Slayt 1 - Dr. Metin BERBER

advertisement
KPSS
KPSS 2oo7
1) IS eğrisi üzerinde devlet harcamaları ve vergilerin değişkenliği
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Hem devlet harcamaları hem de vergiler sabittir.
B)Devlet harcamaları sabittir,ancak vergiler değişebilir.
C)Vergiler sabittir,ancak devlet harcamaları sabittir.
D)Devlet harcamaları değişebilir,ancak vergiler hakkında bir şey
söylenemez.
E)Hem devlet harcamaları hem de vergiler değişebilir.
KPSS 2oo7
2)IS-LM modeline göre,genişletici bir para politikası,genişletici bir
maliye politikasıyla birlikte uygulandığında aşağıdakilerden
hangisi ortaya çıkar?
A. Hem faiz oranı hem de milli gelir düzeyi artar.
B. Faiz oranı artarken milli gelir düzeyi azalır
C. Faiz oranı kesinlikle artar,ancak milli gelir düzeyinin nasıl
değişeceği belirsizdir.
D. Hem faiz oranı hem de milli gelir düzeyi azalır.
E. Milli gelir düzeyi kesinlikle artar,ancak faiz oranın nasıl
değişeceği belirsizdir
KPSS 2oo7
3) Para arzı eğrisi,faiz oranını gösteren dikey eksene paralel
olduğunda,para talebi para arzından düşükse para piyasası
dengesinin sağlanması için nasıl bir değişmenin olması gerekir?
A) Faiz oranının düşmesi,para talebi miktarının artması
B) Faiz oranının düşmesi,para arzı miktarının artması
C) Faiz oranının artması,para arzı miktarının düşmesi
D) Faiz oranının artması,para talebi miktarının düşmesi
E) Faiz oranının artması,hem para arzı miktarının hem de para
talebi miktarının aynı anda düşmesi
KPSS 2oo7
4) Merkez Bankasının reeskont oranını belirli bir miktar düşürmeyi
hedeflediği bir durumda,parasal taban ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A. Para talep eğrisinin eğimi ne kadar yüksekse parasal
tabandaki artış
o kadar fazla olur.
B. Para talep eğrisinin eğimi ne kadar düşükse parasal tabandaki artış o
kadar fazla olur.
C. Para çoğaltanı ne kadar küçükse parasal tabandaki artış o kadar az
olur.
D. Halkın elindeki paranın mevduatlara oranı ne kadar düşükse parasal
tabandaki artış o kadar fazla olur.
E. Para talep eğrisinin eğimi parasal tabanın büyüklüğünü etkilemez.
KPSS 2oo6
6) Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik bir para
politikası izliyorsa IS LM modeline göre vergilerdeki bir artıştan
gelir nasıl etkilenir?
A.
B.
C.
D.
E.
Değişmez.
Artar.
Azalır.
Kısa dönemde artar,uzun dönemde azalır.
Kısa dönemde azalır,uzun dönemde artar.
KPSS 2oo6
7) Başlangıçta dengede olan bir ekonomide Merkez bankasının
açık piyasa işlemleriyle piyasadan hazine bonosu satın alması
faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler?
Faiz
Döviz kuru
A.
Düşer
Yükselir
B.
C.
D.
E.
Düşer
Yükselir
Yükselir
Değişmez
Düşer
Yükselir
Düşer
Değişmez
KPSS 2oo6
8) Mundell-Fleming modelinde,döviz kurunun dengede döviz
kurundan daha düşük olduğu ve Merkez bankasının kuru bu
düzeyde sabitlemek istediği varsayıldığında aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
A.
B.
C.
D.
E.
IS ve LM eğrilerinde bir kayma olmaz.
IS eğrisi sola doğru kayar.
IS eğrisi sağa doğru kayar.
LM eğrisi sağa doğru kayar.
LM eğrisi sola doğru kayar.
KPSS 2oo5
9) A ülkesinin ulusal parası yabancı paralar karşısında
değerlendiğinde bu ülkenin dış ticareti nasıl etkilenir?
A. İthalatı azalır.
B. İthalatı artar.
C. İthalatında bir değişiklik olmaz.
D. İhracatı artar.
E. İhracatında bir değişiklik olmaz.
2oo3 KPSS
11. Sabit kur sisteminde diğer veriler sabitken aşağıdaki
durumların hangisinde ülke parası (TL) yabancı paralar
karşısında değer kaybeder?
A) ABD doları EURO karşısında değer kazandığında
B) Yurtiçi enflasyon düştüğünde
C) Yurtiçi enflasyon yükseldiğinde
D) Yurtiçi enflasyon yurtdışı enflasyondan daha yüksek
olduğunda
E) Yurtiçi enflasyon yurtdışı enflasyona eşitlendiğinde
KPSS 2oo2
10) Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değişkenler
sabitken,kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yerli para değer kazanır ve toplam talep azalır.
Yerli para değer kazanır ve toplam talep artar.
Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar.
Yerli para değer kaybeder ve toplam talep azalır.
Döviz talebi artar.
KPSS 2oo2
11) Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Talep artar,arz azalırsa denge fiyatı yükselir.
B. Arz artar,talep azalırsa denge fiyatı düşer.
C. Talep azalır,arz sabit kalırsa denge fiyatı düşer.
D. Arz azalır,talep sabit kalırsa denge fiyatı yükselir.
E. Talep azalır,arz artarsa denge fiyatı yükselir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards