Xxxxx Xxxxxxx

advertisement
ÇALIŞMANIN AMACI;
o Niğde ve Nevşehir patates üretim alanlarında bitkilerin Borla
beslenme düzeyinin belirlenmesi
o Niğde ve Nevşehir patates üretim alanlarında farklı Bor
uygulamalarının patates bitkisinin veriminde ve yumru kalitesinde
etkilerini ortaya koyulması.
o Toprak, yaprak yumruda Bor düzeyinin belirlenmesi.
o Tarla koşullarında farklı Bor uygulama yöntemlerinin patatesin
verim ve kalitesi üzerine etkisinin saptanması.
Ekim öncesi topraktan
Bor uygulaması
Elle patates dikimi
Borun yapraklara
uygulanması
 Farklı Bor uygulamalarının genelde yumrunun kalite parametreleri
üzerinde bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.

Ancak yumru veriminde toksik etkinin olduğu Bor uygulamalarında kalite
parametrelerinde belirgin düşüşlere yol açtığı buna karşılık, Borun
yumru verimini kısmen arttırdığı durumlarda, örneğin yapraktan Bor
uygulamasında olduğu gibi, kalite parametrelerinin önemsiz düzeyde de
olsa iyileştiği gözlenmiştir.

Birinci yıl, tarla denemelerinden elde edilen sonuçlara göre genelde
yapraktan Bor uygulamalarının patatesin verim ve kalitesini kısmen
iyileştirdiği görülmüştür.

Topraktan Bor uygulamalarının verim üzerinde genelde negatif bir
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ancak bu durumun denemelerin
kurulurken, bir parsel alanı için hesaplanan Bor miktarının, parselin
tamamına uygulanmayıp, Borun yalnızca sıra üzerindeki toprağa
uygulanmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu Borun bitki
üzerindeki toksik etkisini daha da artırdığını düşündürmüştür.
Download