Uploaded by burcukomac

BOR

TÜRKİYE BOR YATAKLARI VE DÜNYADAKİ DURUMUrak ilan etmi
Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya illerine dağışmış olan bor yataklarının rezervi, dünyanın
şu ana kadar bilinen en büyük rezervidir.
Türkiye bor rezervi, dünyanın ilgisini Tanzimattan bu yana çekmektedir
Gerek Türkiyenin, gerekse diğer ülkelerin BOR POLİTİKASI oldukça ilgi çekicidir
Türkiye, bor cevherinstratejik maden olarak ilan etmiştir.
olarak ilan etmiştir
Bor önemli bir endüstriyel hammaddedir.
Türkiye bor ihracatı, değişik ürünler bazında olup madencilik sektöründe ana gelir
kaynaklarından birisidir.
Bu potansiyelin değerlendirilmesi, hem ülke, hemde dünya teknolojisi ve ekonomisi
açısından önemlidir.
Ülkemizde bu cevherin kullanım alanlarının genişletilmesi için çalışan kişi ve kuruluşları
destekleyen BOREN-Bor Enstitüsü kurulmuştur.
Türkiye bor yatakları, Etibor tarafından işletilir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards