Uploaded by ardaakkaya959

BALİSTİK MALZEMELER RAPOR

advertisement
ESOGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HAVACILIK BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ANA
BİLİM DALI
BALİSTİK MALZEMELER
AHMET ARDA AKKAYA
506720180010
506702504 HAVACILIK MALZEMELERİ
Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN
1
İçindekiler
1.Balistik Nedir? ................................................................................................................................. 3
1.1.İç Balistik................................................................................................................................... 3
1.2.Dış Balistik ................................................................................................................................ 3
1.3.Terminal Balistik ....................................................................................................................... 3
1.4 Balistik malzemelerin kullanım alanları .................................................................................... 3
1.5 Balistik Zırh Malzemelerinin Karakteristik Özellikleri ............................................................... 3
1.6 Balistik Zırhların Gruplandırılması ............................................................................................ 4
1.6.1 Pasif Zırhlar:....................................................................................................................... 4
1.6.2.Aktif Zırhlar ........................................................................................................................ 5
1.6.3.Yeni Teknolojiler ................................................................................................................ 5
1.6.1 Pasif Zırh Sistemleri ........................................................................................................... 5
1.6.1.1 Yumuşak Zırhlar .......................................................................................................... 5
1.6.1.2 Sert Zırhlar .................................................................................................................. 6
1.6.1.2.1 Seramik zırhlar..................................................................................................... 6
1.6.1.2.1.1 Tasarım kriterleri .......................................................................................... 6
1.6.1.2.1.2 Seramik zırhların genel özellikleri................................................................. 7
1.6.1.2.2 Kompozit Malzemeler ......................................................................................... 9
1.6.1.2.2.1 Geleneksel Zırhlarla Kompozit Zırhların Karşılaştırılması ............................. 9
1.6.1.2.2.2 Kompozit Balistik Zırh Türleri ..................................................................... 10
1.6.1.2.2.2.1 Aramid (Kevlar) Fiber Takviyeli Zırh Malzemeleri: ............................. 10
1.6.1.2.2.2.2 Cam Fiber Takviyeli Zırh Malzemeleri: ................................................ 10
1.6.1.2.3 Metalik Zırhlar ................................................................................................... 11
1.6.1.2.3.1 Balistik Çelik Zırhlar .................................................................................... 11
1.6.1.2.3.2 Balistik Alüminyum Zırh.............................................................................. 12
1.6.1.2.3.3 Balistik Titanyum Zırh ................................................................................. 15
1.6.2 Aktif Zırh Sistemleri ......................................................................................................... 16
1.6.2.1 Soft-kill (saptırma, karıştırma amaçlı) ...................................................................... 16
1.6.2.2 Hard-kill .................................................................................................................... 17
1.6.3 Zırh Teknolojilerindeki Gelişmeler Ve Geleceği............................................................... 17
2. Add-On(Ek-İlave) Zırh Sistemleri .................................................................................................. 18
3.Reaktif Zırh Sistemleri ................................................................................................................... 19
4. Kaynakça....................................................................................................................................... 21
2
1.Balistik Nedir?
Balistik uygun bir sistem yardımıyla, ateşlenen ya da fırlatılan nesnelerin atmosferik
koşullarda yerçekiminin de etkisiyle yapmış olduğu hareketi inceleyen bilim dalı olarak
açıklanabilir.
Balistik kavramı temel olarak üç ana alt kategoriye ayrılabilir. Bunlar:
1.1.İç Balistik
Ateşli silahın tetiği çekildikten sonra mermi çekirdeğinin namlu ağzını terk edinceye
kadar geçen sürede mermi kovanı ve mermi çekirdeğinin durumunu inceler. Balistiğin bu
bölümü, kapsül, kapsül ateşlenmesi, barutlar, yanma hızı, yivler, yivlerin sayısı, hazne,
namlu boyutları ve hızla ilgilenir.
1.2.Dış Balistik
Mermi çekirdeğinin namlu ağzından çıktıktan sonra hedefe çarpıncaya kadar geçen
zaman içerisinde havanın direnci, mermi çekirdeğinin yer çekimi etkisinde kalması, yere
düşüşü, sürüklenişi ve dengesi ile ilgilenir.
1.3.Terminal Balistik
Mermi çekirdeğinin hedefe çarptıktan sonra, duruncaya kadar yaptığı delme gücü,
enerjisini çarptığı cisme iletmesi gibi etkilerle ile ilgilidir.
