Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları

advertisement
BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
KOCAELİ BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA ALANLARI
BUKET AKŞEHİRLİOĞLU
PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ
07 ARALIK 2010
KOCAELİ
1
PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
ÇALIŞMA ALANLARI
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Kuruluşlarına Görüş Verilmesi
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve
Hizmet Hesabı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik Görüş
Verilmesi
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
Kontrol
Kontrol
Sıra No.
İşleyiş
(Aktif/Pasif)
Sıklık
Sorumlu kişi/birim
Proje Şube Müdürü tarafından personel
1
görevlendirilmektedir.tüm meslek gruplarından
(İnşaat, makine, elektrik, mimar) aynı anda
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
Buket AKŞEHİRLİOĞLU
Proje Şube Müdürü
görevlendirilmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğünün talep yazısı ekinde
2
gönderilen rölevelerin (kat planlarının) mahalline
uygunluğu ile kurumun özelliğine göre bulunması
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
gerekli bölümlerin tesis edilip edilmediği incelenir.
3
Mahallinde inceleme sonucu hazırlanan teknik rapor
AKTİF
DEĞİŞKEN
4
İmza, paraf prosedürü
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Eğitim Kurumları ile ilgili mevzuatta binanın
5
sağlamlık ve dayanıklılığı ile ilgili incelemenin kim
tarafından ve ne şekilde yapılacağı açık
olmadığından risk kontrolü gerçekleşememektedir
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
Kontrol
Kontrol
Sıra No.
İşleyiş
(Aktif/Pasif)
Sıklık
Sorumlu kişi/birim
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün talep yazısı ekinde
6
gönderilen rölevelerin(kat planlarının) mahalline
uygunluğu ve kurumun özelliğine göre bulunması
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
gerekli bölümlerin tesis edilip edilmediği incelenir.
Özel sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili mevzuatta
7
binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile ilgili incelemenin
kim tarafından ve ne şekilde yapılacağı açık
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
olmadığından risk kontrolü gerçekleşememektedir
Belirlenmiş bir rapor formatı bulunmakadır.Açılacak
özel eğitim ve ya sosyal hizmet kurumunun ilgili
8
yönetmelik ve standartlar yönergesinde yer alan
maddelere bağlı kalmak sureti ile teknik rapor
hazırlanır.
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
9
10
Özel sağlık kuruluşları için ilgili
Yönetmeliğinde belirtilen yetkili kurum veya
kişilerce hazırlanmış depreme dayanıklılık
raporu ve Belediyesinden alınmış yapı kullanma
izin belgesi ile Belediyesince onaylı mimari
proje istenir.
Özel sağlık kuruluşları için ilgili
yönetmeliklerde belirtilen formattaki
müşterek teknik rapor ve denetim formları
esas alınır
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
• Bakanlığımızın 03.06.2010 tarihli ve 936
sayılı genelgesi ile tüm illerde standardı
sağlamak için form uygulaması
başlatılmıştır.
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılacak kurumlar için;
KONTROL FORMLARI:
ÖZEL HASTANELER KONTROL FORMU
GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ KONTROL FORMU
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ KONTROL FORMU
DİYALİZ MERKEZLERİ KONTROL FORMU
MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM KONTROL FORMU:
MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS
ANALİZLERİ BİLGİ FORMU
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Açılacak Kurumlar İçin;
KONTROL FORMLARI:
ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI KONTROL FORMU
ÖZEL İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM OKULLARI KONTROL FORMU
ÖZEL ÖZ. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKULLARI KONTROL FORMU
ÖZEL ÖZ. EĞİTİM OKULLARININ KONTROL FORMU
ÖZEL DERSHANELER KONTROL FORMU
MUHTELİF KURSLAR KONTROL FORMU
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KONTROL FORMU
ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ KONTROL FORMU
HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ KONTROL FORMU
UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN KURULUŞLAR KONTROL FORMU
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI KONTROL FORMU
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI KONTROL FORMU
MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM KONTROL FORMU:
MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS
ANALİZLERİ BİLGİ FORMU
Özel Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına
Görüş Verilmesi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde
açılacak kurumlar için;
KONTROL FORMLARI:
KREŞ, GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VE ÇOCUK KULÜPLERİ
KONTROL FORMU
MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM KONTROL FORMU:
MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE
PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU
11
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel eğitim kurumlarına ve
S.H.Ç.K. görüş verilmesi işleminin 10 günlük süre içinde
tamamlanması istenmektedir.Bu zaman diliminde işlemleri
tamamlanmayan kurumlarla ilgili evraklar resmi yazı ile iade
edilir
TEKNİK
KOMİSYON
MİMARİNŞ.MÜH.MAK MÜH.ELK. MÜH.
KONTROL
PRJ.ŞB.MD.
MDR.YRD.
Bayındırlık ve
İskan Müdürü
AKTİF DEĞİŞKEN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ONAY
Vali adına
VALİ Yrd.
2008 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
DERSHANE
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
SÜRÜCÜ
KURSU
ÖĞRENCİ
YURDU
ÖZEL OKUL
Kurum Açma
Ta dila t
Ona yla nmış
Ona yla nma mış
23
4
26
1
3
3
6
6
4
1
5
4
2
6
KREŞ
5
5
ANA OKULU
1
1
MUHTELİF
KURSLAR
2009 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
DERSHANE
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
SÜRÜCÜ
KURSU
ÖĞRENCİ
YURDU
ÖZEL OKUL
Kurum Açma
Ta dila t
Ona yla nmış
Ona yla nma mış
16
4
19
1
1
1
9
3
9
1
3
4
KREŞ
14
14
ANA OKULU
2
2
MUHTELİF
KURSLAR
3
3
3
2010 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
DERSHANE
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
SÜRÜCÜ
KURSU
ÖĞRENCİ
YURDU
ÖZEL OKUL
Kurum Açma
Ta dila t
Ona yla nmış
Ona yla nma mış
23
7
29
1
2
2
12
12
11
1
11
2
5
7
KREŞ
16
16
ANA OKULU
2
2
MUHTELİF
KURSLAR
1
2
3
1
2008 ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI
Kurum Açma
HASTANE
TUS DESHANESİ
Tadilat
Onaylanmış
5
5
1
Onaylanmamış
1
2009 ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI
Kurum Açma
HASTANE
TUS DESHANESİ
Tadilat
Onaylanmış
5
5
1
Onaylanmamış
1
2010 ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI
Kurum Açma
HASTANE
TUS DESHANESİ
1
Tadilat
Onaylanmış
8
8
2
3
Onaylanmamış
Arazi Etüt ve Proje
Çalışmaları
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
ARAZİ AŞAMASI
Kontrol
Kontrol
Sıra No .
