YÖNET*M*N ARACI: ÖRGÜT

advertisement
YÖNETİMİN ARACI: ÖRGÜT
Başaran, İ.E. (2000). Yönetim. Umut
Yayım Dağıtım.Ankara.
Örgüt mü önce? Yönetim mi?
• Tek gerçek, insanların ortak amaçların
gerçekleştirilmesi için bir araya gelerek
güçbirliği yapmasıdır.
• İnsanlar tek tek amaçlarını gerçekleştirmeleri
zordur. İşbirliğine ve lidere ihtiyaçları var.
Örgütler Nasıl Ortaya Çıkar?
• Sorunların tek başına çözülememesi, işlerin
süreklilik gerektirmesi, dayanışma ihtiyacı
örgütü gerekli kılmıştır.
• Bu zorunluluklar insanların bir toplum olarak
örgütlenmesini, sonrada toplumda farklı
işlevleri olan örgütlerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
• Bu yüzden örgütlenme doğal, doğal olduğu
kadar da evrenseldir.
Örgüt mü? Yönetim mi?
• Örgütlenme ve yönetim iç içe geçen; insanların
eylemleri ile geçekleşen olgulardır.
• Örgütlenme de yönetim de insanların bulgularıdır.
Örgütlenmeden yönetim, yönetmeden örgüt
olamaz.
• Örgüt, insanların ortak amaç için el ele
verdiklerinde aralarında oluşan etkileşim ve
ilişkilerin ortaya çıkardığı bir dokudur.
• Yönetim ise bu dokuyu bozmadan amaca etkili
olarak yönlendirmedir. Böylece örgüt yönetimin
bir aracıdır.
Örgütün Yapısal Öğeleri
• Örgüt, toplumsal gereksinimlerin bir kesimini
karşılamak üzere önceden belirlenmiş amaçları
gerçekleştirecek işleri yapmak için güçlerini
gönüllü ve düzenli olarak eşgüdümleyen
insanlardan oluşan toplumsal açık bir sitemdir.
• Örgütün ömrü, girişim, yerleşme ve gelişim
olmak üzere üç evreden oluşur.
• Kendini sürekli yenileyen örgütün ömrü,
yüzyıllarca sürebilir.
Örgütün Kişiliği
• Örgütün kişilik özellikleri;
Yasallık
Amaçlılık
Toplumsallık
Biçimsellik
Karmaşıklık,
Açıklık
Özyeterlik
Tutuculuk
Düzgün işlemek ve büyüme isteği
Kendini korumak
Örgütlerin sınıflandırılması
• Örgütler mal, hizmet, güvenlik, meslek ve aracı
örgütler olarak sınıflanabilir.
• Çevreye uyarlanmaları bakımından mekanik
ve organik olarak ikiye ayrılır.
Örgütün Yapısını Oluşturan Öğeler
•
•
•
•
Örgütsel amaçlar
Görevler
İşakımı
Yetke akımı
Download