Balistik malzemeler ise bu alanda kullanılan malzemelerdir.
Günümüz balistik zırh malzemelerine baktığımızda en çok kullanılan malzemeler:
•
Metaller
•
Seramikler
•
Kompozitler
1.4 Balistik malzemelerin kullanım alanları
•
Kurşun geçirmez yelekler
•
Kasklar
•
Helikopterler
•
Savaş Uçakları
•
Askeri araçlarda kullanılan zırhlar [1]
1.5 Balistik Zırh Malzemelerinin Karakteristik Özellikleri
3
Balistik zırh malzemelerinin tasarımında en çok dikkat edilmesi gereken hususlar ise
şöyle özetlenebilir.
•
Sistemin toplam ağırlığını azaltmak için düşük yoğunluk,
•
Büyük deformasyonları önlemek için yüksek kayma mukavemetleri,
•
Zırh dayanımını sağlamak için yüksek akma mukavemeti
•
Çarpma sonucunda gerilme dalgaları oluştuğu zaman malzemenin kopmasını önlemek
için yüksek dinamik çekme mukavemeti
•
Yüksek darbe direnci
•
Kolay üretilebilirlik ve kolay monte edilebilirlik
Fakat sonuç olarak hali hazırda kullanılan hiçbir malzeme tüm şartları karşılayamamaktadır.
Şekil 1. Balistik malzemelerin kullanıldığı bazı askeri teçhizat ve araçlar (Anonim,2019)
1.6 Balistik Zırhların Gruplandırılması
1.6.1 Pasif Zırhlar
Mühimmat hareketini keserek veya yapısını bozarak koruyan zırhlardır.
•
Yumuşak zırhlar
•
Sert zırhlar
4
1.6.2.Aktif Zırhlar
Gelen tehdidin bir Zırhlı Muharebe Aracına fiziksel temasından önce algılanması ve
durdurulması esasına dayanır.
•
Soft-kill
•
Hard-kill
1.6.3.Yeni Teknolojiler
•
Biomimetics
•
Nano-malzemeler [2]
1.6.1 Pasif Zırh Sistemleri
1.6.1.1 Yumuşak Zırhlar
Bu tip zırhlar kullanılması kolay olan, tasarımda maksimum elastikiyet sağlayan ve
tekrar tekrar kullanılabilen zırhlardır.
Aramid (Kevlar®), polyethylene (Spectra®), fiberglass (S-2) temel yumuşak zırh
malzemeleridir.
Bu sistem temelde:
•
Sekme riski olmaksızın aynı anda birden fazla isabete karşı koruma sağlayabilirler,
•
Süratle bir araya getirilebilir – oluşturulması hızlı ve kolaydır, özel ilave aletlere veya
malzemeye ihtiyaç yoktur,
•
Tekrar kullanılabilirler,
•
Yüksek performanslı ve düşük maliyetlidirler,
•
Toksik değil ve çevre dostudurlar,
•
Son kullanıcı gereksinimlerine göre esnek, kişiselleştirilmiş tasarımlar gibi özelliklere
sahiptirler. [3]
5
Şekil 1.2 Yumuşak zırhlar (Anonim,2018)
1.6.1.2 Sert Zırhlar
Bileşenlerini seramiklerin, metallerin ve kompozitlerin oluşturduğu zırh grubudur.
1.6.1.2.1 Seramik zırhlar
Seramik zırhlar gelen mühimmatı kırılma etkisi ile soğururlar.
•
Yüksek sertlik değerine sahiptirler,
•
Esneklik kat sayıları ve basma mukavemetleri çok iyidir,
•
Yoğunlukları düşüktür,
•
30 yılı aşkındır zırh malzemesi olarak kullanılmaktadırlar.
•
Şekil 1.3 Seramik zırhların ana çalışma prensibi (Anonim,2016)
1.6.1.2.1.1 Tasarım kriterleri
•
Sertliği en az bir mermi kadar olmalıdır.
•
Kalınlığı en az mermi çapının yarısı kadar olmalıdır.
6
•
Seramik mermiyi kırmalı, aşındırmalı ve arka plaka kopan parçaları yakalayabilecek
nitelikte olmalıdır.
•
Optimum performans için en az %80 saflıkta seramik kullanılması tavsiye edilmektedir.
