Uploaded by oguzhanaozdemir

mat

advertisement
4. SINIF ETKİNLİK PLANI
Etkinliğin Adı:
Mimarlarımızla bahçe tasarımı
Sınıf:
4.sınıf
Tarih:
16.03.2019
Kazanımlar:
M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. M.4.2.1.3.
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen
modellere uygun basit yapılar oluşturur.
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
60 dakika
Ortam:
Sınıf
Araç-Gereç:
Farklı geometrik cisimler-metre-kağıt
Süreç:

Öğretmen sınıfa birçok küp vb. geometrik cisim getirir. Bunları öğrencilere adil
olmak şartıyla dağıtır. Ardından evlerinin bahçesini tasarlamak isteseydik nasıl bir
biçimde tasarlayacaklarına dair yorumsal bir şekilde konuşulur. Bu bahçenin üçgen,
kare, paralelkenar, daire ya da başka bir geometrik şekil olarak nasıl bir biçimde
tasarlayacağını düşünmelerine zaman verilir. Ardından küpler ve masadaki diğer
geometrik şekiller kullanılarak sıralarının üzerine küçük bir bahçe tasarımı yapılır.
Daha sonra bu bahçenin çevresinin ne kadar olduğu her öğrenci tarafından önce
bireysel sonra gruplarla birlikte öğretmen dahilinde tartışılır.
 Değerlendirme:

Öğrencinin geometrik cisimlerin isimlerini doğru biliyor mu?

Bahçe tasarımı sürecinde hangi geometrik cisimleri kullanmayı tercih etti, neden?

Bahçenin çevresini ölçerken hangi yöntemi kullandı, neden?
Oğuzhan ÖZDEMİR-171802133
Download