II. BİLGİ VE İLETİŞİMİNDEKİ TEKNOLOJİK AŞAMALAR II. BİLGİ VE

advertisement
II. BİLGİ VE İLETİŞİMİNDEKİ TEKNOLOJİK AŞAMALAR
II. 1. İletişim Faydaları
Telefonun gelişimi
1876’da Alexander Graham Bell telefonu bulduğundan
beri, telefon anında tüm dünyaya sunulan iletişim aracı
olarak modern yaşamın esası haline gelmiştir. İlk iki
taraflı sesli iletişim 1926 yılında Atlantik Okyanus’unu
aşarak gerçekleştirilmiş, ve ticari telefon servisi (radyo
kullanımı) New York ve Londra arasında 1927’de
başlamıştır. AT&T uluslar arası telefon servisini 1935’de
piyasaya sürmüşlerdir. Okyanus aşırı telefon servisi 1956
yılında denizaltı kablolar aracılığıyla yürütülmeye
başlanmış ve 1962’ye kadar iletişim uyduları aracılığıyla
yürütülmüştür. Günümüz kimya mühendisleri bakır
tellerden fiber optiklere, santrallerden uydulara ve
bölgesel ağlardan İnternete birçok yeniliği bize
sunmaktadır.
Kablosuz İletişim
Cep telefonları ve elektronik çağrı cihazları baskılı ve
birleşik devrelere, gelişmiş malzemeler ve kimya ile
geliştirilmiş minyatürleştirme teknolojisine bağlıdır. AT&T
Laboratuarları 1940’lı yıllarda taşınır araç telefonları
geliştirmiş, fakat iletişim kanallarının sınırlı olması
sebebiyle rağbet görmemişlerdir. 1980’lerde birçok gruba
ayrılan kablosuz iletişim, kullanıcılar hareket ettikçe
otomatik olarak değişen, tekrar kullanılabilen cep
telefonları büyük ilerlemelerdendir. Kimya da cep
telefonları için tekrar şarj edilebilir, lityum-iyon bataryaları
gelişimi önemli bir rol oynamaktadır.
Santral
Faks teknoloji ve elektrostatik baskı
Alman kâşif Arthur Korn ilk resmi elektronik olarak 1902’de
aktarmasına rağmen, fonksiyonel ilk faks makinesi 1924’de
tanıtılmıştır. Telefotografi de resim aktarımı için telefon
devrelerine adapte edilmiştir: Bir fotoğraf slaydı görüntü
gölgelerini içeren elektrik sinyaline taranmaktadır. Bu
veriler telefon aracılığıyla fotoğraf negatif film kâğıtlarına
alınarak iletilmekte ve karanlık odada geliştirilmektedir.
1949’da bir görüntünün tam kopyasını elde etme olanağı
sağlayan elektrostatik baskı tanıtılmıştır. Yeni tonerleri ve
mürekkepleri, gelişmiş kâğıt teknolojisi ve organik
fotoreseptör teknolojisini içeren faks teknolojisindeki
kimyasal yenilikler 1970’li yıllarda tanıtılmıştır.
Telefotografi
Lazer ve fiber optikler
Şuan lazer-üretim ışıkları ile bilgileri taşımak için
altyapı sağlayan saf cam fiberler yenilikçi teknik
başarılardır. Kimyager araştırmacılar ilk optik fiberi
1970 yılında keşfetmişlerdir. Fiber optikler daha sonra
birleşik öğeler olarak imal edilmiş ve yüklenmiştir. İlk
ışık dalga sistemi ses, veri ve video servisi sağlamak
için bir ağ üzerinden 1977’de yüklenmiştir.
Günümüzde, basit bir fiber-optik kablo milyonlarca
telefon konuşmasını, verileri ve video görüntülerini
iletebilmektedir.
II. BİLGİ VE İLETİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN KİLOMETRE TAŞLARI
II.2. Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayarların gelişimi
Kimya mühendisleri programlama devrimini körüklemişler
ve bilgisayarları daha hızlı, güçlü ve etkili hale
getirebilmek için calismalarina devam etmişlerdir. 1939’da
ilk elektronik bilgisayarlar lowa Eyalet Üniversitesinde
keşfedilmiştir. Programlanabilir hesap makineleri iki
değerli numaraları (1 ve 0) ve Boolean mantığı (doğruyanlış) ile 1940’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. 1946’da ENIAC,
ilk elektronik dijital bilgisayar işleyişe girmiş ve ilk mini
bilgisayar 1962’de ortaya çıkmıştır. 1971’de Intel Şirketi,
tüketici kullanımı için kendi popüler 4004 4-bit
mikroişlemcisini sunmuş ve kişisel bilgisayar marketi
patlamıştır. Günümüzde, yenilikler transistorlarda, birleşik
öğelerde, veri depolama aletlerinde ve gelişmiş
malzemelerde devam etmektedir.
