Uploaded by burak_8855

2315589

advertisement
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI


Günümüzde havayolu taşımacılığı gelişen
teknoloji ve insanların bilinçlenmesi ile
birlikte artık daha çok tercih edilen bir
ulaşım türü olmuştur.
Önceki yıllarda sadece gelir seviyesi
yüksek kişilerin kullanabildiği havayolu
artık artan rekabetle birlikte herkesin
kullanabildiği bir ulaşım türü olmuştur.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERİMLERİ

UÇAK
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç
yardımı ile yükselip ilerleyebilen motorlu
hava taşıtıdır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

PİLOT
Profesyonel veya hususi olarak bir hava
taşıtını kullanan kişidir. Sivil veya askeri
havacılık sektöründe çalışabilecekleri gibi
hobi olarak da uçuş gerçekleştirirler.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

PİLOT

3 tip pilot lisansı vardır. Bunlar:
• CPL (Ticari Pilot Lisansı)
• PPL (Hususi Pilot Lisansı)
• ATPL (Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı)

Bunların dışında alınması önemli olan bir sertifika
vardır. Bu sertifika IR (aletli uçuş yetkisi)
sertifikasıdır. Havayolu nakliye pilotu olmak için
alınması zorunludur.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


PİLOT
Havayolu pilotu olmak için CPL+IR+ATPL
lisansına sahip olmak gerekir. Lisansları
alabilmek için eğitimler vardır. Bunun için:
• CPL lisansına sahip olabilmek için 450 saat
• PPL lisansına sahip olabilmek için 650 saat
• IR yetkisine sahip olabilmek için 450 saat eğitim
gerekir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

PİLOT
Türkiye’de pilot yetiştirmek için birçok okul vardır.
Bunlardan devlete ait olanlardan en önemlileri Anadolu
Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu’dur.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

OKULLAR
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

Kabin Memuru
Uçaklarda yolcularla ilgilenen ve yolcuların uçakta rahat
bir yolculuk geçirmelerini sağlayan uçak personelidir.
Mesleğin eğitimi, THY eğitim müdürlüklerinde ve sivil
havacılıkla ilgili ön lisans eğitimi veren kurumlarda
gerçekleştirilir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

Uçak Bakım Teknisyenliği
Uçak ve diğer hava araçlarının her türlü bakım ve
onarımı, montaj ve servis işlerinde görevli kişidir.
Mesleğin eğitimi sivil havacılık yüksek okulları ve teknik
liselerde verilmektedir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

HAVAALANI-HAVALİMANI:
Hava araçlarının kalkış ve inişi için özel olarak hazırlanmış,
bakım ve diğer ihtiyaçlarının da karşılandığı, yolcu ve yük
taşımacılığı için gerekli olan tesisleri de barındıran yerlerdir.
Türkiye’de bir havaalanının Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) tarafından havalimanı olarak tescil edilebilmesi için
birden fazla pist ve uçak yanaşma yeri bulunması, gece
uçuşlarına açık, gerekli teknik donanım ve malzemeye sahip
ve hava trafiği yoğun olması gerekmektedir.
Bununla birlikte, Ulaştırma Bakanlığı, havaalanı, havalimanı
ayrımını kaldırmış ve hepsini havalimanı olarak adlandırmaya
başlamıştır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ
HAVAYOLU-HAVALİMANI
Türkiye’deki Havalimanlarımız:

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

HAVA SAHASI:
Herhangi bir kara parçası veya su kütlesi üzerindeki
boyutları kanun ve antlaşmalarla belirlenmiş alandır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
Belli bir ücret karşılığında insanların hava taşıtları ile bir
yerden bir yere taşınmasıdır. Bu taşımacılık türü
ülkemizde son yıllarda oldukça gelişmiştir. Bunda
havayolu şirketleri arasındaki rekabet, cazip hale gelen
fiyatlar, diğer taşımacılık türlerine göre zaman kaybının
daha az olması etkilidir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
Türkiye’de uçuş amaçlarına göre uçak trafiği
2011 yılında şu şekilde oluşmuştur.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

ŞİRKETLER BAZINDA YOLCU TRAFİĞİ
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI
Belli bir ücret karşılığında yük/malların hava taşıtları ile
bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.
Uzak mesafelerde havayolu 1. plandadır. Ancak yakın
mesafelerde karayolu ve hızlı trende tercih edilmektedir.
Ayrıca havayolu kargo taşımacılığında maliyetin
yüksekliği bir dezavantajdır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOLİSİ

Havayolu Kargo Taşımacılığında Kargo
Türleri
• Genel Kargolar
• Özel Kargolar
• Tehlikeli Maddeler
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


GENEL KARGOLAR
Özel bir depolama veya hizmet gerektirmeyen,
kuru ve temiz kargoya genel kargo denir. Örn:
tekstil taşımacılığı.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


