Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu Nefrete Hayır

advertisement
Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu
Nefrete Hayır Parlamenter İttifakı üyeliğine ilişkin taahhütler
bildirgesi
Strasbourg, 29.01.2015
Aşağıda imzası bulunan ben………………………………………, Nefrete Hayır Parlamenter İttifakı üyesi
işlevlerini üstlenerek,
Avrupa’da ırkçılığı ve hoşgörüsüzlüğü önleme stratejisi adlı, 1967 (2014) no.lu Parlamenter Meclis
Kararını ve Bakanlar Komitesinin Nefret söylemiyle ilgili (97)20 no.lu Tavsiye Kararını hatırda tutarak;
‘Nefret Söylemine Hayır Hareketi’nin kampanya faaliyetlerini memnunlukla karşılayarak ve Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun (ECRI) çalışmalarının önemini teyit ederek;
Nefret söyleminin ve hangi nedenle olursa olsun ırkçılık ve hoşgörüsüzlük tezahürlerinin tüm Avrupa
ülkelerini ve toplumun tüm kademelerini etkileyen bir sorun olduğunu göz önünde bulundurarak;
Nefret söyleminin ve hangi nedenle olursa olsun hoşgörüsüzlük tezahürlerinin Avrupa Konseyinin temel
değerlerine saygı gösterilmesiyle çeliştiğini ve kınanması gerektiğini teyit ederek;
Ekonomik ve finansal krizin toplumda halen var olan nefret söyleminin, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün
yükselmesine uygun ortam oluşturduğu konusunda endişe ifade ederek;
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı AB Danışma Komisyonu himayeleri altında oluşturulan, ırkçı olmayan bir
toplum yanlısı Avrupa siyasi partileri Bildirgesi ilkelerine dayanarak ve bu bildirgenin uygulanmasını teşvik
ederek;
Nefret söylemi, ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadelede siyasilerin çok önemli bir rol oynadığına inanarak;
İşbu Bildirgeyi imzalayarak:
•
hangi nedenle olursa olsun ırkçılığa, nefrete ve hoşgörüsüzlüğe karşı açık, sağlam ve proaktif bir
tutum almayı;
•
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve ek protokollerinde yer aldığı gibi, ayrımcılık yapılmamasını
ve çeşitliliğe saygı gösterilmesini desteklemeyi;
•
ulusal ve Avrupa düzeyinde, siyasiler ve sivil toplum kesimleri arasında ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe
karşı farkındalığı arttırmayı;
•
ulusal ve Avrupa düzeyinde, ulusal parlamentolarla işbirliği içinde, sosyal medya da dahil olmak
üzere her türlü vasıtayla nefrete, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı kampanya faaliyetleri
gerçekleştirmeyi;
•
diğer ülkelerin parlamenterleriyle ırkçılık, nefret ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye ilişkin hukuk ve iyi
uygulamalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmayı;
•
Avrupa Konseyi ‘Nefret Söylemine Hayır Hareketi’nin ulusal komisyonlarının çalışmalarını
desteklemeyi ve bu çalışmalara katılmayı taahhüt ederim
Tarih
İmza
Download