Şekil 1.4 Seramik zırhların kullanıldığı bir zırhlı araç (Galvez ve Paradela ,2009)
1.6.1.2.1.2 Seramik zırhların genel özellikleri
•
Çoğu düşük yoğunlukludur(2-4.5 g/cm3).Bunlara Al203, B4C, SiC, AlN, TiB2, Si3N4
örnek olarak verilebilir.4.5 g/cm3’ten yüksek yoğunluğa sahip seramiklere ise Zr02
örnek olarak gösterilebilir.
•
Bor karbür ağırlık ve performans açısından en iyi olanıdır. Titanyum borür fiyatı ve
yüksek yoğunluğundan dolayı az kullanılır.
•
Bu zırhların çok iyi özelliklerinin yanında bazı zayıflıkları da mevcuttur. Bunlar düşük
çekme dayanımları, düşük kırılma toklukları ve çoklu darbe özelliklerinin olmayışıdır.
•
Seramiklerin sert yüzeyleri, mermi ucunu kırıp, kültleştirerek mermi etkinliğini
azaltmakta ve yüksek balistik koruma sağlamaktadırlar. Kırılan seramik ve mermi
parçacıkları arka tarafa saçılmaktadır.
•
Arkalayıcı levhalar, Çarpışma sırasında yapısal olarak seramik katmana destek olurlar.
Kopan mermi ve seramik parçalarını yakalarlar. Merminin kalan kinetik enerjisini
soğururlar.
7
Şekil 1.5 Savunma sanayinde yararlanılan seramikler (Kiliç,2008)
En sık kullanılan seramik balistik zırh malzemeleri:
Al203
•
Sinterlenmiş alümina en sık kullanılan çeşididir,
•
Kolay üretilirler ve ucuzdurlar,
•
Balistik özellikleri iyidir.
SiC
“A-phase” balistik uygulamalar için en uygun olanıdır. Genellikle sıcak presleme ile
üretilirler.
•
Yüksek sertlik değerlerine sahiptirler,
•
Yüksek esneklik katsayısına sahiptirler,
•
Basma mukavemetleri yüksektir.
B4 C
•
Düşük yoğunluğu ve yüksek sertliği nedeniyle zırh malzemesi olarak tercih edilirler,
•
En çok kullanılan zırh seramiğidir. [4]
8
Şekil 1.6 Seramik zırhlarda en sık kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerinin
kıyaslanması (Anonim,2012)
1.6.1.2.2 Kompozit Malzemeler
Kompozit malzemeler iki ya da daha fazla malzemenin bir araya gelip, kendini
oluşturan malzemelerin ‘iyi yönlerini’ alan malzemelerdir.
Kompozit malzemelerin avantajları:
•
Ağırlık
•
Yüksek mukavemet
•
Yüksek tokluk
•
Korozyon dayanımı
•
Aşınma dayanımı
•
Yorulma dayanımı
•
Termal yalıtkanlık
•
Akustik yalıtım
1.6.1.2.2.1 Geleneksel Zırhlarla Kompozit Zırhların Karşılaştırılması
9
Geleneksel Zırhlar(Seramik Zırh, Çelik Zırh
Vb.)
• Ağırdırlar, zırhlanan araçların hareket
kabiliyetlerini sınırlarlar.
• Geliştirilen
tanksavar
mermileri
karşısında zayıf kalmaktadır.
• Yeni nesil zırhlara göre performansları
düşüktür.
• Buna karşın üretimleri yeni nesil zırhlara
göre kolay ve maliyeti ucuzdur
•
•
•
•
Kompozit Zırhlar
Hafiftirler, zırhlanan araçlara hareket
kabiliyeti yönünden avantaj sağlarlar.
Elastisiteleri ve sertlikleri yüksektir. Bu
sayede gelen mermilerin uç kısımlarını
aşındırarak etkisini azaltırlar.
Bu
üstün
özellikleri
bakımından
performansları ve sağladıkları avantajları
geleneksel zırhlara göre yüksektir.
Üretimleri oldukça karmaşık ve maliyetlidir.
1.6.1.2.2.2 Kompozit Balistik Zırh Türleri
1.6.1.2.2.2.1 Aramid (Kevlar) Fiber Takviyeli Zırh Malzemeleri:
•
Düşük yoğunluğa (1.44 g/cm3) sahiptirler,
•
Yüksek darbe ve aşınma direncine sahiptirler,
•
Kimyasal dayanıklılıklarından dolayı tercih edilirler,
•
Cam elyafa göre %35 daha hafiftirler.
