Uploaded by arzuyucesoy

İLK YARDIM SORULARI

advertisement
İLKYARDIM DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden Hangisi İlkyardımı Tanımlayan İfadedir?
A. İlaçla Yapılan Müdahale
B. Olay Yerinde Sağlık Personeli Gelinceye Kadar Yapılan Müdahale
C. Hastanede Yapılan İlk Müdahale
D. Hepsi Doğru
2. Delici Karın Yaralanmalarında organlar Dışarı Çıkmışsa İlkyardımda Aşağıdakilerden Hangisi
Yapılmaz?
A. Hastanın Abc’ si Değerlendirilir
B. Organlar İçeri İtilir
C. Ağızdan Yiyecek İçecek verilmez
D. Organların Üzeri Nemli Bezle Örtülür
3.
A.
B.
C.
D.
Suda Boğulmalarda Uygulanan İlkyardım Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmaz?
Yaralı Sudan Çıkarılır
Hastanın Yaşamsal Bulguları Değerlendirilir
Hasta Sırt Üstü Yatırılıp Karına Bastırılarak Yuttuğu Sular Çıkarılmaya Çalışılır
Gerekiyorsa Temel Yaşam Desteği Uygulanır.
4.
A.
B.
C.
D.
Hasta/Yaralı Uyarılara Yanıt Vermiyorsa Önce aşağıdakilerden Hangisi Yapılır?
Abc Yönünden Değerlendirilir
Şok Pozisyonu Verilir
Koma Pozisyonu Verilir
En Yakın Hastaneye Götürülür
5.
A.
B.
C.
D.
Aşağıdakilerden Hangisi Hasta/Yaralıda Solunum Yolunda Kısmi tıkanma Belirtisidir?
Hasta Nefes Alamıyorsa
Öksüremiyorsa
Bilinci Kapanmışsa
Hasta Öksürüyorsa
6.
A.
B.
C.
D.
Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?
1-8 yaş arası ilk yardım uygulamaları için çocuk olarak sınıflandırılır.
Bebek ve çocuklarda TYD önce suni solunum ile başlanır.
Bilinç kontrolü için hastanın kulak memesi sıkılır.
Solunum bak –dinle – hisset yöntemi ile değerlendirilir.
7.Hangisi İlk Yardımın Temel Uygulamalarıdır?
A. Koruma, kayıt tutma, kurtarma
B. Koruma, bildirme, kurtarma
C. Koruma, bildirme, tedavi etme
D. Bildirme, kayıt tutma, kurtarma
8. Aşağıdaki Hayvan Isırmaları Ve Sokmalarında Uygulanan Genel İlk Yardım Müdahalelerinden
Hangisi Yanlıştır?
A. Yaranın üstü temiz bezle kapatılır.
B. Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika sabun ve su ile yıkanır.
C. Yarayı temizlemek için üzerine kolonya dökülür.
D. Yaraya soğuk uygulama yapılır.
İLKYARDIM DEĞERLENDİRME SORULARI
9. Dış Kalp Masajı Ve Yapay Solunuma Ne Zaman Son Verilir?
A. 10 Dakika yapıldıktan sonra
B. Sağlık ekibi gelince
C. 30 dakika yapıldıktan sonra
D. 5 tur yaptıktan sonra
10. Hangisi İlk Yardımın Öncelikli Amaçlarındandır?
A. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B. İyileşmeyi kolaylaştırmak
C. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
D. Hepsi doğru
11. İlk Yardım İle İlgili Yazılanlardan Doğru Olan Hangisidir?
A. İlk yardım sırasında ilaç kullanılır.
B. İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılır.
C. İlk yardım eldeki mevcut imkan ile yapılır.
D. İlk yardım ambulansta başlar.
12. Hastaya Baş Çene Pozisyonu Vermenin Amacı Nedir?
A. Dil kökünün soluk borusunu kapatmasını önleyerek havayolunu açmak.
B. Kalbi çalıştırmak.
C. Kişiyi beslemek için ağzını açmak.
D. Hiçbiri.
13. Hangisi Uygun Şok Pozisyonudur?
A. Hastanın başı aşağıda olacak şekilde ayakları 30 cm yukarıya kaldırılır.
B. Hasta düz olarak sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm yukarıya kaldırılır.
C. Hasta yüzükoyun yan yatırılır.
D. Hasta yarı oturur pozisyona getirilir.
14. Hasta / Yaralının İlk Değerlendirmesinde İlk Önce Hangisi Kontrol Edilir?
A. Solunum yolu açıklığı.
B. Solunum durumu.
C. Bilinç durumu.
D. Kanama kontrolü
15. Hangi Durum da Yaralı Kaza Yapan Araçtan Çıkarılır?
A. Yaralının ayakları sıkışmışsa
B. Olay yerinde yangın tehlikesi yoksa
C. Bilinci olmayan yaralının solunumu varsa
D. Bilinci olmayan yaralının solunumu yoksa
16. Suda Boğulma Sonucu Bilinci Ve Solunumu Olmayan Hasta İle İlgili Olarak, Yapılması Gereken İlk
Uygulama Hangisi Olmalıdır?