İşleyiş
(Aktif/Pasif)
Sıklık
Sorumlu kişi /birim
Arazi etüt çalışması öncesi Kadastro
Müdürlüklerince arsa sınırları yerinde
1
belirlenerek köşe kazıkları aplike
edilir.Kadastro Müdürlüğünden köşe
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
kazıklarını gösterir koordinat değerli
aplikasyon zaptı alınır
Belediyesinden ve ilgili idarelerinden arsa
2
hukuki(Tapu tahsis belgesi, imar durumunu
gösterir çap yol kotu ,kadastro çapı) bilgileri
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
temin edilir.
3
Altyapı bilgileri ilgili idarelerinden temin
edilerek plankoteye ve vaziyet planına işlenir
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
PROJE AŞAMASI
Kontrol
Sıra No .
Kontrol
İşleyiş
(Aktif/Pasif)
Sıklık
1
Yatırımcı kuruluşun istek ve ihtiyaç programına
göre hazırlanmış projelerin incelenmesine müteakip
AKTİF
onaylanması aşamasında
, Müdürlüğümüz onayından
önce yatırımcı kuruluş yetkilisince
"ihtiyacımıza
uygundur" ibaresi ile onaylanır
.
DEĞİŞKEN
2
Yürürlükteki mevzuatın sıklıkla internet üzerinden
AKTİF
takip ve kontrol edilmesi suretiyle değişiklikler
tespit edilir.
DEĞİŞKEN
3
Müdürlüğümüzce onaylanan projelerin incelenmek
Ve uygulamaya esas olarak onaylanmak üzere
Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne
gönderilir.
AKTİF
DEĞİŞKEN
4
İnceleme sonucunda ortaya çıkan eksik veya
kusurlar süratle liste halinde ve projede işlenmiş
olarak proje yüklenicisine veya yatırımcı kuruluşuna
AKTİF
resmi yazı ile bildirilir
.İstenen düzeltmelerin süresi
içinde yapılarak teslim edilmemesi halinde
beklemeksizin gecikme resmi yazı ile bildirilir
.
DEĞİŞKEN
5
İmza, paraf prosedürü
DEĞİŞKEN
AKTİF
Sorumlu kişi /birim
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
PROJE DEĞİŞİKLİĞİ AŞAMASI
Kontrol
Kontrol
Sıra No.
İşleyiş
(Aktif/Pasif)
Sıklık
Sorumlu kişi/birim
Yatırımcı kuruluşun proje değişikliği isteğini resmi
yazı ile bildirmesi üzerine, Valilik/Müdürlük Oluru
1
ile komisyon kurulur, bu komisyonca inceleme
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
yapılarak gerekçe raporunun hazırlanır, bu rapor
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
doğrultusunda değişiklikler yapılır
Müdürlüğümüzce onaylanan projelerin incelenmek ve
2
uygulamaya esas olarak onaylanmak üzere
Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
gönderilir.
3
Proje müelliflerinin bulunarak tadilatların müellifine
yaptırılır veya kanuni olarak izin alınır .
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
1. PROJE DÜZENLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR
01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Yasa gereği
yapılacak ihalelerde uygulama projesine dayalı götürü bedel
anahtar teslimi iş yaptırılması esas olduğundan, iş artışı, imalat
değişikliği ve ilave işin bu sözleşme kapsamında
yaptırılmasının zorlukları dikkate alındığında, bina ve tesis
inşaatlarına ait tatbikat projelerinin hiçbir eksikliğe yer
verilmeyecek şekilde olmasına özen gösterilmelidir.
yaptırılmasının zorlukları dikkate alındığında, bina ve tesis
inşaatlarına ait tatbikat projelerinin hiçbir eksikliğe yer
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
verilmeyecek şekilde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulamada kullanılacak Projelerin ;
“Proje ile ilgili Yönetmeliklere, Proje Düzenleme Esaslarına, Özel ve Teknik
Şartnamelerine, TS Standartlarına ve Genelgelerine” uygun hazırlanması ve tatbik
edilmesi esastır.
Bina ve tesis inşaatlarının yapılmasında vazgeçilmesi mümkün olamayan asıl
öğelerden bir tanesi projedir. Bilindiği üzere projelere öncelikle mimariden
başlanılmaktadır. Bu güne kadarki uygulama bu şekilde devam ede gelmiştir.
Bu nedenle proje düzenlemesinde uyulması gereken bazı hususlara kısaca değinerek,
işlem sırasının aşağıdaki şekilde olmasına itina gösterilmelidir
1.1. YATIRIMCI KURULUŞLARLA KOORDİNASYON,
1.2. YAPILANMAYA UYGUN ARSA TEMİNİ,
1.3. PROJE İHTİYAÇ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI,
1.4. TİP VEYA ÖZEL PROJE TEMİN ETME YÖNTEMLERİ.
1.5. PROJELENDİRME İLKELERİ
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
1.1. YATIRIMCI KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
Her yıl yayımlanan yatırım programlarında yer alan Genel Bütçeye dahil yatırımcı
kuruluşlara ait bina ve tesis inşaatlarında program aşamasında uygulanması düşünülen tip
veya özel projelerin elde edinilmesi için etüt + proje + inşaat karakteristiğinin belirtilmesi
amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarımız tarafından yatırımcı kuruluşlarla koordinasyonu
sağlanması,
1.2. YAPILANMAYA UYGUN ARSA TEMİNİ
Her yıl yayımlanan yatırım programlarında yer alan Genel Bütçeye dahil yatırımcı
kuruluşlara ait bina ve tesis inşaatlarında program aşamasında uygulanması düşünülen tip
veya özel projelerin elde edinilmesi için etüt + proje + inşaat karakteristiğinin belirtilmesi
amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarımız tarafından yatırımcı kuruluşlarla koordinasyonu
sağlanması,
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
1.2. YAPILANMAYA UYGUN ARSA TEMİNİ
Yapılması kesinlik kazanan Kamu Yapılarına ait zorunlu haller dışında gereksiz
maliyet artışı getirecek sorunlu arsa seçiminden kaçınılması kamulaştırılacak veya satın
alınacak uygun arsaların temininde uzman kişilerin bulundurulmasına özen gösterilmelidir.
