açık deniz balıkçı gemisi kaptanı

advertisement
AÇIK DENİZ BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI
SEYİR
1. Yer ekseninin; yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara ne ad verilir?
A) Ekvator
B) Büyük daireler
C) Kutuplar
D) Küçük daireler
E) Yer ekseni
2. Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10°
olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10,02 mil
B) 11,46 mil
C) 12,26 mil
D) 11,02 mil
E) 10,50 mil
3. Kıyıya yakın ve yoğun trafik içinde seyreden bir gemi sise girdiğinde bazı önlemler almalıdır.
Aşağıdakilerden yanlış olan önlem hangisidir?
A) Dümen ele alınır.
B) Gözcü sayısı arttırılır.
C) Radarlar çalıştırılır.
D) Demirlerden biri 1,5 kilit salya edilerek seyre devam edilir.
E) VHF dinlemesi yapılır.
4. Bir geminin pusulasının hangi hallerde düzeltilmesi gerekir?
A) Arızi sapma 5° yi geçerse,
B) Gemi uzun süre tamirde kalırsa,
C) Geminin yara alması veya çatışması halinde,
D) Uzun zaman bir yere bağli kalması halinde,
E) Hepsi doğru.
5. 14 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgeye ait haritanın pusula gülü üzerinde
0° 35’E(1981)5’W ibaresini tespit ettiniz. Manyetik pusula ile 225° rotasına seyrederken bu
rotadaki yapay sapma değeri 4°W ise gemimizin hakiki rotası nedir?
A) 258° 25’
B) 225° 15’
C) 219° 45’
D) 119° 35’
E) 229° 05’
6. Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota
tatbik edilecek rota nedir?
A) 126°
B) 127°
C) 128°
D) 129°
E) 130°
7.
sembolün anlamı nedir.
A) Tehlikeli suyu işaret etmektedir
B) Şamandıralama yönünü işaret etmektedir
C) Tehlikeli kanalı işaret etmektedir
D) Mecburi rotayı işaret etmektedir
E) Şamandıraların IALA sistemine uygun olmadığını belirtmektedir
8.
sembolü neyi ifade eder?
A)Beton kule üstünde fener
B) Kazık üstünde fener
C) Platform üstünde fener
D) Fener gemisi veya fenerli büyük şamandıra
E) Hiçbiri
9. IALA Sistem A’ya göre konik yeşil tepelik ne anlama gelir?
A) Tehlike şamandırası
B) Radar reflektörü
C) Kanalın sancak tarafı
D) Kanalın iskele tarafı
E) Kardinal şamandıra
10. FL5sec49m10M nominal özelliklerini taşıyan bir fener göz yüksekliği 9 m olan bir zabit için
görüş mesafesinin 15 mil olduğu bir ortamda gece ve gündüz kaç milden görülebilir? (Ek cetvel
01 kullanınız.)
A) 15-15 mil
B) 10-10 mil
EK CETVEL 01
C) 12-15 mil
SORUNUN EKİ OLARAK
D) 14-21 mil
VERİLECEKTİR.
E) 12-21 mil
11. 127°40' 08"E boylamının ZD değeri nedir?
A) -8
B) +7
C) +8
D) -9
E) -10
12. HO - 2102 C/D "Plastik Yıldız Bulucu" gök cisimlerinin (yıldızların) hangi değerlerini
bulmamıza yardımcı olur?
A) CoAlt ve CoDec’ini
B) Az ve Zn yi
C) Colat ve CoDec'ini
D) Zn ve Z’yi
E) Zn ve Alt’ını.
13. GHA değeri 242° ve SHA değeri 103° ise, GHA değeri nedir?
A) 139°
B) 214°
C) 270°
D) 345°
E) 225°
14. Aşağıdaki hatalardan hangisi “Büyük Ayna” ayar vidaları kullanılarak düzeltilebilir?
A) Yan hata
B) Dikey hata
C) Uzade hatası
D) Prizma hatası
E) Fabrikasyon hata
15. Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür. Sextant’ın fabrikasyon hatası – 1'.8 ve
IC : + 0'.3 olduğuna göre, Sextant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ?
