Olay Yeri Değerlendirilmesi

advertisement
Hasta – Yaralı ve Olay Yeri
Değerlendirme
Bölüm 2
Kapsam:
• Vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
• Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı
nedir?
• Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları
nelerdir?
• Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl
olmalıdır?
• Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
• Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler
nelerdir?
Olay Yeri Değerlendirilmesi:
Olay Yeri Değerlendirilmesi:
• Olay yerinde tekrar kaza olma
riskini ortadan kaldırmak,
• Olay yerindeki hasta/yaralı
sayısını ve türlerini
belirlemek.
• Olay yerinin hızlı bir şekilde
değerlendirilmesinin ardından
yapılacak müdahaleler
planlanır.
Hasta/yaralının
değerlendirilmesinin amacı:
Hasta/yaralının
değerlendirilmesinin amacı:
• Hastalık yada yaralanmanın ciddiyetini
değerlendirmek
• İlkyardım önceliklerini belirlemek
• Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
• Güvenli bir müdahale sağlamak
Olay Yeri Değerlendirilmesi:
• Olay yeri güvenliği:
–
–
–
–
Kazaya uğrayan araç,
Olay yeri işaretlemesi,
Meraklı kişiler,
Olası patlama ve
yangın riski,.
– Zehirlenme riski,
– Kıvılcım riski,
– ….
Vücudu Oluşturan Sistemler:
•
•
•
•
•
•
Hareket Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Sinir Sistemi
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemi
Hareket Sistemi
Hareket Sistemi
• Vücudun
desteklenmesini,
hareket etmesini sağlar
ve koruyucu görev
yapar.
•
•
•
Kemikler
Eklemler
Kaslar
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi
• Vücut dokularına kan
yoluyla oksijen, besin,
hormon, bağışıklık elemanı
ve benzeri elemanları taşır
ve yeniden geriye toplar.
Kalp
Damarlar
Kan
Solunum Sistemi
Solunum Sistemi
• Vücuda gerekli olan
gaz alışverişi görevini
yapar. Böylece, hücre
ve dokuların
oksijenlenmesini
sağlar.
• Solunum yolları
• Akciğerler
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
• Bilinç, anlama, düşünme,
algılama, hareketlerin
uyumu, hareketlerin
dengesi, iç organların
çalışması, solunum ve
dolaşımı sağlar.
•
•
•
•
Beyin
Beyincik
Omurilik
Omurilik soğanı
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi
• Ağızdan alınan besinlerin
öğütülmesi, sindirilmesi ve
kan dolaşımı vasıtasıyla
vücuda dağıtılmasını
sağlar.
•
•
•
•
•
•
Dil ve dişler
Yemek borusu
Mide
Safra kesesi
Pankreas
Barsaklar
Boşaltım Sistemi
Boşaltım Sistemi
• Kanı süzerek, vücuda
gerekli olan maddelerin
vücutta tutulmasını, zararlı
olanların ise atılmasını
sağlayarak vücutta iç
dengeyi korur.
•
•
•
•
İdrar borusu
İdrar kesesi
İdrar kanalları
Böbrekler
İlk değerlendirme:
İlk değerlendirme:
•
Bilinç Kontrolü
• A - Havayolu açıklığının değerlendirilmesi:
• B - Solunumun değerlendirilmesi:
• C – Kalp masajı:Dolaşımın sağlanması
İkinci değerlendirme:
• Görüşerek bilgi edinme:
- ….
• Baştan aşağı kontrol:
- Bilinç düzeyi, anlama, algılama
- Solunum sayısı, ritmi, derinliği
- Nabız sayısı, ritmi, şiddeti
- Vücut veya cilt ısısı, nemi, rengi
1-Hangisi sindirim sistemini oluşturan yapılardan değildir?
a- Dişler
b-Yemek Borusu
c-Mide
d-Böbrek
2-Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
a-Hasta / yaralının yaralanma düzeyini belirlemek.
b-İlkyardımda öncelikleri belirlemek.
c-Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek.
d-Hepsi
3-Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken nedir?
A-Bilinç kontrolü yapılır.
B-Solunum yolu açıklığı.
C-Solunum kontrolü
D-Dolaşım kontrolü
4-Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmenin içinde yer almaz?
A-Baş muayenesi
B-Boyun muayenesi
C-Kol ve bacak muayenesi
D-Baş-çene pozisyonunu vermek.
5-Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer almaz ?
a.Kemikler
b.Eklemler
c.Kaslar
d.Deri
6- Aşağıdakilerden hangisi müdahalesi yapılıp öncelikle sevk edilmesi
gereken kazazededir?
A-Nefes alamayan hasta
B-Kanaması olana hasta
C-Kırıkları olan hasta
D-Kolunda yanık olan hasta
7-Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılardan değildir?
a-Kan
b-Beyin
c-Beyincik
d-Omurilik
8-Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerindendir?
a-Akciğerlere hava ulaşmasını sağlamak
b-Hareketlerin uyumunu ve dengesini sağlamak
c-Kanı süzerek zararlı maddelerden temizlemek
d-Vücut için gerekli kan akımını sağlamak
9-Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından
birisi değildir?
a) İlkyardımda öncelikler belirlenmelidir
b) İlkyardımcı kendisine en yakın yaralıya müdahale eder
c) Yaralıların sayısını ve türlerini belirler
d) Çevrede tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir
Download