Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Tarih : 22.07.2013
Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu
İran
İslam
Cumhuriyeti
Büyükelçisi Ali
Rıza Bigdeli ile
CHP
Genel
Merkezi’nde
görüştü. Genel
Başkan Yardımcısı
Faruk Loğoğlu’nun
da
katıldığı
görüşmede
öncelikle Türkiye –
İran ilişkilerinin
önemine dikkat çekildi ve bu ilişkilerin her iki ülke tarafın da güçlendirilerek devam
etmesine olan inanç belirtildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli
arasındaki görüşmede başta Suriye olmak üzere Mısır’daki durum da değerlendirildi.
Suriye konusunda gelinen noktanın ve yaşanan olumsuzlukların sorumlularından birinin
AKP İktidarı olduğu belirtilerek, Suriye’deki sorunu Suriyelilerin çözmesi gerektiği
vurgulandı. Öte yandan Türkiye’nin Suriye konusunda önerdiği uluslararası konferans
da görüşmede dikkat çekilen konulardan biri oldu. Türkiye’nin İran’ı da kapsayan bu
önerisine İran İslam Cumhuriyeti’nin olumlu yaklaştığı belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
24.07.2013
2
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
24.07.2013
Download