A) 43˚ 57'.3
B) 43˚ 59'.3
C) 43˚ 56'.3
D) 43˚ 59'.9
E) 44˚ 56'.3
16. 05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in
meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
A) 14:07:48
B) 11:57:00
EK CETVEL 07 VE EK CETVEL 38
C) 11:54:00
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.
D) 09:46:12
E) 09:49:00
17. Herhangi bir kullanıcının uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda her türlü
hava koşullarında ortak bir dünya referans sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman
belirlemesine olanak veren sistem aşağıdakilerden hangisidir ?
A) LORAN - C
B) NAVTEX
C) OMEGA
D) GPS
E) RDF
18. Radar plotlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Temasların tespit edilme zamanları önemli değildir.
B) Özellikle sahile yakın bölgelerde seyir yapılırken, mesafe skalası; olabildiğince büyük seçilmelidir.
C) Sahile yakın seyrederken, mesafe skalası; mümkün olduğunca küçük seçilmelidir.
D) Sahile yakın seyirlerde, kazanç (Gain) süvici kapatılmalıdır.
E) Radar ile plotlama yaparken, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması gerekmez.
19. Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen
rota bilgilerini karşılaştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark
bulunurken oto pilotun göz önünde bulundurmasına gerek olmayan bilgidir?
A) Geminin boyu.
B) Geminin yük durumu.
C) Varış limanı.
D) Geminin hızı.
E) Deniz durumu.
20. Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir
yardımcı aletleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskandil
B) Stadimetre
C) Parakete
D) Sextant
E) Station Pointer
GEMİCİLİK
1. Boyu 220 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne
kadar geride olmalıdır.
A) 155 m
B) 165 m
C) 175 m
D) 185 m
E) 195 m
2. Boyu 18 metre olan bir tekne;
A) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı
fenerler ile 1 milden görünür borda fenerleri taşırlar.
B) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı
fenerler ile 2 milden görünür borda fenerleri taşırlar.
C) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 1 milden görünür borda fenerleri ile her
yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
D) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 2 milden görünür borda fenerleri ile her
yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
E) 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda, pupa fenerleri ve yedekleme fenerleri ile
her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
3. Boyu 170 metre ve eni 27 metre olan kısmen batık bir tekne yedeklendiğinde bu teknede;
A) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya
da kıçına yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir.
B) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya
da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir.
C) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya
da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu
fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden
görünür fenerler gösterecektir.
D) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç
doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener
gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerlerde en az 3
milden ve her yönden görünür birer beyaz fener gösterecektir.
E) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç
doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener
kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener
gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3
milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir.
4. Ağ balıkçılığı demir üzerinde iken de yapılabilir. Ağ balıkçılığı yapan demir üzerinde olan ve
ağlarının uzunluğu tekneden 150 metreden açığa uzanan bir balıkçı teknesi aşağıdaki fenerleri
gösterecektir.
A) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli silyon feneri
özelliğinde iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri
B) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı renkli silyon feneri
özelliğinde iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti
gösteren her yönden görünür bir beyaz fener
C) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı renkli her yerden görünür
iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren
her yönden görünür bir beyaz fener
D) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür
iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren
her yönden görünür bir beyaz fener
E) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür
iki fener ve bu fenerlere ilave olarak ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz
fener
5. Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gündüz bu durumunu hangi işaret
veya işaretlerle belirtir.
A) En iyi görünür bir yere bir siyah silindir şekli toka eder.
B) En iyi görünür bir yere bir siyah eşkenar dörtgen toka eder.
C) En iyi görünür bir yere sivri uçları birbirine bakan iki siyah koni toka eder.
D) En iyi görünür bir yere iki siyah küre şekli toka eder.
E) En iyi görünür bir yere bir siyah küre, bir eşkenar dörtgen, bir siyah küre şekillerini toka eder.
6. Mayın Temizleme işleri ile uğraşan bir tekneye aşağıda belirtilen mesafeden daha fazla
yaklaşılmayacaktır.
