı titanyum veya titanyum alaşımlı zımba
yerleştirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç-uca veya uç-yana anastamoz
yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3.
Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli
biçimde zımba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için anvil
başının düşmesini sağlayan mekanizmaya veya düşük profillianvile sahip
olmalıdır.
4.
Staplerin doku üzerinde tam kapatıldığını gösteren indikatörü olmalıdır.
İndikatör görülmeden stapler ateşleme yapmamalıdır.
5.
Staplerin yüzeyleri dokuya zarar verebilecek keskin nitelikli olmamalı,
yuvarlaklaştırılmış olmalıdır.
6.
Ayrılabilir anvil kısmında sütur yuvası bulunmalıdır.
7.
Zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en fazla 5,5 mm, ateşlemeden
sonra en fazla 2,5 mm olmalıdır veya farklı doku kalınlıklarına göre
kontrollü doku kompresyonu ve düzgün B formasyonunun oluşabilmesi için
ayarlanabilir olmalıdır. Veya Bataryalı dairesel kecisi kapatıcı staplerin doku
ile temas eden yüzeyi, stapler hattı güvenliğini sağlamak ve doku kaymasını
engellemek amacıyla atravmatik üst düzey gripli kavrama yüzey teknolojisi
ile 3-D zımba formasyonu oluşturabilmelidir.
1380-1385
SMT1222- DAİRESEL KAPATICI-KESİCİ STAPLER, YÜKLEMESİZ
Teknik
8.
Zımbalar kapandıktan sonra ideal ‘’B’’ formasyonunu sağlamalıdır. Veya
bataryalı dairesel kesici kapatıcı staplerlarda ise ideal 3-D sarmal
Özellikleri:
formasyonda dokuyu sararak güvenli kapama sağlamalıdır.
9.
Ateşleme sonrası anvilin lümende kalmasını engelleyecek güvenlik
mekanizması olmalıdır.
10. Steril paketin içerisinde üzerinde sabit kartuş bulunan stapler ile birlikte 1
(bir) adet delici trokar veya anvil koruyucu bulunmalıdır.
11. İstenmeden ateşlemenin engellenmesi için tutaç üzerinde bir güvenlik sistemi
olmalıdır.
12. Staplerlerin üzerinde veya paketinde zımba bacak boylarını ve stapler
boyutunu belirtir kolay silinemeyecek bilgiler olmalıdır.
Genel
Hükümler:
13. Steril orijinal pakette olmalı, üzerinde sterilizasyon şekli ve son kullanma
tarihi yazmalıdır.
1386-1387
SMT1554-STAPLER, KAVİSLİ KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak ve
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Aynı anda kavis şeklinde 4 sıra zımba atabilmeli ve bunların ortasını
zımbayı ateşlemekamacı için tasarlanmış olmalıdır.
kesme işlemi yapmalıdır.
3. Staplerin başı anatomik yapıya uygun olması için kavisli olmalıdır.
Staplerin kafası daha etkin ulaşım sağlaması için en az30mm kavisli
yapısı ile oluşturduğu kesi hattı en az 40mm olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
1. Kullanılan zımbaların materyali titanyum veya titanyum alaşımlı
olmalıdır.
2. Kavisli Stapler üzerinde hazır yüklü bir kartuş olmalı, aynı hasta
üzerinde ateşlenmek üzere 5 kez kartuş değişebilmeli, toplam 6 ateşleme
yapabilmelidirveya stapler 24 kez ateşlenebilir özellikte olmalıdır
3. Zımbalar en fazla 2.0mm kapanmalı, zımba eni 3.0mm, bacak uzunluğu
en fazla 4.7mm olmalıdır. Zımba teli çapı en fazla 0.24 mm olup kartuş
içinde en az 46 adet zımba olmalıdır. Zımba en dış hat uzunluğu en az
48mm, en iç hat uzunluğu en az 40mm olmalıdır. Kapanma esnasında
dokunun dışarı kaymasını engellemek için çenelerin ucunda hem elle
hem de otomatik olarak aktive edilen doku tutucu çubuk bulunmalıdır.
4. Tutaç üzerinde birinci dokuyu çenelere tespit eden, ikincisi ateşlemeye
yarayan iki kol bulunmalıdırveya tek kol ile hem tespit hem ateşleme
yapılabilmelidir.
5. Staplerde dokuyu çenelere tespit eden kol kapatılmadıkça ateşlemeyi
engelleyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
6. Stapler çeneleri düzgün zımba formasyonu için birbirine tam paralelveya
yükleme ünitesi anville kartuşu birbirine hizalayarakkapanmalıdır.
7. Ateşleme işleminin tamamlandığını gösteren cerrahın duyabileceği
yükseklikte bir ses verme özelliğiveya stapler üzerinde ateşlemenin
tamamlandığını gösteren birmekanizmaolmalıdır.
1
1386-1387
SMT1554-STAPLER, KAVİSLİ KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ
Teknik
Özellikleri:
8. Ateşlenmiş kartuşla yada kartuşsuz ateşleme ve kesmeyi engelleyecek
güvenlik mekanizması bulunmalıdır. Doku travması olmaması için
stapler boş kartuşla veya kartuşsuz çeneleri kapanmamalı, cihaz kesme
işlemini gerçekleştirmemelidir.
Genel
Hükümler:
9. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş ve
son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
11. Cihazın veya ambalajı üzerinde bilgiler yapıştırma olmayıp orijinal baskı
olmalıdır.
2
1388-1392
SMT2723-STAPLER, LİNEER KAPATICI, AÇIK CERRAHİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyatlarında organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için
tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme
2. Zımbalar titanyumdan veya titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
Tanımlama
3. En az iki sıra zımba atarak dokuyu kapatmalıdır.
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
4. Stapler zımba üzerinde yüklü bir kartuş hazır gelmelidir.
5. Aynı hasta üzerinde en az 7 kez kartuş değiştirilebilmelidir, üzerindeki ile
birlikte toplam en az 8 kez ateşleme yapabilmelidir.Ön yüklemeli değil ise
uygun özelliklte 1 kartuş birlikte verilmeli ve en az sekiz kez ateşleme
yapabilmelidir.
6. Stapler ateşleme yapmadan önce dokunun kolay tespiti için ara kapanma
sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.
7. Staplerler 30-45-60-90 mm ölçülerinde olacaktır.
8. Stapler kartuşları 2.5 (vasküler), 3.5 ve 4.8mm ölçülerinde olacaktır.
9. Zımbalar kapandıktan sonra B formunu almalı ve korumalıdır.
10. Boş kartuşla doku travması olmaması için kolları kilitleyen bir güvenlik
mekanizması olmalıdır.
11. Kapanma esnasında dokunun dışarı kaymasını engellemek için çenelerin
ucunda doku tutucu çubuk bulunmalıdır.
Genel
12. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
Hükümler:
13. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
1393-1403
SMT1287- LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER
SMT Temel
İşlevi:
1. Ameliyatlarda
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Lineer kesici stapler aynı anda hem dört sıra zımba atma hem de bunların
organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak ve
kartuşu ateşlemek amacı için tasarlanmış olmalıdır.
ortasını kesme işi yapmalıdır.
3. Lineer kesici stapler en az yedi kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile
birlikte toplam en az sekiz kez ateşleme yapabilmelidir. Ön yüklemeli
değil ise uygun özelliklte 1 kartuş birlikte verilmeli ve en az sekiz kez
ateşleme yapabilmelidir.
4. Lineer kesici stapler zımbalar dokuda tutulumu arttıran titanyum veya
titanyum alaşımlı maddeden olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
1. Lineer kesici stapler zımbalar en fazla 2.0 mm yüksekliğinden birine
sıkışmalıdır.
2. Lineer kesici stapler zımbaların eni en az 3 mm, bacak uzunluğu en fazla
4.8 mm olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler zımba teli çapı en fazla 0.30 mm olmalıdır.
4. Lineer kesici stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini
engelleyecek yapıda olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuş içinde en fazlatalep edilen stapler mm’ne
göre
55-60 mm için 56 (+/-12) adet
75-80 mm için 76 (+/-12)
100 mm için 104(+/-10) zımba bulunmalıdır.
6. Lineer kesici stapler üzerindeki bıçak veya yükleme ünitesi üzerindeki
bıçak tercihen 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
7. Lineer kesici stapleranvil ve kartuş uç kısımlarını ateşleme sırasında
birbirine yaklaştırarak tam paralel kapanma sağlayan entegre dirsek
mekanizması olmalıdır.
1393-1403
SMT1287- LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER
Teknik
Özellikleri:
8. Lineer kesici stapler boş kartuş ile doku travması olmaması için,
kilitlenme özeliği olmalıdır.
9. Lineer kesici stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları
tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.
Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B
formasyonu alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim
veya mekanizma olmalıdır
Genel
Hükümler:
10. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş ve
son kullanma tarihi olmalıdır.
11. Tek kullanımlık olmalıdır.
1404-1405
SMT1292-STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ, ZIMBA
YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN
SMT Temel
İşlevi:
1. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı
zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz
hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu en az 4,3 mm olmalı veya 5
olmalıdır. Cihazın üzerindeki yükseklik ayarı sayesinde kapalı zımba
bacak uzunluğu 1,5 mm, 1.8 mm veya 2 mm güvenli kapama yapmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
3. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için
kullanılmalıdır. Stapler 58 mm kesme, 61 mm uzunluğunda zımbalama
yapılabilmelidir.
4. Ayarlanabilir staplere takılan kartuşun içindeki zımbaların çapı en az
0.23 mm olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 88 adet
titanyum
alaşımlı zımba bulunmalıdır.
6. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
Teklif veren firma bu özelliği gösteren evrakı ihale dosyasında
sunmalıdır.
7. İçerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde
olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha
güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
8. Ayarlanabilir staplerde aynı kartuş ile istenildiğinde orta, orta-kalın veya
kalın dokulardan birine kapama yapılabilmelidir.
9. Üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak
uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte
olmalıdır.
10. Lineer kesici stapler, dokunu kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları
tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özellikte olmalıdır.
Ayarlanabilir stapleranvilinin üzerinde anvil ve kartuş arasındaki dokuya
1404-1405
SMT1292-STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ, ZIMBA
YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN
proksimal ve distalde eşit kompresyon oluşturmasıbnı sağlayan ve
optimumhemostazın
sağlanması
için
doku
tutucu
plastik
bulunmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Steril olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi olmalıdır.
13. Tek kullanımlık olmalıdır.
pin
1406-1408
SMT1547-STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, GRASPİNG
ÖZELLİKLİ
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik ameliyatlardakullanıma uygun olmalıdır.
2. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, çift sıralı üç hat
boyunca
SMT Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
kapama ve kesme yapmalıdır
3. Staplerin şaftının yükleme ünitesiz boyu 6-16- 26 cm olmalıdır.
4. 30,
45
ve
mm’lik
60
yükleme
üniteleri
aynı
stapler
ile
kullanılabilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
5. Stapler tutacının üzerinde, yükleme ünitesinin her iki yöne doğru 5’er
adımda 45 dereceye kadar açılandırılabilir mekanizma olmalıdır.
Staplerin şaftı 360 derece rotasyon hareketini yapmalıdır.
6. 25 kez ateşlenebilir özellikte olmalıdır.
7. Staplerin şaftının ucunda bulunan ok işareti sayesinde, yükleme
ünitesinin şaft üzerine kolaylıkla kilitlenebilme özelliğine sahip
olmalıdır.
8. Handle üzerinde, ateşleme esnasında bıçağın nerede olduğunu
gösteren 30-45-60 mm ibareli belirteç olmalıdır.
9. Yükleme ünitelerinin staplerdan kolayca ayrılabilmesi için, yükleme
butonu şaftın ucunda değil rotasyon kolunun alt kısmında buton
şeklinde olmalıdır. Yükleme butonu üzerindeki kırmızı belirteç
sayesinde yükleme ünitelerinin doğru yüklendiği teyit edilebilmelidir.