A. Hastaya mümkünse suda 2 kurtarıcı soluk verilir.
B. Hasta yüzüstü yatırılıp sırtına vurularak yuttuğu sular çıkarılır.
C. Hastanın vücudunda yaralanma kanama olup olmadığı araştırılır.
D. Hiçbir şey yapılmadan 112 nin gelmesi beklenir
17. Hayvan Isırıklarında İlkyardımda Aşağıdakilerden Hangisi Uygulanmalıdır?
A. Yara 5 dakika süre ile sabun ve soğuk su ile yıkanır.
B. Tetanos aşısı yapılması konusunda uyarıda bulunulmalıdır.
C. Yaranın üzeri temiz bir bez ile kapatılmalıdır.
D. Hepsi
İLKYARDIM DEĞERLENDİRME SORULARI
18. Şeker Hastalığı Krizindeki Hastaya İlkyardımcı Ne Yapmalıdır?
A. Hastanın ABC Sİ DEĞERLENDİRİLİR.
B. Bilinci yerinde ise ağızdan şekerli su verilmelidir.
C. Bilinci kapalıysa koma pozisyonu verilir
D. Hepsi
19. Kulağa Kaçan Bir Cisimde İlkyardımcı Aşağıdakilerden Hangisini Yapmamalıdır?
A. Su değdirmemelidir.
B. Müdahale edilmez sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
C. Sivri ve delici cisimle müdahale ederek cismi çıkarmalıdır.
D. Sivri ve delici cisimle müdahale ederek cismi çıkarmamalıdır.
20. Bilinci Kapalı Olan Bir Hasta Aşağıdaki Yöntemlerden Hangisi İle Taşınmaz.?
A. Sürükleme ( Battaniye ile)
B. Altın beşik yöntemi
C. İtfaiyeci yöntemi.
D. Sedye üzerinde taşıma
21. Aşağıdakilerden Hangisi Kırığı Olan Hastaya Uygulanmaz?
A. Kırık uçlar birleştirilir.
B. Atelile tespit yapılır.
C. Kırık olan bölge hareket ettirilmez
D. Ayakta kırık varsa ayakkabılar çıkarılmaya çalışılmaz
22. Donmuş Bir Hastaya Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmaz?
A. Hastanın üzeri örtülür.
B. Ilık içecekler verilir.
C. Donmuş bölge karla ovulur.
D. Su toplamış bölgeler patlatılmaz.
23. Yerde Yatan 45 Yaşında Bir Hasta Gördüğünüzde Yalnız İseniz 112 Ye Ne Zaman Haber Verilir?
A. 5 Döngü temel yaşam desteğinden sonra
B. Bilinç kontrolünden sonra
C. Solunum kontrolünden sonra
D. Dolaşım kontrolünden sonra
24. Aşağıdakilerden Hangisi İlk Yardımcının Öncelikli Hedeflerindendir.?
A. Hasta / Yaralının kötüleşmesini önlemek
B. Yaşamsal fonksiyonlarının sürdürmesini sağlamak
C. İyileştirmeyi kolaylaştırmak
D. Hepsi
25. Hastanın Havayolunu Açmak İçin İlk Yardımcının İlk Çabası Ne Olmalıdır?
A. Hastanın ağız içerisindeki yabancı cisimler temizlemek.
B. Hastaya soluk vermek
C. Hastanın bilincini kontrol etmek.
D. Hastanın başını uygun pozisyona getirmek
26. Aşağıdaki Bebek Temel Yaşam Desteği Uygulama Basamaklarından Hangisi Doğrudur?
A. Her beş dakikada bir nabız kontrolü yapılır.
B. Önce 2 kurtarıcı soluk verilir sonrasında 30 kalp masajı yapılır.
C. 112 temel yaşam desteğine başlamadan aranır.
D. Önce 30 kalp masajı yapılır sonrasında 2 suni solunum yapılır.
İLKYARDIM DEĞERLENDİRME SORULARI
27. Bebeklerde Bilinç Kontrolü Nasıl Yapılır?
A. Omuzlardan sarsarak.
B. Ayak tabanına hafifçe vurarak
C. Sözlü uyarıyla
D. Yanaklarına vurarak
28. Solunum Yoluyla Zehirlenmede Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmaz?
A. Hasta temiz havaya çıkarılır yada cam kapı açılarak ortam havalandırılır.
B. Bilinci açık ise hasta sırtüstü yatırılır ayakları 30 cm yukarıya kaldırılır ( şok pozisyonu )
C. Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir.