Bir p-tip yarıiletken
(elektron eksikliği)
Bir n-tip yarıiletken
(elektron fazlalığı)
John von
Neumann ve
ENIAC
ENIAC
Yarıiletken teknolojisi
Kimya; günümüz bilgisayarlarını, aksesuarlarını ve iletişim
araçlarını güçlendirmek için yarıiletkenlere silikon ve
germanyum transferini mümkün kılmaktadır. Metallerle zıt
olan yarıiletkenler, yüksek sıcaklıklarda iletkenliklerini
arttıran bir malzeme sınıfıdır. Bu yarıiletkenler fazla ya da
eksik elektron oluşturma eğilimi de gösterirler. Bilgisayar
çipleri ve birleşik devreler yarıiletkenlerden yapılmaktadır.
Yarıiletkenler elektronik bileşenleri daha kısa, hızlı ve
enerji-verimli
hale
getirmektedir.
Yarıiletken
endüstrisindeki
kimyagerler
bileşenlerin
kalite
kontrollerini,
optimizasyonu,
arıza
giderme
ve
mikroelektronik aletlerde yenilikler sağlamaktadır.
Silikon çipler ve birleşik devreler
1947’de araştırmacılar John Bardeed, William Shockley,
ve Walter Brattain silikon boyunca akan elektriğin
seçici olarak kontrol edilebileceğini belirtmişlerdir.
Silikon çiplerin, birleşik devrelerin ve mikroişlemcilerin
sonraki
eserleri
günümüz
yüksek-hızlı,
etkin
bilgisayarları
mümkün
hale
getirmektedir.
Transistorları, rezistörleri, kondansatörleri ve hafıza
çiplerini içeren silikon çipler (1961) silikon devre
levhası üzerinde bir katman şeklinde kurulur, daha
sonra çok basamaklı kimyasal işlemlere maruz kalır.
1967’de ilk elde tutulan hesap makinesi bir birleşik
devre, birçok transistor ve diğer elektronik bileşenleri
içeren küçük elektronik alet kullanılarak kurulmuştur.
1980’lerde
birleşik
devreler
bilgisayarlara
uygulanmıştır.
II. BİLGİ VE İLETİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN KİLOMETRE TAŞLARI
II.3. Bilgisayar Teknolojisi
Gözleme ve görüntüleme teknolojileri
Son yıllarda bilgisayar görüntüleme teknolojisinde etkileyici
gelişmeler olmuştur. Yüksek-çözünür renk grafik ekranları
çoğunlukla televizyon katot ışın tüplerine bağlıdır. Alternatif
görüntüleme teknolojileri dizüstü bilgisayarlar ve notebook
bilgisayarlar için düz ekran görüntüleri içermektedir. Sıvı
kristal görüntüler (LCD) 1969’da keşfedilen organik
kimyasallara
bağlıdır.
Sonraki
gelişmeler,
kendi
transistorlarını benzer elementleri ile yürüten ince-film
transistorlar sıvı kristal görüntülemeleri içermektedir.
Kimyagerler sıvı kristal malzemeleri, renk filtrelerini, polimer
yerleşim katmanları, kalıplanmış-plastik ışık dağıtım levhaları
ve plazma görüntü teknolojisi geliştirmiştir.
Bilgi depolama
Bilgiler kayda geçirilmeli, böylece istenilen zamanda
kullanılması
ve
tamamen
ayarlanması
gerektiğinde
erişilebilmektedir. Kimyasal yenilikler yüksek kaliteli,
kullanımı kolay ve pahalı olmayan kayıt ortamı sağlamaktadır.
Kayıt kapasiteleri (yüksek çözünürlük, yüksek hız ve renk),
fotografik filmler, manyetik ses kayıtları ve dijital
görüntülerdeki buluşlar kayıt aletlerindeki gelişmelere katkı
sağlamaktadır. 1955’de Amerikan kaşifi ve bilgisayar öncüsü
olan Reynold Johnson bilgisayar verilerini saklamak için ilk
disk sürücüsünü geliştirmiştir. Özellikle bilgisayar diskleri,
manyetik bantlar ve CD-ROM’larla (1984) ilgili birçok gelişme
elde edilmiştir.
Yörüngedeki
GPS uyduları
GPS uyduları üretimi
İletişim uyduları
gelişiminde
önemli
bir
rol
oynamaktadır.
Günümüzde 1960’lı yıllara kadar, Kuzey Amerika
ve diğer kıtalar arasındaki sesli iletişim çok
pahalıydı. 1962’de Telstar, dünyanın ilk aktif
iletişim uydusu yörüngeye gönderilmiştir. Yapısal
malzemeleri (metal alaşımlar, plastik ve diğer
gelişmiş malzemeler), bilgisayar ve elektronik
bileşenler ve yakıt teknolojisi sağlayan kimyagerler
bu uyduları fırlatmak için gereklidirler. İletişim
uyduları, 1990’lı yıllara kadar uluslar arası ve milli
mesafeler arasında çağrılar ve televizyon iletişim,
iletişim uyduları dijital televizyonlarla ev uydu
çanak atılımlarını direk olarak içeren televizyon
iletişiminde artan bir role sahiptir.
