11. ÇUKUROVA HEMATOLOJİ GÜNLERİ / 17

advertisement
11. ÇUKUROVA HEMATOLOJİ GÜNLERİ / 17 - 19 KASIM 2017 / ADANA HİLTON
18 KASIM 2017 CUMARTESİ
09.00 - 09.30 Açılış Konuşmaları
Osman İlhan
Serdar Bedii Omay
Birol Güvenç
09.30 - 10.00 Lenfoma Tedavisi Yan Etki Yönetiminde Yenilik Ne Var? Olgularla Tartışma
Birol Güvenç
10.00 - 10.30 Olgularda MDS Tedavisinde Ne Değişti ?
Şehmus Ertop
10.30 - 11.00 Kahve Molası
11.00 - 11.30 KLL’de Monoklonal Antikor Tedavisinin Yeri
Zafer Gülbaş
11.30 - 12.00 Kronik İTP’de Güncel Tedavi Yaklaşımı
İhsan Karadoğan
12.00 - 12.30 AML’de Türkiye’nin Klofarabin Tecrübesi
Ali İrfan Emre Tekgündüz
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 TTP’de Dirençli Olgularda Yenilikler
Hüseyin Derya Dinçyürek
14.00 - 14:30 KİT Transplantasyonunda Yan Etki Yönetiminde Neler Yeni? Olgu Sunumu ile Birlikte
Mehmet Yılmaz
14.30 - 15.00 AML Tedavisinde Değişen Tedavi Programları Nelerdir?
Orhan Ayyıldız
15.00 - 15.30 Kahve Molası
15.30 - 16.00 Hodgkin Lenfomada ; ilk Relaps / Refrakter Tedavi Seçeneklerimiz Ne Olmalı?
Müzeyyen Aslaner
16.00 - 16.30 Kanser ve Tromboz
Berksoy Şahin
19 KASIM 2017 PAZAR
09.00 - 09.30 KLL’de Yenilikçi Tedaviler
Ömür Gökmen Sevindik
09.30 - 10.00 Hematolojide Referans Biyolojikler ve Biyobenzerler
Mehmet Ali Özcan
10.00 - 10.30 Miyelofibrozis Tedavisinde Ruksolitinib: Hangi Hastada, Ne Zaman?
Ayşe Tülin Tuğlular
10.30 - 11.00 Akılcı İlaç Kullanımı
Birol Güvenç
Download