Uploaded by User5372

Alveolit

advertisement
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
4. SINIF FİNAL
DERS ÖDEVİ
ÖDEV KONUSU
ALVEOLİT OLMASINA ZEMİN HAZIRLAYAN
FAKTÖRLER,ALVEOLİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ALVEOLİT
TEDAVİSİNDE PRF(TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN)
KULLANILMASI
ÖĞRENCİ ADI SOYADI
SEFKAN TAŞ
ÖĞRENCİ NUMARASI
16150096
SORUMLU HOCA
PROF DR. BEYZA KAYA
Giriş
Alveolit temel olarak diş çekildikten sonra olması gereken pıhtılaşma
oluşumunda meydana gelen sorunlardan kaynaklı çekim soketinin
enfekte olmasıdır.
Öncelikle alveolit oluşumunda gerçekleşen anormallikleri
anlayabilmek için ve efektif bir tedavi uygulayabilmek için normal diş
çekim sürecinde bölgede oluşan olayların işleyiş sürecini iyi anlamak
gerekir.
Bu yüzden öncelikle normal diş çekiminden sonra gerçekleşen
fizyolojik olayları inceleyelim.
Normal iyileşme süreci
Diş Çekimi Öncesi 46 Numaralı diş
Çekimden hemen sonra görülen çekim soketi. Kan çekim bölgesini
tamamen doldurur. Aktif trombositler ile kanama yavaşlar.
Çekim soketi 3.gün.Kan pıhtısı makrofajlar tarafından parçalanır ve fibroblastların
granülasyon dokusuna göçü, daha fazla iyileşme için bir çerçeve sağlar.
Çekimden bir hafta sonra. Soketin yüzeysel tabakaları yoğun bir enflamatuar hücre
tabakası içerir; rejenere dişeti dokusu eritematöz görünür. Erken epitel göçü soket
boyunca rejenere dişeti dokuları arasında hafif temasa yol açar.
Çekimden iki hafta sonra. Soket şimdi granülasyon dokusu ve osteoid
(önceden kemikleşmiş kemik matrisi) ile dolmuştur. Soketin üstündeki dişetinde
hala lingual ve bukkal bölümler biraz eritemli ve şişmiş gibi görünür.
Çekimden bir ay sonra. Rejenere dişeti dokuları birbirine yaklaşmıştır ve
eritematöz kırmızıdan çok pembe renkte, daha az şişmiş görünür. Soketin apikal
ve lateral yönlerinde yeni kemik oluşumu başlar.
Çekimden altı hafta sonra. Alan neredeyse tamamen yüzeyde iyileşmiştir. Artık
rejenere dişeti dokusu soketin çoğunluğunu oluşturur. İyileşme sürecine histolojik
olarak kemik birikimi hakimdir
ALVEOLİTİN ETYOLOJİ
VE RİSK FAKTÖRLERİ
Alveolar osteititis, alveolit
,dry soket yada ‘kuru
soket’ %37 oranında diş
çekimi sonrasında oluşan
bir komplikasyon olarak
rapor edilmiştir.
Semptomları tipik olarak
çekim bölgesi etrafında
1-3 gün sonra artan
ağrıyı içerir ve genellikle
analjeziklerden yanıt
alınmaz.
Alveolit klinikte tipik
olarak kan pıhtısı
oluşmamış açık bir
soket olarak görülür.
Bu durum bazı
çekimlerden sonra
görülür. Pıhtılaşma
oluşumu için yeterli
düzeyde bir kanama
olmayabilir.
Alveolitin kesin etiyolojisi belirsiz
olmasına rağmen, kan pıhtısının
oluşmamasında çeşitli risk
faktörlerinin rol oynadığı
bulunmuştur;
• Operasyon sonrasına hastanın
talimatlara uymaması
• Sekonder bozuk pıhtı oluşumu:
sigara içme, oral kontraseptif
kullanımı, çekim sırasında cerrahi
travma ve çekilecek diş çevresinde
perikoronit gibi enfeksiyon
• Bakteriyel oluşumlar ve fibrinolozis
• Kadınlarda ve daha önce kuru soket
gelişmiş olanlarda gelişme riski daha
yüksek olduğu düşünülmektedir.
Risk faktörleri şunları içerir:
• Oral kontraseptif
• Radyoterapi
• Önceden geçirilmiş Alveolit
• Alt molar diş çekimi
• Sigara içenler
• Kadınlar
• Osteosklerotik hastalık (Paget hastalığı)
• Yaşlılık grubu (26 yaş üstü )
• Cerrahın deneyimi
MİKROBİYOLOJİSİ
-Streptococcus viridians, Streptococcus,Bacillus
coryneform, Proteus vulgaris, Pseudomonas
aeruginosa, Citrobacter freundii, ve Escherichia coli
mikroorganizmaların varlığı bölgede bulunmuştur.
-Çekim sahasında Actinomyces viscosus ve
Streptococcus mutans mikroorganizma bağlantısı da
gözlenmiştir, soketin iyileşmesi engellenir.