1.6.1.2.2.2.2 Cam Fiber Takviyeli Zırh Malzemeleri:
•
Cam Elyaf Eritilmiş haldeki camın küçük deliklerden akıtılıp katılaştırılması sonucu
üretilir. Isıl iletim katsayıları düşük olduğundan yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar.
•
Ayrıca yüksek mukavemet değerleri nedeniyle diğer malzemelerle birleştirilerek
kompozit malzeme üretiminde kullanılır. Bunun yanında mayın kasası yapımında bolca
kullanılmaktadır. Bunda en önemli neden cam elyafından üretilen mayının metal tarama
aygıtlarına yakalanmamasıdır. [5]
10
Şekil 1.7 DuPont firmasının ürettiği ‘Kevlar Armor’ örneği bir askeri araç (Anonim,2017)
1.6.1.2.3 Metalik Zırhlar
Bu zırh grubu kolay bulunabilmeleri, kolay üretilebilmeleri, ucuz olmaları, uygun
mekanik özellikler nedeniyle asırlardır zırh malzemesi olarak kullanılmaktadırlar.
Bu grupta en çok kullanılan metalik balistik zırhlar:
•
Çelik alaşımları
•
Alüminyum alaşımları
•
Titanyum alaşımlarıdır.
Şekil 1.8 Askeri araçlarda metalik zırhların kullanımı (Anonim,2015)
1.6.1.2.3.1 Balistik Çelik Zırhlar
•
Düşük üretim ve malzeme fiyatlarına sahiptirler,
•
Büyük miktarda ticari üretim kapasitesine sahiptirler,
•
Ortam şartlarına karşı dayanıklıdırlar,
•
Birçok tehdide karşı iyi derecede balistik koruma sağlarlar,
•
Mükemmel çoklu-darbe kapasitesi tercih edilme sebeplerinin başında gelmektedir,
11
•
Mukavemet ve dayanımın en optimum birleşimini ısıl işleme tabii martensit yapılı ortadüşük karbonlu, düşük çelik alaşımı vermektedir,
•
Haddelenmiş Çelik (Rolled Steel) zırhlarda en yaygın olarak kullanılan türüdür,
•
Haddelenmiş Homojen Zırh (RHA, MIL-DTL-12560)
•
Dökme Homojen Zırh (CHA, MIL-DTL-11356) [6]
Şekil 1.9 Balistik çelik zırh malzemelerinde kullanılan malzemelerin mekanik
özelliklerinin karşılaştırılması (Anonim,2012)
1.6.1.2.3.2 Balistik Alüminyum Zırh
Yüksek özgül mukavemetleri, düşük yoğunluk değerleri nedeniyle tercih edilirler.
•
Yüksek enerji emme kapasiteleri ile seramik plakaların arkasında arkalayıcı-destek plaka
olarak kullanılmaktadırlar.
•
Alüminyumun düşük yoğunluğu ağırlığın önemli olduğu durumlarda çeliğe oranla tercih
edilmesini sağlar.
•
Isıl işlemle, yaşlandırma işlemiyle ve gerinim sertleşmesi gibi işlemler kullanılarak elde
edilirler.
•
Bradley M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı
En sık kullanılan Balistik Alüminyum Zırhlar:
•
5083-H131 (MIL-DTL-46027)
•
7039-T64 (MIL-DTL-46063)
12
•
2519-T87 (MIL-DTL-46192)
Şekil 1.10 Bradley M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı (Anonim,2013)
5083-H131 (MIL-DTL-46027)
Bir alüminyum-magnezyum alaşımıdır.
•
Çatlak oluşumuna ve korozyona karşı dayanıklıdırlar.
•
Parçacık etkili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlar.
•
M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı,M109 Paladin Self Propelled Howitzer en sık kullanıldığı
yerlerdir.
Şekil 1.11 M109 Paladin Self Propelled Howitzer (Anonim,2015)
13
7039-T64 (MIL-DTL-46063)
Bir alüminyum çinko alaşımıdır.
•
Bilyalı ve zırh delici mühimmata karşı 5083’ten daha dayanıklıdır.
•
Parçacıklı tehditlere karşı etkisi daha azdır.
•
Bu alaşımlarda enine ve boyuna gerilim-korozyon çatlaklarının oluştuğu
gözlemlenmiştir. Bu sebepten dolayı gelecek nesil araçlarda kullanımları azalmaktadır.