10. Handle üzerindeki yeşil ateşleme butonu aktive edildiğinde, geri
hareket edip güvenlik çıkıntısı içerisine yerleşerek tekrar aktive olması
engellenmeli ve tetik öne çıkarak ateşlemeye hazır hale gelmelidir.
11. Handle aynı firmaya ait standart, baston şeklinde, kendinden doku
destek materyali yüklü, kıvrık uçlu, üç basamaklı endoskopik stapler
yükleme üniteleri ile uyumlu olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
12. Staplerin rotasyon çentiklerinin bulunduğu yerde yükleme ünitesinin
şaft üzerinden çıkmasını engelleyen kilitleme mandalına sahip
olmalıdır.
13. Dokuya uygun yerleşim için, yükleme ünitesinin ilk tetiklemede
1
1406-1408
SMT1547-STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, GRASPİNG
ÖZELLİKLİ
çenesi kapanmalı, istenildiğinde staplerdeki metrik penceredeki
mandallar geri çekilerek ateşleme olmaksızın tekrar dokuyu serbest
bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır.
14. Ameliyat esnasında alet değişimini azaltmak için staplerde grasping
fonksiyonu bulunmalıdır. Tutaç kapatılıp istenildiği anda ileri itilip
pratik bir şekilde tekrar açılarak grasping özelliği sağlamalıdır.
15. Güvenlik açısından kontrollü ateşlemeyi sağlamak için, stapler sadece
butona basılarak aktive edilebilmelidir.
16. 16. Tüm hat boyunca ideal “B” formasyonu sağlanabilmesi için,
stapler her tetiklendiğinde kademeli olarak 15 mm kapama ve kesme
yapma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik staplerin üzerindeki
metrik pencereden takip edilebilmelidir.
Genel Hükümler:
17. Steril olmalıdır
18. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi olmalıdır.
19. Tek kullanımlık olmalıdır.
2
1409-1411
SMT1552–STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, SERBEST
ARTİKÜLASYONLU, ÖN KOMPRESYONLU
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik ve Açık Cerrahi ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem 6
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı
sıra titanyum alaşımlı zımba atma işi yapabilmelidir.
zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz
hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır
Teknik
Özellikleri:
1. Endoskopik lineer kesicinin oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 45-60mm,
kesi uzunluğu 42-57 mm olmalıdır
2. Endoskopik lineer kesicinin şaftı, rotasyon kulakçıkları sayesinde 360°
rotasyon sağlamalıdır.
3. Endoskopik lineer kesicinin şaftı çapı 12 mm olmalıdır.
4. Endoskopik lineer kesicinin şaftın uzunluğu 28 - 44 cm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesicinin distal çene açıklığı dokuları kolaylıkla
manipüle edilebilmesi için distalde 22 mm, proksimalde çene açıklığı 8
mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici rotasyon başlığı kendinize doğru çekilerek
staplerin artikülasyon noktası serbestleştirilir. Bu serbestleştirme ile
staplerin anvili bir organa veya batın duvarına veya başka bir alet ile
dayandırılarak istenildiği şekilde 45 dereceye kadar serbest artikülasyon
yapılabilmelidir. Artikülasyon mekanizması açı verme aşamasında doku
hasarı riskini ortadan kaldırmak amacıyla tamamen kaplanmış olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tespit edip
gerekirse yeniden pozisyonlandırma sağlayan, diğeri de aleti ateşlemeye
yarayan özellikte olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesicide tüm aşamaların tamamlanması stapler
üzerindeki indikatörden ve anvil üzerindeki bıçak ağzı göstergesinden
izlenebilmelidir
1
1409-1411
SMT1552–STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, SERBEST
ARTİKÜLASYONLU, ÖN KOMPRESYONLU
Teknik
Özellikleri:
9. Endoskopik lineer kesici üç aşamada 45 - 60 mm zımba hattını ve 42 –
57mm kesi hattını tamamlamalı, dördüncü ve son aşamada bıçağı ilk
pozisyonuna geri getirerek işlemi sonlandırmalarıdır ve bu işlemler
staplerin arkasında yer alan pencereden takip edilebilmelidir. İşlemin
sonunda staplerin arkasında bulunan düğmeye ve kapama koluna aynı
anda basarak hisli geri bildirim yardımıyla staplerin çeneleri açılmalıdır.
10. Endoskopik lineer kesici istenildiğinde üzerindeki kırmızı buton
sayesinde bıçak yönü değiştirilerek bıçak geri çekilebilmelidir.
11. Endoskopik lineer stapler tüm fonksiyonları tek elle kullanıma uygun
olmalıdır.
12. Endoskopik lineer kesici en az oniki kez ateşleme yapabilmelidir.
13. Endoskopik lineer kesici çoklu ateşlemelerde stapler keskinliğini
sürdürebilmesi için C şeklinde AISI420 cerrahi paslanmaz çelik bıçağa
sahip olmalıdır.
14. Endoskopik lineer kesici stapler doku üzerinde eşit kompresyon
sağlaması ve düzgün B formasyonu oluşturabilmesi için 3 nokta kontrol
sistemi bulunmalıdır.
15. Endoskopik lineer kesici stapler çenelerin yeterli kompresyonu oluştura
bilmesi ve istenmeyen doku kaymalarının önlenmesi için güçlü yekpare
anvil yapısına sahip olmalıdır.
16. Endoskopik lineer kesici vasküler, standart, orta/kalın, kalın doku
kartuşlarla uyumlu olmalıdır.
17. Endoskopik lineer kesici staplerin tüm kartuşları 12 mm trokar ile
kullanıma uygun olmalıdır.
18. Endoskopik lineer kesicinin boş ve yarı ateşlenmiş kartuş ile çalışmasını
engelleyen bir emniyet kilit mekanizması olmalıdır.
2
1409-1411
SMT1552–STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, SERBEST
ARTİKÜLASYONLU, ÖN KOMPRESYONLU
Genel
Hükümler:
19. Steril olmalıdır.
20. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi olmalıdır.
21. Tek kullanımlık olmalıdır.
3
1412-1415
STERİL DİSTİLE SU
1. Steril distile olmalı, bulaşma riski olmayacak şekilde vakumlu 500 veya 1000
cc’likcamveya PVC ambalajlarda olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde ml sini gösteren ölçü çizgileri bulunmalıdır.
3. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı olan ürün satın alınacaktır.
4. Ambalajların üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etiketlerde;
a. Çözeltinin içeriği,
b. Seri numarası,
c. İmal tarihi ve son kullanma tarihi,
d. "Parenteralenjeksiyon şeklinde kullanılmamalıdır" ibaresi olmalıdır.
5. Steril distile suyun cam olan şişelerin ağız kısmı serum şişelerinde olduğu gibi tıpalı serum
seti takmaya uygun almalıdır.
6. Ürünün içeriği steril ve apirojen olmalı, siparişi verilen ürünlerin teslim tarihleri itibari ile
miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı
olmamalıdır.
7. Cam olan her bir ürünün yanında şişeye uyumlu askı teslim edilmelidir.
1416
SMT3771SUTUR ATICI, ENDOSKOPİK OTOMATİK
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik otomatik sütür atma aleti 10 mm, endoskopik cerrahide yumuşak
dokulara aralıklı ya da sürekli dikiş yerleştirmek için kullanılmak amacı için
tasarlanmış olmalı, laparoskopik ameliyat yapılan tüm branşlarda kullanılabilmelidir.
SMT
2. Endoskopik sütür atıcı 10 mm çapında olmalıdır.
Malzeme
3. Endoskopik sütür atıcının şaft uzunluğu 34 cm olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
4. Endoskopik sütür atıcının çene uzunluğu 20 mm, çene açıklığı 19mm olmalıdır.
Özellikleri:
5. Endoskopik sütür atıcı değişik materyel , uzunluk ve çaplardaki sütürlerin çift uçlu
taper iğneye ortadan takılmış özel kartuşlar ile kullanıma uygun olmalıdır.
6. Endoskopik sütür atıcının tutaç kısmında bulunan çift taraflı yeşil kulakçıkların aynı
anda geriye çekilmesi ile iğneli sütür çeneye yüklenebilmeli; tutacın ön ve arka
yüzeyindeki siyah butonların aynı anda ileriye doğru basılıp itilmesi ile de iğne
çıkartılma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik sütür atıcının tutaç kısmı sıkılarak yeşil kulakçıklardan birinin aşağı
veya yukarı itilmesi ile iğnenin çeneler arasında yer değiştirmesi aktive
edilebilmelidir.
8. Endoskopik sütür atıcının şaft kısmı gerektiğinde sütür boyunu ölçmek için metrik
olarak numaralandırmış olmalıdır.
9. Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için
koyu renkli yalıtkanmateryalle kaplanmış olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miadı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde
belirtilmelidir.
11. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir
1417-1420
SMT2246-SWAN-GANZ KATETERLERİ
1.
Katetersteril bir paket içinde bulunmalı ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
2.
Kateter 5F, 6F, 7F çaplarında ve 80-110cm uzunluğunda olmalıdır.
3.
Kateter tek, çift veya üç lümenli olmalıdır.
4.
Kateterpvc
kaplı ve radyoopak
olmalıdır.
Bu özellikleri
orjinal
ambalajında
belirtilmelidir.
5.
Kateter, poliüretandan ve kanın pıhtılaşmasını önleyici kaliteli materyalden yapılmış
olmalıdır. üzerinde onar ( 10 cm ) işaretler olmalı ve kateterin rengi bu işaretlerin
rahatlıkla görülebileceği şekilde kontrast teşkil etmelidir.
6.
Kateterin içinde 3 kanal olmalıdır. Bu kanalların tip ve özellikleri aşağıdaki gibi
olmalıdır:
a.
Pulmoner arter kanalı: sarı renk veye diğer kanallardan farklı bir renk kodu ile
belirlenmiş olmalı. Kateter bağlantı kısmı luerkilitli olmalıdır. Pulmoner arter
kanalı kateterindistaline açılmalıdır. Lumen iç çapı kullanılan kateter çapına göre
0.018-0. 035 olan klavuz telin geçebilmesi için uygun olmalıdır.
b.
CVP kanalı: mavi renk kodu ile veya diğer kanallardan farklı bir renk kodu ile
belirlenmeli bağlantı kısmı luer-kilitli olmalıdır. Cvplumenikateter üzerinde
distalden en fazla 30 cm uzağa açılmalıdır. Balon kanalı: kırmızı renk kodu ile
belirlenmelidir. Bağlantı yerinde kuer-kilitli tek yönlü bir musluk veya kilit sistemi
olmalıdır. Balon kanalı, kateterindistalindeki balona açılmalıdır. Balon şişme
kapasitesi 1. 5 cc şişirilmiş balon ölçüsü 13 mm geçmemelidir ve simetrik
şişirilmelidir. İndirilmiş balon çapı 8Fr olmalıdır.
7.
Kateter paketinin içinde balon için kullanılacak 1-1.5 cc kilitli balon enjektörü
bulunmalıdır.
1421
SMT3982 TEMİZLEME FIRÇASI, ENDOSKOPİK/KOLONOSKOPİK
SMT Temel
İşlevi:
1. Temizleme fırçası Gastroskop, Kolonoskop, Endoskopik Ultrason, Fiber
Bronkoskop, Video Bronkoskop, Duodenoskop, Sigmoidoskop, Laparoskop ve
lümenli aletlerin temizleyici olarak tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Endoskop temizleme fırçasının uzunluğu endoskop uzunluğuna ve fırçalanacak
Teknik
Özellikleri:
3. Lümenli aletlerdeki temizleme ile tek geçişte tüm kalıntıları ortadan kaldırmalıdır.
kanala göre tercih edilebilmeli, en az 90cm ve en fazla 300cm olmalıdır.
4. Kullanıcı lümenli aletlerin ve endoskop, bronoskop gibi aletlerin kanalı boyunca
herhangi bir yoğun maddeyi itebilecek özellikte ve güçte olmalıdır. Lümenli
aletlerin, Endoskop, Bronoskop aletlerin lümeninin çıkış yerinden rahatça
kavrayabilmelidir.
