Uploaded by sakagamze.1994

ders planı

advertisement
GÜNLÜK DERS PLANI








DERSİN ADI
: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
SINIF
: İlköğretim 7
ÜNİTE
: 1.Allah’a İman
KONU
: 3.d. Yumuşak Huylu Olmak
SÜRE
: İki ders saati
YÖNTEM
: Örnek olay yöntemi, takrir yöntemi,
soru cevap tekniği
ARAÇ GEREÇ : Bilgisayar
ÖZEL AMAÇ
: Yumuşak huyluluğun kişiyi diğer
insanlara sevdiren ve yaklaştıran bir haslet olduğunu kavrar.
•
Davranışlar
:
1.Yumuşak huyluluğun tanımını yapar.
2. Yumuşak huylulukla sert davranışın birbirinin zıttı olduğunu
söyler.
3. Yumuşak huyluluğun insana kazandırdıklarını söyler.
4. Sert davranışların ve öfkenin insana kaybettirdiklerini söyler.
5. Anlatılan örnek olaydaki hatalı davranışları bulur, doğru
davranışın ne olduğunu söyler.
6. Yumuşak huylulukla ilgili bir hadis meali söyler.
GİRİŞ BÖLÜMÜ
Dikkat Çekme
: Aşağıdaki örnek olay metni bilgisayardan sınıfa
yansıtılır. “ Şimdi bu ilginç olayı dikkatlice okuyun, dersimizi bu
örnek olayı tartışarak işleyeceğiz.
Elif, yeni sınıfına alışmaya çalışmaktadır. Diğer arkadaşlarından birkaç
ay sonra başladığı için sınıfta kimseyi tanımamaktadır. Sıra arkadaşı olan
Sibel hakkında , sınıftaki diğer arkadaşlarından hiç iyi şeyler duymamıştır.
Sınıfta hiç kimse Sibel’i sevmemektedir. Çünkü Sibel arkadaşlarına çok
sert ve kaba davranmakta ve basit olaylardan büyük kavgalar çıkarmaktadır.
Ayrıca arkadaşlarının sırlarını kavgalar sırasında bir bir ortaya
dökmektedir. Bu yüzden sınıftaki herkes ondan uzak durmakta ve onunla
konuşmamaktadır. Sibel birkaç defa Elif’ le de kavga etmiştir. Elif’e masada
kitaplarını kendi önüne koymasını, masayı hiçbir şekilde dağıtmamasını, kendi
eşyalarına kesinlikle dokunmamasını çok sert ve kırıcı bir dille söylemiştir.
Elif’in sınıfta kimseyle arkadaş olmaması için Elif’e sert uyarılar
yapmaktadır. Elif biriyle görüşüp konuşacak olsa Sibel ona sıkıntı verip,
kavga çıkarmaktadır. Elif , Sibel’in aksine çok iyi huylu ve güzel davranışlara
sahip olduğu için sınıftaki arkadaşları onunla arkadaş olmak istemektedirler.
Elif’e Sibel olmadığı zamanlarda, Sibel’den uzak durmasını, onunla arkadaşlık
yapmamasını söylemektedirler. Elif, Sibel hakkında duydukları ve yaşadıkları
sonucunda onu yalnız bırakmayı düşünmektedir.”
Hedeften haberdar etme : Bu dersin sonunda yumuşak huylu
olmanın ne olduğunu ve insanları birbirine yaklaştırmada ne kadar
önemli olduğunu öğreneceksiniz.
GELİŞME BÖLÜMÜ
Örnek olayı tartışmak için öğrencilere şu sorular
sorulur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Şimdi Elif sizce ne yapmalıdır? Neden?
Sibel’in yanlışları nelerdir?
Sizin böyle bir arkadaşınız olsa ne hissederdiniz?
Sınıftakilerin Sibel’e karşı takındıkları tavır doğru mudur? Neden?
Siz Sibel’in yerinde olsaydınız, herkesin sizden uzaklaştığını
gördüğünüzde neler hissederdiniz?
Sizce sürekli kavga çıkaran insanlardan uzak durulmalı mıdır?
İnsanın her olay karşısında yumuşak davranması doğru mudur?
Yumuşak huyluluk, öfke ve kızgınlık anında öfkeyi yenmek ve
hoşgörülü olmaktır.
Yumuşak huylu olmak, ince ve kibar davranmak, insanı yücelten güzel
huylardandır. Sevgili Peygamberimiz, yumuşak huylu olmak konusunda
şöyle buyurmuştur:
“ Yumuşak huylu olmaktan ayrılmayın. Yumuşak huyluluk insanı
güzelleştirir.” (Müslim, 45 Kitabu’l- Birr, C.3, s.2004)
Yumuşak huylu olanlar çevrelerinde sevilip sayılırlar. Herkes onlarla
arkadaş olmaya gayret eder. Çünkü onlar herkesle iyi geçinmeye
çalışırlar.
Bunlar anlatıldıktan sonra öğrencilerden çevrelerindeki bu tip
insanlara örnek vermeleri ve bu insanların yumuşak huylu olmalarının
kendilerine neler kazandırdığını söylemeleri istenir. Öfkeli ve kaba
insanlarla, yumuşak huylu insanlar arasındaki farklar öğrencilere
buldurulur.
Yumuşak huylu insanlar çevrelerinde sevilip sayılırlar, öfkeli ve kaba insanlar
sevilmezler.
Yumuşak huylu insanlarla herkes konuşup görüşmek ister; öfkeli ve kaba
insanlardan herkes uzak durur.
Yumuşak huylu insanlara insanlar yardım ederken öfkeli ve kaba insanlara
kimse yardım etmek istemez.
Yumuşak huylu insanları Allah ve peygamberi överken, öfkeli ve kaba bir insan
olmak yasaklanır.
Peygamberimiz, son derece yumuşak huylu idi. Kimseyi kırmaz ve
kimseye kızıp, bağırıp çağırmazdı.şimdi onun hadislerinden birkaçına
bakacağız:
“ Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yene değil; öfkelendiğinde öfkesini
yenendir.” ( Buhari,78 Kitabu’l- Edep, C. 7, s.99)
“ Allah, her zaman yumuşak davranılmasını sever.” ( Buhari, 88 Kitabu’lisabeti’l- Mürteddin, c.8, s.51)
Bütün bunların yanısıra hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, yumuşak
huylu olmak, onur kırıcı davranışlara katlanmak, alay ve hakaret
karşısında susmak anlamına gelmez. Müslüman onurlu olmalıdır.
Haksızlığa meydan vermemelidir.
SONUÇ BÖLÜMÜ
Özet: Öğrencilere yumuşak huyluluğun tanımı yaptırılır. Kişiye sağladığı
faydaları anlattırılır. Öfke ve sert davranışların kişiye zararları anlattırılır.
Hangi durumlarda yumuşak huylu olmayacağımız söylettirilir. Böylece
konunun özeti yaptırılır.
Değerlendirme: 1. Yumuşak huyluluğun tanımını yapın.
2. İnsanlara karşı yumuşak davranmanın kişiye sağladığı
yararlar nelerdir?
3. Öfkeli ve sert davranışların zararları nelerdir?
4. Her durumda kişinin yumuşak huylu davranması doğru
mudur? Hangi durumlarda yumuşak olunmamalıdır?
5. Yumuşak huylulukla ilgili bir hadis söyleyin.
HAZIRLAYAN:
Aybala YILMAZ
C.Ü. İlahiyat Fakültesi
Download