Alveolit,üçüncü molar
çekimleri dahil olmak üzere
mandibular molar çekimlerinin
% 30'undan fazlasında
oluşur.
Bu rutin çekimlerin sadece
% 5'ini oluşturabilen diğer
bölgelerde çok daha düşük bir
prevalansla oluşur.
Çekim
boşluğunda pıhtı
oluşmaması
durumunda
tükürük, yiyecek
artığı,
bakterilerin
birikimi büyük
risk oluşturur.
British National Formulary
(BNF) vaka raporlarını
analiz ettikten sonra, 'açık
yaraların' alerjik reaksiyon
olasılığını artırabileceği
varsayılmıştır.
Dişlerin çürük lezyonlarının varlığı önemlidir. Yaraya nüfuz
eden agresif patojenik bakteriler, aktif olarak çoğalır ve
cerahatli bir enfeksiyona yol açar. Antiseptik ilaçlar sadece
küçük bir etki sağladığından, bu durumda alveolitleri
durdurmak çok zordur.
Azalan bağışıklık ayrıca bu komplikasyonun ortak bir
nedenidir. Zayıflamış bir gövde, deliğe sıkıca yerleştirilmiş olan
piyojenik mikroplara dayanamaz. Bu nedenle solunum
sisteminin bulaşıcı hastalıkları sırasında diş çekimi
önerilmemektedir.
Periodontitis tanısı olan
bir dişi çekilirken,
mutlaka dişle çıkamayan,
ancak deliğin
derinliklerinde kalan bir
kist veya granülasyonu
çıkarılmalıdır.
Alveolitin ilk belirtileri
•Zarar görmüş dokular alanındaki diş etlerinin şişmesi ve
kızarıklığı,
•Ağız kokusu
•Yakın bölgelere ve dokulara yayılan şiddetli büyüyen ağrı,
•Yüksek sıcaklık (38–39 ° С),
•Kırgınlık,
•Sokette kan pıhtısı eksikliği,
•Sokette grimsi plak oluşumu ve kan pıhtısı olmaması,
•Şişmiş lenf düğümleri
•Yanakların şişmesi (her zaman değil).
ALVEOLİTİN TEDAVİSİ
Alveolit tedavi yöntemleri üç gruba ayrılabilir:
1.Koruyucu tedavi - Farklı antiseptikler ile soketin yıkaması ve
antibakteriyel çözeltiler; ilacın yerleştirilmesi antibakteriyel, analjezik ve
antifibrinolitik içeren bileşenleri; lazer tedavisi
2.Cerrahi konservatif tedavi - Soketin anestezi ve küretajı nekrotik ve
enfekte dokuların çıkarılması, çözünmüş kan pıhtısı; sokete ilacın
yerleştirilmesi; soketin suture edilmesi.
3. Radikal cerrahi tedavi - Soketin anestezi ve küretajı nekrotik ve
enfekte olmuş sert ve yumuşak dokuların çıkarılması; soketin plastik
kaplaması komşu dokularla mukosperiosteal flep. Gerektiği zaman, lokal
tedavi, sistematik bir alım ile birleştirilir. 5 ila 10 gün boyunca antibiyotikler
ve analjetikler.
Alveolitlerin erken evrelerinde tedavisi
Hasta derhal yardım isterse, diş etleri
iltihaplanır almaz, diş yuvasının alveolitinin
tedavisi aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır.
1.Lokal anestezi.
2.Soketi antiseptik bir çözelti ile yıkamak.
3.Soketin irin saflaştırılması, dokuların tahrip
olmuş elemanları ve granülasyon parçacıkları.
4.Bir antiseptik ile oyuk boşluğunun tekrar
tekrar yıkanması.
5.Steril gazlı bez ile kuyunun yüzeyinin
kurutulması.
6.Yarayı bir antiseptik ile nemlendirilmiş gazlı
bezle örtmek.
Burgoyne, 48 saatlik
tedaviden sonra
meydana gelen ağrı
seviyelerinde öjenol
ile topikal anestezik
jel uygulaması
arasında hiçbir fark
göstermedi.
Aşağıdaki ilaçlar alveolitin ev tedavisi
için antiseptik olarak kullanılabilir.
•Corsodyl
•Hexicon
•Stomatidin
•Klorheksidin
•Eludril
Bazı çalışmalar klorheksidin (% 0.12
ve % 0.2) ile kuru soketin
önlenmesinde de bazı faydalar
sağladığına dair kanıtlar olduğu
sonucuna varmışlardır.
Dört çalışmada klorheksidin gargara kullanımı ile
ilgili olumsuz reaksiyonlar bildirilmiştir. Diş
boyama, gastrointestinal semptomlar, parestezi
ve kötü tat dahil edilmiştir.
Çalışmaların hiçbirinde ciddi bir yan etki
bildirilmemiştir, ancak son zamanlarda literatürde
ciddi olaylar bildirilmiştir ve hastalara klorheksidin
reçete edilirken bu akılda tutulmalıdır.
