Sibel Berrin GÜÇLÜ Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birim Sorumlusu

advertisement
Sibel Berrin GÜÇLÜ
Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birim Sorumlusu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1968 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1990 yılında ODTÜ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1992
yılında aynı Üniversitede Yüksek Lisansını tamamlamıştır.1991 yılında Etibank Genel
Müdürlüğünde Mühendis olarak çalışma hayatına başlayan Sibel B. Güçlü bir süre Pazarlama
Satış Dairesi Başkanlığında ihracat uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008 yılından itibaren
Avrupa Birliği Kimyasal Maddeler Mevzuatı çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğünde Kurumsal uyum çalışmalarında ve Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS)’ne
uyum çalışmalarında yer almıştır.Temmuz 2013’den bu yana Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birim
Sorumlusu pozisyonunda görev yapmakta olup, yurt içi ve yurt dışı iştirak oluşumları,
Sayıştay Denetim Raporları, Kimyasal Maddeler Mevzuatı gibi konularda çalışmalarını
dürdürmekte ve Bor Maddeleri REACH Konsorsiyumu-ITP Komisyonu üyeliği, MSDS
Komisyon üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk annesi olan Sibel B. Güçlü,
iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Download