haçlı seferleri - files.eba.gov.tr

advertisement
HAÇLI SEFERLERİ
HAÇLI SEFERLERİ
• Orta Çağın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri
Haçlı Seferleridir.
• XI - XIII. yüzyılları arasında Hristiyan Batı dünyasının
Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal
sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için
düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denir.
• Müslümanlara karşı yapılan bu savaşa katılan
Hristiyan askerlerin elbiselerinde haç sembolünü
kullanmaları, Haçlı Seferlerinin dinî sebeplerini ön
plana çıkarmışsa da
• bu seferlerin siyasi, sosyal ve ekonomik sebepleri de
vardır.
I. Haçlı Seferi (1096 - 1099)
• Avrupa’da farklı ülkelerden gelen kişilerin
oluşturduğu ilk haçlı grubu, Piyer L’Hermite
(Piyer Lermit) komutasında Batı Avrupa’dan
yola çıktı.
• Geçtiği yerleri yağmalayarak, Bizans üzerinden
İznik’e kadar ilerledi
• ancak bu ilk gelen haçlıların tamamına yakınını
Türkiye Selçuklu ordusu yok etti
• Bu yenilgiden sonra 600.000 kişilik düzenli bir
Haçlı ordusu İstanbul’a geldi (1097).
• Haçlılar Bizans imparatoru ile bir yaptılar.
sözleşme
• Bu sözleşmeye göre; Haçlılar, Anadolu’da ele
geçirdikleri yerleri Bizans imparatorluğu’na
bırakacaklar,
• buna karşılık Bizans imparatorluğu da Haçlılara
gıda yardımında bulunacak ve Anadolu’da
rehberlik yapacaktı.
• İstanbul’dan Anadolu’ya geçen bu Haçlı ordusu
Türkiye Selçuklularının başkenti İznik’i kuşattı.
• Bu sırada Malatya kuşatmasında olan I. Kılıç
Arslan, ordusuyla İznik’e dönerek
• Haçlılara karşı başarılı mücadele verdiyse de
başarılı olamayacağını anlayarak geri çekildi.
• İznik, Bizans tarafından teslim alındı (1097).
• I. Kılıç Arslan Danişmentlilerle birleşerek
Eskişehir yakınlarında Haçlılara yeniden
saldırdı.
• Ancak haçlı kuvvetlerinin sayı itibarıyla fazla
olması üzerine Türk ordusu yenileceğini
anlayınca yeniden geri çekildi (1097).
• Bundan sonra I. Kılıç Arslan çete savaşları ile
Haçlıların geçeceği bölgelerdeki yiyecek ve
içecek kaynaklarını yok ederek, yıpratma taktiği
uyguladı.
• Haçlılar büyük kayıplar vererek Kudüs’e
ulaştıklarında sayıları 50.000 kadardı.
• Fatımîlerden Kudüs’ü alan Haçlılar, burada bir
Latin Krallığı kurdular (1099).
• Eskişehir-Antalya hattına kadar Batı Anadolu
topraklarını ele geçiren Haçlılar,
• Antakya ve Urfa’yı da almışlardı.
• I. Haçlı Seferi sonunda Haçlılar Kudüs’te
kurdukları Latin Krallığı’ndan başka
• Antakya, Urfa, Sur, Trablusşam ve Yafa
şehirlerinde kontluklar oluşturdular.
II. Haçlı Seferi (1147 - 1149)
• Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa Lâtin
Kontluğu’na son verince
• Alman İmparatoru III. Konrad ile
• Fransa Kralı VII. Lui, ordularıyla II. Haçlı
Seferi’ne çıktılar.
• Anadolu’ya önce ulaşan Alman İmparatoru III.
Konrad Konya ovasında Türkiye Selçukluları
Sultanı Mesut’la yaptığı savaşta yenildi.
• İznik’e ordusuyla gelen Fransa Kralı, Alman
imparatoru’nun Selçuklular tarafından bozguna
uğratıldığını öğrenince
•
• Efes, Denizli, Antalya yolundan Suriye’ye
geçmek istedi
• Fakat Selçuklu ordusu Haçlılara büyük
kayıplar verdirdi.
• Antalya’ya ulaşabilen Haçlıların bir kısmı
Suriye’ye gittiler.
• Kalanlar da Türkler karşısında perişan oldular.
• Bu sefer sonunda Antalya’da terk edilen üç
binden fazla Haçlı askeri Türkler tarafından
himaye altına alınmış, yaralılar tedavi
edilmiştir.
• Böylece ilk defa kral ve imparatorların da
katıldığı bu Haçlı Seferi amacına ulaşamadı.
III. Haçlı Seferi (1189 - 1192)
• Selahattin Eyyûbi, Hıttin Savaşı’nda (1187)
Kudüs kralını yenilgiye uğrattı ve Kudüs’ü ele
geçirdi.
• Kudüs’ün, Müslümanlar tarafından geri
alınması III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine
neden oldu.
IV. Haçlı Seferi (1202 - 1204)
• Eyyûbilerin Filistin’deki Yafa’yı ve
• Suriye’deki bazı şehirleri ele geçirmesi üzerine
• IV. Haçlı Seferi düzenlendi.
• İstanbul’a gelen Haçlı ordusunun şehri
yağmalaması ve
• Bizans tahtında değişikliğe gitmesi üzerine halk
ayaklandı ve bu ayaklanma neticesinde
imparator ile oğlu öldürüldü.
• Haçlılar istanbul’da bir Latin imparatorluğu
kurdular (1204).
• Bunun üzerine Bizans imparatorluğu’ndaki
hanedan mensupları
• istanbul’dan ayrılarak biri iznik’te, diğeri
Trabzon’da olmak üzere iki ayrı devlet kurdular.
•
• iznik Devleti, 1261 yılında istanbul’daki Latin
egemenliğine son verdi, Bizans
ımparatorluğu’nu yeniden canlandırdı.
• Trabzon imparatorluğu ise Fatih Sultan
Mehmet’in Trabzon’u fethettiği tarihe kadar
varlığını sürdürdü (1461).
• IV. Haçlı Seferi’nden sonra dört büyük Haçlı
Seferi
• daha düzenlenmiştir. Bu seferlerden hiçbiri
Anadolu üzerinden yapılmamış ve Haçlılar bir
başarı elde edememişlerdir.
Download