Uploaded by User5899

egazi anket

advertisement
PENDİK BELEDİYESİ
ETUĞRULGAZİ MAHALLESİ İLE YAYALAR VE VELİBABA
MAHALLESİ BİR KISIM BÖLGESİNİN
SAHA TARAMA SONUÇ RAPORU
PLATO DANIŞMANLIK
EKİM 2010
1
Bu araştırma 20 Eylül 10 Ekim tarihleri arasında araştırmaya konu bölgelerdeki
evlerin saha elemanları vasıtasıyla ziyaret edilerek, yüzyüze görüşme biçiminde
gerçekleştirilmiştir.
Saha elemanları önceden hazırlanan anket formlarını bu görüşmelerle doldurmuştur.
Bu çalışma, Ertuğrulgazi mahallesi asıl olmak üzere Yayalar ve Velibaba
Mahallelerinde de belediye tarafından halihazır paftalarda sınırları belirlenen bölgelerde
yapılmıştır.
4026 hane ile yüz yüze görüşme yolu ile anket formlarının düzenlenmesi
sağlanmıştır. Birinci taramada ulaşılamayan veya evde 18 yaşın altında kişi olduğu
için yapılmayan görüşmeler ikinci tur tarama ile gerçekleştirilmiştir. Bu taramada da
ulaşılamayan evler için üçüncü tarama yapılmış ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki tabloda belirtilen haneler ya arazide bulunmadığı için ya da tabloda
açıklanan sebeplerle anket formu doldurulamamıştır.
ULAŞILAMAMA SEBEBİ
BOŞ ARSA
KÜMES, KÖMÜRLÜK, GARAJ
İŞYERİ
BOŞ EV
İNŞAAT HALİNDE
GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEYEN
TOPLAM ULAŞILAMAYAN
ULAŞILAMAYAN NUMARA/EV
SAYISI
40 ADET
32 ADET
86 ADET
218 ADET
91 ADET
42 ADET
519 ADET
Sahadan elde edilen bilgiler SSPS programında aktarılarak bu raporda sunulan analizler
yapılmıştır.
Ayrıca;
Görüşme yapılan hanelerin halihazır fotoğraflardaki numarataj bilgileri ile eşlemesi
yapılmakta olup, ayrı bir dosya olarak idareye sunulacaktır.
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN YAŞ DAĞILIMI
2
4,7
65 ve üstü
9,4
55-64
21,5
45-54
27,3
35-44
26,5
25-34
10,6
18-24
0
YAŞ
5
10
15
SAYI
%
18-24
428
10.6
25-34
1,066
26.5
35-44
1,098
27.3
45-54
865
21.5
55-64
377
9.4
65 ve üstü
190
4.7
20
25
30
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN CİNSİYETDAĞILIMI
28,9
KADIN
ERKEK
71,1
3
CİNSİYET
SAYI
%
KADIN
2,864
71.1
ERKEK
1,162
28.9
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN MEDENİ DURUMLARININ DAĞILIMI
6,1
DUL-BOŞANMIŞ
8,4
BEKAR
85,4
EVLİ
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
4
MEDENİ DURUM
SAYI
%
EVLİ
3,437
85.4
BEKAR
339
8.4
DUL-BOŞANMIŞ
246
6.1
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN MEMLEKET DAĞILIMI
İL ADI
SAYI
%
SİVAS
612
15.2
BARTIN
487
12.1
KASTAMONU
300
7.5
ORDU
263
6.5
KARS
214
5.3
ERZİNCAN
210
5.2
SİNOP
193
4.8
TOKAT
163
4.0
GİRESUN
143
3.6
ÇANKIRI
132
3.3
ERZURUM
101
2.5
GÜMÜŞHANE
96
2.4
TRABZON
90
2.2
5
KARABÜK
87
2.2
SAMSUN
70
1.7
ÇORUM
68
1.7
AFYON
59
1.5
ARDAHAN
56
1.4
NEVŞEHİR
53
1.3
IĞDIR
50
1.2
ZONGULDAK
47
1.2
AĞRI
46
1.1
AMASYAN
44
1.1
SAKARYA
38
0.9
İSTANBUL
25
0.6
BAYBURT
25
0.6
MALATYA
24
0.6
YOZGAT
23
0.6
ELAZIĞ
22
0.5
ANKARA
19
0.5
RİZE
16
0.4
BİLECİK
15
0.4
IĞDIR
15
0.4
VAN
14
0.3
MUŞ
12
0.3
BİNGÖL
11
0.3
TUNCELİ
10
0.2
Ş.URFA
10
0.2
BOŞ
9
0.2
ADANA
9
0.2
ESKİŞEHİR
9
0.2
KAYSERİ
9
0.2
6
K.MARAŞ
9
0.2
GAZİANTEP
8
0.2
BOLU
7
0.2
KONYA
7
0.2
UŞAK
7
0.2
DÜZCE
7
0.2
BİTLİS
6
0.1
EDİRNE
6
0.1
KIRŞEHİR
6
0.1
DİYARBAKIR
5
0.1
MARDİN
5
0.1
TEKİRDAĞ
5
0.1
YALOVA
5
0.1
ARTVİN
4
0.1
BALIKESİR
4
0.1
HATAY
4
0.1
NİĞDE
4
0.1
BURSA
3
0.1
MANİSA
3
0.1
AKSARAY
3
0.1
MERSİN
3
0.1
ISPARTA
3
0.1
7
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN EĞİTİM DURUMLARININ DAĞILIMI
2,7
YÜKSEKOKUL
8,7
LİSE
70,6
İLKÖĞRETİM
3,4
OKUR-YAZAR
14,4
OKUR-YAZAR DEĞİL
0
10
EĞİTİM DURUMU
20
30
40
50
60
70
SAYI
%
OKUR-YAZAR DEĞİL
578
14.4
OKUR-YAZAR
137
3.4
İLKÖĞRETİM
2,842
70.6
80
8
LİSE
349
8.7
YÜKSEKOKUL
110
2.7
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN MESLEK DURUMLARININ DAĞILIMI
8,3
DİĞER
65,3
EV HANIMI
7,4
EMEKLİ
0,3
YÖNETİCİ
1,0
ESNAF
3,5
SERBEST MESLEK ( DOKTOR, MUHASEBECİ VB.)
0,4
MEMUR
13,6
İŞÇİ
0
MESLEK
10
20
30
40
50
SAYI
%
İŞÇİ
547
13.6
MEMUR
18
0.4
SERBEST MESLEK ( DOKTOR,
MUHASEBECİ VB.)
139
3.5
ESNAF
41
1.0
60
70
9
YÖNETİCİ
12
0.3
EMEKLİ
298
7.4
2,618
65.3
EV HANIMI
GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN KONUMU
12,5
DİĞER
56,9
EŞİ
30,0
HANE REİSİ
0
10
20
30
40
50
60
KONUMU
SAYI
%
HANE REİSİ
1,206
30.0
EŞİ
2,291
56.9
505
12.5
DİĞER
10
HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ
HANE HALKI
SAYISI
HANE SAYISI
%
1 KİŞİ
92
2.3
2 KİŞİ
335
8.4
3 KİŞİ
685
17.1
4 KİŞİ
1,206
30.1
5 KİŞİ
889
22.2
6 KİŞİ
447
11.2
7 KİŞİ
188
4.7
8 KİŞİ
83
2.1
9 KİŞİ
32
0.8
10 KİŞİ
21
0.5
11 KİŞİ
11
0.3
12 KİŞİ
4
0.1
13 KİŞİ
2
0.0
14 KİŞİ
2
0.0
15 KİŞİ
3
0.1
11
HANEDE İLKÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYISI/HANE
HANE SAYISI
1 ÖĞRENCİ
1,112 AİLE
2 ÖĞRENCİ
595 AİLE
3 ÖĞRENCİ
111 AİLE
4 ÖĞRENCİ
23 AİLE
5 ÖĞRENCİ
6 AİLE
6 ÖĞRENCİ
