OKGENLER

advertisement
ÇOKGENLER
Doğrudaş (aynı doğru üzerinde) olmayan en az üç noktanın, doğru
parçalarıyla ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel
şekillere çokgen adı verilir.
ÜÇGEN
DÖRTGEN
Dış bölge
İç bölge
BEŞGEN
Bir çokgenin iç bölgesiyle dış
bölgesini ayıran her bir doğru
parçasına çokgenin bir kenarı adı
verilir.
Çokgenin kenarlarının kesişim
noktalarına çokgenin köşeleri adı
verilir.
Çokgende ardışık iki doğru parçasının bir
açı oluşturduğuna dikkat ettiniz mi?
Bir çokgenin tüm kenar
uzunlukları eşit ve tüm açı ölçüleri
eşit ise bu çokgen düzgün
çokgendir.
ÖZELİKLER:
PARALELKENAR
A
D
[AD]//[BC]  |AD|= |BC|
[AB]//[CD]  |AB|= |CD|
B
C
Bir üçgende iç açılar toplamı kaç derecedir ?
Yukarıdaki şekilde paralel kenar [AC] (köşegen) ile kaç üçgene ayrılmıştır?
Paralel kenarın iç açıları toplamı kaç derecedir?
Çizilen köşegenlerin birbirini ortaladığına dikkat ediniz.
A
D
a
hb
b
B
ha
b
a
C
Paralel kenarda, bir kenara
karşısındaki köşeden çizilen dik
doğru parçası o kenara ait
yüksekliktir.
DİKDÖRTGEN
Öyle bir paralel kenar çizelim ki tüm köşeleri 90o olsun.
A
D
B
C
Çizdiğimiz şeklin bir dikdörtgen
olduğuna dikkat ediniz.
Sizce paralel kenara ait olan tüm
özelikler dikdörtgen için de geçerli
midir?
Ayrıca dikdörtgenlerin köşegen
uzunlukları eşittir.
KARE
Öyle bir dikdörtgen çizelim ki tüm kenarları eşit uzunlukta olsun.
A
D
Çizdiğimiz şeklin bir kare olduğuna dikkat ediniz.
Sizce dikdörtgene ait olan tüm özelikler
dikdörtgen için de geçerli midir?
B
C
Ayrıca karelerin köşegenleri birbirini dik
keser.
EŞKENAR DÖRTGEN
Öyle bir paralel kenar çizelim ki tüm kenarları eşit uzunlukta olsun.
A
Eşkenar dörtgenlerin de kareler gibi köşegenleri
birbirini dik keser.
D Ayrıca köşegenler uç noktalarındaki açıları iki eş
parçaya böler.
B
C
YAMUK
A
D
B
Uzunlukları farklı, paralel iki doğru parçasının
uç noktalarını birleştirerek bir dörtgen çiziniz.
Oluşan dörtgen bir yamuktur.
C
Aşağıdaki şekli ele alalım:
A
D
ha
B
a
C
Görüldüğü gibi paralelkenarın tam yarısı ABC üçgenini verir.
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEME
Örüntü: Örüntü kelimesi Türk Dil Kurumu’nca “Olay veya nesnelerin düzenli bir
biçimde birbirini takip ederek gelişmesi” şeklinde tanımlanır.
Süsleme: Süsleme; bir düzlem parçasının boşluk kalmadan ve şekiller üst üste
gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesidir. Süsleme yapılabilmesi için her
bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360o olmalıdır. Yani süslemede açık
köşe kalmamalıdır.
Sayı örüntülerini inceleyelim:
Örüntünün tanımı gereğince sayı örüntüleri sayıların düzenli bir biçimde
birbirini takip ederek gelişmesi ile elde edilir.
Örnek:
1
2
3
4
5
…
8
10
…
16
21
…
7
6
…
Örüntünün nasıl geliştiğini söyleyiniz.
Örnek:
2
4
6
Örüntünün nasıl geliştiğini söyleyiniz.
Örnek:
1
6
11
Örüntünün nasıl geliştiğini söyleyiniz.
Örnek:
4
6
5
Örüntünün nasıl geliştiğini söyleyiniz.
Download