ARSA HUKUKİ BİLGİLERİ; tapu, tapu tahsis belgesi, çap, imar planı
ve imar durumu bilgilerini kapsamaktadır. Arsa hukuki bilgileri ilgili
yatırımcı kuruluş tarafından temin edilir.Bayındırlık Müdürlüklerince
Genel Müdürlüğümüze yatırım konularına ait son bir yıl içinde
onaylanmış
arsa
hukuki
bilgilerinin
tamamının
gönderilmesi
gerekmektedir.
ARSA FİZİKİ BİLGİLERİ; plankote, zemin sual fişi ve zemin etüt
raporunu ihtiva etmektedir. Bayındırlık Müdürlüklerince hazırlanacak
plankote ve zemin sual fişinin titizlikle ve bütün bilgileri gerçeğe uygun
olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zemin etüt raporları;
gözlem çukuru açılarak rapor hazırlanabilecek durumlarda Bayındırlık
Müdürlüğü
veya
Genel
Müdürlük
elemanları
tarafından
düzenlenebilmekte olup, zemini sorunlu olan yatırımlarda ihale edilerek
sondaja dayalı zemin etüt raporlarının temin edilerek Genel Müdürlüğe
gönderilmesi gerekmektedir.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
1.3. PROJE İHTİYAÇ PROGRAMLARINI HAZIRLAMAK
Yatırımcı Kuruluşları ile koordinasyonu takiben bina ve tesislerinde uygulamayı
düşündükleri ön proje ihtiyaçlarını belirtir programlarının temin edilmesi, daha önceden
elde edinilen veya gönderilen arsa hukuki ve fiziki belgeleri ile kıyaslanması ve
ihtiyaçlarına cevap veriyor ise, karşılıklı olarak kesin Proje ihtiyaç programlarını onaylamak
ve hazırlanması,
1.4.UYGULANACAK TİP VEYA ÖZEL PROJE TEMİN ETME
YÖNTEMLERİ
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
1.4. UYGULANACAK TİP VEYA ÖZEL PROJE TEMİN ETME
YÖNTEMLERİ
Projeler
- Tip Projeler
- Özel Projeler
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
- TİP PROJELER
BAKANLIK İÇİNDE PROJE ELDE ETME
* Merkezde proje elde edilmesi;
Bakanlığımız merkez teşkilatı teknik kadrosu ve imkanları kullanılarak
* Taşra Teşkilatında proje elde edilmesi;
Bakanlığımız taşra teşkilatı olan Bayındırlık ve İskan
Müdürlükleri’mizin teknik kadrosu ve imkanları kullanılarak
Bakanlığımızca hazırlanan veya onaylanan, Mevcut proje
stokumuzda bulunan tip ve özel projelerin yürürlükteki
Yönetmeliklere (Deprem, Afet, Isı, İmar,Yangın, vb.) göre
revizyon çalışmaların yapılması
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
-ÖZEL PROJELER
-BAKANLIK DIŞINDA PROJE ELDE ETME
-Yarışma yolu ile,
-İhale yolu ile,
İhtiyaç programı ile ihale
Avan proje ile ihale
-Teklif alarak fikir projesi elde etmek
-Yatırımcı Kuruluşların mimari bürolarında
- Protokol düzenleyerek Üniversitelere yaptırmak
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
Proje
Yarışmalarında
Kamu
İhale
Kurumu’nca
hazırlanan
ve
01.01.2003
tarihinde yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım
Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel
Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”
kullanılmaktadır.
İhale mevzuatında proje elde edilmesi bir
hizmet alımı olarak değerlendirilmektedir.
Proje ihalesinde HİZMET ALIM İHALELERİ
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ve eklerindeki
esas ve usuller kullanılmaktadır.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
1.5. PROJELENDİRME İLKELERİ;
*1*
Bakanlığımız genelgelerine uyulması,
-Vaziyet planları için 17.04.2003 tarih ve 479 sayılı genelgemiz,
-Zemin Etüdü için 10.08.2005 gün ve 815 sayılı genelgemiz,
-Bodrum katta su ve nem yalıtımı için 13.07.2004 gün ve 1111 sayılı
genelgemiz. vb
*2*
Mevcut yönetmeliklere (imar, yangın, sığınak, otopark, deprem,
asansör vb) ve standartlara (özürlü vb) dikkat edilerek düzenlenmesi,
gerekmektedir
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI : B.09.0.YİG.0.11.00.06/ 479
KONU: VAZİYET PLANI TANZİMİ HAKKINDA
17.04 2003
.......................... VALİLİĞİNE
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)
2003 Yılı yatırımları ile daha önceki yıllardan intikal eden ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
gereğince ihale edilecek genel bütçeye dahil bina ve tesislerin vaziyet planları;
Talep edildiği ve Bakanlıkça kabul edildiği takdirde özel idareler, katma bütçeli idareler ve
belediyelere ait bina ve tesisler ile her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına
yaptırılacak bina ve tesislerin vaziyet planları;
 Başka bir ölçekte istenmemişse 1/200 çizilir. Kullanılan ölçek belirtilir.

Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir.

Mevcut durum (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.) imar hatları, teklif yapı konumları ve
saha düzenlemesine ait çizgiler üstüste ve farklı teknikte çizilir. Korunması istenen
bina, yeşil örtü ve benzeri ile teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir. Korunmayan
binaların yıkılma sıraları bloklar üzerine yazılır. Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile
çizilir.

Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yüksekliklerine göre kalınlaşan çizgilerle belirtilir.

Blokların içine kat adetleri, gabarileri, çatı örtü malzemesi, zemine oturma sahaları
(m2 olarak) ve belli edilmiş ise inşaat sırası yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam
inşaat alanı verilir.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
 Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa konum
açıları ile birlikte, inşaat tatbikatına esas olmak üzere kesin olarak verilir.
 Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.
 Hazırlanacak kusursuz karolajlı plankoteye göre; bina köşelerine tabii zemin ve
düzenleme kotları verilir, binalar ve köşe koordinatlarına coğrafi bilgi, (x,y)
koordinatları verilmesi suretiyle entegre edilir, arsa içi yaya yolu, oto yolu, otopark,
istinat ve çevre duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis,
merasim, tören, spor alanları, akaryakıt tankı yerleri, su deposu, tesisat galerileri, atık su,
kanalizasyon, drenaj, temiz su, elektrik, doğalgaz telefon hatları ve gerekli başka noktalar
plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edebilecek şekilde,
halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inşaat sistemi, imalat koşulları, kesitler ve
malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır.
 Bina esas girişi bitmiş döşeme üstü kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler
bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca ±0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri
plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edebilecek şekilde,
halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inşaat sistemi, imalat koşulları, kesitler ve
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır.
