Web Adresi * : İş Yeri Faks No

advertisement
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
AMACIMIZ : ATSO’da işlem yaptıran üye firma çalışanlarının Kurumumuz hakkındaki görüş
ve düşüncelerini değerlendirerek, sorunlarını tespit etmek, önerilerini alarak çözüm üretmek, etkin
ve verimli hizmet alınmasını sağlamaktır.
DEĞERLİ ÜYEMİZ :
Değerli Üyemiz; Odamızın Vermiş Olduğu Hizmetlerden Ne Düzeyde Faydalandığınız Ve
Memnuniyet Düzeyinizi Ölçmek İçin Bu Anket Düzenlenmiştir. Ankete Vereceğiniz Samimi
Cevaplar, Sizlerin Beklentilerini Karşılamaya Yönelik Düzenlemeleri Yapmamıza Olanak
Verecektir.
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad *
:
E-Posta *
:
Firma *
:
İş Yeri Telefon No*:
İş Yeri Faks No*:
Web Adresi * :
1. Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan
ulaştığını işaretleyiniz.
Telefon
Faks
Sosyal Medya
Basın
Komite Çalışmaları
SMS
Web Sayfası
E-posta
Diğer
2. Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan
ulaşmasını tercih edersiniz, işaretleyiniz.
Telefon
Faks
Sosyal Medya
Basın
Komite Çalışmaları
SMS
Web Sayfası
E-posta
Diğer
3. Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız
memnuniyet düzeyinizi işaretleyiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Beklenen
(
Katılmadım)
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
Yönetici Asistanı
Ar-Ge ve Proje Geliştirme Müd.
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler
Sorumlusu
Raiç ve İstatistik Memuru
K Belgesi
Ticaret Müd.
Kriteri
Sanayi Müd.
Değerlendirme
İdari ve Mali İşler Müd.
Adı
Ticaret Sicili Müd.
Müdürlük
Oda Sicil Müd.Ve Kalite
4. Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz?
(5:Son Derece Başarılı, 4:Çok Başarılı, 3:Başarılı, 2:Başarılı Değil, 1:Hiç Başarılı Değil)
Personelin Davranışı
İşlemlerin Süresi
Bilgi Yeterliliği
Talebin Karşılanma
Düzeyi
Odanız Sizi Ne Düzeyde Temsil Ediyor?
Üyesi
Olduğunuz
Meslek
Komitesinin
Çalışmalarından Bilgi Alabiliyor musunuz?
Odamızın
Hizmet
Binasındaki
“Yönlendirmeler” Yeterli midir?
Eğitim,
Toplantı
ve
Organizasyonların
Yeterliliği
Odamızın Hizmet Binasının Çalışma Ortamının
Fiziksel Yapısı
Web sitemizi yeterli buluyor musunuz?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Hiç Memnun
Değilim
(1 Puan)
Memnun
Değilim
(İyileştirilmeli)
(2 Puan)
Kararsızım
(Beklenen)
(3 Puan)
Memnunum
(4 Puan)
Çok
Memnunum
(5 Puan)
5. Aşağıdaki sorular için görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz.
O
O
O
O
O
O
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Oda İle İletişiminiz Hakkındaki Görüşünüz?
Organizasyonlarımız İle İlgili Görüşünüz?
Araştırma,Proje Ve Yayın Faaliyetlerimizden
Memnuniyet Düzeyiniz
Odamızın temsil yeteneği(lobicilik) İle İlgili
Görüşünüz?
Gerektiğinde üst yöneticilere ulaşabiliyor
musunuz?Bu konuda ki görüşünüz.
Bu Anketi Yararlı Buldunuz mu?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Hiç Memnun
Değilim
(1 Puan)
Memnun
Değilim
(İyileştirilmeli)
(2 Puan)
Kararsızım
(Beklenen)
(3 Puan)
Memnunum
(4 Puan)
Çok
Memnunum
(5 Puan)
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
O
O
O
O
O
O
6. İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz,
işaretleyiniz.
O
O
O
O
O
O
O
O
Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve
Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım,
Fiyatlandırma vb.)
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr.
İşlemleri vb.)
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
Diğer(Açıklayınız)………
O
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
7. Odamız Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında düşünceleriniz, istek
beklenti ve çözüm önerileriniz?
(*) Zorunlu alan
Anketimiz bitmiştir.
Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Download