Uploaded by User1525

doktora kitap listesi işaretli

advertisement
T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
GENEL MÜZİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
Giriş Sınavı Okuma Listesi
- Adorno, Theodor W. Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. Çev., Nihat Ülner, Mustafa
Tüzel, Elçin Gen. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
- Adorno, Theodor W. Minima Moralia. Çev., Orhan Koçak. İstanbul: Metis
Yayınları, 2011.
- Aksoy, Bülent. Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2008.
- Ali, Filiz. Cemal Reşit Rey: Unutulmaz Marşın Büyük Bestecisi. Ankara: Sevda
Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, 2000.
- Ali, Filiz. Müzik ve Müziğimizin Sorunları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017.
- Ali, Filiz. Elektronik Müziğin Öncüsü Bülent Arel. İstanbul: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 2002.
- Aracı, Emre. Ahmed Adnan Saygun: Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü. İstanbul: Yapı
Kredi Yayınları, 2001.
- Attali, Jacques. Gürültüden Müziğe: Müziğin Ekonomi-Politiği Üzerine. Çev., Gülüş
Gülcügil Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
- Ayas, Güneş. Müzik Sosyolojisi. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015.
- Aydın, Yılmaz. Türk Beşleri. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2003.
Bartók, Béla. Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi. Çev., Bülent Aksoy. İstanbul: Pan
Yayıncılık, 2017.
- Behar, Cem. Osmanlı/Türk Musıkisinin Kısa Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,
2015.
- Boran, İlke & Kıvılcım Y. Şenürkmez. Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı
Müziği. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.
- Büke, Aydın & İpek Mine Altınel. Müziği Yaratanlar: Barok Dönem. İstanbul:
Dünya Kitapları, 2006.
- Büke, Aydın. İki Dahi Üç Opera. İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 1998.
- Büke, Aydın. Beethoven: Müziğin Dönüm Noktası. İstanbul: Can Yayınları, 2014.
- Büke, Aydın. Bach: Yaşamı ve Eserleri. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005.
- Büke, Aydın. Romantizmin Işığı Clara. İstanbul: Can Yayınları, 2012.
- Büke, Aydın. Chopin: Tuşlara Adanmış Bir Yaşam. İstanbul: Can Yayınları, 2009.
- Cage, John. Seçme Yazılar. Çev., Semih Fırıncıoğlu, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2012.
- Chevassus, Beatrice Ramaut. Müzikte Postmodernlik. Çev., İlhan Usmanbaş,
İstanbul: Pan Yayıncılık, 2004.
- Cook, Nicholas. Müziğin ABC’si. Çev., Turan Doğan, İstanbul: Kabalcı Yayınları,
1999.
- Çalgan, Koray. Ulvi Cemal Erkin: Duyuşlar’dan Köçekçe’ye. Ankara: Sevda Cenap
And Müzik Vakfı Yayınları, 2000.
- Eco, Umberto. Açık Yapıt. Çev., Tolga Esmer. İstanbul: Can Yayınları, 2016.
- Ergur, Ali. Müzikli Aklın Defteri. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2009.
- Ergur, Ali. Portedeki Hayalet: Müziğin Sosyolojisi Üzerine Deneme. İstanbul:
Bağlam Yayıncılık, 2002.
- Fubini, Enrico. Müzikte Estetik. Çev., Fırat Genç, Ankara: Dost Kitapevi, 2006.
- Gazimihal, Mahmut Ragıp. Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz. İstanbul:
Ötüken Neşriyat, 2006.
- Glass, Philip. Müziksiz Sözler. Çev., Volkan Atmaca. İstanbul: Alfa Yayınları, 2016.
- Griffiths, Paul. Batı Müziğinin Kısa Tarihi. Çev., M. Halim Spatar. İstanbul: İş
Bankası Kültür Yayınları, 2015.
- Hindemith, Paul. Bestecinin Dünyası. Çev., Yavuz Oymak & Mehmet Nemutlu.
İstanbul: Norgunk, 2014.
- İlyasoğlu, Evin. İlhan Usmanbaş: Ölümsüz Deniz Taşlarıydı. İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları, 2000.
- İlyasoğlu, Evin. Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler. İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları, 1997.
- İlyasoğlu, Evin. Necil Kazım Akses: Minyatürden Destana Bir Yolculuk. İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları, 1997.
- İlyasoğlu, Evin. Bülent Tarcan: Bir Hekimin Senfonik Öyküsü. İstanbul: Dünya
Kitapları, 2006.
- İlyasoğlu, Evin. 71 Türk Bestecisi. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2007.
- İlyasoğlu, Evin. Nevit Kodallı: Mersin’den Yükselen Çağdaş Bir Ses. İstabul: Pan
Yayıncılık, 2009.
- Karahasanoğlu, Songül & Elif Damla Yavuz. Müzikte Araştırma Yöntemleri.
İstanbul: İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yayınları, 2015.
- Nietzsche, Friedrich. Wagner Olayı, Nietzsche Wagner’e Karşı. Çev., M. Osman
Toklu. İstanbul: Say Yayınları, 2012.
- Özkaya, Serkan. Sanatta Deha ve Yaratıcılık. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2000.
- Ridley, Aaron. Müzik Felsefesi. Ankara: Dost Yayınları, 2007.
- Paçacı, Gönül (ed.). Cumhuriyetin Sesleri. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı, 1998.
- Stravinsky, Igor. Altı Derste Müziğin Poetikası. Çev., Cem Taylan. İstanbul: Pan
Yayıncılık, 2000.
- Sadie, Stanley (ed.). “Musicology.” The Grove Dictionary of Music and Musicians.
Cilt 17, sayfa 488-533. New York: Macmillan Publishers, 2001.
- Varga, Bálint András. Iannis Xenakis ile Söyleşiler. Çev., Murat Güneş. İstanbul:
Lemis Yayın, 2014.
- Webern, Anton. Yeni Müziğe Doğru. Çev., Ali Bucak. İstanbul: Pan Yayıncılık,
1998.
Download