 Bina esas girişi bitmiş döşeme üstü kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler
bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca ±0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri
yazılır. Böylece, ±0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina adedi birden fazla
ise, her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper
kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirlerine bağlı bloklar bir bina olarak kabul
edilir.
 Mevcut hudutlara ve yollara göre büyük farklılıklar getiren imar planı değişikliği söz konusu
ise; girişlerin, mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı vaziyet planında belirtilir.
 Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki
siluet çizilir.
 Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında, su kalorifer
tesisatı şebekesi varsa, tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir.
 Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar işaretlenir, bilahare detay projesi safhasına
esas teşkil edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
 Kusursuz karolojlı plankoteye göre düzenlenmiş vaziyet planı esas
alınmak suretiyle bina ile arsa sınırları arasındaki zemin üstü ve
zemin altındaki her türlü imalat için gerekli kazı ve dolgu miktarları
belirtilerek hazırlanacaktır.
Bu esaslara göre düzenlenen vaziyet planı Bayındırlık ve İskan
Müdürlüklerince tasdik edilecektir.
Tapu bilgileri kaydedilmiş vaziyet planı tapu kayıtlarına uygunluğu
açısından tapu sicil muhafızlığına onaylatılacaktır.
İmar planına, imar durumuna ve imar yönetmeliğine uygun olduğu,
talep edildiğinde ruhsat verilmesine mani bir hal bulunmadığı yazılarak
mahalli belediyesine onaylatılacaktır.
Ayrıca, arsanın niteliğine göre gerekmesi halinde diğer kuruluşlardan
(Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vb.) onay alınarak en az üç
takım halinde hazırlanacaktır.
İstenilen tüm bilgilerin tek pafta halinde düzenlenememesi halinde vaziyet planına ek paftalar
hazırlanacaktır. (Alt yapı projeleri gibi) Genelgede istenilen, ancak vaziyet planına aktarılamayan
bilgiler hakkında, bu bilgilerin vaziyet planında bulunmayış nedenleri açıklanarak alınması gerekli
önlemler belirtilecek ve ihalesi sonrasında maliyetle ilgili hiçbir tereddüde mahal verilmeyecektir.
Sefer AKKAYA
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
*** Özürlülerle ilgili proje düzenlemeleri:
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Altıncı Bölüm Ek Madde 1’de
“Fiziksel çevrenin
özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik
altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına
uyulmasının zorunluluk olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca 5378 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca kamu kurum
ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların, bu
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlülerin
erişebilirliğine uygun duruma getirileceğinin hükme bağlanması da
dikkate alınmalıdır.
Özürlülerle ilgili TSE’ nün hazırlamış olduğu standartlar;
*TS 9111 Özürlü_İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları
*TS 7937 Şehir İçi Yolları- Yaya Kaldırımı Boyutlandırma ve Yapım Esasları
*TS 12460 Şehir İçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar
İçin Tesislerde Tasarım Kuralları
*TS 12576 Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak Cadde Meydan ve
Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları
ve
*22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “
Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları
Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ”
Kapsamında öngörülen düzenlemelerin yapılmasına önem verilmelidir. Öncelikle
mevcut yapıların özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde kamu yararı ve kamu hukuku açısından birçok sorunu gündeme getirecektir.
Bu konu 06.Kasım 2007 tarih 2007 sayılı genelgemiz ile tüm taşra ve
merkez teşkilatımıza bildirilmiştir.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
PROJE OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLECEK DİĞER NOKTALAR
1. Fonksiyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi, bulunduğu yöre ve çevre yapılarla
uyumlu olması,
2. İlk inşaat, işletme, bakım ve onarım aşamalarında ekonomik olması
(Kullanılmayacak alanların düzenlenmemesi, cam açıklıklarının optimum büyüklükte
olması vb),
3. Nokta detaylarının çizilememesi durumunda, belirli bir bilgi birikimi sonucu
uygulama sorunlarına cevap verecek şekilde tanzim edilen tip detayların
kullanılması,
4. Binaların güneşten en uygun şekilde yararlanması ve korunması için, konum
yönlendirilmelerine dikkat edilmesi,
5. Çatı kaplama malzemesi cinsi (teras, metal, örtü, kiremit vb) ve eğiminin bölge iklim
koşulları dikkate alınarak seçilmesi, yağmur oluklarında gizli dere ve iç dere
kullanılmaması, yağmur borularının bina dışından alınması,
6. Islak hacimlerin (wc-banyo vb) pencerelerinin dış cepheye açılması, zorunluluk
halinde aspirasyon bacaları veya aydınlıklara wc-banyo pencerelerinin açılması
5. Çatı kaplama malzemesi cinsi (teras, metal, örtü, kiremit vb) ve eğiminin bölge iklim
koşulları dikkate alınarak seçilmesi, yağmur oluklarında gizli dere ve iç dere
kullanılmaması, yağmur borularının bina dışından alınması,
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
6. Islak hacimlerin (wc-banyo vb) pencerelerinin dış cepheye açılması, zorunluluk
halinde aspirasyon bacaları veya aydınlıklara wc-banyo pencerelerinin açılması
doğal sirkülasyon sağlanması.
7. Merdivenlerin doğal hava ve ışık alması sağlanmalı,
8. Pencerelerin temizleme ve cam takma için kolaylıkla ve dışarı çıkmadan
kullanılabilir olması,
9. Islak mahallerin en alt kata kadar üst üstte getirilmesi,
10. Tesisat ve elektrik boruları için gerekli şaftların oluşturulması,
11. Kazan dairesinde, kömürlük olduğunda kül deposu mahallerinin ölçü ve
fonksiyonlarına gereken önemin verilmesi,
12. Genellikte bodrum katlarda planlanan teknik hacimlere (kazan dairesi, trafo,
jeneratör vb) araç ulaşımının sağlanması.
13. Mimari proje ve betonarme sisteminin ekonomik olarak düzenlenmesi,
14. Mimari, betonarme ve tesisat (makine+elektrik) projelerinin birbiri ile uyumlu olarak
hazırlanması,
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
BETONARME PROJELER İLE UYGULAMALARINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
1- Mimari projelerde kapı ve pencere üstlerinde lento tertibini gerektiren
durumlarda betonarme projelerinde mutlak suretle lentolar gösterilmelidir.
Unutulması veya ihmal edilmesi halinde sonradan lentonun ilavesi büyük
problemler yaratmakta, istenmeyen çözümlere zorlanmaktadır.
2- Düşük döşeme yapımını gerektiren mahallerde ayrıca bir not
verilmedikçe döşemeler 20 cm.den düşük yapılmamalıdır. Ayrıca düşük
döşemelerdeki S borularının tamir ve bakım için dışarıda yapılmasına azami
dikkat gösterilmelidir.
