Uzaktan eğitimde etkili teknikler

advertisement
Uzaktan eğitimde etkili
teknikler
Uzaktan eğitimdeki eğilim verilen
eğitimi aktif ve dinamik bir hale
öğrenim deneyimi haline getirmek
Buz kırıcılar
• Bir tanıtımdan/girişten daha fazlası
• Yararları gösterme
• Örnekler
Aktif Öğrenme
“Pasif soğurma olmayan aktif araştırma,
öğrencileri birbirine bağlar. Müfredat
bununla doldurulmalıdır.”
Johnson, Spalding,
Paden & Ziffen, 1989
Aktif öğrenme
“Öğrencileri birşeyler yapmaya ve
yaptıkları hakkında düşünmeye zorlar”
Bonwell & Elson, 1991
• Dağıtımdan etkileşime geçiş
• Öğrenci bazlı destek
Eğitimsel Stratejiler
• Dersin başında neler yapıldığı hakkında
konuşmaya vakit ayırın
• Etkileşimi sağlamak için stratejiler geliştirin
• Dersin genel amacını ve yan amaçlarını sunun
• Verimlilik yerine etkililik üzerinde durun
Eğitimsel Stratejiler
• Öğrenimi yazılı metinlerle destekleyin
• Öğretmen katılımını kişiselleştirin
• Özlü konuşun, kısa ve anlaşılır cümleler
kullanın. Bırakın çoğunlukla öğrenciler konuşsun
• İçerik dağıtımındaki adımlarınızı değiştirin
Ders planını değiştirmek
• Amaçlarınıza açıklık getirin
• Beklentilerinizi açık tutun
– Aktif katılım
– Hazırlık
•
•
•
•
•
Kaynakları gözden geçirin
Etkileşim sağlayın
Sİze nasıl ulaşacaklarını söyleyin
Farklı lojistiklerden haberdar olun
Destek ekibinin önemini vurgulayın
Etkileşimde kilit noktalar
• Öğrenci
– Öğrenci-öğrenci etkileşimine ihtiyaç
– Sistemi kullanmaya destek ihtiyacı
– Öğretmene bağlı olmayı hissetme ihtiyacı
• Öğretmen
– Öğrencileri anlama ihtiyacı
– Teknolojiyi rahat kullanma ihtiyacı
– Öğrenmeyi kolaylaştırma gerekliliği
problem merkezli
simulasyon
karar verme
panaller
sınıf tartışmaları
durum çalışma
grup tartışmaları
özel ders
yazılı egzersizler
okuma
eğitimsel oyun araştırmaları
Dersi planlama
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar içerik noktaları
Zamanlama
Öğrenme stilleri
Eğitimsel stratejiler
Aktiviteler
Görsel öğeler
Diğer destek materyalleri
Sınıf yönetimi
•
•
•
•
•
•
Sınıfın fonksiyonları
Çevresel dizayn
Kurallar ve rutinler
Disiplin
Öğrenciyi rayda tutma
Kolaylaştırıcılar
Telif Hakkı Sorunu
Eğer bir derste yapılanlar kayda
alınıyorsa, Fair Use(Kurallara uygun
kullanım) kuralı geçersiz kalır.
Sınıfta etkileşim
• Öğrenci
Öğrenci
• Öğrenci
Öğretmen
Uzaktan eğitimde görsel öğeler
Görsel öğeler neden kullanılmalı
• Yüksek etkisi
• Bugunün dinleyicileri stil, görsellik ve anlamlı
mesaj aramaktadır
• Öğrenme stillerindeki farklılık
• Açıklık getirmek ve örneklemek
• Öğrencinin ilgisini çekmek
Görsel öğelerin teknolojik avantajları
•
•
•
•
•
Öğrenciler rahatça görebilir
Yüksek kalite
Ölçeklenebilir fontlar ve grafikler
Daha önce hazırlanmış olabilmesi
Gerçek-zaman(real-time) gönderimi
yapılabilmesi
• Çıktı olarak alınabilmesi
6 x 6 Kuralı
• Bir sayfada 6 satırı aşmamak
• Bir satırda 6 kelimeyi aşmamak
• Sıkıştırmak = Fazlalık
• Her sayfa bir konuya değinmeli
• Bu kurala bağlılık okunabilirliği artırır
Renk
• Organizasyon ya da vurgu için kullanılır
• Kontrast çok önemlidir
• Açık arkaplan/koyu yazılar
– Siyah, larcivert ve kırmızı açık mavi, açık yeşil
ve beyaz arkaplanda güzel durur
• Koyu arkaplan/açık yazılar
– Beyaz, sarı, açık mavi siyah ve larcivert
zeminlerin üzerinde güzel durur.
• Renk kullanımında tutarlı olun
Görsel öğelerin teknolojik sınırları
• Çözünürlük farklılıkları
• Palet farklılıkları
• Bakış açısı farklılıkları
• Sistem bozukluğu
• Kullanıcı hataları
• Yazılın/donanım elverişliliği
Uyarılar
• Görüntüsel öğeleri kullanmadan önce
mutlaka kullanacağınız ortamda kontrol
edin
• Televizyon ekranında göstereceğiniz
şeyler bilgisayar ekranınızda gördüğünüz
gibi yansımayabilir.
Font ölçüleri
• Başlıklar için 36 veya
48
• Gövde metni için 24 veya 36 punto
•
den küçükler kullanılmamalı
– Etiketleme
– Açıklama için kullanılmalı
18
Download