•
Bradley Savaş Araçlarının bir kısmında kullanılmaktadırlar.
Şekil 1.12 Bradley Savaş Aracı (Anonim,2016)
2519-T87 (MIL-DTL-46192)
Bir Alüminyum bakır alaşımıdır.
•
Bilyalı ve zırh delici mühimmata karşı 7039 kadar iyi bir koruma sağlar.
•
Parçacıklı tehditlere karşı 5083’ten daya iyi bir koruma sağlar.
•
Gerilim-korozyon çatlaklarına karşı dayanımı iyidir.
•
Bu alaşımlarda kaynak yerleri yakınlarında balistik performans çok düşer. Bu sebepten
dolayı farklı bağlantı elemanları kullanılmaktadır.
•
Marine Corps Expeditionary Fighting Vehicle (Eski adıyla Advanced Amphibious
Assault Vehicle, or AAAV) de kullanılmaktadır. [7]
14
Şekil 1.13 Marine Corps Expeditionary Fighting Vehicle ( Anonim,2016)
1.6.1.2.3.3 Balistik Titanyum Zırh
Aynı balistik performansı sağladıkları çeliklere göre daha hafiftirler
•
Yüksek sıcaklıklardaki performansları çok iyidir.
•
Düşük yoğunlukları nedeniyle tercih edilirler.
•
İşlenmelerinin ve kaynak işlemlerinin zor olması kullanımlarını kısıtlamıştır.
•
En sık kullanılanı Ti-6Al- 4V, MIL-DTL-46077’dir.
Ti-6Al- 4V, MIL-DTL-46077
•
RHA ile benzer sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir.
•
RHA’dan %25 daha hafiftir.
•
Çoklu darbe dayanımları çok iyidir.
•
Tokluk ve çarpma dirençleri yüksektir.
•
M1A2 Abrams tankı ve M1128 mobil silah sistemleri bu zırhların kullanıldığı
yerlerdendir. [8]
15
Şekil 1.14 M1128 mobil silah sistemi (Anonim,2017)
1.6.2 Aktif Zırh Sistemleri
Zırhlı savaş araçlarına saldırılardan gelen tehditleri fiziksel temastan önce algılanıp
durdurulduğu sistemlerdir. Aktif savunma sistemleri kullandıkları savunma mekanizmasına
göre iki grupta sınıflandırılabilir.
1.6.2.1 Soft-kill (saptırma, karıştırma amaçlı)
Sis veya parçacıklarla zırhlı aracın etrafında yanıltıcı/gizleyici perdeler oluşturularak
veya ısı (kızılötesi) ve lazer güdümlü füzelere karşı yanıltıcı/şaşırtıcı sinyaller kullanılarak
(lazer/kızılötesi karıştırıcı) zırhlı araca yönlendirilmiş tehdidin hedefinden saptırılmasıyla
bertaraf edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sistem, kara muharebe aracına yönelmiş
tehdidin belirlenmesi sağlayan lazer ve elektro-optik kızılötesi algılayıcılar, sis veya
parçacık bombası atışlayıcıları ve atış kontrol ünitesinden oluşmaktadır.(T-14 Armata Tank)
16
Şekil 1.15 T-14 Armata Tankının aktif zırh sistemleri (Shemetov,2018)
1.6.2.2 Hard-kill
Koruma ihtiyacına bağlı olarak tipi ve sayısı belirlenebilecek kızılötesi ve radar
algılayıcılar, algılayıcılardan gelen verilerin değerlendirildiği bir mikro işlemci ve parça
tesirli veya zırh delici veya kısa menzilli roket mühimmatın atıldığı atışlayıcılardan
oluşmaktadır. Atışlayıcılar genellikle aracın her iki yanında ve gerekirse üstten gelecek
tehditlere karşı kule kısmında yer almaktadır ve 360'ar derecelik kapsama alanına sahiptirler.
Algılayıcılardan gelen mühimmatın tipi, şekil ve vektörel özellikleri ile ilgili verileri mikro
saniye mertebelerindeki sürede işlenmekte ve atışlayıcılar hedef yönlendirilerek aktive
edilmektedir. Beklenen sonuç, mühimmatın zırhlı araca belli bir mesafede (1–20 m) tahrip
edilmesi ya da yönünün saptırılmasıdır.(Akkor-Pulat sistemi) [9]
Şekil 1.16 Milli Altay Tankının aktif koruma sistemi olan ‘Pulat’ (Anonim,2019)
1.6.3 Zırh Teknolojilerindeki Gelişmeler Ve Geleceği
Zırh teknolojisindeki gelişmeler, silah teknolojisindeki gelişmelere paralellik
gösterip özellikle son yıllarda başta malzeme teknolojisindeki ilerlemeler ve simülasyon
programlarındaki gelişmeler olmak üzere önemli bir ivme kazanmıştır.