3- Mimari projedeki baca yerleri ve merdiven boşluklarının betonarme
projelerde bırakılmasında dikkat edilmelidir. İstenmeyen mimari çözümlere
yer yerilmemelidir.
4- Çatı döşemesinden uygun bir noktada çatıya çıkabilmek için çatı deliği
tertiplenmeli ve bu husus betonarme projelerde de işlenmeli, uygulanması
sağlanmalıdır.
5- Mimari projelerdeki beton oluk düzenlemelerinde bu oluk ölçülerine
uyum sağlıyan betonarme projeler tertiplenmeli ve temiz bir işçilikle
uygulanmalarına dikkat edilmelidir.
6- Dilatasyonların koridor ve hollerden geçmesi ve kapıya rastlaması
halinde bu noktalardaki kolonlar arasındaki kirişler dilatasyonun iki kenarında
da kesinlikle aynı yükseltide olmalıdır.
7- Mimari projelerde ters kiriş yapımı öngörülen mahallerde düz kiriş
yapılmamalıdır.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
TESİSAT PROJELERİ İLE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bir binada tesisatın atar ve toplardamarlar olarak tariflenmesinde bir sakınca yoktur.
Bu tariften hareketle tesisatı çalışmayan veya kısmen çalışmayan bir binanın
yaşadığından söz edilmez. Tesisat projelerinin hazırlanma önemi, yanlış uygulama
neticeleri ortaya çıkan aksaklıklar ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları
kabaca şu şekilde sıralayabiliriz.
1- Projelendirme sırasında binalarda belirli zamanlarda kullanılan spor salonu,
konferans salonu, toplantı salonu vb. mahallerin gerektiğinde ısıtılmasını sağlayacak
çözümler ısı tasarrufu açısından hiç de ihmal edilmeyecek kazançlar sağlanmaktadır.
2- Binalarda ısıtıcıların cam yüzeyleri ile ilişkisi dikkatle gözden geçirilmeli uygun ısıtıcı
tipi seçilmelidir. Ayrıca radyatörlerin yerleri gelişigüzel seçilmemeli belirli bir uyum
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
3 -Özellikle sessizlik aranan hacimlerde sessiz çalışan ısıtıcı ve ünitelerin seçimine
dikkat edilmelidir.
4- Daha önceleri düzenlenen tip projelerde kalorifer radyatörleri üzerinde parapet
dönüşünün yapılması öngörüldüğü halde bu tip uygulamaların ısı kaybına neden olduğu
denemelerle anlaşılmıştır. Kalorifer üstlerinin tamamen açık olması ısınan havanın
sirkülasyonu açısından önem taşımaktadır.
5- Isıtma tesisatı ile ilgili tüm tesisat borularının mahaller içerisinde az yer işgal edecek
düzende yapılmasına dikkat edilmelidir.
6- Diğer tatbikat projelerinde yapılan değişikliklerin tesisat projelerine de intikal
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
TESİSAT PROJELERİ İLE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6- Okul binalarında ve diğer özellik arzeden binalarda zil ve hopörler tesisatının inşaat
sırasında düşünülmesi kullanım sırasındaki imalatların çirkin tertibini önleyecektir. Ayrıca
konutlarda toplu tv. anteni ile bunların mahaller içerisindeki yerleri inşaat sırasında
düşünülmelidir.
7- Telefon tesisatı yapılması ihmal edilmemelidir.
8- Gerekli hacimlerde yer süzgeci ve meyilleri ihmal edilmemelidir.
9- Garaj ve benzeri mahallerde gerekli su toplama kanalları düzenlenmeli
temizlenmelerine imkan verecek çözümler tercih edilmelidir.
10- Aydınlatma bacalarının temizlik ve bakımı için en alt kottan çıkış kapısı
düşünülmeli ayrıca yer süzgeci yapılmalıdır.
11- Bodrum katta özellikle kaloriferci ve personel için düzenlenen wc.lerin çevredeki
kanalizasyon şebekesi kotundan düşük kalması halinde bir üst katta düzenlenmesi
gereklidir.
12- Tesisatlar kesinlikle 19 cm.den daha ince duvarlara bağlanmamalıdır.
13- Tüm binalarda su deposunun konulması yararlı görülmektedir.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
PROJE VE ARSADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 Arsa Sorunları
Tip Projelere uygun olmayan ve gereksiz maliyet artışı getiren arsaların yalnızca
yatırımcı kuruluş tarafından seçilmesini beklemek, konunun uzman Kuruluşu olarak arsa
seçimine katkıda bulunulmadığı,
İdaremizce ihaleye esas işlere ait inşaatların yapılacağı yerler için, istimlak, aşırı
hafriyat ve zemin iyileştirmesini gerektiren maliyet artırıcı arsaların seçilmesi,
Arsa hukuki bilgilerinin uyumsuz olması ve birbirleriyle çelişmesi, belgelerin onaysız,
ölçeksiz ve eksik olarak gönderildiği,
Arsa fiziki bilgilerinin (plankote, zemin sual fişi, vb.) konusuyla ilgili talimatlara rağmen
doğru hazırlanmaması, zemin sual fişinin farklı sayfalarında çelişen bilgiler verilmesi,
Arsalar, doğal yapıları itibariyle niteliklerinin ve topoğrafik özelliklerinin ekonomik yapı
üretimini güçleştirecek özelliklerde olmamasına itina gösterilmediği,
Arsa fiziki bilgileri ile vaziyet planlarının birbirini tamamlar nitelikte hazırlanmadığı ve
Vaziyet planlarının tanzimi esaslarına uyulmadığı görülmektedir.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
AGHAK
Arsa :
Arsaların henüz seçilmesi aşamasında yatırımcı kuruluşa teknik yönden yardımcı
olmak birçok yönden uygun olmayan arsanın seçilmesini önleyerek hizmetin gecikmesine
ve aksamasına engel olunacaktır,
Arsa hukuki bilgilerinin yatırımcı kuruluş taşra teşkilatı ile birlikte kontrol edilmesi,
birbirini tutmayan tapu, çap imar planlarının Merkeze intikal ederek gereksiz birçok
yazışma yapılmasını önleyecektir. İmar planları ve imar durumlarının son bir yıl içinde
belediyesince tasdikli olmasına dikkat edilecektir.
