PowerPoint Sunusu

advertisement
YÖNETİMİN FONKSİYONLARI:
YÖNELTME- LİDERLİK
Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan
 Liderlik
 Lider Nedir?
 Etkileme
 Yönlendirme
 Harekete geçirme
 Motive etme
 Birleştirme
 Arabuluculuk
 Lider Nereden gelir?
 Doğuştan
 Edinilen yetenekler
 Kişilik özellikleri
 Koşul ve durumlar
 Eğitim
 Yönetici? Lider?
 Liderlik
 Amaç
 Lider
 İzleyenler
 Ortam
 Liderin güç kaynakları (hangileri kişisel, hangileri değil)
 Yasal (biçimsel) güç
 Zorlayıcı güç: maddi, manevi zorlama ve korkutma
 Karizmatik güç
 Uzmanlık gücü
 Ödüllendirme gücü : formal ve informal ödüller
 Liderlik tarzları
 Geleneksel
 Otokratik
 Demokratik-katılımcı
 Liberal-tam serbesti tanıyan
 Modern
 Karizmatik
 Transaksiyonel (etkileşimci)
 Transformasyonel (dönüşümcü)
 Otokratik liderlik
 Tüm yönetim yetkisi liderde
 Motivasyon: emir vererek, eleştiri yaparak
 Aşırı geleneksel, büyüğe aşırı saygılı, kararları büyüklerden bekleyen
toplumlarda etkili
 Katkıları? Ne zaman en etkili yöntem?
 Sorunları? (örn.Yaratıcılık, yabancılaşma, moral bozukluğu, nefret,
çatışma)
 Demokratik-katılımcı liderlik
 Otokratik liderliğin tam zıddı; yetkiyi paylaşma eğilimi
 Motivasyon: bilgilendirme, fikir söyleme ve öneri getirme için




cesaretlendirme
Güç temeli: uzmanlık ve bilgi
Liderin önemsiz ya da gereksiz konuma düşmemesi önemli
Katkıları? (örn. isabetli kararlar, işgören motivasyonu vb.)
Sorunları? (örn. yavaş kararlar, maliyet, bazen karar alınamaz hale gelmesi,
eşit bilgiye sahip olmayan herkesten katılımın beklenmesi vb.)
 Tam serbestlik tanıyan-liberal liderlik
 Yönetim yetkisi fazla kullanılmaz
 Lider, grubun diğer üyeleri gibi
 Rolü: kaynakların temini
 Katkıları? (örn. yaratıcılık, sorun çözme, yeni fikirlerin kararlarda
etkili olması)
 Sorunları? (örn. otorite boşluğunun etkileri, anarşi, amaçların
kopukluğu, grup başarısı)
 Liberal bir liderle çalışmak ister misiniz?
 Transformasyonel liderlik
 Dönüşümü başlatma ya da tasarlanmış bir dönüşüm sürecini
gerçekleştirme
 Motivasyon: çalışanların öz-yeterliliğini arttırma; grup ve örgütle
toplumsal kimlik kazandırma; çalışma değerleri ile izleyenlerin
değerlerinin bağdaştırılması
 Kriz durumlarında, belirsizlik durumlarında, kurumsallaşmamış
örgütlerde, analizi güç karmaış yapılarda
 Karizma şart değil, vizyon ve bunun için harekete geçirebilme gücü
yeterli
 Transaksiyonel liderlik (etkileşimci)
 İşe yönelik liderlik
 Amaç izleyicileri işi başarma noktasında motive edebilmek
 Verimlilik, etkinlik, örgütsel amaçlara katkı önemli; yaratıcılık değil
 Motivasyon: fiziksel ve güvenlik gereksinimleri üzerinden
 Karizmatik liderlik
 Karizma: lütfedilen bir kabiliyet
 Çevresindekilerin duygularına hitap eden özellikler
 Etkileme, baskın olma, kriz durumlarında radikal çözümler, yüksek
maliyetlere katlanma
Download