Uploaded by iskopro

tırt

advertisement
2 Romantizim (coşumculuk)
18.yy’nın sonu 19. Yy’ın başlarında klasizim tepki olarak Fransa’da ortaya çıktı.
Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla edebiyat akımı olarak başarıya ulaştı.
Duygu ve hayal ön plana çıkardı.
Konular millin tarihten ,Hristiyanlıktan ve günlük hayattan alındı.
“Sanat,toplum içindir “. görüşü benimsendi .
Eserde iyi –kötü,güzel-çirkin ,doğru-yanlış çatışması işlenir.
Tabiyat önemsenmiş,uzun betimler yapılmıştır.
Sanatçı kişiliğini gizlemez, taraf tutar.
Dünya edebiyatında temsilciler :Shakespare,Goethe,V.Hugo,Puşkin…
Türk edebiyatında temsilciler:N.Kemal,A.Mithat Efendi,A.H.Tarhan
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

Create flashcards