ÖZEL KARGOLAR
Taşıma ve depolama sürecinde özel işlem
gerektiren kargolardır. Özel kargolar:
•
•
•
•
•
•
•
Canlı Hayvanlar
Bozulabilir Gıda Maddeleri
Islak Kargolar
Ağır Kargolar
Kıymetli Kargolar
Diplomatik Kargolar
Diğer Özel Kargolar
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


CANLI HAYVANLAR
Taşınacak hayvan kafesinin “IATA Canlı Hayvan
Düzenlemeleri” ne uygun olarak hazırlanır.
Kafesin üzerine sırasıyla canlı hayvan etiketi,
konumlandırma etiketi, sıcaklık uyarı etiketi,
varsa besleme talimatı yapıştırılır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ



BOZULABİLİR BİTKİ VE GIDA MADDELERİ
Bu türdeki kargolar yükseklik, ısı ve basınç gibi
değişiklikler veya gecikme sonucunda bozulabilecek
ve çürüyebilecek kargolardır. Çok Önemli Kargo
olarak işlem görürler.
Çiçek, meyve ve sebzeler, yumurta, yenilebilen
maddeler, taze balık-donmuş balık, etler bu tür
kargo grubuna girer.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

ISLAK KARGOLAR

IATA tehlikeli madde grubuna girmeyen ancak
sıvı üretebilen kargolardır.

Su geçirmez kaplara konulmuş sıvılar, buz
küpleri, paketlenmiş balıklar, kabuklu su ürünleri,
ham deri ve canlı hayvanlar, taze et,
dondurulmuş tüm besinler, ıslatılmış taze çiçek
ve sebzeler, yumuşak meyveler ile gerisinde
ıslaklık ve nem bırakan bütün maddeler ıslak
kargo grubuna girerler.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ



AĞIR KARGOLAR
Parça başı ağırlığı 150 kilogramı aşan kargolar
“Ağır Kargo” olarak nitelendirilir.
Açıkta gönderilen makine aksamı, otomobil,
uçak motoru, borular, kablo makaraları bu gruba
giren kargolardır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


KIYMETLİ KARGOLAR
Bir kilogramının değeri 1.000 USD ve üzerinde
olan kargolar ile ismen tanımları yapılmış altın,
elmas, platin, yasal para ve hisse senetleri gibi
kıymetler ile talimat mektubu ekindeki diplomatik
postalar ‘kıymetli kargo’ olarak değerlendirilir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


DİPLOMATİK KARGOLAR
Hükümetler veya hükümetlerin yabancı ülkedeki
temsilcileri arasında taşınan kargolar “diplomatik
kargo” olarak adlandırılır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


DİĞER ÖZEL KARGOLAR
Kaybolma riski yüksek kargolar, cenaze
taşınması, kırılabilir kargolar, basım malzemesi
ve canlı organlar bu gruba dahildir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


TEHLİKELİ MADDELER
Tehlikeli maddeler; zehirli, patlayıcı veya alev
alabilen maddeler; bu maddeleri ihtiva eden bazı
cihazların içinde de bulunabilen zehirli, çözücü
veya yoğunlaştırıcı madde içeren makine
kısımları; cıva doldurulmuş bölümleri bulunan
ölçüm cihazları gibi maddelerdir.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ


TEHLİKELİ MADDELER
Tehlikeli maddeler, özelliklerinden dolayı
uçak, yolcu ve diğer gönderilerin
güvenliğini tehdit eden kargolardır ve çok
sıkı
denetim
altındadır.
Tehlikeli
maddelerin havayolu ile nakliyesine
sadece özel durumlar ve belirli şartlar
altında izin verilir. Havayoluyla taşınmaya
uygun olmayanlar tasıma sürecinden
tamamen çıkarılırlar.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

TEHLİKELİ MADDELER
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ




HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI
Havayolu taşımacılığının tamamında geçerli olan bazı kurallar
kargo taşımacılığı içinde düzenlenmiştir. Bunlar ICAO ve IATA
kurallarıdır.
ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ (ICAO):
1947 yılında BM’ye bağlı olarak kurulmuş bir örgüttür. Ana
işlevi uçuş emniyeti ve güvenliğine ilişkin uluslararası kurallar
ve politikalar geliştirerek uluslar arası sivil havacılığın
gelişimini sağlamaktır.
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ




HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI
ULUSLAR ARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ
(IATA)
Sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği
uluslararası bir ticaret kuruluşudur. Güvenli ve
ekonomik hava ulaşımını sağlamak amacıyla 1945
yılında Havana, Küba’da kurulmuştur.
Kuruluşunda sadece 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şu
anda ise 140 ülkeden 270’in üzerinde üyeye
sahiptir.
HAVAYOLU KARGO
TAŞIMACILIĞI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI
HAVAYOLU KARGO KAPASİTESİ (TON)
873.539 962.539
1.093.096 1.121.108 1.049.933
1.250.647
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI

Havalimanları bazında kargo trafiği
Download