Arsa plankotelerinin Genel Müdürlüğümüz talimatlarına uygun ve karolajlı bir şekilde
itina ile hazırlanması, röper noktalarının belirtilmesi yol kotlarının gösterilmesi altyapı
bilgilerinin işlenmesi (hatları ve kotları ile) ve zemin sual fişinin arsadaki incelemeler
sonucu doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Zemin sual fişlerinin Bayındırlık ve İskan
Müdürlüklerince kontrol edilerek Merkeze gönderilmesi, proje seçimlerinde doğru karar
verilmesini sağlayacaktır.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
PROJE VE ARSADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 Proje Sorunları
Bakanlığımız
proje
düzenleme
prensiplerine
uygun
olmayan
projelerin
onaylanmaması, revizyon çalışmalarının imalata başlanılmadan önce yapılmasına özen
gösterilmesi, Yerel Yönetimler tarafından yaptırılmak istenilen imalatlar için proje tadilatının
zorunlu olması hallerinde Yatımcı Kuruluşun merkezinden ve Genel Müdürlüğümüzden
uygun görüş alındıktan sonra yaptırılmalıdır.
Tip proje revizyonlarında, mümkün olduğu kadarıyla tüm mühendislik projelerinde
birlikte çalışma yapılmalı, meslek disiplinlerinden hangisinin hazır olduğuna ilişkin Genel
Müdürlük genelgesine bakılarak uygulama projelerinin seçilmesi, eksik olan diğer
projelerin tamamlanmadan uygulamaya geçilmesi,
Yürürlükteki Yönetmeliklere ve proje düzenleme esaslarına uygun olmayan projelerin
onaya gönderilmesi,
Tip veya Özel Projelerinin mahal listelerinde onay alınmadan değişiklik yapılması,tüm
projelerin (mimari, betonarme, makine ve elektrik ve tesisatı) birbiriyle uyumlu olmaması,
vb. konulara dikkat edilmediği anlaşılmaktadır.
İlgili kurumlarla kararlaştırılan proje ve mahal listelerinin keyfi ve gereksiz bir şekilde
değiştirilmesine yönelik talepte bulunulması,
vb gibi konulara dikkat edilmelidir.
Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GHAK
A-
Proje :
Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerimizce gönderilen vaziyet planı ve ihale dokümanı
hazırlama talimatlarında, meydana gelen farklı proje numaralarının bildirilmesi durumunda
merkez hemen uyarılmalıdır.(Örneğin bodrumlu bir yapının bodrumsuz olarak
uygulanması)Proje değişikliği talebi olduğunda uygulamadan önce merkezden görüş
alınmalıdır.
Merkezde hazırlanmış tip ve özel projeler ile mahal listelerinde kesinlikle Merkez bilgisi
dışında değişiklik yapılmamalıdır. Özellikle müellif projelerinde müellifin izni olmadan hiçbir
şekilde değişiklik yapılmayacaktır. Aksi takdirde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nedeniyle
hukuki sorunlar çıkabilir.
İnşaat aşamasında en başta tüm uygulama projelerinin birbiri ile uyumu kontrol
edilmelidir.Tip projelerde mimari, statik ve tesisat projelerinde zaman zaman değişikler
olduğundan doğru projelerin kullanıldığından emin olunmalıdır. Uyumsuzluk halinde
Merkeze intikal ettirilmelidir.
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ÇALIŞMALARI
2008 YILI
VAZİYET
PLANI
MİMARİ PROJE
ELEKTRİK
PROJESİ
TAM TAKIM
İL ÇEVRE İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMET
BİNASI
(İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ)
YÖNETİM
YAPILARI
MİLLİ EĞİTİM
YAPILARI
SEKA DEVLET
HASTANESİ
(YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİ )
(KUVVETLİ AKIM
ZAYIF AKIM
ELEKTRİK
TESİSATI)
SAĞLIK YAPILARI
EMNİYET VE
JANDARMA
YAPILARI
RESTORASYON
YAPILARI
SPOR VE YURT
YAPILARI
LOJMAN
YAPILARI
REDİF RESTORASYON
(GÜNER TASARIM)
AVLUBURUN SAĞLIK OCAĞI
BÜYÜKDERBENT SAĞLIK OCAĞI
GÖLCÜK ULAŞLI SAĞLIK OCAĞI
DERİNCE FATİH MAH. SAĞLIK OCAĞI
SUADİYE SAĞLIK OCAĞI
KÖRFEZ BARBAROS SAĞLIK OCAĞI
GEBZE 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI
KÖRFEZ 7 NOLU SAĞLIK OCAĞI
BAHÇECİK YEŞİLKENT SAĞLIK OCAĞI
(İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ)
BETONARME
TESİSAT
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ÇALIŞMALARI
2009 YILI
VAZİYET PLANI
MİMARİ PROJE
ELEKTRİK PROJESİ
DİLOVASI YAHYA KAPTAN LİSESİ
(TADİLAT) (REVİZE TİP PROJE)
GEBZE DİLOVASI TEKNİK LİSESİ (TADİLAT)
(REVİZE TİP PROJE)
GÖLCÜK
İHSANİYE ANADOLU LİSESİ
(TADİLAT) (REVİZE TİP PROJE)
KOCAELİ GEBZE LİSESİ
(TADİLAT) (REVİZE TİP PROJE)
ANADOLU OTELCİLİK MESLEK LİSESİ
(TADİLAT) (REVİZE TİP PROJE)
MİLLİ EĞİTİM
YAPILARI
KÖRFEZ BARBAROS SAĞLIK OCAĞI
(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ)
NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ
(EK HASTANE BİNASI)
(ELELE YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK)
SAĞLIK YAPILARI
DERİNCE İLÇE JANDARMA KARAKOLU
(TADİLAT) (REVİZE TİP PROJE)
MİT HİZMET BİNASI
(ASANSÖR PROJESİ) (ÖZ ASANSÖR )
RESTORASYON
YAPILARI
SPOR VE YURT
YAPILARI
LOJMAN
YAPILARI
BETONARME
ÇEVRE İL İDARE BAŞKANLIĞI
(HİZMET BİNASI)
(ELELE YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK)
YÖNETİM
YAPILARI
EMNİYET VE
JANDARMA
YAPILARI
TAM TAKIM
GEBZE 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU
ÇEVRE AYDINLATMA
(REVİZE TİP PROJE)
(FEMA MİMARLIK LTD.)
