Uploaded by User3742

Borçlardan kurtulma duasının Türkçe anlamı

advertisement
Borçlardan kurtulma duasının Türkçe anlamı
Türkçe Anlamı: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker
alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin.”
(Al-i İmran sûresi, 26)
“Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının
acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186
Download