Kalıp Ayırıcılarda Silikonun Yeri

advertisement
Makale
Mahmut Sancar
Teknik Satış Sorumlusu
LATRO Kimya Dış Tic. Ltd. Şti.
Kalıp Ayırıcılarda Silikonun Yeri
Genellikle kalıp ayırıcılar çözelti, dispersiyon ve emulsiyon
formunda kullanılırlar. Dispersiyon ve emülsiyon olarak en
yaygın kullanılan malzemeler, kalıbın yüzeyine elle kumanda edilen , otomatik püskürtme yada aerosollerdir. Silikonlar solvent bazlı ve su bazlı olmak üzere en yaygın kullanılan kalıp ayırıcılardan biridir.
Aşağıda kalıp ayırıcıların kullanıldığı sektörlerin listesini bulabilirsiniz.
Kalıp Ayırıcı
Aplikasyon
Mineral Yağ
Mineral Yağ, Sıvı Parafin
Kağıt, , Basınçlı Parça Döküm
Katı ve Sıvı Yağ Türevleri
Doğal Waks
Gıda, Plastik
Yağ Asidi
Stearik Asit, Oleik Asit
Kauçuk, Plastik
Ester
POE Yağ Asidi Esteri
Kauçuk
Amit
POE Alkilen Amit
Kağıt, Kağıt Hamuru
Fosfat
POE Alkilen Fosfat
Kauçuk
Silikon
Dimetil Silikon, Silikon Reçine Plastik, Kauçuk, Basınçlı Parça Döküm
Flor
Politetrafloraetilen
Gıda, Plastik
Zayıf Yönleri
­↑
* Düşük Isı
Dayanımı
*Zayıf Ayırma
(Silikonla
Performans
arttırılabilir)
­↑
Ürün Tipi
Pahallı
Kalıp ayırıcıların fonksiyonel özellikleri için bazı genel gereksinimlerden bahsetmek daha yararlı olacaktır.
Bunlardan en önemlileri;
• Sürekli düz ve film formasyonu,
• Kimyasal direnç ve düşük reaktivite,
• Termal Kararlılık,
• Oksidasyona karşı yüksek direnç,
• Kalıp yüzeyinde iyi bir stabilite,
• Kalıp ayırıcının elastikiyeti,
• İyi Fizyolojik özellikleri ve cilt ile uyumluluğu.
Silikonlar:
Silikonlar, kalıp ayırıcı olarak sektörde 40 yıldan beridir kullanılmaktadır. Genelde düşük ve yüksek viskozitede, 100
– 10.000mPa . s. arasında tercih edilirler. Çok düşük viskoziteli siloksanların (<100mPa.) mekanik stabiliteleri yoktur.
Oldukça yüksek viskoziteli siloksanlar ise (> 10.000mPa.s)
azaltılmış lubrikant özellikleri ile yapışkan yüzeyler oluşturabilirler.
18
Mart / Nisan 2013
Silikonlar kimyasal olarak inert malzemelerdir ve diğer
maddelerle birleşme eğilimi yoktur. Silikonların en önemli avantajlarından biri termal kararlılığının olması ve geniş
sıcaklık aralığında viskozitelerinde çok az bir değişimin olmasıdır.
Si - O arasındaki bağ C - C arasındaki bağdan çok daha
kuvvetli olduğundan sıcaklık, radyasyon, oksidasyon gibi
bir çok özellik bakımından en güçlü bileşenlerdir.
Hidrokarbonlar CH2 grupları içerirken silikonlar CH3 grupları içerirler. Bunun anlamı metilen yerine metil grupları taşımalarıdır ki metil grupları apolar yapıdadır. Yüksek metil
yoğunluğuna sahip silikonlarda yağdan bile daha yağlı bir
yüzey elde etmek mümkündür. Bu da silikonların hidrokarbonların yapamadığı yüzey gerilimini düşürme özelliğine
sahip olmalarını sağlar.
Bu özellik aynı zamanda düşük sıcaklıklara dayanım ki burada bahsettiğimiz -100C’ler ve mükemmel bir lubrikant
özelliği ve kalıp ayırma özelliği sağlar.
Silikonlar hem su bazlı emülsiyon hem de çeşitli çözücüler
içinde çözelti şeklinde kullanılabilirler. Düşük yüzey gerilimi ve çoğu plastik ile uyumsuzluğu nedeniyle en etkili kalıp ayırıcılar arasında yer almaktadır.
Silikon yağı kalıp ayırıcı olarak ya tek başına ya da kalıp
ayırma özelliğine sahip olan diğer maddelerin kombinasyonu şeklinde kullanılabilir. Düşük viskoziteli silikon yağları (100-1000mPa.s) bu durum için genellikle uygundur.
Düz yapıdaki silikon yağlarına az miktarda silikon reçine
ekleyerek silikon yağlarının performanslarını arttırılabiliriz.
Bariyer - katman özellikleri ve efektif kalıp ayırma filmi bu
tür maddelerin kombinasyonları ile elde etmek mümkündür.
• Özellikle girintili çıkıntılı olan kalıplar için iyi bir ayırma
için kalıbın kaplanmasının tamamlanması şarttır.
• En iyi kaplama düşük viskoziteli PDMSler ile sağlanır.
• En iyi durabilite yüksek viskoziteli PDMSler ile sağlanır.
Makale
Organomodifiye siloksanlar bazen kalıp ayırıcı ve lubrikant olarak kullanılmaktadır. Bunlar ağırlıklı olarak organik uç grupları bir / veya yan gruplar içeren lineer dimetilpolisiloksanlardır. Metil gruplarının yer değişimi,
silikon karakterinin zayıflamasına neden olur.
Alternatif olarak, alkil ya da ester grupları, diğer polimerlerle uyumluluk sağlayan ürünlerde içerebilir ve bu
nedenle kalıp ayırıcı ve lubrikant olarak da kullanılabilir.
Suda çözünen silikonlar, kullanımdan sonra kolay bir
şekilde hızlıca kalıptan yıkanarak uzaklaştırılabilir.
Silikon Bazlı Kalıp Ayırıcının Kullanıldığı Sektörler
Termoplastikler
Basınçlı Parça
Döküm
Gıda Paketleme
Ambalajları
Tekerlek
Üretimi
Kauçuk
Conta Üretimi
Silikon kalıp ayırıcı sistemleri oldukça özel ve yenilikçi bir sektördür. Bu endüstriyel uygulama kapsamında Latro Kimya olarak Momentive (Ge Bayer) silikonları ile, ki dünyanın en büyük silikon üreticileri arasında yer alır, iş birliği içerisindeyiz. Bu kapsamda müşterilerimize uygun çözümleri ve teknik desteği sağlamaktayız.
Kaynaklar
1. Momentive Performance Materials (GE Bayer® Silicones)
2. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry
TURKCHEM
19
Download