5. Temizleme ve enkazı çekmek için kullanılan sıyırma veya sürükleme aparatının
hassasiyeti sayesinde süper kayganlığı ile çizilmeyi ve pahalı endoskoplarda
takılmayı ve zarar vermeyi önlemeli, fırça cihaza zarar verir ise tüm tamirat bedel i
yüklenici tarafından karşılanmalıdır.
6. Endoskop temizleme fırçasının bir Lümenli aletlerin, Endoskop, Bronoskop gibi
aletlerin kanalındaki kalıntıların temizlemesinde tam bir sızdırmazlık sağlamalı ve
tek seferde kalıntıları sıyırmalıdır.
7. Temizleme fırçasındaki kanal boyunca çekildiğinde deterjanı kanal içerisine emerek
kanalda bırakmamalı, bu özelliği sıyrılmış (çizilmiş) kısımlardaki kalıntıları
temizlemeli ve kanal içerisinde geriye kalan canlı organizma yüküne saldırabilecek
deterjanın bulunmasını sağlamalıdır.
Genel
Hükümler:
8. Endoskop temizleme fırçası aparatı kaygan tutuşa sahip olmalı ve tek kullanımlık
olmalıdır.
1422
SMT3916 TEMİZLEME MENDİLİ, YAPIŞKAN ÇIKARICI
1. Silikon Atravmatik Yapışkan Sökücü Mendil, tıbbi yapışkan artıklarının atravmatik bir
şekilde ciltten çıkartılmasında kullanılmalıdır.
2. Mendil ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir.
3. Mendil, yapışkan artıklarını ciltten en fazla 30 (±10) saniyede çıkartmalıdır.
4. Dokumasız yapıdaki mendile, %100 silikon emdirilmiş olmalıdır.
5. Alkol içermemeli, bu husus tedarikçi tarafından belgelendirilmelidir.
6. Dış ambalaj 70 x100 ml (±10) ebatlarda olmalıdır.
7. Baskı UV olmalıdır ve lak kaplama olmalı, İç Havlu 200x120 ml (±10), Kalınlığı ise
60 gr olmalıdır.
8. Bir sonraki yapışkanlı ürün uygulamasında, uygulanacak malzemenin yapışkanını
etkilememelidir.
9. Mendili uyguladıktan sonra cildi ayrıca temizlemeye ve yıkamaya gerek kalmamalıdır.
10. Toksik etkisi olmamalı, bu hususlar tedarikçi tarafından belgelendirilmelidir.
11. Ağır metal tarama analizleri (ağır metalleri içermediği) tedarikçi tarafından
belgelendirilmelidir.
12. Teklif edilen mendilin içerisindeki silikonun Mikrobiyolojik analizleri yapılmış olmalı
(Sık görülen patojenleri içermediği) tedarikçi tarafından belgelendirilmelidir.
13. Mendil ambalajı bir kutuda en az 20 (±2) adet olmalıdır.
SMT1618-TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ
SMT Temel
1423-1446
1. Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum
yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış
İşlevi:
olmalıdır.
SM Malzeme
2. Termoplastik, non-toksik, termosensitif şeffaf PVC’den imal edilmiş
olmalıdır. Ürün lateks içermemelidir.
Tanımlama
Bilgileri:
3. Kafsız ve kaflı çeşitleri bulunmalıdır.
4. Paket içerisinde trakeotomikanülünün tespiti için bağ olmalıdır.
5. Boyutu malzeme tanımında geçen ebatlarda olmalıdır.
Teknik
6. Kaflı olanların özellikleri;
Özellikleri:

Kaf yapısı yumuşa ve trakeal mukozaya daha az zarar veren, saten (softseal)
yapıda ve en az temas edecek şekilde özel profil kesimli olmalıdır.

Kafı düşük basınç-yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

Kafın pilot balonunun geri kaçışı engelleyen valf sistemi olmalı ve üzerinde
ve/veya tespit kanatları üzerinde tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır.
7. Kanülün açısı uygun yerleşimi sağlamak amacı ile 105 ±5 derece olmalıdır.
8. Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak renkli çizgi, tüp
boyunca izlenebilmelidir.
9. Şeffaf tespit kanatları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn
edilmiş olmalıdır.
10. Kanülün içindeki mandren(obturatuar), kanülle tam uyumlu olmalı ve sağasola çevrilerek çıkarılmalıdır.
11. Tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
Genel
Hükümler:
12. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
1447-1452
SMT1363-TROKAR, BIÇAKLI
SMT Temel
İşlevi:
1. Endoskopik
ameliyatlarda,vücuda
cerrahi
aletleri
yerleştirmek
için
kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
SM Malzeme 2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. İstendiği takdirde firma
Tanımlama
Bilgileri:
obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir.
3. Bıçaklı trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden
emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalı. Trokarın karın duvarında düzgün
bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı “V” şeklinde
veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Trokar 5 mm lik 5 mm lik el aletlerinin kullanımı için, Trokar 11mm lik 5-11
mm lik el aletlerinin kullanımı için, Trokar 12mm lik 5-12 mm lik el aletlerinin
kullanımı için, Trokar 15mm lik 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir
konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya konvertör yanında ücretsiz
verilmelidir.
5. Trokarın uzunluğu kısa için 70, standart için 100 mm ve uzun için 150 mm
olmalıdır. ( ± 5 mm )
6. Kanülün dışı,batın duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip
olmalıdır.
7. Trokarda bulunan vana sistemi sayesindebatın içindeki gazın cerraha direkt
olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması
aktive
edilebilmelidir.
9. Trokar 5,11 ve 12 mm liktrokarkanulünün, çap düşürücü ve kanuldeolmak üzere
hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası olmalıdır. Bu özellik hava kacağını
azaltmalı ve specimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında kanülün batın
içi havayı korumasını sağlamalıdır.
10. Trokarkanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flep valf ,4 yaprak
yonca veya çift conta sistemi olmalıdır.
1447-1452
SMT1363-TROKAR, BIÇAKLI
Teknik
Özellikleri:
11. Bıçaklı trokarların ameliyathanede kolay kullanım sağlaması için ürün
portfoyunde uyumlu bıçaksız ve optik trokarkanulu olmalıdır. Aynı çapa ait
kanül bıçaklı, bıçaksız, optik trokar ile kulanılabilmelidir. Bu özellik ürün
broşürlerinde belirtilmelidir.
12. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini
tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır.
Genel
13. Steril pakette teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
Hükümler:
14. Tek kullanımlık olmalıdır.
1453-1459
SMT1355-TROKAR, BIÇAKSIZ
SMT Temel
İşlevi:
SM Malzeme
1. Endoskopik/Laoaroskopik ameliyatlarda,vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek
için kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde
Tanımlama
obtüratörkanüle oturarak kullanım imkanısağlamalıdır. Kanülün uç kısmı
Bilgileri:
yatay kesik veya açılı olmalıdır. İstendiği takdirde firma obtüratöre
uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir.
3. Bıçaksız trokarların ameliyathanede kolay kullanım sağlaması için ürün
portfoyunde uyumlu bıçaklı ve optik trokarkanulu olmalıdır. Aynı çapa ait
kanül bıçaklı, bıçaksız, optik trokar ile kulanılabilmelidir. Bu özellik ürün
broşürlerinde belirtilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
4. Trokar kullanım sonrası fıtık riskini en aza indirebilmek için bıçaksız
olmalıdır.
5. Trokar 5 mm lik 5 mm lik el aletlerinin kullanımı için, Trokar 11mm lik
5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için ,Trokar 12mm lik 5-12 mm lik el
aletlerinin kullanımı için, Trokar 15mm lik 5-15 mm lik el aletlerinin
kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya
konverntör yanında ücretsiz verilmelidir.
6. Trokarın uzunluğu kısa için 70 mm ( ± 5 mm ), standart için 100 mm ( ± 5
mm ) ve uzun için 150 mm ( ± 5 mm ) olmalıdır.
7. Trokarkanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek tek yönlü valf
sistemi olmalıdır. Ameliyat sonuna kadar gaz kaçırmama özelliğini
korumalıdır.
8. Trokarda bulunan vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın
içindeki gazın cerraha doğru gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip
olmalıdır.
9. Obtüratörün ucu V veya düz veya asimetrik veya kanatlı koni şeklinde
olmalıdır.
1453-1459
SMT1355-TROKAR, BIÇAKSIZ
Teknik
Özellikleri:
10. Specimen çıkartabilmek için, alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valflar
sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmelidir. Specimen
çıkartabilmek için, alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valflar sayesinde
trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmeli yada torakarm üst kısmı
numune çıkartmaya uygun yapıda olmalıdır. Çap düşürücü çıkartıldığında hava
kaçışını engelleyecek kanüle entegre valv sisteminin de bulunması gereklidir.
11. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb.
güvenliğini tehlikeye atacak parça bulunmamalıdır.
Genel
Hükümler:
12. Tek kullanımlık olmalıdır.
düşebilecek ve hasta
1460-1464
SMT1360-TROKAR, OPTİK
SMT Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
1. Endoskopik
ameliyatlarda,vücuda
cerrahi
aletleri
yerleştirmek
için
kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. İstendiği takdirde firma
obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir.
3. Dilatasyon (ayırma) yapabilmek için trokarın uç kısmı "V” şeklinde
veyakoni veya kanatlı koni veya asimetrik şeklinde, bıçaksız, şeffaf ve
girişi kolaylaştıran uç yapısına sahip olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Laparoskopik cerrahide kullanılan optik trokar5 mm lik 5 mm lik el
aletlerinin kullanımı için, Optik trokar 11mm lik 5-11 mm lik el aletlerinin
kullanımı için ,Optiktrokar 12mm lik 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı
için, Optik trokar 15mm lik 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir
konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya konverntör yanında
ücretsiz verilmelidir.
5. Trokarın uç kısmının şeffaf olması optik ile görerek girmeyi sağlamalıdır.
6. Trokarın ucu optik ile batın içine giriş yapılırken parlamamalıdır.
7. Trokarın uzunluğu kısa için 70mm (± 5 mm), standart için 100 mm(± 5 mm)
ve uzun için 150 mm( ± 5 mm ) olmalıdır.
8. Vana sistemi batın içindeki gazın cerraha direkt gelmesini engelleyici yapıda
olmalıdır.
9. Trokarınobtüratörü conta ve kanül bölümleri birbirinden basit bir şekilde
ayrılabilmelidir.
10. Optik 11,12 ve 15 mm’liktrokarkanulünün, çap düşürücü ve kanulde
olmak üzere hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası olmalıdır. Bu
özellik hava kacağını azaltmalıdır. Specimen çıkartmak için çap düşürücü
çıkartıldığında kanülün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır.
11. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta
güvenliğini tehlikeye atacak parça bulunmamalıdır.
1460-1464
SMT1360-TROKAR, OPTİK
Teknik
Özellikleri:
12. Optik trokarların ameliyathanede kolay kullanım sağlaması için ürün
portfoyunde uyumlu bıçaklı ve bıçaksız trokarkanulu olmalıdır. Aynı çapa
ait kanül bıçaklı, bıçaksız, optik trokar ile kulanılabilmelidir. Bu özellik
ürün broşürlerinde belirtilmelidir.
13. Batın duvarına sabitlenmek için trokarkanülü yivli vida sistemine veya düz
kanül yapısına sahip olmalıdır.
14. Gaz kaçışını engellemek için trokarkanülü içinde tek yönlü valf sistemi veya
üçlü conta sistemi olmalıdır.
Genel
15. Ürünün tamamı tekkullanımlıkolmalıdır.
Hükümler:
16. Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihiveya son kullanma tarihi yazılı
olmalıdır.
1465-1470
SMT2712 TUBİNG SET
SMT Temel
İşlevi:
1. Kardiyopulmoner bypass esnasında ekstrakorporeal devrede kullanılmak üzere
tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme 2. Tubing set, en az alt maddelerde belirtilen tipleri olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
a. Filtresiz Tubing Set
b. Filtreli Tubing Set
c. Kaplamalı Filtresiz Tubing Set
d. Kaplamalı Filtreli Tubing Set
3. Hatların rollerdan geçen kısımları klinik talebine göre (pompa başı, vent hattı ve
aspiratör hattı vb.) silikon veya PVC olmalıdır.