A) 800 m.
B) 1000 m.
C) 1200 m.
D) 1400 m.
E) 1600 m.
7. Boyu 60 metre olan bir teknede Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği Ses işareti vermek
üzere kullanılması gerekli olan aygıtlar ;
A) Düdük, Kampana ve Gong bulunmalıdır
B) Düdük ve Gong bulunmalıdır
C) Düdük ve Kampana bulunmalıdır
D) Sadece düdük bulunması yeterlidir
E) Düdük ve ses işareti verebilecek herhangi bir cihaz bulunmalıdır
8. Boyu 50 metre veya daha uzun gemilerin bulundurması gerekli baş demir fenerinin tekne
üstünden olması gerekli en az yükseklik ile kıç demir feneri ile olması gerekli en az düşey
mesafe ne kadar olmalıdır.
A) Başdemir fenerinde tekne üzerinden en az 4.5 metre, kıç demir feneri 6 metre
B) Baş demir feneri tekne üzerinden en az 6 metre, kıç demir feneri de baş demir fenerinden düşey
olarak en az 4.5 metre aşağıda olacaktır
C) Başdemir fenerinde tekne üzerinden en az 5 metre, kıç demir feneri 4 metre
D) Başdemir fenerinde tekne üzerinden en az 9 metre, kıç demir feneri 5 metre
E) Baş ve kıç demir fenerleri tekneden en az 6 metre yükseklikte olmalıdır
9. Halatların çımalarına yapılan bağa ne isim verilir?
A) Piyan bağı
B) Kropi
C) Margarita
D) Ceviz
E) Façuna
10. Biri tek dilli diğeri çift dilli makaradan oluşan palangaya ne isim verilir?
A) El palangası veya adi palanga
B) Top palangası
C) Kandilisa palangası
D) Monişka palangası
E) Parale palangası
11.Dip trolü ile operasyon yapan balıkçı gemisinin kaptanı dipte bir cisme trolün takıldığını
anladığı anda ilk olarak ne yapmalıdır?
A)Makinelere tam yol vererek kurtulmak
B)Makinelere tam yol verirken dümen iskele veya sancak alabanda basılır
C)Hız değiştirilmeden dümen iskele veya sancak alabanda basılır
D)Gemi terk hazırlıklarına başlar ve telsizden yardım çağırılır
E)Makineleri stop eder
12.Karinenin temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en suratli ve kolay olanı yazınız.
A) Sürme raspa
B) Çekiç raspası
C) Kum raspası
D) Elektrikli tabanca raspası
E) Fırça raspası
13. Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık
olmalıdır ?
A) 4
B) 10
C) 5
D) 15
E) 20
çalışma basıncına dayanıklı
14.Kıçtan kara bağlamada (Akdeniz bağlaması) halatlar ne şekilde bağlanır?
A) Sancak kıç omuzluktan sancağa iskele kıç omuzluktan iskeleye kumande edecek sekilde
bağlanırlar.
B) Bütün halatlar rıhtıma dik olarak bağlanırlar.
C) Kıç halatlar çapraz verilerek bağlanır.
D) Kıç halatların hepsi sancağa kumanda edecek şekilde bağlanırlar.
E) Kıç halatların hepsi iskeleye kumanda edecek şekilde bağlanırlar.
15. Römorkörün bağlandığı noktadan değişik açılarda çekmesi isteniyorsa aşağıdaki bağlama
yöntemlerinden en uygunu hangisidir?
A) Tek halatla kısa bağlama.
B) Çift halatla kısa bağlama.
C) Üç halatla kısa bağlama.
D) Tek halatla uzun bağlama.
E) Çift halatla uzun bağlama.
16.Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ana güverte
B) Irgat
C) Kastanyola
D) Hırça mapası
E) Fenerlik
17.Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
A) Geminin taşıdığı yük
B) Havanın sıcaklığı
C) Suyun tuzluluk derecesi
D) Deniz suyu sıcaklığı
E) Demiryerindeki dibin doğal yapısı
18. Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken
kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek şekilde durulur?
A) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.
B) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.
