Uploaded by User2302

protein prufikasyonu

advertisement
Bağırsak Protein Prüfikasyonu
ve İntegratif Tıbbi Takip
Seminer 2
DR. MEHMET SARI
Metepol.com
Sifo
•İnce bağırsakta aşırı mantar üremesi ??
• Sibo ile birliktelik
• Semptomatik birliktelik
Candida
• SIFO candidaların sindirim sisteminde (ince bağırsakta)
oluşturduğu klinik tablolardan sadece bir tanesidir.
• Genel olarak candida aşırı üremesine SİFO
tanımlaması tek başına yeterli değildir.
• %30-50’sinin sindirim sisteminde, %20-30’unun kadınların
genital florasında bulunduğunu, en yoğun olarak bulunduğu
vücut bölümünün ise dış kulak yolu
• Sorun sadece SİFO ve bağırsak candidası veya vaginal
ve ağız boşluğu candidası değildir.
• Asıl sorun tüm vücut ekosisteminin dengesinin
bozulması sonucunda candida ve/veya diğer maya
mantarlarının bağırsaklar, vagina, ağız boşluğu, cilt, dış
kulak yolu gibi zaten var oldukları bölgelerde aşırı
üreyerek yol açtıkları tablolardır.
• Kadınların yaklaşık %75'inin yaşamları boyunca, en az
bir kez vulvo-vaginal candidiazis yaşadığı tahmin
edilmektedir
• Candidalar ortam pH’ı fizyolojik seviyelerde iken maya formundadır
(tek hücreli) ve patojen değildir.
• Ortam pH’ı bozulunca tek hücreli maya formunun yapısı değişmeye
başlar.
• Ard arda dizilen hücreler ipliksi yapıları oluşturarak (hif) mantar
formuna dönüşür.
• Mantar formu (hifal form/fungal form) patojen hale geçiş demektir. O
yüzden ortam pH’ının bozulması normal floradaki zararsız maya
mantarlarının patojen hale dönüşümüne zemin hazırlamaktadır.
• Bağırsak mikrobiyotasının büyük bir kısmını oluşturan ve
probiyotik bakteriler olarak da adlandırılan laktik asit
bakterileri adlarından da anlaşılacağı gibi laktik asit
sentezlerler ve ortam pH’ını fizyolojik limitler içinde
dengelerler.
• Fizyolojik pH dengesi bağırsak florasındaki candidaların hem
sayıca artmasını engeller, hem de patojen olan hif formuna
dönüşümünü durdurarak maya formunda kalmasını sağlar.
• Maya formundaki candida ve diğer türler hifal forma dönüştüklerinde
amino asitlerden amonyak sentezlemeye başlarlar. Amonyak alkali
özellikte olan ve fazlalığı vücutta toksik etkiler yaratan bir maddedir.
• Candidalar sentezledikleri amonyak ile bir taraftan pH’ı kendilerine
uygun bir duruma getirirken, diğer taraftan da maya formlarının
dönüşümünü hızlandırıp patojen koloninin genişlemesine yol açar.
• Antifungal ilaçlar ile mantar florası azaltılan veya yok
edilen farelerde enflamasyona yol açan vücut
kimyasallarının (sitokin) arttığı ve kolit tablosunun
ağırlaştığı ve kilo kaybının hızlandığı tespit edilmiştir.
• ırı maya mantarı üremesini teşhis etmek için “Dışkı Flora Tarama TestiSFS” gibi özel dışkı testleri ve d-arabinitol gibi idrarda organik asit
atılımı esasına dayanan testler vardır. İdrarda organik asit testi,
candida metabolizmasının yan ürünleri olan organik asitlerin idrarda
tayini esasına göre sonuç vermektedir.
• İdrarda organik asitler yükselmişse bu durum aşırı candida üremesi
olabileceğinin dolaylı bir işareti olarak kabul edilebilmektedir. Bazı
durumlarda, kanda candidaya karşı oluşan antikorları tayin etmek de
yararlı olabilmektedir
• Candida ve maya mantarlarının aşırı artışı ile
karakterize olan klinik tabloların tedavisindeki
amacımız bu türleri tamamen yok etmek değil,
bozulan bakteri ve maya mantarı dengesini tekrar
düzenlemek ve candidaların mukozaya temas ederek
patojen hale gelmesine neden olan faktörleri ortadan
kaldırmak olmalıdır.
Obermeyer Korelasyonu
• D-arabinitol ++
• Obermeyer ++
• Birlikteliği %83 --- SİFO + SİBO
• Tek başına obermeyer testi candida teşhisi koydurmaz.
Download