4. Klinik talep ve talep miktarına göre tubing set, en az alt maddelerde belirtilen
malzemeleri içermelidir.
a. Hat tutucu
b. Konnektörler
c. Basınç hattı ve domu
d. Aspiratör ucu
e. Kablo bağı
Teknik
Özellikleri:
5. Filtreli Tubing setler, en az alt maddelerde belirtilen özellikte olmalıdır.
a. Arteriyel hat üzerinde gözenek (pore) çapı en fazla 40 (kırk) mikrometre
olan arteriyel filtre olmalıdır.
b. Klinik talebine göre arteriyel filtre altında baypas hattı olmalıdır.
c. Tubing set filtreli olarak istenildiğinde firma set için en az 2 (iki) adet
holder teslim etmelidir.
6. Kaplamalı Tubing setler, en az alt maddelerde belirtilen özellikte olmalıdır.
a. Hatların iç yüzeyi biyouyumlu kaplama tipi ile kaplanmış olmalıdır.
7. Tubing setler içerisinde kullanılan PVC hatlar açık kalp ameliyatlarında
kullanımına uygun olmalıdır.
8. Klinik talebine göre gerekli gördüğü hatlar üzerinde tek yönlü valfler olmalıdır.
1
1465-1470
SMT2712 TUBİNG SET
Teknik
Özellikleri:
9. Set içerisinde bulunan gaz filtresi hattında gözenek (pore) çapı en fazla 0,2 (sıfır
virgül iki) mikrometre olan gaz filtresi takılı olmalıdır.
10. Arter, venöz ve suction hatlarına farklı renk kodları verilmelidir.
Genel
Hükümler:
11. Tubing setlerin sınıflandırması, tanımda belirtildiği gibi olacaktır.
12. Tubing setin içerik, ebat ve çizimleri klinik tarafından yapılacaktır.
13. Tubing set ile ilgili teknik çizimler talepte bulunan hastanelerdeki ilgili klinikten
temin edilecek olup ve firmalar ürünlerini bu çizimlere göre imal edeceklerdir.
14. Firma ihalede verecekleri ürünleri farklı teknik çizimleri ile vermeyi taahhüt
edeceklerdir.
15. Tubing set, steril olmalıdır.
16. Tubing set içerisinde bulunan pompa ve cerrahi masa hatları iki ayrı krep kağıda
sarılı ve steril paket içerisinde olmalıdır.
17. Tubing set, sert PVC koruyucu bir kap içinde olmalıdır.
2
1471-1476
SMT1371 -ULTRASONİK PROB, AÇIK CERRAHİ İÇİN
SMT Temel
İşlevi:
1. Alet, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince
diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Aktif bıçak titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Aletin ucu en az 47,000 Hz frekansla, en az 50-120µ genişliğinde titreşme
özelliğine sahip olmalıdır.
5. Alet ergonomik ve farklı şekillerde tutuşa uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
3. Alet en az 5mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir.
6. Aletin ucu eğri bir bıçak ve teflon içeren doku tutucudan oluşmalıdır.
7. Şaft ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır.
8. Alet tek elle ve el veya ayak aktivasyonu ile kullanılabilmelidir.
9. Şaft uzunluğu, talebi yapan hastanenin belirtiği boyutta olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Koagülasyon makası kablolu ise yüklenici firma ürünü ile uyumlu son
teknoloji cihazı ve her 50 adet prob için 1 (bir) adet el tutacı/transducer
kullanıma bırakmalıdır.
11. Koagülasyon makası kablosuz ise yüklenici firmanın her 50 adet prob için 1
jenaratör, 1 batarya ve cihaz sayısı ile uyumlu şarj cihazı ile birlikte
kullanıma bırakılmalıdır.
12. Cihazlar ve kablolar (el tutacı/transducer/jeneratör) hizmet malı olarak ve
tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
13. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar
tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.
14. Disposable, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
1477-1481
SMT1536- ULTRASONİK PROB, LAPAROSKOPİK
SMT Temel
İşlevi:
1. Alet, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince
diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Aktif bıçak titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Koagülasyon makası şaftı, 5 (±0.5) mm çapında olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Aletin ucu elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için en az 47 kHz
frekansla, en az 50 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Şaft, kullanıldığı ameliyatta ergonomi ve erişim sağlayan optimum
uzunlukta, en az 23 cm olmalıdır.
6. Koagülasyon makası en az 5 mm çapındaki vasküler yapıları,
mühürleme/koagülasyon yapma kapasitesine sahip olmalıdır.
damar
7. Koagülasyon makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için
istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu
ile
kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve
bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır.
8. Koagulasyon makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını
önleyici materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir
‘pad’den oluşmalıdır.
9. Koagülasyon makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini
ayarlayabilmelidir. Kablosuz sistemler, herhangi bir cihaza bağlı
olmadığından bu madde aranmayacaktır.
Genel
Hükümler:
10. Koagülasyon makası kablolu ise yüklenici firma ürünü ile uyumlu son
teknoloji cihazı ve her 50 adet prob için 1(bir) adet el
tutacı/transducerkullanıma bırakmalıdır.
11. Koagülasyon makası kablosuz ise yüklenici firmanın her 50 adet prob için 1
jenaratör, 1 batarya ve cihaz sayısı ile uyumlu şarj cihazı ile birlikte
kullanıma bırakılmalıdır.
12. Cihazlar ve kablolar (el tutacı/transducer/jeneratör) hizmet malı olarak ve
tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
13. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar
tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.
14. Disposable, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
1482-1484
SMT1695-ÜRETERAL ACCESS (GİRİŞİM) KILIFI
SMT Temel 1. Üreteral çalışma kanalı oluşturmak için tasarlanmış olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Kateterin iç çapı 8-13Fr arasında, dış çapı 10-15Fr arasında olmalıdır.
3. Uzunluğu 28-46cm aralığında seçenekleri olmalıdır.
4. 0.035 veya 0.038 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
5. Dilatatöratravmatik yapıda olmalı,handle ve klimpdizaynı kılıf ile dilatatör
birbirine kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
6. Dilatatör üzerinde opak madde ve enstrüman gönderebilmek için tek kanallı
veya iki kanalı olmalıdır.
7. Dış yüzeyi ince cidarlı tüpten oluşmalı ve geniş iç lümen sağlıyor olmalıdır.
8. Sürtünmeyi ve üreteral kanala zarar vermeyi engellemek için hidrofilik
yapıda olmalıdır.
9. Fleksible olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
10. Tek kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilen özellikte olmalıdır.
11. Floroskopik görüntü sağlayabiliyor olmalıdır.
12. Tek elle kullanılabiliyor olmalıdır.
Genel
Hükümler:
13. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
1485
SMT1696-ÜRETERAL BALON DİLATASYON SETİ
1. Balon 3-6cm uzunluğunda ve 4-8mm genişliğinde olmalıdır.
2. İki yollu olmalıdır. Birinci yol balon şişirilmesi için emniyet musluklu, ikinci yol
0.035 veya 0.038 kılavuz tel kullanımına uygun olmalıdır.
3. Balon şaft kalınlığı 5 Fr ( ±2 Fr ), kullanılabilir uzunluğu en az 70cm olmalıdır.
4. Balon orantısal patlama basıncı 17 ATM’den az olmamalıdır.
5. Kateter gövdesi kırılmaya mukavemetli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Balonlarda X-rayda kolay görünüm için proksimal ve distalinde iki
radyopak marker bulunmalıdır.
7. Her setin içinde kilitli sistem manometre olmalıdır.
adet
SMT1697-ÜRETERAL BASKET KATETER, NİTİNOL
1486-1488
SMT Temel 1. Basket kataterüriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun
olmalıdır.
İşlevi:
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Basket kataterin ayak kısmı en az 3 telden uç kısmı ise en az dalgalı 3
nitinol telden oluşmalıdır. Kateter çapı 1.9-4,0Fr aralığında, boyu
115±10cm olmalıdır.
3. Basket kataternitinol telden ve fleksible yapıda king yapmayan güçlü,
dirençli olmalıdır.
4. Kateterüretere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
5. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
Genel
Hükümler:
6. Tekli paket halinde ve steril olmalıdır.
1489-1492
SMT1700-ÜRETERAL KATETER, BİR UCU AÇIK
1. Ürün, standart üreteralkateterizasyon uygulamalarında kullanıma uygun olarak üretilmiş
üreterkateter olmalıdır.
2. Kateterradyoopak olmalıdır.
3. Kateterin bir ucu açık bir ucu kapalı olmalıdır.
4. Kateter en az 70cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateterindistal ucundan itibaren 50cm’lik kısmı, her 1cm’de bir ince ve her 5cm’de bir
kalın derecelendirme çizgileri ile işaretli olmalıdır.
6. Ürün içerisinde luerlocklu enjektörle kontrast madde vermek için adaptör olmalıdır.
Adaptör enjektör takıldığında kırılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
7. Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır. (3Fr 4Fr 5Fr 6Fr)
8. Kateter üzerinde markası ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.
9. Kateterin çapına ve boyutuna uygun kılavuz teli olmalıdır.
10. Paket içerisinde mandreni olmalıdır.
1493-1495
SMT1699-ÜRETERAL KATETER, İKİ UCU AÇIK
SMT
Temel
İşlevi:
1. Ürün, standart üreteralkateterizasyon uygulamalarında kullanıma
uygun olarak üretilmiş üreterkateter olmalıdır.
SM
malzeme
tanımlama
bilgileri:
2.
3.
4.
5.
Teknik
Özellikleri:
8. Kateterradyoopak olmalıdır.
9. Kateterindistal ucundan itibaren 50cm’lik kısmı, her 1 cm’de bir ince
ve her 5cm’de bir kalın derecelendirme çizgileri ile işaretli olmalıdır.
Genel
Hükümler:
10. Kateter üzerinde markası ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.
11. Steril paketlenmiş olmalıdır.
Kateter iki ucu açık olmalıdır.
Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır. (3Fr 4Fr 5Fr 6Fr)
Kateter en az 65cm uzunluğunda olmalıdır.
Ürün içerisinde luerlocklu enjektörle kontrast madde vermek için
adaptör olmalıdır. Adaptör enjektör takıldığında kırılmayacak
dayanıklılıkta olmalıdır.
6. Kateterin çapına ve boyutuna uygun kılavuz teli olmalıdır.
7. Paket içerisinde mandreni olmalıdır.
1496-1586
SMT1704-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J
SMT Temel 1. Böbreğin içerisinde üretilen idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına
İşlevi:
iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için dizayn
edilmiş olmalıdır.
SM malzeme
2. Poliüretan veya diğer polimer malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
tanımlama
3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya iki ucu açık olarak üretilmiş
bilgileri:
olmalıdır. Minimal travma için stentinproksimal ucu yuvarlatılmış
olmalıdır.
4. Stentin boyutu malzeme tanımlarında geçen ebatlarda olmalıdır.
5. Stentle beraber 100-150(±10)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel
olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır.
6. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren 4590cm uzunluğunda itici bulunmalıdır.
7. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır.
Klemplerstenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır.
8. Stentindistal ucunda sabitleme süturu olmalıdır.
Teknik
9. Stentradyoopak ve yüzeyi kayganlaştırıcı madde ile kaplı olmalıdır.
Özellikleri:
10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır.
Genel
11. Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
Hükümler:
1587-1621
SMT1708-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, KALICI
SMT Temel 1. Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini
engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süreli
İşlevi:
kullanıma uygun olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Stentin vücutta en az 6 ay kalabilecek nitelikte bir malzemeden
(karbotan, silikon ve diğer polimer türevlerinde) üretilmiş olmalıdır.
3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya her iki ucu açık olarak üretilmiş
olmalıdır. Minimal travma için stentinproksimal ucu yuvarlatılmış
olmalıdır.
4. Stent uçları Double-J olmalıdır.
5. Stent kullanıcının tercihi doğrultusunda 3-6Fr arasında ve 12-28cm
ebatları arasında olmalıdır.
6. Stentle beraber 100-160cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı,
kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır.
7. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren 45100cm uzunluğunda itici bulunmalıdır.
8. Stentradyoopak olmalıdır.
9. Stentindistal ucunda sabitleme süturu olmalıdır.
10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker
olmalıdır.
çizgileri
Teknik
Özellikleri:
11. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp
bulunmalıdır.Klemplerstenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
12. Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. Kılavuz tel ile uyumlu
olmalıdır.
1622-1635
SMT1705-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, KALICI, HİDROFİLİK
SMT Temel 1. Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini
engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süreli kullanıma
İşlevi:
uygun olmalıdır.
SM
malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Stent materyali hidrofilik kaplı olmalıdır ve vücutta en az 6 ay
kalabilecek nitelikte olmalıdır.
3. Stent çapı 3-6Fr arasında olmalıdır.Stent boyu 12-28cm aralığında
olmalıdır.
4. Stent uçları Double-J olmalıdır.
5. Stentin bir ucu açık, diğer ucu kapalı veya her iki ucuda açık olmalıdır.
6. Minimal travma için stentinproksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
7. Güvenli yerleşim sağlayabilmek amacıyla Stent üzerinde işaretleme
çizgileri bulunmalıdır.
8. Stentindistal ucunda sabitleme süturu olmalıdır.
9. Stentle beraber 150(±30)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı,
kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır.
10. Set içinde 2 adet klemp ve 1 adetkateter uzunluğu ile uyumlu en az
45cm itici bulunmalıdır.Klemplerstenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek
nitelikte olmalıdır.
11. Stent iç çapı verilen kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
12. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
çizgileri
13. Dış tabaka yeterli sağlamlıkta olmalı, kateterinüretere yerleştirilmeye
çalışılması sırasında yapılacak manüplasyon ve
açılanma
hareketlerinden kolayca etkilenip dış katmanında kırılmalar ve
soyulmalar olmamalıdır.
14. Basit manüplasyonlar sırasında dış kılıfı kolaylıkla parçalanmamalı.
15. Stentradyoopak olmalıdır.
Genel
Hükümler:
16. Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır.
1636-1660
SMT1708-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, KALICI
SMT Temel
İşlevi:
1. Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini
engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süreli
kullanıma uygun olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Stentin vücutta en az 6 ay kalabilecek nitelikte bir malzemeden
(karbotan, silikon ve diğer polimer türevlerinde) üretilmiş olmalıdır.
3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya her iki ucu açık olarak üretilmiş
olmalıdır. Minimal travma için stentinproksimal ucu yuvarlatılmış
olmalıdır.
4. Stent uçları Double-J olmalıdır.
5. Stent kullanıcının tercihi doğrultusunda 3-6Fr arasında ve 12-28cm
ebatları arasında olmalıdır.
6. Stentle beraber 100-160cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı,
kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır.
7. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren 45100cm uzunluğunda itici bulunmalıdır.
8. Stentradyoopak olmalıdır.
9. Stentindistal ucunda sabitleme süturu olmalıdır.
10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker
olmalıdır.
çizgileri
Teknik
Özellikleri:
11. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp
bulunmalıdır.Klemplerstenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
12. Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. Kılavuz tel ile uyumlu
olmalıdır.
1661-1672
SMT1704-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J
SMT Temel
İşlevi:
1. Böbreğin içerisinde üretilen idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına
iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için dizayn
edilmiş olmalıdır.
SM malzeme
tanımlama
bilgileri:
2. Poliüretan veya diğer polimer malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya iki ucu açık olarak üretilmiş
olmalıdır. Minimal travma için stentinproksimal ucu yuvarlatılmış
olmalıdır.
4. Stentin boyutu malzeme tanımlarında geçen ebatlarda olmalıdır.
5. Stentle beraber 100-150(±10)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel
olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır.
6. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren 4590cm uzunluğunda itici bulunmalıdır.
7. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır.
Klemplerstenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır.
8. Stentindistal ucunda sabitleme süturu olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
9. Stentradyoopak ve yüzeyi kayganlaştırıcı madde ile kaplı olmalıdır.
Genel
Hükümler:
11. Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır.
1673-1680
SMT1372- ÜROSTOMİ TORBASI
1.
Adaptör ve torbanın ayrı takıldığı ürünlerde torba çapı 40-100 mm arasında olmalıdır.
2.
Tek parçalı ürünlerde torba ile birleşik, 40-100 mm aralığında, kesilebilir adaptörü
olmalıdır.
3.
Tüm torbalar transparan olup en az 350 ml şeklinde olmalıdır. Torbaların talep halinde
pediatrik boyları olmalıdır.
4.
Tüm ürünlerde geri dönüşü engelleyen valfolmalı, bu valf idrarın ürostomiye geri
dönmesi önlemeli dolayısıyla üriner enfeksiyon riskini ve cilt problemlerini minimize
etmelidir.
5.
Ürostomi torbası ses azaltan ve koku tutmayan bir malzemeden yapılmış olmalı,
Torbanın cilde değen arka kısmı da yumuşak malzemeden astar olacak şekilde imal
edilmiş olmalı, bu sayede koruma ile cildin tahriş olması engellemelidir.
6.
Kullanımı kolay yumuşak plastik boşaltım sistemi ile yüksek güvenlik sağlamalı, torba
ağzı hijyenik şekilde tasarlanmış olmalı bu sayede torba boşaldığında dahi ağzın dışında
hiçbir idrar damlası kalmamalıdır.
7.
Torba boşaldıktan sonra içinde hiçbir idrar artığı kalmamalıdır.
1681-1683
SMT3888 VAGİNAL SPEKULUM
1.Şeffaf sert plastikten imal edilmiş, yeterli ve sağlam açma kuvveti sağlayarak
vajinal muayene ve biyopsi almaya uygun olmalıdır.
2.Spekulumlerde kullanılan kilit sistemi tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını
sağlayacaktır.
3.Her bir ürün kendi ambalajında tek tek paketlenmeli, ürünlerin paketlendiği
ambalaj Sağlık Bakanlığınca onaylanmış medikal ambalaj (OPP ) olmalıdır.
4.Spekulumlerin kilit sisteminde kullanılan dil spekulumun tetik kısmındaki bir
yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda
sabitleyeceği bir özelliğe sahip olacaktır.
5.Kilit dili spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada
hareket edebilmelidir. Bu sayede operatörün muayene esnasında tek elle ve hızlı bir
şekilde çalışmasını kolaylaştırmalıdır.
6. Yüzey üzerinde herhangi bir çapak olmamalı, malzemenin kırılma direnci yüksek
olmalıdır.
7.Ürünün en az 3 adet farklı boy seçenekleri olmalı ve bu boyların renk kodları
bulunmalıdır.
8.Ürün temiz oda standartlarında üretilmiş olmalı (ISO CLASS 7 ve CLASS 8 ) oda
yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları
olmalı , bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Akredite kuruluşlarınca
düzenlenmiş olmalıdır.
1684
SMT1374- VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ, ABDOMİNAL
SMT
Temel
İşlevi:
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
1. Negatif basınç yardımıyla fasiayı daha erken kapatabilmek, bu sayede tedaviyi
hızlandırmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Açık
abdomen
kapama
seti,
negatif
basıncıtüm
abdomene
homojenolarakdağıtabilecek hidrofobik perforesüngeresahip olmalıdır.
3. Açık abdomen kapama seti, abdominal duvarileviseranınarasındakiayrımısağlamave
abdominal içeriklerikorumaözelliğinde, tekveyaikikatlısilikon viseral tabakayasahip
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Açık abdomen kapama seti viseral koruyucu tabakasını, yerleştirme içinsütur
gerektirmemeli
ve
abdomene
yeniden
girişiçinkolaylıkvehızlı
uygulama
sağlamalıdır.
5. Açık abdomen kapama seti içerisindeyeralan viseral koruyucu tabaka; organ
korumaözelliğinesahipmateryaldenyapılmışolup,
kesilebilirveeksudageçişineizinverengözenekliyapıyasahip olmalıdır.
6. Açık
abdomen
kapama
seti
negatif
basıncı
hidrofobik
perforesüngeraracılığıileiletmelivemedyaltansiyonoluşturarak,
fasiyalretraksiyonveetkialanıkaybını en azaindirgemelidir.
7. Açık abdomen kapamasetindebulunan drape, şeffaf, sterilvehavasızdırmaznitelikte
olmalıdır.
8. Açık abdomen kapama seti, negatif basınçünitesiileuyumluolmalıdır.
9. Terapiünitesi;
herhangibirsızıntı,
tıkanıklık,
bataryadoluluğugibiproblemlerolduğundatedaviyidurdurmalıdır.
Sesliveyagörselolarak alarm vermelidir.
Genel
Hükümler:
10. Açık abdomen kapama seti tek kullanımlık, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
11. Açık abdomen kapama seti kullanımı sona erinceye kadar hastanede kalmak ve
kullanılmak üzere firma tarafından 1 adet negatif basınç ünitesi ücretsiz olarak
bırakılmalıdır.
12. Mevcut cihazda arıza olması durumunda veya ihtiyaç olduğunda firma tedaviyi
aksatmayacak şekilde destek sunmalıdır.
1685-1687
SMT1373-VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ
SMT
1. Negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
Temel
İşlevi:
SM
2. Kapama seti içerisindebulunanpansumanınhammaddesipoliüretanözellikte olmalıdır.
Malzeme
Tanımlam
a Bilgileri:
Teknik
3. Yaratedavisindeenetkinsonucualabilmekamacıyla negatifbasıncıtümyarayüzeyinehomoj
Özellikleri
4. Kapamaseti içerisindepansumanileterapiünitesiarasındakibağlantıyısağlayanbirdüzenek o
:
5. Bağlantıhortumununbelirlisürehastaileterapiünitesiniayırmayaolanaksağlayacakbağlantı y
malıdır
6. Kapama seti ilekullanılabilen her türlüterapiünitesi, negatif basınçtasapmagöstermedenb
7. Kapamaseti içerisindeyaradakisızdırmazlığısağlayanşeffaf,sterildrepbulunmalıdır.Drep,
8. Kapamasetiileberaberçalışanterapiünitesi,süreklivearalıklıolmaküzereen
basınçhiçbiraşamadasıfırlanmamalıdırvebasınçazalışları/artışlarıyavaşbirşekildegerçekle
9. Terapi ünitesi; herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, batarya doluluğu gibi problemler olduğun
Genel
10. Kapama seti tekkullanımlık, sterilveorijinalambalajında olmalıdır.
Hükümler:
11. Kapamasetlerininkullanımısonaerinceyekadarhastanedekalmakvekullanılmaküzerevaku
12. Mevcutcihazlardaarızaolmasıhalindeveyaihtiyaçduyulduğundafirmatarafından tedaviyi
1
1688-1690
SMT1375- VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ, YIKAMALI
SMT
1. Negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
Temel
İşlevi:
SM
2. Kapama seti içindekiözelolaraküretilmişpansumanınhammaddesitopikalyarasolüsyonlar
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
3. Yara tedavisinde en etkinsonucualabilmekamacıyla negatif basıncıtümyarayüzeyinehom
Özellikleri:
4.
Kapama seti içerisindepansumanileterapiünitesiarasındakibağlantıyısağlayanbirdüzenek
5. Bağlantıhortumununbelirlisüre
hasta
ileterapiünitesiniayırmay
bağlantıhortumununherhangibirnoktasındakapalıolmasıdurumundaveyapansumandakiol
ıdır.
6. Kapama seti ilekullanılabilen her türlüterapiünitesi, negatif basınçtasapmagöstermedenb
7. Kapama seti,yıkamayapabilenterapiünitesiileuyumluçalışabileceközellikte olmalıdır.
8. Terapiünitesivekapamasetininsağladığıyıkamaterapisi, hastanınpozisyonundanbağımsız
9. Kapama seti içerisinde yaradaki sızdırmazlığı sağlayan şeffaf, steril drep bulunmalı
korumalıdır
10. Kapama seti içerisindeki pansuman ıslak koşullar altında yırtılmaya karşı dayanıklı olm
11. Kapama seti, terapi ünitesine takılarak yara yatağına sıvı iletimini sağlayan kartuş/kaset
Teknik
Özellikleri:
12. Yıkama sıvısı steril ambalajından çekilerek, steril kaset/kartuş ve bağlantı hortumu arac
dışı kalarak yara yatağına iletilmeli, burada istenilen belirli süre boyunca sıvının beklet
sağlanmalıdır.
13. Terapi ünitesi, 50mmHg ile 200 mmHg olacak şekilde negatif basınç değerlerine ulaşab
14. Terapi ünitesi üzerinden sıvı iletildikten sonra ayarlanabilir zamanlarda yara yatağında
15. Terapi ünitesi üzerinden tedavinin başlangıç fazı (yıkama fazı veya negatif basınç fazı)
16. Terapi ünitesi üzerinde solüsyon torbasının takılabileceği askı aparatı bulunmalıdır
17. Terapi ünitesi; herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, batarya doluluğu gibi problemler olduğ
olduğu ekranda yazmalıdır.
Genel
18. Kapama seti tekkullanımlık, sterilveorijinalambalajında olmalıdır.
Hükümler:
19. Kapamasetlerininkullanımısonaerinceyekadarhastanedekalmakvekullanılmaküzerevaku
20. Mevcutcihazlardaarızaolmasıhalindeveyaihtiyaçduyulduğundafirmatarafındantedaviyia
1
1691-1692
SMT1376 VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ
SMT
Temel
İşlevi:
SM Malzeme
1. Negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş
olmalıdır.
2. Ürünün en az 100cc en fazla 1500 cc çeşitleri olabilir.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. Toplama seti, diğer hastalara ve sağlık profesyonellerine enfeksiyon bulaşma
riskinin önüne geçme amacıyla hiçbir şekilde açılamayan, açık bir ucu
bulunmayan ve kırılmaya dayanıklı özellikte olmalıdır.
4. Toplama seti, terapi ünitesi üzerindeki düzenek yardımıyla sabitlenebilir
olmalıdır
5. Toplama setinin terapi ünitesinin negatif basıncı ilettiği yerde, dışarıya koku,
bakteri ve sıvı geçişini engelleyen karbon ve benzeri filtreler bulunmalıdır.
6. Toplama seti içerisinde gelen sıvının jelleşmesini sağlayacak
materyal
bulunmalıdır.
7. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi üzerinde toplama kabının
yerinde olup olmadığını algılayan sensörler bulunmalı ve toplama kabı cihaz
üzerinde olmadığında sesli veya görsel uyarı vermelidir.
8. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi, toplama kabı dolduğunda sesli
veya görsel olarak alarm vermelidir.
9. Terapi ünitesi; herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, batarya doluluğu gibi
problemler olduğunda tedaviyi durdurmalıdır. Sesli veya görsel olarak alarm
vermelidir.
Genel
10. Toplama seti tekkullanımlıkolmalıdır.
Hükümler:
11. Ürünbirliktekullanılacağıterapiünitesivediğersarfmalzemelerileaynımarka
olmalıdır.
1
1693
SMT2253- VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ SUTURLU
1.
Kapatma sistemi 5 ila 9 F Sheath kullanılarak yapılan femoral arter girişli işlemlerin
sonrasında damarın dikiş atılarak kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.
2.
Sistem kendi içinde hazır düğümü ile damarı dikişle kapatılabilmeli ve hastanın kanaması
durdurulabilmelidir.
3.
Sistem iki nitinol iğne ile dikiş atılabilecek özellikte olmalıdır.
4.
Sistemde kullanılan iplik non-absorbable polypropylene, monofilament yapıda olmalıdır.
1694-1697
SMT2058 VASKÜLER KLİP
SMT
Temel
İşlevi:
SM Malzeme
arter ve ven kanamalarını durdurmak amacıyla
1. Klipler ameliyatlarda
kullanılacaktır.
2. S ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 3,0±0,3 mm, kapalı uzunluğu 3,5 ±0,3
Tanımlama
mm, S/M ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 4,0 ±0,4 mm, kapalı uzunluğu
Bilgileri:
4,5 ±0,4 mm, M ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 5,0 ±0,5 mm, kapalı
uzunluğu 5,7 ±0,3 mm, M/L ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 8,0±0,5 mm,
kapalı uzunluğu 9,0 ±0,5 mm, L ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 10,5±0,5
mm, kapalı uzunluğu 12,5 ±0,5 mm olmalıdır.
Teknik
3. Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
Özellikleri:
4. Klipler MR uyumlu madeni malzemeden imal edilmiş olmalıdır
5. Her paketteki klip miktarı belirtilmelidir.
6. Klip kartuşları en fazla 6 adet klip içermelidir.
7. Klip aplikatörden düşmemeli işlem yapılana kadar şeklini korumalıdır.
Uygulandıktan sonra tam kapama yapmalıdır.
Genel
Hükümler:
8 .Kliplersterilvekullanımahazırpaketlerhalindeolmalıdır
9.Klipler ile birlikte kliniğin istediği miktarda ve boyda klip ile aynı markada,
orjinal klip uygulayıcısı ilgili sağlık tesisine teslim edilecektir.
1
1698
SMT1202 YÜKSEK FREKANSLI OSİLATÖR VE YÜKSEK FREKANSLI
PERKÜSİF, DİFFÜSİF VENTİLATÖR SETİ, YETİŞKİN
SMT Temel
İşlevi:
1. Set, Post-op Abdominal/Torasik Atelektazi, Segmental/Lobar Atelektazi,
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Setnontoksikhippoallerjen ve lateks içermemelidir.
Teknik
Özellikleri:
3. Set dahilindeki ana modül, ağrısız bir şekilde, etkin ve hızlı akciğer
Sancılı Nefes Alma, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı),
KistikFibrozis gibi solunum zorluğu ve sekresyon yaratan tüm
endikasyonlarda, akut ekstübasyon döneminde, pre-op akciğer
optimizasyonu dahil yoğun bakım gerektiren ve entübe edilmeden noninvazivventilasyona uygun tüm endikasyonlarda da kullanıma uygun
olmalıdır.
ekspansiyonu ve bronşiyel hijyen sağlamalıdır.
4. Akciğer ventilasyonu için giriş hava akışını yükselten modül, yarattığı pozitif
havayolu basıncı ileinspiratuarperformans artışı ve pozitif ekspiratuar basınç
(PEP) terapisi sağlayarak hava yollarının açılmasını hızlandırmalı ve
kollateralventilasyonu tetikleyerek varolantidal hacim dahilindeki açık
havayolu ve alveollerdeki pozitif hava basıncının etkisi ile sönmüş olan
alveolleri havalandırma da etkinlik yaratmalıdır. Bu sayede atelektazi
kolayca önlenebilmeli ve daha ağrısız, hızlı bir geri dönüş ve toparlanma
süreci sağlanabilmelidir.
5. Ana modül, tüm solunum döngüsü boyunca çift yönlü olarak sağladığı
sürekli pozitif havayolu basıncı sayesinde hava akış yollarının açık kalmasını
sağlamalı ve bu sayede ekspirasyon (nefes verme) esnasında dahi akciğerde
inspirasyon (nefes alma) etkisi yaratarak FRC_FunctionalResidualCapacity’i
dikkate değer oranda arttırmalı; hasta için ağrısız ve bunalma/boğulma hissi
olmadan etkin tedavi imkanı sağlamalıdır. Bu özelliği ile solunuma etkin bir
şekilde yardımcı olarak Akciğer ekspansiyonterapisini sağlamalıdır.
6. Set ve dahilindeki ana modül tüm bu özellikleri, herhangi bir özel tasarımlı
cihaz/üniteye ve enerji kaynağına bağımlı olmaksızın herhangi bir medikal
hava veya oksijen kaynağına bağlanarak sağlayabilmeli ve bağlandığı hava
kaynağından gelen havayı iç mekanizması ile ortalama 4 kat güçlendirerek
yüksek frekanslı akış ve basınçlı hale getirebilmelidir. Ko-opere hastalarda
hastanın var olan tidalvolüm hava hacmi modülün çalışması için yeterli
olmalıdır.
7. Ana modüle gerektiğinde herhangi bir ilave cihaz/ünite gerektirmeksizin
1698
SMT1202 YÜKSEK FREKANSLI OSİLATÖR VE YÜKSEK FREKANSLI
PERKÜSİF, DİFFÜSİF VENTİLATÖR SETİ, YETİŞKİN
nebülizatör aksamı eklenebilmeli ve bu sayede diffüsifözelliği ile
bronkodilatör ilaçların da tedaviye optimal katkısı sağlanabilmelidir.
8. Set dahilinde hava kaynağına bağlantı hortumu standart olarak verilmelidir.
9. Ana modülün uç bağlantısı ağızlık ve ora-nazal maske bağlanabilmeli ve bu
şekilde çalışmaya uygun olmalıdır.
10. Bilinci Kapalı (Non-koopere) Hasta İçin;
a) Ana modül solunum döngüsü boyunca; inspiryum ve ekspiryumu
performanslı hale getirip hem inspirasyon (nefes alma) hem de ekspirasyon
(nefes verme)’da pozitif hava yolu basıncı sağlayan etkin bir tasarıma sahip
olup klinik olarak ko-opere olmayan hastalar dahil kullanıma uygun
olmalıdır.
b) Ana modül solunum döngüsü boyunca çift yönlü olarak sağladığı hava
basıncı ile bronşlar arası kollateralventilasyonu sağlayarak pozitif
basınçlıhava yolu aspirasyon terapisi (PAP) ile sekresyon tıkaçlarını yukarı
itmeli ve sekresyonun atılmasını da kolaylastırmalıdır.
c) Ana modülün uç bağlantısı direk veya ara adaptörle trakeostomi kanülü,
ora-nazal maske, entübasyon tüpüne bağlanabilmeli ve bu şekilde çalışmaya
uygun olmalıdır.
d) Ana modül üzerinde manometre çıkışı bulunmalı ve bu çıkışa kendi tek
kullanımlık manometresi veya harici manometre bağlanarak ekpiratuar PEEP
basıncı sürekli olarak gözlemlenebilmelidir.
11. Bilinci Açık (Ko-opere) Hasta İçin;
a)Set dahilindeki ana modül, özellikle ko-opere hastalarda pozitif ekspiratuar
basınç (PEP) terapisinin etkinliğini maksimize ederek hızlı ve etkin akciğer
ekspansiyonu ve perküsifbronşiyel hijyen terapisi ile birlikte sekresyonun
atılmasında etkin bir tedavi sağlamalıdır.
b)Ana modül, hastanın pozisyonuna bağlı olmaksızın akciğer ekspirasyonunda hava
akışını osilasyonlu mekanizma ile vibrasyonlu hale getirerek perküsif etki yaratmalı
ve bu sayede akciğerlerdeki sekresyonun yoğunluğunu azaltıp (gevşeterek)
hareketlendirilerek atılmasını kolaylaştırmalıdır.
c)Klinik kullanımı ile akciğer optimizasyonu, atelektazi ve sekresyon yönetiminde
etkin bir geri dönüş ve toparlanma sağlayabilmelidir ve evde kullanıma uygun
tasarımı ile de tedavinin hastane dışında da uzatılabilmesini, etkinliğinin artmasını
sağlayarak kötü prognoz önlenebilmelidir. Bu şekilde çok yönlü kullanıma uygun
1698
SMT1202 YÜKSEK FREKANSLI OSİLATÖR VE YÜKSEK FREKANSLI
PERKÜSİF, DİFFÜSİF VENTİLATÖR SETİ, YETİŞKİN
olmalıdır.
Genel
Hükümler:
12 Ürünler steril.tek hasta kullanımlık olmalı ve ürün ambalajı üzerinde son
kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1699
SMT1377-VENTİLATÖR, TEK KULLANIMLIK(OTOMATİK RESÜSİTATÖR)
SMT Temel
İşlevi:
SM Malzeme
1. Entübe ya da entübe olmayan hastalarda solunum desteği sağlayacak şekilde
tasarlanmış olmalıdır.
