kişilik gelişimi - Muhammed TURHAN

advertisement
BUGÜN
1

Freud ve Erikson’un karşılaştırılması

Kişilik gelişiminin eğitimsel doğurguları nelerdir?
Freud ve Erikson’un bir arada değerlendirilmesi
Erikson
Freud
Temel Güven – Güvensizlik (anne çok önemli)
Oral
Özerklik – Utanç, kuşku (tuvalet eğitimi,
müsrif-tutucu)
Anal
Girişimcilik – suçluluk (3-7 yaş)
(meraklı, keşif,soru), kompleksler
Fallik
Çalışkanlık – aşağılık duygusu (başarı, rekabet)
örtülür, unutulur)
Latent (cinsellik
Kimlik kazanma- rol karmaşası (ben kimim?
bunalım), (haz almaya yönelik cinsellik)
Genital
Yakınlık – yalıtılmışlık (iş ve eş bulma, toplum adamı)
Üreticilik – Verimsizlik (eve ve işe yerleşir, işte yükselir, çocuk yetiştirir)
Benlik bütünlüğü – umutsuzluk (emeklilik, hayatı değerlendirme)
2
FREUD VE ERİKSON’UN KARŞILAŞTIRILMASI
3
FREUD
ERIKSON
Psikoseksüel
Psikososyal
Kalıtım
Çevre
Ergenlik çağına kadar
Ömürboyu
id
Ego
Determinist
Anti-determinist
KİŞİLİK GELİŞİMİNİN EĞİTİMSEL
DOĞURGULARI
4

Ergenlik dönemi sağlıklı geçenler daha sonra da
üretken ve mutlu olabilir.

Ergenlik dönemi başarısız geçenler saldırgan, yıkıcı ve
bağnaz olabilirler.

Cinsel konularda saldırgan davranışlar gösterenler
bunu baskı altında oldukları veya bilgilendirilmedikleri
için yaparlar.

Ebeveynlerin aşırı baskıcı ya da koruyucu olmamaları
gerekir.
KİŞİLİK GELİŞİMİNİN EĞİTİMSEL
DOĞURGULARI (FREUD)
5

6-12 yaşlarındaki çocuklar hemcinsi olan ebeveynle
özdeşim kurmaya yatkındır.

Öğretmenlerin özdeşim kurma konusunda dikkat
etmesi gerekir.
KİŞİLİK GELİŞİMİNİN EĞİTİMSEL
DOĞURGULARI (ERİKSON)
6

Bebeklik ve erken çocuklu yıllarında ana-baba ve çocuk
ilişkileri çok önemlidir.

Ana-baba bebeğe, dünyanın güvenilir bir yer olduğunu
sezmesinde yardımcı olmalıdır.

Erken çocukluk yıllarında aşırı koruyucu, kısıtlayıcı ve
cezalandırıcı davranılmamalıdır.

6-12 yaşları arasında okuldaki faaliyetler mümkün
olduğu kadar çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun
olmalıdır.

İlköğretim sınıflarında öğrencilere sorumluluk
verilmelidir.
KİŞİLİK GELİŞİMİNİN EĞİTİMSEL
DOĞURGULARI (ERİKSON)
7

Ergenlik döneminde öğrencilere değişik mesleklerden
örnekler verilerek yetişkinlik rolleri açıklanabilir.

Okul ve sınıf kuralları aşırı baskıcı ve sıkıcı olmamalı.

İleri düzey psikolojik sorunlarda psikolojik danışmana
müracaat edilmeli.
Download