II. BİLGİ VE İLETİŞİIMİNDE TEKNOLOJİNİN KİLOMETRE TAŞLARI
II. 4. Eğlencedeki Gelişmeler
Filmler
1927’de Jazz Singer senkronize söyleme ve diyalogları ile
ilk sunulan uzun film olmuştur. 1930’lu yılların sonlarından
itibaren, Technicolor firması işlemlerini gerçekleştirmiş ve
ilk renk özellikleri büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir.
Film kimyası basit malzemeler, kimyasal çözeltiler içeren
bir seri buluşa ve ışığa tutulmaya gereksinim duymaktadır.
Nipkow disk ve kâşifi Paul
Nipkow patentini aldigi yılda.
Televizyon
1926’da, Scotsman John Logie Baird mekanik bir
televizyon sistemi kullanarak ilk olarak televizyonu
herkesin önünde görüntülemiş, Nipkow diskin 1883’de
patenti alınmıştır. 1927’den sonra Philo T. Farnsworth
katot ışın tüpü kullanarak (1897’de keşfedilen) ilk
televizyon görüntüsünü aktarmıştır. Sonraki yirmi yılda
elektronik ve kimyadaki vakum tüp dönemi tüp
içerisindeki elektrotlar ve kontrol elementleri için
benzersiz malzemeler katkı sağlamaktadır. 1950’lerden
sonra birleşik devreleri (1958) içeren birçok yenilik
yapılmıştır. Sonraki on yıl katı-durum görüntü aletlerini,
minyatürleştirme ve çeşitli elektronik gelişmeleri
getirmiştir.
Fotoğrafçılık
Fotoğrafçılık ve film teknolojisi bize ve hayatımızdaki
insanlara en önemli deneyimleri kaydetme olanağı sağlar.
Kimya; gelişmiş basit malzemelerin, değişik kimyasal
çözeltilerin bulunuşu ve ışığa maruz kalma ile kameraların
tüm çeşitleri için filmi geliştirmiştir. 1950’li yıllardaki flaşünitesi ile yapılan küçük kameralar için alkali mangan
bataryaları içeren batarya gelişimi kameranın ününe katkı
sağlamaktadır. Filmleri, elektronikleri ve bataryaları
değiştirilebilir hale getirmek Eastman Kodak’ın popülerliğinin
1963 yılındaki girişimi 1970’ten sonraları 50 milyonun
üzerinde satışı ile film kartuşlu İnsamatik kameralara olanak
sağlamaktadır.
II. BİLGİ VE İLETİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN KİLOMETRE TAŞLARI
II. 5. Elektroniklerdeki Yenilikler
Tüketici elektroniklerin gelişimi
Elektronik malzemeler ve mikroelektornik aletler; CD
çalarlar, televizyonlar, bilgisayarlar, dijital kameralar ve
kablosuz aletler gibi sayısız modern ürünlerin kalbidir.
Kimya mühendisleri vakum tüplerden transistorlara ve
birleşik devrelere elektronikleri daha küçük, güçlü, enerjiverimli ve ucuz yapmaktadır. Yeni malzemeler, yüksek
saflıkta malzeme üretimi için işlemler, yarıiletkenlerin yapımı
için işlemler kompleks elektronik devreler içinde
birleşebilen geniş aralıklardaki elektronik aletler için yeni
kapasiteler sunan transistorlar ve birleşik devreler gibi
bileşenler içinde sonuçlanmaktadır.
Gelişmiş sentetik malzemeler
Tüketici elektronikleri, cep telefonları ve kişisel bilgisayarlar
hassas elektronik bileşenleri korumak için zorlu, dayanıklı,
yalıtkan plastiklere dayanmaktadır. Plastikler yalıtkan
özellikleri nedeniyle elektronik uygulamalarda temel
ürünlerdir; elektriksel akımı oluşturan elektron akışı plastik
moleküler yapısına hemen nüfuz edememektedir. Molekül
yapılarının değiştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması
aracılığıyla, kimyagerler ve mühendisler güçlü ve esnek
yeni malzemeler üretmektedir. Bu gelişmeler etkin direnç
geliştirir, toplam alet ağırlığını azaltır ve tüketici ürün
maliyetlerini azaltırlar
Transistorların
kâşifleri
Transistorlar
Diğer basit gelişmelerden daha fazla bilgisayar ve
iletişimin birleşimine olanak sağlayan, küçük ve
güvenilir olan elektronik bileşen transistor olarak
adlandırılır. 1947’de, John Bardeen, Walter Brattain,
ve William Shockley transistoru keşfetmişler ve
sinyalleri yükseltmek ve değiştirmek için kullanılan,
ağır, kırılgan vakum tüplerin yerini yavaş yavaş
almaktadır. Transistorlar ve sonraki birleşik devreler
(milyonlarca transistor içeren) modern elektronik
gelişim temeli olarak sunulurlar. 1954’lerde sonra
geniş çapta popüler hale gelen transistor radyolar
tanıtılmış ve 1958’lerde bir Amerikan elektrik
mühendisi olan Seymour Cray transistorlu bilgisayar
geliştirmiştir.
Download