koma

advertisement
BİLİNCİ KAPALI (KOMA)OLAN
HASTA / YARALIYA
İLK YARDIM
Formula 1´in yaşayan
Efsanesi
Michael Schumacher
Türkiye’nin Ünlü
Tiyatrocusu
Kenan IŞIK
AMAÇ
Bilinç bozukluğu olan hasta / yaralıya yardım
yapabilmek,
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Bilinç kaybının tanımını söyleyebilme,
Bilinç kaybının nedenlerini söyleyebilme,
Bilinci kapalı olan kişiye koma pozisyonu
verebilme.
BİLİNÇ KAYBI
Beynin normal fonksiyonlarının herhangi bir
nedenle aksaması sonucu, uyku halinden
başlayarak, hiçbir uyarıya cevap vermeme haline
kadar giden, bilincin kısmen ya da tamamen
kaybedilmesidir.
KOMA
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerle, dıştan gelen
sesli ve ağrılı uyaranlara karşı tepki olmaması ile
ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.
KOMA NEDENLERİ





Düşme yada kafaya şiddetli darbe alınması,
Zehirlenme,
Aşırı alkol,uyuşturucu kullanımı,
Şeker hastalığı,
Havale,
KOMA BELİRTİLERİ
Yutkunma, öksürük vb. tepkilerin kaybolması,
Sesli ve ağrılı uyaranlara tepki yokluğu,
İdrar ve dışkı kontrolünün kaybolması.
KOMA POZİSYONU
(YARI YÜZÜKOYUN YAN POZİSYON)
Kendimizin ve hasta/yaralının güvenliği sağlanır,
Hasta / yaralının bilinci sesli ve ağrılı uyaranlarla kontrol
edilir,
Eğer bilinç yoksa yanımızdakilere 112 aratılır,
Çene öne çekilerek ağzının içine bakılır, yabancı cisim
veya tıkaç varsa işaret ve baş parmakla cımbız
yöntemiyle çıkarılır, sıkan giysiler gevşetilir,
Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir ve solunum “bakdinle-hisset” yöntemiyle değerlendirilir,
Hasta / yaralı; başında, gövdesinde herhangi bir kanama,
yaralanma ve kırık yönünden ikinci bir değerlendirmeye
tabi tutulur.
Hasta yaralının döndürüleceği
tarafa diz çökülür.
Hasta yaralının karşı taraftaki
kolu boyun bölgesine konulur.
KOMA POZİSYONU
Karşı taraftaki bacağı dik açı
yapacak şekilde kıvrılır
İlk yardımcıya yakın kolu
baş hizasında omuzdan
yukarıya uzatılır.
KOMA POZİSYONU
Karşıdaki omuz ve kalçadan
tutularak bir hamlede ve
yavaşca çevrilir,
Üstteki bacak kalça ve
dizden bükülerek öne doğru
destek yapılır,
Üstteki kolun da dirseği yere
değecek şekilde öne çekilir.
Alttaki bacak hafif dizden
bükülerek arkaya destek
yapılır,
KOMA POZİSYONU
Hasta / yaralının kafası uzatılan kolun üstüne hafif
geriye eğik olarak konur,
Tıbbi yardım gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur,
3-5 dakika arayla solunum kontrol edilir.
ÖZET
Bilincini kaybetmiş koma halindeki hasta/ yaralıya
bilinç ve solunum kontrolü yapılır, yarı yüzü koyunyan pozisyon ( koma pozisyonu ) verilir,
Hasta/ yaralının solunumu 3-5 dk. arayla kontrol
edilir, tıbbi yardım gelene kadar yalnız bırakılmaz,
Tıbbi yardım istenir, (
112 )
Download