ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ SINAV SONUÇ

advertisement
ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ
SINAV SONUÇ BELGELERİNİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Adalet Bakanlığı Aday Memurlarının Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre;
Bakanlık merkez teşkilatına aday olarak atanan memurlar ile kadroları Bakanlık taşra teşkilatında
bulunan ancak, Bakanlık merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen aday memurların yetiştirilmeleri için
uygulanacak temel-hazırlayıcı ve staj eğitimleri ile ilgili olarak Bakanlık Makamının 10/03/2015 tarih ve 1463
sayılı Onayı ile Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu ile Bakanlık Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu
oluşturulmuştur.
Oluşturulan Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından hazırlanan sorular dahilinde 63 aday memur
için 25/05/2015-24/06/2015 tarihleri arasında yapılan “Hazırlayıcı Eğitim” ile ilgili değerlendirme sınavı
03/07/2015 tarihinde 14:30 – 16:00 saatleri arasında yapılmıştır.
Sınava katılan 63 aday memurun cevap kâğıtları okundu ve değerlendirildi, değerlendirme neticesinde
aşağıda adı soyadı, sicili, unvanı, görev yeri ve başarı derecesi gösterilen memurların eğitim sonu
değerlendirme sınavı başarı listesi oluşturuldu ve sınav sonuçları Başkanlığımızın “www.edb.adalet.gov.tr”
internet adresinde adaylara duyuruldu.
İş bu tutanak Sınav Yürütme Komisyonunca müştereken dört sayfa olarak iki adet hazırlandı. Komisyon
üyelerince okundu. Doğruluğu görülerek imzalandı. 07/07/2015
SIRA SİC.NO ADI SOYADI
170437 Derya ŞAHİN ÖZER
UNVANI
GÖREV YERİ
Adalet Uzman Yrd.
Per. Gen.Müd.
100
1
174774 Rümeysa ŞAHİN
Mütercim
Adli Sicil ve İst. Gn. Md.
100
2
181731 Dudu GAYGISIZ
Mütercim
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
100
3
181732 Meltem Seda DEMİRCİ
Mütercim
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
100
4
174124 Cansu AVCI
Mali Hiz. Uz.
Strateji Gel. Baş.
100
5
174775 Muzaffer Orbay YAĞCI
Mütercim
U. H. Dış İliş. Gen. Müd.
100
6
179723 Emre Can YASANLAR
Kontrolör
CTE Gen. Müd.
99
7
170414 Gamze TÜRKMEN
Adalet Uzman Yrd.
Hukuk İşl. Gen. Müd.
98
8
181730 Sümeyye BAZNA
Mühendis
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
98
9
174777 Emrullah ÇELİK
10
BAŞARI
DERECESİ
Mühendis
Bilgi İşlem D. Bşk.
98
143210 Nizam BABAYİĞİT
Adalet Uzman Yrd.
Bilgi İşl. Dai. Bşk.
97
11
170442 Tuğba DİNDAR
Adalet Uzman Yrd.
Teftiş Kurulu Bşk.
97
12
181727 Ali Rıza ARSLAN
Mühendis
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
97
13
181728 Gamze (YILDIRIM) İNCE
Mühendis
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
97
14
175041 Furkan ŞAKAR
Mühendis
Bilgi İşlem D. Bşk.
97
15
174983 Hasan Hüseyin KOLBAŞI
Pedagog
CTE Gen. Müd.
97
16
175072 Ümit AKMAN
Kontrolör
CTE Gen. Müd.
97
17
175073 Mustafa EMEKLİ
Kontrolör
CTE Gen. Müd.
96
18
175015 Sema ÖZDOĞAN
Sos. Çalışmacı
CTE Gen. Müd.
96
19
181729 Doğan KÜÇÜK
Mühendis
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
95
20
174778 Gözde DÜĞER
Mühendis
Bilgi İşlem D. Bşk.
95
21
175000 Furkan Hilmi CAN
Sos. Çalışmacı
CTE Gen. Müd.