C) Rüzgar bir bordada kazazedeler rüzgaraltı bordada tutulmalıdır.
D) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.
E) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.
19.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EKII’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.
A)Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B)Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C)Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank
vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
D)Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici
kurallar
E)Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
20. Su Ürünleri Sirkülerleri hazırlanırken genel olarak hangi kriterler göz önüne alınır.
I
Mevsim
II Ağ Kapasitesi
III Avlanma Yeri
IV Balık Büyüklüğü
A)
B)
C)
D)
E)
I-II
I-II-III
II-IV
III-IV
I-III-IV
DENİZDE GÜVENLİK VE DENİZDE HABERLEŞME
1. Aşağıdakilerden hangisi oturmadan hemen sonra yapılacak işlerden değildir?
A)Makineyi stop etmek
B)Makineyi tornistanda çalıştırmak
C)Derinsu kilistinlerini sığ su kilistinleri ile değiştirmek
D)Demirleri funda etmek
E)Gemi mevkiini belirlemek
2. Çatışmadan sonra pruvasında hasar meydana gelen ve hasarlı bölmenin takviye edilip,
desteklenmesi ile yola devam eden bir gemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Dümen donanımı gözden geçirilmelidir.
B) Boş tanklara balast alınmalıdır.
C) Varacağı limana tam tokat seyri yaparak ulaşması sağlanmalıdır.
D) Mümkün olduğunca kıça doğru trimlendirilmesi gerekir.
E) Hepsi doğru
3. Gaz-free işlemi ne demektir.
A) Yangın söndürmek
B) Tankın sıcak su ve stimle yıkanarak havalandırılması
C) Tankların zehirli baca gazı basılması
D) Tankların kapatılarak emniyete alınması
E) Hepsi doğru
4. Seyir halindeki bir gemide kapalı bölümlerde yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz.
A) Kapalı bölümlerdeki personel tahliye edilir
B) Su geçirmez perdeler, kaportalar, lumbozlar, hava firaları ve fanlar açık tutulur.
C) Sabit sistem söndürücülerden uygun olanı bölüme basılır
D) Yangının söndüğünden emin olana kadar bölüme girilmez
E) Hepsi doğru
5. Bir solunum cihazının tüpündeki hava miktarı, kullanılabilmesi için kapasitesinin yüzde kaçı
kadar doluluk oranına sahip olmalıdır.
A) % 60
B) % 70
C) % 50
D) % 80
E) % 40
6.Gemilerde soğuk suda canlı kalabilme açısından en önemli kişisel ekipman nedir.
A)Can yeleği
B)Can simidi
C)Isı koruyucu tulum
D)Su geçirmez elbise
E)Hiç biri
7. Gıda zehirlenmelerinde yapılacak ilk yardım hangisidir.
A)Süt içirmek
B)Kusturmak
C)Panzehir vermek
D)Yumurta akı vermek
E)Hiçbiri
8. Hipotermi vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesinden sonra hızlanır.
A) 35
B) 34
C) 32
D) 30
E) 29
9. Kişinin denize düştüğü köprü üstüne bildirilmiş ve gecikmeli harekete başlanılmış ise
hangi dönüş yapılır.
A) Schornow Dönüşü
B) Anderson Dönüşü
C) Williamson Dönüşü
D) Moc Gregor Dönüşü
E) Hiçbiri
10. Deniz kirliliğini temizleme rolesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Role gemideki kirliliği temizlemek için oluşturulur
B)Role gemiden denize döküntüyü azaltmak için oluşturulur
C)Role denizi temizlemek için oluşturulur
D)Role yangın tehlikesini azaltmak için oluşturulur
E)Role zamanında müdahale için oluşturulur
11. AMVER nedir.
A) Bir sahil gözetleme merkezidir.
B) Bir arama-kurtarma biçimidir.
C) Gemi kurtarmada karşılıklı yardıma dayanan otomasyonlu sistemdir.
D) Gemilerin arama -kurtarma için yaptıkları çalışmalar sırasında kullanılan bir yöntemdir.
E) Hiçbiri
12. Gemi ve uçak ile yapılan ortak arama kuralına göre geminin ve uçağın rotaları birbirlerine
göre ne düzende olmalıdır.