D. Yaşamsal belirtileri kontrol edilir.
29. Aşağıdakilerden Hangisi Sara ( Epilepsi) Krizi Geçiren Bir Hastada Doğru Uygulamadır?
A. Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
B. Hastanın çenesi zorla açılarak dişlerinin arasına sert bir cisim yerleştirilir.
C. Kolonya, eter, soğan vb maddeler koklatılır.
D. Hastaya şekerli su içirilir.
30. Kan Şekeri Düşüklüğünde Aşağıdaki Uygulamalardan Hangisi Yapılır?
A. Hastayla konuşulmadan kalp masajı yapılır.
B. Bilinci yerinde ise ve kusmuyorsa ağızdan şeker ve şekerli içecekler verilir.
C. Tuzlu ayran içirilir.
D. Bilinç kontrolü yapmadan koma pozisyonu verilir.
31. Donmaya Maruz Kalmış Bir Hastaya Yapılacak Uygulamada Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisi
Yanlıştır?
A. Su toplamış bölgeler patlatılmaz
B. Donuk bölge buz ile ovulmalıdır.
C. Sakinleştirilir, kesin istirahate alınır ve hareket ettirilmez.
D. Kuru giysiler giydirilir.
32. Aşağıdakilerden Hangisi Kulak Kanamasında Yapılan Yanlış Müdahalelerden Birisidir?
A. Kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezle kapatılır.
B. Kanayan kulağın içi su ile yıkanır.
C. Hasta bilinçsizse kanayan kulak üzerine yatırılır.
D. Kanama hafifse kulak temiz bir bez ile temizlenir.
33. Erişkin Bir İnsanda Dakikada Normal Nabız Sayısı Kaçtır?
A. 50-80 arası
B. 60-100 arası
C. 110-130 arası
D. 60-150 arası
34. Çevre Güvenliği Ve Bilinç Kontrolü Yaptıktan Sonra Temel Yaşam Desteği Uygulamalarından
Hangisi Yanlıştır?
A. Erişkinlerden kurtarıcı tek ise bak-dinle- hisset yaptıktan sonra 112 aranmalıdır.
B. Boğulma ve travmalarda ilkyardımcı yalnız ise 1 tur uygulamadan sonra kendisi yardım
çağırmalıdır.
C. Bebeklerde 2 soluk verilip 30/2 göğüs basısı 5 tur uygulandıktan sonra kendisi yardım
çağırmalıdır.
D. Çocuklarda ilkönce 2 solunum yapılır, 30/2 göğüs basısı 5 tur uyguladıktan sonra 112
aranmalıdır.
İLKYARDIM DEĞERLENDİRME SORULARI
35. Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?
A. Yara kesinlikle kapatılmamalıdır.
B. Yaranın üzeri tamamen kapatılmalıdır.
C. Yaranın üzeri üç tarafı kapalı bir tarafı açık olacak şekilde kapatılmalıdır.
D. Hiçbiri doğru değildir.
36.Kırık Veya Çıkıklı Bir Hastaya Atel (Tespit) Uygulamasıyla İlgili Hangisi Yanlıştır?
A. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
B. Yara varsa üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır, açık bırakılmalıdır.
C. Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle sabitlenmeli, düzeltilmeye çalışılmamalıdır.
D. Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde
yapılmalıdır.
37.En Ağır Yanık Hangisidir?
A. 1. Derece yanık
B. 2. Derece yanık
C. 3. Derece yanık
D. Güneş yanığı
38.Araç İçindeki Hastayı Hangi Durumda Çıkarmak Gerekir?
A. Solunumun durmuş olması durumunda,
B. Araçta patlama riskinin yüksek olması durumunda,
C. Araçta yangın riskinin olması durumunda,
D. Hepsi
39.Kanamanın Durdurulmasında Hangisi Yapılmamalıdır?
A. Kanayan Yer Üzerine Temiz Bir Bezle Baskı Uygulanmalıdır.
B. Sıcak Uygulama Yapılır.
C. Kanayan Bölge Yukarı Kaldırılır.
D. Sargı Uygulanır.
Download