Uploaded by iskopro

tırt

advertisement
2 Romantizim (coşumculuk)
18.yy’nın sonu 19. Yy’ın başlarında klasizim tepki olarak Fransa’da ortaya çıktı.
Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla edebiyat akımı olarak başarıya ulaştı.
Duygu ve hayal ön plana çıkardı.
Konular millin tarihten ,Hristiyanlıktan ve günlük hayattan alındı.
“Sanat,toplum içindir “. görüşü benimsendi .
Eserde iyi –kötü,güzel-çirkin ,doğru-yanlış çatışması işlenir.
Tabiyat önemsenmiş,uzun betimler yapılmıştır.
Sanatçı kişiliğini gizlemez, taraf tutar.
Dünya edebiyatında temsilciler :Shakespare,Goethe,V.Hugo,Puşkin…
Türk edebiyatında temsilciler:N.Kemal,A.Mithat Efendi,A.H.Tarhan
Download