A) Paralel rota düzeninde
B) Çapraz rota düzeninde
C) Dik rota düzeninde
D) Aynı (eş) rota düzeninde
E) Aykırı (farklı) rota düzeninde
13. Aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz taşıtlarından hangisi GMDSS' ye tabidir ?
A) 300 grt' dan büyük yük gemileri
B) 300 grt' dan küçük yük gemileri
C) Tüm özel amaçlı yatlar
D) Balıkçı tekneleri
E) Ticari amaçlı yatlar
14. GMDSS' ye tabi olan deniz taşıtları, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?
A) 10 ya da daha yukarı sayıda insan taşıyabilen deniz taşıtları
B) Özel amaçlı yatlar
C) Uluslararası yolculuk yapan tüm yolcu gemileri
D) Balıkçı tekneleri
E) 200 grt’dan büyük yük gemileri
15.DANGER sözcüğü uluslararası heceleme alfabesi(fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi
gibi kodlanır ?
A) December Alpha North Golf Ecgo Roma
B) Delta Alfa November Golf Echo Romeo
C) Delta Alfa Nike Gama Eico Romeo
D) Delta Alfa Number Gama Echo Romeo
E) Danger Alfa Number Golf Echo Roma
16. MID kısaltması, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi
gibi kodlanır ?
A) Maritime Identification Digit
B) Mike India Delta
C) Marine Indiane Danube
D) Mobile Identification Digit
E) Maritime India Danube
17. MMSI, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi
kodlanır ?
A) Marine Marine Sierra India
B) Mike Mike Sierra India
C) Mike Mike South India
D) Mobile Mobile South India
E) Maritime Mobile Service Idendity
18. UTC uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır
A) Uniform Tango Charlie
B) Ultra Tango Charlie
C) Uniform Taurus Charlie
D) Uniform Tango Call
E) United Time Coordinated
19. RADYO uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi
kodlanır ?
A) Romeo Alfa Delta Yankee Oscar
B) Roma Alfa Danube Yankee Oscar
C) Romeo Aerrial Distress Yellow Oscar
D) Romeo Alfa Delta Yellow Omega
E) Romeo Alfa Distress Yellow Omega
20. TA1B Uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi
kodlanır ?
A) Tango Alfa Unaone Beta
B) Tango Alfa Oneuna Bravo
C) Tango Alfa Una Beta
D) Tango Alfa One Beta
E) Tango Alfa Unaone Bravo
METEOROLOJİ
1- Minimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
A) Yerel saatle 7’de ve 21’de okuma yapılır
B) İçinde sıvı olarak alkol kullanılır
C) Siper içinde yatay olarak yerleştirilir
D) İçinde sıvı olarak cıva kullanılır
E) İçinde cam indeks vardır
2- Aşağıdakilerden hangisi rüzgar yönünün gösterir?
A) Anemometre
B) Limnigraf
C) Rüzgar çorabı
D) El anemometresi
E) Takeograf
3- Şubat -Mart aylarında İskenderun körfezinde 9-10 hava yapabilen kuzey yönlü fırtına
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Krivets
B) Yarık kaya
C) Poyraz
D) Bora
E) Karayel
4- Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi uyuşmaz?
A) Cirrus – yüksek bulut
B) Cumulus – dikey gelişimli bulut
C) Altostratus – orta bulut
D) Stratocumulus – yüksek bulut
E) Cumulonembus – dikey gelişimli bulut
5- “Hava doymuş” ifadesi ile aşağıdaki durumlardan hangisi tanımlanmaktadır?
A) Bağıl nem %100 dür
B) Mevcut sıcaklıkta buhar basıncı maksimum seviyededir
C) Yağış başlamıştır
D) Bulutluluk %100 dür
E) Kalın bir sis tabakası mevcuttur
6- Deniz seviyesine yakın atmosferik basınç 1000 hPa civarındadır. Basınç aşağıdakilerden
hangi yükseklikte yarıya yani 500 h Pa’a düşer?