MİT HİZMET BİNASI
(EK BİNA)
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)
DERİNCE İLÇE JANDARMA KARAKOLU
(TADİLAT)
(REVİZE TİP PROJE)
KOCAELİ ESKİ SAVCILIK BİNASI İŞİ
(RESTORASYON)
(GÜNER TASARIM)
KOCAELİ ESKİ SAVCILIK BİNASI İŞİ
(RESTORASYON)
(GÜNER TASARIM)
DERİNCE 1000 KİŞİLİK SPOR SALONU
DERİNCE 1000 KİŞİLİK SPOR SALONU
(BEDEN TERBİYESİ BÖLGE MÜD.)
(BEDEN TERBİYESİ BÖLGE MÜD.)
KOCAELİ ATATÜRK SPOR SALONU
GEBZE 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU ÇEVRE
(TADİLAT ) (REVİZE TİP PROJE )
AYDINLATMA
(REVİZE
GEBZE 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU
TİP PROJE)
(FEMA
ÇEVRE AYDINLATMA (REVİZE TİP PROJE)
MİMARLIK LTD.)
(FEMA MİMARLIK LTD.)
REDİF (RESTORASYON)
(GÜNER TASARIM)
ZEKİYE GÜNDOĞDU ÖĞRENCİ YURDU
(ÇAĞRI MİMARLIK)
KOCAELİ ESKİ SAVCILIK
BİNASI İŞİ
(RESTORASYON)
(GÜNER TASARIM)
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ÇALIŞMALARI
2010 YILI
VAZİYET
PLANI
MİMARİ PROJE
ELEKTRİK
PROJESİ
YÖNETİM
YAPILARI
İZMİT KILIÇARSLAN
İ.Ö.O.
(REVİZE TİP PROJE )
MİLLİ EĞİTİM
YAPILARI
SAĞLIK YAPILARI
UZUNÇİFTLİK DİŞ HASTANESİ
(TADİLAT )
(BBS PROJE İNŞ. TAAH.)
EMNİYET VE
JANDARMA
YAPILARI
RESTORASYON
YAPILARI
SPOR VE YURT
YAPILARI
LOJMAN
YAPILARI
REDİF
(RESTORASYON- GİRİŞ KAPISI)
REDİF
(RESTORASYON)
(GÜNER
TASARIM)
SAVCILIK
REVİZE TADİLAT PROJESİ (GÜNER
TASARIM)
TAM
TAKIM
BETONARME
Proje – Yaklaşık
Maliyeti Hazırlama
ve Hizmet Hesabı
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ
16.7.1985 Tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak; 5
Ağustos 1985 gün ve 18883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Proje Hizmetlerinin elde edilmesine yönelik
çalışmalarda esas alınmak üzere;
yapılacak olan ihale öncesi
-
Proje hizmetleri ihalesine esas yaklaşık maliyet hesabı
-
Proje Düzenleme Hizmetleri Safhaları (her mühendislik dalı için ayrı ayrı
olmak üzere)
-
Proje hizmetine esas hizmet sınıfları
-
Hizmetin bölümleri için ödemeye esas pursantaj oranları
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin ana konuları arasında
yer almaktadır.
DEYİMLER VE TANIMLAR:
BİRİM MALİYET (BM)
Yapının
birim
ölçüsünün
(binalarda
birim
alanın),
Bayındırlık
ve
İskan
Bakanlığınca her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tesbit edilerek ilan edilen maliyetleridir. (Birimi YTL./m 2 dir.)
YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ (YYM)
Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön
projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması
sonucu bulunan değerdir. (Birimi TL. dır.)
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
Belli bir yapıya ait proje, hesap ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, yapının
meslek yönünden kontrolü ve hizmet dallarında uyum ve birliğin sağlanması işlerine
denir.
YAPI YAKLAŞIK MALİYETİNİN TESBİTİ
Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan,
hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan
birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir.
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
İHALE DOSYASI VE YAKLAŞIK MALİYET DÜZENLENMESİ
MİMARLIK HİZMETLERİ SINIFLARI
Mimarlık hizmetleri aşağıda gösterilen beş ayrı sınıfta ele alınmıştır.
Birinci Sınıf
Ağıl, ahır, samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı
binalar ile daha ziyade Mühendislik hizmetlerine yardımcı olarak çalışmayı gerektiren
istinad duvarları, sahil tahkimatı, trafo ve benzeri yapılardaki Mimarlık hizmetleri;
İkinci Sınıf
Basit yapıların Mimarlık hizmetleri (basit tek konutlar, basit tarım, ticaret ve
endüstri hizmet binaları, kule ve basit garajlar ve benzerleri):
Üçüncü Sınıf
Sanat, teknik ye ekonomi yönlerinden orta derecede araştırmayı gerektiren
Mimarlık hizmetleri (tarım ve endüstri yapıları, basit otel ve moteller, lokanta ve
dükkanlar, okul ve basit spor tesisleri, küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, normal
idare binaları, küçük sağlık tesisleri, küçük postahaneler, ticari bürolar, basit
apartmanlar ve benzerleri);
Dördüncü SınıfSanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli "araştırmayı
gerektiren yapıların Mimarlık hizmetleri (yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, otel ve
moteller, kaplıca ve şifa evleri, işhanları, stadyum ve spor salonları, hastahaneler,
büyük kütüphaneler - ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler,
büyük mağazalar, banka ve borsa binaları, büyük postahaneler, radyo, televizyon ve
benzeri yapılar);
Beşinci SınıfÇok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıf ta belirtilen yapıların
sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri, İç mimari ve
dekorasyon hizmetleri de bu sınıf ta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık
maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir. Bu ücretin
hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse, 4. maddeye göre, değilse usulüne
göre bulunur. (bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler,
ışıklandırma, sergileme, tören' ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara,
deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerleridir.)
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
MİMARLIK HİZMETLERİ:
Mimarlık hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır.
Proje Düzenleme Hizmetleri
-
Ön Proje:
Kesin Proje:
Uygulama Projesi:
Detaylar:
Proje Orijinallerinin idareye Teslimi:
Mimarlık PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret
toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla
ödenir;
Ön proje
%15
Kesin proje
%20
Uygulama projesi
%30
Detaylar
%20
Orijinalerin teslimi
%5
İhale Dosyası
%10
Toplam
%100
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
İnşaat mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır.
Proje Düzenleme Hizmetleri
-
Öneri Raporu:
Ön Proje :
Uygulama Projesi:
Detaylar:
Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi
:
İnşaat Mühendisliği PİD hizmetlerinin, bu şartnamede
bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda
gösterilen oranlarla ödenir;
Öneri raporu
Ön proje
Uygulama projesi
Detaylar
Orijinallerin teslimi
İhale dosyası
Toplam
%10
%20
%35
%20
% 5
%10
%100
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
Makine mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda gösterilmiştir.
