Uploaded by ugur2m4

Vektör Kontrol Yöntemleri

advertisement
Vektör Kontrol Yöntemleri
Vektör tanımından yola çıkarak, stator akımının genliği ile birlikte fazını da kontrol ettiği için alan
yönlendirme metodu ile yapılan kontrole vektör kontrolü de denir. Bu çalışmada, basit ayrıştırma işlemi
gerektiren rotor akısı yönlendirme yönteminin eksik yanlarını tamamlayan öneriler getirildiği için,
vektör kontrol yöntemlerinin çeşitleri anlatılırken rotor alan yönlendirme metodu baz alınmıştır. Alan
yönlendirme ile referans olarak girilen rotor akısı ile moment giriş bilgilerine göre stator akımların d-q
eksen takımındaki bileşenlerinin referans değerleri üretilir. Stator akımının bu dq bileşenleri, referans
stator faz akımlarına dönüştürüldükten sonra frekans çeviriciler, stator sargılarına gönderilecek faz
akımlarını ayarlar (Şekil 3.2).
Download