Uploaded by User3599

Solunum yolu

advertisement
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)

Jeneralize
makülopapüler-veziküler
ve
kabuklanma
gösteren döküntüler ile karakterize akut, oldukça bulaşıcı
çocukluk çağı hastalığıdır.
GRİP (İNFLUNENZA)


Doğrudan ya da taze, kontamine olmuş eşyalarla dolaylı
bulaşır. Hastalar etkeni semptomlarının başlamasından bir
gün öncesinden2-3 gün sonrasına kadar bulaştırır.
Kuluçka dönemi: 1-3 gün gibi oldukça kısadır.

Hastalığı önlemede grip aşısından yararlanılır.
DİFTERİ (KUŞPALAZI)’NDA HEMŞİRELİK
BAKIMI


Damlacık önlemleri alınır.
Larinks difterisinde solunum yolunun tıkanıklığını azaltmak
amacıyla hastaya buhar tedavisi uygulanır.
KIZAMIK (RUBEOLA)



Tedavi: Komplikasyonsuz kızamığın spesifik bir tedavisi
yoktur.
Tedavi tamamen semptomlara yöneliktir.
Ateş düşüp öksürük azalıncaya kadar çocuk yatakta tutulur.

Tek yada çift taraflı parotis nadiren de diğer dış salgı
bezlerinin ağrılı şişmesi ile karakterizedir.
KABAKULAK (PAROTİTİS EPİDEMİCA, MUMPS)


Komplikasyonlar:
 Orşit, nadiren infertilite, kabakulak menengo-ensefaliti,
Pankreatit, nadiren sağırlık, miyokardit, hepatit.
Korunma:
 Kabakulak aşısı ile sağlanır. Aşı güvenli bağışıklık
sağlamaktadır.


Damlacık önlemleri alınır.
Hastaya sessiz, sakin ve rahat edebileceği bir ortam
hazırlanmalıdır.
KIZIL (SCARLET FEVER, SCARLATİNA)

Tedavi: Antibiyotik
 Penisilinler ve eritromisin
DİFTERİ (KUŞPALAZI)

Toksin üretimine bağlı
psödomembran oluşumu difteriye
özgüdür.


Tedavi: Hafif vakalar evde, ağır vakalar hastanede tedavi
edilir. Ateş varsa hasta yatakta tutulur.
Bulaşıcılık süresini kısaltmak için eritromisin 14 gün
verilebilir.
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)

İmmün
sistemin
Sitomegalovirüs
baskılı
olduğu
kişilerde
etken:

Yaşlılarda: streptokokkus pnömoni

KOAH’lı hastalarda: H. İnfluenza

Kardiyovasküler hastalığı olanlarda: Moraxella catarhalis

HIV (+) kişilerde: Pnomocystie carini

Tanı: klinik bulgular ile konur.

Tedavi: semptomatik tedavi verilir

Bakteriyel enfeksiyonlar oluşmuşsa antibiyotikler
kullanılır.

Semptom ve bulgulara yönelik tedavi:



Yeterli hidrasyon sağlanır: Oral sıvı alımı arttırılır ya da İV yolla
sıvı tedavisi uygulanır.
Hipoksemi için O2 tedavisi
Enfeksiyona neden olan organizmaya yönelik uygun
antibiyotik tedavisi reçete edilir.
Download