5 AİLE
7 ÖĞRENCİ
1 AİLE
8 ÖĞRENCİ
1 AİLE
1854 AİLE
TOPLAM
(% 46.1)
HANEDE OKUYAN LİSE ÖĞRENCİSİ
12
LİSE ÖĞRENCİ
SAYISI/HANE
HANE SAYISI
1 ÖĞRENCİ
769 AİLE
2 ÖĞRENCİ
186 AİLE
3 ÖĞRENCİ
14 AİLE
4 ÖĞRENCİ
1 AİLE
970 AİLE
TOPLAM
(% 24.1)
HANEDE OKUYAN YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ
HANE
SAYISI
YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİ
SAYISI/HANE
1 ÖĞRENCİ
403 AİLE
2 ÖĞRENCİ
65 AİLE
3 ÖĞRENCİ
7 AİLE
4 ÖĞRENCİ
2 AİLE
5 ÖĞRENCİ
1 AİLE
TOPLAM
478 AİLE
((% 11.9)
HANEDE ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI
ÇALIŞAN SAYISI
HANE SAYISI
%
13
0 KİŞİ
305
8.4
1 KİŞİ
2,604
71.4
2 KİŞİ
573
15.7
3 KİŞİ
136
3.7
4 KİŞİ
22
0.6
5 KİŞİ
4
0.1
6 KİŞİ
3
0.1
HANE HALKININ AYLIK GELİRİ
HANE SAYISI
%
300 TLDEN AZ
139
3.6
300-600
834
21.3
GELİR DİLİMİ (TL)
14
601-900
1,892
48.4
901-1200
667
17.1
1201-1800
274
7.0
1801 VE ÜSTÜ
102
2.6
SOSYAL GÜVENCESİ BULUNANLAR
SOAYAL GÜVENCE DURUMU
SOSYAL GÜVENCE YOK
SSK
SAYISI
657
2,371
BAĞKUR
195
EMEKLİ SANDIĞI
100
15
YEŞİLKART
84
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
26
ÖZEL SİGORTA
3
HANEDE YATALAK HASTA VAR MI?
16
2,4
HAYIR
EVET
97,6
HAYIR
EVET
AİLE SAYISI
%
3,852
97,6
96
2.4
HANE BAŞI YATALAK HASTA
SAYISI
HANE SAYISI
1 KİŞİ
88
2 KİŞİ
2
EVİNİZDE ÖZÜRLÜ KİŞİ VAR MI?
17
9,1
HAYIR
EVET
90,9
HANE SAYISI
%
3,575
90.9
360
9.1
HANE SAYISI
%
1 KİŞİ
326
90.4
2 KİŞİ
23
6.5
3 KİŞİ
10
2.8
5 KİŞİ
1
0.3
HAYIR
EVET
HANEDE ÖZÜRLÜ
SAYISI
ÖZÜRLÜ DURUMU NEDİR?
18
28,7
DİĞER
27,8
AKLİ YETERSİZLİK
24,9
YÜRÜME ENGELLİ
6,0
İŞİTME ÖZÜRLÜ
12,6
GÖRME ÖZÜRLÜ
0
5
10
15
20
25
ÖZÜR DURUMU
ÖZÜRLÜ SAYISI
%
GÖRME ÖZÜRLÜ
44
12.6
İŞİTME ÖZÜRLÜ
21
6.0
YÜRÜME ENGELLİ
87
24.9
AKLİ YETERSİZLİK
97
27.8
30
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN MUSUNUZ?
19
18,4
EVET
HAYIR
81,6
HANE SAYISI
%
3,282
81.6
738
18.4
EVET
HAYIR
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN MUSUNUZ?
18-24
25-34
YAŞINIZ
35-44
45-54
55-64
65 ve üstü
EVET
HAYIR
84
16
79
21
79
21
84
16
86
14
88
12
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN MUSUNUZ?
EVET
HAYIR
20
KADIN
80
20
ERKEK
85
15
CİNSİYETİNİZ
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN MUSUNUZ?
EVET
HAYIR
OKUR-YAZAR DEĞİL
79
21
OKUR-YAZAR
73
27
82
18
LİSE
87
13
YÜKSEKOKUL
84
16
EĞİTİM
İLKÖĞRETİM
DURUMUNUZ
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN MUSUNUZ?
EVET
MEDENİ
DURUMUNUZ
HAYIR
EVLİ
81
19
BEKAR
85
15
DUL-BOŞANMIŞ
82
18
OTURDUĞUNUZ EVDEN
MEMNUN MUSUNUZ?
MESLEĞİNİZ İŞÇİ
EVET
HAYIR
83
17
21
94
6
83
17
ESNAF
90
10
YÖNETİCİ
75
25
EMEKLİ
88
12
EV HANIMI
80
20
MEMUR
SERBEST MESLEK
( DOKTOR,
MUHASEBECİ
VB.)
OTURDUĞUNUZ EVDEN
MEMNUN MUSUNUZ?
EVET
HAYIR
BABA
82
18
EVİN ANNE
REİSİ
84
16
81
19
DİĞER
OTURDUĞUNUZ EVDEN
MEMNUN MUSUNUZ?
EVET
HAYIR
1 KİŞİ
88
12
HANE 2 KİŞİ
HALKI
3 KİŞİ
SAYISI
90
10
85
15
4 KİŞİ
80
20
5 KİŞİ
82
18
22
6 KİŞİ
79
21
7 KİŞİ
76
24
8 KİŞİ
80
20
9 KİŞİ
78
22
10 KİŞİ
71
29
11 KİŞİ
64
36
12 KİŞİ
100
13 KİŞİ
50
50
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN
MUSUNUZ?
EVET
2 YILDAN AZ
HAYIR
80
20
76
24
81
19
79
21
16 VEYA DAHA FAZLA 84
16
KAÇ
3-5 YIL
YILDIR BU
EVDE
5-10 YIL
OTURUYORSUNUZ
10-15 YIL
OTURDUĞUNUZ EVDEN MEMNUN
MUSUNUZ?
EVET
YAŞAMAKTA
OLDUĞUNUZ BU
SEMTTEN
MEMNUN
MUSUNUZ?
TOPLAM
HAYIR
EVET
86
14
100
KISMEN
75
25
100
HAYIR
64
36
100
OTURDUĞUNUZ EVDEN NEDEN MEMNUN DEĞİLSİNİZ?
23
14,9
RUTUBETLİ
0,2
TRAFODAN RAHATSIZ
7,3
KALABALIK
4,3
ÇOK ESKİ
11,9
TAPUSU YOK
4,8
TAHTA VE SU ÇEKİYOR
9,3
GECEKONDU
6,3
KENDİ EVİMİZ DEĞİL
9,5
SAĞLAM DEĞİL
31,5
KÜÇÜK
0
5
10
15
20
25
30
35
SEBEP
SAYI
%
KÜÇÜK
146
3,6
RUTUBETLİ
69
1,7
TAPUSU YOK
55
1,4
SAĞLAM DEĞİL
44
1,1
GECEKONDU
43
1,1
KALABALIK
34
0,8
KENDİ EVİMİZ DEĞİL
29
0,7
TAHTA VE SU ÇEKİYOR
22
0,5
ÇOK ESKİ
20
0,5
TRAFODAN RAHATSIZ
1
0,0
EVİN MÜLKİYET DURUMU
24
SAYI
%
2.890
71,7
KİRACIYIZ
632
15,7
KİRA ÖDEMEDEN
OTURUYORUZ
472
11,7
KENDİ EVİMİZ
KİRA VERMEDEN OTURANLARIN DURUMU
SEBEP
SAYI
ANNE BABAYA AİT
% 74
HAYIRSEVER BİRİNE AİT
%1
AKRABAYA AİT
% 17
DİĞER
%8
KAÇ LİRA KİRA ÖDÜYORSUNUZ?
25
KİRA DİLİMİ (TL)
HANE SAYISI
%
200 TL DEN AZ
45
1,1
201-300
369
9,2
301-400
189
4,7
401-500
13
0,3
501-600
1
0,0
701 VE ÜZERİ
1
0,0
EVİNİZDE SALON VAR MI?
HANE SAYISI
%
26
EVET
2.357
58,5
HAYIR
1.657
41,1
EVİNİZDE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK BANYO VAR MI?
HANE SAYISI
%
EVET
2.376
59,0
HAYIR
1.637
40,6
EVİNİZDE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK MUTFAK VAR MI?
HANE SAYISI
%
3.870
96,0
145
3,6
EVET
HAYIR
EVİNİZ KAÇ ODADIR?
ODA SAYISI
1 ODA
HANE SAYISI
%
199
4,9
27
2 ODA
1.816
45,1
3 ODA
1.751
43,4
4 ODA
256
6,4
YAŞADIĞINIZ EVİN KAÇ ODA OLMASINI İSTERDİNİZ?
ODA SAYISI
HANE SAYISI
%
1 ODA
16
0,4
2 ODA
216
5,4
3 ODA
2.080
51,6
4 ODA
1.492
37,0
5 ODA
175
4,3
EVİNİZİN ORTAMI ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE
ETKİLİYOR MU?
ETKİLEME YÖNÜ
HANE SAYISI
%
OLUMLU
864
21,4
OLUMSUZ
1.773
44,0
28
NE OLUMLU NE OLUMSUZ
536
13,3
KISMEN OLUMLU
100
2,5
NASIL BİR EVDE OTURMAK İSTERDİNİZ?
EVİN ÖZELLİĞİ
APARTMAN DAİRESİ
MÜSTEKİL EV
SİTE İÇERİSİNDE
TERCİH SAYISI
%
420
10,4
3.018
74,9
285
7,1
29
FARK ETMEZ
258
6,4
DİĞER
36
0,9
OTURDUĞUNUZ EVİN DEPREME DAYANIKLI OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
HANE SAYISI
%
EVET
1.600
39,7
HAYIR
1.623
40,3
30
KISMEN
790
19,6
KAÇ YILDIR BU EVDE OTURUYORSUNUZ?
SÜRE
HANE SAYISI
%
2 YILDAN AZ
425
10,5
3-5 YIL
335
8,3
5-10 YIL
482
12,0
31
10-15 YIL
16 VEYA DAHA FAZLA
774
19,2
1.993
49,5
ASLEN NERELİSİNİZ
KAÇ YILDIR BU EVDE
OTURUYORSUNUZ
OTURUDUĞUNUZ EV KİMİNDİR
KENDİ
KİRA ÖDEMEDEN
KİRACIYIZ
EVİMİZ
OTURUYORUZ
%
%
%
2 YILDAN AZ
3-5 YIL
5-10 YIL
10-15 YIL
16 VEYA DAHA
FAZLA
AFYON
AĞRI
AMASYAN
ANKARA
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
ÇANKIRI
ÇORUM
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
İSTANBUL
KARS
KASTAMONU
KONYA
KÜTAHYA
26
65
9
35
49
17
56
23
22
78
7
14
90
2
8
KAÇ YILDIR BU EVDE OTURUYORSUNUZ
2 YILDAN
3-5
5-10
10-15
16 VEYA DAHA
AZ
YIL
YIL
YIL
FAZLA
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
4
3
4
3
2
1
2
2
2
0
1
0
0
0
1
0
1
3
4
5
4
6
2
2
2
3
3
1
0
0
0
3
3
6
2
4
1
2
2
3
3
1
1
0
1
1
7
2
6
5
5
9
7
11
8
6
0
1
0
0
0
32
MALATYA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİNOP
SİVAS
TOKAT
TRABZON
Ş.URFA
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
BAYBURT
BATMAN
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
KARABÜK
DÜZCE
IĞDIR
TOPLAM (%)
1
2
0
5
0
0
4
3
12
5
2
1
1
1
3
1
0
9
1
0
3
1
100
1
3
1
1
7
1
1
2
3
18
6
2
6
1
1
2
5
16
3
2
1
1
1
0
0
1
0
1
11
1
1
2
1
1
100
11
1
3
1
100
1
2
0
7
0
1
2
4
15
4
2
0
0
0
2
1
14
1
0
1
0
1
100
0
1
0
7
0
1
1
6
16
4
2
0
0
0
1
1
0
13
2
0
2
0
1
100
OTURDUĞUNUZ BU SEMTTEN MEMNUN MUSUNUZ?
HANE SAYISI
%
3.117
77,3
KISMEN
310
7,7
HAYIR
568
14,1
EVET
KAÇ YILDIR BU SEMTTE OTURUYORSUNUZ?
YIL ARALIĞI
HANE SAYISI
%
33
2 YILDAN AZ
254
6,3
3-5 YIL
281
7,0
5-10 YIL
444
11,0
10-15 YIL
751
18,6
2.286
56,7
16 VE DAHA FAZLA
BU SEMTİ SEÇMEKTEKİ EN ÖNEMLİ NEDENİNİZ NEDİR?
SEBEP
HANE SAYISI
%
AKRABA VE HEMŞEHRİLERE
YAKINLIK
1.104
27,4
EKONOMİK SEBEPLER
1.902
47,2
İŞİME YAKIN OLMASI
177
4,4
EĞİTİM İMKANLARI
25
0,6
DİĞER
790
19,6
GELECEKTE EV ELMA İMKÂNINIZ OLSA HANGİ SEMTTEN ALMAK
İSTERDİNİZ?
34
YİNE BU SEMTTEN
2.744
68,1
PENDİK İÇİNDEN
521
12,9
BAŞKA İLÇEDEN
612
15,2
İSTANBUL DIŞINDAN
97
2,4
SEMTE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ ÜÇ SORUN NEDİR?
A-BİRİNCİ OLARAK BELİRTİLEN SORUNLAR
HANE
SAYISI
%
2.680
66,5
İMAR SORUNU
106
2,6
MERKEZE UZAK OLMASI
85
2,1
SOSYAL FAALİYETLERİN
OLMASI(ÇOCUK PARKI,SPOR
SALONLARI)
72
1,8
ULAŞIM
70
1,7
ALT YAPI
67
1,7
GÜVENLİK
28
0,7
SORUN
TAPU
35
OKUL YOK
17
0,4
B-İKİNCİ OLARAK BELİRTİLEN SORUNLAR
SORUN
HANE SAYISI
%
DOĞALGAZ
627
15,6
ÇEVRE DÜZENİ
589
14,6
SAĞLIK OCAĞININ OLMAMASI
178
4,4
SOSYAL FAALİYETLERİNİN
OLMAMASI(SPOR
SALONLARI,İSMEK VB.)
134
3,3
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
134
3,3
GÜVENLİĞİN AZ OLMASI
111
2,8
İŞSİZLİK
94
2,3
56
1,4
56
1,4
MERKEZE YAKIN OLMAMASI
22
0,5
BELEDİYENİN İLGİSİZLİĞİ
17
0,4
OKULUN ORAYA ÜST GEÇİT
8
0,2
SOKAK KÖPEKLERİNİN ÇOK
OLMASI
OKULUN OLMAMASI(LİSE YADA
İLKÖĞRETİM OKULUNUN UZAK
OLMASI)
36
KARAKOLUN OLMAMASI
7
0,2
TOPLU KONUT YAPILMASI
6
0,1
PTT'NİN OLMAMASI
4
0,1
C-ÜÇÜNCÜ OLARAK BELİRTİLEN SORUNLAR
SORUN
HANE SAYISI
%
ÇOCUK PARKI
507
12,6
ALT YAPI
358
8,9
YOLLAR BOZUK
195
4,8
ÇÖP KONTEYNIRI YOK
180
4,5
ULAŞIMIN ELVERİŞLİ OLMAMASI( SEYREK
ŞEKİLDE MİNİBÜSLERİN GEÇMESİ)
121
3,0
HASTANE
102
2,5
KANALİZASYON
81
2,0
SOKAK LAMBALARININ OLMAMASI
78
1,9
PAZAR
77
1,9
OKUL
49
1,2
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK EKSİKLİĞİ
45
1,1
DERENİN TEMİZ OLMAMASI
38
0,9
SOSYAL YARDIM
34
0,8
ULAŞIM
14
0,3
GECEKONDULAR
7
0,2
37
EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER DÜŞÜNCELERİNİZ
KONU
SAYI
TAPULARIN VERİLMESİ
573
YARDIM
200
İŞ İMKÂNI
125
ÇEVRE DÜZENLEMESİ
95
GÜVENLİK
41
ULAŞIM
31
BURS
20
DERE İSLAHI
18
SAĞLIK OCAĞI
17
38
Download