Proje Düzenleme Hizmetleri
- Öneri Raporu :
- Ön Proje:
- Uygulama Projesi:
- Detaylar:
- Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi:
Makine mühendisliği (PİD) hizmetlerinin bu şartnameden bulunan ücret toplamı,
hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarda ödenir:
Öneri Raporu
Ön Proje
Uygulama Projesi
Detaylar
Orijinallerin Teslimi
İhale Dosyası
Toplam
% 7
% 18
% 50
% 10
% 5
% 10
%100
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
Proje Düzenleme Hizmetleri
Öneri Raporu :
Ön Proje:
Uygulama Projesi :
Detaylar:
Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi:
Elektrik mühendisliği (PİD) hizmetlerinin şartnamede bulunun ücret toplamı,
hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir.
Öneri Raporu
%
7
Ön Proje
% 20
Uygulama Projesi
% 50
Detaylar
%
8
Orijinallerin Teslimi
%
5
İhale Dosyası
% 10
Toplam
%100
PROJE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLAMA HİZMETİ
Proje
– Yaklaşık Maliyeti HESABI
Hazırlama ve Hizmet Hesabı
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ:
Hizmetin Ücreti:
Yapı Yaklaşık Maliyeti
Katsayı x Pid Oranı.
x
Hizmet
Dallarına
Göre
Uygulanacak
TANIMLAR:
1- Yapı Yaklaşık Maliyeti
: Toplam inşaat alanı x birim m2 maliyeti
Toplam inşaat alanı
: Yapılacak bina veya kompleksin kati ihtiyaç
programından bulunmuş inşaat alanı olup, buna
sirkülasyon dahildir.
Birim m2 Maliyeti
: Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl Mimarlık
Hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit
edilerek ilan edilen maliyetlerdir. ( YTL /m 2)
NOT: İlan edilen listede bulunmayan benzeri yapılar için ise birim m 2 maliyeti ilgili
kuruluşlarca takdiren tespit edilir.
Statik, Makina Tesisatı ve Elektrik Tesisatı Proje Hizmetleri sınıfları “Mimarlık
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nde belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenir.
ve
2- Hizmet Dallarına Göre Uygulanacak Katsayı :
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 5.3 maddesinde belirtildiği üzere
aşağıdaki gibidir.
Hizmet Dalı
Katsayı
Mimarlık
% 100
İnşaat Mühendisliği
% 75
Makine Mühendisliği
% 50
Elektrik Mühendisliği
% 38.5
Toplam
%263.5
:
3- PİD (Proje ve İhale Dosyası Düzenleme) Oranının Tespiti :
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 23. sayfasında verilen PİD için
ücret oranları cetvelinden, söz konusu binanın toplam inşaat alanına ve tespit edilen
sınıflara göre bulunur.
Ara değerler ise enterpolasyonla tespit edilir.
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
ÖRNEK HESAP
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ÜCRET HESAP CETVELİ (KEŞİF)
İşin Adı
:
İnşaatın tüm alanı (m2)
:
m2 maliyeti
:
Bina maliyeti
(YTL)
(YTL)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hizmet
Binası
18.160 ,513 ,-
:
Bina dışı tesisler maliyeti (YTL) takdiren
9.316.080 ,-
m2 (4-A Grubu)
YTL/m2 ( 2008 Yılı)
YTL.
:
TOPLAM MALİYET (YTL.)
Eskiz ücreti takdiren
Mimari Proje Hizmetleri
9.316.080
4.
YTL
:
Sınıf
(%
100
):
x
(%
1,91
):
Alt yapı için takdiren
5.
Sınıf
(%
75
):
9.316.080
YTL
x
(%
75
):
6.987.060
YTL
x
(%
2,08
):
Tesisat Proje Hizmetleri
3.
Sınıf
(%
50
):
YTL
x
(%
50
):
4.658.040
YTL
x
(%
1,73
):
Elektrik Proje Hizmetleri
3.
177.937 ,-
YTL.
145.331 ,-
YTL.
80.584 ,-
YTL.
62.050 ,-
YTL.
:
9.316.080
Alt yapı için takdiren
YTL.
:
Statik Proje Hizmetleri
Alt yapı için takdiren
10.000 ,-
:
Sınıf
(%
38,5
):
9.316.080
YTL
x
(%
38,5
):
3.586.691
YTL
x
(%
1,73
):
Alt yapı için takdiren
:
T O P L A M
:
475.902 ,-
YTL.
Yukarıda Ücret Hesap Cetveli Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi hükümlerine göre
düzenlenmiştir.
Mimari Proje Dairesi
Başkanı
Teknik Daire
Başkanı
Tesisat Dairesi
Başkanı
U Y G U N D U R
……/……/2008
Yapım Proje Dairesi
Başkanı
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
Proje – Yaklaşık Maliyeti Hazırlama ve Hizmet Hesabı
AYNI PROJENİN BİRDEN FAZLA YAPIDA UYGULANMASI
Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması halinde; ilk uygulama için bu
şartnameye göre hesaplanan PİD ücreti aynen ödenir.
2.uygulamada bu ücretin
% 15’i
3. uygulamada bu ücretin
% 10’u
4. ve sonra gelen bütün uygulamaların her biri için bu ücretin % 5’i telif hakkı olarak
ödenir.
Bu ödemelerin toplamı; ilk uygulama dahil, PİD hizmeti ücretinin iki katını aşamaz.
Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına
Teknik Görüş
Verilmesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik Görüş Verilmesi
Kontrol
Kontrol
Sıra No.
1
2
İnceleme ve teknik görüş verilmesi için ilgili konuda uzman teknik
eleman görevlendirilir
Teknik görüş verecek elemanların eğitim, seminer ve
organizasyonlara katılması sağlanır
İşleyiş
(Aktif/Pasif)
Sıklık
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
AKTİF
DEĞİŞKEN
Binaların varsa projesi, karot numunesi alınması ve demir
3
donatılarının tespiti ile statik inceleme raporu istenir ve bu
veriler doğrultusunda teknik görüş verilir
4
Rapor
AKTİF
DEĞİŞKEN
5
İmza, paraf prosedürü
AKTİF
DEĞİŞKEN
Sorumlu kişi/birim
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
MİMARLIK ÜZERİNE
SANAT GÜZELLİĞİN İFADESİDİR.
Bu ifade
- Sözle olursa; ŞİİR,
- Nağme ile olursa; MUSİKİ,
- Resim ile olursa; RESSAMLIK,
- Oyma ile olursa; HEYKELTRAŞLIK,
- Bina ile olursa; MİMARLIK
olur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Download