-Klorheksidin jelin çekim sonrası bölgeye hızlıca
uygulanmasında olumsuz reaksiyon bildirilmemiştir.
-Cochrane sistematik
incelemeleri, tedaviden hemen
sonra çekim soketlerine
yerleştirilen klorheksidin jeli (%
0.2) kullanımının yaklaşık % 60
Alveoliti önlemeye yardımcı
olabileceğini düşündürmektedir.
Aşağıdaki ilaçlar alveolitin tedavisi için
antibiyotik olarak kullanılabilir:
-Amoxiclav 625 mg tabletler (5-7
gün boyunca günde 2 kez)
-Unidox-solutab 100 mg (5-7
gün boyunca günde 2 kez)
-0.25 Lincomycin kapsülü
(günde 3 defa 2 kapsül)(Mide bağırsak problemleri yan
etkisi yaygın)
Alveolit tedavisi açısından: sistemik tedavi
kullanımı antibiyotiklerin alveolit riskini % 38
oranında azaltabileceğini göstermiştir.
Klorheksidin ve antibiyotik profilaksisi ile
ilişkili olabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonları
oluşturma riski düşünülmelidir.
Fizik tedavi prosedürleri
bazen diş çekildikten
sonra alveolit ​tedavisi için
kullanılır:
•Mikrodalga tedavisi
•Helyum-neon lazer ile
tedavi
•UFO
•Flyuktuorizatsiya.
-PRF kullanılması iyileşmeyi
hızlandırır, ameliyat sonrası
ağrıyı azaltır ve kuru soketi
önler.
-Son zamanlarda birçok yazar
alt üçüncü azı dişlerini
çıkardıktan sonra PRF
kullanımının kuru soket
önlemede çok iyi sonuçlar
verdiğini belirtmiştir.
PRF'nin görünümü. (A) Santrifüj ile üretilen üç kan fraksiyonu: PPP, PRF ve kırmızı kan hücreleri. Yarı saydam jöle yapısı ve
pürüzsüz bir yüzeye sahip (B) PRF jel, dayanıklı ve elastiktir. (C) PRF membranı. PRF, trombosit açısından zengin fibrin; PPP,
trombosit açısından zayıf plazma.
A) Diş çekilmeden önceki ağız içindeki görünümü. B) Çekim soketi
C) PRF’ in sokete yerleştirilmesi D) Çekim soketinin kapatılması
46 yaşındaki erkek hasta 5
gün önce çekilen dişinden
kaynaklı ağrı ve şişlik
şikayetiyle Doğa Ağız ve
Diş Sağlığı Kliniğimize
başvurdu.
Hasta bu şikayetlerine ek
olarak aldığı ağrı kesicilerin
ağrıyı kesmeye bir faydası
olmağından ve son 3
gündür hissettiği ağız
kokusundan da bahsetti.
a) Diş 15 üzerindeki kuru soket
Yapılan ağız içi ve
radyografik
muayenede
hastanın sağ üst
arka bölgesinde 15
numaralı dişin
çekiminden sonra
oluşmuş alveolit
tespit edildi.
b) Diş bölgesinden alınan periapikal röntgen
Hastaya anestezi yapıldı,
ekstraksiyon yarası
mekanik küretlerle
temizlendi ve % 3
oksijen,% 10
povidoniyodin ve salin ile
çekim boşluğu iyice
yıkandı
Soketin etrafındaki marjinal
dişeti neşter kullanılarak
yenilendi
c) Çekim soketinin debrimantı ve temizlenmesi
PRF(Trombositten Zengin
Fibrin) membranı, Choukroun J
ve ark. yöntemiyle elde edildi.
Venöz kan, hastadan 10 ml'lik
bir vakum test tüpünde 8 dakika
boyunca 1500 dev / dak.
santrifüje (PRF DUO) konur.
Soket steril bir gazlı bez steril
edildi ve daha sonra
trombositten zengin fibrin(PRF)
ile dolduruldu
d) Soketin PRF membran ile doldurulması
Daha sonra
yaranın kenarları
dikildi.
Yüksek riskli
hastanın tıbbi
durumu 5-7 günlük
bir süre için
antibiyotik tedavisi
reçete edildi
(Ampisilin 3x1g).
e) Yaranın dikilmesi
Hastaya 7 günlük bir
süre için ağız hijyenini
ve yeterli beslenmeyi
sürdürmesi talimatı
verildi.
Dikişler operasyondan
7 gün sonra çıkarıldı
f) Ameliyattan sonraki 7.gün sonuç
SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçlarına göre trombosit
açısından zengin fibrin (PRF) başarıyla kuru soket
tedavisinde kullanılabilir. Bize göre, bu yöntemin
avantajları soketin hızlı bir şekilde epitelizasyonu
ile yürütülmesi kolay, her bir diş hekimi tarafından
gerçekleştirilebilir ve ağrı seviyeleri üzerinde hızlı
bir etkisi vardır.
Download