95
22
175120 Şükrü Buğra KIZILDAĞ
Mali Hiz. Uz. Yrd.
Strateji Gel. Baş. (HSYK gör)
95
23
181736 Mulla TUNÇER
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
95
24
181740 Ferhat ÖNCEL
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
95
25
174203 Bayram BULUT
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
95
26
174779 Hamza Salih DOĞAN
İstatistikçi
Adli Sicil ve İst. Gn. Md.
93
27
174781 Burcu SALAN
İstatistikçi
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
93
28
174782 Mehmet Raşit ŞAHİN
İstatistikçi
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
93
29
182139 Mevlüt ACAR
Hizmetli
Adli Sic. ve İst. Gn. Md.
93
30
182134 Berat KOCABAŞ
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
93
31
174148 Tuğba BAŞBOĞAOĞLU
Mali Hiz. Uz. Yrd.
Strateji Gel. Baş.
92
32
167570 Hülya DEVECİ
Kor. Güv. Gör.
İd. Mali İşl. D. Baş.
92
33
174397 Yunus ÖZKAN
34
Hizmetli
İd. Mali İşl. D. Baş.
91
174222 Abdullah BÜLBÜL
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
91
35
174971 Naciye Gizem ÇOBAN
Pedagog
Avrupa Bir. Gen. Müd.
90
36
174139 Kubilay GÜL
Mali Hiz. Uz.
Strateji Gel. Baş.
90
37
181741 Tahsin YORULMAZ
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
90
38
181742 Sefer ÇAL
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
90
39
181733 Ertan BOZTEPE
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
89
40
181744 Eyyüp Sabri YILDIRIM
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
89
41
182150 Yunus Emre AKTAY
Hizmetli
Kanunlar Gen. Müd.
89
42
181734 Murat Serdar DOĞAN
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
88
43
181738 Ufuk KAYLAN
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
87
44
181743 Emre SARICI
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
87
45
182143 Mehmet ÖZATA
Hizmetli
Adli Sicil ve İst. Gn. Md.
87
46
182151 Recai KARABUBER
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
87
47
181739 Cihan BULUT
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
86
48
181746 Abdullah DURAN
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
86
49
181747 Muhammet Ali YAZICI
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
85
50
182154 Ramazan EROĞLU
Hizmetli
Ceza İşl. Gen. Müd.
85
51
181737 Yasin KADIOĞLU
Şoför
İd. Mali İşl. D. Baş.
84
52
174396 Erdoğan TURHAN
Hizmetli
İd. Mali İşl. D. Baş.
84
53
174399 Tunca ÇAĞLAYAN
Hizmetli
İd. Mali İşl. D. Baş.
83
54
182136 Ziya TOKER
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
83
55
182147 Recep ARSLAN
Hizmetli
Per.Gen. Müd.
82
56
174395 Şeyda GÖKTEN
Hizmetli
Avrupa Bir. Gen.Müd.
81
57
174390 Sefa EROĞLU
58
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
81
182131 Mahmut GÖRGÜLÜ
Hizmetli
Avrupa Bir. Gen.Müd.
78
59
174221 Şaban AĞCA
Hizmetli
İd. Mali İşl. D. Baş.
76
60
182137 Erdinç YALÇIN
Hizmetli
Ceza İşl. Gen. Müd..
75
61
182144 Can ÇAVUŞ
Hizmetli
Kanunlar Gen. Müd.
75
62
174391 Cüleyda KAZAN
Hizmetli
Per. Gen. Müd.
74
63
EĞİTİM VE SINAV YÜRÜTME KOMİSYONU
Başkan
İbrahim ŞAHİN
Hâkim
Eğitim Dairesi Başkanı V.
Üye
Ali YILDIZ
Hâkim
Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdür Yardımcısı
Üye
Altan Fatih MEHAN
Hâkim
Personel Genel Müdür
Yardımcısı
Download