kapak - Erzurum Teknik Üniversitesi

advertisement
KAPAK
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
Öğrencinin İsmi
Çalışmanın İsmi
Lisans Tamamlama Çalışması
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBULUT
Erzurum-2017
• Çalışma tek yüz olarak basılacak. Yani arka sayfa boş kalacak
•
•
•
•
Yazı puntosu Times New Roman 12, dipnotlar ise 10 olacak
1,5 satır aralığında yazılacak
Kenar boşlukları sağ sol üst alt tamamı 3 cm olacak
Metin iki tarafa hizalanarak yazılacak
• Nokta ve virgülden sonra bir karakter boşluk bırakılacak .
• Dış kapak, iç kapak, içindekiler önsöz roma rakamları ile
numaralandırılır.
• Giriş veya birinci bölümden itibaren 1-2-3 olarak
numaralandırılır.
• Ciltleme dersin hocasına son kontrol yapıldıktan sonra
yapılacaktır.
DÜZEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış kapak
İç kapak
İçindekiler
Önsöz
Giriş/Birinci Bölüm
Diğer Bölümler
Sonuç
Kaynakça
Ekler (varsa)
KAYNAK GÖSTERME-KLASİK
YÖNTEM
• 1) DİPNOT (KİTAP İÇİN):
• Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2001, s. 4.
• KAYNAKÇA İÇİN (SON TARAFTAKİ)
• Karpat, Kemal; İslam’ın Siyasallaşması, Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2001.
• Eğer çeviri kitapsa, kitabın adını yazdıktan sonra (çev. Adı
Soyadı) yazılacak.
Dikkat edilecek Hususlar
• 1. DİPNOTTA sıralama isim soy isim virgül, kitabın adı siyah
olacak, yayınevi, basım yeri ve tarihi.
• 2. KAYNAKÇADA: soy isim başta virgül isim noktalı virgül;
kitap adı yine siyah, yayınevi, basım yeri ve tarihi.
• 3. Kaynakçada kitap için sayfa gösterilmez
MAKALE
• DİPNOTTA:
• Şehabettin Tekindağ, “Yavuz’un İran Seferi”, Tarih Dergisi,
22, 1968, s. 45.
• KAYNAKÇADA
• Tekindağ, Şehabettin; “Yavuz’un İran Seferi”, Tarih Dergisi,
22, 1968, s. 23-55.
Makalede farklı olan ne?
• Siyah olarak derginin adı yazılacak
• Makalenin adı tırnak içine alınacak
• Kaynakçada yayınlandığı dergideki ilk ve son sayfa
numaraları verilecek.
Ansiklopedi maddesi
• Dipnotta:
• Ali Akyıldız, “Tanzimat”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 23,
İstanbul 2000, s. 45.
• Kaynakça
• Akyıldız, Ali; “Tanzimat”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 23,
İstanbul 2000, s. 40-50.
• Madde tırnak içinde, ansiklopedinin adı siyah ve yine
kaynakçada maddenin başladığı ve bittiği sayfa numaraları
Metin içi atıf: APA
• YAZARIN SOYADI, VİRGÜL, BASIM TARİHİ, İKİ
NOKTA, SAYFA NUMARASI
ÖRNEK
Hükümet tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır (Karpat, 2001:
45).
Kaynakça için diğeriyle aynı yapıyı kullanınız.
• DİĞER SORULARINIZ İÇİN GELEBİLİRSİNİZ
Download