Uploaded by User827

index-121

advertisement
KBB
NOTLARI
OTOLOJİ
RİNOLOJİ
ORAL KAVİTE-FARİNKS
BOYUN
LARİNGOLOJİ
SALİH
BAKIR
Copyright © 2014
ISBN
: 978-605-5121-16-7
Eser
: Kulak Burun Boğaz (KBB) Notları
Editör
: Salih Bakır
Editör İletişim Bilgileri : Özel Medinas Hastanesi, Manolya Sokak, Nizip, Gaziantep, Türkiye.
E-posta: [email protected]
Dizgi Düzenleme
: Ülker Bora
Basım Tarihi
: Nisan 2015
Basım/Yayın/
Dağıtım/Satış
: Derman Tıbbi Yayıncılık, Kartaltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye İş Hanı, No: 9/9,
Bala, Ankara, Türkiye. T.: +905303042583, E-posta: info@ jcam.com.tr
Bu kitabın her türlü yayın hakkı Derman Tıbbi Yayıncılığa aittir. Yazılı olarak izin alınmadan kaynak gösterilmeden kısmen veya
tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir veya diğer yollarla çoğaltılamaz. Kitaptaki tüm resim, fotoğraf ve tablolar Doç. Dr.
Salih BAKIR’ın arşivinden alınmıştır.
UYARI
Tıbbi bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Yeni araştırmaların ışığında tanı, tedavi ve ilaçlarda değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. Kitapta her ne kadar en güncel bilgiler gözetilmeye çalışılmışsa da, gerek yazar gerek yayımcı kitap içeriğinin her anlamda doğru ve tam olduğunu garanti etmemektedir. Okuyucuya buradan elde ettikleri bilgileri diğer kaynaklardan da doğrulamaları önerilmektedir. Hata ve eksiklerden doğan zararlardan meydana gelebilecek herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
Teşekkür
Zamanlarından çok çaldığım
ancak desteklerini hiç esirgemeyen aileme…
Önsöz
Değerli meslektaşlarım,
“KBB notları”, doçentlik sınavına hazırlık süreci boyunca birikmiş olan notlarımın
derlenmiş halidir. Bu derlenme sürecinde en önemli tetikleyici faktör, notlarımı paylaştığım
meslektaşlarım tarafından yoğun ilgi görmesi ve bunun daha çok kişiye ulaşması
gerektiği konusunda artan ısrarlar olmuştur. KBB alanında kapsamlı ve başarılı kaynak
eserler olmakla birlikte, sınavlara yönelik zamandan kazandıran bu şekilde özetlenmiş
kitapların eksikliği malumdur. “KBB notları”nın bu açığı gidereceğini umuyorum. Ayrıca
sınavlar dışında da her zaman başucunda bulundurabilecek faydalı bir kaynak olmasını
temenni ederim.
“KBB notları”nın siz değerli meslektaşlarıma ulaşmasında yardımlarını esirgemeyen
başta Sn. Orhan YÜCEL olmak üzere JCAM ekibine, kitabın dizgi ve düzenlenmesindeki
katkıları için Sn. Ülker BORA ve Derman Tıbbi Yayıncılığa teşekkür ederim.
Salih BAKIR
Mayıs 2015
1-182
2
OTOLOJİ
Kulak Anatomisi ve Fizyolojisi
14
İşitmenin Değerlendirilmesi ve Odyoloji
25
İşitme Kaybı Yapan Nedenler
38
Dış Kulak Hastalıkları
51
Orta Kulak Enfeksiyonları (Otitis Media)
85
Otoskleroz
97
Ani İşitme Kaybı
108
Vertigo
134
Tinnitus
145
Fasial Sinir Hastalıkları
165
Temporal Kemik Travmaları
175
Otolojik Tümörler
183-251
RİNOLOJİ
184
Burun Anatomi ve Fizyolojisi
192
Epistaksis
197
Burun Tıkanıklığı
209
Rinosinüzitler
227
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
238
Nazal Kitleler
246
Maksillofasial Travmalar
İçindekiler
ORAL KAVİTE-FARİNKS
252-293
ORAL KAVİTE VE FARİNKS ANATOMİSİ
253
TONSİL VE ADENOİD HASTALIKLARI
261
OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU
304
ORAL KAVİTE VE FARİNKS TÜMÖRLERİ
280
BOYUN
294-371
BOYUN ANATOMİSİ
295
BOYUNDA KİTLEYE YAKLAŞIM
305
BOYUN KİTLELERİ
312
BOYUN DİSEKSİYONU
325
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI
338
TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI
350
TİROİD BEZİ HASTALIKLARI
359
LARİNGOLOJİ
372-453
LARİNKS ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
373
HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU
381
DİSFONİ
398
VOKAL KORD PARALİZİLERİ
410
LARİNKS BENİGN LEZYONLARI
417
LARİNGEAL MİKROCERRAHİLER
424
LARİNKS KANSERLERİ
430
LARENJEKTOMİ
444
Download