Mart 2012 Yıl: 49 Sayı: 565 MAKALELER

advertisement
Mart 2012
Yıl: 49
Sayı: 565
ISSN 1307-7112
www.ekonomikyorumlar.com.tr
MAKALELER
• Türkiye’nin Dış Ticaret Akımlarını Belirleyen
Etmenler: Panel Çekim Modeli Yaklaşımı
Tuna DİNÇ
• Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile Dış
Ticaretinin Genişletilmiş Çekim Modeliyle
Değerlendirilmesi
Selim İNANÇLI
• Türkiye İçin Beveridge Eğrisi ve Emek Piyasası
Üzerine Bir İnceleme
Seymur AĞAYEV
Ali BORA
• Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik
Bir Enstrüman: “Sosyal Belediyecilik”
Serhat ÖZGÖKÇELER
Doğan BIÇKI
• Türkiye’de Banka Denetimi
Fikret KARTAL
• Bilgi Paylaşımı, Alıcı-tedarikçi İlişkisi ve
Tedarikçi Performansı: Bir Saha Çalışması
Mustafa Cahid ÜNĞAN
• Türkiye’de Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlama: Yasal Çerçeve ve Stratejik Planlama
Süreci
Metin SAĞLAM
• Statik ve Dinamik Optimal Vergileme
Taner TURAN
2
Ekonomik Mali Yayınlar San. Ve Tic.
A.Ş. Adına
İmtiyaz Sahibi
Dr. Nesrin NAS
Editör: Dr. M. Faysal GÖKALP
Yıl:49
Sayı:565
Mart-2012
[email protected]
Bilim Kurulu
[email protected]
• Prof.Dr. Nazif GÜRDOĞAN
• Prof.Dr. Asaf Savaş AKAT
• Prof.Dr. Nalan GÜREL
• Prof.Dr. Muhammet AKDİŞ
Yayın Kurulu:
• Prof.Dr. Seyfettin GÜRSEL
• Dr. Öztin AKGÜÇ
Dr. Metin MERİÇ
• Prof.Dr.Haluk A. KABAALİOĞLU
• Doç.Dr. G.Cenk AKKAYA
Dr. M.Vedat PAZARLIOĞLU
• Doç.Dr. Hakan KAHYAOĞLU
• Doç.Dr. Mesut ALBENİ
•
Doç.Dr.
Muhsin
KAR
• Prof.Dr. Erdoğan ALKİN
Dr. Bülent MİRAN
• Prof.Dr. Recep KÖK
• Prof.Dr. Mehmet ALTAN
Dr. Ercan BALDEMİR
• Doç.Dr. Hakkı ODABAŞ
• Doç.Dr. Osman Nuri ARAS
Dr. C. Yenal KESBİÇ
• Prof.Dr. Suat OKTAR
• Doç.Dr. Muhittin ATAMAN
• Prof.Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN
• Doç.Dr.Ozan BAHAR
Dr. Bünyamin BEZCİ
• Dr. Şerif ÖNER
• Dr. Esat BAKIMLI
Dr. Cem M. BAYDUR
• Prof.Dr. İsmail ÖZSOY
• Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL
Dr.M.Faysal GÖKALP
• Prof.Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK
• Prof.Dr. Selahattin BEKMEZ
•
Prof.Dr.
Merih
PAYA
• Prof.Dr. Niyazi BERK
Dr. İbrahim GÜRLER
• Dr. Davut PEHLİVANLI
• Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA
Yazı İşleri Müdürü:
• Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY
• Prof.Dr. Erhan BİRGİLİ
Cüneyt YÖNET
•
Doç.Dr.
Bora
SÜSLÜ
• Prof.Dr. Ünal BOZKURT
• Dr. Selim ŞANLISOY
• Doç.Dr. Doğan CANSIZLAR
Yayın Türü: Yaygın Süreli
• Dr. Nevzat ŞİMŞEK
• Prof.Dr. Nurgül CHAMBERS
İdare Yeri: Halil Rıfat Paşa Mahallesi
• Prof.Dr. M. Şükrü TEKBAŞ
• Prof.Dr. Kemal ÇELEBİ
Darülaceze Caddesi Perpa İş Merkezi
• Prof.Dr. Ömer TORLAK
• Dr. A.Mahfi EĞİLMEZ
A Blok Kat 13 No: 2021
•
Prof.
Dr.
Güngör
TURAN
• Prof.Dr. Aytaç EKER
• Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Okmeydanı-İstanbul
• Dr. Meral ELÇİ
• Dr. Fatih TÜRE
• Doç.Dr. Fuat ERDAL
Tel: 0 212 210 17 20
• Doç.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU
• Prof.Dr. Nadir EROĞLU
Gsm: 0 533 260 26 11
• Doç.Dr. Ali ULUSOY
• Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL
•
Doç.Dr.
Mert
URAL
• Prof.Dr. Cumhur FERMAN
Fax: 0 212 220 84 98
• Prof.Dr. T.Güngör URAS
• Dr. Aytekin FIRAT
Kapak-Tasarım ve Baskı:
• Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
• Dr. Nuri GÖKALP
Ümit Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
•
Prof.Dr.
