Fen ve Teknoloji REOSTA

advertisement
Fen ve
Teknoloji
REOSTA
DİRENÇ
• Bir iletkenin elektrik akımına karşı göstermiş
olduğu tepkiye direnç denir. Direnç, direnç ölçer
(ohmmetre) ile ölçülür.Birimi ohm (Ω)’dur. Bir
iletkenin direnci üç şeye bağlıdır.
• 1)Uzunluğuna
• 2)Kalınlığına
• 3)Cinsine
REOSTA
• Reosta, direnci büyütüp
küçültmekte (ayarlamakta)
kullanılan bir araçtır.Evlerde
bazı lambaların anahtarlarında
reosta vardır.Bu reostalar
çevirilince lambanın parlaklığı
artar ya da azalır.
Reostayı Kim Buldu?
• Reosta elektrik deneyleri için Charles
Wheatstone tarafından yapılmıştır.
İngiliz fizikçi olan Charles Wheatstone
ilk defa teller üzerine akım vererek
sinyal göndermiş ve bu olayla ilk
telgraf makinesi ortaya çıkmıştır.
Elektrik akımlarının hızını ve akım
sırasında iletkenin direnci nedeniyle
kaybolan enerjiyi araştırmak için,
direnç ölçümlerinde kullanmak üzere
“Wheatstone Köprüsü” nü bulmuştur.
Bu deneyler için ayarlayabileceği bir
dirence ihtiyaç duymuştur ve reostayı
yapmıştır. Reosta ise bilindiği gibi
orta iletkenlikte bir telin kısa devre
olmadan bir yalıtkan üzerine sarılması
ve üzerindeki sürgü ile sarımın ileten
kısmının kısaltılıp uzatılması
sayesinde direncin ayarlanmasını
sağlamaktadır.
REOSTA
Beni dinlediğiniz için
TEŞEKKÜR EDERİM
Download