Zırh Çeşitlerinde Yeni Konseptler olarak
•
Biomimetics
•
Nano-malzemelerin üzerinde durulmaktadır.
Nano Malzemeler
17
Buradaki amaç Nano boyutlu partiküllerin ilavesi ile mevcut malzemelerin fiziksel
ve mekanik özellikleri tümüyle arttırılabilmektedir.
Biomimetic
Vücudumuzdaki “Kemik, diş ve kabuklar çok sert, dayanıklı ve tokturlar. Nanometre
düzeyinde eşsiz yapıya sahiptirler. Bu gibi yapıları taklit ederek zırh malzemeleri konusunda
yeni daha performanslı malzeme tasarımları yapılmaya çalışılmaktadır. [10]
Şekil 1.17 Biomimetic teknolojisiyle üretilmiş bir balistik koruma ürünü (Hu,2012)
2. Add-On(Ek-İlave) Zırh Sistemleri
Add-on (İlave-eklenti) zırhlar Mevcut ve yeni araçların koruma seviyesini artırmak
için kullanılırlar. Eklenti zırh sistemleri, mevcut ana zırha farklı tipte materyalleri dâhil
ederek (Genelde kompozitler) belirli bir tehdit gereksinimini karşılayacak şekilde
özelleştirilirler.
18
Şekil 2. Add-On zırhların kullanıldığı bir M1A2 Abrams Tankı (Anonim,2015)
3.Reaktif Zırh Sistemleri
Reaktif zırhlar yapısal olarak incelendiğinde iki metal plaka arasına sandviç yapılı
patlayıcı malzemenin yerleştirilmesinden oluşur.
ATGM (Anti-tank guided missile) mühimmatı tankın reaktif zırh plakaları bulunan
bölümüne isabet ettiğinde ana zırhtan önce ERA (Explosive reactive armor) yani reaktif zırh
plakalarına çarpar ve plakalar arasında bulunan patlayıcı infilak eder. Patlayıcının infilak
etmesi ile plakalar mühimmat yönüne hareket eder ve tehdit imha edilir. Böylece anti-tank
mühimmatı ana zırha zarar veremeden bertaraf edilmiş olur. Amaç, mühimmat etkisini
minimize etmektir.
Bu sistemler ”hibrid zırh sistemi” olarak da adlandırılırlar. [11]
19
Şekil 3. Reaktif zırh sistemlerinin çalışma prensibi (Anonim,2017)
20
4. Kaynakça
[1]
Laıble,R., 1980,Ballistic Materials And Penetration Mechanics, s.1-35
[2]
Shevach,H vd., 2011, Combined Reactive And Passive Armor, s.1-8.
[3]
Gopinath,G., Zheng,J., Batra,R., 2012, Effect Of Matrix On Ballistic Performance
Of Soft Body Armor, s.2690-2696.
[4]
Gooch,W., An Overview Of Ceramic Armor Applications, 2004, 6th Technical
Conference, 15 s. (Yayımlanmış)
[5]
Akella,K., Naik,N., 2016, Composite armour - A review, s.297-312.
[6]
Hu,C., Lee,P., Chen,J.,2001, Ballistic Performance And Microstructure Of
Modified Rolled Homogeneous Armor Steel, s.99-107.
[7]
Gooch,W., Burkins,M., 2007, Ballistic Testing Of Commercial Aluminum Alloys
And Alternative Processing Techniques To İncrease The Availability Of Aluminum
Armor,s.1-37.
[8]
Montogomery,J., Wells,M., 2001, Titanium Armor Applications In Combat
Vehicles, s.29-32.
[9]
Anonim,2019, Aktif koruma
sistemi,http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
L3dpa2kvQWt0aWZfa29ydW1hX3Npc3RlbWk, erişim tarihi: 14.04.2019
[10]
Cohen,Y, 2006, Biomimetics—Using Nature To Inspire Human Innovation, s.1-6.
[11]
Anonim, 2019, Vehicle armour, https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_armour,
erişim tarihi:18.03.2019.
21
Download