Uploaded by User3599

Solunum yolu

advertisement
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)

Jeneralize
makülopapüler-veziküler
ve
kabuklanma
gösteren döküntüler ile karakterize akut, oldukça bulaşıcı
çocukluk çağı hastalığıdır.
GRİP (İNFLUNENZA)


Doğrudan ya da taze, kontamine olmuş eşyalarla dolaylı
bulaşır. Hastalar etkeni semptomlarının başlamasından bir
gün öncesinden2-3 gün sonrasına kadar bulaştırır.
Kuluçka dönemi: 1-3 gün gibi oldukça kısadır.

Hastalığı önlemede grip aşısından yararlanılır.
DİFTERİ (KUŞPALAZI)’NDA HEMŞİRELİK
BAKIMI


Damlacık önlemleri alınır.
Larinks difterisinde solunum yolunun tıkanıklığını azaltmak
amacıyla hastaya buhar tedavisi uygulanır.
KIZAMIK (RUBEOLA)



Tedavi: Komplikasyonsuz kızamığın spesifik bir tedavisi
yoktur.
Tedavi tamamen semptomlara yöneliktir.
Ateş düşüp öksürük azalıncaya kadar çocuk yatakta tutulur.

Tek yada çift taraflı parotis nadiren de diğer dış salgı
bezlerinin ağrılı şişmesi ile karakterizedir.
KABAKULAK (PAROTİTİS EPİDEMİCA, MUMPS)


Komplikasyonlar:
 Orşit, nadiren infertilite, kabakulak menengo-ensefaliti,
Pankreatit, nadiren sağırlık, miyokardit, hepatit.
Korunma:
 Kabakulak aşısı ile sağlanır. Aşı güvenli bağışıklık
sağlamaktadır.


Damlacık önlemleri alınır.
Hastaya sessiz, sakin ve rahat edebileceği bir ortam
hazırlanmalıdır.
KIZIL (SCARLET FEVER, SCARLATİNA)

Tedavi: Antibiyotik
 Penisilinler ve eritromisin
DİFTERİ (KUŞPALAZI)

Toksin üretimine bağlı
psödomembran oluşumu difteriye
özgüdür.


Tedavi: Hafif vakalar evde, ağır vakalar hastanede tedavi
edilir. Ateş varsa hasta yatakta tutulur.
Bulaşıcılık süresini kısaltmak için eritromisin 14 gün
verilebilir.
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)

İmmün
sistemin
Sitomegalovirüs
baskılı
olduğu
kişilerde
etken:

Yaşlılarda: streptokokkus pnömoni

KOAH’lı hastalarda: H. İnfluenza

Kardiyovasküler hastalığı olanlarda: Moraxella catarhalis

HIV (+) kişilerde: Pnomocystie carini

Tanı: klinik bulgular ile konur.

Tedavi: semptomatik tedavi verilir

Bakteriyel enfeksiyonlar oluşmuşsa antibiyotikler
kullanılır.

Semptom ve bulgulara yönelik tedavi:



Yeterli hidrasyon sağlanır: Oral sıvı alımı arttırılır ya da İV yolla
sıvı tedavisi uygulanır.
Hipoksemi için O2 tedavisi
Enfeksiyona neden olan organizmaya yönelik uygun
antibiyotik tedavisi reçete edilir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards