Müzik - Temel Eğitim Bölümü

advertisement
Müzik (1-2) 2
Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte
ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri;
geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde
müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
Ders Kitabı:
Müzik Öğretiminin Temelleri, Ayfer Kocabaş, Egetan Basın Yayın Tanıtım, İzmir, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları

İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ali Uçan, Müzik Ansiklopedisi Yayınları,
Ankara, 1996.

Uygulamalı Temel Müzik Bilgileri, Aynur Elhankızı, Eğitim Yayınevi, Ankara, 2012.

Blok Flüt ile Müzik Eğitimi, Aydın İlik ve Salih Aydoğan, Arkadaş Yayınevi, İstanbul,
2014.
Download