Ferudun
YILMAZ
• Prof.Dr. Deniz GÖKÇE
Gümüşsuyu Caddesi Litros Yolu
Danışma Kurulu
2. Matbaacılar Sitesi Zemin Kat
•
Kemal
KURDAŞ
• Gonca AKGÜN
• Korhan KURDOĞLU
• Yılmaz ARGÜDEN
A Blok, No:6/10(ZA/ 6-10) Topkapı/
• Adnan NAS
• Afa BORAN
İSTANBUL Tel 0 212 565 42 69
• Ergin NENG
• Yavuz CANEVİ
Basım Tarihi:
• Sezai ONARAL
• Ege CANSEN
• Tuncay ÖZİLHAN
• Bülend ÇORAPÇI
Finans Politik ve Ekonomik Yorum• Ersin ÖZİNCE
• Necdet DURAKBAŞA
lar Dergisi hakemli bir dergidir.
• Ertuğrul İhsan ÖZOL
• Gazi ERÇEL
•
Adnan
POLAT
Dergideki yazılar, kaynak göstermek
• Dr. Zeynel Abidin ERDEM
• M.Faruk SABUNCU
koşuluyla alınabilir. Yayınlanan
• Meral Gezgin ERİŞ
• Dr. Ali TEKİN
• Dr. Namık Kemal GÖKALP
yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına
• Dr. Turgut TELMAN
• Zeki GÜNDÜZ
aittir.
• Yaman TÖRÜNER
• Avni HEDİLİ
ISSN 1307-7112
• Cihan TURPER
• Erhan IŞIL
•
Zekeriya
YILDIRIM
• Ali İhsan KARACAN
• Dr. Ferudun KAYA
Dergimizi Tarayan Alan Endeksleri ve Veri Tabanları
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 565
3
MAKALELER
1. Türkiye’nin Dış Ticaret Akımlarını
Belirleyen Etmenler: Panel Çekim
Modeli Yaklaşımı
Tuna DİNÇ
BU SAYIDA
Bu çalışma, Türkiye’nin ticaret partnerleriyle
arasındaki ikili ticaret akımlarının belirleyicilerini panel çekim modeli yaklaşımı kullanılarak incelemektedir.
...................................................Sayfa: 5
2. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile
Dış Ticaretinin Genişletilmiş Çekim
Modeliyle Değerlendirilmesi
Selim İNANÇLI
5. Türkiye’de Banka Denetimi
Fikret KARTAL
Yaşanan son küresel ekonomik krizle birlikte
bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi konusu, ulusal boyutun ötesinde, uluslararası anlamda yoğun şekilde yeniden gündeme taşınmıştır.
...................................................Sayfa: 55
6.
Bilgi Paylaşımı, Alıcı-tedarikçi
İlişkisi ve Tedarikçi Performansı: Bir
Saha Çalışması
Mustafa Cahid ÜNĞAN
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri(Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan) arasındaki ticari ilişkiler, sadece dış ticaret teorileri açısından değil aynı zamanda coğrafi yakınlık, kültürel ...
Çalışmada firma-tedarikçi arasında bilgi paylaşımı, alıcı-tedarikçi ilişkisi ve tedarikçi performansı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
.................................................Sayfa: 13
...................................................Sayfa: 71
3. Türkiye İçin Beveridge Eğrisi ve
Emek Piyasası Üzerine Bir İnceleme
Seymur AĞAYEV
Ali BORA
Açık iş oranı ile işsizlik oranı arasında negatif
bir ilişki olduğunu ifade eden Beveridge eğrisi,
emek piyasasında uyumsuzluk sorunun arkasında yatan nedenleri ...
.................................................Sayfa: 23
4.
Kentsel Yoksullukla Savaşım
Noktasında Politik Bir Enstrüman:
“Sosyal Belediyecilik”
Serhat ÖZGÖKÇELER
Doğan BIÇKI
7.
Türkiye’de Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlama: Yasal Çerçeve ve
Stratejik Planlama Süreci
Metin SAĞLAM
Stratejik planlama, günümüzde kamu kesiminde yer alan idarelerde uygulanmaya başlanan
bir yönetim aracıdır. Türkiye’de kamu kesiminin mali yönetimi ile ilgili olarak kamu idarelerinde stratejik planlama uygulanmasına 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile başlanmıştır.
...................................................Sayfa: 81
8. Statik ve Dinamik Optimal Vergileme
Taner TURAN
Günümüz dünyasında önde gelen kentsel sorunlardan birisi kentsel yoksulluktur. Bu nedenle gerek merkezî yöntemler gerekse yerel yönetimler, yoksullukla mücadele kapasitelerini artıracak yeni yöntemler bulma arayışındadırlar. Bu
bağlamda sosyal belediyecilik, yerel yönetimlerin sosyal risk gruplarına yönelik ...
Hükümet harcamalarının finanse edilmesi için
ihtiyaç duyulan vergi gelirlerinin ekonomik aktivite üzerinde en az bozulmaya neden olacak
şekilde toplanması toplumsal refah açısından
çok önemlidir.
...................................................Sayfa: 37
...................................................Sayfa: 97
Download