2. 10 kgüstündeki hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
3. Cihaz üzerinde FİO2 ayarlama portu olmalı bu sayede %50 FİO2
sağlanabilmelidir.
4. Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra, güvenilir, tutarlı ve kesintisiz
ventilasyon sağlamalıdır.
5. Havayolu basınçlarını algılayarak, basınç döngülü olarak çalışmalıdır.
6. Cihazın Ekspirasyon zamanı İnspirasyon zamanından daha fazla olmalı I/E
(inspiryum/ekspiryum) oranı en az 1/2 ( ekspiryum zamanı iki kat olacak
şekilde) ayarlanabilmelidir.
7. Basınç göstergesi renk skalasına sahip olmalı, güvenli ve riskli basınç
aralıkları renk skalası sayesinde takip edilebilmelidir.
8. Merkezi sistem veya oksijen tüplerine bağlanarak en az 8 litre akış hızında
çalışmalıdır.
9. Transport sırasında oksijen tüpündeki basınç düşmeleri ve değişikliklerinde
güvenli
şekilde
çalışmaya
devam
etmeli
ventilasyon
kesintiye
uğramamalıdır.
10. Tamamı MR uyumlu olmalı, MR uyumlu olduğu uluslararası akredite
edilmiş bir laboratuvar veya ASTM üyesi test kuruluşları tarafından
belgelendirilmelidir.
PIP
Değeri
10-50
CmH2O
aralığında
ayarlanabilmelidir.
11. Resuskitatör ile beraber, oksijene giriş hortumu ve hasta bağlantı hattı olmalı
parçalar birbirleri ile tam uyumlu olmalı kolayca birbirinden ayrılmamalıdır.
12. PIP ve Frekans oranları istenen değere güvenli bir şekilde ayarlanabilmeli,
ayarlama
sırasında
ventilasyon
kesintiye
uğramamalı,
cihaz basınç
1699
SMT1377-VENTİLATÖR, TEK KULLANIMLIK(OTOMATİK RESÜSİTATÖR)
değişikliği durumlarında kesinlikle durmamalıdır.
13. Sağlık tesisindeki mevcut oksijen manometreleri ve oksijen tüpleri ile
uyumlu olarak çalışmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
14. Cihazın basınç göstergesi 10 ile 60 cmH20 aralığındaki basınçları
gösterebilmelidir.
15. PEEP/PIP 1/5 Oranında olmalı ve basınç göstergesinden görülebilmelidir.
İnspiratory- Expiratoryresistance 3±1 cm H2O /L/saniye olmalıdır.
16. Barotravmavalvi olmalı, 55-60 CmH2O basınca ulaşıldığında devreye
girmelidir.
17. Tercihe göre %21-%100 O2 konsantrasyonu seçimi sağlanabilmelidir.
Bunun için Cihaz ana oksijen kaynağına giriş parçası üzerinde bulunan ikinci
bir tali giriş ile O2 ve ortam havasına aynı anda bağlanabilmeli ve bu özellik
sayesinde iki gaz kaynağının birbirleri ile karışım oranları istenilen düzeyde
(%21-%100) ayarlanabilmelidir veya sadece oksijene bağlanan cihazlar için
ortam havasından %50 FiO2 sağlanabilmelidir.
Genel
Hükümler:
18. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
1700-1701
SMT1378-VERES İĞNESİ
1. Tek kullanımlıkolmalıdır.
2. İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.
3. İğnenin uzunluğu 120±30 mm olmalıdır.
4. İğnenin çapı 14±2 gauge olmalıdır.
5. İğnenin uç kısmı silikon kaplı ve keskin olmalıdır.
6. İğnede bulunan indikatör iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine
sahip olmalıdır.
7. İğne şeffaf vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır.
8. İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.
9. İğne kullanım esnasında kolaylıkla ciltten geçmeli ve eğilmemelidir.
1702-1707
SMT2740 VİTREORETİNAL MAKAS
SMT Temel
İşlevi:
1. Vitreoretinal makas, diseksiyon ve retina (PVR) membranları kesme özelliği
olmalıdır.
SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
1. Makas düz, kıvrık veya vertikal uç özelliğinde olmalıdır. Ucu horizontal kesi
yapabilen düz veya açılı (kıvrık) veya vertikal kesi yapabilmeli ve alt ucu pik
şeklinde eğri olmalıdır.
2. Makas 20G, 23G, 25G veya 27G olmalıdır ve trokar sistemle
olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
uyumlu
3. Ürün tek parça ve ne tür makas olduğunu belirten renk kodluveya GAUGE
kalınlığı olmalıdır.
4. Elcik kısmı dayanıklı ışık altında parlamayan elden kaymayı engelleyici
yüksek kalite malzemeden olmalıdır.
Genel
Hükümler:
5. Steril tekli pakette olmalıdır.
1
1708-1721
SMT1382 - YAMA (MESH), EMİLEMEYEN, TEK YÜZLÜ
1.
Hammaddesi polypropyleneolmalıdır.Ürün talep edilen ebatlarda olmalıdır.
2.
Doku gelişimine uygun gözenek genişliği 1 mm veya daha geniş gözenekleri olmalıdır.
3.
Mesh’in kalınlığı 0,4-0,6 mm olmalıdır.
4.
Mesh’in basınç dayanıklılığı 14 – 17 kg/cm² olmalı veya 463 Kpaaltında olmamalıdır.
5.
Kesilince dağılıp, sökülmemelidir,kenarları tiftiklenmemelidir.
6.
Steril olmalıdır.
7.
Sentetik olmalıdır.
8.
Emilemeyen bir yapıda olup sürekli doku desteği sağlamalıdır.
9.
İnsan vücudunda uygulandığında insan dokusu ile uyumlu olmalı, yangısal yada alerjik
reaksiyonlar minimum düzeyde olmalıdır.
10. Kanserojen olmamalıdır.
11. Dokuda zamanla büzülmemeli ve küçülmemelidir.
12. El ile kolaylıkla bükülebilir, esnek ve kolay uygulanabilir olmalıdır. Ameliyat sırasında
dokuya kolaylıkla süturlerle monte edilebilmelidir.
13. Mesh kenar örgüleri açık olmamalıdır.
14. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
1722
SMT1383 YAMA (MESH), KISMİ EMİLEBİLEN, ÇİFT YÜZLÜ
SMT Temel
İşlevi:
1. Açık ve Laparoskopik Ventral herni onarımında kullanılabilmek
amaçlı
olarak şekillendirilmiş/istenildiğinde kesilerek şekillendirebilir olarak imal
edilmiş olmalıdır.
SMT
Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:
2. Intraabdominal yerleştirme için mesh’ in iki yüzü bulunmalıdır.
3. Mesh iki yüze sahip olmalı, Adhezyon bariyeri /monoflament polypropilen
oluşan tip ve Adhezyon bariyeri / polyester tabakadan oluşan tipte seçenekler
mevcut olmalıdır.
Teknik
Özellikleri:
4. Polypropilen ve polyester kısım monoflament veya multifilament olmalıdır.
5. Mesh'in bir yüzü (Batin duvarına gelecek kısım) defekt olan bölgede gerekli
doku büyümesinin sağlanabilmesi için polypropilen veya multifilament
yapıda olmalıdır.
6. Mesh’in diğer yüzü (organlarla temas edecek bölümü) gerekli olan doku
büyümesi sağlanana kadar, polypropilen ve polyester tabakayla organların
yapışmasını engellemek için, doku gelişimini hızlandırmak ve tacker
adhezyonunu önlemek amaçlı Sodyum hiyaluranat, adhezyon önleyici
özellikteki carbokcimethilceluloz ve esnekliği sağlayan poilyethilenglikol
bileşimlerinden
üretilen
hidrojel
veya
okside
rejenere
selüloz
(ORC)+polydioksonan (PDO) tabakadan veya poliglecaprone+pdo film veya
doku büyümesi sağlanana kadar, polyester tabakayla organların yapışmasını
engellemek için oxide olmuş atelokolajen tip1 ve gliserol bileşiminden
oluşan transparan film materyalinden
1
veya poliglecaprone tabakadan
1722
SMT1383 YAMA (MESH), KISMİ EMİLEBİLEN, ÇİFT YÜZLÜ
oluşmalıdır.
7. Kanama varlığında etkisini kaybetmeyecek yapıda olmalı ve bütünlüğünü
korumalıdır.
8. Adezyon önleyici, bu bariyer doku büyümesi için yeterli olan en geç 180 gün
içerisinde vücuttan tamamen emilerek atılabilmelidir.
9. Monofilament Polipropilen kişim ile adezyon önleyen hidrojel tabakayı
birbirine sabitleyen PGA lifler veya benzer özellikte tabaka bütünlüğünü
sağlayan yapılar bulunmalıdır veya ekstra herhangi bir yapıya gerek
kalmaksızın polyester ve polipropilen tabaka ve film tabaka birbirine bağlı
olmalıdır.
10. Mesh anatomiye göre önceden şekillendirilmiş olmalıdır veya istenildiği
takdirde yeniden kesilerek şekillendirilebilmelidir.
Genel
Hükümler:
11. Ürün steril tek kullanımlık olarak teslim edilmelidir.
12. Ambalaj üzerinde ürün ölçüsü, son kullanım tarihi, Lot ve UBB Bilgisi yazılı
olmalıdır.
2
1723-1728
SMT1384 -YAMA (MESH), KISMİ EMİLEBİLEN, TEK YÜZLÜ
1.
Multifilaman yapıda olmalıdır.
2.
Vücut ile uyumlu hareket edebilmek için diagonal (her yöne doğru) esneme özelliğine
sahip olmalıdır.
3.
Sağlıklı doku gelişimi için gözenek büyüklüğü 3-5 mm arasında olmalıdır.
4.
Kesilebilir olmalı, kesildiğinde kenarlardan tiftiklenmemeli ve atma yapmamalıdır.
5.
Kenarları çevre dokulara zarar vermemesi için yumuşak yapıda olmalıdır.
6.
Laparoskopik kullanıma uygun olmalı, trokardan geçişi rahat olmalıdır.
7.
Görünürlüğü artırmak için çizgiler bulunmalıdır.
8.
Hafif mesh kavramına uygun olarak hafif yapıda olmalıdır.
9.
Abdominal duvara uygun olarak normal basınç altında (16N) %17-%31 oranında
esnekliğe sahip olmalıdır.
10. Ürün 350-430mmHg karın içi basıncınaveya sağlıklı bir yetişkin bireyin maksimum
batın basıncının 2 katına kadar dayanıklı olmalıdır.
11. Polyglactine 910 ile Polipropilen veya Polyglecaprone ile Polipropilen filamanlarının bir
arada örülüp kompozit fiberler oluşturulmasından; daha sonra bu fiberlerin örülerek mesh
yapısını oluşturmasından meydana gelmelidir.
12. Malzeme %50 Polyglactine 910 + %50 Polypropylene'den veya %50 Polyglecaprone25 +
%50 Polypropylene'den mamul olmalıdır..
13. Polyglactine kısmı 56-90 gün içerisinde veya Polyglecaprone kısmı 80-120 gün içerisinde
emilmelidir.
14. Polipropilen mesh e oranla, Poliglactinveya Polyglecaprone kısmı emildikten sonra,
vücutta %50 daha az yabancı madde kalmalıdır.
1729
SMT 4064 YAPIŞKAN SÖKÜCÜ SPREY
1- Silikon Atravmatik Yapışkan Sökücü Sprey, tıbbi yapışkanlı herhangi bir ürünün
atravmatik bir şekilde ciltten çıkartılmasında kullanılmalıdır.
2- Çocuk, yetişkin ve yaşlı cildinde güvenle kullanılabilmelidir.
Bu hususlar
belgelendirilmelidir.
3- Sprey ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir.
4- Sprey sıkıldıktan sonra, yapışkanlı ürünün sprey ile temas eden kısmı en fazla 45
saniyede ciltten ayrılmalıdır.
5- Sprey %100 silikon bazlı olmalıdır. Bu husus üretici tarafındanbelgelendirilmelidir.