A) Yerden itibaren 1500 m’de
B) Yerden itibaren 3000 m’de
C) Yerden itibaren 5,5 km’de
D) Yerden itibaren 11 km’de
E) Yerden itibaren 18 km’de
7- Yüksek basınç alanları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcak bir antisiklonda düşey basınç gradyanı şeklindedir
B) Soğuk bir antisiklonda düşey basınç gradyanı şeklindedir
C) Yüksek basınç alanları sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere üç tiptir
D) Soğuk tip antisiklonların düşey uzanımı 3000 m’yi geçmez
E) Sıcak antisiklonlarda çökme enversiyonu oluşabilir
8- Deniz seviyesinde standart atmosfer basıncı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1013,2 mm
B) 1013,2 cm
C) 1020 mb
D) 1013,2 mb
E) 760 mb
9- Bir yüksek basınç merkezi ile bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla
olursa, -------------------------.
A) Hava kütlesi o kadar kuru olacaktır
B) Sıcaklık o kadar düşük olacaktır
C) Rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır
D) Sıcaklık o kadar yüksek olacaktır
E) Bağıl nem o kadar yüksek olacaktır
10- Aşağıdakilerden hangisi, hava kütlesini oluştukları yüzeye göre sınıflandırır?
A) Maritim
B) Süperior
C) Polar
D) Tropikal
E) Arktik
11- Bir siklon ailesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ardarda siklonlar sıralanmıştır
B) En yaşlı cephe sistemi en ilerdedir
C) En genç cephe sistemi en öndedir
D) Oklüzyon cephe en ilerdedir
E) Siklon ailesinin genellikle güneyinde bir yüksek basınç alanı vardır
12- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir sıcak hava kütlesinin geldiği bölgede görülmez?
A) Alt seviyede kararlı hava
B) Stratiform bulut
C) Konvektif hareket
D) Bozuk görüş
E) Kümülüform bulut
13- Hava haritasında mavi çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Sıcak cephe
B) Soğuk cephe
C) Oklüzyon cephe
D) Stasyoner cephe
E) Planeter cephe
14- Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte görülen kısa süreli ve şiddetli sağanak yağışlar
genellikle aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi ile ilişkilidir?
A) Soğuk cephe geçişi
B) Sıcak cephe geçişi
C) Kuzey yarımkürede saat istikameti tersi yönde drisa eden rüzgarlar
D) Stasyoner yüksek basınç sistemleri
E) Güney yarımkürede saat istikameti yönünde drisa eden rüzgarlar
15- Aşağıdakilerden hangisi küme bulut değildir?
A) Cirrocumulus
B) Altocumulus
C) Cirrostratus
D) Cumulus
E) Cumulonimbus
16- Aşağıdakilerden hangisi altostratus’um özelliklerinden değildir?
A) Yatay oluşumludur
B) Düzgün bir örtü veya perde görünüşlüdür
C) Grimsi veya mavimsi renktedir
D) Yağmur veya kar yağışı yapar
E) Güneş ve ay etrafında hale meydana getirmezler
17- Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir gemi süratine eşit şiddetle yıldız rüzgarı almakta ise,
bağıl (görünür) rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser?
A) Kıble
B) Poyraz
C) Yıldız
D) Lodos
E) Keşişleme
18- Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Deniz melteminde, deniz üzerinde yükselici hava olduğundan, deniz üzerinde bulut oluşur
B) Kara melteminde, karalar daha sıcak olduğundan karalarda yükselici hava nedeniyle bulut oluşur
C) Deniz melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur
D) Kara melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur
E) Karalar denizlere nazaran daha sıcak olduğu zaman deniz meltemi meydana gelir
19- Akdeniz’deki
doğrultudadır?
A) Leste
B) Levek
C) Mistral
D) Sir okko
E) Hamsin
yerel
rüzgarlardan
aşağıdakilerden
hangisinin
yönü, diğerlerine
zıt
20- Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde
faydalıdır?
A) Sıcaklığın
B) Çiğ noktası sıcaklığının
C) Rüzgar hızının
D) Bağıl nemin
E) Bulutluluğun
Download