Uploaded by ulker

Veda Romanı Calışma Soruları SAYFA 132-147

Veda Romanı Calışma Soruları
Sayfa 132-153 Arası Olan Önemli Olaylar
1. Saraylıhanım’ın torunlarının davranışları hakkındaki düşünceleri nelerdir?
2. Kadınların toplumdaki yeri hakkında Ahmet Reşat’ın, Azra’nın ve
Saraylıhanım’ın fikir çatışması hakkında neler anlatılmaktadır?
3. Nakiye hanım kimdir ve nelerle uğraşmaktadır? Bu karakterin yaptıkları ile
topluma verilmek istenen mesaj nedir?
4. Padişah’ın kızları kimlerdir? Onlar memleket meseleleri için ne düşünüyorlar?
5. Harb-i Umumi sırasında İngiltere’de kadınların savaşa yardımcı olmak için
yaptıkları nelerdir?
6. Kız çocuklarının eğitilmesi için Osmanlı Hükümeti’nin son dönemde eğitim
alanında yaptığı çalışmalar hakkında neler anlatılıyor? Reşat Bey ve Behice
hanımın bu konudaki fikirleri nelerdir?
7. Ahmet Reşat neden artık işsiz? Bu konuda romanda neler anlatılmaktadır?
8. Sultan Ahmet Meydanı’nda olan olay nedir? Romanda bu konuda neler
öğreniyoruz? Bu olayın yansımaları neler olabilir?
9. Makbule hanım köşkünde yapılacak etkinliğe kimler katılıyor? Bu konuda
kimlerin ne tür düşünceleri var?
10. Makbule hanım köşküne varan davetliler nasıl bir manzara ile karşılaşıyorlar?
Fehime Sultan kimdir? Onun hakkında bu toplantıda neler öğreniyoruz?
11. Şahende hanım konuşmasını yaparken Behice hanımın aklından ne tür
düşünceler geçiyor?
12. Şahende hanımın evinde Behice hanıma ne oluyor? Şahende hanım, bu olayın
nedenini neye yoruyor? Behice hanım, kendine gelince memleket meseleleri
hakkında hangi yorumları yapıyor?
13. Behice hanımın başına gelen talihsiz olay sonrası Mehpare, Şahende hanımın
yaptığı konuşma hakkında bize neler söylüyor? Detaylı yazınız.
14. Damat Ferit Paşa, yeniden sadrazam olunca Ahmet Reşat’la aralarında nasıl bir
ilişki kuruluyor? Açıklayınız.
15. Doktor Mahir’le Behice neden görüşürler? Bu olaydan sonra Behice hanım,
Doktor Mahir’e hangi konuda neler anlatıyor? Detaylı yazınız.