6- Alkol içermemeli bu hususlar üretici tarafındanbelgelendirilmeli ya da ürünün
ambalajı üzerinde alkol içermediği belirtilmiş olmalıdır.
7- Sprey; yara örtüleri, flasterler, kolostomi torbaları, penil kılıf, tüp tutturucular ve
elektrotlar gibi tıbbi yapışkanlı ürünleri çıkartmada etkili olmalıdır.
8- Bir sonraki yapışkanlı ürün uygulamasında, uygulanacak malzemenin yapışkanını
etkilememelidir.
9- Spreyi uyguladıktan sonra cildi ayrıca temizlemeye ve yıkamaya gerek kalmamalıdır.
10- Toksin etkisi olmamalıdır. Bu hususlar üretici tarafından belgelendirilmelidir.
11- Teklif edilen spreyin Mikrobiyolojik analizleri yapılmış olmalı(Sık görülen patojenleri
içermediği) Üretici tarafından belgelendirilmelidir.
12- Sprey, 50 (± 5) ml ve şişe ağzı kendiliğinden kolay açılmayan;Oksitlenmeyen metal
şişelerde veya tıbbi polipropilen malzeme içerenDEHP içermeyen plastik şişe olmalı.
15- Sprey kokusuz olmalıdır.
1730
SMT3917 YARA BAKIM SPREYİ
1. Ürün bariyer özellik için %100 Silikon etken maddeleri içermelidir.
2. Uygulama sırasında hastanın cildinde yanma hissini önlemek için alkol, aseton ve
cilde zarar verebilecek herhangi bir madde içermemelidir.
3. Biyo uyumlu olmalı, canlı dokulara zarar vermemeli ve toksik etkisi
bulunmamalıdır.
4. Cilt üzerinde nefes alan bir tabaka oluşturarak cildi zararlı dışkı ve sıvılardan
korumalıdır. Ayrıca cildin üzerinde tabaka oluşturarak cildin iyileşmesini
desteklemelidir.
5. Uygulama sonrasında cilt üzerinde şeffaf, nefes alan ve aynı zamanda cildin
gözlenebileceği koruyucu bir tabaka oluşturmalıdır.
6. Uygulandıktan sonra en fazla 45sn içinde hemen kurumalıdır ve cildin üzerinde
rahatsızlık veren bir gerginlik yaratmamalıdır.
7. Tekrarlayan uygulamalarda cilt üzerinde katmanlaşma ve birikme yapmamalıdır.
8. Etkisi kalıcı ve dayanıklı olmalıdır.
9. Kullandıktan sonra cilt üzerine uygulanacak olan ostomi adaptörü, flaster ve yara
bakım ürünlerinin yapışmasını engellememelidir.
10. Ürün 50 (± 5) ml’lik sprey ambalajda olmalıdır.
1731-1734
SMT4090 EKARTÖR, YARA KORUYUCU
SMT Temel
İşlevi:
1. Yara koruyucu ve ekartör cerrahi müdahale sırasında atravmatik olarak geri çekilmiş
bir insizyon aracılığıyla abdominal boşluğa erişmek, minimum
insizyonbüyüklüğüyle abdominal boşluğun maksimum ölçüde açılmasını sağlamak
amacı ilelaparoskopik ve açık cerrahi sırasında yara kontaminasyona karşı koruma
sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SMT Malzeme
2. Yara koruyucu ekartörün (xs-small-medium-large-xlarge) değişik boy seçenekleri
Tanımlama
olmalıdır.
Bilgileri:
Ekstra Küçük Yara Koruyucu Ekartör 2 cm/ 4 cm
Küçük Boy Yara Koruyucu Ekartör 2.5cm/6cm
Orta Boy Yara Koruyucu Ekartör 5cm/9cm
Büyük Boy Yara Koruyucu Ekartör 9 cm/14 cm
Ekstra Büyük Boy Yara Koruyucu Ekartör 11cm/17 cm
Teknik
Özellikleri:
3. Yara koruyucu, atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan
kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır. Bu halkaların çapları daha iyi ekartasyon
yapabilmesi için birbiriyle aynı olmalı, biri diğerinden küçük olmamalıdır.
4. Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
5. Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için üst bölümdeki ince halkası esnek
olmalıdır.
6. Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki esnek halka içe veya
dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
7. Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara
kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
8. Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden çekilerek kolayca
çıkarılabilmelidir.
9. Yara koruyucun film materyali sağlam olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
10. Batının dışında kalan halkası elle kolaylıkla bükülebilir olmalıdır.
Genel Hükümler:
11. Ürünün ölçü bilgileri paket üzerinde belirtilmelidir
12. Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
13. Steril tekli pakette teslim edilmelidir.
1735
SMT3975 YARA KREMİ, BARİYER
SMT Temel
İşlevi:
1. Ürün ihtiyaç duyan hastalarda uygulama sonrası kalıcı bir bariyer oluşturabilecek
yapıda imal edilmiş olmalıdır.
2. Kuru ciltlerde inkotinans riski olan bölgelerde ve perinal bölgede iritasyona karşı
kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme 3. Yoğun bir krem yapısı olmalıdır.
Tanımlama
4. Tüp formunda olmalı, Her bir tüp en az 90 gr krem içermelidir
Bilgileri:
Teknik
Özellikleri:
DimethiconeWaterDicapryladipate,
CoconutOil,
PPG
(15)
StarylEther,
DipropylemeGlycol,
IsopropylPalmitateMinaralOilEthylene/AcryljcAcidCopolymer,
AcrylateTerpoymer,Parafin, DiazolidinylUrea, içermelidir.
veyaDimethiconeWaterDicapryladipate,
CoconutOil,
PPG
(15)
StarylEther,
DipropylemeGlycol,
IsopropylPalmitateMinaralOilEthylene/AcryljcAcidCopolymer,
AcrylateTerpoymer,Parafin,
DiazolidinylUrea,
veyaisopropilpalmitate,
coconutbutter(Hindistan cevizi yağı) , glycerin, sweetalmondoil ( tatlı badem yağı),
beeswax, dimethicone, alanin, serine, valine, histidine, isoleucine, creatin, tocopherylacetate
( vitamin e ), oliveoilextract, d panthanol, glycerllaurate, decyloleate, cyclopentasiloxane
içermelidir.(yada istenilen etkiyi yapabilecek farklı bir formüle sahip olmalıdır)
5. Vücut sıvılarına karşı kalıcı olmalı ve etkinliği en az 24 saat sürmelidir.
6. Hipoalerjik olmalı, sitotoksik olmamalıdır.
7. Cildi nemlendirmeli; sıvıya maruz kalındığında etkisini yitirmemelidir.
8. Flaster veya yara örtüsünün yapışmasını engellememeli, yapışma gücünü
azaltmamalı, gerektiği hallerde üzerine flaster yapışabilmelidir.
9. Hasta altı bezleriyle kullanıldığında hasta altı bezinin emiciliğini azaltmamalıdır.
10. Cildin nefes almasına izin vermelidir.
Genel
Hükümler:
11. Ürün tekli ambalajda ambalaj üzerinde ise son kullanım tarihi yazılı şekilde
olmalıdır.
1736-1739
SMT1407 YASSI DREN, SİLİKON, DÜZ, REZERVUARSIZ
1.
Drenin hammaddesi silikondan olmalıdır.
2.
Dren kısmı radyo opak olmalıdır.
3.
Drenin tüp kısmı şeffaf olmalıdır ve içindeki sıvı görülebilmelidir.
4.
Dren genişliği 5-13mm arasında olmalıdır.
5.
Dren boyun 20cm (+/- 5cm) , tüp boyu 60cm (+/- 5cm)cm olmalıdır.
6.
Ürün birbirinden kesinlikle ayrılmaz yapıda olup, dren ve tüp olmak üzere 2 kısımdan
oluşmalıdır.
7.
Ürünler steril paketlerde olmalıdır.
8.
Delikli veya kanallı olmalıdır.
1740
SMT2259- YÖNLENDİRİCİ (TORKÖR )
SMT Temel
İşlevi:
1.
SM Malzeme 2. Dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Tanımlama
Bilgileri:
3. Dizaynı rahat kullanıma uygun olmalıdır.
4. İç lümen 0.014-0.018 inch kalınlığındaki guidewireyi alabilmelidir.
Teknik
Özellikleri:
5. Guide wire’yi sıkıca kavramalı ve destek olmalıdır.
6. Torguer döndürülürken guidewire’a kolay torque verebilmelidir.
7. Torguer gevşetilirken guidewire rahat ayrılmalı ve kullanım sırasın da guidewire
zarar vermemelidir.
8. Torquer kaliteli malzemeden üretilmiş olmalı ve çevrildiğinde tam olarak teli
tutarak gerekli dönme hareketini tele tam olarak iletmelidir. Uzun süren
işlemlerde bu özelliğini yitirmemelidir.
Genel
Hükümler:
9. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
1
1741-1745
SMT1748 YÜKSEK AKIMLI (HİGH-FLUX) DİYALİZÖR (HOLLOW FİBER)
1. Diyalizörler Hallow-fiberyapıda olmalıdır.
2. Diyalizörlerin dış yapısı kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Diyalizör membranı maksimum 42oC dereceye kadar (107,6F) fonksiyon görebilmelidir.
4. Membran en az 500 mmHg basınca dayanıklı olmalıdır.
5. Membran iç çapı 160-240 mikron, membran duvar kalınlığı ise 20-60 micron arasında
olmalıdır.
6. Membran materyali sentetik yapıda ve high-flux özellikte (yüksek geçirgenlikli)
olmalıdır.
7. Maximal kan akım hızı 200-500ml/dk, diyalizat akımı ise 400-800 ml/dk
arasında
fonksiyon görebilmelidir.
8. Başlangıç kan volümü düşük tutulduğunda da (30/70 ml/dk) fonksiyon görülmelidir.
9. Diyalizörler steril ambalajda olmalı, üzerinde teknik özelliklerini gösteren bilgiler içermeli,
üzerinde sterilizasyon türü ve geçerlilik süresi belirtilmelidir.
10. Diyalizörler steril ambalajında olmalı, ambalajda teknik özelliklerini gösteren bilgiler
bulunmalıdır. Sterilizasyon türü buhar, gama, iradyasyon, ısı ve elektron beam olmalıdır.
11. Diyalizör membranı diyaliz anında kan tutması olarak bilinen (pıhtılaşma) duruma yol
açmamalıdır.
12. Diyalizörler 0.2m² de 100ml/dk pompa hızında, 300ml/dk diyalizat akış hızında,; 0,6m²1,6m² ye kadar 200ml/dk pompa hızında, 500ml/dk diyalizat akış hızında; 1,6 m² ve üzeri
için 300 ml/dk pompa hızında ( Qß = 200 , Qß = 300 ), 500 ml/dk diyalizat akış hızında
(QD = 500) olmalıdır. yüzey alanlarına göre kuf, üre, kreatinin, fosfat,B 12 vit ve inülin
klirens değerleri aşağıdaki listeye uygun olmalıdır.
Yüzey alanı
0,2- 0,6 1,0-1,1
m2
m2
1,1-1,3
m2
1.4-1,5
m2
1.6-1.7
m2
1,8-1,9
m2
Ultrafiltrasyon ≥7ml/h/ ≥27ml/h/ ≥36ml/h/ ≥38ml/h/ ≥46ml/h/ ≥53ml/h/
2.0-2.2
m2
2,3m2ve
üstü
≥58ml/h/ ≥76ml/h/
Katsayısı
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
Üre Klirensi
≥76
≥191
≥185
≥188
≥192
≥267
≥274
≥292ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
≥34
≥121
≥120
≥125
≥130
≥161ml/dk ≥175
≥225
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
≥57
≥167
≥170
≥174
≥177
≥227
≥239
≥271
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
Kreatinin
≥64
≥178
≥173
≥178
≥182
≥240ml/dk ≥250
≥280
klirensi
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
ml/dk
İnülin klirensi
≥ 20
≥ 68
≥86
≥88
≥97
≥122
≥166
B12 Klirensi
Fosfat klirensi
≥113
Download